Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legał copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commcrcial partics, including placing lechnical rcstrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfinm automated ąuerying Do not send automated querics of any sort to Google's system: If you are conducting research on machinę 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributłonTht Goog^s "watermark" you see on each file is essential for in forming peopleabout thisproject and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legał Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legał. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discoYcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the fuli icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznydi pólkach, zanim została troskliwie zeska^ 

nowana przez Google w ramach projektu światowej bibhoteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stalą się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego 

dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 

dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony 

dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku - przypominając 

długą podróż tej książki od wydawcy do bibhoteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady uźytkowEinia 

Google szczyci się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prEice takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostEu^czać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 
Prosimy również o; 

• Wykorzystywanie tych phków jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w nickomcrcyjnycti 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysylanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tlumaczeniEimi maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków łub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dostęp do dużych ilości telfstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym 
dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisań 

Znak wodny"Googłe w łsażdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowyeti 
materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać. Hganie prawa 

W ItEiżdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana łisiążka została uznana za część powszecłmego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób tralrtowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych lirajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej użj'wać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Search 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst 
tej książki można przeszukiwać w Internecie pod adresem [http : //books . google . comT] ićr%£(> A. ,t 

f. 1 -t- Ge 
V 


< I ^lA POLSKA BICHBRA,. E 
-et) »nal«a KomluTl 1ilblIognflan«J. IWZBSTTRTU UOZCŁŁoAsmOO, 

(nuMgo StoloU. r©. o ^^Mając do użytku pracowników na niwie ojczystśj Tom III. Bibliografii 
Xix, wieku, wywięzuję się z zapowiedzi ukazywania się dzieła w termi- 
Bach ściśle oznaczonych. To daje rękojmię, iż i nadal dzieło będzie wychodzić 
w swoim czasie, bez doznawania z wtoki. Może to zaspokoić nieufność tych, 
którzy zrażeni podobnego rodzaju zeszytowemi wydawnictwami, powątpiewali 
o możliwości dojścia do skutku ca łój Bibliografii. Zdanie to objawił mi nie- 
4a.viio kolega mój ze Szkoły Głównój, zacny Prof. Al. Tyszyński, pisząc, 
ji kiedy przed kilku laty odebrał I. Zeszyt Bibliografii, miał go za doVód 
imigętii^ zabawki i chwilowego popisu, nie przypuszczając nawet 
moinośei urzeczywistnienia podobnego przedsięwzięcia, ale po odebraniu 
Zdsrytów trzech Tomu III. ujrzał, iż to już nie chwilowa zabawka, ale rze- 
czywistość. Eto przebył literę K, ten już prawdopodobnie przebędzie i literę 
S^ i dokończy, co zaczął.^ 

Te słowa męża seryo myślącego i seryo pracującego więcój dla mnie 
nMtrrą, niż dalsze wyrazy uprzejmego uznania, jakie do nich dołączył, bo są 
iowodem jego ufności, iż zdolen jestem podołać pracy, którój niemożliwość 
wkatecznienia przypuszczał. 

Jakoż obok drukującego się obecnie Tomu lY. i przygotowanego do 
imkii Tomu Y., tój I. Części Bibliografii, nie zaniechałem opracowywania 
Jednocześnie następnych Części tegoż dzieła. 

Próbkę małą trudów moich złożyłem w roku zeszłym, wydając treściwy 
Sfto do Bibliografii XY— XYI. stólecia, który pozyskał sobie należyte przy- 
wi6 a miłośników ojczystój literatury. Spis ten uzupełnia się w miarę przy- 
fegrtkn materyałów. 

Obo k tego porządkuję Katalog szczegółowy, abecadłowy, druków XYII. 
1 XVLLL stólecia, który, jeżeli nie zajdą niezależne dde mnie przeszkody, 
•otpoeznę wydawać niezwłocznie ówczas, skoro tylko uporam się z tą Częścią 
KUiografli. 

Z ukończeniem zatem litery Z i Zeszytu dodatkowe go do XIX, wieku, 
alu okoóczy się dzieło, lecz tylko ukończy się dzieła Część I., a nie wątpię, 
fit drisiejsi Prenumeratorowie będą radzi się dowiedzieć, co tóż zdziałali 

:owie ich na polu naukowóm, i radzi będą porównywać owoce dzisiej- 
Biyśli z owocami myśli tych, którzy choć więcój może zbaczali na manowce, 
mimo tego nieraz szli prostą drogą myśli naukowój, cywilizacyjnój, 
bez jM)krzywdzema współplemieńców. lY 

Takie dopiero zestawienie przemówi nieprzefrwalnością kilkowiekową> 
cyfrą stutysięczną do t^ch^ kt6rzy zaprzali nam języka i uteratnry, prze- 
szłości i przyszłości, wiedzy i władzy. Tą tylko idąc drogą, możemy cyframi 
odeprzeć to, co zła wola wymyśliła i pnostawić dotykalny pewnik, że, co 
minęło, ma być podwaliną tego« co w dziejowym rozwoja nastąpić musi, że 
naukowa nasza przeszłość zasadą być ma naukowćj przyszłości, bo litera- 
tura nasza górując silnie nad tą lub ową pobratymczą, nie może zniknąć, 
lub wcielić się w jakąkolwiek inną, lub zlać się z inną. — O tćj Sile żywo- 
tno), wynikłój z jćj rozległości i odwiecznych praw nie mieli cudzoziemcy 
wyobrażenia. Ogrom Bibliografii otwiera im oczy na jćj rozwój stopniowy, 
a liczba dzisiejsza wiedzie jednym łańcuchem ś.ż do liczb przed wiekami 
czterema. Więc żyje, a jak nie zginęła, nie zginie. 

Ztądto Cjrfra więcćj tu znaczy, niż wszelkie ogólnikowe dowodzenia. 
Wnioski z liczb czynione i uwzględniające nasze położenie (tak nie sprzyja- 
jące rozwojowi literatury), przemówią na korzyść, na chlubę naszój wytrwa- 
łości, a to w porównaniu ze szczęśliwymi warunkami egzystencyi naszych 
pobratymców, mających wszelkie środki ułatwione, mających poparcie we wła- 
snym organizmie państwowym i we własnych Instytucyach. 

Pracą stoi wi^zelki naród, liczmy się więc z każdą pracą, czy to fizy- 
czną, czy umysłową. Bibliografia jest zestawieniem liczb do tego rachunku. 
Bachujmy się, trzymając się i nie dając ; niechaj naukowa praca narodu roz- 
wija się coraz potężnićj, a naród spotężnieje tćm samem. 

Ta myśl przewodnia jest zadanif^m podobnćj publikacyi, którćj tóm samom 
nie godzi się uważać za zwykły Katalog księgarski, za bezmyślną strawę 
biblioteczną. — W^ tym iuchu pojmowana publikacya może mieć niejaką spo- 
łeczną dla nas doniosłość Na nią zwróciłem uwagę P. Piotba Hiltebbandta, 
uczonego rossyjskiego, gdy mnie zawiadomił, iż w Tomie III. Sbornika Sta- 
wiańskiego r. b. drukuje się rozbiór Bibliografii 

Znaczenie jój z tego stanowiska ocenił najbieglejszy Bibliograf nie- 
miecki Dr. Juliusz PbtzhoiiDt, królewski Bibliotekarz w Dreźnie, który 
każdemu Zeszytowi dzieła tego poświęca osobne sprawozdanie, a^o całości 
wydawnictwa umieścił zbyt może dla mnie pochlebny Artykuł: „Die' polnische 
Bibliographie und ihr FAeger Estreicher,^ na czele zeszytu czasopisma: 
„Anzeiger fur Bibliographie^*' Mai im J. 1875. za którą z jego strony oka- 
zaną uprzejmość winienem mu niniejszóm podziękować. Jestto jedyny pisarz, 
który, acz cudzoziemiec, stale zwraca uwagę na to wydawnictwo, krytyki 
bowiem choćby pobieżnój zeszytów Bibliografii XIX. wieku, wydanćj w kilku 
ostatnich latach, nie napotkałem wżadnóm z pism naszych, nawet wpoświę- 
conćm wyłącznie Bibliografii. 

Brak ten jakiegokolwiek zainteressowania się u nas polską Bibliografią 
powoduje, iż nie mogę tomów już wydanych dopełniać i prostować tak, jakby 
tego życzyć sobie należało. Cała ta robota bowiem wyszukiwania błędów 
i opuszczeń polega na krytyce własnego dzieła, ze strony samego autora, 
który przegląda rzecz wydrukowaną i ją uzupełnia. 

Wobec takićj posuchy krytycyzmu u nas w tym kierunku, godzi się 
nznać uprzejmość tćj szczupłój liczba osób, które zadają sobie trud zawiada- 
miania mnie listownego o opuszczeniach lub błędach. 

Po wydaniu spisów do Bibliografii Xyi. stólecia mam bardzo życzliwego 
doradzcę w osobie P. Józefa Przyborowskiego, który dzieli się ze mną 
z wszelką nową zdobyczą, odnoszącą się do Xyi* wieko. Pan Feldmanowski, 
Bibliotekarz Towarzystwa Przyjaciół Naulp w Poznaniu, obdarzył mnie kart- 
kami z działu teologii polskićj, a dalszych przesyłek mam nie próżne przy- 
rzeczenie. W. Antoni Moszyński, Prałat z Pińska, również udziela dodatków do XyL wieka. Takież sprostowania mam od P. Zygmunta Celichowskiego, 
Kbliotekarza z Kórnika. Pan Ludwik Oraren z DeregnyO, na Węgrzech, 
poprawia błędy w Bibliografii XIX. wieku i nadsyła spisy węgierskie do 
XVI. stólecia. JW. hr. Konstanty Przeździecki uzupełnia stólecie XYI., 
vedlug materyałów w swśj bibliotece znalezionych. Z Biblioteki Sławuckićj 
ftrzymałem druki XYI. wieku, spisane przez tana Józefa Piotrowskiego. 
Ksiądz Stanisław Chodyński, z Włocławka, uzupełnia braki z KYI. wieku, 
E zarazem przyrzeka dać wykaz druków XYIL wieku. Nie zapomina tóż 
o mnie Pan Jtaef Bliziński, który obok gospodarowania w Bóbrce. w górach 
Sanockich, ma czas na pisanie powiastek, krotofll i przeglądanie Bibliografii 
Pui Edward Minkowiecki, obdarzony wiedzą niezwykłą o drukach polskich 
s ttj epoki, nadsyła mi dokładne sprostowania do XIX. wieku. Pan Bole- 
dtw Biskupski porównał wydane druki XV— XVI. wieku z katalogami 
Kbhoteki Sieniawskićj i dostrzeżone braki lub niedokładności uzupełnił. 
ZX Antonim Brykczyńskim, Professorem Seminaryum w Płocku, zawiążą* 
tea mity stosunek naukowy, otrzjnnując od niego spisy druków z XV1L 
1 XVILL stólecia. Prof Uniwersytetu, Dr. Stanisław Janikowski, przeziera 
i^opism i zaznacza dzieła będące w Bibliotece Akademii Umiejętności. 
Eiffzjstam tźż ze spostrzeżeń PP. Żegoty Paulego i Wlad. Wisłockiego. 

Choć zatem krytyka drukowana milczy, nie leni się cicha acz użyte- 
ona rada, listownie udzielana, z którój chętnie korzystam. 

Zdamiją się także krytycy, którzy wytykają opuszczenia takie, które 
lie są opuszczeniami, ale które wynikają z nieumiejętności użycia tój książki 
i s nieobznajomienia się z zasadami, jakiemi autor kierował się, układając 
Ud». Zasady te wypowiadam w Tomie I., we Wstępie, te radzę mieć na 

¥ii]rpoininam, że domieszczone przy dziele Krzyżyki znaczą, że dzieła 
vy>^ione są bądź w Bibliotece Jagiellońskiój (+), bądź w Akademii Umie- 
jpotó (+ +), bądź w obudwóch razem (+ + +). 

Odsyłacze przedmiotów dotyczą się nietylko samego głównego dzieła, 
A odnoszą się i do wydanego w roku 1873 Zeszytu dodatkowego, ogamia- 

^ druki z lat 1871—1873, ogłoszonego z powodu Wystawy wiśdeńskiśj. 
ten bowiem tworzy dopełnienie do wydanych dwóch pierwszych tomów 
tittem z niemi jedne całość Bibliografii XIX. wieku stanowi. Jeżeli więc 
ilbr wymieniony w odsyłaczach nie znajduje się w samćm dziele, wówczas 
idely go szukać w Zeszycie dodatkowym. 

T6m ten obejmuje litery Ł, M, N, O; P i Q. Litera Ł ogarnia druków 
ittr z tych powtórzeń 63, Autorów 163. Litera M druków 3388, z tych 
liMtórzeń 367, Autorów 993. Litera N druków 1660, z tych powtórzeń 198, 
ifltoów 339. Litera O druków 1668, z tych powtórzeń 264, Autorów 208. 
Utea P druków 4976, z tych powtórzeń 406, Autorów 871. Litera Q dru- 
kf# 14, Autorów 7. Zatem razem w Tomie UL zawarte druków 11976, 
s %A powtórzeń 1288, Autorów 2671. Czyni to wraz z dziełami i Autorami 
ttnitemi w Tomach poprzednich druków 33966, piszących 8666. jTi t 

I 

ł 

1 
(Ciąg dalszy, początek w Tomie lym). ł W Ksi^tnii D. E. Friedleina w Krakowie. 

1 WW. Ascher i sp. Księgarnia w Berlinie. 
% , Braamnller i Syn w Wiódniu. 
9 JW. Zygmont hr. Csameoki, w Oogole- 
wie w Potnańskióm. 

4 Woy Dygaeiński, Księgarz w Krakowie. 

5 9 Gebethner i Spółka, Księgarnia w 

Krakowie. 

6 9 Gerold i Spółka, Księgarnia w Wió- 

dnia, egzempl. 2. 

7 Ptne Oimnazyam św. Anny w Krakowie. 

8 Wny Gnbiynowioz i Schmidt we Lwowie, 

egzempL 2. 

9 Wgo Gyldendala Księgarnia w Kopen- 

hadze. 
20 Wm Jeleniewie Bracia, księgarnia w Prze* 

myśln. 
tl Wny Kotula Jerzy, w Cieszynie. 
Krek Dr., Prof. w Graca. 
Krzyżanowski S. A., Księgarnia w 

Krakowie, egzemplarzy 8. 
Łieprannssonh , Księgarnia w Ber* 

linie. 
Małecki W., Księgarnia w Terania. 
Mansa, Księgarnia w Wiódnia. 
Merzbach L., Księgarnia w Ppznania, 

egzempl. 2. 
A. MWer i Syn, Księgarnia w Stryja. 
jut JW. Artur hr. Potocki w Krakowie, 
fi Wsgr F. H. Biohteri Księgarz we Lwowie. 18 
24 

18 

28 

n » 21 Wny Schletter, Księgarnia w Wrocławia. 

22 , Seyfarth i Czajkowski, Księgarnia 

we Lwowie, egzempl. 2. 

23 „ Fryd. Skobel, Prof. w Krakowie. 

24 Ptna Uniwers. Biblioteka w Królewca. 

25 Wny Yoss L., Księgarnia w Lipska. 

26 9 Żapański J. K., Księgarnia polska 

w Poznania. 

W Kti^garni Gebethnera i Wolffa w Wartzawie. Altenberg i Bobitschek. 
Ksiąię Baryatyński. 
Książę Czetwertyński. 
Cassias B. 

Chmielowski Piotr, Dr. FiL 
Senator W. Dutkiewicz w Warszawie. 
G&nther i Małecki w Kijowie. 
Heppen w Warszawie. 
Jakubowski Karol Staria. 
Kohn w Piotrkowie. 
Komissya Sprawiedliwości w War* 
sza wie. 

12 Wny Korejwo w Kijowie. 

13 „ A. Kowalski. 

14 „ Lang Aleks, w Moskwie, egzempl. 2* 

15 n Dr. Lasocki. 

16 „ Makowiecki Ludwik w Moleniczach. 

17 Wna Morawska. 

18 JW. Mowakowicz Stojan, były Minister 

Oiwićoenia w Belgradsitt 1 WW. 

2 JO. 

3 n 

4 Wny 

6 » 

6 JW. 

7 Wny 

8 n 

9 n 

10 „ 

11 Ptna II 'I Ochocki Józef w Gumińoach. 
M. Orgelbrand, egzemplarzy 7. 
Konstanty hr. Przeździecki. 
Oastaw hr. Przeździecki. 
Radziszewski Franciszek. 
Rozwadowski. 

Roman Esiąi^ Sangoazko, w Sła- 
wncie. 

Sędziak Rafał. 

Senat Rz^dz^y Departamentu Xgo. 
Sennewald Gastaw, egzempl. trzeci. 
Spasowicz w Petersburgu. 
Hist Stanisław, Księgarz w War- 
szawie. 

81 6tne Towarzystwo lekarskie w Warszawie. 19 


Wny 


20 


n 


21 


JW. 


22 


n 


28 


Wny 


24 


fi 


25 


JO. 


26 


Wny 


27 


Ptny 


28 


Wny 


29 


» 


80 


« 82 
33 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
40 JW. hr. Tyzenhauz w Wilnie. 
Wny Trenkler. 

Unger i Banarski, Księgarnia. 

Walewski Julian. 

Wielowiejski w Radomin. 

Witkowski Romuald. 

Włoszek, Prof. 

Ździechowski. 

Zieliński Oustaw. n n Zatem przybyło Prenumeratorów w Kra- 
kowie 26 na egzemplarzy 37; w Waruawio 
40 na egzemplarzy 46. Razem egzempla- 
rzy 88. 
Ł. - liABĘCKI. 1 £j Ł. O poezji, obacz: Łątowski Ludwik. 

Ł. Myśli o przyszłości Słowian przez Ł. 
Pocnmn, Żnpański, 1649, w 16ce, sir. 82. + + 

Ł. (były wojskowy polski). O Moratoryum 
ttyH Dwa sposoby mszczenia si^ wierzycie- 

ni La fin de V association politiqae? 

Ceat la consenration et la prosperitę de ses 
membres. J. J. Rousseau Cfontr. soo. Chap. 
IX. Warszawa, w drukami Wiktora Dąbrow- 
ttkiego sukcesBorów, 1816, w 8ce, str. 37. + + 

Ł. JL Przyffody małej Wandzi. Powiastka 

Aa dzieci od lat 5ciu do lOciu. Napisał A. Ł. 

baików, Ksic^rarnia i Wydawnictwo dzieł 

kato&iekieh, 1865, w 12ce, str. 46, z 6 kolo- 

twaneim rycinami. 1 złp. 18 gr. 

— Tenie tytuł. Tamże, 1871, w 16ce. + 

Ł. A. Młynarstwo w Królestwie Polskiem, 
fn^ A. Ł. Warszawa, druk Oazety polskiej, 
'3866^ w 8ce, etr. 35. 

4. A. Żywoty Świętych Pańskich, pierwo- 
iaia wydane przez Ojca N. N. Dominikana 
« Krakowie w 17tym wieku wierszem, teraz 
poprawione i pomnożone przez A. Ł. 
lia, Pisz, 1864, w 12oe. Na papierze pi§- 
maszynowym opr. w okc. kolorowa. 
■> oent. 

Ł A., ob. Łabęcki Adam; N. 0. (Bochnia, 
liM); Mtso (1869); Towiańtki (1864). 

Ł. i B., obacz: Łepkowski i Berdau. 

Ł En obacz: Fiaem (Usgue ad). 

Ł* £• Przyjaźń i miłość, powieść z cza- 
wojny austryackiej, oryginalnie napisana 
... Warszawa, druk Węckiego, 1822, 
J306, str. 65 i 4. 

— * Franek, głupi i nowy cmentarz, dwie 
jwii-śni poąrobowe , oryginalnie napisane 
.f|MS £. Ł. Wydanie pośmiertne. Warszawa, 
-Bu, w 8ce, str. 172. 

t^ F. (Gawędy, Poezye), ob. Łobeaki Fel. 

Ł. IL P. Ekonomika polska, ob. Peniński. 
' Ł Ity ob. Łodyński Hieronim (Do matek). 

^ JL, obaos: Łepktwtki J.; Łukaszawiei J. 
. %m K. Noworooznik, obacz: Łada Karol. Ł, K. Podręczne wyrachowania czyli Zbiór 
wartości monet krajowych i zagranicznych, 
ułatwień w obliczaniu procentów na różne 
stopy i sposobów umarzania długów, tudzież 
miar i wag krajowych i obcych z rachunkami 
handlu zbożowego dotyczącemi, przez K. £. 
Warszawa, S. Orgelbrand, 1858, w 12ce, str. 
94. 8 złp. 10 gr. 

Ł Konstaneya, obacz: Łubieńska K. 

Ł. M., obacz: ŁyszkowtkI Maksym. 

Ł. 8. Sił% ducha i ofiary zbawiemy Polskę 
i świat, przez S. Ł. Poznań, J. Żupański, 
1869, w 8ce, str. 24. 10 sgr. 

— Obacz: Lippe. 

Łabęcka Mar. z Karskich, ob. Baranowski. 

ŁABĘCKI Adam (ksiądz 8. J., urodź. 1730 
t 1818). 1. Buonaparte paoem init cum Au- 
stria. 2. Belli damna pacis lucra. (Epigram* 
mata na cześć Napoleona, po polsku i po 
łacinie), w 4ce, kart 2. 

— Epigram mata nnmero octodecim poten- 
tissimo Galliarum Caesari, Regi Italiae, neo 
non inyictissimo exeroituum Duci Najpoleoni, 
paulo prius pacem cum Italis et Austna, nunc 
cum Russis et Prussia post cruentum bellum 
et innumeroB conflictus stabilienti dedicata 
anno 1807. Yarsayiae, w 4ce, 2 kart niel. 

— Epigrammata solertia ex yariis soriptis 
selecta, in polonica transyersa et typo ercusa 
anno 1800. Yarsayiae, w 8ce, kart 4 niel. 
(to samo po polsku). 

— O powrocie Jezuitów i powszechnem 
w szkołach przez nich nauczaniu młodzieży. 
Ksi%żka z francuzkiego na polskie przełożona 
przez Warszawa, 1805, w 8ce, str. 304. 

— O powrocie Jezuitów. Książka druffa 
czyli Dodatki ciekawe do pierwszjąi książid 
nsleżące, z różnych pism zebrane. Warszawa, 
1805, w 8ce, str. 250. 

— Przedmowa (tak) przy złożeniu do gro- 
bu ciała w kościele św. Jędrzeja J. W. Jejm. 
P. Urszuli Moniki z Potockich Wielopolski, 
Starościny krak., Damy ord. Krzyża gwiaź- 
dzistego Maryi Teresy, przez..... miana roka 2' £ABĘOKI — liABUŃSKI. 1806 d. 21 Maja, w Warszawie. (Bez oso- 
bnego tytułu), w 4ce, str. 7. + 

— Życia Papieżów od św. Piotra Apostoła 
aż do Piusa VII., z przednich sztychów i 
innych pism najkrócej zebrane, nakładem i 

staraniem — (Drugi tytuł:) Vitae Summo- 

rum Pontificum (po łacinie i po polsku). Yarsa- 
viae, 1800, w 8ce. 4 złp. 

ŁABĘCKI Antoni (ur. 1773 t 1^4). Kodeks 
postępowania sądowego cywilnego francuz- 
kiego, na polskie przetłómaczony z zlecenia 
JW. Ministra Sprawiedliwości. Warszawa, 
druk XX. ł'iarów, 1807, w 8ce, str. 332. 

— Toź, przez Mecenasa S. K. X. W., 

Członka Komissyi przez N. Pana do układa- 
nia projektów do praw ustanowionej wytłó- 
maczony i poprawiony. Drugie wydanie. War- 
szawa, druk XX. Piarów, 1810, w 8ce, str. 
317 i 10. + 

— Toż, wytłómaczony. Edycya poprawna. 
Warszawa, druk XX. Piarów, 1821, w 8ce, 
str. 317 i VIII. -i + + 

— Przypisy i inwentarz do Kodeksu postę- 
powania sądowego cywilnego, z przyłącze- 
niem niektórych uwag, oraz z objaśnieniem 
rozmaitych artykułów Kodeksu, jako też po- 
prawą omyłek w ostatniej edycyi Kodeksu 
postępowania znajdujących się, z zlecenia J W. 
Ministra Sprawiedliwości przez Antoniego 
Łabęckiego. Warszawa, 1811, w 8ce, str. 179. 
24 złp. + + -f- 

— Krótki rys processu stosownego do Kode- 
ksu Napoleona, przedstawiony z zlecenia J. 
W. Ministra Sprawiedliwości, z przyłączeniem 
nót i stosownych artykułów, przez nauczy- 
ciela i tłómacza Kodeksu postępowania, we- 
zwanego na urząd mecenasa Sądu kassacyj- 
nego Księstwa Warszawskiego. Warszawa, 
w drukami XX. Piarów, 1808, w 8ce, str. 
44. 4 -I- -f 

— Toż, drugie wydanie. Tamże, 1811. 
1 złp. 

ŁABĘCKI Hilary Hieronim Stanisław syn Anto- 
niego (urodź. 1809 f 1862). Najdawniejsze 
dzieje Salin krakowskich aż do żupnictwa 
Jana Bonara czyli do roku 1615. (Odbitka.) 
Warszawa, Gebethner i Wolff, w 12ce, str. 
62. 20 kop. 

— Górnictwo w Polsce, opis kopalnictwa 
i hutnictwa polskiego pod względem techni- 
cznym, historyczno* statystycznym i prawnym. 
Tomów II. Warszawa, Klukowski, druk Kacza- 
nowskiego, 1841, w 8ce; Tom I, str. XII i 
538, tabl. 6; Tom II, str. XX i 551. 26 złp. 
20 gr. -I- + -ł- 

— Osuszenie Olkusza, w 4ce. + 

— Początki nauki kopalnictwa. Przekład 
z roBsyjskiego. (Tytuł dwukrotnie tłoczony.) 
Wydane przez Wydział górnictwa. Warsza- 
wa, GebeUiner i Wolff, nakład i druk Komi- 
tyi rządów, p. i. s., 1848, w 8ce, str. 76 i IV, 
s rycina. 46 kop. I — Pogadanki o krąjowem żelezie i stali. 
Warszawa, druk Józefa Ungra, 1856, w Sce, 
str. 48. 

— Pożary na kopalniach, a przedewszyst- 
kiem na kopalniach węglowych w Królestwie 
Polskiem. Warszawa, Gebethner i Woi£^ 1860, 
w 12ce, str. 44, z ryciną. 20 kop. 

— Słów kilka o starożytnej odbudowie 
kopalń olkuskich i machinach w tychże, o 
płóczkach, prażeniu rudy ołowianej i hutach 
dawnych pod Olkuszem. (Odbitka.) Warszawa, 
Gebethner i Wolff, w 8ce, str. 20. 20 kop. f 

— Słownik górniczy polsko-rossyjsko-fran- 
cuzko - niemiecki i rossyjsko • polski (z doda- 
niem wyrazów odnoszących się do mineralo* 
gii, geologii, chemii, oraz ważniejszych rze- 
miosł kruszcowych), tudzież Giosarz średnio- 
wiecznej łaciny górniczej, zebrał i układał 

Wydanie pośmiertne. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk Karola Kowalewskiego, 1868, 
w 8ce, str. S48, 83. 36 i na początku niel. 
kart 6. (Antoni Wałecki i Alexander Krajew- 
ski brali udział w przejrzeniu i ostatecznej 
redakoyi.) 1 rub. 80 kop. + -i- -t 

— Spisy chronologiczne dawnych żupni- 
ków w Polsce, zbierał i ułożył (Odbitka.) 

fiez osobnego tytułu, w 8oe, str. 28. -t 

— Wiadomosó ogólna o górnictwie w Kró- 
lestwie Polskiem w r. 1840. B. w. m. (War- 
szawa), w 8ce, str. 16. 

— Zbito przepisów górniczych, ułożony od 
r. 1840 z polecenia Banku polskiego. 

~ Obaoz: Beudant 

ŁABEASKI Franc. Ksawery (Radca SUnu, 
były Konsul rossyjski w Londynie, ur. około 
1790 t 1855 r.). Erostrate, poóme par Laben- 
sky, anteur des poesies pubiióes sous le nom 
de Jean Polonius. Paris, chez Goaselin, A. 
Andre, 1841, w 8oe. 7 frank. 50 cent. 

— Galerie de PHermitage, grayóe au trait 
d' apres les plus beaux tabieaux qui la com- 
posent; ayec la description historiąue par 
Camille de Gen6ve. Ouyrage approuTś par S. 
M. Alexandre Ir et publie par F. X. I^ben- 
•ky. 8t. Pótersbnrg, 1805, w 4ce. 

— Poósies. Paris, A. Andre, 1827, w ISoe. 
8 franki. 

— £mpedoole, Yision po6tiqae suicie da 
autres poósies , par Jean Poloniot. Paris, 
1829, w 12ce. 

— Poósies (Diyerses). Paris, 1827, w 8c6. 

— Mot (Un) sur Pouyrage de M. de Gusti- 
ne, intitule: La Russie en 1838, par nn Rnsse. 
Paris, 1843, w 8ce. 2 franki. 

— Toż. Tamże. Drugie wydanie, 1843, w 8ce. 

— A Russians repaly to the Marquis de 
Custine's Russia in 1839. London, 1844, w 8oe. 

(Acz podpisywał się Polonius, był Rossy- 
aninem.) 

UBUŃSKI Antoni. Anioł i dziecię. Słowa 
JanaRobool, muayka Erystyana Urbana. Prze- ŁACINA - ŁADNO WSKI. S U4d B francozkiego wierszem polskim. Paryi, 
1886, w 4ce. 

taciM w Szkołach, obacz: Schneider A. 

Łaeiay stadyum, obaoz: Tachau. 

tteińska grammatyka, obacz: AIszewski L 
(1852); Bartoszewicz Zygmunt (1832); Brema 
Cl P. (KoDJagacye); Jakubowicz M. (1825;; 
KUmer (1863); KosickI L (Kdnstrakcye) ; Moliń- 
iki; Mttozkowski J.; Olędzki; PopliAski; Popłoń- 
iiijtf; Pretiowsfci; Radliński; Salw.; Schenkel 
(CwiczeBia) ; Scbulz F. (mniejsza) ; Skeraszew- 
lU; Trejaśski J. K.; Wrześniewski M. (1834). 

taelaska Hteratara i język, obacz: Jacyna 
ifpyk); MeclierłyAski Kar. (Literatura w Pol- 
M); MeliAski (Poesya w Polsce); Noel (Lite- 

Ol) 

łaeiiskf-iiiMiiecki słownik, obacK : Siedmio* 
fndzki. 

— polski słownik, obacz : Bobrowski Flor. 
(według Noela, 1822) ; Czerski (lb22~26) ; Koź- 
rtttki Jerzy (1827); Litwiński (polsk., łacińsk. 
frMie.); Trojański (1819); Węciewski Zygmunt 

(1861). 

— Wi^ obacz: Granmatyka; Słownik. 

ŁĄCKI Maciel. Kazanie na pogrzebie ś. p. 
I.W. JMości Pani Katarzyny z hrabiów Dzia- 
lyiddch hrabiny Małachowski, Wojewodziny 
Ihiowieckiąj , miano w Borkowicach d. 12 
OiiAua 1814 r. przez X..... Kan. kai Kieł. 

vlidomia, n M. Dziedzickiego, w 8ce. 

Uen Tomasz T. I. (urodź. 1661 t 1729). 
■ttw inm dla wygody tak tych, którzy chcą 
^Mttteó te raeczy, które człowiekowi chrze- 
tti^demu wiedzieć naleiy, jako i owych, 

miny innych nauczać mąj§, przez Wyda- 

jjtotecie poprawione. Tomów III. (Ze 
Mmi: Czytania katolickie. Serya II.) Pel- 

6^ J. N. Roman, 1872, w 8ce; Tom I, str. 
; Tom II, str. 295; Tom III, str. 148. 
LfA. 

(Dwmiejsza edycya 1738.) 

*> Ob. Czytania; Roderecyusz; Rodriguez. 

UCZYŃSKI Henryk. Reneąat, dramat w 6 
Wdi. (Biblioteka teatralna lwowska. Zeszyt 
SV^ Lwów, Synowie Zelmana Igła, druk 
Mmńskiego i Oromana, 1874, w 12ce, str. 
01- 40 oent. 

iMyński Kajetan (Proboszcz w Heilsbergu, 
t W7), obacz : Laczyński C. 

UBA Kazimierz (t 5 Września 1871). Histo- 
9> nożyki. Warszawa, nakład autora, druk 
h Jaworskiego, 1861, w 8oe, str. 409 i spisn 
"'"^ nielicsb. 2. 2 rub. 4 IMA Karol (Urzędnik Towarzystwa kredy- 
pyft, t 7 Maja 1866 r.). Dobry byt fabry- 
Jrtow i rzemieślników czyli Zbiór pożyte - 
ys»yeh i praktycznych rad, z wielu autorów 
Jjftótkich, wraz z biografia najznakomit- 
tlm właścicieli zakładów przemysłowych 
j^gy tft I ta granicą, przełożył i wydał Karol 
Ml wydawca noworoczników dla ziemian . Część I. Warszawa, w drukami J. Jawor- 
skiego, 1851, w 12ce, z przodu 2 kart niel. 
i str. 188. 50 kop. 

— Noworocznik dla ziemian czyli Zbiór 
najprzydatoiejszych wiadomości i wyracho- 
wan, dotyczących Towarzystwa kredytowego 
ziemskiego, papierów publicznych krajowych, 

oraz przemysłu, handlu i rolnictwa, wydał 

Rok I. Warszawa, nakład autora, druk Jana 
Jaworskiego, 1845, w 8ce, str. XXXXV, 32 
i nieliczb. 12, tablic 15, mapa 1. 6 złp. 

— Toż samo. Kok II. Tamże, 1846, w 8ce, 
str. II, 192 i nieliczb. 4. 6 złp. 

— Toż samo. Rok 111. Tamże, 1847, w 8ce, 
str. 138. (Nadto zbiór najprzydatniejszych wia- 
domości z prawa cywilnego, przepisów admi- 
nistracyjnych i skarbowych.) 5 złp. 

— Rady dla rolników, obacz: Dezejmerls. 

— Porównaj: Ł. K. (Wyrachowanie). 

Łada, tygodnik ; obacz : Szechowficz Seweryn 
(Lwów, 1863). 

ŁADA ZABŁOCKI Tad. Poezye. Wydał Rom. 
Podbereski. Petersburg, nakładem Wydawni- 
ctwa, 1845, w 8ce, str. VI i 286. 3 złp. 10 gr. 

ŁADNOWSKI Alex. (Aktor). Berek zapieczę- 
towany. Monodram w 1 akcie ze śpiewkami. 
Lwów, u Stengla, druk M. T. Poremby, 1849, 
w 12ce, str. 23. 1 złp. 

— Der ver8iegelte Berek oder Der falsche 
Ładnowski. (Przekład w Wiedniu 1856.) 

~ Berek zapieczętowany, monodrama ze 
śpiewkami w 1 akcie, i Stefan z Pokucia. 
Nowe wydanie. Bochnia, autor, w komisyi 
u W. Pisza, 1862, w 8ce, str. 32. 40 cent. 

— Obaoz: Teatra. Tom IV. + 

— Eudoxya Czartoryska Księżniczka na 
Klewaniu czyli Tatarzy na Podola. Powieść 
historyczna udramatyzowana wierszem w 6 

obrazach, przez Rzeszów, nakład i druk 

Pellara, 18i60, w 8oe, kart niel. 4 i str. 87. 
1 złr. + 

(Wydane w 600 egzempl, do r. 1872 sprzed. 
220 egzempl.) 

— Fraszki: I. Stefan z Pokucia; II. Berek 
zapieczętowany. Rzeszów, 1859, w 8oe, str. 
21. 1 złi>. 18 gr. + 

(Fraszki bite w 600 egzempl. rozeszły się 
do r. 1872. Zdaje się, że Berek był osobno 
w 500 egzempl. bity.) 

— Fraszki, wydanie wtóre. Rzeszów, Pel- 
lar, 1872, w 8ce, str. 21. (Wydane w 500 
egzempl.) 

— Wielebnemu JMci księdzu Angnstynowi 
Wawrzyńcowi Sutorowi , Katecheci Szkoły 
żeńskiej PP. Aogustyanek przy kościele św. 
Katarzyny w Krakowie, w dnia urodzin na 
d. 15 Kwietnia 1873 r. Kraków, fol., 1 karta 
plakat. (Odbito dwa egzemplarze.) + 

. — Kimedya pod tytułem: Ziwy i nmarły, 
czyli Powstanie na kuszer, albo psy wilka 
pożarły, lub Tajfel Lorbe Fuszer. (Wiersz pol* % ŁADOWSKI ~ ŁAGIEWNICKI. sko -żydowski.) Kraków, 1848, w 8ce, sir. 8. 
10 gr. + 

^ Lokaj za pana, monodram w 1 akcie, 
ze śpiewkami. Tarnów, Milikowski, 1659, w 
8ce, str. 43. 

— Do Meciszewskieffo (Wiersz 1848 roku.) 
Lwów, 1848, w 8ce, 1 ya ark. 

~ Osa (czasopismo). Kraków, 1862, w 8ce, 
po % ark. (Także: Dodatki nadzwyczajne). 

— Pan Kasper z Łęczycy, monodram w 1 
akcie oryginalnie wierszem napisany. Bochnia, 
W. Pisz, 1863, w 8ce, str. 16. 12 cent. + 

— Pan Stefan z Pokncia, monodram w 1 
akcie. (Oddruk z Albom literac. warszaws.) 
Warszawa, 1849, w 8ce, str. 17. + + 

— Do Redaktora Dziennika narodowego 

SYiersz). 1848, w 8ce, str. 2 (przeciw Hilar. 
eciszewskiemu). + 

— Recepta na trychiny, krotochwila ze 
śpiewkami w jednym akcie. Kraków, druk 
Uniwers., 1867, w 8ce, str. 29. 5 sgr. + 

— Scena z dramatu po Rękawce. Kraków, 
1848, w 8ce; Część I. i II. str. 16 i 16. 
40 gr. -f 

— Separacya, obrazek dramatyczny w 1 

akcie, oryginalnie napisany przez Czer- 

niowce, druk Rudolfa £ckharda, 1863, w 8ce, 
str. 14. 

— Teatra , wierszem i proz%. Tom IV. 
Zeszyt I. Berek odpieozętowany, monodram 
w 1 akcie ze śpiewkami, oryginalnie napi- 
sany. Bochnia, W. Pisz, 1860, w 8ce, str. 23. 
80 kop. + 

— Toż. Tom IV. Zeszyt II. Trubadur, 

melodramat ze śpiewami w 1 akcie, przez 

napisany. Bochnia, nakład i druk W. Pisza, 
1862, w 12ce, str. 40. 

— Toż. Tom IV. Zeszyt III. Sukcessya, kro- 
tochwila w 1 akcie, oryginalnie przez napi- 
sana. Bochnia, 1862 , w 8ce. Na papierze 
welinowym oprawna w okładkę kolorowa 
80 cent. 

— Toż. Tom IV. Zeszyt iV. Filozof z po- 
trzeby, komedya w 3 aktach. Bochnia, W. 
Pisz, 1862, w 8oe, str. 88. 50 cent. 

— Toż. Tom IV. Zeszyt V. Rzeczpospolita 
babińska, komedya narodowa we tnech ak- 
tach oryginalnie przez napisana. Bochnia, 

nakład i druk W. Pisza, 1862, w 8ce, str. 
87. + 

— Toż, Tom IV. Zeszyt VI. Wiesław, dra- 
mat historyczny oryginalnie w 5 aktach napi- 
sany. Bochnia, W. Pisz, 1862, w 8ce, %\f, 107. 
50 cent. 

— Toż, Tom IV. Zeszyt VII. Barbara Rusi- 
nowska czyli Zbójcy Gór Święto -Krzyskich, 
dramat historyczny w 5 aktach oryginalnie 
napisany. Bochnia, W. Pisz, 1862, w 8ce, str. 
120. 60 cent. + 

— Teatra, wierszem i proz%. Tom VI. 
Zeszyt I. Wielkopolanin, komedya w 4 aktach, oryginalnie przez napisana. Bochnia, na- 
kładem i drukiem Pisza, 1862, w 8ce, str. 84. 
50 cent. 

Tom VI. Zeszyt II. 1863 roku, obejmuje : 
Berek zapieczętowany, monodram; Paa Ste- 
fan z Pokucia, monodram. 

— Urywek z dramatu pod nazw%: Zupa 
rumfordzka. Kraków, drukiem Uniwersytetu, 
1868, w 8ce, str. 19. + 

— Wesele na Prądniku, krotochwila w 1 
akcie. Nakład autora, 1869, w 8ce, str. 35. 
5 sgr. 

— Wiersz na cześó imienia Józefa Patel- 
skiego, b. oficera b. wojsk polskich, obywa- 
tela miasta Krakowa. Kraków, 1878, fol. pla- 
katowe, 1 ark. (Odbito dwa egzempl.) 

— Wiersze: Kmiotek i gwiazda; Cielęta 
po Europie. Kraków, 1848, w 8ce, str. 8. -ł- 

— Zioie i śmierć Jaśnie Wiel. świente 
pamięciuf Pana Rzegote Zajonókowskigoim 
a groisse inkwizytor, instygator, a preizea 
a Mormoreiner etc. (Wierszem.) Kraków, 
1848, w 8ce, str. 20. + 

— Zosia druchna, monodram w 1 akcie 
ze śpiewkami, oryginalnie wierszem napisany. 
Kraków, druk Uniwers., 1866, w 8ce, str. 14. 
20 cent. + 

— Obacz: N. N. 0. 

ŁADOWSKI Remigiusz (ksiądz, urodź. 1788 
f 1798). Historya naturalna kraiu polskiego, 
czyli Zbiór krótki przez alfabet ułoiony, zwie- 
rząt, roślin i minerałów znajdujących si^ w 
Polszczę i Litwie, zebrana z pisarzów god- 
nych wiary, z rękopismów i świadków oczy- 
wistych. Tomów 11. Kraków , w drukarni 
Antoniego Grobla wdowy, 1804, w 8ce: Tom 
1, str. 340 i XXVI; Tom II, str. 878 i XXIX. 
13 złp. 10 gr. + 

(Pierwsze wydanie w jednym Tomie r. 1788, 
Jest to po największej części wyciąg z Rzą- 
czyńskiego Gabryela Auctuarium historiae na- 
turalis. Przekład na niemieckie wydany był 
przez Bokshammera Seniora Ewang. w Festen- 
bergu.) 

(Ładysław Błogosławiony, ur. 1440 t 1505.) 
Nabożeństwo do Błogosławionego Ładysława 
z Gielniowa, wyznawcy Zakonu św. Francisz- 
ka XX. Obserwantów Prowincyi Najświęt- 
szej Panny Maryi Anielskiej, Psbrona narodu 
polskiego i Warszawy, którego ciało w ko- 
ściele warszawskim XX. Bernardynów cudami 
wsławione spoczywa. Przedrukowane za po- 
zwoleniem Zwierzchności. Warszawa, druk 
Węckiego, 1823, w 8ce, str. 55 i rycina. 

— Obacz: Książeczka. 

UGIEWNiCKI Ignacy I. Zasady i pomysły 
obyczajowe. (Wierszem.) Wilno, 1846, w 8ce, 
str. 160. 

ŁAGIEWNICKI Ignacy II. (Adwokat w Wil- 
nie, stawający przed Komissyą XX. Radziwił- 
łów w Wilnie o oddzielenie dóbr ordynac* 
kich od allodyalnych). Odpowiedź na replikę ŁAGIEWNICKI - ŁAŃCUCKI. xe strony generaln^o Prokuratora massy 
fandoMÓw i interesów Księżniczki Stefanii 
Radfiwiłlownej przed Sądem Koraissyi odby* 
t^ w r. 1824. Bez w. m. i r., fol., str. 42^, 
I tabl. genealog. XX. Radziwiłłów. 

(Łagiewnicki stawał ze strony Antoniego 
Baoziwiłła, a Józef Karczewski od Stefanii 
Badziwiłłowej. Z obndwa stron nadrukowano 
I pięćset arkuszy wywodów, replik i t. p.) 

— Gębacz, tygodnik humorystyczny. Wil- 
no, 1817, w 4ce. Wyszło Nrów 6. 

U6IEWNICKI Kazimierz (w assystencyi Me- 
oe&asa Kraińskiego). Duplika czyli Ostateczna 

a^wiedź Kazimierza Ijaffiewnickiego urzę- 
a tłułby ogólnej w Komiesyi rządowej 
Fnyeh. i Skarbu, jako dodanego opiekuna 
Biłolatnich Maryanny i Józefy de Szremer, 
n replikę, którą ze strony Franciszki Sucho- 
ddski^ udzielił Nielepiec Mecenas w spra- 
ne przez tęi Suchodolską o utrzymanie jej 
|Rj głównej opiece, do Sądu Najwyższej In- 
itiDcyi Królestwa Polskiego wytoczonej War- 
•twa, 1827, fol., str. 17. 

— Obacz ; Piasecki J. 

OLaimki Piotr.) Żywot Piotra Łagowskie- 
p pukownika wojsk polskich. Paryż, 1845, 
t portretem. 10 sgr. 

Obacz: Steaipowski. 

obacs : Ganot K 

_ Świętosław (Prof. Prawa w Uni- 

JMMt Peteraburgskim, urodź. 1833 roku). 
flbltag nad wywodem historycznym nie- 
'Wpi artykułów Statutu Wiślickiego. (W Bi. 
Wies warszawa, r. 1861.) 

rBaaza nad Dzwina w XIII. w. (Odbitka 
I liana zbiorowego Ohryzki.) Petersburg, 
W», w 8ce. 

fflAlex. Busskaja Heraldika. II. Knihy 
^noju tabliceju i izobrażeniem her- 
iwr. 8t Petersburg, 1856. 5 rub. 

Ul, ob. Friese (1860); Haas (1861); Haf- 
Wf^)'i Józefowicz W. (Nawodn ) ; Kochanów- 
• Oawodn., 1867); YoHAnder F. (Nawodn., 

t śm AUki Mzof, obacz : Roliński L. 
t^jbmkl odpust, obacz: Borowski J. uSi RSKI W. O Sławianach w Małoj Azii, 
i Ispanii. Petersburg, 1859. 

^Oteei: Sinonowsfci (Kozacy). 

UHM N. Objaśnienie skazanii Nestora 
^iiotaiie Rusi. Na st. N. Kostomarowa: 
JiMito Buft, pomieszcz. w Sowremiennikie. 
Mnbifg, 1860. 60 kop. 

'^{WCUCKI Mzef Wincenty (urodź. 1756 t 
gM|.^Big ki. Kraków, nakład i druk S. Giesz- 
JJjifcgo, 1882, w 8ce, str. 99. 1 złp. ; na pa- 
PM weHnowym 1 */, złp. + + + 

^—Chniom Urszuli z Święcickich Szigskiej 
*VMiiitiua 1807 r. w Krakowie zmar- ła*, X w dowód niezgasłego szacunku. 

(Wiersz.) Kraków, w 4ce, 2 kart. 

— Do cieniów Tadeusza Kościuszki w Cza- 
sie uroczystych obrzędów sypania mogiły 

Srzez wszystkie stany mieszkańców Wolnego 
[iasta Krakowa i Jego Okręgu na uwiecznie- 
nie pamiątki jego przeznaczonej d. 16 Paź- 
dziernika 1820 r. Kraków, druk Dziedzickie- 
go, w 4ce, kart 2. + 

— Głos X Deleg. Kap. katedr, krakows. 

na zgromadzeniu reprezentacyi narodowej w 
Rzeczypospolitej Krakowskiej, w czasie jej 
obrad u. 23 Grudnia 1828 r. miany. Kraków, 
druk Józefa Mateckiego, 1825, w8ce, str. 14. + 

— Podobnież Głos z roku 1826. Kra- 
ków. 

— * Kazania i mowy. Poznań, wydał ksiądz 
Teodor Kiliński, druk Kamieńskiego, 1856, 
w 8co. 15 sgr. 

-- Kazanie w czasie uroczystych religij- 
nych obrządków za duszę św. pamięci Tade- 
usza Kościuszki w kościele katedralnym kra- 
kowskim d. 17 Grudnia 1817 odprawionych, 

przez Kraków, druk Gróblowej, 1817, w 

8ce, str. 29. + 

— Kazanie w czasie uroczystych obrzędów 
pogrzebu ciała ś. p. Tadeusza Kościuszki w 
kościele katedralnym krakowskim dnia 23-go 
Czerwca 1818 r. przez X. W. Łańcuckiego, 
Scholastyka Katedry, Archipresbytera Infu- 
łata krakowskiego mione. Kraków, Czech, 
drukiem Mateckiego, 1818, w 8ce, str. 45. 
1 złp. + + -f 

— Kazanie podczas religijnych obrządków 
przy złożeniu w ffrobie królów polskich, 
zwłok Księcia Józefa Poniatowskiego, N. W. 
W. P., Ministra Wojny, Marszałka Państwa 
Francuzkieąo, wielu Orderów Kawalera, mia- 
ne d. 28 Lipca 1817 w kościele kat. krak., 

przez X Schol. Kat. krak., Arch. Infuł., 

C. T. N. i K. Warszawa, u XX. Piarów. w 
8ce, str. 82. 

— Toż, bez w. m. druku (tamże), w 8ce, 
str. 81. 

* — Kazanie w czasie pogrzebu ciała J. W. 
W. J. Pana z Urbanie Mikołaja Urbańskiego 
J. Ces. Król. Mci tajnego Konsyliarza, Try- 
bunału apellacyjuego w Galicyi Zachodniej 
Prezesa, w kościele archiprez. krakowskim d. 

27 Grudnia 1805 miane przez KoUegiaty 

Pileckiej Scholastyka, Proboszcza Młodzaw- 
skiego. Kraków, druk Gróblowej, 1866, w 8ce, 
str. 33. 1 złp. 4 + + 

— Kazanie przy otwarciu Sejmu głównego 
Księstwa Warszawskiego po przyłączeniu do 
niego nowych 4 Departamentów, miane w 

kościele katedralnym warszaws. , przez 

Archipresb. Infułata kościoła Panny Maryi 
w Krakowie, Deputowanego na tenże Sejm 
z Gminy Powiatu Krakowskiego d. 9 Grudnia 
1811 roKU. Warszawa, drukiem XX. Pijarów, 
1811, w 8ce, str. 81. -f 

— Kazanie na uroczystym pogrzebie J. Oi zk. ŁAŃCUCKI ~ ŁAP8IŃSKI. Kńąi^a Imoi FelikM Pawła Turskiego, 
Biskupa Krakowskiego, Księcia Siewierskiego, 

Orderów polskich Kawalera, przez Kolleg. 

Pileckiej Scholastyka, Proboszcza Młodzaw- 
tkiego, w kościele katedralnym krakowskim 
d. 8 Kwietnia 1800 miane. Kraków, 1800, 
w Sce, sir. 29. 15 gr. + 

— Kazanie na pogrzebie zwłoków J. W. 
Włodzimierza na Złotym Potoku hr. Potoc- 
kiego, Pułkownika Artylleryi konnej Wojska 
polskiego, Kawalera Krz^a wojskowego, Legii 
nonorowej i innych, mitne w kościele kate- 
dralnym krakowskim przez..... 8. T. D., Archi- 
Presbytera Infułata Kościoła Pannj Maryi, 
d. 11 Kwietnia 1812 r. Kraków, druk Grobla, 
w 8ce, str. 21. + 

— Modlitwa ubogich w dzień śmierci JW. 
P. Pani z hr. Wielopolskich Morsztynowy, 
Damy Krzyia gwiaździstego, d. 10 Kwietnia 
1807 r. w KrsJcowie zmarłej, przez Kra- 
ków, w 4ce, str. niel. 4. 

— Do Jaśnie Wielmołnego Pawła Aweryna 
aktualnego Radcy Stanu, Naczeln. Departa- 
mentu Krakowskiego i Kawalera, w dzień jego 
imienin d. 29 Czerwca (11 Lipca) 1814 rolni. 
(Wiersz.) Kraków, w 4ce, kart 2. 10 gr. + 

— Pisma rozmaite. Tom I. obejmujący: 
Odezwy przygodne w przedmiotach moral- 
nych, naukowych i obywatelskich przez 

Archipresbytera Infułata kościoła P. Maryi, 
Scholastyka Katedry krakowskiej , Członka 
W. Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pro- 
tektora Bractwa Miłosierdzia, Banku pobo- 
żnego w Krakowie, K. O. 8. S. Kraków, na- 
kład i druk D. £. Friedleina, 1884, w 12ce, 
kart 2, str. II, karta 1, str. 172. 5 złp. + 

- Pochwała Fr. Bugajskiego obywatela 
miasta' Krakowa, Majstra Farmacyi, w Bra- 
ctwie Miłosierdzia i Pobołnego Banku Star- 
•lego, czytana na posiedzeniu osób zgroma- 
dienie to składających, d. 6 Listopada 1818 

roku, przez Kanonika katedr., Archipresb. 

Infułato krakowskiego, tegoi Bractwa Prote- 
ktora. Bez w. m. i r. (&aków), w Sce, str. 
27. 1 złp. -h 

•» Wiersz (polityczny). Kraków, drukMateo- 
kiąj, 1809, w Sce, 1 karta. 

— Przemowa w czasie ślubu W. Walente- 
go Osławskiego z W. Pann% Teklą Dembiń- 
SK% d. 9 Listopada 1806 r. miana w kościele 

Spdziejowskim, przez Scholastyka Kolie - 

giaty Pileckiei i Proboszcza, gdy ten zwią- 
zek błogosławił w kościele parafialnym S§dzie- 
jowskim, w 4ce, kart 2 nieliczb. 20 gr. 

— Kilka słów przy złożeniu do grobu ś. p. 
Maryanny z Dzianetów M^zeńskiej dnia 9 
Grudnia 1883 r. przemówionych przez JW. 

JX Archipresb. Infułata kościoła Panny 

Maryi, Scholastyka Katedry krak. etc. etc. 
w Krakowie. Kraków, 1888, w Sce, str. 8. + 

~ Obacz: Starezewski W. (Oda, 1829). 

(Łańcucki.) Powinszowanie J. W. Wincen* 
tdmn £ancuokiemn od jednego z sług ołta- rza i podwładnego w d. 6 Kwietnia 1829 r. 
złożone. Kraków, druk J. Mateckiego, 1629, 
w 4ce, kart 2. + 

Łanout, obacz: Ustawa (1870). 

ŁANIEW8KI Antoni (z Mińska). DisserUtio 
inauguralis medico-practica de herpete. Vil- 
nae, typ. Manesii et Zymelii, 182o, w Sce, 
str. 88, karta 1. + 

ŁAPATYASKI Saweryn (ze SUnisławowa). 
De diab^te sucró. These. Montpellier, 1887. 

UPCZYASICI Kazinierz. Wiązania Józia. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk J. Peor- 
skiego, 1865, w Sce, str. 121. 20 kop. 

ŁAPINKIEWICZ Stefan (Kanonik katedralny 
miński). Mowa miana przy wyprowadseniu 
ciała ś. p. J. O. Pani z Ksiąi%t Foniatowakioh 
Izabelli Branickiej, kasztelanowej krakowskiej, 

hetm. w. kor. w jej pałacu przez ^MX 

Kanonika katedralnego mińsnego, dnia 17 
Febr. 1808, w Sce, str. 16. 

ŁAPICKI Michał. Koukurenci, komedyo-ope- 
ra we dwóch aktach, z muzyką Floryana Miła- 
dowskiego, g^rana po raz pierwszy w Teatrze 
mińskim 12 Lutego 1861 roku. Wilno, 1861, 
w Sce, str. 68. 

Łapiński Alex. (urodź, około 1817 r.), ob. 
Gregory Karol Hutton (Przewód, maszynist.) 

ŁAPIŃSKI Dominik (S. T. D., Karm. de Reg.j. 
Kazanie I. O udoskonaleniu rozumu i ukształ- 
ceniu serca człowieka chrześciańskiegof, przez 

Karmelitę miane w kościele św. Jana 16 

Lutego 1808, w Sce, str. 86. 

— Kazanie II: O powinności dopełnienia 
obowiązków człowieka chrześciańskiego i oby- 
watela, miane w kościele katedralnym Wileń- 
skim, ISIU, w Sce, str. 24. 

— O przyjaźni kazanie miane w kościele 
PP. Wizytek. Wilno, druk XX. Bazylianów, 
1809, w Sce, str. 17. 

ŁAPIŃSKI Józef. Oeometrya zastosowana do 
rękodzieł i rzemiosł, obejmująca zasady ogól- 
ne, oraz wzory do mierzenia powierzchni i 
objętości ciał, z zastosowaniem do odpowie- 
dnich zadań, ze 160 figurami z drzeworytów 
wykonań, w Zakładzie J. Styfi. Warszawa, 
1868, w Sce, str. 80. (Czerpał z Raspaila, Gau- 
tiera i Haranta). 60 kop. 

ŁAPIŃSKI Teofil (Oberst, Taffik Bey). Feld- 
zug der ungarischen Hauptarmee im Jahre 
1849. Selbsteriebtes. Hamburg, Hoffmann et 
Campe, 1860, w Sce, str. IV i 252. 1 tal. 

— Die BerffYÓlker des Kaukasus und ihr 
Freiheitskampr. II. Bandę. Hamburą, Hoff- 
mann et Campe, 1862, w Sce, str. Xlii i 886. 
r/, tel. 

ŁAPSIŃSKI Józef (t 1881). Poezye. Kraków, 
drukiem Gieszkowskiego, 1829, w 12ce, str. 
208. 8 złp. + -ł- + 

— Wiersz na dzień imienin JW. Sebasty- 
anowi Qirtlerowi| Rektorowi Uniwersytetu ŁA8ICKI - ŁASZEWSKL JtgidUoDtkiego, przez uczniów klasy YI. Lice- 
om tw. Aonj, w dowód wdzi^zności ofiaro- 
wmy. Kraków, druk Giestkowskiego, 1828, 
w 4ce, kart 4. + 

— Elegia na zgon Prymasa Woronicza. 
Kraków, 1680. \ 

ŁASICKI Jan (nrodz. 1554 1 1605). Historya 
wtargnienia Polaków na Wołoszczyznę z Bog- 
danem Wojewoda (po którym nastąpił Iwon) 
i porażka Turków pod dowództwem Mikołaja 
Mieleckiego i Mikołaja Sieniawskiego roku 
1178, przełożona z łacińskiego. Życiorysy i 
ołya^ienia uzupełnił Wł. Syrokomla (Kon- 
dntowioz). Petersburg, nakład Wolffa, druk 
K. Ettingera, 1855, w 8c6, str. X i 25. (Część 
E Tomu ly. Dziejopisów.) + + -r 

— Obacz: Fredro i. M. 

^ De diis Samagitarum libellus, heraus- 
gifeben yon W. Mannbardt etc. Mit Nach- 
tnfftu Ton A. Bielenstein. (Odbitka z Maga- 
m der lettisch • literar. Gesellscbaft , XIV. 
Ittid, str. 82-143). Riga, 1868, w 8ce, str. 66. 

(Preedmk z edycvi r. 1615 w Basylei. Inna 
iiit r. 1615 prsj Herburcie. Inne edycye 8% : 
fianrsta r. 1580, Elzewirowska 1627 i 1642, 
ettińowe w Haupto: Zeitscbrift fór deut- 
iQM Alterthiimer. Przekład A. Rogalskiego 
wBoenniku wileńskim 1823.) 

*-Obaes: Mierzyński Antani. 

^MilflCKI Franoitzek (kamerdyner Gra- 
gWNg o Staniaława Ministra, później woźny 
j>f<y >t 1862). Dzieje Starego i Nowego 
jM^ wto królico zebrane dla dzieci. War- 
y> » 1852, w 8ce, str. 188, z wielu drze- 
ff^pteml 60 kop. 

--łoi, wydanie drugie przejrzane i po- 
piwions przez X. W. Serweto wskiego. War- 
Ma, Gebethner i Wolff, 1861, w 8ce, str. 

m 

^^to4, wydanie ozdobne na wolinie z 10 
Wmwanemi rycinami 2 tal. 

^JToź, wydanie trzecie przejrzane i po- 
| rttione przez X. W. Serwatowskiego. War* 
g*^ Gebethner i Wolff, 1865, str. VIII i 
w» a wielu drsewor. Oprawne 2 złp. 15 gr. 

7*^liza cicha chrzeiciańska. Książka do 
MbMstwa dU Katolików. Warszawa, nakł. 
^-InMwalda, druk J. Ungra, 1856, w 16ce, 
-^ 416 i kart 6 spisu. 

-• Toł, wydanie drugie przejrzane i po- 
fW lma. Warszawa, nakład G. Gebethnera, 
Mc Kowalewskiego, 1859, w 32ce, str. 608 
ikaiiSL 1 mb. 

■7 T oty wydanie trzecie, oddzielne dla męż- 
jgJH i dla kobiet. Warszawa, Gebethner i 
r S^ 1862; (druk w Naumburgu u Patza, 
rS^ w 32ce, str. 597. 1 rub. 20 kop. ; ocra- 
'^ j>^^i> płótno angielskie z złotym brzegiem 
&F^t V uagryn z złotym brzegiem 2 rub. 
yJipIK tak samo z wycinkiem i klamerką 

•"ToŚ, wydanie czi^arte. Warszawa, Ge- bethner i Wolff, 1878, w 16ce, str. 682. 1 rob. 
20 kop. 

— Cicha łza. Zbiór nabożeństwa katolic- 
kiego, mieszczący w sobie sposób słuchania 
Mszy Św., nabożeństwo całoroczne, różaniec 
i nowenny do N. Maryi Panny i dobór pie« 
śni nabożnych. Kraków, nakład i druk Bens- 
dorffa, 1867, w 12ce, str. 422 i X. + 

Łaski Aleksander, obacz: Nienoewioz Jyiiti 
(Ir. (Notes, 1844). 

ŁASKI Jan. Joannis a Lasco opera tam edita, 
quam inedita recensuit, vitam auctoris enar- 
ravit A. Kuyper Theol. Dr. Amstelodami apud 
Fred. .Muller; Hagae Comitum apud Mart. 
Nijhof, 1866, w 8ce; Tom I, str. CXXH i 
572; Tom II, str. YIIl i 771. + 

— Obacz: Malinowski Mikołaj (Biografia i 
rodowód. Rękopis); Walewski Cypryan. 

Łaski Jan (Arcybiskup Gnieźnieński, uroda. 
1456 t 1581), obacz: Listy i relacye Jego w 
Górskiego Tomicyanach. 

Łaski Jan (ksiądz). Wiadomość o stanie Mobi- 
le wsie iej Archidyecezyi, 18S9, fol. 

ŁASKI Marcin (urodź. 1799 t 1858). Disser- 
tatio inauguralis ezegetico - theolog. : „An 
omnes prophetiae, quae Messiae ortum, nati- 
yitatem, yitae et mortis circumstantias, ejus* 
que post mortem ezaltationem praedicunt, 
in Jesu Nazareno adimpletae sint?^ etc. Yil- 
nae, 1841, w 8ce. 

— O przyjściu Messyasza, przekład Jana 
Rymszy. Wilno, 1846, w 8ce, str. 100. 

— Rosprawa exegetyczno-teologiczna: ^Gzy 
wszystkie proroctwa, które się ściągają do 
Messyasza pochodzenia, narodzenia, życia i 
śmierci, jako też po śmierci iego wywyższe- 
nia w Jezusie Nazareńskim spełnione zottały?^ 
któr% prześwietnej Wileńskiej rzymsko-kato- 
lickiej duchownej Akademii dla otrzymania 
stopnia Doktora św. Teologii praw i przywi- 
lejów pod rozwagę publiczna podaje Teo- 
logii Magister, były Alumn Wileńskie|^o głó- 
wnego Seminaryum, tersz Archidyecezyi Mohi- 
lewskiej Kanonik, głównego Metropolitalnego 
Konsystorza Wice-Oficyaf i Orderu św. Sta- 
nisława III. klassy Kawaler, r, 1840. Tłóma- 
czył Jan Oleszkiewicz. Warszawa, druk XX« 
Missyonarzy, 1845, w 8ce, str. 53. 1 słp. 

ŁASKI Stanisław (Wojewoda sieradzki). Pra- 
ce naukowe i dyplomatyczne, wydane z ręko- 
Sismów Muzeum Wileńskiego, z przedmowa 
[ikołaja Malinowskiego, oraz z dodatluem 
dzieł Jana Tarnowskiego, z jedynego effzem- 
plarsa Biblioteld Kórniclciej, ozdobionych lito- 
grafią facsimile tytułu pisma jego : Consilium 
rationis bellicae, z r. 1558. Wilno, J. Zawadz- 
ki, 1864, w 8ce, str. CLXIII i 316. 2 rub. 
15 sgr. ; zniż. 8 złp. + + + 

Łastiwka (czasopismo w języku ruskim). 
Lwów, 1871. 

Łaszcz Samuel, obacz: Darowski Alex. 

Łaszewski, obacz: Simmaryiiaz* 8 ŁĄTKIEWICZ - ŁAZOWSKI. LUTKIEWICZ (Wydawca). Kai%ika dla do- 
brego chłopca, ołoiona w drukami Łątkiewi- 
cza czterdziestu odmiennemi gatunkami cha- 
rakterów, ozdobiona obrazkami illuminowa- 
nemi i znaczna liczbą winiet. Dzieło wyłą- 
cznie przeznaczone do wprawienia małych 
dzieci w czytanie pism rozmaitych. Warsza- 
wa, A. Brzezina, 1826, w 16ce, str. 79. 12 złp. 

ŁAWICKI Józef (Dr.). Wypisy do tłómacze- 
nia z niemieckiego na polskie i z polskiego 
na niemieckie, z słownikiem niemiecko-pol- 
skim i polsko-niemieckim, dla niższych klas 
ffimnazyalnych i realnych, tudziei wyższych 
Szkół miejskich. Gniezno, 1856, w 8ce. 25 sgr. 

— Toż, dla niższych klas gimnazyaln^ch 
i realnych, tudzież wyższych Szkół miejskich. 
Wydanie drugie. Gniezno, S. 6. Lange, 1864, 
w 8ce, str. 71, 167 i 162. 20 sgr. 

— Toż, wydanie trzecie pomnożone i po- 
prawione. Gniezno, nakład i druk J. B. Lan- 
gego, 1867, w 8ce, str. Yl, 248 i Słowniczka 
str. 173. 4 złp. -f 

— Toż, trzecie (tak) wydanie poprawione 
i pomnożone krótką grammatyką, oraz kawał- 
kami niemieckiemi i polskiemi, przez N. P. 
spółpracownika dawniejszych wydań. Gnie- 
zno i Poznań, nakład J. B. Langego, 1872, 
w 8ce, kart 8, str. VI i 466. 80 kop. + 

(Ułożone według krótkiej grammatyki przez 
J. A. F. w Ostrowie r. 1855 powtórnie wy- 
danej.) 

— Do dawniejszych wydań wypisów nie- 
mieckich, przez (Dodatki). Gniezno, nakład 

i druk J. B. Langego, bez w. r., w 12ce, 
karta 1, str. 25 i spisu str. 14. + 

ŁAWICKI Marcelli (z Poznania, ur. 1835). 
De diabete mellito. Dissertatio inauguralis. 
Berolini, typ. G. Schade, 1860, w 8ce, str. 
82. + 

ŁAWICKI Nicolaus. Dissertatio inauguralis 
chirurgico - practica de Laparotomia , quam 
publice defendet auctor Nicolaus Ławicki 
anno 1828. Yilnae, typis A. Marcinowski, w 
8ce, str. 39. + 

Ławka, obacz: Sobieaki 8. 

Ławkowakl Piotr, obacz: Morawiew A. 

ŁAWRI8KIJ Mark. Oc. Kilka słiw na czasi. 
Peremyszl, typom M. Dykowskoho, 1862, w 
8oe, str. 11. 

ŁAWROWSKI Jan (t 1846 roku). Elementarz 
ruski, niemiecki i polski dla Szkół parafial- 
nych w Galicyi. Przemyśl, 1838, w 8ce. 

— Positiones ex uniyersis disciplinis theo- 
logicis, qua8 in alma Uniyersitate Josephina 
pro Latlrea Doctoris Theologiae obtinenda 

publice propugnandas suscepit Presbyter 

saecularis Dioecesis Graeco-Premisliensis, in 
Uniyersitate Leopol. Historiae ecclesiasticae 
in lingua patria p. p. Professor, neo non in 
Seminario generali studiorum Praefectus, die 
24 Novemb. MDCCCI. Leopoli, typ. G. W. 
Wichmann, w 4ce, 1 ark. — Przekład Nestora na polskie (w rękopi- 
śmie). 

— Obacz: Gnsti F. 

ŁAWROWSKI P. A. Riecz Rektora warszaw- 
skago Uniwersyteta w dień 11 Maja. War* 
szawa, w typ. warsz. żandarmskago okmga, 
1872, w 16oe, karta 1, str. 22. -f 

ŁAWRYNOWICZ P. Lingwologia, świstki po- 
śmiertne z grobu wydobyte w roku p. 1856, 
przejrzane r. 1859 i wydane na pożytek ogóła, 
wydał Londyn, autor, Brockhaus w Lip- 
sku, 1863, w 8ce, str. 80. 20 sgr. 

ŁAZAREWICZ Bonifacy (ur. 1833). Słownik 
do Homera Iliady i przypisywanej mu Batra- 
chomyomachii. Poznań, Merzbach, 1874, w 
8ce, str. 366. 2 tal. 

— Słownik do Homera Odyssei. Poznań, 
J. K. Żnpaóski, drukiem W. Deckera, 1864, 
w 8ce, str. 252. 1 rub. 10 sgr. + 

— Słownik do Rsenofonta Anabasis. Ostrów, 
J. Priebatsch, nakład autora, druk W. Decke- 
ra, 1863, w 8ce, str. 180. 25 sgr. + 

— De yersibus spuriis apud Sophoolem. 
Berolini, Lissner, typ. G. Schade, 1856, w 
8ce, kart 2, str. 46 i karta 1. 10 sgr. + 

ŁAZAREWSKI Al. Ukazitel istocznikow dlia 
izuczenija małorossyjskago krąja. Wypusk I. 
Petersburg, 1858, w 8ce. 

(Łazarowicz.) Mowa przy obłóczynach J. 
W. ł'ana Romualda (teraz Satriana) Łazare- 
wicza, w Wilnie 8 Września 1859 w kościele 
XX. Trynitarzy na Antokolu. Wilno, Syrkin, 
1859, str. 14. 10 kop. 

Łazienki, obacz: Ackermann (1802); Koła- 
kowski J. (Królewskie). 

Łazonow, obacz: Jaroszewski J. 

ŁAZOWSKI Antoni Erazm. Quelques faita 
nouyeauz pouvant servir a u perfectionnement 
des appareils employes par V inhalation dea 
vapeur d' eter. (Łxtrait du Journ. de pharm. 
du midi). Montpellier, 1847, w 8ce, str. 40 
i 1 tabl. 

ŁAZOWSKI Józef. Recueil des procódós chi- 
miques pour les liquides en generał. Toulon, 
1833, w 8ce. 

ŁAZOWSKI Dobromysł Eugeni Łada (urodź. 
1807 t 11 Kwietnia 1868). Grammatyka nie- 
miecka. Część I. Tarnów, nakładem autora; 
druk Uniwera. w Krakowie, 1845, w 8oe, str. 
251. + 

— Grammatyka języka polskiego. Lwów, 
u Pillera i Spółki; Kraków, druk Uniwera., 
1848, w 8ce, str. 867. 10 złp. + 

— To£, oparta na historycznym jego roz- 
woju. Dzieło konkursowe w skróceniu dla 
u&ytku niższych klas gimnazyalnych i real- 
nych, przez nauczyciela*Jozyka i literatury 

Eolskiej przy c. k. Gimnazyum akadem. we 
iwowie. Lwów, E. Wild, druk Kornela Pil- 
lera, 1861, w 8ce, str. 892 i nieliczb. kart 4. 
1 złr. + 
ŁAZOWSKI — ŁEPKOWSKI. d — Skrócona grammatyka języka polikiego. 
Kraków, drukiem Uniwersyteta, 1848, w £e, 
1848, w 8ce, etr. 283. -f 

— Początki grammaiyki języka poUkiego. 
Lvów, u Filiera i Sp., 1849, w 8ce, str. 104. 
1 złp. 18 gr. + 

— Przypisy do starożytnej literatury pol- 
skiej. Lwów, drukiem Kornela Pillera, 1861, 
w 8ce, str. 27. (Stanowi Część Wypisów poU 
ikich wydanych nakładem rządowym.) 

— Krótki rys grammatyki języka polskiego. 
Lwów, a Pillera i Spółki, drik Zakłada im. 
08tolińikich,*1849, w 8ce, str. 173. 3 złp. 
6gr. + 

— Niemieckie, fraocazkie i błędne sposoby 
nówieDis, zebrane z książek, g^azet i mowy 
potocznej. Lwów, w Komisie K. Wilda, druk 
Kornela Pillera, 1865, w 8ce, str. 80. 24 cent. 

— Pierwsze zasady grammatyczne języka 
polikiego podzielone na dwa lata nauki. Lwów, 
drak &. Pillera, 1862, w 8ce, str. 80. 82 cent. 

— Toi, wydanie drugie. Lwów, K. Wild, 
1864, w 8ce, str. 81. 70 cent. 

UZOWSKI (ŁAZOWSKI) Jan Jakób (z Ada- 
laows). Coup d^ oeil rapide sur le siege et 
linitore de V Łysterie. Montpellier, 1884, 
w 4ee, str. 32. 

Uiiie, obacz: Jędrzejowski R. (1829); Kaez- 
^MAi/Uit; Krupski K. (parowe, 1838); Kul- 
Mte (ruskie, 1846); Mosing (1838); Ostow- 
mt (iMowe, 1846); RadwlUiski Jan (w Kra- 
Mfl): Iszwadowski F.; Siarczyńskl (w Cza- 
•OfMfaue Ossolińskich, 1828); Starkel J.; Zie- 
MMti M. (parowe, 1864). 

iAŻECZNIKOW Jan (urodź. 1792). Posliednij 
novik| romans. — Ostatni nowik (paź) ozvli 
2swq)owanie Inflant za panowania Piotra W. 
Tosów IV. Moskwa, 1831, w 12ce, str. 316. 
*> mb. sssyg. 

(Ditęp przełołony w Światowidzie Krupskie- 
pMSir.) 

UNteKI Władysław (urodź. 1840). De nun- 
2™ terrestrium in Polonorum Rep. ori- 
fwi, eonditione, rebus gestis. Dissertatio 
ą«lgonli8. Pars L (1468-1668). Yratisla- 
!?V*yP- Neumanni, 1863, w 8ce, kart 2, 
^ *, tabl. 1, kart 2. + 

^•^ O podstawach przemysłu. Prelekoya z 
Tonrzystwa przemysłowego* w Poznaniu. 
f2?**» nakładem autora, J. K. Żupaóski, 
1W2, w 8ce, str. 27. 5 sgr. 

IMl Jaa. Wyprawa studencka (Wiersz). 
LwJW, 1848, w 8ce, kart 2. 

,5^CKI 0. Mikołaj. De cultu S. Stani- 
^Kostkae S. J. epistoła. (Oddruk z dzieła 
W. wpdiner: Pnuds Theolog. misticae, Tom L 
w* 1) Romae, 1868, str. 8. 

^UWSKI Marcelli. Zdania z umiejętności ^Miesfch 

Sro ŁEMPiCKI Winoenty. Ołos powszechnej rado- 
ści mieszkańców Lwowa na przybycie J. £xc. 
JW. Najprzew. JM. X. Franc. de Paula Pisch- 
tek Arcybiskupa lwowskiego etc. Lwów, druk 
Sznajdera, 1836, w 4oe, półark. 

~ Obacz: Lalicz. 

ŁEPKOWSKI Józef (urodź. 1826 roku). Broń 
sieczna w ogóle i w Polsce uważana archeo- 
logicznie przez (Oddruk z Roczniks Towa- 
rzystwa naukowego). Kraków, druk Czasu, 
1657, w 8co, str. 93, z 4ma rycinami. (Nakład 
w 250 egzempl.) + + + 

— Dziennik górno -szląski. Bytom, 1848 i 
1849 wychodził od Czerwca 1848 do Lipca 
1849, dwa razy potem raz na tydzień. Wydaw- 
ca przez ozas krótki Józef Łepkowski, poczem 
Mierowski, następnie Redaktorowie Lompa 
i Smółka od 1 Kwietnia 1849. 

— Gazetka. Wiadomości miejscowe i zagra- 
niczne. Kraków, 1848, w 4ce, po pół ark. 
Wyszło 5 Nrów od 7 do 12 Lipca. + 

— Gniezno i Trzemeszno. Wiadomości ze- 
brane przez Kraków, druk Czasu, 1863, 

w 8oe, str. 45. 37'/, kop. + 

— Ikonografia z archeologii ogólnej. (Od- 
druk z Biblioteki warszawskiej, Tom II. i 111. 
1856.) Warszawa, w drukarni Gazety codzien- 
nej, 1857, w 8oe, str. 92, z 3ma tablicami 
rycin. 40 kop. + + + 

— Ealwarya Zebrzydowska i jej okolice 
pod względem dziejowym i archeologicznym. 
Ryciny wykonał K. Balicki. Kraków, Wyda- 
wnictwo dzieł katolickich, drukiem o. Giesz- 
kowskieffo, 1850, w 8ce, str. 111 i 2 rycin. + 

(X. Walery Serwatowski dodał tu poczet 
nabożeństw kalwaryjskich.) 

— O leczeniu chorób koni, bydła, świń, 
owiec i psów. Wykład popularny dla użytku 
gospodarzy. Wadowice, babiński, 1850, w 16ce, 
str. 172, 10 i 4. 1 złr. m. k. 

— O leczeniu chorób koni, bydła, świń 
i psów. Wydanie trzecie powiększone. Wado- 
wice, nakład Fołtyna, 1871, w 8ce, str. VIII 
i 176. Brosz. 1 złr.; karton. 1 złr. 20 cent. + 

— Listy z Galicyi. Kraków, druk Czasu, 
1851, w 8ce, str. 37. 4 

— O modlitewniku Zygmunta I. Króla pol- 
skiego, rękopisie dochowanym w Bibliotece 
Uniwersytetu Monachijskiego, podał (Od- 
bitka ze Sprawozdań Akademii Umiejętności.) 
Kraków, 1873, w 8ce, str. 6. + 

— Obraz dziejów Szl%ska dla ludu Szła- 
skiego przez J. Ł. Budy szyn, u Baumgard- 
tena w Krakowie, 1849, w 16ce, str. 83. 1 złp. 
18 gr. 

— O poszanowaniu zabytków ojczystej prze- 
szłości. Rzecz czytana na publicznem posie- 
dzeniu Towarzystwa naukowego krakowskie- 
go dnia 22 Lutego 1862 r. Kraków, 1862, 
w 8ce, str. 15. 5 kop. 

— Przegląd zabytków przeszłości z okolic 
Krakowa, podał (Osobne odbicie z Roczni- 

2 V 10 ŁEPK0W8KI -^ ŁĘSKI. ka Towarzystwa naukowego krakowskiego, 
Tomu y., ogólnego zbioru Tomu XXVIII.) 
Kraków, czcionkami drukami Uniwersytec- 
kiej, 1863, w 8ce, str. XyiII i 222. 2 rub. 
26 kop. + 

— Przegląd krakowskich trad^cyj, legend, 
nabożeństw, zwyczajów, przysłów i właści- 
wości. Kraków, Friedlein, 1866, w 8ce, str. 
68. 60 cent. + + + 

— Z przeszłości. Szkice i obrazy. Artykuły 
feuiltonowe. Kraków , w drukami Czasu , 
u Friedleina, 1862, w 8ce, str. 291 i kart 
niel. 2. 26 kop. + + + 

— Sprawozdania i studya. O zabytkach 
Kraszwicy, Gniezna i Krakowa oraz Trze- 
meszna, Rogoźna, Kcyni, Dobieszewka, Go- 
łańczy. Żnina, Gąsawy, Pakości, Kościelca, 
Inowrocławia, Strzelna i Mogilna. Kraków, 
w komisie D. £. Friedleina, 1866, w 8ce, 
str. 403. 12 złp. + 

^ Sprawozdanie z Wydawnictwa dzieł Dłu- 
gosza. (Oddruk z Czasu Kr. 139, 140, 142, 
146, 266.) Kraków, 1869, w 8ce, str. 28. 

— Toż. II. Oddmk z Biblioteki warszaw- 
skiej, 1869, w 8ce, str. 6. 

— Toż, III. r. 1860, w 8ce, str. 16. 

— Starożytności i pomniki Krakowa. Wy- 
dawca J. Łepkowski. Zeszyt I— VII. Kraków, 
J. Wildt, 1847—49, w 8ce, str. 112, rycin fol. 
7. Przedpłata na 12 Zeszytów 16 złp. + 

(Artykuł o S. Grochowskim jest pióra Gust. 
Czernickiego, a o Ogrojcu pióra Ambrożego 
Grabowskiego.) 

— Sztuka, zarys jej dziejów, zarazem pod- 
ręcznik dla uczących się i przewodnik dla 
podróżig%cych , z 104 drzeworyt. Kraków, 
druk Czasu, nakład Wydawnictwa dzieł ta- 
nich i pożytecznych, Trzecieski, 1872, w 8ce, 
karta 1, str. IV, 11, 401, CLXXIX i I. 4 złr. -f 

-> O tradycyach narodowych napisał 

i Odbitka z XX. Tomu Dodatku do Czasu.) 
[raków, druk Czasu, 1861, w 8ce, str. 66. -i- 

— Ułamek z podróży archeologicznej po 
Galicyi odbytej w r. 1849 przez J. Łepkow- 
skiego i Józefa Jerzmanowskiego. Okolica 
podkarpacka. Obwód Sądecki. (Oddruk z 116 
1 117 Posiytu Biblioteki warszawskiej.) War- 
szawa, 1860, w 8ce, karta 1, str. 70. + 

— Wiadomośó o Szląsku napisał Kra- 
ków, 1849, w 8ce, str. 48. -f 

— Wpływ kobiet na nasze uczucia, obra- 
zek z życia, napisał J. L. Kraków, Czech, 
1860, w 12ce, kart 2, str. 64. 2 złp. + 

-> Wspomnienie o Aleksandrze hr. Prze- 
żdzieckim, przez J. Ł. (Oddruk z Przeglądu 
polskiego.) Araków, w drukarni Leona Pasz- 
kowskiego, 1872, w 8ce, str. 11. (Odbito 30 
egzempl.) + 

— Zbiór ś. p. Tomasza Zielińskiego w 
Kielcach. Oddział starożytności. (Oddruk z 
Gazety warszawskiej, 1860, Nr. 123 — 182.) Warszawa- Gebethner i Wolff, druk Gazety ' 
codziennej, 1860, w 8ce, str. YIl i 107. -f + 

ŁEPKOWSKI J. i BERDAU Feliks. Galicya 
pod względem geograficzno - statystycznym, 
politycznym i topograficznym opisana dla ' 
użytku zakładów naukowych przez L. i B. 
Kraków, nakład Jul. Wiidta, druk Wywiał- 
kowskiego, 1861, w 8ce, str. 87. (Odbito 600 
egzempl.) 86 cent. + 

— Więcej patrz: Kordecki; Kościołów; Mi- 
lewski (Herbarz) : Odezwa; Ossoliński J. ; Para- 
doksa; Radwańsici Jan: Robak sumienia;* Zyg- 
munt August (Listy); Zebrawski teofil. 

fŁESKI Aleksander. Wzrost i upadek Karia- 
i, historycznie opissny przez Kandydata 
ilozofii. Wilno, Zawadzki, 1817, w 8ce, str. 
66, lY i mapka 1. 2 złp. + 

— Wzrostu Aten dalsze i bliższe szczegóły 
przez Wilno, 1817, w 8ce, str. 86. 1 złp. 

ŁĘSKI Józef Franciszek (ur. 1760 ł 1826). 
Poznawanie gwiazd za pomoc% linij i trój- 
kątów. Cracoviae, 1818, fol. mniejsze, ryto- 
wane). 

— Poznawanie gwiazd itd., jak wyżej, po- 
dług Łęskiego, fol. mniejsze (na tle czarnym). 

— Darstellung der sammtlichen Theile der 
Mathemntik, welche wahrend dem dreijahri- 
gen Cours, auf der Kraka uer Uniyersitat óf- 
fentlich und in den Privatstunden vorgetra- 

gen waren, yerfasst von dsselbst Lehrer 

der hoheren Matematik und Astronomie. Kra- 
kau, IdOl und 1804, w 4ce, 6 kart, str. 167 
i 3 tabelle. 6 złp. -i- + + 

— B. T. List VII. Józef Łęski do Szaniaw- 
skiego, w 4ce, str. 43-60; List XXIII, do 
pułkownika Neumanna, 1807 r., w 4ce, str. 
149— 166. (Stanowi częśó dzieła: Listy przy- 
jaciół korresponduj^cych.) 

— Rozprawa o konstellacyach. Kraków, 
druk Uniwers., 1822, w 8ce, str. 90 i tabl. ] 
(Odbitka z YII. Tomu Hocznik. Towarzystwa 
naukowego.) -f 

— Rozprawa o nauce przyrodzenia, czy- 
tana publicznie przy rozpoczęciu roku ezkol- 

nego, przez Dra Fil., Dziekana Wydziału 

fil., Prof. Astron. w Szkole ffłównej krakow- 
skiej. Członka Król. T. W. P. N. Za pozwo- 
leniem Zwierzchności. Kraków, druk Akadem., 
1814, w 4ce, str. 29. 2 złp. + + + 

— Rozprawa o zaćmieniach i z nich za- 
stosowaniami. (Oddruk z Rocznika Towarzy- 
stwa naukowego.) Kraków, druk Uniwers., 
1822, w 8ce, fttr. 122, z portretem Łęskiego. 

— Nadzwyczajne zaćmienie słońca roku 
1816, fol, karta 1. + 

(Łęski.) Wielmożnemu J. M. P. Józefowi 
Łęskiemu, Professorowi Astronomii w Uni- 
wersytecie Jagiellońskim, To warz. ucz. Człon- 
kowi, hołd wdzięczności od słuchaczów Astro- 
nomii w r. 1821. Bez m. druku i roku. (Kra- 
ków, 1821), w 4ce, kart 2. ŁĘT0W8KI. 11 — OUos: Dubiecki M.; HMrevo (Blierni- 
etwo); Krzyiuewsld (Gnomonika). 

tĘTOWSKI Józef Ignacy. Dla ludu polskiego. 
Droąt do ucz^ścia przez moralność i eko- 
fiomi^ społeczna wskazana, skreślił Józef 
Ignacy Ł...i. Kraków, W. Tomaszewicz, 1873, 
V 8ce, str. 40. 20 cent. 

— O potrzebie zakonów. Z okazji bro- 
uoiy pod ty tał. ,Co nam po zakonach (przez 
«Ł MilkowskieffoJ. Kraków, 1872'' rozważył 

UŁ i Kraków, nakład Jerzego Obrat- 

idiyt, drukiem Korneckiego, 1872, w 8ce, 
itr. 47. 

tCTOWSKI Lyrfwlk (nrodz. 1786 t 1868 r.). 
liiaiog Biskupów, Prałatów i Kanoników 

Inkowskich, przez Biskupa Joppejskiego, 

Bnekina Katedry krakowskiej. Tomów IV. 
Kraków, druk Uniwersytetu Jagellońskiego, 
Hitł&d autora, 1852 — 1853, w 6ce: Tom 1, 
Itr. CXXXVI i 435; Tom U, str. 274. XI i 
W; Tom III, atr. XVI, 554 i X; Tom IV, 
*. XIX, 319, XIV i 116. 15 złr. + + + 

— Katedra krakowska na Wawelu, przez 
•^ Biikupa Joppejskiego, Dziekana Katedry 
bikowikiej. Z 17 chromolitogr. F. Stroo- 
bots. Kraków, druk Czasu, 1859, w 4ce, 
kidsdyk. str. VIII i 104 tekstu. 200 złp. 
+ + + 

^Kiiałka do nabożeństwa z Pisma Św., 
^g^Hr kościelnych i pism 00. Kościoła 
Mm Kraków, 1830. (Skonfiskowana przez 
will dochowuj.) 12 złp. 

■-• lat pasterski, 1847, fol., 1 ark. 

'^ IGscellanea. Kraków, Wielogłowski i 
*W»i»ki, 1806, w 8ce, str. 280 i IV. 1 złr. 

W«SBi + 

^^jmuje: Paradoxa; Do matek polskich, 
i«ilów o wychowaniu synków; Wieczór 
* C^pina w Paryiu ; Kilka słów o cenzurze 
VMiee; Cuda nie cuda; Pojedynek dwóch 
JJjJ^; Sielanki polskie; Historya rozumu 
J»*i«go; Archeologi nasze; Piśmiennictwo; 
v]W>wamn się mowy ojczystej.) 

^* Mowa przy iałobnem nabożeństwie Ar- 
yjl hr. Potockiego , byłego Pułkownika 
j ^ polskich, Orderu Krzyża polskiego, 
J^Jw>norowej i św. Jana Jerozolimskiego 
**J*wa, powiedziana w kościele P. Maryi 

» mkowie d. 5 Czerwca 1832 r., przez 

jnr, D., Kanonika katedral. krak. Kraków, 
*^ w 8ce, str. 16. + 

*• Mowa przy żałobnem nabożeństwie z 
^Lubomirskich Aleksandry hr. Potockiej, 
^^•f . Królestwa Polskiego, Damy Ord. Krzy- 
ilfwiftżdzistego, powiedziane w kościele Pan- 
^ Mat|i w Krakowie d. 23 Marca 1831 r., 
B^/ "*» S. T. D., Kanonika katedr, krak. 
yWw, druk J. Czecha, 1831, w 8ce, str. 
••+ + + 

^rJCttaoie przy obrzędzie żałobnym Józefa 
^■łiowtkiego Senatora krakowskiego. 

•* fcHosB katedralny. Administrator Dye- 
"41 Mb 8saaowo. Duchów, pozdrowienie. (Okólnik s 20 Marca 1841.) Kraków, 1841, 
roi., karta 1. ^ 

^ Takiż okólnik z 14 Lutego 1848, fol., 
karta 1. + 

— Toż, okólnik z 1 Sierpnia 1844, fol., 
str. 4 i fol. karta I. 

— Toż, okólnik a d. 20 Maja 1847, fol., 
str. 4. + 

— Mowa przy żałobnem nabożeństwie J. 
W. z hr. Wodzickioh Tekli hr. Małachow- 
skiej Wojewodziny krakowskiej, Prezesowej 
Towarzystwa Dobroczynności , Damy orde- 
rowej gwiaździstej , powiedziana w kaplicy 
Towarzystwa Dobroczynności d. 16 Stycznia 

1830 r., przez Kraków, druk Stanisława 

Cieszkowskiego, 1830, w 8ce, str. 15. 

— Mowa J. E. Księdza Biskupa miana 

w kościele katedralnym krakowskim w cza- 
sie obrzędu ślubnego JW. hrabi Jana Tar- 
nowskiego z hrabianką Zofi% Zamojską. Kra- 
ków, druk Wywiałkowskiego, 1861, w 8ce, 
str. 8. (Odbito 800 egzempL) 

— Przemowa przy ślubie małżeńskim Ale- 
ksandra hr. Krasickiego z hrabianką Henryką 
Męoińską, w kościele pomianowskim. Kraków, 
druk Gieszkowskiego, 1880, w 8oe, str. 6. 

— Mowa po zgonie ś. p. Najjaśniejszego 
Franciszka I., Cesarza Austryi itd. przy żało- 
bnem nabożeństwie za dusze jego w kościele 
Panny Maryi w Krakowie d. 17 Marca 1836 
miana. Kraków, druk J. Czecha, w 8ce, str. 
15. + 

— Nauka poznawania ludzi z uwagi na 
dobro towarzystwa, poprzedzona odpowie- 
dzią na „Charaktery rozumów ludzkich Mi- 
chała Wiszniewskiego.* Warszawa, drukiem 
S. Orgelbranda, 1847, w 12ce, str. 205 i niel. 
8. 1 rub. + 

— Obacz: Ceosura lata, 1853. 

— O poezyi. Podróż do rzeczypospolitej 
uczonych, powieśó przez Ł. Warszawa, druk 
W. Dąbrowskiego, 1816, w bce, str. 38. 2 złp. + 

— Próby wierszy miarowych. Ksiąg czworo. 
Kraków, nakład W. Wielogłowskiego i Jawor- 
skiego, 1866, w 8ce, str. 284. 1 złr. 50 cent. + 

— Przemowa miana w Katedrze na Wa- 
welu przy ślubie JW. Jana hr. Tarnowskie- 
go z JW. Zofią hrabianką Zamojską, przez 

Biskupa i Dziekana Katedry krakowskiej na 
dniu 25 Lipca 1861. Kraków, Jaworski, czcion- 
kami Wywiałkowskiego, 1861, w 8ce, str. 7. 
25 cent. -f 

— Samuel Zborowski i Jadwiga żona Ja- 
giełły. Tragedye dwie, po tizy akty każda. 
Kraków, druk Karola Budweisera i Spółki, 
1856, w 8ce, str. XVI, 81, 111, 159 i 1 karta. + 

— Słów kilka przy obwłóczynach w habit 
Św. Patryarchy Norberta w kościele PP. Im- 
bramowickich JM. Panny Maryanny Trzebin- 
slciej, urodzonej z hr. Załuskich, córki W. 
Józefa Trzebińskiego, na dniu 21 Maja 1844 
powiedziane przez..... 8. T. D., Kominata 12 ŁOBACZEWSKI - ŁOBOJKO. Sufifragana i Administratora Jlnego Dyeoesyi 
kielecko -krakowskiej etc. Kraków, druk Sta- 
nisława Gieszkowskiego, 1844, w 8oe, str. 
24. + 

— To2. (Mowa, gdy professyą czyniła.) Kra- 
ków, u St. Giesskowsfciego, 1846, w 8oe. 

~ O sprawie naroda polskiego. Bez wyr. 
miejsca (Kraków). Drak na korzyść lazaretów 
warszawskich, 18S1, w 8ce, str. 66. 6 złp. 
+ + + 

(Ksią&ka ta wywołała śledztwo dyscyplinarne 
i korrespondenoy% dyplomatyczna.) 

— Uwag kilka nad rozwodami. Kraków, 
bez w. r. (1844), w 4ce, 1 karta. 

— Uwagi z powodu listu P. F(ran.) W(c- 
iyka) dc P. Hechell, wydrukowanego przy 
Gazecie krakowskiej. Kraków, 1844, w 4ce, 
karta 1. + 

— Wezwanie do zawiązku Stowarzyszenia 
ku wspieraniu modlitwy i szczupłym datkiem 
tych apostolskich mciów, co po dzikich na- 
rodach opowiadają naukę Jezusa Chrystusa. 
Kraków, druk St. Gieszkowskiego, 1840, w 
Sce, str. 15. 

— O Żydach w Polsce. Warszawa, druk 
W. Dąbrowskiego, 1816, w Sce, str. 84. 1 złp. 

— Żywot Chrystusa Pana. Upominek od 
matki dla dobrych dziatek. Kraków, 1843. 

— - Obacz : Chryzostom św. ; Dembioki L ; 
Nauka o Jubileuszu; Tomasz a Kempis. 

ŁOBACZEWSKI Erazm. Satze aus Bechts- 

nnd Staatswissenschaften, welche zu yer- 

theidigen bereit ist. Krakau, Uniyers. Buch- 
druckerei, 1859, w Sce, str. 8. -f 

Ł0BARZEW8KI Fortunat Pro die publicatae 
dignitatis imperialis per Augustissimum Do- 
mum Austriae, 4 Octobr. 1804, fol., 1 kartka. 

Ł0BARZEW8KI Hyacynt Jan Kanty (urodź. 
1818 t 6 Stycznia 1862 r.). Musci hypnoidei 
Haliciae rariores. Leopoli, autor, Ofic. Musaei 
Ossoliniani, 1849, w 4ce, str. 23. + + 

— Muscorum frondosomm species noras 

Halicienses profert Naturwissenschaftliche 

Abhandlung. Wien, 1847, fol., str. 18. + -f 

— Pojęcie geografii roślin i rzut oka na 
roślinność kuli ziemskiej, podyktował d. 22 

Grudnia 1849 Lwów, nakład autora, 1849, 

w Sce, str. 12. 

— Wohlmeinung der k. k. galiz. Łand- 
wirthschafts-Gesellschafb iiber die yom hohen 
Ministerium des Ackerbaues und Bergwesen 
projekiirte und in Galizien zn errichtende 
Forstschule. Łemberg, Verlag der galizischen 
Łandwirthschafts - Gesellschaft , JDruck des 
Ossolińskischen Instituts, 1860, w Sce, str 19. 
10 kr. 

— Zdanie Towarz^twa gospod, o zapro- 
lektowanej przez Ministerstwo rolnictwa Szko- 
le leśniczej dla Galicyi, ułożył Lwów, 

nakład c. król. Towarzystwa galio. gospod., 
w drukami Zakładu imienia Ossohńskioh, 
1860, w Sce, str. 15. 10 kr. m. k. Ł0BARZEW8KI Ignacy Łtda (t 1822). Respeot 
du k la tóte couronnóe, ou exposó historiqae, 

f>olitique et morał des grands ey^nemens re- 
atifs a la Pologne. £n ró ponse aux ócrits 
calomniant la mómoire du feu Stanislas Au- 
gustę, dernier Roi electif de Pologne, par 

Gonseiler d* ótat actuel de S. M. Imperiale, 
cheyalier des Ordres de Ste Annę de la pre* 
mi^re olasse, de St. Stanislas et de St V1a- 
dimir, ancien reprósentant et membre de la« 
oommission de la guerre dans la ci-devmnt 
rópubliąue de Pologne. St. Petersbourg, impr. 
de Pluchart, 1818, w 8oe, str. 228. 6 frank 
50 centim. + 

— Ł' autel et le tróne, ou exposition 16- 

gale, morale et politiąue k V esprit noyateur 
u siacie, en formę de lettres, pour faire 
suitę aux Obseryations chrótiennement poli- 
tiques sur le s^stdme subyersif de V autel et 
du tróne, pubhóes k St. Pótersbourg en 1819 
par le mdme auteur. St. Pótersbourg, de 
r impr. de G. Kray, 1828, w Sce, str. VIII 
i 449. 10 frank. + 

— Obseryations chrótiennement politiąues 
sur le systóroe subyersif de V autel et da 
tróne. St. Pótersburg, 1819, w Sce. 

Łobeski, obacz: Lobeski. 

Ł0BE8KI Felieyan (urodź. 1816 t 1869 r.). 
Gawędy i obrazki luaowe przez P. Ł. Z 19 
wizerunkami skreślonemi przez Ignac. Gołę- 
biowskiego, odciskanemi w litografii M. Ja- 
błońskiego. Lwów, nakład autora, druk F. 
M. Poremby, 1862, w Sce, str. 31. 2 złp. 
20 gr. 

— Poezye przez F. E. Poznań, Żupański, 
druk N. Kamińskiego, 1846, w Sce, str. 91. 
6 złp. + -r 

— Sobek Skórka albo (tak) Chata Grze- 
gorzewa. Powieśó na tle ludowem. (Przedruk 
z Dziennika „Świt*^ z r. 1866.) Lwów, druk 
E. Winiarza, 1867, w Sce, str. YIU i 200. 
1 złr. 80 kop. 

— Obaoz: Łoziński Walery; Mśrimś. 

ŁOBOJKO Jan (Prof. literatury rossyjskiej 
w Uniwersytecie wileńskim, f w Czerwca 
1861 w Mitawie). Groby olbrzymie na Żmu- 
dzi i inne zabytki starożytności tego kraju. 
(W Dzienniku wileńskim, 1828, Tom II.) 

— Rzut oka na staro żytn% literaturę skan- 
dynawską, przez Prof. zwyczajnego języ- 
ka, literatury i historyi Rossyjskiego Państwa 
w Ces. Uniwers. Wileńs., czynnego Członka 
Towarzystwa przyjaciół literatury rossyjskiej 
i Kawalera Orderu św. Anny III. klassy, prze- 
kładania z rossyjskiego A. B. Hlebowicza, 
Kandydata Filozofii. Wilno, u Aleksandra 
Żółkowskiego, druk XX. Piarów, 1822, w Sce, 
str. 28. 

— Duchownyja i nrawstwennyja stichotwo- 
renija. — Takie pod tytułem : Sobranie ros- 
syjskich stichotworenii w polzu junoszestwa 
wospitywaemago w uozebnom okrugie Impe- 
ratorskago Wueńskago Uniwersyteta. Wilno, ŁOBUZ — ŁOPATTA. 18 >gr. Neamanna, 1827, w 8oe, sir. XXiy 
404. + 

— O wainiejflsyoh wydaniach Herbesteina 
rouyjalni). Petersbarg, 1818, w 8c6. 

tfbez. Organista lwowski. Wydawoa X. 
^opnicki. Lwów, druk M. Poremby, 1869, 
4ce, Nr. 1, sir. 8. -f 

ŁOCHWICKI A. Obaor sowremiennyoh kon- 
icyj. Tom L Szwejcarskaja, Franoiiskaja, 
redikaja, Norweiskaja, Datakaja, Finliand- 
i Polskaja. Petersburg, 1863, w 8ce. 
w 175 egzemplarzach.) 1 rub. 25 kop. 

ŁOOYliSKI Hi«roRim. Do matek. Głos oby. 
dobrze krajowi życzącego przez H. Ł. 
|iw6w, 1848, w 8ce. 

— Projekt stopniowej zmianv stosunków 
' "m w Galicyi. Lwów, wydał St. Przy- 

drokiem Pillera, 1845, w 8c6, str. 16. 

tOOZIA Antoni. Modlitwy codzienne dla 
Tych dziatek polskich. Kraków, drak Czasu, 
JO, w 16ce, atr. 45 i 1 rycina. + 

tadzia L 0. pseudonim, obacz: Ordęga Wł. 

Łl^ obacz : FIttt 0. 

UUEWSKI Karol Otton (z Krakowa). These 
le doctorat en Medecine presentee. Dis- 
tetion sur la Pneumonie aigue simple. 
£ignoux, 1843, w 4ce, str. 81. 

tflpu Fel., obacz : Bartoszewicz J. 

ttU Mikołaj. Opisanie folwarku nazwa- 
IW^ Krasnybrzeg w Mińskiej Gubemii, w 
^''^Mie Ibumeńskim. (Wierszem.) Mińsk, 
w 12ce. 

IMstefc.) Nagrobek Władysławowi Łokiet- 
ki w Krakowie. Leszno, nakład i litogra- 
Bftotera, w 4ce, 1 karta ryc. 

^ Ob. Dmuazewoki {Opera); Węiyk Franci- 
^^; Zbroźek P. 

tmickl ksiądz, obacz : Gluzińaki J. 

tMUNCKI Karol (z Mołotkowa, urodź. 1814). 
^ tHchomate, dissertatio inaug^uralis medic. 
typ. G. Schade, 1848, w 8ce, str. 

+ 

UMHSKI Maryan. Przyczynek do fauny 
^ssozów galicyjskich. Kraków, 1866, w 
•tr. 9. + + 

** Wycieczka na Czarnogórę. (Odbitka ze 
iwosdania Komisyi fizyogrraficznej za rok 
\) Kraków, 1868, w 8ce, str. 21. + 

^ Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyj- 
* Podał Prof..... (Odbitka). Kraków, 
* Uniwers., 1874, w 8ce, str. 7. 

•* Obacz : Przyrodnik. 

MMCKi Michał (ksiądz kanonik katedry 
KMlRiieckiej). Hymn rolników do Boga przez 
^*;_Wamawa, nakład G. Gebethnera i R. 
"w sztychami Gebethnera i Wolffa, 
Itr* 8* (Nuty do śpiewu.) 4- + 

if obacz: Dworzooki j. (1809). } Łomża (pseudonim Jana Zacharyaaiowieza). 

Łomża, obacz: Programma; Rzeczniowski L. ; 
Stadnicki Andrzej. 

ŁOPACIlteKI Bolesław. Charles de Saxe duc 
de Conrlande, sa yie, sa correspondance, 
documents ponr servir a V histoire de son 

regne, publiós par Paris, impr. D. Jon- 

aust, 1870, w 8ce, str. 200. 

ŁOPAClASKI J. F. 8. Rys szczęścia naro- 
dowego czyli Kardynalne punkta służące do 
wzrostu potęgi i bogactw narodu polskiego, 
przez Lopacmskiego. Warszawa, druk Wikto- 
ra Dąbrowskiego, bez w. r. (1809), w 8ce, 
str. 144 i kart niel. 2. 3 złp. + 

— Toi, dzieło tylko na tytule wypuszczono 
datę druku 1809, takie, str. 144 1 kart 2. + 

ŁOPACiŃSKI Józef (urodź. 1815). Poezye. 
Warszawa, druk Gazety warszawskiej, 1841, 
w 8ce, str. 247 i III. 8 złp. + + + 

— Lubomirski Jerzy, trajedya w 5 aktach. 
Kalisz, 1831, w 8ce. 

— Porównaj: Lubomirski. 

ŁOPACIŃSKI Karol. Wiersz do współziom- 
ków ofiarowany JW. hr. Ordynatowi Zamoj- 
skiemu , Prezesowi Senatu Królestwa Pol- 
skiego. Warszawa, 1830, w 4ce. 

ŁOPACKI Józef Stumberg (pleban pobiedrski, 
23 Września 1853). Kazanie na pogrzebie 
W. Józefa Kalasantego z Górki Gorczyń- 
skiego Konsyliarza J. G. K. A. M., Mecenasa 
i Seniora teffoi Zgromadzenia przy o. król. 
Sądach szlacheckich w Tarnowie, dóbr Brze- 
źnicy, Nowodworu, Marcyporemby, Stryszowa, 
Dąbrówki dziedzica, Zgromadzenia stano- 
wego Królestwa Galicyi Członka, w kościele 
marcyporembskim 1828 r. 8 Marca miano. 
Tarnów, w 8ce, str. 48. (Dedyk. Kat. z Łojów - 
skioh Gorczyńskiej małżonce i Julianowi i 
Adamowi synom.) + 

— Przemowa w czasie złożenia do grobu 
szanownych zwłoków W. J. P. Wojciecha 
Rottermuuda, niegdyś Szambelana polskiego 
i Komisarza cywilno-wojskowego, a później 
Prezesa Trybunału kryminalnego w Krako- 
wie, dziedzica dóbr Paszkówlu, Pobiedra, 
Benczyna, Łękawicy i innych, miana w ko- 
ściele parafialnym pobiedrskim dnia 4 Listo- 
pada, przez.... Kraków, druk Akadem., 1811, 
w 8ce, str. 29. + + 

ŁOPATKiEWICZ Jos. Petrus. De metrophle- 
bitide puerperarum. Dissertatio inauguralis 
medica etc. Berolini, typ. Schlesinger, 1842, 
w 8ce, str. 80. -ł- + + 

ŁOPATTA Jan. Głos w sprawie JW. Pawła, 
Podkoniuszego Wielkiego Księstwa Litew- 
skiego, Marszałka byłego Trybunału lit. etc, 
jako ojca i naturalnego tym samym opiekuna 
Johanny i Kazimiery córek, nie kwestyono- 
wanych rzeczy aktorek i sukcessorek po Emi- 
lii Żukowskiej Marszałkównie Szawelskiej, 
Bułharynów, przeciwko JWW. JPP. Stani* 


u ŁOPATTA - ŁOWIŃSKI. aławowi, jako mężowi, a Kazimierze z Gór- 
skich pierwszego ślubu Żukowskiej, MarszaN 
kowej bzawelskiej, powtórnego hrabiom Tysz- 
kiewiczom, kamerjunkroro Dworu Jeffo Irope- 
ratorskiej Mości, Józefowi grafowi Platerowi, 
l^arszałkowi pita telszewskiego etc. , jako 
pretensorom. Pisał Jan Łopatta, regent gra- 
niczny wileński, 1817, fol. 

ŁOPATTA Wiktor. Yle anecdotiqae de Lou- 
is Philippe Jer roi des Francais. Leipzig, 
Renger, 1846, w 8ce. 1 frank. 

Łopiennicki, obacz: Prainowski Aleks. 

ŁOPIEASKI Kajetan (ksiądz). PowiUnie J. 
W. Imoi X. Kajetana Ignacego Gozdawy Kio- 
kiego Arcybiskupa Lwowski ejaro Metropolity 
i J. C. K. Mci Konsyliarza tajnego, w Kolie- 

giacie lubelskiej, przez roku 1807 d. 18 

Października. Lublin, u XX. Trynitarzów, w 
4ce, kart 3 niel. + 

Ł0PIŃ8KI Roman. Laurentius Grimalius Gos- 
lioius ejusąue opus de optimo senatore. Dis- 
sertatio inauguralis, quam etc. publice defen- 

det Posnaniensis. Halis Saxonum, typis 

Ploetzianis, 1872, w 8ce, str. 61. + 

ŁOPUSZAŃSKI Antoni. Co jest szuler? i jakie 
wynikają skutki z gry hazardownej pod wzglę- 
dem moralnym, przez Warszawa, 1883, 

w 8ce, str. 24. 1 z}p. + 

Łopnozański *Karol (aktor, urodź. 1782 f 
1818). Rocznik teatru lwowskiego ; obacz : 
Rooznik. 

— Pamiętnik lwowski. Redagował r. 1816. 
Łopuszna, obacz: Ustawy. 

ŁOŚ Franciszek. Projekt do organizacyi 
gwardyi narodowej na prowincyi. Lwów , 
1848, fol., 1 ark. 

— Przepis musztry i manewrów dla pie- 
choty gwardyi narodowej. Tomów III. Lwów, 
Btengel, 1848, w 8ce; Tom I, str. 67; Tom 
II, str. 61; Tom III, str. 104 i 21 tabl. 15 
rfp. + 

— Obacz: Pol Wincenty. 

Łoś Jan, obacz: Wille Kr. 

Łoś Mikołaj, obacz : Płaczkowski W. 

ŁOŚ Władysław (f 1694). Pamiętniki towa- 
rzysza chorągwi pancernej Władysława Mar- 
grabi Myszkowskiego, Wojewody krakowskie- 
go, obejmujące wydarzenia od roku 1646 do 
r. 1667, z rękopismu współczesnego, docho- 
wanego w zamku Podhoreckim wydane przez 
Ż(egote) P(aul6go). Kraków, Friedlein, druk 
Budweisera, 1858, w 12ce, str. XXIII i 119. 
1 złr. 50 cent. + + -ł- 

(Szajnocha twierdzi, iż Loś nie jest auto- 
rem tych pamif^tników.) 

ŁOSIOWA Emilia z Trzecieskieh. Pięó po- 
wieści narodowych, obejmujących dzieje pol- 
skie od Piasta a£ do końca panowania Zyg- 
munta Augusta, ostatniego z Jagiełłów rodu. 
Praca, którą poświęca w celu oświaty luda. Lwów, drukiem P. Pillera, 1850, w 8ce, str. 
266. + 

— Powieści trzy historyczne, obejmuj^e 
obraz dziejów polskich od Piasta a& po kię* 
skę poniesioną przez Władysława syna Ja- 
giełły, Warneńczykiem zwanego, pod Warna. 
Lwów, nakład autorki, 1849, w 8ce, str. 139. 
1 złr. 15 kr. + 

(Powieści te wydawała raz co tydzień po 
pół arkusza i sama roznosiła między war* 
sztaty. Pisała tei Orammatykę polską, leea 
ta nie wyszła z druku.) 

Ł08KI Józef (urodź. 1827 r.). Biblioteka i 

Muzeum Świdzińskiego, skreślił (Oddmk 

z Gazety warszawskiej.) Warszawa, 1867, w 

12ce, str. 83. + + -h 

— Cerkiew zamkowa w Kodniu, oraz znaj- 
dujący si^ w niej nagrobek Jana Sapiehy 
wojewody podlaskiego. (Odbitka z Biblio* 
teki warszawskiej, 1857 r.) Warszawa, 1857, 
w 8ce, str. 12, z ryc. (Druk. eg^empl. lOO.) 
+ + 

— Franciszek z Łosia Loski podkomorzy 
warszawski, regent koronny. (Odbitka w 50 
egzempl. z Biblioteki warszawskiej, 1864.) 

— Genealogia portretowa Sapiehów w ko- 
ściele parafialnym św. Anny w Kodniu, przea 
(Odbitka z Biblioteki warszawskiej.) War- 
szawa, w drukarni Gazety codziennej, 1856, 
w 8ce, str. 15. + -f + 

— Ksiądz Paweł Szymański. ^Osobne egzem- 
plarze z Biblioteki warszawskiej wydzielone, 
lecz nie odbitki.) 

— Wojciech Jakubowski, marszałek polny 
wojsk francuzkich. (Odbitka z Biblioteki 
warszawskiej.) Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1873, w 8ce, str. 23. 40 kop. 

ŁOTOCKI Atanazy (Protojerej). Objaśnienie 
liturgii. Warszawa, 1856. 

— Cerkowno • istoriczeskoje i statistioze* 
skoje opisanie warszawskoj prawosławnej 

Eparachii, sostawlennoje w 1855 g kliu- 

czarem warszaws. katedralnego Sobora. Po- 
czajew, typ. Poczajew. Ławry, 1863, w 8ce, 
str. 367 i kart 4. -h 

Łotewska graromatyka, obacz: Kossowski 
Franciszek (1853). 

Łotewski słownik, obacz: Kurmin (1858); 
Wojedak Jan. 

Łowickie Księstwo, obacz: Gley G. 

Łowicz, obacz: Gawarecki H.; Siewuliftski 

(Szkoły, 1809). 

Łowiectwo, obacz: Auleitner (1850); Bobla- 
tyński; Borkowski Józef (w Pracach literac- 
kich); Held; Kiciński Br. (Poezye 1840, Tom 
II. i III.); Kozłowski W. (Terminologia); 
Kurowski; Łowniotwo (1860); Myśiiwstwo ; Piór- 
kowski (lb69); Reumann; Rolkowski; Sejmik; 
Sementowski (Książąt Kijowskich). 

ŁOWIŃSKI Val. De Aesohyli Septem contra 
Thebas, w 4ce, str. 24. (Program des Gymn. 
Konitz, 1852.) EOWNICTWO - ŁOZIŃSKI. 15 — Diferbii Aeschylei secandum rationem 
utitheticam emendati BpeoimeD. (W Progra- 
mie gimnazjalnym w Chojnicach w Prnsiech 
Zachodnich, 1862 r.) 

tfwnictWo obejmujące hodowanie i ochronę 
iwieri^t i ptaków łownych , oraz tępienie 
iwierz^t drapieżnych, Wykład nauczyciela 
leśnictwa w Instytucie gospodarstwa wiej- 
skiego i leśnictwa w Marymoncie. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, 1860, w 4ce, str. 138. 
(Aoiografowane.) 50 kop. 

lOWZlflSKI. Geschichte der geheirosten Be- 
gebenheiten ineines Lebene, von ihm selbst 
beickrieben. Niimberg, Bauer, 1807, w 8ce, 
Bitabl. 

ŁBZIASKI Bronisław. Opinia publiczna. Stu- 
^m pablistyczne przez Dra Bronisława Ło- 
loikiego. (Odbitka z Przeglądu polskiego.) 
Kuków, druk Leona Paszkowskiego, pod za- 
rzfdem J. Lakocińskiego, 1873, w 8ce, str. 
CS. 

ŁOZntSKI Franciszek. Nauka pisania, z upo- 
taiaienia Wysokiej Komisyi rządowej Oświe- 
eiliii poblicf.nego, dla użytku Szkółek ele- 
BMntsrnycb, rzemieślniczych i wiejskich. War- 
M. Glucksberg, 1868. 15 kop. •^ Kanka pisania, przez Komis yą rządową 
Oiiieeenia publicznego zalecona do użytku 
UU irednich w Królestwie. Warszawa, M. 
Oldbberg, 1868. 30 kop. 

^"7 Klaka pisania, z upoważnienia Wyso- 
Mllloabyi rządowej Oświecenia publiczne- 
P & użytku ^)zkó} elementarnych i wiej- 
im ułożona. Warszawa, w litografii Mękar- 
ifc^o, 1872. 

tiZNiSKI Józef (Pleban grecko-kat. w Jawo- 
«!■», arodz. 1807 r). Grammatyka języka 
łiliiego. Przemyśl, druk Biskupi, u Winiarza 
« Lwowie, 1646, w 8ce, str. LII i 129. 

^T Ntoki cerkownyi na torżestwiennyi praż- 
Md ciłoho roku w kupie i s tiemi koto- 

a maszczenie na nedielie perenesene 
Peremyszl, 1865. 1 złr. 20 cent. 

*** Kaoki cerkownyi na nedielie ciłoho roku, 
mW..... Peremyszl, typ. Dikowskoho, 1861, 
»8ce, str. 241. + 

— O obrazowaniu jazyka ruskoho. Pere- 
»l«l, 1849, w 8ce. 

-^Boikoje wesile opisanoje czerez 

"•wnyil, w typogr. władycznoj gr. katol., 
WRi w 8ce, str. 153. 60 cent. + 

** Żytie Joanna Snihurskoho władyki pere- 
^fAoho. Lwów, 1851, w 8ce. 

(kazttsU.) Abecadło i uwagi nad rozprawa : 
fjlff owadzeniu abecadła polskiego do pi- 
Pwnictwa ruskiego, napisaną przez księdza 
Mttikitgo, umieszczoną w Rozmaitościach 
jRW- 1^, Kr. 29. Przemyśl, w drukarni 
•^Wj, 1886, w 8ce. -> Obacz: Peremyszliaoin ; Szaszkiewicz M. ; 
Tatonir. 

ŁOZIŃSKI Peter. Redę am 10. December 
1848. Lemberg, w 8ce, pół ark. 

— Redę am 18. August 1848. Lemberg, 
w 4ce. ' 

— Słowo w czasi zadnsznoho nabożeństwa. 
Lwów, 1848, w 4ce, '/, ark. 

-— Obacz: TreszczakowskI Lesn. 

ŁOZIŃSKI Walery (urodź. 1836 f 1861 r.). 
Niebezpieczny człowiek i Yerbum nobile. 
Dwie komedye. Lwów, nakładem K. Wilda, 
1866, w 8oe, str. 68. 90 cent. 

— Zaklęty dwór. Powieść w dwóch To- 
mach. Lwów, K. Wild, 1664, w 8ce; Tom I, 
str. 342; Tom II, str. 356. 3 złr. 

— Ludzie z pod słomianej strzechy, spisał 
prostemu ludowi Walenty ze Smolnicy. Lwów. 
druk Zakładu imienia Ossolińskich, nakład 
Redakcyi Dzwonka, 1861, w 8ce, str. 117, 
kart 3. (Odbito 3000 egzempl.) + 

— Toż, spisał Walenty ze Smolnicy. Dru- 
gie wydanie. Lwów, nakład Komisyi Wyda- 
wnictwa w Tow. gospod., druk E. Winiarza, 
1861, w 8ce, str. 122. 21 cent. < 

— Czarny Matwij, powieść z życia ludu 
górskiego. Lwów, druk K. Winiarza, u K. 
Wilda, nakład Redakcyi „Kółka rodzinnego," 
1860, w 8ce, str. 377. + + + 

— Toż. Tomów II. w jednym. Lwów, na- 
kład Biblioteki powieści i romansów, Gubry- 
nowicz i Schmidt, 1872, w 8ce, str. 367. 
1 złr. 60 cent. 

— Pisma pomniejsze. Lwów, K. Wild, 1866, 
w 8ce, str. 498. 10 złp. + 

(Treść : Starsza siostra Zygmunta Augusta \ 
Michałko ; Felicyan Łobeski ; Kłopoty powie- 
ścio-pisarza; Lutnia Wajdeloty; r. Skarbnik 
Drohorucki; Proces o dziwotwor; Człowiek 
bez imienia; Sąsiadka; Niezawodne lekarstwo ; 
Ostatni środek; Jenerała Gordona pamiętnik 
1651 — 1661; Życiorys autora.) 

— Szaraczek i Karmazyn. Powieść w II. 
Częściach. (Odbitka z Dziennika literackiego.) 
Lwów, u K. Wilda, 1859, w 8ce; Część 1, 
str. 186; Część II, str. 198. 10 złp. 

— Szlachcic chodaczkowy. Powieść. Lwów, 
u K. Wilda, 1857, w 8ce, str. 249. 7 złp. 

— Obacz: Bielawski Br. 

— Dzwonek, pismo dla ludu, trzy razy W 
miesiąc. Lwów, Redaktor od r. 1864--1865, 
w 8ce. Półrocznie 1 złr. 

(Pierwej redagowali: Bruno Bielawski i 
Walery Łoziński; po nich: Julian Starkel, 
Bernard Kalicki aż do skazania ostatniego 
na lat trzy więzienia.) 

ŁOZIŃSKI Władysław. Z estetyki i iycia. 
Lwów, Seyfarth i Czajkowski, druk K. Bud^ 
weisera, 1672, w 8ce, str. 215. 2 złr. 50 cent. + 

— Galiciana. Kilka obrazków z pierwszych 
lat historyi galicyjskiej. Lwów, nakład K.. %. 16 ŁOZOWSKI - LUBIEŃSKI. Wilda, druk Ossolińskich, 1872, w 6ce, str. 
182. (Wyd. w 600 egzempl.) 1 złr. 20 cent. 

— Pierwsi Galicyanief powieść z przeszło- 
ści. Lwów, K. Wild, 1867, w 8ce, str. 437. 
2 złr. 60 cent. 

— Gazeta ]wowska. Redaktor od r. 1878, 
fol. (Dodawany miesięcznie: Przewodnik na- 
ukowy.) 

— Czarne godziny, powieść współczesna. 
Lwów, K. Wild, 1869, w 8ce, str. 422. 2 zlr. 
60 cent. 

— Hazardy, powieść współczesna. (Oddruk 
z Dziennika literackiego.) Lwów, K. Wild, 
1870, w 8ce, str. 867. 2 złr. 40 cent. 

(W r. 1870 na niemieckie przełoiył Dr. 
Ro£a.) 

— Historya siwego włosa, powieść. (Od- 
drnk z Tygodnika wielkopolskiego.) Poznań, 
Redakcya Tygodnika wielkopolskiego, druk 
L. Merzbacha, 1871, w 8ce, str. 162. 1 tal. 

— Legionista, powieść z przeszłości. Lwów, 
Richter, 1870, w 16ce, str. 820. 1 złr. 20 cent. 

— ' Opowiadanie Imci Pana Wita Narwoia 
rotmistrza konnej gwardyi koronnej A: D. 
1760—1767. (Oddruk z Przeglądu lwowskiego.) 
Lwów, Księgarnia Seyfartha i Czajkowskiego, 
druk Zakładu imienia Ossolińskich, 1874, w 
8ce, str. 818 i rejestr. 1 złr. 80 cent. 

— Pogadanki teatralne. Lwów, Wild, 1866, 
w 8ce, str. 88. 50 cent. 

— Przybłęda, obrazek dramatyczny z życia 
ludu ruskiego, ze śpiewkami w dwóch aktach 
oryginalnie napisany przez Hizopa Ziółka. 
Lwów, w Komisie J. Milikowskiego, 1864, 
w 8ce, str. 62. 40 kr. 

— O towarzystwie Iwowskiem przy schyłku 
XVin. stólecia. Lwów, nakład Seyfartha i 
Czajkowskiego, w drukarni Ossolińskich, 1872, 
w 8ce, str. 47. 60 cent. 

(W r. 1869 — 70 redagował Dziennik lite- 
racki.) 

* 

ŁoiowskI, obacz: Korzeniowski Józef. 

ŁOŻYliSKI Albert (Prof.). Die Culmer Aka- 
demie im Jahre 18i54. Culm, 1857, w 4ce. 
(Oddruk z Programu gimnazyalnego Cheł- 
mińskiego.) 

— Antiquitates Plautinae, particula, 1841. 

— Geschichte des Gymnasiums zu Kulm 
w&hrend der ersten 26 Jahren seines Beste- 
hens. Culm, 1868, w 4oe, str. 75. (W Progra- 
mie gimnazyalnym.) 

— Obacz : Hermippus ; Jahresbericht (1866); 
Smyrneus (1882). 

ŁUBIEŃSKA Adela. Krótki opis Buska i jego 
okolic. Warszawa, drukiem Banku polskiego, 
1842, w 8ce, str. VII i 21, z rycina i map- 
p% okolicy. (Z przedmową Eleonory Ziemicc- 
kiej.) + 

ŁUBIEŃSKA Konstancya. Niedowiarek, po- 
wieść moralna. IL Gz§ści. Poznań, nakładem 
autorki, 1842, w 16ce, str. lY i 226. 9 złp. (W Katalogu Mickiewicza mylnie Ładnow- 
ska autorką, w innych Łuszczewska.) 

— Bajki dla dzieci, z 60 rycinami. Na do- 
chód sal Ochrony warszawskiej. Warszawa, 
druk Kaczanowskiego, 1841, w Sce, str. 42 
i kart z rycinami 60. 10 złp. 

— Obacz: Chimani; Koimfan Jan. 

ŁUBIEŃSKA Tekla z Bielińskich (urodź. 1767 
t 1810 r.). Karol Wielki i Witykind, drama 
historyczne we 2 aktach, wierszem, z muzy- 
ką Józefa £lsnera, reprezentowane pierwszy 
raz na Teatrze narodowym d. 6 Grudnia 1807, 
w przytomności Najjaśniejszego .F^ryderyka 
Augusta, Króla Saskiego, Ksiąięcia Warszaws. 
Warszawa, w drukarni Zawadzkich, 1808, 
w 8ce, kart 2, str. 46 i 8. + 

— Tenże tytuł. Tamże, 1808, str. 41, niel. 
2 i III. 

— Toż. Warszawa, bez wyrażenia drukarni, 
1608, w 8ce, kart 2, str. 62 i kart 2. + 

— Obacz: Dodatek. 

ŁUBIEŃSKI Edward Pomian. Ł' armistice 
entre les Russes et les Polonais (2. Fóvrier 
1863). Leipzig, W. Gerhard, 1863, w Sce, str. 
24. 3 franki. 

— Dwa bałwochwalstwa w Polsce niebez- 
pieczne, tudzież dwa ideały. (Oddruk z Prze- 
glądu poznańskiego.) Wydanie drugie popra- 
wne. Poznań, Księgarnia katolicka, 1861, w 
8ce, str. 80. 4 złp. + 

— Obacz: Koimfan Jan. 

— Guerres et róvolutions d' Italie en 1848 
k 1849. Paris, Lecoffre, 1862, w Sce, 81 ark. 
6 frank. 

— O konkordacie 18 Sierpnia 1865 roku 
w Austryi. Kraków, nakładem autora, czcion- 
kami Budweisera, 1867, w Sce, str. 103. 
10 sgr. + ' 

— Mickiewicz w Rzymie. Odpowiedś na 
list bezimienny umieszczony w Dzienniku 
polskim, napisał Poznań, Księgarnia kato- 
licka, 1860, w Sce, str. 16. 1 sgr. -f. 

— Zamiar Dziennika Wiary, nakreślił..." 
Lipsk, Brockhaus, 1861, w Sce, str. 40. 1 złp. + 

ŁUBIEŃSKI Felix Walezyusz (Minister Spra- 
wiedliwości, urodź. 1768 t 1848 r.). Taryfa 
ogólna zmian kursu bankocetli wiedeńskich, 
z kursem złota monety konwencyonalnej po- 
równany w miastach Krakowie , Lublinie , 
Warszawie i Wrocławiu, od 1 Stycznia 1796 
do 80 Stycznia 1810 r. zaszłych. Tomów IV. 
Warszawa, 1810, fol.; Tom I, tabl. I, kart 4, 
str. 143; Tom II, kart 143; Tom III, str. 
147; Tom IV, str. 149. 

(Łubieński F.) Jaśnie Wielmożnemu Feli- 
ksowi Pomian hrabi Lubieńskiemu, Ministro- 
wi Sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego^ 
Orderów polskich i innych wielu Kawalerowi 
i t. d., z powinszowaniem imienin. Bez wyr. 
roku i miejsca druku, fol., I karta nielicab. 
(Gałośó składa się z dwunasta wierszy.) ŁUBIEŃSKI - EDCZKIEW1C2. 17 — Obacs: Baliński St; Bogdan Jan; Kotso- 
iriez Andrzel; MoidzyAskI F. 

tUBIEllSKI Józef. Kateohism rsymsko-apo* 
•toltko -katolicki dla niytkn młodzieiy, ze- 
bra! Warszawa, XX. Missyonarze, 1864, 

w 12ce, Itr. 83. 10 sgr. 

— Katolickie nabożeństwo na wszystkie 
niedziele, święta uroczyste i kościelne, oraz 
modHtwy z Pisma św. i Ojców Kościoła wy- 
jęto, na większą chwałę Boga i dla dop^odno- 

iei wiemycSiy zebrał U. Części w jednym 

Tomis. Warszawa, Natanson, 1862, w 16ce; 
Gicść 1, str. y, 490 i XIII : Gzęśó II, str. 
M i IX. 8 złp. 

— Toż, wydanie drugie. II. Części. War- 
ntwt, Henryk Natanson, w drukami Gazety 
oodziennej, 1869, w 16ce; Częśó pierwsza 
domowa, kart 3, str. 620; Częśó drugs ko- 
śdshia, kart 12 i str. 363, rejestru str. XXIII. 
1 tal. 20 sgr. 

— Toż, wydanie trzecie. Warszawa, Hen- 
nk Natanson, 1866, w 8oe, str. 666, 383 i 
IIIY. 1 rub. 80 kop. 

tlttlEliSKI J. Die Abgaben und das Kapi- 
tal Der freie Handel und der Finanz-Etat. 
2»sitarTfaeiL Berlin, 6. C. Schneider, 1849, 
W tee, str. 71 ii karta. + 

-* Wahre Grundlage zur Organisation der 
Uiit Bresiau, Druck von Frennd, 1848, 
VtSee, str. 16. 

**> %item wolnego handlu i podatkowania. 
liiH^Księgamia zagraniczna, druk F. Recla- 
m, 1815, w 8ce, str. 204. 

t|BlE<iSKI Leon (Współredaktor Biblioteki 
MKswskiej, urodź. 1812 t 1860). Lettre d'un 
Moiitis a M. Sebastiani, ministre des affai- 
l|i śftrangeres , sur sa conduite ii Pegard 
wlaPologne. Paris, 1831, w 8ce. 

•^Toż, des affaires des relations exteri- 
^tm de France. Paris, Dupont, 1832, w 8ce, 
•r. t. + + -I- 

^ t itt ei it k i Maeiel (Arcybiskup), obacz: Buj- 
ali; U. L 

tMIE^SKI Paweł. O uregulowaniu stosun- 
Mm włościańskich w W. Księstwie Poznań- 
Aieii i o potrzebie zastosowania tegoż do 

bflestwa Polskiego, przez Lipsk, wyda- 

ab i. N. Bobrowicza, księgarnia zagraniczna, 
IM3, w 8ce, str. 104. 3 złp. + 

tlWEilSKI Pletr. Zdanie sprawy Dyrekcyi 
MMSfółowaj Województwa Mazowieckiego 
CaiTiiności dwuletnich od 1828 do 1830 r. 
(Wamawa), 1830, w 4ce. 

SOBIESKI S. Dissertation sur la repr^en- 
tioii. Qen^ye, 1834. 7 '/, sgr. 

JttBKtelCi Stanisław (urodź. 1673 t 1640). 

naa pośmiertne Biskupa, Podkanole- 

• Wp koronnego. Droga do Szwecyi roku 
MnEsiniehy domowe od r. 1606 po 1609, 
y fcawi kiugo oryginału przełożył, wiadomość 
• ^^ i pismach dołączył Adam B. Jooher. Petersburg i Mobile w, nakładem B. M. Wolf- 
fa, 1866, w 8oe, str. XXI i 176. (Dzieło to 
stanowi Tom Yll. Zbioru: Dziąjopisowie kra* 
jowi.) 2 rub. + + + 

— Korrespindencya, obacz : Przekłady po* 

etów. 

ŁUBIEŃSKI Tadeusz (Biskup, urodź. 1794 
1 1861). Przekład Gundulicza poematu : Osma- 
nida. (Rękopis.) Ob. Piętka Jan ; Szembek. 

Łubieński Władysław, obacz : Bartoszewicz J. 

Łubin, obacz: Biblioteka rolnicza; Gropp; 
Kurowski J. N. 

Lubiński Czesław, obacz: Lubieński. 

ŁUBKOWSKI. Słownik nowy polsko-rossyj- 
ski. Warszawa, 1836, w 12ce. 10 złp. 

— Słownik nowy rossyjsko -polski. Tomów 
II. Warszawa, druk Banku polskiego, 1836, 
w 12ce, str. 460 i 372. 14 złp. 

Łuck, obacz : Pamiątka (Seminaryum, 1869). 
Łucka kapituła, obaicz: Akt 
Łucki powiat, obacz: Odpowiedź. 

ŁUCKI Teofn. Cennik nasion, jarzyn, kwia- 
tów, traw, roślin pastewnych, drzewowych, 
ekonomicznych, tudzież kwiatów wazonowych, 
drzew owocowych i wszelkich roślin główne- 
go składu nasion. (Lwów, 1874), w loe, str. 
26. + 

ŁUCZAKOWSKI Eliasz (ksiądz). Theses ex 
disciplinis theologicis etc. defendet Wie- 
deń, druk Mechitarystów, 1828, w 8ce, str. 8. 

ŁUCZAKOWSKI Włodzimierz. Zdania ze 
wszystkich umiejętności prawniczych i poli- 
tycznych etc. Kraków, druk Uniwers., 1867, 
w 8ce, str. 6. -i- 

ŁUCZKIEWICZ Antoni. Szkolnictwo na pod- 
stawie historycznego rozwoju i zasad wycho- 
wania podług planu przepisanego dla Semi- 
naryów nauczycielskich. Lwów, nakładem 
Gubrynowicza i Schmidta, w drukami J. 
Dobrzańskiego i K. Gromana, 1872, w 8ce, 
str. 676. (Wyd. w 1000 egaempl.) 2 złr. 40 
cent. 

ŁUCZKIEWiCZ Henryk. O białaczce (Leuko- 
cythemia) pod względem klinicznym. War- 
szawa, druk J. Ungra, 1860, w 8ce, str. 72. + 

— Choroby narządu krąienia krwi, wyło- 
żył Dr. Med. i Chir., Prof. Patologii i 

Historyi Medyc. przy Ces. Uniw. warszawo. 
(Patologia i terapia szczegółowa.) Warsza- 
wa, Redakcya Gazety warszawskiej, drukiem 
Gazety warszawskiej, 1874, w 8ce, str. II i 
248. 2 rub. + 

— Farmakologia według układu Dra F. 
Oesterlena do podręcznego użytku opraco- 
wana przez Dra Med., Członka kor. Tow. 

lek. warszaws. Warszawa, nakład i druk K. 
Kowalewskiego, 1860, w 8ce, str. YI treści, 
nieliczb. 4 i liczb. 310 i Xiy. 1 rub. 60 kop. 
+ + + 

3 18 JbUCZkO ~ ŁUKASZEWICZ. — Kura medycyny praktycznej, wyłożył 

Dr. Medycyny i Chirurgii, Profesor Patologii 
i Terapii ogólnej w Szkole głównej warszaw- 
skiej , Członek Towarzystwa naukowego w 
Krakowie, ces. Towarzystwa lekarskiego w 
Wilnie i Towarzystwa lekarzy czeskich w 
Pradze. Tomu I. Część I. Choroby układu 
nerwowego. Warszawa, druk Gazety polskiej, 
wydanie Kedakcyi „Gazety lekarskiej,** 1869, 
w 8ce, str. VI i 439. (Biblioteka umiejętno- 
ści lekarskich.) 3 rub. 30 kop. t 

— Pamiętnik Towarzystwa lekara. warsz. 
wydawany za upoważnieniem Rządu. Redak- 
tor główny Dr. Łuczkiewicz. Serya III. Rok 
1860. Warszawa; Tom 1, z tabl. litografów., 
str. 456; Tom II, z drzeworytami, str. 426. 
(Ogólnego zbioru Tom XLIII, i XLIV.) 

— Obacz: Pamlęłnik. 

— Wykład popularny o hemoroidach, z wy- 
kazaniem ich przyczyn, objawów i prawideł 
zachowania się w tej słabości, na użytek pu- 
bliczności nielekarskiej podał Dr. Med., 

Prof. zwycz. Szkoły główn. warszawsk. War- 
szawa, nakładem Braci Szleifstein, 1868, w 
12ce, str. 76 i kart 2. 

— Popularny wykład o suchotach płucnych, 
z prawidłami zachowania się w sachotach i 
przy wrodzonej skłonności do suchot. War- 
szawa, 1666, w 8ce. 45 kop. 

— Obacz: Hippokrates; Uhle (Patologia). 

ŁUCZKO Stanisław. Roku 1618 miesiąca 
Decembra d. 7, przozemnie niżej podpisanego 
Stanisława Łuczki, £x- Sędziego gfraniczneąo, 
komornika Powiatu Wiłkomirskiego, najkrót- 
sza o wykalkulowaniu geometrycznie i aryt- 
metycznie cyrkułu d^sscrtacya, z dowodami 
do akt Prześwietnej Akademii Wileńskiej 
podaó się mająca, fol., 1 arkusz i 1 tablica 
matematyczna. (Na końcu powtórzony podpis 
autora.) 

Łudzimił z S***. Bajki zmyślone dla dobrych 
dzieci. Obacz: Ludzimir. 

(Łukasz Św.) Życie, śmierć i zmartwych* 
wstanie prawdziwego Messyasza Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, według św. Łukasza, przez 
Towarzystwo Missyonarzy angielskich wydane 
dla nawracania Żydów. Warszawa, 1845, w 
8ce, str. 106, we dwie szpalty. 

— Tenże tytuł. Tamże, w drukami Towa- 
rzystwa Missyonarzy, 1852, w 8ce, str. 102. 

— Obacz: Ulanowski L 

ŁUKASZEK Anton (ksiądz). Theoria mundi 
seu Inyestigatio naturae rerum, quain ex no- 
yis obseryationibus ezplicitis, de situ solis 
et motu terrae vel de naturali systemate so- 
lis currentis depromsit, luminique publico tra- 
dit A. Ł. Warszawa, druk Ungra, 1653, w Sce, 
str. IV i 189, z 2 tabl. Ijtogr. i 1 Ubl. 

ŁUKASZEWICZ C. (Justiz - Commissarius^. 
Geschichto des Souyerainen Hauses des Al- 
lerdurchlauchti^ten Monarchen von Preas- | sen, aeit 286 nach Christo bia atii unaere 
Zeiten. Posen, 1834, fol. 1 tal. 5 egpr. 

ŁUKASZEWICZ Eliasz Antoni. Chwile od 

prac swobodne. Poezye. Odessa, drukiem P. 
Frapcowa, 1857, w 8ce, sir. 183. 1 rub. + -h -ł 

ŁUKASZEWICZ Józef (urodź. 1799 t 3go 
Lutego 1873). Historisch - statialiachet Hild 
der 8tadt Posen in fraheren Zeiten. Bearbei- 
tet nach dem polnischen Werke. I. Heft 
Lissa and Gnesen, Gunther, 1846, w 12ce, 
str. 64 (więcej nie wyszło). % tal. 

•- Dzieje kościołów wyznania helweokiego 
w Litwie. Tomów II. Poznań, druk Orędo- 
wnika, 1842-1843, w 8ce; Tom I, atr. 414 
i VIII; Tom 11, str. VI i 290. 24 złp. + 

— Dzieje kościołów wyznania helweokiego 
w dawnej Małej Polsce. Poznań, Źupauski, 
1853, w 8ce, str. XII i 435. 3 tal. 10 sgr. 

+ + + 

— Geschiohte der reformirten Kirchen in 
Lithanen. 11. B&nde. Leipzig, Dyk, 1848 — 50, 
w 8ce. 2 tal. 15 sgr. 

— Historya szkół w Koronie i W. Księ- 
stwie Litewskiem, od najdawniejszych czasów 
aź do r. 1794. Tom I— IV. Poznań, Żupański, 
1848-49-52, w 8ce; Tom I, str. VIII i 472 ; 
Tom II, Btr. IV i 492; Tom III, str. IV i 516; 
Tom IV, str. VI i 356. 12 tal. 4- + + 

(Tom IIL i IV. takie osobno odbity pod 
tytułem: Zakłady naukowe i t. d.) 

— O kościołach Braci czeskich w dawnej 
Wielkopolsce. Poznań, czcionkami Karola 
Pompejuna, 1835, w 8ce, str. II i 420. 9 złp. -ł- 

— Geschichtliche Nachrichten uber die Dia- 
sidenten in der Stadt Posen und die Hefor- 
mation in Gross-Polen im 16. und 17. Jahr- 
hunderte , nach der Folgenreihe der Jahre 
geordnet. Ins Deutsche ubersetzt yon Vinzens 
yon Balitzki. Darmstadt, Leske, 1843, w 8ce. 
3 złp. 

~ Obraz historyczno - statystyczny miasta 
Poznania w dawniejszych czasach. Tomów II. 
Poznań, Nowa Księgarnia, druk Pompei usa, 
18S8, w 8ce; Tom 1, str. VI, 133 i rycin 3; 
Tom II, str. 434 i rycin 5. 24 złp. -f 

— Krótki opis historyczny kościołów paro- 
chialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, 
szkółek parochialnych, szpitali i innych za- 
kładów dobroczynnych w dawnej dyecez^ 

Poznańskiej, przez Tomów III. Poznańj 

nakład Źopańskiego, czcionkami Deckera i 
Spółki, 1858- 1869 - 1863, w 8ce; Tom I. 
(Archidyakonat Poznański), str. VIII, CXIII 
i 425; Tom II. (Archidyakonat Sremski i 
Pszczewski), str. 491 ; Tom III. (Archidyako- 
nat warszawski), str. 374 i VIII. Za 8 Tomy 
7 tal. + 

— Krótki historyczno - statystyczny opla 
miast i wsi w dzisiejszym powiecie Kroto-, 
szyńskim od najdawniejszych czasów a& pe 
rok 1794. Poznań, Żupański, 1869, w 8c^, 
str. 470. 2 tal. 15 sgr. +^+ t ŁUKASZEWICZ. 19 ' Polska zawiertjąca jeog^fi% i dsieie 
ftaroijrtnej Polski od początku narodu ai do 
Bowsijch czasów, ku powszechDemu uiytkowi 
wydal J. Andrysowicz (pseadoDim). — > Drugi 
tnal: Creog^fia staroiytnej Polski ku powsze- 
tknema użytkowi wydana. Poznań« w Nowej 
Kii^^ni, 1842, w 12ce, str. 146. 2 złp. -i- 

— Wiadomość historyczna o Dyssydeutach 
w mieście Poznaniu w XVI. i XVII. wieku, 

porządkiem lat zebrana przez Poznań, 

drak Poropejasza i Spółki, 1832, w 8ce, str. 
212, 4 złp. + n^ + 

— Zakłady naukowe w Koronie i W. Ks. 
liitewskiem, od najdawniejszych czasów aż 
do r. 1794. Obacz wyżej: Historya szkół. 

— Ob. Kowalski K.; Orędownik; Pliniusz. 

ŁUKASZEWICZ Józef i MUŁKOWSKI Adolf. 
Das Kónigreich Polen und die Frei^tadt Kra- 
kao, von Prof. Possart, Joseph Łukaszewicz 
sad Adolph Mułkowski. (Hoffmann Carl Fr.: 
Earopa und seine Bewohner, VIII. Band, III. 
Theil.) Stuttgart, 1840, w 8ce. 1 '/, tal. 

(Łskaszewiez J.) Józef Łukaszewicz. Wspo- 
mpieoie pośmiertne. (Od druk z Tygodnika 
wielkopolskiego.) Poznań, druk W. Łebiń- 
•kiego, 1873, w 8ce, str. 22. 5 sgr. 

lUKASZEWICZ idzef (ksiądz). Mowa na 
pogrzebie ś. p. hr. Konstantego Plater-Zyber- 
n, zmarłego r. 1850 d. 19 Stycznia miana 
W Liksnio. Petersburg, w drukami Karola 
fciya, 1860, w 8ce, str. 16. (Przypisał Anieli 
tkt Platerów Plater-Zyberkowej żonie zmar- 
li 

— Mowa na uczczenie pamięci cnót hra- 
^Józefy Plater, córki Michała i Izabelli 
knbiów Plater-Syberg, zmarłej r. 1840 d. 25 
Kwietnia w Liksnie. Wilno, 1842, w 8ce. 

«— Mowa przy obrzędzie pogrzebu s. p. 
Hony hrabianki Jadwigi Plater Syberg, zmar- 
M r. 1840 d. 27 Listopada w Liksnie. Peters - 
barg, 1841, w 8ce, str. 16. 

— Toi. Wilno, 1841, w 8ce. 

ŁUKASZEWICZ Lesław (f 6 Września 1855). 
FuDięinik naukowy. Redaktor Lesław Łuka- 
stewicz. Tom I— III. Kraków, druk Gieszkow- 
•kiego, 1837, w 8ce; Tom I, kart 2, str. 472 
i ksrt 2; Tom II, karta 1, str. 476 i karta 1 ; 
Tom 111, str. 461, karta 1 i Ublio 2. + 

(Tom I. obejmuje wa&uiejsze artykuły: 
I^ttartine; Teatr w Europie; Poezya gmin- 
na Slawian, przez S ; Adol. Mułkowskiego 

Jiykuły : Aqua tofana , Obyczaje dawnych 
HiiiDców, Rozbiór Aurel. Augustyna: O mie- 
ide boiem ; Prawodawstwo Utewskie, histo- 
lyczny rzut oka przez Ignacego Daniłowicza ; 
O domach pracy^ Kobiety w Ameryce ; Han- 
^ i pieniądze w Ziemiach dawnej Polski; 

UBt Jana Sowińskiego do Zofii S ; Jakob 

M. Falkowski; Rozbiór Sonetów Henryka 
lOtockiego ; Wykaz rozpraw napisanych w cią- 
ftottotnieh trzech lat, celem otrzymania sto- 
I^Bra Medycyny w Uniwersytecie Jagielloń- 
skim; Potrzeba Wameńska, poezya; Dwie chwile, poezya Wasilewskiego Ed. ; liawblua 
przez K. S(ocsyńskiego). — Tom II. obej- 
muje: William Cowpor; Obraz sceny niemiec- 
kiej; Rzut oka porównawczy na piśmienni- 
ctwo nowożytne; Sąd Lubuszy tłómacz. A. 
B(ielow8ki); Wyj:itki z Szekspira, przez S. ; 
Poezye Tom. Padury: Rozprawki w przed- 
miocie dziejów polskich, przez Kownackiego ; 
Zwyczaje ludu; Rozmaitości; Listy o stanie 
piśmiennictwa polskiego ; Rozbiory ; O syste- 
macie prawa karnego, przez Prof. Rossego; 
O pojęciu choroby ze stanowska filozofii na- 
tury; Sławiańskie starożytności, przez B: Obraz 
sceny niemieckiej przez Margrafifa; Podróż 
do Etyopii Hoskinsa; Żebrawski T.: Dopeł- 
nienia dawnej Bibliografii polskiej. — Tom 
III. obejmuje: Józef I. Kraszewski, przez £d. 
Wasilewskiego; Listy Zor. Chodakowskiego 
do J. S. Bandtkiego; Głębocki J.: Rzut oka 
dziejów na sztukę wojowania; Rozbiór dzie- 
ła M Grabowskiego: Litpratura i krytyka; 
Rzesiński J. S.: Rozbiór Żochowskiego Czę- 
ści mowy; Dumas A.: Ostatek życia Joachima 
Murata; Steczkowski J. K.: Gwiazdy spada- 
jące; Kamienie z powietrza spadające, przez 
A. B. ; Oświata Sławian pogańskich przez 
Michała Olszewskiego; Poezye przez A. B(ie- 
lowskiego), J. D. B(orkowflkiego), S. K., Ter- 
lecką .Annę, E. Wasilewskiego, P., Kulig przez 
Kaź. Wójcickiego; Bibliografia dawna polska 
przez Żebrawskiego ; Recenzye: Życie Dodo- 
sińskiego przez Skarbka). 

— Rys dziejów piśmiennictwa polskiego, 

ułożył Kraków, w tłoczni St. Gieszkow- 

skiego, 1836, w 8ce, str. 93. 8 złp. -f- 

— Toż samo. Wydanie drugie. Kraków, 
w księgotłoczni St. Gieszkowskiego, 1838, w 
8ce, str. 103. + + + 

-> Toż samo. Wydanie trzecie uzupełnił 
W(aleryan) K(alinka) i Adolf Mułkowski (głó- 
wnie). Kraków, nakład Józefa Cypcera, druk 
Uniwersytetu, 1848, w 12ce, str. 210 i XV. + 

— Toż. Wydanie (czwarte) z drugiego 
przerobione. Kraków, nakładem autora, 1851, 
w 8ce, str. IV i 124. 3 złp. + 

— Toż, rozszerzony i dopełniony przez 
Czarnowskiego Jana Nepomucena. Warsza- 
wa, w drukarni Stanisława Nowakowskiego, 
1856, w ]2ce, str. 240 i 4 kart spisu I rub.; 
zniż. 40 kop. 

— Toż. Wydanie przerobione i powiększone, 
doprowadzone do r 1857 (przez Jana Radwań- 
skiego). Kraków, 1868, w 8ce, str. 151. + + + 

— Toż. Wydanie (siódme) większe uzupeł- 
nione i doprowadzone do r 1859, opracował 
ks. T. Kiliński. Poznań, nakład N. Kamień- 
skiego, 1859, w 8ce, str. 494. 

— Toż. Wydanie drugie uzupełnione i do- 
prowadzone do roku 1860. Poznań, nakładem 
1 czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, 1860, 
w 8ce, str. 312. 

— Toż. Wydanie drugie większe, uzupeł- 
nione i doprowadzone do roku 1860. (Wyda- 20 ŁUKASZEWICZ ~ ŁUKIEWICZ. nie pierwsze w r. 1859.) Poznań, nakładem 
i czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, 1860, 
w 8ce, karta 1, str. 834. 3 tal. 10 sgr. + + + 

— Toż, wydanie trzecie, nzupełnione i do- 
prowadzone do r. 1864. Poznań, N. Kamień- 
ski i Spółka, 1864, w 8ce, str. 318. 26 sgr. + 

— Toż, wydanie trzecie, większe, nzupeł- 
nione i doprowadzone do roka 1866. Poznań, 
N. Kamieński i Spółka, 1866, w 8ce, str. 877. 
8 tal. 10 sgr. + 

— Toł, uzupełniony wiadomością o pisa- 
rzach łacińsko - polskich i doprowadzony do 
1860 roku. Warszawa, J. Breslauer, 1861, w 
8ce, sti^. 90. 1 tal. 4 sgr. 

— Porównaj: Rogalski Leon. 

— Rys jeografii powszechnej. (Wydał Ł. 
Łukaszewicz.) Kraków, druk pod Sow%, 1850, 
w 8ce, str. 156. + 

— Wzory pism czcionkami pod Sow%, tu- 
dzież 1 tablica z wzorami winiet. 6. w. r. 
(1860), w 8ce, kart 12 niel. i- 

ŁUKA8ZEWICZ M. W. (ksiądz. Proboszcz 
Żerkowski). Kazania na niedziele i święta 
całego roku. Tomów Y. Kraków, nakładem 
Wydawnictwa dzieł katolickich, czcionkami 
K. Budweisera, 1858—59, w 8ce; Tom I, str. 
810 i 8 kart; Tom II, str. 858; Tom III, str. 
296; Tom IV. r. 1859, str. 290; Tom V, str. 
873. 10 złr. + 

ŁUKASZEWSKI. Rzecz o Panslawizmie. Ben- 
dlikon, druk „Ojczyzny^ Radzkiego, 1865, w 
doe, str. 75. + 

ŁUKASZEWSKI Julfuoz Ksaw. (ze Skorzęcin, 
urodź. 1836). De eclampsia. Dissertatio inau- 
guralis medica. Berolini, typ. G. Lange, 1862, 
w 8oe, str. 32. + 

ŁUKASZEWSKI Ksawery F. A. E. Elemen- 
tarz polski dla Szkół katolickich wiejskich 
i miejskich w W. Księstwie Poznańskiem. 
Część I. Leszno, Giinther, 1844, w 8ce, str. 
92 i kaH niel. 2. 15 gr. 

— Toł. Część n. Tamże , 1845, w 8ce. 
24 gr. 

-- Toż, dla katolickich Szkół wiejskich i 

miejskich. Część pierwsza. Wypracował 

nauczyciel elementarny. Wydanie czwarte. 
Leszno, nakładem i czcionkami Ernesta 6Qn- 
thera, 1861, w dce, str. 96 i nieliczb. 4. f + 

— Toł. Część II. Leszno, £. Gonther, 1863, 
w 8oe, str. 120. 4 sgr. 

— Toi. Część I. Wydanie trzecie. Wrocław, 
£. GCinther, 1868, w 8ce, str. 119. 4 sgr.; 
oprawne 5 sgr. 

— Elementarz polsko • niemiecki dla kato- 
lickich Szkół elementarnych wiejskich i miej- 
skich,' podług metody poczynającej czytanie 
od pisania ułożony. — Polnisch-deutsche Fibel 
nach der schreibenden Methode ffir katholi- 
sche ntraquistisohe Elementar-Schulen. Le- 
nno, Gtother, 1845, w 8ce, str. 180. 1 Vi słp. •— Toż, wydanie drugie. Tamie, 1848, w 
8ce, str. 180. 

— Nauka pisania listów czyli Praktyczna 
wskazówka do sporządzania wszelkich w zwy- 
czajnem życiu zachodzących piśmiennych czyn- 
ności tak prywatnych, jako też nnsędowyoh 
i sądowych, tudzież znaczny zhiór WEorów 
do wszelkiego rodzaju listów, podań, skarg, 
protoknłów, układów, zapisów, świadectw, 
kwitów, rachunków, wekslów, sprawozdań, 
obwieszczeń, uwiadomień i t. p. dla prywa- 
tnego i szkolnego użytku, przez..... Gliwice, 
Landsberger, Milikowski we Lwowie, 1847, 
w 8ce, str. II i 258. 

— Toż. Lwów, Milikowski, 1850, str. II i 
258. (Nowy przedruk tytułu z r. 1847.) 2 złp. 
12 gr. 

— Toż, nowe poprawne wydanie. Tamże, 
1855, str. IV i 25iB. (Nowy przedruk tytoła 
z r. 1847.) 3 złp. 6 gr. 

— Słownik podręczny wyrazów obcych i 
rzadkich w języku polskim używanych. Spi- 
sał i objaśnił Kjóle>¥iec, Bracia Bomtre- 

gerowie, czcionkami E. T. Dałkowskiego, 
1847, w 8ce, str. 14 i 311. 8 złp. 12 gr. + 

— Tablice ścienne podług metody łączącej 
naukę czytania z vi8aniem. Leszno, Gńnwer, 
1847, 13 tablic arkuszowych. 2 złp. 12 gr. 

ŁUKASZEWSKI i M08BACH August Polako- 
niemiecki i niemiecko-polski słownik kiesaon- 
kowy. Wydanie stereotypowe. Wrocław, 1845, 
w 16ce. 

— Toż, trzecie wydanie stereotypowe. Wro- 
cław, Schletter, 1848, w 16ce, str. 748 i 887. + 

— Toż, do szkolnego i podręcznego uży- 
cia podług najlepszych źródeł wypracowany. 
Czwarte wydanie stereotypowe. Wrocław , 
Schletter, 185(V w 8oe, str. 748 i 887. 1 UL 
10 gr. 

— Toż, pi%te wydanie stereotypowe. — Pol- 
nisch • deutsches und deutsch-polnischea Ta- 
schen-Wdrterbuch zum Schill- und Handge- 
brauche. Dwa Tomj w jednym. Wrocław, 
Schletter, 1852, w 16ce, 26 ark. 

— Toż, wydanie siódme. Tamże, r. 1855 
—56, razem str. 1688. 

— Toż, wydanie dziewiąte stereotypowe. 
Berlin, nakład Schlettera (£. Bock), 1862, 
w 16ce, str. 379 i 444. 1 tal. 10 sgr. 

— Toż, wydanie dwunaste stereotypowe. 
Berlin, Z. Schletter (£. Bock), 1872, w 16ce; 
Częśó I, str. 748; Częśó II, str. 888. 1 tal. 
10 gr. 

— Obacz: Nobfs A.; Preust A. (Przyjaciel 
dzieci). 

Łuki, obacz: Rudnicki T. 

(Łukiewicz.) Erinnerung an das Yerlosungs- 
fest der Johann Łukiewicz^schen Ausstattungs- 
stiftung fur Lemberger Waisenm&dchen am 
24. Juni 1853 im St. Sophien W&ldchen. (Toż 
po polsku.) Lwów, druK M. Poremby, w 4Ge| 
kart 4. ŁUKISZKI - ŁUSZCZEWSKA. 21 ŁiUnki, ob«os: Rolewiez M. 

tUtCOMSKI Jan (ur. 1888 f 1868). Krótka 
fnuDiiuitjka polska. (Odbitka i Wypisów pol- 
ikicb.) Warszawa, druk A. Ginsa, 1864, w 8oe, 
Itr. 22. 

- Kurs jęsyka polskieffo. Praktyczna gram- 
Młjka polska na zasadach historyozno-pordw- 
■««zydi . dla uźytka młodzieiy p<4skiej , 
pwt..... Kandydata Filozofii, b. nanczyciela 
V Gimoazyam, w Szkołach realnych i nlolo- 
penyeh w Warszawie. Warszawa, autor, dmk 
J.Pnrddego, 1862, w 16ce, str. 8 i 99. 2 złp. 

- Kurs jtsyka polskiego. Krótka gram- 
m^ki polska podiog najnowszych zasad na- 
okL Knrs wstępny na klassę 1. Wydanie dm- 
fis. Warszawa, nakład autora^ druk A. Ginsa, 
1666b w 8ce, str. 82. 

- ^ypiv polskie. Cz^ wstępna. War- 
■Wi, nakład autora, druk Alexandra Ginsa, 
I86S, w 8ce, str. 214 i 64 poezyj. 4 złp. 10 gr. 

- To*, wrdanie drugie. Warszawa, druk 
fcia Jtw>r8kiego, 1866, w 8ce, str. 4, 198 
IM. » . • 

- Tol, i^danie czwarte zmienione. War- 
ana, 1870, w 8ce, str. 265. 85 kop. 

.*■ ^Tpwy polskie. Częsó pierwsza, z doda- 
silttkr&tkiej grammatyki polskiej. Warsza- 
««t Wtór, druk A. Ginsa, 1864, w 8ce, str. 
4|t«^«i22. 4 złp. 10 gr. 

•^W. wydanie drugie. Warszawa, nakład 
Jl«^ tkttk Alexandra Ginsa, 1866, str. 8, 

7'ft^ałoiył..... Część pierwsza albo śre- 
■JSl)iluiie trzecie zmienione. Warszawa, 
Mili ałuny, druk AJezandra Ginsa, 1868, 
*lll5«r. ly i 252. 66 kop. 

*fal| wydanie czwarte. Warszawa, 1870, 
tik str. nr i 252. 65 kop. 

rjWjfpisy polakie. Cześć IL Warszawa, 
^fm aatora, dmk A. Ginsa, 1864, w 8oe, 
>«łia0. 4 złp. 10 gr. 

mZS^ Btaae; Biblioteka; Geografia; Nopos 
iWfali; Paatt (Geografia, 1868). 

fJHliSIU LongfnttS Proeopluo (Podoliensis). 
y >itti et conditione militum morbis cordis 
npgiiAaidonea. Dissertatio inaugur. medico- 
2«*J» oto. Yilnae, 1815, w 8c5, karta 1, 

UMKKI Teofil (Secretaire particul. et 
JjJAi eabinet de If . le Prefect de Deux- 
T*^^ Aanuaire dn departament des Deux- 
Jpm pour r annće 1858. Niort, 1858, w 
0% ilr. 689 i 8 tobl. 

WMKKI Staniaław Wojeiodi. O małień- 
ng Drów L. Pappeoheim i Franc. 

•kreślił Warszawa, nakładem 

Przefflfdu tygodniowego, 1872, w 
IS. ip cent 

ly i grzebanie ciał zmarłych ze 
^hygieny publicznej, podług dzieł 
H. ŁĆTy, Fr. Oesterlen, L. Pappen- 

heim i innych opracował Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, czcionkami Gazety lekarskiej, 
1873, w 8ce. kart 2, str. 96. 3 złp. 10 gr. 

— Rys badań o cholerze, oraz o środkach 
w celu zapobieżenia jej i ograniczenia podług 
Dra L. Pappenbeima. Warszawa, J. Okoński, 
1872, w 8ce, str. 32. 30 kop. 

ŁUNIEWSKI Edward. O konieczności wol- 
niejszego umarzania pożyczek w Towarzy- 
stwie kredytowem ziemskiem. Warszawa, w 
drukarni Karola Kowalewskiego, 1866, w 8cc, 
str. 31 i 1 tabl. 

ŁUNIN Michał (f około 1850). Coup d' oeil 
sur les affaires de Pologne. Paris, 1840, w 
8ce. 

ŁUNKIEWICZ Jan Ludwik (ksiądz). Wykład 
obrzędów i relieijnvch zwyczajów rzymsko- 
katolickiego Kościoła ze względu na ich du- 
chowne znaczenie, zebrany i ułuiony. Wilno, 
w Komisyi u Zawadzkiego, 1851, w 8ce, str. 
XVI i 430. 10 złp. 

— obrzędów i religijnych zwyczajów rzym- 
sko- katolickiego Kościoła, zebrany i ułożony 

przez Wydanie drugie poprawne. Wilno, 

1854, w 8ce, str. XX i 424. 1 rub. 50 kop. 

— Toi, wydanie trzecie. Wilno, 1869, w 
8ce, btr. XX i 402. 1 tal. 15 sgr. 

ŁusIdna S., obacz: Bartoszewici Julian. 

ŁUSZCZEWSKA Jadwiga. Do Emigracyi i do 

Eoroników polskich w Paryżu, przez Bogo- 
ojn^. Wydał Reitzenheim Józef. Paryż, druk 
Martineta, 1861, w 8ce, str. 8. 60 cent. 

— Improwizacye i poezye Deotymy. War- 
szawa, nakładem i drukiem Józefa Ungra, 
1854, w 8ce wielkiej, str. 325, z dwiema ryci- 
nami litografowan. w Zakładzie M. Fajansa. 
2 rub. 70 kop. + * 

— Toi. Poczet II. Warszawa, nakładem 
i drukiem 8. Orgelbranda księgarza i typo- 
grafa, 1858, w 8ce, str. 354 i kart 2 spisu 
rzeczy. + 

— Noc ,w Wenecyi, improwizacye. Prze- 
kład na włoskie r. 1862 przez Lui|fi Luzzati. 
(Zapowiedziano druk we Florencyi.) 

— Polska w pieśni. Z księgi pierwszej: 
Lech, przez Deotymę. Warszawa, drukiem 
Gazety codziennej, 1659, w 8ce, str. 84. 90 
kop. + 

— Polska w pieśni. Z Księgi pierwszej: 
Wojna olbrzymów. Wyszymir. Dwunastu Wo- 
jewodów, przez Deotymę. Warszawa, druk 
K. Kowalewskiego, 1860, w 8ce, str. 371. 
2 mb. -f 

— Der Tanz. ^ Taniec. HTekst polski i nie- 
miecki.) Przekład barona Engeuberffa. Wie- 
deń, w drukarni Cesarskiej, 1862, foL, kart 2. 

— Tomira. Misteryum przez Deotymę. War- 
szawa, w drukami Gazety codziennej, 1855, 
w 8ce, str. 84. 90 kop. 

— W^szomir, poemat na niemieckie prze- 
łożył Jozef Schwitz Prof. w Luksemburgu 
r. 1873. ł!l 
22 ŁUSZCZEWSKA - ŁUSZCZKIEWICZ. — Obacz: Estreicher Karol (w Dziennika 
literackim lwowskim 1854); Kaczkowski Zyg- 
munt; 8. B. J. (1868); SiemieńskI L; Zaleski 
J. B. 

Łuszczewska Teoftia, obacz: Prusinowski 

(Mowa). 

Łuszczewska Magdalena, ob. Skimberowicz 
Hippoiit. 

Łuszczewski Adam, obacz: Prusinowski Al. 

ŁUSZCZEWSKI Jan Paweł (orodz. 1764 r. 
ł 1812). Mowa (obraz kraju wystawiająca) 

JW Ministra Spraw wewnętrznych, miana 

na pierwszej Sessyi sejmowej w Izbie sena- 
torskiej d. 10 Marca 1809 r. Warszawa, w dru- 
karni Gazety warszawskiej, 1809, w 4ce, str. 8. 

— Tenie tytuł. Warszawa, w 8ce, str. 31. 

— Mowa JW Ministra Spraw wewnę- 
trznych, miana przy rozwiązaniu Izby, a za- 

§r o wadzeniu Dyrekoyi Edukacyi publicznej 
. 7 Stycznia 1812 r. Warszawa, 1812, w 8ce. 
16 gr. 

— Mowa JW Ministra Spraw wewnę- 
trznych, miana na pierwszej Sessyi sejmowej 
w Izbie senatorskiej d. 9 Gnidnia 1811 roku. 
Warszawa, druk rządowy, w 8ce, str. 36. + -t- + 

— O organizacyi prefektur, w Warszawie 
d. 2 Stycznia 1810 r., w 8ce. 1 złp. 

— Obacz: Oucłinowski J.; Instrukcya. 

(Łuszczewski Jan Nepomucen.) Mowa na 
poffrzebie Jana Nepomucena Łuszczewskiego 
Sędziego pokoju w Sochaczewie, miana w 
kościele itowskim r. 1812. 

ŁUSZCZEWSKI Wacław (ur. 1800 f 1867). 
Pawlinka, fantazya przez Józefa Korczaka. 
Warszawa, 1867, W 12ce, str. od 60 — 144. 
^Stanowi Część dodawanego do Tygodnika 
illnstrowanego Zbioru oryginalnych powia- 
stek i gawęd.) 

ŁUSZCZKIEWICZ Michał (ur. 1800). Krótki 
rys historyi chemii. Bez w. m. i r., w 4ce, 
str. 9. + + 

— Krótka wiadomość o Szkołach przemy- 
słowych technicznych. (Osobne odbicie z Pro- 
gramu technicznego krakowskiego.) Kraków, 
druk Akadem., 1^4, w 4ce, str. 24. -f 

— Poradnik dla wychowujących jedwabniki 
morwowe. Kraków, autor, druk Czasu, w 8ce, 
str. 14. + 

(Posiada w rękopiśmie Fizykę w II. Tomach, 
przekład z Pouilleta.) 

— Obacz: Eklelski Napoleon. 

ŁUSZCZKIEWICZ Stanisław Kostka (z Jędrze- 
jowa). Essai sur la bronohite aigue. Thćse 
prósenteć et publiq. soutenue k la facultć 

de Medecine de Montpellier, per Chirurg. 

Aide Major de V armóe polon., Gheval. de 
la Croix du merite. Montpellier, impr. Jean 
Martel ainć, 1834, w 4oe, str. 20. + 

ŁUSZCZKIEWICZ Władysław (urodź. 1828). 
Malarz monogramista Kh i obrazy jego w kościołach krakowskich z lat 1614, 1515, 1516 
Przyczynek do dziejów aztnki napisał..... Cslw 
nek Akademii Umiejętności. Kraków, 1871 
w 8ce, str. 64, z 8ma litograf. Zakłada Sal^ 
w Krakowie. + / 

— Malarstwo cechowe krakowskie Xy. 
S^I. wieku i charakterystyka jego zabytkói( 
Kartka z dziejów sztuki przez Władyslsai 
Łuszozkiewicza. Rzecz czytana na pofiedn 
nin Wydziału filozofiozno-literackiego w Alsr 
demii Umiejętności w Krakowie d. 10 M* 
dziernika 1873. (Odbitka ze Sprawozdań A]» 
demii Umiejętności.) Kraków, str. 21—89^ 
z 18 litogr. M. Salba. + 

— Kzeźba kamienna krakowska XIY. t^ 
jej zabytki i artystyczne znaczenie, tk 

z 4 tabl. litogr. (Odbitka z Roc 

Towarzystwa naukowego krakowskiego.) Ki 
ków, D. £. Friedlein, czcionkami dm' 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1871, w 8fl^ 
str. 24 i karta 1. 75 cent. 

— Pjerwsze sprawozdanie Dozoru kościoll 
N. Maryi Panny o restauracyi ołtarza wiA 
kiego, dzieła Wita Stwosza. Kraków, 160^ 
w 8ce, str. 16. + + 

— Sprawozdanie z wypadku poszuki 
Komisyi wyznaczonej z grona Towarz^stM 
nauk. krak. celem odszukania miejsca i tt* 
by tków budowlanych Uniwersytetu załoćoMf 
przez Kazimierza W. Kraków, druk Uniwtt* 
sytetu, 1865, w 8ce, str. 20. -f 

— O treści i znaczeniu artystyoznem oiiMr 
rza w kościele P. Maryi w Krakowie, sf^^ 
dzieła Wita Stwosza. Odczyt publiczny mtt 
ny d. 20 Marca 1868 w sali TowarzpM 
naukowego. Kraków, druk Uniwers. , iMB| 
w 8ce, str. 46. + + -ł- 

— Wskazówka do utrzymywania kościot^ 
i cerkwi, i przechowanych tamie zabytki 

przeszłości, opracowana przez pod kierii*' 

kiem Oddziału sztuki i archeologii w TofV 
rzystwie nauk. krak. Kraków, druk Uniwefi.# 
1869, w 8ce, str. 67. 75 kop. + + + 

— Zabytki dawnego budownictwa w o^ 
bie zarządu c. k. Konserwatora krakowskie^ 

fo, przez Prof. Malarstwa. Zeszyt I. Kri^ 
ów, w Komisie J. Czecha, fol., 6 Ublio. 
12 złp. + 

(Zawiera: Zamek w Dębnie, 9 tablicoi 
Klasztor Augustyanów w Krakowie, 2 tabl i 
Ruiny opactwa w Tyńcu, 1 tablica.) 

— Toż. Zeszyt II. Kraków, w Komisie I 
Czecha, fol., 4 tabl. 8 złp. + 

(Zawiera: Kościół w Niepołomicach, 2 tsbl-i 
Kościół famy w Bieczu, 2 tablice.) 

— To*. Zeszyt III. Cześć I. Kraków, w Ko- 
misie J. Czecha, fol., arkuszy rycin 2, teissW 
1 karta. 4 złp. 20 gr .+ 

(Zawiera :Kościół w Niepołomicach. Rycin* 
przedstawia plan kościoła ^ £]ary, odrzwiZi 
okraje, zworniki, wsporniki i t. p.) 

— To*. Zeszyt IV. 1867. fol., str. 10, tabli<? 
5. 2 złr. 50 cent. -f EUŻECCt - ŁtSiENIECKI. 2B iwiera: Zamki w Tenczynie i Wiśniczu; 
ńći w Dębnie prsy Wojniczu.) 

Zabytki sztuk pięknych Krakowa. Część 
jvuL Pomniki architektury od XI. do 

|II. wieku ze stanowiska bistoryi sztuki. 

ŁÓW, nakfadem autora, D. £. Friedlein, 
ikami L. Paszkowskiego, 1872, w 8ce. 

jSe, rejestru kart nieliczb. 3. (Wyd. w 500 

tmp.) 75 cent. -f 

f, obaca : Romanowski Mieczysław. 

ICKI Antoni. Plącz wdowici. Soczyne- 
|t nakład — Peremyśl, 1858. 

LCKI J. Powieść historyczna czyli Wójt 
iimie i iune wiersze. (Wiersz.) Lwów, 
Ossolińskich, 1848, w 8cc, str. 15. + 

Inlian. S&tze ans Recbts- und 

tnsehaften etc., wełcbe zu yer- 

in bereit ist. Krakau , Universit&ts- 
* »rei, 1862, w 8ce, str. 7. + 

(Kaszubi, Miśnia, Syrbia, Wendo- 
>; ob. Bogusławski W. (Rys, 1861); Bojo* 
(Powieść); Bose C. (Wend. Wdrterbuch, 
)); Bronisz (Familien-Namen in Bautzen, 
'){ Bonnaistor (Sprache in Mecklemburs); 
[Cejnowa , Kannegieser , Marauski, 
bneider) ; Koehler J. (Geschichte der 
1867); Lannie K. (Wycieczka do 
UK); Maciojowski W. (w Bibliotece war- 
"""i, 1844>; Pful (Wdrterbuch, 1866); 
(Grammat. Wend. Budischin 1858); 
iMnan (w Gazecie warszawskiej 1859 
lAu illuBtr. 1862); Zwahf (Nieder- 
■"Wortcrb., 1847).— Inne źródła o tym 
Ii narodu i języka staropolskiego sa : 
in Geschichte des Rathnauses in Z., 
der regierenden Bfirgermeister, 
Aasichten. Zittau, 1845. — Andree: 
le Wanderstudien. Serben, 1874. — 
feoboDg der Festlichkeiien bei der Wei- 
des neuen Rathhauses in Zittau im 
1845. — Bohland A.: (Schicksale 
isitz. Budy szyn, 1831, w 8ce. — 
Chronik der Landeskrone bei Gorlitz, 
r^ ŁausiUscbe Chronik. Gorl. , 1848, 
— Erbstein: Der Bracteatenfund zu 
irg bei Spremberg in der Niederlau- 
1846, z rycinami. — Fata lusatica. Olo- 
! 1104, w sice. — Giesebrecht: Geschichte, 
^ OriTe: Yolkssagen d. Lausitz. 111. 
. 1839. -- H. A.: Die Uibereinstim- 
Iter Wendischen Ortsnamen in der 
mit denjenigen des Culmer Łandes. 
iv Preu»isch. Proyinzialbl&tter. 3. Folgę, 
jeben yon Hasenkampf. Tom 1a., 
>]ewiec. — Haupt Karl: Sagenbuch 
Łaatitz. Tomów II. Lipsk, 1862. — 
L.: Wendische Yolkslieder. Deutsch 
^Aunerkungen , 1845. — Jordan: Gram- 
der Wendisch-Serbischen Sprache in 
lusitz. Prag, 1841.— Kaufifer: Abriss 
iehte des Dorfes Gerlachsheim im 
Kreise der Oberlausitz , 1847. — 
Oberlausitz. Geschichte. Tomów III. 
«*i 1B03. — Klark: Sagenzelle. Lobau, bez wyr. roku, w 8ce. — Klien: Ueber die 
Begrundung des Budissiner Gyronasiums, 1846. 

— Kohler: Bilder ans der Oberlausitz. Budy- 
szyn, 1854, w 8ce. — Kohler: Proben aus 
den altesten Rathsrechnungen der Stadt Gor- 
litz. I. — Liebusch : bcytica. Lausitzischea 
Magazin. herausgegeben von Neumann, Pe- 
scheck, Haupt u. a. m. yielen Abbildungen. 
XXXIX. Tomów. Gdrlitz, 1822-61.— Mora- 
weck: Ueber Oenksteine, 1827, w 12ce. — 
Peschek: Geschichte der Poesie in der Lau* 
sitz. PreisBchrift. Mit Beroerkungen von G. 
Kohler, 1886.— Richter: Geschichte des Pon- 
falls der Oberlausiizs-Secbsst&dte. Preisschrift. 
Gdrlitz, 1885. — Ruhland Edward: Taschen- 
bucb f^r die Lausitz. Tomów II. Wrocław, 
1886—57.— Tenże: Album fOr Schlesieu und 
Lausiti. Tomów II. Wrocław, 1856-57. — 
Schelz: Geschichte der Ober- und Kieder- 
Lausitz. Halle, 1847. — Schmaler: Grammatik 
der Sorb. Wendischen Sprache. Bautzen. 1852. 

— Scriptores rerum lusaticarum. Tom I— III. 
Gdrlitz, 1889—52. — Seiler: Grammatik der 
Sorbon- Wendischen Sprache und der Budissin. 
Dialekt. Budissin, 1880.— Schmaler (Smoler) 
i Haupt: Pisnicki Łuzickich Serbów. Grimma, 
1841. — Yilke C: Chronik der Stadt Budi- 
sin, 1843, w 4ce. — Willkomm E.: Sagen der 
Oberlausitz. Tomów II. Hann, 1845. — Worbs: 
Geschichte der Niederlausitz. Zullich, 1824. 

— Zichen Edward: Geschichte und Bild. 
Ans dem Wendischen Yolksleben. Hannower, 
1874. 

Łużyckie druki, obacz : Buk J. (Czasopismo, 
1861); Czesia J. (Nawożenia, 1864); Fiedler 
(Alardus, 1861); Hornik M. (Łuzican, 1861); 
linia; Kanig (Pucznik, 1864); Poboinoszci 
(1864); Predienak; Rychtar (Possoł, 1862); 
Smoter (Nowiny, Rycznica); Sykora; Szmid K. 
(Genowefa, 1861). 

ŁUŻYASKI Bazyli. O złem utyciu języka. 
Kazanie miane podczas Jubileuszu (w dziele: 
Kazania w czasie Jubileuszu w kościele św. 
Jana itd.) Wilno, Zawadzki, 1826, w 8ce. 

— Gommentatio inauguralit, ob. Luiyński. 
Łychwa, obacz: Marków. 

Łyczaków we Lwowie, obacz: Varry A. 

ŁYCZKOWSKI Wilhelm (tłómacz). Instrukcya 
o urządzeniu, pielęąnowaniu i oględzinach, 
uiywaniu karabina dla piechoty i strzelców, 
z zaporą Werndta i przynależnej amunicyi, 
tlómaczył z niemieckiego W. Ł(yczkow8ki). 
Lwów, tłómacz, 1872, w 8ce, str. 81. 

— Służba polowa dla ces. król. wojska. 
Częśó L Drugi odcisL Drugie poprawne wy- 
danie. Tlómaczył z niemieckiego Wil. Łycz- 
kowski c. król. porucznik 80 pułku piechoty. 
Lwów, pierwsza związkowa orukamia, nakł. 
F. H. Richtera, 1878, w 12ce, str. IV i 176. 

Łysagóra, obacz: ArmiAaki; Gacki J. (Kia* 
sztór, 1837); Staszic; Zmorski (Dziekonski). 

ŁYSIENIECKI Teofil. Wieniec Błahorod. My- 
łostii dniem 8 Nowembria 1840 r. Mychaiła 24 ŁYSIŃSKI - EYSZKOWSKI. Lewickoho Mytropolity etc. Wiedeń, drak 
Meohitar., 1840, w 4oe. 

ŁYSIŃSKI Aleksander. Dasza csłowieka. No- 
wy i zupełny wykład naaki o daszy, miano- 
wicie: 1) O duchowDOŚci daizy, t. j. o własno- 
ściach i władzach duszy i ich przeznaczenia ; 
11) O nieśmiertelności duszy pojedynczego 
człowieka odrębnej. Tomów II. Warszawa, 
druk J. Jaworskiego, 1854, w 8oe; Tom I, 
napisów i przedmowy str. XXI i 267; Tom 
II, kart 5 i str. 460. 8 rnb. 

— Obacz: Marcinkowski A. 

Łyskiewicz Macie], ob. Bogusławski Łukasz. 

ŁY8K0W8KI Ignacy. Beitrftge sar Beleuoh- 
tung der Polenfrage. Allen deutschen De- 
mokraten gewidmet. Frankfurt, Druck von 
Krebs, 1848, w 12ce, str. 28. 

— Beitrage zur Beleuchtung der Gleichbe- 
rechtigungsfrage der polnirchen Sprache in 
Westpreussen, zunachst eine Denkschrift fur 
die Mitglieder des Hauses der Abgeordne- 
ten. Zweite Auflage. Posen, Leitgeber, 1872, 
w 8ce, str. 70. V, tal. 

— Curriculom Yitae des Rittergutsbesitzers 
Iffnatz yon Lyskowski, Landratns-Amtskan- 
didaten fur den Strassburger Kreis Regie- 
rung^bezirk Marienweder auf Mieleszew. Leip- 
zig, Verlag des Yerfassers, Libraire etrangere, 
1861, w 8ce, str. 82. 

-- Gospodarz. Część I: Rolnictwo; Część 
II : Chodowanie i choroby koni, bydła i owiec; 
Część III: Ogrodnictwo; Część IV: Pszczel- 

nictwo, przez Drugie poprawne wydauie. 

Brodnica, C. A. Kohler, 1853, w 8ce, str. X 
i 212. 8 złp. 

— Toż. Dodatek: Rozmaitości gospodar- 
skie. Trzecie poprawne wydanie. Brodnica, 
C. A. Kohler, 1861, w 8ce, str. X i 284 i 5. 

— Toż, czwarte poprawne wydanie, Bro- 
dnica, 1868, w 8ce, str. 184. 60 kop. 

— Książeczka dla ludu polskiego, zawie- 
rająca w sobie różne rzeczy dla nauki i za- 
bawy. Chełmno, druk J. Gołkowskiego, 1849, 
w 12ce, str. VI i 179. 1% sgr. + 

— Nadwiślanin, pismo tygodniowe. Redak- 
tor z Mieliszew pod Brodnicą. Chełmno, 

druk Gołkowskiego, 1850. (Zaczęło wychodzić 
z dniem 1 Października 1850 r., ustało w r. 
1868. W r. 1862 był Redaktorem Danielew- 
ski, później Chociszewski. Do tego Dodatek 
p. t. Gospodarz, zajmtge się historyą, litera- 
turą i gospodarstwem.) 

— Trzy nauki gospodarskie. 1) O płodo- 
zmianie czyli wielopolowem gospodarstwie; 
2) O nawozach; 8) O uprawie roli, napisane 
dla włościańskich gospodarzy, przez Dzie- 
dzica Mileszew w Powiecie Brodnickim Cheł- 
mno, nakład i druk Ignacego Danielewbkiego, 
1865, w 12oe, str. 99. 5 sgr. + 

— Pieśni gminne i przysłowia luda pol- 
skiego w Prusach Zachodnich zebrane przez Brodnica, Kohler, 1854, w 8ce, str. XII 

i 66. 1 złp. 12 gr. 

— O płodozmianie czyli wielopolowem 
gospodarstwie. Nauka napisana z polecenia 
polskiego Towarzystwa rolniczego Ziemi Mi- 
chałowskiej dla włościańskich gospodarsy 
przez Sekretarza tegoż Towarzystwa. Bro- 
dnica, C. A. Kohler, 1861, w 8ce, str. 21. 
2'/2 sgr. 

— Toż, edycya draga, 1862 ; trzecia, czwarte. 

— Toż, pod tyt. Nauka prawdziwa o pid* 
dozmianie czyli wielopolowem gospodarstwie, 
napisana dla braci z ludu. Wydanie pifte. 
Lipsk, u Kasprowicza, 1868, w 16ce, s(r. 19. 

— Poezye Ziemianina na Michałowskiej 

ziemi. Brodnica, drak i nakład C. A. Kohlera^ 

1847, w 8ce, kart 2, str. 128. 2 złp. 12 grr. + 

— Rzecz o towarzystwie moralnych lnie* 
resów ludności polskiej pod panowaniem pm- 
skiem. Poznań, M. Leitgeber, cscionćuni 
Ludwika Merzbacha, 1869, w 8oe, str. 24^ 
2'/, sgr. + 

— Scena w piekle. Kwidsyń, Banmana| 

1848, w 8ce, str. 15. 

— Scena w piekle. Pieśń bohatyrska. Bro- 
dnica, 1848, w 8ce. 

— Słowa prawdy. Brodnica, C. A. Kohler, 
1848, w 12ce. 

— Sprawozdanie posła powiatu brodnic- 
kiego o petycyi ludności polskiej Pmi 

Zachodnich , względem równo - uprawnienia 
języka polskiego z niemieckim. Poznań, dmk 
W. Łebińskiego, 1878. 

ŁY8K0W8KI Mieciysław. Przewodnik dla 

spółek pożyczkowych , napisał Tomó , 

nakład Rakowieza, 1870, w 8ce, str. lY i lł4^ 
1 złr. + 

Łysogóra, obacz: Anniński (w Pamiętnika 
Sandomirskim) ; Staszic (O ziemiorodatwie 
Karpat). 

ŁyszczYński Kazinierz (t 1689 r.), obaos: 
Ammon A. 

(Łyszkiewfcz Masie).) Krótki rys sprawy 
o spadek po Macieju Łyszkiewiczu prsea 
Anielę Paulinę Popławską przeciwko Piekar* 
skiej i Nikorowiczom do Sądu Nąjwyżsaej 
Instancyi wytoczonej. Warszawa, 1827, fol., 
ark. 8. 

•— Obacz: Ar. T.; Kommissya; Popławska 
lulina; Tarci 
Torosiswicz 0. Paulina; TarczewskI Marc; Tokarski Michał ; missya 
; Toki Łyszkowscy, obacz: Gazeta codzienna roku 
1882—8. 

ŁYSZK0W8KI Maksymilian (urodź. 1811 r. 
t w Marcu 1878). Krótkie wiadomości z dzie- 
jów piśmiennictwa polskiego przez M. £. 
Warszawa, nakład Henryka Natansona, 1855, 
w 8ce, str. 472 i V. f Jest to druga edycya 
Dembowskiego Edwarda pomnożona.) 1 mb. 
61 kop.; zniż. 50 kop. + MYSZKOWSKI — EZA. 25 " Wypisy z pisarsów polskich, zawiera- 
Ijfee po wickasej części przedmioty realne, 

r..... Dyrektora gimuaz. r. warzz. Tomów 
Warszawa, naUad H. Nataosona, drak 
IJ. (Tiigra, 1848: Tom I, sir. 856 i YI; Tom 
n, Itr. 356 i YI; Tom III, str. 375, 77 i nie- 
Ifiezbowanych 5; Tom lY, str. 73. 

— Tot. Część I. r. 1655, str. 312, 56 i lY. 

— Toł, polecone do niytku postanowie- 
liian J. W. Ministra Oświecenia dla nczni 
kltaj I. wszystkich Szkól rządowych i Zakła- 
dów Bankowych w Królestwie Polskiem. Gzęśó 
L Warszawa, druk J. Ungra, 1866, w 8oe, 

{4r. 280, 56 i 4. 

— Toi. Część I. {postanowieniem JW. Mini- 
ita Oświecenia j^lecona dla użytku uczniów 
klsiąy L wszystkich Szkół rządowych i Zakła- 
|dśw Bankowych w Królestwie. Warszawa, 

19n, w 8c6, atr. 268, 56 i 4. 50 kop. 

— Częśó II. Warszawa, T. Hoesik, 1872, 
I w 6ee, str. 253. 62 kop. 

— * Toś, zawierające po większej części 

pnedmioty realne, ułożył Dyrektor Gimna- 

mm realnego warszawskiego. Część III. 
Wtiuawa, nakład Henryka Natansona, 1856, 
w Set, proza atr. 871, poezya str. 83, przed- 
str. IV. + — Hanka poezyi, obacz: Cegielski. 

IW8KI 8. J. T. Hodowla koni czyli 
ilywienia, rozmnażania, pielęąnowania 
Lwepszania ras znikczemnionych, u trzy- 
ttlachetnych w pierwotnej czystości, 
be wiadomości o początkowem ówi- 
flnilBłodzieiy, o rozmaitym chodzie koni 
iltriaośei do szczególnych usług, o potrze - 
H^ umiejętności kucia koni, prawidła za- 
4toaiua zdrowia, zapobiegania różnym przy- 
nom i przepisy leczenia chorób, z do- 
li osobnych przepisów chodzenia około 
wyścigowvch, z wielą rycinami na 12tu 
. eaeh, według zasad najzaszczytniej zna- 
^i miłośników chowu koni i uczonych we- 
ilpMrzy, z EEstósowaniem do okoliczności 
łfHInieżeó w naszym kraju praktykowanych, 
jrtllOM. Dsieło pośmiertne. Tomów II. 
Wlhnwa, nakład autora, druk Ungra, 1842, 
£§»: Tom I, atr. 234, nieliczb. 6, tabl. 2; 
n» U, str. 278, nieUozb. 10, tobL 4. 22 złp. 
— Nauka chowu owiec czystej i poprawnej 
rasy czyli Sposoby rozmnażania, ulepszania 
i pielę^owania owiec, przytem prania, sU^zy- 
żenia i sortowania wełny, tudzież środki le- 
czenia wszystkich chorób owczych, z dzieł 
zaszczytnie znanych właścicieli owczarń : 
Petrego, Lóhnera, Szmalca i £lznera, Człon- 
ków wielu Towarzystw gospodarczych i na- 
czelników kiertjgącyoh zakładami główniej- 
szych owczarni w Austryi, Prusach, Saksonii 
etc., najstaranniej zebrane, przetiómaczone 
i według najnowszych zasad ostatecznie przy- 
jętych, z zastosowaniem do praktycznego cho- 
wu w naszym kraju wyłożone, z 6 tablicami 
rycin i wzorów. (Przekład z niemieckiego.) 
Warszawa, Senne wald, 1839, w 8ce, str. 301 
i tablic 7. 8 złp.; zniż. 60 kop. + 

— Poradnik hodowli i weterynaryi dla zie- 
mianina czyli Najnowsze teoretyczne i prak- 
tyczne ]prawidła hodowania, rozmnażania, 
ulepszenia i pielęgnowania zwierząt domo- 
wych, osobliwie koni, bjrdła i owiec, jako 
też sposoby zabezpieczenia ich zdrowia, roz- 
poznawania i leczenia wszelkich chorób. 
Z dzieł zaszczytnie znanych w Europie agro- 
nomów, miłośników chowu i weterynarzy, 
nowocześnie uzupełnionych i poprawnych, 
kompletnie zebrane i w języku polskim wy- 
łożone, z atlasem in fol. obejmi]g^ym 31 
tablic, na których przeszło 100 znajdi]ge się 

rycin, przez Tomów II. Warszawa, 6. 

Senne wald, druk M. Chmielewskiego, 1839. 
w 8ce. Tom I. zawierający offólną hodowlę 
zwierząt domowych , szczegółową hodowlę 
koni i weterynaryą końską, str. XXIY i 458 j 
Tom II. zawierający szczegółową hodowlę i 
wetei^naryą bydła rogatego, owiec, kóz, 
świń 1 psów, str. XX i 498. Z atlasem 56 złp; 
zniż. 3 rub. + 

— Obacz : Schnee (Dzierżawca początku- 
jący); Wagenfeid. 

Łytyiiski Alextndef, obacz : Ponsard. 

ŁYŹWIŃSKI (ksiądz). Nieszporne psalmy 

przez Mikułów, T. Nowacki, 1862, 1 ark.' 

pieśni. Libra po 6 sgr. 

Łza ciclia chrześciańska. obacz: Łasiewicki 
Frane. (1859, 1862); Paweł X. *.' SA M. — M. B. D^ UL Listów siedm o Legionie polskim we 
Wloslsech przez M fff. Poznań, Kamieński 
i Spółka, 1850, w 8ce, str. 97. 15 sgr. + + 

M. La France et la nationalite polonais, 
par M*. (Estrait de Rev. nouYelle.) Paris, 
1846^ w 8ee. 1 frank 50 centim. 

M. (ksiądz). Najpiękniejszy dzień w życiu. 
DsŃołke poświęcone dzieciom, które się ffo- 
tcg% do pierwszej Komunii, aby im pomodz 
dó godnego jej przyjęcia i nauczyć je, jak 
maj% siobowaó pierwsze owoce otrzymane 
o Stołu Pańskiego, przez księdza M., tłóma- 
czyła z franouzkiegu Józt*fa H(ogalBka?). Wil- 
no, 1858. Opraw. 60 kop. 

M. Wiadomość historyczna o początku i 
skutkadh nowego medalu wybitego na cześć 
Kiepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, a powszechnie znanego pod imieniem 
Medal cudowny, z dołączoną przy końcu 
NofWentią przez księdza M*'*"* Zgromadzenia 
XX. Missyonarzy sw. Łazarza. Wydanie szó^ 
ste paryzkie z r. 1836 znacznie powiększone, 
z języka fraucuzkiego na polski przetłóma- 
czone. Kraków, w drukarni kwartalnika, 1837, 
w 12ce, karta 1, str. XIV, 169, karta 1 i 
rycina. + 

— Toż. Warszawa, druk P. Baryckiego, 
1838, w 8ce, str. XVI i 166. 

— Toż, Warszawa, bez wyrażenia drukami, 
1838, W 12ce, str. XX i 2lB. 

— Toż, z dołączeniem przy końcu Nowen- 
ny przez Warszawa, 1841, w 12ce. 3 złp. 

— Toż, pod imieniem medal cudowny, z 
dołączoną przy końcu Nowenną przez X. M. 
** Missyonarza św. Łazarza. Warszawa, druk 
XX. Missyonarzy, 1859, w 12ce, str. XI i 174, 
z ryciną. 2 złp. 

M., obacz: Dobrowolski M. (Z przeszłości, 
1865 +); Martin Anais (1855); Molski M. (Bie- 
liński). 

M. A. O uprawie koniczyny, przez A. M. 
Lwów, druk Sznnjdra, 1825, w 8ce, str. 23. 

— Porównaj: Zubrzycki 0. (1821). 

M. A. Krakowiaki, wydanie czwarte, pomno- 
żone i poprawione przez A. M. Bochnia, nakład i druk W. Pisza, 1872, w 16ce, str. 
142. 

M. A. Śpiewak wesoły z nad Raby ziemi 
proszowskiej czyli Zbiór kieszoakowy nąjalo- 
bieńszych pieśni światowych, aryjek miło- 
snych, różnych wierszy i krakowiaków, zebrał 
A. M. Bochuia, Pisz, skład u Rhodego w Lip* 
sku, 1868, w 16ce, str. X i 204. 50 cent 

— Toż. Bochnia, Pisz, 1871, w 16Ge. 

— Toż, czyli Wianek z najpiękniejszych i 
naj ulubię ńszych nowych i dawniejszych naro- 
dowych, towarzyskich, ludowych i teatralnych 
pieśni, uwity przez A. M. Boohoia, nakłsd 
i druk W. Pisza, 1874, w 24ce, karta 1, str. 
XIV i 454. + 

M. A. Ludziom dobrej woli. Kilka myśli 
moich. A. M. Na rzecz oświaty ludu. Kraków, 
nakład i druk W. Korneckiego, 1878, w 8cS, 
str. 23. 

M. A. Wspomnienie przez A. M. Poznsó, 
druk Kamińskiego, 1871, w 8ce, str. 20. 

M. A. Zbiór wiadomości potrzebnych nanrs* 
wiąjącemu także i noszącemu zegarek, wyaaoe 

przez A M Poznań, drukiem Deckers 

i Komp., 1811, w 8ce, str. 36. 

M. A., obacz: Mareiński A. (Droga); Mm^' 
A. (Fizyka); Markiewicz Andrzej (1609); Matu* 
szewski A. (Przygody, 1862); Mlnk A. (Bota- 
nika, 1849). 

M. A. z Kr., obacz: Maletska; €ll|ihtiit 

M. B. (ksiądz). Dzień wielkopiątkowy do 
rozmyślania męki Pana naszego Jezusa Chry- 
stusa krótko zebranej ze czterech Ewangie; 
listów, z wykładem obrządków i ceremonjj 
kościelnych, oraz z nabożeństwem w obcho- 
dzeniu grobów, dla pobożności prawowier- 
nych, za pozwoleniem Z;¥ierzchnośoi wydany 
przez X. B. M. Z. K. św. Franciszka 00. 
Bernardynów. Warszawa, 1806, w 12ce, str. 24. 

M. B(rat). Mowa miana przy otwarciu O 
w Krakowie przez B. M. Kraków, w drukami 
Grdblowskiej, 1810, w 8ce. 

M. B. Rzecz o modrzewiach (Pinus Iarix), 
przez B. M. Wilno, druk Zymelowicza, 1851, 
w 12ce, str. 24. 3 złp. -f M. B. J. V. St. -- M. LUDWIK. 27 K & J. V, 9t ProgDOttjk o prf78elyob 
Eoropj i Królostwa Polskiego rewolueyach, 
w tromaid Blog, Jana z Dukli zoalesiony, 
którego rocmic^ od dnia 8 Lipca w kościele 
WW. 00. Bemacdynów pm^z cały tydzień 
obchodzą, w papierach ojcowskich wynalazł 
B. M. J. V. St. (Wiersz.) Lwów, druk Porem - 
by, 1848, w Bce, str. 6. 

M. (Dominikan). Marya Oidelska w 8lyn%- 
tjm laskami obrazie czyli Pobieiny opis zna- 
IszieDia cudownej kamiennej figurki Matki 
N^^świ^ttsej, 2 dołf^eniem niektótych mo- 

4titv i pieśni właściwych, zebrany przez 

Wsruawa, 1871, w IGce, str. 62 i II. 

1. Ł (właściciel w Gubemii Kijowskiej). 
Troeh§ praktyki, troch§ teoryi na praktyce 
opari^ w zdaniu polepszeuia bytu włościan, 
mniasienja gospodarstwa i przentysłu, przez 
k H. właściciela. Petersburg, 1860, w 8ce, 
lir. 99. dO kop. 

E^t F^ obacz i Aietloi 

H. F. Polska, przeszłość, obecność i przy- 
jadość. Studyam historyczno -polityczne przez 
F. M. Przekład z niemieckiego i przedmowa 
MS K. Forstera. (Teka narodowa Nr. 4.) 
toiia, Forster, Leipsiger Btrasse 24, 1873, 
• ftM. 1 Ul. 

I» F. Maksymilian arcyksiąig austryacki 
4ltoy król polski. Obraz narodowy z końca 
Sft wieku przez F. M. Lipsk , wydanie 
Mnmcza, 1844, w 16oe, str. 166, 238 i 

mtaałp. 

*-^Toł. Bmksella, Z. Gerstmann, 1862. 
0Uhk nowy tytuł*t z r. 1844.) 1 tal. 16 sgr. 

iF. Samolnbstwo (o Ksi^twie Poznań - 
) przez F. M. Lipsk, nakład Keila et 
Wif., 1846, w 8ce, str. 16. 5 sgr. + 

^ Obacz : Arndts ( Encyklopedya prawa ) ; 
(1851); WMiiIer (Histoire de Pologne, 
liokmefci (Kazania); Moraczewski Fel. 

Ul* Prayosdabiania wiejskie. Pismo wy- 
mi^ce w Lesznie służące gospodarzom. 
^M L przez J. M., 1837, w 4ce, z 8ma 
|tpL lycin. 1 złp. 

|l J. ^ Obrazki rachunkowe czyli Pierwsze 
I Miftki rachunków na obrazkach, wykonane 
ku IHuica i rozrywce pilnych dzieci, opraco- 
v4i«M. Gniezno, J. B. Lange, 1872, w 8ce, 
|lfa^'6S. Kartonów. 10 sgr. 

IjL J. Lituanika Artura Grottffera. Obrazów 
iMifc Reeensya przez J. M, Lwów, nakład 
mmt9 narodowej, druk K. Pillera, 1871, w 
\%mę Irtr. 2a 15 cent. 

— Lituanika Artura Grottgera. Obrazów 
■1^ ^rm J. M. Kraków, nakład Towarzy- 

#21 fftayjaciół aatuk pięknych, druk Czasu, 

Mil w 8ea, str. 32. 

Jl i D. (Minasowicz?) O polskim Orła bia- 

Ji o rderze^ rzecz historyczna przez 

I >RPMv«i X«0, w 16ce, str. 40 i 1 rycina. 
m, J., ohaca: OkM-Ufi (1819); Ihitttlił K] 
Miklaszewski J ; Motty J. 

M. J. (ksiądz). Drogowskaz dla młodjch 
wędrowników na rozstajnych drogach. (?fo| 
do młodzieży przyjętej do Stołu Boiego. Prze- 
łożył z niemieckiego X. J. M. Warszawą* W 
drukami Missyonarzy Londyńskich, 1832^ w 
8ce, str. 27. 

M. J, X. Ołtarzyk Nsjswiętszej Maryi Panny 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zbiór nabo- 
łeóstwa poświ^ouy szczególniejszemu uczcze- 
niu i uwielbieniu Najświętszej Maryi Panny 
w Wilnie w obrazie Ostrobramskim, poprze- 
dzony historyczną wiadomością o tymia cu- 
downym jej wizerunku, przez X. J. M. Wil- 
no, Orgelbrand, 1860, str. 604 i rycin 2; na 
szarym papierze 1 rub. ; na białym papteraa 
z rycinami 2 rub. 

M. J. X. Wyborek różnych nabożeństw, 
z przydatkiem niektórych pieśni, prawd i prze- 
pisów wiary Św., przez X. J. M. Przemyśl, 
1840, w 16ce. 50 cent. 

— Obacz. Settegast; Wentura (Kazania). 

M. j. S. (Piar). Zbiór krótki nabożeństwa 
do Św. Józefa Kalasantego, fundatora Szkół 
pobożnych, przez X. J. M. S. P Warszawa, 
druk XX. Piarów, 1837, w 16ce,' str. 69. (Czy 
M^tlewicz?) 

M. J. G. Schreiben eiues Suddeutschen aus 
Warschau, auf yielfaches Yerlangen in den 
Druck gegeben you J. G. M. T&biogen, 1831, 
w 12ce. 12 sgr. 

M. K., obacz: Kapelli (1815); MaglersU K. 
(1845): Marmler K. (1859); Mikoazewski K. 

(Spowiedź, 1862). 

M. K. J., obacz: Marciokewski Kajetan Jaxa 

(Zabawy, 1818). 

M. K. Przepisy jazdy konnej, krótko zebra- 
ne przez amatora K. M. — Kurz ffefasste 
Regeln der Reitkunst, durch einen Liebha- 
ber. (Po polsku i po niemiecku ) Warszawa, 
druk J. Jaworskiego, 1860, w 12ce, str. 68. 
80 kop. 

M. L, obacz: Mierosławski Lndwik (1848); 
Mieroszewska Lucyna (Nauka). 

M. L M. D. L' Heritióre polooaise; obacs: 
Dubois L 

M. L. Obliczenie czystego dochodu z gorzel- 
ni czyli Wiadomość o zyskach lub stratach 
z gorzelni wynikających, stosownie de zmie- 
niających sie cen zboża, kartofli i okowity. 
(Podpis : L. M.) Warszawa, druk 3t. SUv|b- 
skiego, 1853, w 8ce, str. 28. -f 

— Spostrzeżenia nad wagami i monetao^i 
w Niemczech, na wzór metrycznych £ipaqouz- 
kich zaprowadzonemi i wskazanie sposobu 
poprawienia ich etc. (Odbitka z Tomu aXXIL 
Roczników gospodsrstwa krajowego.) Warsza- 
wa, 1858, w 8ce, str. 24. + 

M. Ludwik. Wiadomość gospodarska o Tł«- 
sce siewnej (Madia sativ8), dla użjrtku gospo- 
darzy rolnych przełożył z u-ancuzkiego Ludwik 1 28 M. Ł. - MACŹ JAN. M*******. Warszawa, 1841, w 8ce, etr. 23. 
1 słp. 10 gr. + 

M. Ł (Groman Karol). Zjazd polski we 
Lwowie, przez Ł. M. Lwów, skład a K. Oto- 
mana, 1871, w 8c6, str. 14. ^Jeden z Seryj 
Pamfletów znaczoDych dwu literami abeca- 
dła A. B., G. D., £. F. i t. d.) 10 cent. 

M. Rusin. Zgoda. Lwów, 1848, w 4ce, str. 2. 

M. M. La Pologne, obacz: Mayer (1831). 

M. M. Wiadomość o ustawach i odpustach 
nadanych Braciwn św. Trójcy przy kościele 
XX. Reformatów w Żurominie egzystąj^oym, 
z dodatkiem nabożeństwa używanego w tym- 
ie kościele. Zebrał i ułożył Promotor t^oi 
Bractwa ks. M. M. Warszawa, drukiem XX. 
Missyonarzy, 1861, w 12ce, str. 64. 

M. M. X., obacz: Miodusiewski. 

M. N., obacz: Lam J. M. (1869). 

M. R. Constitutions • Weise und Amnestie 
den Akademikern gewidmet. (Wiersz.) Lwów, 
3 Kwietnia 1848, % ark. 

— Gruss an die Freiheit. (Wiersz.) Lem- 
berg, 1848, w 8ce, kart 2. 

M. S. Zbiór umiejętności kucharskich dla 
użytku oszczędnych gospodyń miejskich i 
wiejskich, z dodaniem praktycznego porad- 
nika we wszystkich domowych potrzebach i 
Srzyff odach, przez S. M. Warszawa, nakład 
1. Kowoleckiej, druk F. Baumrittera i J. 
Rotblatta, 1867, w 8ce, str. III, 864 i III. 
1 rub. 

M. S. Stimme eines Polen; obacz: Miero* 
szewski Sobiesław. 

M. Stanisława z Pocliowsicich. Kucharka do- 
bra za 9'/) kopiejki, to jest 19 groszy, uczy 
tanio, smacznie sporządzać potrawy, przytem 
w anonsach wskazuje osoby i zakłady w War- 
szawie, o których matki i gospodynie wie- 
dzieć powinny. Warszawa, nakład i własność 
autorki, druk J. Psurskiego, 1868, w 16ce, 
str. 72. 9V, kop. 

M. Śt Aug., ob. Mysłowslci (Poezye, 1842). 

M. St, obacz: Morozewicz. 

M. T. Pologne (La). Une allógorie, V espó- 
rance. Essai en yers sur les malheurs d* un 
grand peuple, par T. M. Paris, 1846, w 8ce. 
60 cent. 

M. W. Zasady gorzelnictwa teoretyczno- 
praktycznie wyłożone, przez W. M. Poznań, 
1859, str. 62. 4 złp. 15 gr. 

M. W. Oemokracya polska i jej przeciwni- 
cy, przez W. M. Paryż, 1866, w 8ce. 1 frank 
60 centim. 

M. W. Miesiąc Maryi. Książeczka do nabo- 
żeństwa dla dzieci przez W. M. Warszawa, 
nakład Klukowskiego, druk Ungra, 1857, w 
16ce, str. 109, z drzeworyt. 1 złp. 

M. W. Modły prawego Polaka za swą ojczy- 
znę przez W. M. (prozą). Lwów, 1848, w 8ce. 

M. W. Z dwustu wyrazów 600 zdań łatwprch 
w językach polskim, francuzkim i nie^isc- kim, dla użytku dzieci pooząikiąjąoycb, przez 
W. M. (Tenże tytuł po franouzka i po nie- 
miecku.) Warszawa, drukiem J. Jawonldego, 
1847, w 16ce, str, 70 i karta 1. 

M. W., ob. Czajkowski M. (1857); Itocba- 
newski W. (Teorya). 

M. W. (Pani), ob. Oeiioix (Warszawa, 1858). 

M. Wal..., obacz: Ksmpan. 

M.^ Władysław, obacz: Marohal; Minlewski 
W. (Życie, 1822). 

MABLY Gabryel Bonnst de (urodź. 1709 t 
1785). O moralności, w trzech Księgach. Tłó- 
meczenie z francuzkiego przez Aleksandra 
Gajeckiego. Lwów, 1^7, w dce, str. 157. 
75 cent. + + + 

MAC-CAUL (Missyonars). Księgi rodząja 
Mojżesza wydane w dyalekcie przez Żydów 
w Polsce używanym. (Wydał przed r. 18S0 
w Warszawie.) 

Mac-Culloch Jsbn Ra«sty, obaoz: Collsdi. 

+ + + 

MAC-FARLANE Karol. Turcya europejska. 
Konstantynopol i iego okolice uważane poa 
względem topograncznym i wojskowym. (We* 
dług przekładu francuzkiego synów Nette- 
ment, tłómaczył Dmochowski F. 8al.) War- 
szawa, druk przy ulicy Rymarskiej, 1829, 
w 8ce, str. 176. 3 złp. -i- 

(Maoartney Jsrzy Lord.) Wypis z podróży 
dó Chin i Tartaryi w orszaku noaelstwa an- 
gielskiego i>od naczelnictwem Lorda Macar- 
tney odbytej. Wilno, nakładem i drukiem 
Manesa i Zymela, 1829, w 8ca, atr. 98. + 

(Redagował M. N. Aleksander. Przekład 
tłómaczenia francuzkiego Holmesa z objaśnie- 
niami L. Langlósa). 

— Obacz: Staunton (Podróż, 1801). 

MACAULAY Tomasz Pablngton (urodź. 1800 
t 1859). Dzieje angielskie od wstąpienia na 
tron Jakóba 11. Tomów II. (Przekład Włady- 
sława Bętkowskiego.) Poznań, Żupański, 1861, 
w 8ce ; Tom I, str. VIII i 331 ; Tom II, str. 
462. 5 tal. + 

— Toż. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk 
J. Bergera, 1878, w 800; Tom I. z przed- 
mową Adama Pawióskiego. Tom I — III. prze- 
łożył Władysław Bentkowski ; Tom lY. Adam 
Pepłowski ; Tom V. Ernest Świeżawski ; Tom 
VI. Narcyza Żmichowska; Tom VII. Herman 
Benni. Tom I. str. XXXI i 224; Tom II, kart 
2, str. 318; Tom III, kart 2, str. 820; Tom 
IV, kart 2, str. 218; Tom V. kart 2, str. 271; 
Tom VI, kart 2, str. 241 ; Tom VII, kart 2, 
str. 244. Za 10 Tomów 7 rub.; z przesyłką 
8 rub. 

— William Pitt Atterbury. Przekład z an- 
ffielskiego (A. Gwieroiakiewioza . Oddruk t 
Dziennika powszechnego). Warszawa, 1864, 
w 8oe, str. 141. 50 kop. 

MACĆ Jan (urodź. 1815). Arytmetyka dzia- 
dunia czyli uistorya dwóch młodych sado- MACH — MACHNOWSKI. 29 waików. PneHoijl na język polski Antoni 
Eger. (Z 15 dneworytami,) Kraków, J. Gam- 
plowics, drok K. Budweisera, 1869, w 6ce, 
str. 153. Na papierze zwyczajnym 12 y, sgr. ; 
na welinowym 25 sgr.; z kolorowanemi drze- 
worytami 27 8gr. 4 

— Historya kęsa. chleba. Listy do młodej 
osoby o iycia człowieka i zwierząt. Przełożył 
sfrmacoskiego Alojzy Kuczyński. (Dzieło prze- 
zoiezone przez Komisyą uniwersytecka w Pa- 
lyia na namrody szkolne.) Warszawa, uebetb- 
aer i Wolff, 1864, w 8ce, str. II i 852. Kar- 
tonów. 1 mb. 20 kop.; oprawne 1 rub. 50 
kop. + + + 

» Powiastki dla małych czytelników. Prze- 
ktsd J. Chęcińskiego. Warszawa, Gebethner 
i Woią druk Ungra, 1874, w 12ce, str. 256, 
s 15 rycinami. Kurtonow. 1 rub. 

■ACH WItilysław (ksiądz). Zasady dzielenia 
ałów polskich i niemieckich na zełoski, do 
aiytko w elementarnej klasie Szk^ normal- 
nych, nłoione podług Nauki języka polskiego 
przez H. Sucheckiego. Lwów, autor, 1851, 
w See, str. 12. 8 cent. 

■MMeosze. obacz: Cinrelier. 

UCHAL8KI Maksywilian. Wvkład popularny 
o Towarzystwach zaliczkowych czyli Bankach 
da hdu, w Sali Rady miejskiej w Krakowie 
ITOradnia 1869. (Stenografował H. Meiss- 
Wf}( KrakóWy czcionkami drukami Uniwer- 
ipk Jagiellońskiego, 1870, w 8ce, str. 19. 
*4 + 

^"-W ykład o Stowarzyszeniu mi^zynaro- 
WMi (L' Internationale). (Osobne odbicie 
thMląda polskiego za Luty 1872.) Kraków, 
HUia autora, u S. A. Krzyżanowskiego, w 
Wmd L. Paszkowskiego, 1872, w 8ce, str. 
lit 20 cent. ^ 

— Obacz: Dziennik praw państwa, 1850. 

MMARZYASKI. Głos Polaka i rolnika 
w(|)swodztwa Sandomierskiego przed Sej- 
Mi nadchodzącym w miesiącu Styczniu roku 
Utt napisany, w 4ce, str. 15. 1 złp. + 

•* Głos rolnika Województwa Sandomier- 
i^zgó względem zaprowadzenia Banku naro- 
yy o z pieniędzy papierowych i razem po- 
Ń^Am się zbvtków i poprawy obyczajów, w 
K 1880 przed Sejmem nadchodzącym napi- 
•W. Bez wyr. m. dr. i r., w 4ce, str. 18. 

MetWZYASKA Antonina (urodź. 1887 r.). 
woa nauczycielka. Dziełko poświęcone za- 
JMom wychowania płci łeńskiej. Poznań, 
I& Mffibach, 1863, w 8oe, str. 102. 25 sgr. 

*** Clka obrazków, kilka nauk zebranych 
pM wic(jtką chatą. Warszawa, Gebethner 
t woH 1868, w 16oe, str. 78. 1 złp. + + 

mj*^ K d^ złota, w której zawarte sa przy- 
■W onot ehrześciańskich, ludziom ku na- 
Wljl**^®' Lwów, nakład Komisyi Wyda- 
•■••*• Towarzystwa gospodarskiego, 1861, 
wam, Itr. TUI i 175. 42 cent, — Toi, edyoya druga. Poznań, 1870. 7 V, sgr. 

— Powieści dla młodocianego wieku. Po- 
znań, L. Merzbach, 1868, w 8ce, str. 267. 
I tal. 

— Szkółka wiejska. Warszawa, nakładem 
G. L. Gluoksberga księgarza, 1856, w 16ce, 
str. 222. 50 kop. 

MACHCZYA8KI Edward Stefan. Han Akmet, 
powieść kaukaska. Janczar, przez War- 
szawa, A. Nowolecki, 1857, w 16ce, str. 108. 
8 złp.; zniż. 15 kop. + 

— Obacz: Lermontow. 

MACHCZYŃSKI Konrad (urodź. 1828 roku). 
O listach żelaznych czyli glejtowvch i o for- 
mie odwoływania się od wyroków i posta- 
nowień sądów karnych. (Oddruk z Biblioteki 
warszawskiej.) Warszawa, druk Gazety co- 
dziennej, 1861, w 8ce, str. 62 i kart 2. 

— Pogląd historyczny na sądownictwo lu- 
dowe jako źródło instytucyi przysięgłych, 

napisał Warszawa, Gebethner i Wolff, 

druk J. Ungra, 1869, w 8ce, str. 62. 50 kop. 

+ + + 

MACHER Jacobus (Galicianus Bialensis). Dis- 
sertatio inaugoralis medico-practica de Ra- 
phania etc. Yindobonae, typ. Congr. Mechit., 
1834, w 8ce, str. 24. 

MACHIAVELU Mikołaj (urodź. 1469 1 1527). 
Traktat o Księciu (II prinoipe) przełożył na 
język polski Antoni Sozański. Kraków, druk 
Uniwersytetu, 1868, w 16ce, str. 192. (Prze- 
kład całego Machiawella przez Konstantego 
Marburga jest w rękopisie.) + -f + 

— Ob. Potocki St. ; Siemieteki L ; Żychli^ski. 

Machiawel polski. Bendlikon, druk Dzien- 
nika Ojczyzny, w Komisie £. L. Kasprowicza 
w Lipsku, 1865, w 16ce, str. 68. 8 sgr. -f 

Machiny (Za następne) i narzędzia ręczy się, 
a tychże stałe ceny na miejscu we Lwowie. — 
Nachstehende Maschinen und Gerathe wer- 
den unter Garantie geliefert etc. (Po polsku 
i po niemiecku.) B. w. r. i m. (Lwów, 1861), 
w 4ce, z 1 ryc, kart 4. 

— Ob. Babbaęe K.; Bon J. (1829); Biliński 
D. (parowe); Bregory (Przewodnik); Koagrew 
W.; Meitzer (do siania); Miechowicz (Teo- 
rya, 1827); Mile J. (Pneumat, 1822); Odczyty 
(parowe); Raczyński J.; Rychlicki; Wroński 
Hoene; Zieleniewski L. (Cennik rolniczy). 

Machmud Sułtan, obacz: Tołstoj (1829). 

Machnicki Antoni. W. Klemensowi Koro wio- 
kiemu; obacz: Przybylski J. (1814). 

MACHNIKOWSKI. Odezwa do ogółu zjedno- 
czenia demokratycznego polskiego w Anglii, 
wzywając o podpisy do cenU^lnego narodo- 
wego Komitetu polskiego w Warszawie. Lon- 
dyn, 1862, w 4ce, str. 2. (Gratis.) 

MACHNOWSKI (podoficer, tłómacz). Le- 
szczyński czyli Wtargnienie Szwedów do Pol- 
ski. Romans bistoryosny, prsełoiony z języka 30 MACHWITZ - MACIEJOWSKI. polskiego na roesyjiki praes Maohoowakiego. 
Petenborg, 1880 (po roasyjsku). 

Machwitz Edward (urods. }8(» t 17 Kwie- 
tnia 1853), ob. Bronikowski Al. (Zawieprzyce). 

— Statystyka Gnbemii Wileńskiej. Mat ery- 
ały z r. 1882. (Rękopis. O tom Wizerunki, 

1854.) 

MACHWIGZ Borgiaoz Łukatz. JnbUensz w 
roku 1626, od Pasterza Dyecezyi Podolskiej, 
Kamienieckiej i Katolików Bessarabii , pa- 
miątka, fiez m. druku., w 8oe, str. 186 i 2 
z ryc. (Na stronie 3, List pasterski Borgia- 
sza £ukasza Machwicza Biskupa Podolak. Ka- 
mienieckiego.) 

MACHZOft Okr%g modlitw świątecznych. 
Gz^^ó I. Berdyczów, 1818, fol. (po hebrąjsku?) 

Maeica, obacz: Cohnstein. 
Maciejowice, obacz: Fayot (1821). 

MACIEJOWSKI Bolesław. Klassyfikacya grnn- 
tów i uwagi nad artykułami o oczynszowaniu. 
(Oddruk z Korrespondenta rolniczo- handlo- 
wego.) Warszawa, druk Gazety warszawskiej, 
zaś tytuł u A. Ginsa, 1862, w 8ce, str. 25. 

1 złp. 

— Wypracowania o oczynszowaniu. War- 
szawa, druk tytułu u A. Ginsa, tekstu druk 
OtLzeiy warszawskiej, 1867, w 8ce, str. 57. 

2 złp. 

(Zawieraj): a^ Porównanie Ustawjr o wło- 
ścianach na Wołyniu, Podolu, Ukrainie obo- 
wiązującej , s projektowanemi u nas zasa- 
dami oozynszowania; b^ Porównanie zasad 
klassyfikacyi autora z klassyfikacya gruntów 
p. Oczapowskiego; o) Rosbiór rozprawy pana 
A. F. I od tytułem: „Odpowiedź na uwagi nad 
artykułem o oczynszowaniu^ ; d) Rozbiór roz- 
prawy p. Wilanda pod tytułem : „ Kwestya 
oozynszowania włościan w Królestwie Pol- 
okiem **; e) Wyrachowanie cen zasadniczych 
do ooi^szowania z plonu i zbioru.) 

— Późniejsze wypracowanie o oczynszo- 
waniu. Warszawa, <u^k tytułu A. Ginsa, textn 
druk Gazety warszawskiej, 1862, w 8ce, str. 
82. 1 złp. H- 

• — Zdanie mierniczego ekonomika o zasa- 
dzie oczynszowania włościan w dobrach pry- 
watnych. Warszawa, C. Lewicki, druk Alex. 
Ginsa, 1862, w 8ce, str. 15. 5 sgr. 

MACIEJOWSKI Felix Erazm. Dissertatio inau- 
ffuralis medica de scrophulosi. Yiennae, typis 
Pichler, 1826, w 8ce, str. 88. + 

— Prawidła ochrony prywatnej w czasie 
zbliżania i pojawienia si^ cholery azyatyo- 
kiej z obeoneffo stanowiska nmiej^inosci le- 
karskiej i wecuuff licznych własnych i>ostrze- 
ień w epidemiach tej choroby na ziemi ojczy- 
stcij. Druga poprawna edyoya. Lwów, Wild, 
1866, w 8ce, str. 41. 20 cent. 

(Edycya pierwsza, obacz: Lildoliib.) 

— Kilka słów spowodowanych przes ob- 
wieosoKony program czasopisma: „Homoopata polski," pod rodakcya Faaa Dra Antontoffo 
kaczkowskiego wychodzić mi^%cego. (Dooar 
tek do Nm 89 Dzieunika literackiego^ 1860, 
w 4ce, kart 8.) Lwów, druk Wiaiarza. + 

(Na to Kaczkowski wydał: Odpowiedź 
homeopaty polskiego (t. j. KacdEOwakiego ) 
na Kilka słów F. Maciejowskiego. (Dodatek 
do Nru 95 Dziennika literackiegO| 1860.) 

MACIEJOWSKI Franolszek (uroda. 1708 t 24 
Grudnia 1878). De condiotione. Dissertatio 
inaugoralis. Yarsayiae, typ. Barycki, 1880, w 
8ce, str. 63. + 

— Nabywanie skradzionych rzeczy z wie- 
dza, że z kradzieży pochodzą^ bez poprze- 
dniego wszakże porozumienia się a sprawca- 
mi kradzieżjr, w prawie karzącem Królestwa 
Polskiego me podług art. 295, jako zaciera- 
nie ślaaów przestępstwa, ale wedle art 408 
->411 uważane i karana być winno. Raecs 
krótka napisana przez..... Podprokuratora przy 
Sadzie kryminalnym Gubernii Płockiej i Au- 
gustowskiej. Na korzyść sali ochrony Towa- 
rzystwa Dobroczynności. Warszawa, 1889, w 
8ce, str. 24. 

•— Opis dzieła o małżeństwie w dwóch 
Tomach przez Narc. Wiszniewskiego. War- 
szawa, druk J. Bergera, 1873, w 4oe, karta 
1. -h 

— Wykład prawa karnego w ogólności, 
z zastosowaniem Kodeksu kar głównych i po- 
prawczych, z dniem 20 Grudnia (1 Stycznia) 
1848 r. w Królestwie Polskiem obowi%zią]V 
ce^o, tudzież Ustawy przechodnie! i Instruk- 

cyi dla s%dów, przez W końcu dodany 

jest abecadłowy spis przestępstw i wykro- 
czeń , tudzież różnych przedmiotów prawi 
karnego dotyczących. Warszawa, nakładem 
autora, u Natansona, druk rządowy przy K. 
rz. Sprawiedl., 1848, w 8ce, str. aY i 542, 
nieliczb. kart 9. 15 złp. + 

— Zasady prawa rzymskiego pospolitego, 
podług Instytucyj Justyniańskich, wraz z krót- 
kim wywodem dziejowego rozwoju prawo- 
dawstwa rzymskiego, skreślił.... Magister Oboj- 
ea Praw. Warszawa, u Gebethnera, drukiem 
Kai*ola Kowalewskiego, 1861, w 8ce, str. YIIJ, 
641 i VII. 20 złp. -f 

— Toż, wydanie drugie, poprawione i zna- 
cznie powiększone. Tom I. i II. Warszawa, 
G. Gutwein i J. Breslauer, 1865, w 8ce, str. 
XV i 476 ; XXVI i 440. 24 złp. -h + + 

MACIEJOWSKI Ignacy. O pLaotaoyaoh bura- 
ków napisał Warszawa, A. Nowolecki, 

1858, w 16c6, str. XII i I6a 4 złp. 20 gr-; 
zniż. 85 kop. 

MACIEJOWSKI Mlobał J. (urods. 27 Wrze- 
śnia 1770 t 27 Czerwca 16821. Mowa miana 
na pierwszem posiedzenia akademickiem w 
Gimnazyum Białostockiem d. 1 Grudnia 1802 
roku, wraz z przyłączonemi urządzeniami i 
planem całkowitym nauk w tymże Gimns- 
zyum na rok szkolny 1808 etc. Białystok i 
w 8oe, str. 80. MACIEJOWSKI. 81 — Mowa o istoŁnem postanowienia Szkoły 
nesoncj OinmaEjom nazywąjfcei się, i sto- 
nmkicii j€(j 8 innemi Sskołami. Krsemienieo, 
1815^ w 4oe. 

— Mowa nauczyciela jęsyka niemieo- 

kkgo i geografii w czterech pierwszych kia- 
iten prąy rozpoczgsia 4ekcyi w Gimnazynm 
Wetynakiem d. 8 Października 1806 miana, 
w 4^, kart 8. 

-^ Korze Kachricht i t. d Wiadomość o 

o Dankach, nauczycielach, popisach publi- 
cnych i uczniach Bi^ostockieffo Gimnazjum 
i Tokn szkolnego 1805/6. przy które- Rek- 
tor wszystkich przyjaciół Szkól tutejszych na 
pdpisy pabliczne nąjpokomiej zaprasza, fiia- 
IjAok (po poleku i po niemiecku). 

— Ka publiczne całoroczne popisy uczniów 
Gifflnszyum Białystockiego w d. 27, 28, 29 
Gienrca 1812 r. zaprasza..... Dyrektor. Bia- 
łystok, 1818, w 4ce. 

— Toł, laU 1818 i 1814, w 4ce. 

— Kft publiczne całoroczne popisy aczniów 
Gimnasyum Podolskiego w dniach 27, 28 i 
fi b. m. Czerwca 1815 r. w mieście Winnicy 
eto. odbywać się maj%ce, imieniem nauczy- 
eidów. prześwietnych obywatelów Gubernii 
P^doUidej najpokorni^ zaprasza Dyrektor 
I. Kaoiejowslu, w 4ce. 

^ Projekt do polepszenia Gimnazyum Po- 
Uifcisgo. Kamieniec, 1817, w 4ce. 

-* O eposobie uczenia języka greckiego, 
mirtok, około r. 1815. 

*" tectoris Gymnasii Białystocensis in mo- 
4bl iradendarom disoiplinarum praefatio, 
dtoekeree ac notas optime docendi yiae 
Mttatitt conoplectens , omnibus Gymnasii 
Wostocensis patronis, ephoris et praecep- 
IV3n» institutionis pueroram publicae ami- 
thiimiii aceasione liierariorum Indorum, qni 
9m et Ul. Non as Aprilis publice instituentur, 
Aita. Białystok, 1805, w 4ce, str. 23. 

^Wykład nauk i sposobu tychże dawania 
w ttatnazyum Podolskiem przez nauczycie - 
Hf^ W tymŁe Gimnazyum ułoiooy, a ku po- 
^MSeknej obywatelów Gubernii Podolskiej 
iMomotei przez Dyrektora tegoł Gimna- 

ri Szkół Podolskich, księża Kano- 
katedr. Kamienieckiego dó druku po- 
imy. Berdyczów, u XX. Karmelitów, 1816, 
» Im, ttr. 95. 

«- 0kmo%: Groza J. (ksiądz); Grou (O duchu 
fo Ui ne śo i, 1880). 

WblElOWSKI Wacław Aiekaander C«rodz. QH)^ Dopełnienia Historyj prawodawstw sło- 
g fcWi eh, nakładem zapisu s. p. Michała 
MMnlam> opracowane i w kilku artyku- 
M^ Oftoone azieła stanowiących, drukiem 
jl fciton e. A rtykuł I. zawiera: Dzieje Polski 
liMrtMdroiirej aft do poosflku panowania 
Jji^jndziay Piasta, zaczerpnięte ae iró- 
gJPjna iaMfi tyohie dzieóów od Augasta 
■IpMligo 'wgrdimeini nie objftyeh, ioipo-, 
^'MlMI a Uwagf na oicieime teąje, tla Ruś, Litwę i Czechy, a osobliwie na staroda- 
wne i dzisiejsze Niemcy. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk K. Kowale¥rskiego, 1872, 
w 8ce, str. YII i 190. 1 mb. 20 kop. 

— Dyplomata tynieckie przez Króla Bole- 
sława Chrobrego i jego następców od roku 
992 do 1272 wydane i Rzut oka na akta urzę- 
dowe polskie najdawniejsze. Warszawa, w 8ce, 
b. r., str. 39. 

— Pierwotne dzieje Polski i Litwy, zewnę- 
trzne i wewnętrzne, z uwaga na ościenne 
kraje, a mianowicie na Ruś, węgry, Czeohv 
i Niemcy, wyłoiył i z dorobioną do nich 
chronologiczną mapą wydał..... Warszawa, na- 
kład autora, irńk komisyi rządowej Sprawie- 
dliwości, 1846, w 8ce, str. lY, 632 i nisl. 4. 
21 z^. + -i- -ł- 

— Essai historique sur 1' óglise chrótienne 
primitive des deux rites chez les Slaves, par 

Doct. et Prof. en droit, membre corresp. 

de la Commis. archóogr. de Saint Petersburg, 
etc. Traduit du polonais en francais par Lou- 
is Francois de SauYÓ, Medecin de Division 
de la ci-devant Armóe polonaise, Prof. de 
langue et de litter. fraoęaise, Chevalier de 
V Ordre de Ste Annę Sme Classe, decoró du 
signe d' Honneur pour le senrice militaire. 
Leipsic, J. C. Heinrichs, 1840, w 8ce, str. 
285 i kart 4. 6 frank. + 

— Excur8U8 ad Yirffilii Aenetd. IX. v. 74 
sqq. Inest disąuisitio de origine stipulationis. 
Yarsayiae, typ. Glucksberg, 1827, w 8ce, karta 
1, str. 21. + 

— Geto*Daki, Nadwiślańskich i Naddutepr- 
skich Polan przodkowie, ich cywilizacye i 
mowy ich pomnik z czasu między pierwszym 
a pięćdziesiątym rokiem po narodzeniu Chry- 
stusa upłynionego pochodzący. Warszawa, 
1855, w 8ce. 45 kop. 

— Historia Juris Romani, scripsit J. U. 

Dr. Lycei, Univ. literar. Yarsay. Prof. etc. 
Secnnda editio. Yarsayiae, 1825, w 8ce, str. 
246 i VII. 10 złp. + 

(Pierwsze wydanie, obacz niiej: Principia 
Juris RomanL Tom I.) 

— Historya włościan i stosunków ich pc^i- 
tycznych, społecznych i ekonomicznych, które 
istniały w Polsce od czasów najdawniejszych, 
ni do drugiej połowy XIX. w., napisana przez 

Warszawa, Gebethner i Wolff, 1874, w 

8ce, str. 409. 2 mb. 

— Historya dawnych polskich miar i wag 
w zarysie od czasów najdawniejszych aft do 
końca XY1II. wieku przedstawiona. (Odbitka 
z Ekonomisty.) Warszawa, Gebethner i Wolf, 
druk Gazety polskiej, 1868, w 8ce, str. 16. 
1 z^. 15 gr. + 

— Historya prawodawstw słowiańskich, 
ptaez Dra Ihmwa i Professora w Aleksan- 
dryjskim Uniwersytecie Warszawskim. Tomów 
lY. Warszawa i Lipsk, w księgami Brzeziny 
i fletnriehsa: Tom i. i IL głoskami J. Węc- 
kiego; Tom 111. i lY. druk Komisyi Sprawia - .a?- 82 MACIEJOWSKI. dliwoioi, 1832—86, w 8ce. Tom I: Wstęp do 
okresa i prftwo polityczne, hiatorya oświaty 
i prswodawstw słowiańskich ai do wieku Xiy., 
str. XII i 292; Tom II: Zasady prawa kar- 
nego, cywilneąo i postępowania sadowego 
ludów Słowiańskich aż do wieku Xiy., str. 
XII i 820; Tom III: Wstęę do okresu II., 
prawo polityczne, historya oświaty i prawo- 
dawstw słowiańskich aż do wieku XVIII., str. 
YIII i 518; Tom lY: Zasady prawa karnej, 
cywilnego i postępowania sądowego ludów 
słowiańskich aż do wieku XVIII., str. VIII 
i 613. 32 złp. + + + 

— Historya prawodawstw słowiańskich. Z 
rękopismów i druków zupełnie przerobiona 
i na VI. Tomów podzielona. Wydanie dru- 

f^e. Warszawa, nakład autora, w 8ce; Tom 
. r. 1866, str. IV i 600, obejmuje: Wstęp do 
całeą[o dzieła, tudzież Obraz prawodawstwa 
czasów przedchrześciańskich ; Tom II. r. 1858, 
str. VI 1 278, obejmuje : Rz%dv słowiańskich 
narodów, stany narodu i ludu, kościół, gospo- 
darstwo narodowe; Tom III., druk 8. Orgel- 
branda, 1859, str. IV i 431, obejmuje: Prawo 
cywilne i karne, tudzież praw obu postępo- 
wanie i organizacy§ sądową w przestworze 
IX.-XIV. wieku; Tom IV, druk K. Kowa- 
lewskiego, 1862, str. III i 629, obejmige: 
Prawo polityczne Słowian w przestworzu XIV 
— XVIII, wieku rozwinięte; Tom V, 1865, 
w 8ce, str. 8, XIV i 804, obejmuje: Prawo 
cywilne i karne, tudzież praw obu postępo- 
wanie i organizacya sądowa od XIV — XVIII, 
wieku ; Tom VI, druk rządowy przy K. r. Spra- 
wiedliwości, 1858, str. VI i 424, obejmuje: 
Dawne pomniki prawodawstwa (r. 992— 1573) 
z rękopisów starych wyjęte. Tomów VI. 86 
złp. 20 gr. 

(R. 1834 — 1835 Sawinicz student moskiew- 
skiego Uniwersytetu wytłóroaczył pod prze- 
wodnictwem Prof. Pogodina, Tom 1. i 11.; 
Maciejowski w liście do Redakcyi Dziennika 
Ministeryum Oświecenia r. 1835 donosi, że 
sam wraz z Tadeuszem Hizdewem z Bessa- 
rabii, drukuje teraz drugie poprawne i po- 
mnożone wydanie tychże Tomów w języku 
rossYJskim, i że Tom III. i IV. ukaże się w 
języku rossyjskim pierwej niż w polskim i 
że odtąd tekst rossjnski ma się uważać za 
oryginidn^, że te IV Tomy, jako też Tom V. 
i VI. obejmtgą Pamiętniki. W układzie tych 
Pamiętników uczestniczą Paweł Szafarzy k i 
Wacław Hanka. Tom I. wyszedł r. 1885 po 
roBsyjsku.) 

— Istorija perwobytnoj christiańskoj cer- 
kwi u Sławian, iz knigi Maoiejowskago : 
Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i pra- 
wodawstwie Słowian, pereweł Orest Eweckg 
(Jewiecki). Warszawa, w typogr. Kaczanow- 
skiego, 1840, w 8ce, str. 387. 

— Istorija slawensky prawa od Dra pre* 

wed i sa swoim primjetbama, koje se na 
srbsko prawo odnose, popunio Dr. Nikola 
Krstió. U Budimn, pismeni c. k. Sweucsyliszta 
petstiMukog, 1856, w Sce, str. 7, XIV, 866 i 6. (W narzeczu serbskiem, grażdanką. Pre- 
numeratorów było 654, gdy oryginał polski 
miał tylko 140.) 4- + 

— Jadwiga i Jagiełło 1574-^1 4lB, opowia- 
danie historyczne przez Karola Sząjnocnę, we 
Lwowie nakładem Karola Wilda 1855 i 56, 

w III. Tomach wydane, ocenił Warszawa, 

druk Gazety codziennej, 1856, w 16c6, str. 24. 

— O Kozakach. Kraków, 1886, w 8ce. 10 sgr. 

— Kronika nolska pierwszych dziesięciu po 
Chrystusie wieków, przez zebrana. Z map- 
ką. Warszawa, nakład autora, w drukarni rzą- 
dowej, 1848, w Sce, str. 44. 2 złp. 20 gr. + 

— Legendy i pieśni ludu polskiego nowo 
odkryte. Podał ob druku (Odbitka z Bibli- 
oteki warszawskiej, z miesiąca Mą^a 1860 r.) 
Warszawa, druk Gazety codziennej, 1860, w 
Sce, str. 16. + 

— Mazew. Przyczynek do historyi wiejskich 
i miejskich osad w Polsce. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk Gazety codziennej, 1857, 
w 8ce, str. 22. 22 y, kop. 

— Normandowie i Germanowie, z uwag| 
na dzieło p. A. Muncha: Der norske folki 
historie, tudzież poglądem na Germanią przez 
Tacyta opisaną i jej u polskich pisarzów 
wziętośó. (Oddruk z Biblioteki warszawskiej.) 
Warszawa, druk Gazety codziennej, 1856, w 
Sce, str. 24. 30 kop. 

— Opusculorum Sylloge prima. Varsayi&e, 
ex Offic. publica, 1823, w Sce, str. 129 i VII. + 

(Mieści: 1) De vita et Constitutionibus 6. 
Q. M. Trajani Decii; 2) In M. T. Ciceronis 
Topica animadversiones auaedam proponun- 
tur; 3) Legum Solonis et Decemviralium com- 
paratio; 4) Kxcursus ad Liyii Historiaram 
lib. III. caput 34.) 

— Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie 
i prawodawstwie Słowian, jako Dodatek do 
Historyi prawodawstw słowiańskich przez sie- 
bie napisanej, wydał Doktor Prawa i Pro- 

fessor, Członek korrespondent Komissyi arche- 
ograficznej połączonej z Ministerstwem Oświe- 
cenia narodowego w Cesarstwie Rossyjskiem. 
Tomów II. Petersburg i Lipsk, Eggers i Hin- 
richs; Warszawa, druk P. Baryckiego, 1839, 
w Sce, str. 358 i nieliczb. 6; str. 894 i niel* 
8. 28 złp. + + + 

(Pamiętnik I. obejmuje: Wstęp do tych 
Pamiętników, Pierwotne dzieje chrześciańskie- 

§0 Kościoła u Słowian obqjga obrządku, tu- 
zież Ułamki historyczne. — Pamiętnik II. 
obejmcge : Rys dziejów piśmiennictwa i oświa- 
ty słowiańskich ludów aż do XrV. w.^ Wyjątki 
historyczne, tudzież akta urzędowe i pomniki 
języka polskiego z wieku Xlii. i następnych.) 
— Toż, przełożył r. 1840 Piotr Dubrowsb 
na rossyjskie. 

— Piśmiennictwo polskie od czasów naj- 
dawniejszych aż do r. 1880, z rękopitmów 
i druków zebrawszy, w obrazie literatury 
polskiąj historycznie skreślonym przedstawił 
W. A. Maciejowski. Tomów III. Wartzawty MACIEJOWSKI — MACKENZIE. SS S. Orgelbrand, 1853, w 8ce; Tom I, sir. VIII 
i 813; Tom II, str. II i 986: Tom III, str. 
III i 876; Dodatki, str. 403, XXIV i IV. (Tom 
L i II. zawiera: Wstęp do dzieła, tudzież 
nrroty piśmiennictwa i literatury, zewnętrznie 
ii do r. 1650 rozważone, z 4 litografiami ; Tom 
(IL Dopełnienia poprzednich Tomów , tudzież 
nuię dodatków do dzieła.) 84 złp. ; zniż. 
S ni, + + -f 

— Pobieżny pogląd na kodyfikacy§ praw 
V dawnej PoUce, z uwzględnieniem głównie 
pracy jej najnowszej i napomknieniem o jej 
itoeankn do prawa cywilnego pruskiego, an- 
itnrackie|^o i franondciego. (Osobne odbicie 
I Czuopisma prawniozeffo. Zeszyt I.) Kra- 
ków, u Gebethnera i Wolffa w Warszawie, 
1868, w Sce, atr. 25. 227, l^op. 

— Pogl§d na stosunki majątkowe małżon- 
ków według dawnego prawa polskiego powi- 
fliekiego, z uwzględnieniem takichże praw 
reszty Sławian, tudzież sąsiadujących z niemi 
(jeraanów dawnych. (Oddruk z Czasopisma 
prawniczego.) Kraków, druk Uniwersytetu, 
1864, w 806, atr. 25. + 

^ Polisti iii Podani naiyisepomogose ra- 
taatwom oiTilizaciji zapadnę Eyrope, a oso- 
Utaiuemache i ajedinjeni a Teutoni pod ime- 
vm S?eYi izadjoae na glas u syjetskoj histo- 
vjjL Zagrzeb ; u Gebethnera i Wolffa w War- 
■Mrie, 1872, w Sce, str. 12. 25 kop. 

j» Polska aż do pierwszej połowy XVII. 

^Isi pod względem obyczajów i zwyczajów 
ttterech Częściach opisana. Tomów IV. 
^Jtt awa i Peteraburg, u G. Sennewalda i 
%Mia i Spółki, w drukarni P. Baryckiego 
yjfaizawie , 1842, w 12ce; Tom I, str. 
UW i 420 ; Tom II, str. 468 ; Tom III, str. 
Wf Tom IV, str. 470 i nieliczb. 30. 24 złp. 
4 + + 

'^ Principia Juris Romani scripsit J. U. 

głjorc ei et Universitatis litterariae regiae 
Tmrienaia Profeasor. Varaaviae, ex officina 
łlfcBea, 1820, w 8ce, str. 498 i XIV. 12 złp. 

*^ Toż, edycya druga ; obacz : Historia Juris ^•Pnerfąd najnowszych prawodawatw Sło- 
wie w kilka odrębnych artykułach przed- 
jIlTOtt y. Artykuł pierwszy zawiera: Przegląd 
■yiy czno - krytyczny prawa cywilnego ru- 
fS% ^ ^ló obo wiąz Gnącego, z uwzględnię - 
jWj> t ak nazywanych DWestów ruskich. War* 
•ma, Gebethner i Wolff druk Kowalewakie- 
1^ Wl, w 8oe, str. VII i 162. 1 mb. + 

^ Sariache Eechtageachichte in IV. Thei- 
w% An$ dem Polniachen fiberaetzt von F. J. 
Ji Bosa und Ton N. Nawrocki und von dem 

i mit Anroerkunąen aua der verglei- 
Rechtawissensohaft begleitet. Yier 

Stuttgart, Rieger, 1885-89. 5% tal. 

^lUiotniki i Kroniki polskie i litewskie 

przez W. A. Maciąjowskiego. 

tfroniki Polaki Jprzeuechickiej, 


z uwaga na wszystkie ziemie pierwotnej Pol- 
ski najdawniejsze. II. Roczniki i Kronika 
Lechów i Łechii. Warszawa, S. Orgelbrand, 
1850, w 8ce, str. V, 281 i nieliczb. 6. 13 złp. 

10 gr. + + + 

— Rzut oka na tak zwane Dygesta rosayj- 
skie: „Swod zakonów rossyjskoj imperii.^ 
z króciuchnem spomnieniem stosunku ich do 
Dygestów rzymskich, tudzież do prawodawstw 
dziś w Europie najznakomitszych. (Odbicie 
z Czasopisma prawniozo-politycznego.) Kra- 
ków, druk. Uniwersyt., u Gebethnera i Wolffa 
w Warszawie, 1868, w 8ce, str. 28. 22 y, 
kop. -f 

— De vi ta et constitutionibus C. Q. Mesii 

Trąjani Decii scripsit Gdttingae, imprim. 

Christ. Herbst, 1818, w 8ce, str. X i 114. + 

— O Bwewacb, Słowianach, starodawnych 
Francyi mieszkańcach, z krytycznym poglą- 
dem na dzieło: „La coutume de Nivernaia, 
par M. Dupin.** (Oddruk z Biblioteki warszaw- 
skiej, z miesiąca Stycznia 1865 r.) Warszawa, 
druk Gazety polskiej, w Sce, str. 11. 

— Zarysy dawnej statystyki polskiej w celu 
dopełnienia: „Historyi prawodawstw słowiań- 
skich" i sprostowania pisarzów ojczvstych 
wiadomości o kraju dziś opracowujących, na- 
szkicowane. (Odbitka z Ekonomisty za Kwar- 
tał II.) Warszawa, w drukarni Gazety pol- 
skiej, 1866, w Sce, str. 31. -f + + 

— Obacz : Dutkiewicz Wal. ; Eidihoff (1856) ; 
Kapelli (Rozbiór, 1826); Kucharski J.; Ohryzko; 
Sawinicz J. ; Szwaynic; Wałujew (Historya 
praw). 

MACIEJOWSKI, SUCHODOLSKI, STARZYfi- 
SKI. Ulubiona śpiewka Warszawiaków pod 
tytułem: Kacapa itd. Warszawa, 1831, w Sce. 

Macierzyństwa Instytut, obacz: Układ. 

Macioś, historya na Ziemi Michałowskiej, 
skreślająca, jak to matki w^rchowtgą swe 
dzieci i jak te im się odpłacają. Brodnica, 
1856, w 8ce. 1 złp. 15 gr. 

MACKAY W. Podrób czyli Wiadomość o 
rozbiciu okrętu na brzegach Aracan w Indy- 
ach Wschodnich, podług Pamiętników mło- 
dego porucznika w służbie morskiej anąiel- 
skiej. (Wybór podróży, wydanie Mostowskie- 
go.) Warszawa, 1805, w Sce. 

MACKENZIE (Dr.). Już po hemoroidach, 
czyli najpewniejszy i najprostszy sposób leczę* 
nia onychże, oparty na zbadanej, prawdziwej, 
dotąd niedocieczonej istocie i przyczynie 
wszystkich rodzajów krwawnic, za którego 
użyciem ta niemoc środkiem najniewinniej- 
szym i w najkrótszym czasie, bez rady lekar- 
skiej, gruntownie i nieochybnie uleczoną bę- 
dzie. Z angielskiego, podłóg ostatniego, po- 
Srawnego i pomnożonego wydania. Łwow, 
[ilikowski, druk Breitkopfa i flartla w Lip- 
sku, 1843, w 12ce, str. 69. 

— Niema hemoroid, czyli Doświadczenia ozy* 
nione nad właściwą, dotąd niepoznaną przy- 

5 ■ Ł^ 84 ilACKlEWICZ - MĄCŻUJsKI. czyD% chorób bemoroidalDych, z wskazaniem 
środków najpewniejszego i najspieszniejszego 
wyleczenia i zapobieżenia takowym bez ża- 
dnego uszkodzenia, z angielskiego, podług 
siódmej poprawnej edycyi. Warszawa, S. Or- 
gelbrand, druk M. Chmielewskiego, 1843, w 
12ce, sir. 128. (Przedruk edycyi lwowskiej.) 

— Obacz: Herfflbstftdt 

Mackiewicz J. Szkic badań choroby. War- 
szawa, 1649; obacz: Swoboda. 

Macteod, obacz: Zieliiiski W. 

Macpherson Jak6b (orodz. 1738 f 1796), ob. 
Ossyan. 

MACOUER Fiiip (urodź. 1720 f 1770). Dzieje 
Rzeczypospolitej Rzyroskiei od założenia Rzy- 
mu aż do Cesarzów krótko porządkiem lat 
opisane, z francuzkiego na polskie przeło- 
żone, potrzebnemi przypiskami objaśnione 
(przez X. J. AlbertrandegoJ, a w tem nowem 
wydaniu mianowicie co ao przypisków po- 
prawione, przez tegoż, który pierwotne tłó- 
maczenie przed 40 laty wykonał. Z przydat- 
kiem potrzebnej wiadomości o klasycznych 
autorach, co w tym przeciągu czasu kwitnęli. 
Tomów 11. Warszawa, Zawadzka wdowa, 1806, 
w 8ce; Tom 1, str. XVII i 617; Tom II, str. 
11, 598 i LVII. 36 złp. 

(Pierwsze wydanie: Warszawa, 1768. +) 

liacquet Aug., obacz: Dumas Al. 

MftCRi Michel Angiolo. Memorie istorico cri- 
tiche interno alla vita ed alle operę di Mon- 
signore fratre Paolo Piromalli Domenicano, 
aroiyescovo di Kaxivan, aggiuntavi la Sidero- 
grafia. Napoli, uella tipogr. delia Societa filo- 
matica, 1824. (Piromalli, urodź, około 1592 
t 1667, był w Polsce za Władysława IV.) 

MACUDZrASKI W. (Dr.). Wiadomość o Bóbr- 

ce, podał Dr Jasfo, druk Ludwika Dyoni- 

zego 8toegera, 1871, w 8ce, str. 24. -f + 

MACZAKIEWICZ X. A. Mowa przy złożeniu 
w grobie Niedźwiedzkim przywiezionych z 
Krakowa zwłok ś. p. J. W. z hr. Wodzickich 
Tekli hr. Małachowskiej wojewodziny kra- 
kowskiej, przez..... Plebana w Górce Kóściel- 
nickiej w d. 28 Grudnia 1829 r. miana. Na 
korzyść ubogich. Kraków, drukiem Gieszkow- 
skiego, 1830, w 8ce, str. 12. -f + + 

— Nabożeństwo do św. Wiktoryi Panny i 
męczenniczki, z dodaniem innych modlitw 
ułożone i wydane dla pożytku i wygody para- 
fian Koniuszy, przez X miejscowego pro- 
boszcza. Warszawa, w drukami XX. Missyo- 
narzy u św. Krzyża, 1856, w 8ce, str. 21. 

MACZUSKI Andrzej. O przyjaźniach i przy- 
jaciołach, Andrzeja Macznskiego Pismo wy- 
dane w Dobromilu według wszelkiego do 
prawdy podobieństwa miedzy r. 1530 a 1540, 
na jaw ogłasza z dodatkiem tekstów orygi- 
nalnych S. F. Żukowski. Wilno, Zawadzki, 
1817, w dce, str. XX i 208, ? 2ma rycinami. 
7 zip. + , , tu przekłady z Gycerona, Plutarcha, 
Teofrasta, Hekatoną.) ' 

Mączka, obacz: Otto. 

MączyAska Maryanna z Dzianottćw, ob. Łań- 
cucki Józef; Mączyiiski J6zef 1 Wojciech. 

M4CZYA8KI Józef (urodź. 1805 t 14 Paź- 
dziernika 1862). Archiprezbyterowie i Kicani 
kościoła Maryackiego w Krakowie. (Oddmk 
z Dodatku Czasu.) Kraków, druk Czasu, 1857, 
w 8ce, str. 47. 2 złp. + 

— Cracovie et set enyirons. Description 
historiąue, geographique et pittoresone de cet- 
te yille et de ses contróes, illostree de plu- 
sieurs plans et litogr. Cracovie, J. Czech, 
1846, w 12ce, str. 171873. (Skrócenie przes 
Fel. Wrotnowskiego.) 18 złp. + 

— Cudami wsławiony Obras Kajswiętsiej 
Panny Maryi w baszcie bramy Floryańskiej 
w Krakowie. Kraków, czcionkami Czasu, 1859, 
w 8ce, str. 15. + 

— Kościuszkowskie czasy, z księgi wspo- 
mnień Wojciecha Mączyńskiego pułkownika 
kommend. Milicyi Rzeczypospolitej Krakow- 
skiej. (Oddruk z Dodatku miesięcznego Czasn, 
Sierpień.) Kraków, druk Czasu, 1857, w 8ce, 
str. 72. + 

— Kraków dawny i teraźniejszy, z prze- 
glądem jego okolic, opisał Z rycinami. 

Kraków, druk i nakład J. Czecha, 1854, w 
12ce, str. XXIV i 236. (Z pamfletem prze- 
ciw Biskupowi L. £ętowsKiemu.) 4 

— Pamiątka t Krakowa, opis tego miasta 

i jego okolic, przez Z rycinami i planami. 

Tomów III. Kraków, J. Czech, 1845, w 12ce; 
Tom I, kart 2, str. 227, karta 1, rycin 3 j 
Tom II, kart 2, str. 402, i rycin 5: Tom Uh 
kart 2, str. 313 i 2, rycin 5. 24 złp. + 

— Kilka podań i wspomnień krakowskich 
ze zbioru wiadomości o Krakowie. (Oddruk 
z Czasu.) Kraków, Czech, 1855, w 8ce, str. 
120. + 

(Treść: DuchT na Krzemionkach; Podzie- 
mny zamek krakowski ; Stopka królowej Jad- 
wigi j Pamiątka po królowej Jadwidze; Wiele 
kościoła Panny Maryi ; Statua N. Panny prt^d 
kościołem 00. Kapucynów; Widmo w Krzy- 
sztoforach; Cudowna obrona Krakowa w r. 
1768; Wąsy Króla Jana III.) 4 złp. 

— Pojawienie się EHeonory Łubomirsldej 
spoczywającej w grobach kościoła św. Trójcy 
00. Dominikanów w Krakowie. Wydahe na 
dochód podźwignienia z gruzów tegoż ko- 
ścioła, ze zbioru podań. (Oddruk z Czasu.) 
Kraków, Czech, 1858, w looe, str. 33. 4- 

— Powinszowanie imienin W. J. P. Mary- 
annie z Dzianottów Mąożeńskiej d. 8 Lutego 
1817 r., fol., % ark. (Wiersz). 

— Rady i zwady niewiast o wieloieństwo. 
Ze zbioru wiadomości o Krakowie. (Osobne 
odbicie z Dodatku do Czasu n'a miesifc Kwie- 
cień.) Kraków, czciookami drukarni €vMto» 
1868, W 6ce, sir. 68. 50 cent. + M4GZYŃ8KI - MADEJSKI. a5 7- Sskoto l^aobarek c^li 2«atwy sposób 
ifjnctemak sig różnych potraw mięsn^rch i 
poBtojcb, oa wzór dtiela Carem e kachroistrza 
Napoleona, aloźyl Ł. Z. Kraków, J. Czech, 
1813, w 12ce, str. XIV i 207. -f 

(Oryginalnie ułoiył z notat matki swej. Dla 
tarta zaś położył pierwsze litery nazwiska 
zDaneffo paleontologa.) 

-* Toż, inna edycya. T«mże, 1848, str. 219. 
4z}p. 

*- Wtądomośó hisioryosna o cudownym 
el»azia N. Maryi Panny Różańca św. w ko- 
fiiala 00. Dominikanów w Krakowie. Kra* 
kdw, druk Caaaa, 1868, w 8ce, str. 63, z 2 
lysin. Htogr. 1 słp. 6 gr. + 

— Włościanie z okolic Krakowa w zarysie, 
t minami Michała Stachowicza. Kraków, 
aaklad i dmk J. Czecha, 1858, w ]2ce, str. 
Itt i 12 rycin kolorów, -f 

«- Wspomnienia historyczne Krakowa na 
kiżdy dzień rokn. Kraków, J. Czech, 1834, 
w See, str. 30. + 

r« Założenie Biskupstwa krakowskiego. 
(Odbitka a XXIX. Tomu Rocznika Towarzy- 
«l«ia naukowego.) Kraków, drukiem Uniwer- 
i^tflo, 1862, w 8ce, str. 32. + 

«- Zbieracz umysłowych rozrywek. Tomów 
Ii (Ułożył J. Mężyński z przedruków powia- 
4f|k I różnych czasopismów i tłómaczeń.) 
W4w, J. Czech, 1839, w 12ce. 

<^ życie i śmieró Józefa Chłopickiego (Czas, 
Mhtek miesi^zny. Lipiec i Sierpień, 1858). 

iki JÓ2ef.]j Odpowiedź na zarzuty 
le' katedralnej krakowskiej poczynione 
pana Józefa Mączyńskiego w K etatach 
a Wirówki po Krakowie, w czyści lite- 
Dziennika krakowskiego Czas umie- 
Kraków, czcionkami Karola Budwei- 
MU, 1869, w 8ce, str. 32. + 

^o^Obacs: Zbieracz. 

Ilpeiliafci Wojciecb.) Wojciechowi Mąozeń* 
A|M|b powtarzającemu ślub uroczysty z Ma- 
Qtea z Daianottych w 60 rokn szczęśliwego 
WMi s ż stwa w Krakowie d. 16 Lipca 1813 r., 
^"tfki, w 4ee, str. 4. (Wiersz.) '+ 

It ii ya skar , obąoz: Bcfiiowaki A.; Parny; 
q >I W*i w t ki t. (J^»yk). 

pMaliiiha Joanna.) Summanrusz dowodów 
^ spa wie Proknratoryi W. ł. P. na rzecz 
Sanw Królestwa przeciw Joannie z Krąkow- 
0kk. Madalińskiej o cz^ó dóbr Mierzyć, 
Ipaowa i Toporowa. Warszawa, drukiem J. 
teflnkiego, 1866, fol., str. 36. 

^ Obacz: Pneszkodzińtki. 

Albortine,(oder das Mftdchen aus 
Aus^dem Engliscben. Leipzig, 1801, Mml Ans ( V6b6. 
obacz: Wąsik. 

I EiWtrfI. Dyetetyka dzieci oparta 

Vaach przyrody. Przewodnik w zdro- 

owaniu ^zieci od ^rzy^'ścia na świat aż do dojrzenia, skreślony przez Przy - 
jaciela dzieci. Lwów, Wild, druk £. Winia- 
rza, 1869, w 8ce, str. Xyi i 150. 1 złr« 16 
cent.; zniż. 60 cent + 

— Gimnastyka racyonalna, jako część dye* 
tetyki ze stanowiska lekarskiego historyczno- 
krytycznie i praktycznie opracowana przez 
autora Dyetetyki dzieci. Dwie Części, z 96 
w tekście umieszczonemi drzeworytami. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, drukiem J. Ungra, 
1871, w 82ce; Częśó I, str. YUI, 174 i rejestr.; 
Część II, str. 116 i rejestr. 1 mb. 20 kop. + 

^ Plan i cel Zakładu gimnastycznego (t. z. 
organopatycznego). Lwów, Wild, 1871, w 8ce, 
str. 16. 20 cent 

— Kilka słów o migrenie przez homeo- 

patę i organopatę. Lwów, 1874, w 8ce, Icari 2. 

Madejski Jan, obacz: Korzeniowski Leon. 

MADEJSKI Leon. Nekrolog ^ 998 Us^i^ry 
cywilnej, przez (Osobne odbicie z Czaso- 
pisma prawniczego politycznego.) Kraków, 
nakład i druk Uniwersytetu Jagellońskiego, 

1869, w 8oe, karta 1, str. 7. + 

— Zdania ze wszystkich gałęzi prawa i 
umiejętności politycznych, których w celu 
otrzymania godności obojga Praw Doktora 
etc., podejmine się publicznie bronić Kra- 
ków, druk Uniwersytetu, 1862, w 8ce, str. 
7. + 

MADEJSKI Marcelil (urodź. 1822 r.). Krako- 
wiaki do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu ; 
Nr. 1 : Wiosna o zaraniu, słowa L. P. 40 cent. ; 
Nr. 2 : Zapomniane skrzypki moje, słowa Ed- 
munda Wasilewskiego. 80 cent; Nr. 3: Oj 
pada listek pada, słowa J. Zacbarjasiewicza. 
70 cent. 

— Pieśni. Słowa Bohdana Zaleskiego uło- 
ione w muzykę z towarzyszeniem fortepianu. 
Lwów, Kallenbach, 1862, w 4ce (nuty z teks- 
tem). Nr. 1 : Nigdyi? 30 cent.; Nr. 2: Tryo- 
lety. 46 cent; Nr. 3: Zakochana. 46 cent.; 
Nr. 4: Co ja widział. 60 cent. 

— Piosnki na głos „mezzo soprano,^ z to- 
warzyszeniem for&pianu, mianowicie: Wspo- 
mnienie; Modlitwy moje; Kukułka. Lwów, 
K. Wild, w 4ce (nuty z tekstem). 1 złr. 6 cent. 

— Tajemnica. Pieśń z 8go aktu komedjri: 
„Drzymka pana Prospera.'' Lwów, K. Wild, 
w 4ce. 46 cent. 

— Obacz: Zaieaki |. B. 

MADEJSKI Maryan MilcołaJ. Satze aus sammt- 
lichen Rechts- und politischen Wissenschaf- 
ten etc. Lemberg, Druck von Sznajder, 1846, 
w 8ce, str. 8. 

MADEJSKI Jeriy Stanisław (Dr.). Podręcznik 

sądowy ułożył i wydał Adiunkt sądowy 

w Podgórzu. Kraków, drukiem Uniwersytetu, 

1870, w 8ce, str. XXXV i 72. + 

— Podręcznika sądowego Część IL Nie- 
miecko-polski słownik ^rawniczj cywilny, na 
podstawia dzieł prawniczych Królestwa l^ol- 36 MADONNA - MAGAZYN. 8kiego ułoiył i wydał Adiunkt sądowy 

w Podgórza. Kraków, drukiem Uniwersytetu, 
1870, w 8ce, str. IV i 72. + 

— O urządzeniu sądów powiatowych w 
Galicyi, przez (Osobne odbicie z Czaso- 
pisma prawn. politycznego). Kraków, dru- 
kiem Uniwersytetu, 1869, w 8oe, karta I, str. 
16. + 

— Zdania ze wszystkich gafezi prawa i 
amiejgtnośoi politycznych, których publicznej 
obrony eto. podejmuje się. Kraków, drukiem 
Uniwersytetu, 1866, w 8ce, str. 8. -f 

Madonna, obacz: Hajwonowski. 

Mądrość do ludzi, aforyzmy moralne. Wro- 
cław, nakładem Wilhelma Bogumiła Koma, 
1808, w 12oe, str. 202 i lY. 4 złp. 

MADUROWICZ Matlieus. Theses, quas eza- 
mini eto. Piller, 1819, w 4ce, str. 7. 

MADUROWICZ Maurycy. Miednica ścieśniona, 
uiepomiarowa w skutek zniekształcenia krę- 
gów lędźwiowych po sprawie zapalnej. (Od- 
bicie z Przeglądu lekarskiego.) Kraków, druk 
Uniwersytetu Jag., 1860, w 8ce, str. 49. + + + 

MAHLEN (Dr.). Polens Kampf und seine 
Wiedergebung im Jahre 1831. Tomów II. 
(Oddruk z Geschichte unserer Tage.) Stut- 
gart, 1831—1832, w 8ce, z portretem. 2 tal. 
3 sgr. 

Maerchen, obacz: Minarskl K. (1858). 

Maerkor F. A., obacz: Hanka W. 

MAERLAN Jakśb van z Damne. Awantury 
powszechnie znanego, w Niemczech urodzo- 
nego Sowizdrzała, na polski język przetłó- 
maczone. Grudziądz, przed r. 1844. 

— Sowizdrzał i awantury jego. Nowe po- 
prawne wydanie, z niemieckiego. Brodnica, 
O. A. Kohler, 1849, w 12ce, str. 116. 1 złp. 

— Toś, nowe poprawne wydanie, z niemiec- 
kiego. Brodnica, Kohler, 1857, w 12ce, str. 
124. 

— Toi, nowe, poprawione wydanie, z nie- 
mieckiego. Warszawa, druk J. Psurskiego, 
1863, w 12ce. 6'/, sgr. 

— Toi, nowe poprawione wydanie, z nie- 
mieckiego. Brodnica, nakład i druk 0. A. 
Kohlera, 1867, w 8ce, str. Ul. 

— Nowy Sowizdrzał, figlarz jakich mało, 
z Ziemi Pomorskiej rodem. Wrocław, Schlet- 
ter, 1847, w 12ce, str. VI i 161. 3 złp. 

Maertirthum , ob. H. J. E. (Mieczysławska, 
1846). 

MAGALON J. D. (urodź. 1794). Campagne de 
Prusse et de Pologne, 1806 — 1807. Paris, 
Ghaumerot jeune, 1827, w 32ce. 75 cent. 

Magazin f^ Heilkunde. Warschau, 1828— 
29; obacz: Leo. 

Magazine (The pollsh Monthly). Nr. I. Octo- 
ber 1838. London, by Wilczewski, printed by 
A. N. Dybowski et Comp., 1838, w 8ce, str. 
64. Wyszło Nrów 3. Obacz: Dybowski. MA6AZINER Marek, JAKOWLEWICZ. Lezi- 
eon medicum .castrense portatorium, s. in- 
dex alphabeticus morborum frequentissime in 
nosocomiis militaribus ocourrentium, nec non 
medicaminum illis guadrantium, quod secun- 
dum Pbarmacopoeiam castrensem ruthenicam 
Jacobi Wylie elaborayit, usuique tironum me- 
dicinae militari operam navantium accommo- 
davit, additis recentibus ezperientia probatii 
remediis Yarsayiae, 1836, w 16ce. 

— Tablica tozykolog^czna czyli Zbiór naj- 
nowszych postrzeżeń o truciznach i przypad- 
kach przez nie zrządzonych, ze wskazaniem 
sjposoDÓw leczenia onych, służąca jako pora- 
dnik podręczny ku użytkowi J. aA. probo- 
szczów, właścicieli dóbr, wójtów gminy i in- 
nych przyjaciół ludzkości, od których na wsi 
włościanie rady zasiągaja. Ułożona w języka 

rossyjskim przez Dra łtadcę Stanu, 8ztab- 

lekarza wojsk cesarsko-rossyjskich. Członka 
Komitetu tymczasowego lekarskiego w War- 
szawie i Kawalera, na język eolski przeło- 
żona przez Antoniego Hanickiego Doktora 
Medycyny, Lekarza w Instytucie Dzieciątka 
Jezus. Bez wyr. m. druku i r., 1 arkusz. 

— Ueber die Eisaugungskraft der Yenen, 

von Dr. der Medizin, k. k. russ. Kollegien- 

Rath beim Haupiąuartier der activen Armee 
in Warschau, Assessor der Allerhdchst. etc. 
und decorirt mit der Medaille fur die £in- 
nabme yon Paris im Jahre 1814. Warschau, 
1833, w 8ce, str. 44. 

Magazyn duchowny ku zasilaniu duszy dążą- 
cej do wieczności, złożony z pism Starego i 
Noweąo Testamentu, Doktorów kościelnych, 
Autorów klassycznych, Katechizmu. Począjów, 
druk Bazylianów, 1810, w 8ce, str. 106 i 78 
(Od str. 69 wiersze X. Baki o śmierci wydane 
1805 r.) 

Magazyn dla dzieci. Dziennik użytecznych 
iprzyjemnych wiadomości, z ryo. Tomów 111. 
Warszawa, J. Glficksberg, 1835, 1836, 1846, 
w 4ce; Rok I, str. 416; Rok II, str. 417— 
832; Rok 1845, str. 388. (W r. 1885 redago- 
wał L. Rogalski.) Po złp. 10. + 

~ mód, obacz: Widuliiiska (1835—1869); 
Gregorowicz J. K. (1860—61). 

— powieści dla dzieci. Tomów IV. Poznań, 
Bracia Scherkowie, 1836-37, w 16ce; Tom 
I, str. IV. 228 : Tom II, str. 223 ; Tom III, 
str. 240; Tom IV, str. 228. — Tom I. zawiera: 
Kanarek; Kaplica w lesie; Robaczek Świę- 
tojański. — Tom III. zawiera : Nagroda cno- 
ty; Niezapominajki; Starzec z ffór; Józef, 
młody jeniec tatarski eto. — Tom lY. zawiera: 
Ludwik, cowieść; Zuzanna; Moc cnoty; Pię- 
kny sposób myśl. (Wiele wzięto z Szmida 
Krzysztofa.) 16 złp. 

— Obacz: Los Rios. 

Magazyn powszechny wyd. przez Hektora 
Bossange. Paryż, 1833, w 8ce, Nrów 2. (W lym 
Nrze jest: Świątynia Sybilli i artykui Grzy* 
mały o kanałach w Polsce.) MAGAZYN - MAGIER. 87 Miiazin powuechny. Dziennik nłytecznyoh 
wiadomości. Rok l^-Y. Warszawa, J. Glflcks- 
b«rg, 1834^1838, w 4c6, po Krów 62; Rok 
I: ftr. 416; Rok II: sir. 4 i od 417 do 832; 
Rok lU: od sŁr. 838 do 1248 czyli od Nru 
106 do 166, to jest str. lY i 822; Rok lY: 
Poczet nowy I. Warszawa, J. GlCloksbergr, 
1837, w 4c6, Nrów 62, str. 413. Redaktor 
Leon Rogalski. ~ Rok Y. Poczet nowy II. 
1888, Krów 52, etr. 421. (Nr. 52gi stanowi: 
Spis rzeczy w Magazynie z piccin lat.) Redak- 
tor Leon RogabĆ. Pierwsze lat tray Redak- 
eyi Kazimierza Brodzińskiego. Rocznie 18 złp. ; 
komplet z lat pi^in 76 złp. + 

iagara wesołych i moralnych zabaw czyli 
Zbiór gładkich wierszów, dowcipnych powie- 
ki, isrtów, anegdoto w, aryj, pieśni świato- 
wjcfa i innych ciekawych wydarzeń. Tomów 
IL Wilno, 1812, w 8ce; Tom I, str. 287; 
Tom II, str. 189. 8 złp. 

^ Toż. W drakarni Jasnej Góry Gzęsto- 
cbowikiej, bez wyr. r., w 8ce, str. 188 i kart 

2. + 

— Ob. Beaumont (dziecinny 1806, panień- 
ikil806, ubogich rzemieślników 1774) ; Cukier- 
■Mm; LM-Rios (powieści, 1816); 8.S. (ane- 
fdotów, 1808). 

■aiflileaa, obacz: Kawanagh (Powieść); , 9M4alana.) Nocy św. Magdaleny pokutu* 
ipimekład z włoskiego. Wilno, Zawadzki, 
M^w 12ce« etr. 129. 6 złp. 

■iMurskio prawo, ob. Gfrtler J.; Index 
Miiium ; Roepell. 

I^ailia J. H., obacz: Benfowski. 

flh|t'**A«) Historya o Magielonie króle- 
nie aeapolitaóskiej. Warszawa, 1817, 1818, 
^Sf, Obacz : Historya. 

^ Historya o szlachetnej i pięknej Mage- 
Mti córce Króla z Neapolu, i o Piotrze 
lOim hrabiero. Róine przygody, smntki i 
pMmeliy, niesscześcia i szczęścia przy odmia- 
Mlh omylnego świata reprezentująca. Dla 
nfcray i poiytku posoolitego luda z moraw- 
ikŃ|o języka na polski przełożona za stara- 
nini Tomasza Nowackiego. Za pozwoleniem 
Zwimehności miejscowej przedrukowana, 
ttkołów, T. Nowacki, 1851, w 12ce, str. 96. 

^ Toi. Tamie, wydanie drugie, w 12ce, 

- Toł. Mikołów, Nowacki, 1861 , w 12oe, 
BlŁatk. ly. .gr. 

^^»0 Magielonie królewnie neapolitańskiej. 
^knztwa, J. Breslaaer, 1861, w 16ce, str. 

"-» Toft. Wadowice, nakład i druk Fołtyna, 
W^ w 12ce, str. 88. + 

— Obacz: Wolter (Historya). 

JMENINE Franciszek (Dr., urodź. 1782 t 

tĄ, o piątku i kamieniach ury nowych. 

u.*., a języka francnzldego przełożył 

Pleezkowski, Dr. Med., Lekarz 48 
pułku Strzelców pieszych. Wilno, nakładem 
i drukiem A. Marcinowskiego, 1828, w 12ce, 
str. 116 i S. + + + 

— Toi, drugie wydanie. Warszawa, druk 
Gałęzowskiego, 1834, w 8ce, str. 133. 

Magia, obacz: Bosko; Funke J.; Nowosielski 
T. (1861). 

Magia i Neoplatonizm, obacz: Dworzaczek. 
Magiczne kwadraty, obacz: Janicki J. (1830). 
Magielona, obacz: Magelona. 

MAGIER Antoni (urodź. 1762 t 1837). Este- 
tyka miasta Warszawy. (Obszerna treśó i 
wyjątki tego rękopisu podał Julian Bartosze- 
wicz w Dzienniku warszawskim 1866 roku. 
Nr. 299-^313 i Sobieszczaóski w Bibliotece 
warszawskiej 1848.) 

— Fizyka dla dzieci czyli Łatwe i proste 
tłómaczenie niektónrch tej nauki części, przez 
A. M. na dochód instytutu Dobroczynności 
w Warszawie, którego dziełka przedrukowa- 
nie tego£ Instytutu jest własnością. Warsza- 
wa, w drukami £ątkiewicza przy ulicy Sena- 
torskiej Nr. 467, 1826, w 12ce, str. 167. 2 złp. 
+ + 

— Karta meteorologiczna stolicy Króle- 
stwa Polskiego. Warszawa, 1829 (Htogr.j Obja- 
śnienia po polsku i po francusku. (Odbito 
nie wiele egzempl.) 

— Objaśnienie potrzebne do uifcycia Karty 
meteorograficznej stolicy Królestwa Polskie- 
go, wydanej w Warszawie r. 1828, w 4ce, 
1 arkusz tekstu po polsku i po francuzku. 
Na końcu przydana Karta meteoroffraficzna 
stolicy Królestwa Polskiego czyli Obraz od- 
mian powietrza, wystawiający ^^raficznym spo- 
sobem najważniejsze wypadki z dostrzeżeń 
meteorycznych czynionych w Warszawie od 
1803 do 1828 roku przez Antoniego Magiera 
Członka Towarzystwa królewskieąo warszaw- 
skiego przyjaciół nauk ułożony i zmianami 
długości dnia obliczonemi na szerokość jeo- 
granczną warsz. pomnożony przez Wojciecha 
Jastrzębowskiego. Z dołączeniem osobnego 
objaśnienia potrzebnego do użycia tej karty. 

— O próbach czyli sposobach próbowania 
moc^ lub tęgości wódek, spirytusów, piwa 
lub innych napojów. Za pozwoleniem Zwierz- 
chności. Bez wyr. m. druku, 1801, w 8ce, 
str. 16. 

— Toż, i innych napojów. £dycya druga, 
pomnożona wiadomością o sposobie próbo- 
wania piwa, z nowych w tej mierze czjmio- 

nych doświadczeń, przez Prof. Liceum, 

Członka królewskiego Towarzystwa przyjaciół 
nauk. Warszawa, 1808, w 12ce, str. 28. + -f 

— O próbach czyli sposobach próbowania 
mocy wódek i spi^rtusów, dobierania ich 
wodą, ocenienia niedostatku ich mocy i do- 
chodzenia ilości dolanej wody do piwa. £dy- 

CYa trzecia, przez I^of. Liceum, Członka 

Towarzystwa król. przyjaciół nauk w War- 
szawie. Warszawa, 1814, w 8ce, str. 82. + 88 MAGIEHSKI -: IIAHŁ. ^ Toiy z przprdan^ tablicą procenta, uła- 
twieniem niekldrych zadań rachunkowych, 
porównaniem areometrów w innych krajach 
aiywanych do ekonomicenego i opisaniem 
lutrometru. Warszawa, 1820, w 8ce. (Tę edy- 
oyą podaje Katalog Biblioteki Kijowskiej zda- 
je się, ie mylnie.) 

— Toż, edycya cswarta, z przydaną tabeli) 
procentu, ułatwieniem niektóijoh zadań ra- 
chunkowych, porównaniem areometrów w in- 
nych krajach używanych do ekonomicznego 

i opisaniem nowego lutrometru, przez 

Prof. Lycenm, Członka Towarzystwa król. 
przyjaciół nauk. Warszawa^ 1817, w 8ce, str. 
29, kart 2 i 1 tabl. -f 

-> Toi, wydanie piąte, z przydaną tablicą 
do próbowania mocy wódek w kaidej tem- 
peraturze, ułatwianiem niektórych zadań ra- 
chunkowych, porównaniem areometrów w in- 
nych krajach używanych i opiaaniem lutro-, 
metru, przez Prof. Liceum, Członka Towa- 
rzystwa król. przyjaciół nauk. Warszawa, 
1822, w 8ce, str. 30. «- + 

— O próbach czyli sposobach próbowania 
mocy wódek i spirytusów, dobierania ich 
wodą, oceniania niedostatku ich mocy i do- 
choozenia ilości wody dolanej do piwa. Wyda- 
nie szóste. Kraków, S. Cieszkowski, 1880, w 
8ce, str. 80 i kart 2. 1 złp. 

(Wydania z r. 1812, które Gazeta polska 
r. 1863 Nr. 178 wymienia, nie było. Także 
jest podawaną w Katalogu Rafalskiego Edy- 
cya szósta w Krakowie 1842, ale mylnie.) 

— O używaniu barometrów, termometrów 
i innych instrumentów metereolog^icznych. 
Warszawa, druk pod Kr. 646, 1802, w 8ce, 
atr. 82. + 

— Toż , edycya druga pomnożona opisa- 
niem tychże narzędzi, oraz z krótką wiado- 
mością o ieh wyborze, przez Prof. Liceum 

warszawskiego, Członka Towarzystwa król. 
waraz. przyjaciół nauk. Warszawa, drukiem 
Wiktora Dąbrowskiego, 1815, w 8ce, str. 47. 

— Tabella do zamiany wielkiej ilości spi- 
rytusów jakiejkolwiek próby na próbę 10-tą 
Wedle probierza Magiera. Warszawa, druk 
Jaworskiego, 1846, w 4oe. 

~ Obacz: Jastrzębowski; W«joicki K. W. 

Magierski K., obacz: Hlrscher A. (Żywot 
Chrystusa). 

MAeiER8KI R. i WNUK0W8KI Jan. Dzieci 
wdowy, powieśó moralna dla dojrzałej mło- 
dzieży, z niemieckiego na polski język prze- 
łożona. Gniezno, Lange, 1850, w 8ce, str. III 
i 100. 1 złp. 16 gr. 

— Toż, z niemieckiego na polski iętyk 
przełożona. Wydanie drugie, 1870. 

Magistrat, obacz: LaRoe K.; Meclierzyński 
Karei (1846); Postanewienle (lwowski). 

MAGNĘ J. H. H^giei^a gospodarczo -wetery- 
naryjna czyli Nauka zachowania zdrowia zwie- 
rząt goapodarakich , ułożoną przez autora „Weterynaiyi ppnulamęj^ ^. N, Kurow8]^«|[0, 

szczególniej według dzieła Professora przy 

Szkole weterynaryjnej Lugduńskiej, a na ję- 
zyk niemiecki ze atósownemi uwagami prze- 
łożonego przez £. J. Fuchsa, Prof. Badeń- 
skiej Szkoły weterynaryjnej. Tomów II. War- 
szawa, autor, druk J. Cngra, 1857, w 8oa; 
Tom I, str. 152 i 2; Tom II, od str. 156 do 
327, z dwiema tablicami rycin kolorowanych* 
2 rub. 25 kop. + + + 

Magaes, obaca: Podolski J. 

Magnetyzm, ob. Baudola (zwiersęoy) ; fnak 
J. (1822); Kaczkowski K. (awierzaóy); Kiiei- 
kowski T.; KuezyAsM (ziemi); Ladmidd J. 
(Pamiętnik); Meomer; Niok (zwierzęcy, 1816); 
Roktor (zwierzęcy, 1816); Somenoiiko ; Są 
(1802); Sioradzkl H.; Skiba (Zboczenia, 1870); 
Stobleoki (siemi); Urbański Wojoiodi (1358); 
Woiss Maksymiiian (Spostrzeżenia). 

MAGNIEN. Sierota i Dunkierowie. Tłómi- 
czenie z francuzkiego. Tomów II. Wilno, 
1880, w 8ce. 

Maanuski Władysław (ksiądz), ob. Debro^M 
(Semiotyka, Teologia) ; Baumo (Woda, Zycie); 
miarsebai (Ostatnie chwile); Oda (SpowiedmI[ 
dzieci). 

MA6NUSZEW8KI Dominik (urodź. 1809 ł 
1845). Dzieła. Wydanie pośmiertne. Tom I, 
z portretem autora. Lwów, nakład Seweryna 
Koszewskiego, druk Kornela Pillera, 18R>7, 
w 8oe, str. XXX i 318. (Mieszczą: Rozbójnik 
salonowy, Barbara, InJcwizycya.) — (Auaty 
wyjść lY. Tomy w cenie prenumeraoyjnąj 10 
złr.) + 

— Dzień 29 Listopada (Wiorsa). Wanaa- 
wa, 1830, w 8ce. 

— Niewiasta polska w trzech wiekach, przM 
D. M. Poznań, nowa Księgarnia, 18i3, w 8oa, 
str. XXI i 310. 9 złp. -|> 

» Poezye. (Skarbczyk poezyi, Tom trzepi.) 
Petersburg, nakład Wolffa, 1855, w 16ce, at9. 
103. (Tu umieszczono: Dramat w naturze.) 

+ + + 

— Obacz: Ąibum na pogorzelców; Wędry- 
chowski W.; Ziewonia. 

MAGUELLONE. Les vrais pelórins. (Corre- 
spondance de Romę 1862, Październik.) 

MAGY Alfred (Ludwig?) Sekretarz dla mło- 
dzieży obojga płci czyli Nauka praktyczna 
Sisania listów, z dołączeniem powinszowań 
fowego Roku, urodzin, imienin i t. d. (po 
polsku i po francuzku). Warszawa, Męrzbach, 
1838, w 8ce. 5 złp. 

— Toż samo, wydanie drugie. Tamże, 1845, 
w 8ce, 9tr. 222. 5 złp. 

— Toż, wydanie trzecie. Warszawa, 190/9, 
w 12ce, str. 206. 75 k^p. 

MAHL M. Uponainek troskliwych rod^ic^f » 
zawierająca rozprawę o fizycznem (cielesnem) 
wychowaniu dzieci podłuff zasad medycj^^ 
tłomaczył J. }» Szczepański. I^wóiP^, dręL^c^ BiAHOMftt - ilAJCHRttWlCŻ. M iÓMfa Jana Filiera, b. w. r. (1821), w 8ce, 
ttr. 111 i 8. 86 kr. + 

■AHMET. Koran (Prseklad Sobolewskie - 
fo?). Posnań, nakład Bernarda Potockiego, 
18S8, W 8ce, str. 352 (nie dokończone i bez 
tytula). 

— Koran (Al- Koran). Z arabskiego prze- 
kład polaki Jana Murzy Tarak Bnczackiego, 
Tatara z Podlaaia, wzbogacony objaśnieniami 
Wl^yslawa Kościnszki, poprzedzony łycio* 
lytem Mahometa z Washingtona Irrinjgpa, 
MBBoiony poglądem na stosanki Polski z 
nięyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Pol- 
ata omdłych, na przywileje tn im nadane, 
jriBO lał wspomnieniami o znakomitych Tata* 
aefc polskich, Juliana Bartoszewicza, z doda- 
iftfoi wiadomości o Arabach przed Mahome- 
ttet o ich historyi, i^ligii, nauce, zwyoza- 
jash, o obrządkach religijnych, o stanie Juda- 
tetn za czasów Mahometa, o środkach prze- 
aai B^^ch dla zaprowadzenia jego religii, 
o okolicznościach, które się do tego przyczy- 
ai^, o przepisach Koranu w sprawacn cywil- 
ni, o aektarzach mi^zv wyznawcami Isla- 
podąjaoyeh się Proroków pomiędzy Ara- 
a aa Maihometa lub po nim, wyjętych z 
tlómacza Koranu 6. Sale uczonego 
iego, oraz Kalendarza arabsko -tureo- 
tes Adryana Krzyżanowskiego, i zbio- 
codziennych i świątecznych, prze- 
fch z arabskiego przez Władysława 
[ę. Tomów II. Warszawa, nakładem 
idra Nowoleckiego księgarza, w dni- 
. J. Jaworskiego, 1858, w 8ce; Tom 1, 

aX i 606, spisu str. lY, listy prenumera- 
_w IV; Tom II, str. YIII i 402. 6 rub.; 
4 mb. + 
' L^ Koran (Le). Traduction nouvelle, faite 
flr to tezte anu>8, par M. Kasimirski, inter- 
j M C l da la legation francaise en Perse. Nou- 
Wb edition avec notes, commentaires et 
|Mhe6 du traducteur. Paris, Charpentier, 
nfr. Bethun et Plon, 1841, w 8ce. + 

=-«- Toi, nonyelle ódition revue et corr. , 
'^'^"tantće de notes, commentaires et d' un 
:. Paris, Charpentier, 1852, w 16ce, 16 
8 finukki 50 centim. 
'^Toś, prócódó d* un Introduction par M. 
ft'CT BUn. Paris, Charpentier, 1862, w 16ce, 
4b TOUV i 589. 8 franki 50 cent. 

•^ Obacz: Sobolewski J.; Sokolnicki M. 

(MacO Marszałek, ob. Znakomitości. 

(PJUY) Aadrtej. Kurzer Ueberblick der 
[aten astronomischen Letstungen yon 
Icos, w 4ce, str. 34. (W Programie 
nym Rzeszowskim, 1858.) 

-Sii Jtugolo, ob. Ciampi Sabasłyan ; Cyoero. 

flUCY) 1411 (Redaktor, ut^odz. 1738 f 

Gazeta krakowska, wychodziła od roku 

BOd Bedakcyą księgarza i drukarza Jana 

rAra intj oo tygodnia tP^ ly, arkuszy, 

~ % 'dodailkieaa, rocanie Krów lOi. ^ 
(Mąj redagował do r. 1881, poczem Majera* 
nowski Konstanty.) Obacz: Gazeta. 

— Kalendarzyk na rok 1800. Kraków, druk 
Jana Maja, w 24ce, str. 80, 129 i 2. (Mieści : 
Opis dawnej Grecyi i Egipcyan.) 

.- Toi, na r. 1801, ir 24ce, str. 80 i 146. 

(Dzieje Kartagińczyków.) 

— Toż, na r. 1802, str. 14, 129 i 3. (Apophte- 
gmata dawnych Polaków i o filozofii Kanta). 

— Toi na rok 1808, str. 80, 112 i 2. (Apo* 
phtegmata.) 

— Toż, na rok 1804, str. 80 i 113. (Apo- 
phtegmata i Statystyka.) 

^ Kalendarzyk dla płci pięknej na rok 
1803. Kraków, druk Jana Maja, w 32oe, str. 
40. (Mieści wiersze i anegdoty.) 

— Toż, na rok 1804. Tamże, str. 80. (Aneg- 
doty i zagadki.) 

(Maj.) W dzień uroczystości imienin J. M. 
P. Jana Maja d. 24 Czerwca 1800 r. (Wiersz), 
w 4oe, str. 2. 5 gr. 

— Obacz: Tom I, Wstęp, tyt. Katalogi. 

Maj (Trzeci), Miesięcznik wychodził po pół 
arkusza. Pierwszy numer 10 Grudnia 1839 r., 
ustał w Marcu 1848. Za 12 Nrów 2 franki. 
Redaktor Ludwik Orpiszewski; Współpraco- 
wnicy: Michał Czajkowski, Jełowicki Miko- 
łaj, L. Bystrzonowski, H. N. Bońkowski, Tom. 
August OHzarowski, X. Adam Czartoryski, 
Teodor Morawski, A. Poleski, Wacław Jabło- 
nowski. Obacz: Orpiszewsici Ludwik; Woronios 
Janusz. 

Maj trzeci (Wiersz). Warszawa, 1830, w8ce. 

Maja (Trzeci). Paryż, 1883, w 8ce, str. 16. 

MajaCTrzeci) 1791 r., obacz: Kołłątaj; Kra- 
szewrsld J. I. (Dramat); Wegner L (Dzień); 
Wiostnik (1864). 

-Majątki, obacz : Bielski Adam ; Burzyński P. 
(Małżonków); Franklin (Droga dok Kopff (Mał- 
ionkowie); Uśniowski P. E. (Dorobienie) ; Skła* 
daniu (0); Uwagi (Upadek). 

Majątkowoić, obacz: Horodyski A. (Podział, 
1802). 

MAJCHERSKI M. (Proboszcz w Jasiennicv, 
urodź. 1888). Katechizm do zrozumienia dla 
dzieci wiejskich sposobiących się do pierw- 
szej Spowiedzi i sw. Eommunii wielkanocnej. 
Warszawa, Glucksberg, 1874. 10 kop. 

MAJCHROWICZ Szymon (Missyonarz, urodź. 
1727 t 1798). Początki iycia niebieskiego na 
ziemi, przez złączenie się z Bogiem i dwie- 
temi jego, na kaidy dzień w tygodniu roz- 
łoione. Przemyśl, druk Biskup., 1834, w 16ce, 
str. 16 i 388. 4 złp. 

— To*. Lwów, Piller, 1835, w I2ce, str. 
342 i 4. 2 złp. 20 gr. 

-^ Toż. Bochnia, 1846, w 12ce. 

— Toi, wydanie trzecie pomnożone. Bo- 
chnia, Pisz, 1867, w 16ce, 1 rycina, karta 1. 
str. 222 i VI. 40 MAJDR0W1C2 - MAJER. (Inne edycye : Kraków , 1797 ; , pierwsza 
p. 1778 i po rusku bez wyr. roku.) 

MAJDROWICZ F. (ksiądz). Historya o śmierci 
Najświętszej Maryi Panny i jej wniebowzię- 
cia, z legiend ludowych wierszem napisana. 
Kraków, w drukarni Czasu, 1864, w 8ce, str. 
80. + 

MAJER Józef (urodź. 12 Marca 1808). Aka- 
demia umiejętności w Krakowie przez J. M. 
(Odbitka z Przeglądu lekarskiego. Kraków, 
1871.) Bez wyr. m. i r., w 4ce, str. 8. -h 

— Badanie plam krwawych sądowo-lekar- 
skie, ze szczególnem uwzględnieniem w tej 
mierze heroiny i użytku wodanu potasowego. 
(Oddział II. Tomu XXVI. Rocznika Towarzy- 
stwa nauk. krakows.) Kraków, autor, 1859, 
w 8ce, str. 37. + 

— Commentatio medico*practica exhibens 
Synopsim methodorum tractandae syphilitidis 

ope hydrargyri, auctore Med. et Ghir. Dr. 

Cracoviae, typ. Friedleini, 1833, w 8ce, str. 
188. + 

— Dostrzeganie wielkości przedmiotów wi- 
dzialnych. (Osobne odbicie z Tomu XXVII. 
Roczników c. k. Towarzystwa nauk. krak.) 
Kraków, 1860, w 8ce, str. 74 i tabl. 3 złp. 
10 gr. + + + 

— Fizyologia układu nerwowego, wyłożona 

przez Prof. Fizyolocfii. Kraków i Warszawa, 

nakładem D. E. Friedleina, druk Czasu, 1854, 
w 8ce, str. V, 8, 487 i 9. 4 rub. + + + 

-^ Fizyologia zmysłów, wyłożona przez 

Kraków, D. E. Friedlein, 1867, w 8ce, str. 
XIII i 621. 4 rub. 50 kop. + + i 

— Głos Rektora Uniwers. Jagel. oraz 

Prez. Towarzystwa nauk. krak. , miany na 

Sublicznem posiedzeniu tegoż Towarzystwa 
• 4 Listopada 1848 r. Kraków, druk Uni- 
wersytetu, 1848, w 8ce, str. 16. 4- + + 

— List otwarty do K. Szajnochy. Kraków, 
w drukarni Czasu, 1866, w 12ce, str. 16. 

(Odbicie z fejletonu Czasu i odpowiedź na 
-Przeąląd krytyczny księgi pamiętniozej J. 
Michałowskiego, przez K. Szajnochę.^ Bro- 
szurka ta nie była w handlu.) Gratis. + 

— Literatura fizyografii ziemi polskiej. (Od- 
druk z Rocznika Towarzystwa naukowego 
krak. Tom XXX.) Kraków, w Komisyi u Fried- 
leina, drukiem Uniwersytetu, 1862, w 8ce, 
str. 186. 1 ztr. 60 cent. + + + 

— Nowopolski Wojciech (NoTicampianus) 
pod względem tożsamości tegoż imienia teo- 
loga i lekarza. Wiadomośó podana przez J. 
Majera. (Oddruk z Tomu I. Rocznika lekar- 
skiego.) Kraków, 1840, w 8ce, str. 10. 4 -f 

— Obraz postępu nauki lekarskiej, o ile 
nań wpłynęły prace lekarzy polskich, w trzech 
latach ostatnich wydane. (Odbitka z Tomu 
IIL Rocznika w. lek.) Kraków, druk Giesz- 
kowskiego, 1840, w 8ce, str. 189. 

— Porównaj: Ripelli. -f- ~ Toż. Tamże, trzechlecie drugie. Kraków, 
druk Uniwers., 1848, w 8ce, str. 432. -f 

— Pamiętnik pierwszego zjazdu lekarzy i 
przyrodników polskich odbytego w r. 1869 
w Krakowie, skreślony w imieniu Wydziału 
gospodarczego. Kraków, druk Uniwers., 1870, 
w 8ce, str. IV i 180. 90 kop. + + + 

— Pogląd historyczny na Towarzystwo nau- 
kowe krakowskie z czasu ^ego związku z Uni- 
wersyt. Jagielloósk. Kraków, D. £. Friedlein, 
druk Czasu, 1858, w 8ce, str. 144. 5 złp. + 

— Pojawi u zraku (Zjawiska), puóka kniji- 
iica u poljskom jezikie spisana, hrwatski iztu* 

maóena po Agram, 18i60. (Przekład po kro- 

atsku przez Iwana Perkowca.) 

— Postać Kazimierza W. według wymiu^w 
dokonanych przy przekładaniu szczątków jego 
w dniu 7 Lipca 1869 r. oznaczona. Z 2 tabl. 
litogr. (Oddruk z Tomu XXXIX. Rocznika 
Towarzystwa nauk.) Kraków, druk Uniwers., 
1869, w 8ce, str. 28. + 

— Projekt urządzenia służby weterynar- 
skiej w kraju wolnego miasta Krakowa po- 
dany i poprzedzony historyczną wiadomością 
o urządzeniach rzeczy weterynarakiej w kra- 
ju naszym dotyczących. (Oddruk z Rocznika 
w. lek. Tom IV.) Kraków, 1842, w 8ce, str. 
62. + 

— Przegląd potworów rybich, z 2 tablic. 
Kraków, drukiem Uniwersytetu, 1841, w8oe, 
str. 118. -ł- 

-> Przemowa przy objęciu urzędu Prezesa 
c. k. Towarzystwa naukowego krakowskiego 
w dniu 25 Lutego 1860 r. (Osobne odbicie 
z Tomu XXVII. Rocznika c. k. Towarzystwa 
nauk. krak.) Kraków, drukiem Uniwersytetu, 
1860, w 8ce, str. 16. + 

— Przyczynki do optometryi. (Odbitka « 
Tomu XXXI. Rocznika Towarzystwa naak. 
krak.) Kraków, drukiem Uniwers., w 8ce, str. 
38. + 

— Rozbiór fizyolofficzny przyzwyczajenia, 
wprawy i nałogu. (Oddruk z Rocznika Towa- 
rzystwa nauk. Tom XX.) Kraków, druk Uni- 
wersytetu, 1850, w 8ce, str. 37. + + -f 

— Rozbiór objawów żywotnych należących 

do sprawy wychowania, napisał na pnbli- 

cznem posiedzeniu Towarzystwa naukowego 
krakowskiego d. 18 Października 1836 r. od- 
czytał. Kraków, 1837, w 8ce, str. 87. (Toi 
w Pamiętniku nauk., 1837. I.) + 

— O różnicy osobniczej jako przyczynku 
do nauki o temperamentach i konstytucyaoh. 
(Oddruk z Rocznika Wydziału lekarskiego. 
Tom I. Kraków, 1838, w 8ce, str. 52. + + + 

— Skutki ciśnienia powietrza pod wzglę- 
dem fizyologii i patologii rozebrane przei 

(Oddruk z Rocznika Wydziału lekarskiego 
Tom VII.) Kraków, druk Uniwersytetu, 1844, 
w 8ce, sli. 212. + + + 

— Spis Doktorów Medycyny i Chirurgii; 
którym te stopnie udzielono lub potwierdzono MAJfiR. 41 w Oniwenyteoie Jagiellońskim od roku 1800 
do koDOs 1845. Kraków, drak Uniwersyteta, 
1645, w 8oe, sir. 80. 

— Spottrseienia fizyczne we względzie 
wBjBania i wydzielania (Wyjątek z Roczni- 
ka Towarzystwa naok. krak.) 1845 , w 8ce , 
ttr. 8, bez osobnego tytana. + 

— Sprawozdanie Towarzystwa naukowego 
krakowskiego o nagrodach z fondacyi nauko- 
wej Księcia Jerzego Lubomirskiego, przyzna- 
njpch za prace dokonane w ciągu pięciolecia 
loerwszego 1865 — 1869 r. (Osobne odbicie 
z XLI. Tomu Rocznika Towarzystwa nauko - 
wm.) Kraków, w drukami Uniwersytetu Jag., 
1870, W 8ce, karta 1, str. 50. + 

^ Stan Wydziału lekarskiego w Uniwer- 
sytecie Jagiellońskim od początku tegoft do 
r. 1847. Wyciąg z zagajenia posiedzenia pu- 
blicsneffo Towarzystwa nauk. krak. w Lipcu 
1819. (Odbitka z Tomu XX. Rocznika Towa- 
rzystwa nauk. krak.) Kraków, 1851, w 8oe, 
str. 20. 

~ Stanowisko c. k. Towarzystwa nauko- 
wego krak. wobec nauki i kra^u. Rzecz mia- 
oa przy publicznym obchodzie 50-letnieąo 
iwBiiia tegoż Towarzystwa w d. 16 Maja 
18CS r. (Odbicie z Przeglądu polskiego.) Kra- 
kiw, drak Uniwers., 1868, w 8ce, str. 21. + 

<* Szczegół historyczny w przedmiocie ba- 

iMa budowy nerwów, przez (Odbitka z 

UmikA Towarzystwa nauk. krak. Tom XX.) 
Up&w, 1851, w 8ce, str. 18. + 

«* O temperamentach. Wykład publiczny 
lin^ w d. 11 Marca 1867 roku na korzyść 
ftwarsyszenia wzajemnej pomocy uczniów 
V lUwersyteoie Jagiellońskim. Ćraków, w 
Marni Uniwersytetu, 1867, w 8ee, str. 60. 
+ + + 

— Uwagi w przedmiooie zasady pierwszych 
v|lor6w do Akademii. (Osobne odbicie z 
^laglądu polskiego.) Kraków, w drukami 
UMoa Pas^wskiego, 1872, w 8ce, str. 7. + 

^* Uwagi w przedmiocie zasad słownictwa 
Mairidego w ogólności, w szczególności zaś 
*^ przedmiocie zasad tworzenia wyrazów le- 
jMdeh polskich. Kraków, 1849, w 8ce, str. 

•^ Wiadomośó o iyciu i pracach naukowych 
h^ Innocentego Petrycego, podana przez 
ftwŁ Dra..... (Osobne odbicie z Tomu IV. 
fcmiik a Wydziału lekarskiego Uniwersytetu 
J^llIl^Bakiego.) Kraków, 1841, w 8ce, str. 80, 
il|«iBą. 4 -f 

^ Kilka wriadomości o Walentym z Lublina 

^WdwUm Fontanie zebrał (Oddruk z 

Jmi YltL Rocznika Wydziału lekarskiego.) 
««ów, 1845, w 8ce, str. 28. + + + 

lA* ff ^ wiadomości z dziejów Wydziału 
JHi^ego w Uniwersytecie krak. podanych. 
iPWtka I Rocznika Wydziału lekarskiego 
]|M ^gtempL) Kraków, drak 8t. Gieazkow- 
Wg^ 1889, w 806, str. 58. + — Wiadomości z życia Professorów Wydzia- 
łu lekarskiego w Uniwersytecie Jagieł, zaczer- 
pnięte z Archiwum i r^kopismów Biblioteki 
tegoi Uniwersytetu, przez..... Prof. Dra. Bez 
wyr. m. i roku (Wilno, 1861), w 8ce, str. 56. 
+ + + 

— Wpływ stanu meteorologicznego na 
śmiertelność, oceniony według dziesięciole- 
tnich spostrzeżeń w Krakowie. (Odwik z 
Tomu VIII. Rocznika Wydziału lekarskiego.) 
Kraków. 1845, w 8ce, str. 124, z 2 litogr. tabl. 
+ + + ' 

— Wspomnienie o tyciu i zasługach nau- 
czycielskich W. J. Boduszyńskiejfo, z portre- 
tem. (Oddruk z Tomu VL Rocznika Wydziału 
lekarskiego.) Kraków, 1843, w 8ce, str. 16. 
+ + 

— Wspomnienie o życiu Krzysztofa Naj- 
manowicza. (Odbitka z Tomu TU. Rocznika 
Wydziału lekarskiego.) Kraków, druk Uni- 
wersytetu, 1844, w 8ce, str. 16. -h + + 

— Wspomnienie o Janie Wincentym Smo- 
niewskim. (Odbitka z Czasu.) Kraków, druk 
Czasu, 1868, w 8ce, str. 10. 

— Wykład nauk dla ludu staraniem Wydzia- 
łu rozpowszechniania oświaty Towarzystwa 
nauk. Krak. z Uniwersytetem Jagiellońskim 
złączonego. Tomik I. pod napisem : Zjawiska 
napowietrzne. Kraków, druk Uniwersytetu, 
1849, w 16ce, str. 185. 18 gr. + 

— Zjawiska napowietrzne. Część I. wyda- 
wanego niegdyś przez Towarzystwo naukowe 
krakowskie Wykładu nauk dla ludu. Wydanie 
drugie. Kraków, 1862, w 16ce, str. 139. 15 kop. 

— Zagajenie posiedzenia publicznego Towa- 
rzystwa naukowego z Uniwersytetem Jagiel- 
lońskim złączonego, w d. 13 Lipca 1850, obej- 
migące Pogląd na znaczenie Uniwersytetów 
w stosunku do Państwa i innych naukowych 
zakładów, przez Prof., Prezesa Towarzy- 
stwa. Kraków, w 8ce, str. 19. + 

— Zakłady Uniwersyteckie w Krakowie. 
Przyczynek do dziejów oświata krajowej, po- 
dany i pamięci 500-letniego istnienia Uniw. 
krak. poświęcony przez c. k. Towarzystwo 
naukowe krak. Kraków, druk Uniwersytetu, 
1864, w 8ce, str. XIV, 561 i 4. (RedakcYa 
całego dzieła Prof. Majera, a w szczególności 
jego pióra Przedmowa i Rzecz o klinikach.) 

— Zawód lekarski Jana Broscyusa, skre- 
ślony przez (Odbitka z Rocznika Wydziału 

lekarskiego, Tom Y, r. 1842.) Kraków, druk 
Uni wersy t., 1842, w 8ce, str. 40, z ryc. + + + 

— Zdanie sprawy z czynności Towarzystwa 
naukowego krakowskiego, z Uniwersytetem 
Jagiellońskim złączonego, dokonanycn w r. 
1848/49. (Odbicie osobne z Rocznika). Kra- 
ków, D. £. Friedlein, w 8ce, str. 48. 1 złp. 
15 gr. -f + 

— Toż, z r. 1849/50, w 8ce, str. 42. 
-. Toż, z r. 1850/51, w 8ce, str. 4a 
. Toż, z r. 1851/52, w 8ce, str. 52. 

6 4i MAJEK — StAJSRAKOWSKI. — Zdanie sprawy z czynnoici c. k. Towa- 
rzystwa nauk. krak. dokonanych rek« 1B60, 
Odczytane na pnblicznem posiedzenhi tego4 
Towarzystwa w 4. 23 Lutego 1861 r., prz«i 

Kralów, drak Uniwersytetu, 1861, w 800, 

str. 82. + + + 

— Toi, z rokn 1861. (Odbicie z Rocznika 
Towarzystwa naukowego.) Kraków, drnkiem 
Uniwersytetu, 1862, w 8ce. + 

— Toż, w trzech latach ostatnich, odczy- 
tane na posiedzeniu publicznem w d. 4 Marca 
1865. Kraków, drukiem Uniwersytetu, w 8ce, 
str. 86. + + + 

— Zdanie sprawy Kommissyi z Oddziału 
nauk przyrodniczych i lekarskich Towarzy- 
stwa nauk. krak. celem sprawdzenia doświad- 
czeń Dra Dropsego, we względzie jego spo- 
sobu użycia elektryczności w zasto^waniu 
lekarskiem. (Oddruk z Tomu XXVI. Rocznika 
Towarzystwa nauk. krak.) Kraków, nakładem 
autora, 1859, w 8ce, str. 18. 4 

-* O zębie jeżowca jako przyczynek do 
porównawczej histologii zębów. (Odbitka z 
Kocznika Towarzystwa nauk. krak. Tom XXL) 
Kraków, 1652, w 8ce, str. 24, z Ubl. 1- 

MAJER Józef I SKOBEL Fryde^k. Objaśnie- 
nia spostrzeżeń nad wyrazami lekarskiemi 
omieszczonych w Tomie III. Kwartalnika 
nauk. Kraków, druk Friedleina, 1886, w 8ce, 
str. 66. + + + 

— Słownik anatomiczne* fizyologiczny. (Od- 
druk z Rocznika Wydziału lekars. Tom I. 
Oddział II. str. 1 — 882.) Kraków , Oiesz- 
kowski, 1888, w 8ce, str. 320. + + 

— Słownik podręczny niemiecko-polski po- 
dług Lindego, Mrongoyiusa, Bandtkiego i in- 
nych ułożony, zawierający oraz Słownik nie- 
miecko-polski wyrazów lekarskich ułożony 
przez Dra M. i S. Wydanie tiińsze. Kraków, 
Friedlein, 1840, w 12ce, str. 886. 6 złp. 

— Słownik niemieokb -polski wyrazów le- 
karskich, ułożony przez J. Majera i Fr. Sko- 
bla Drów i Prof. Med. w Uniwersytecie Jag. 
Kraków, nakład i druk Friedleina, 1842, w 
16ce, str. 92 i VI. + + + 

— Uwagi nad niektóremi t^yrazami lekar- 
skiemi (podpisani J. M. i F. S.) Kraków, 

fłoskami Oieszkowikiego, 18S5, w 8ce, str. 
7. Obacz: Trojański (w Kwartalniku nauko- 
wym, 1835). -ł- + + 

— Obacz: Bętkowski Jao. 

MAJER Wojcieoli (Dr. Praw, Prezes Trybu- 
nału krakowskiego, urodź. 1805 f 6 Września 
1861). Rzecz o instancyach sądowych i Sądzie 
kassacyjnym. (Odbitka z Rocznika To warz jr- 
stwa naukowego krak.) Kraków, druk Uni- 
wersyt., 1849, w 8ce, str. 64. + + + 

— Theses juridicae, quas, ut in utrooue 
jurę honores rite sibi concedantur, defendet 
..... Cracoviae, typ. Fnodleinianis, 1840, w 
800, kalH 2. — Ustawa cywilna aostryaoka. (Prsekład.) 
Wiedeń, 1856 (z datą z r. 1811). 

— Kilka uwag w przedtuiocie dotyczącym 
oz^ci rozrządzalnej i zachowku. (Odbicie z 
Rocznika Towarzystwa naukowego krakow- 
skiego, 1845. Tom XyUI.) Kraków, drukiem 
Uniwersytetu, 1845, w 8oe, str. 56. + + + 

— O zastosowaniu ustaw nowych. Kraków, 
Friedlein, 1640, w 8ce, str. 78. + 

— Obacz: Kooiyński M. (Żywot). 

Mafor i Choąaet, obacz: Mayer, -h 

MAIERANOWSKi Konstanty (urodź. 1790 \ 
16 Lutego 1851). B&łamut, wieczornik z poa 
Wandy. Bez wyr. m. i r., w 8ce, po 1 kaztcs, 
Nrów XI. (Dodawany r. 1822 do czasopisma 
Krakus w Lipcu i Sierpniu.) -f- 

— Burmistrz oberżysta, kroiochwila w 2 
aktach, z francuzkiego (Braziera) wierszem 
przerobiona przez wydawcę Pszczółki kra- 
kowskiej, wystawiona pierwszy raz na Teatrss 
narodowym krakowskim 6go Grudnia 1821. 
Kraków , w drukami Mateckiej , nakładeu 
Ęedakcyi Pszczółki i Krakusa, w 800, str. 60. 
40 kr. + 

— Flora polska, obacz: Rozrywki.' 

— Gazeta krakowska od r. 1880 do 1849 
wychodząca codziennie w Krakowie, drukiem 
Gieszkowskiego, w 4ce, a od roku 1849 fol 
Redaktor od 1880 do 1848 roku Mąjeranowski 
Konstanty, zaś od Kwietnia 1848 r. Władyst 
Iżycki. 

— Obacz: Gazota. 

— Goniec krakowski, dziennik polityczny 
historyczny i literacki. Redaktor Konstanty 
Mąjeranowski r. 1828—80. (Od 1 Paidziarmka 
1828 do końca Września 1880 r. Tomów YIII.) 
Kraków, druk Gieszkowskiego, Rok 1880, w 
8ce; Rok 1881, w 4ce, Nrów 822, str. 2180. + 

— Obacz: Goniec. 

— Historya żon, z najpewniejszych kronik 

wiernie zebrał Tomów II. &iików, Czech) 

1842, w 12ce; Tora I, kart 2, str. lY i 279; 
Tom II, str. 286 i kart 2. 9 złp. ^ 

(W Katalogu Rafalskiego mylnie rok 1846 
podany.) 

^ Jan Kazimierz na łowach. Obraaek dim* 
matyczny wierszem, w 8 odsłonach. Kraków^ 
druk i nakład J. Oteoha, 1855^ w 8oe, atr. 
91. 45 kop. + -I- + 

— Kazimierz Wielki i Bfózda czyli Król 
chłopków. Opera w 9 aktach wiersiem napi" 
satta. Kraków, nakład Radakeyi Puoaółki, 
drukiem J. Mateckiego, 1822, w 8oe, atr. 70, 
z rycin). 8 złp. 1<{ gr. + + 

^ Kościuszko nad Sekwaną, opera naro- 
dowa w dwóch aktadi, orymialnia wierszem 
napisana, z muzyką F. S. Dutkiewicza. Kra* 
ków, nakład Reaakąyi Pszosółki krakowskiej » 
1821, w 8ce^ Btr. 60 i aieliozb. 1. 2 złp. + + ^ 

— Krakus, tcwaraysc liberalny Pskozófti 
krakowskiej. Finnó pMiHąeoae narodawośoiy 
polityce, tudzież 'sdaitteiiśotii w tMolicy *ki»» lUJERANOWSKI. 4a faMnkii^ Od 1 StyoMiia do ko4e» Ora^oia 
1832. Tovdw lY. Knków, drukiem J. Mateo- 
kifgo, 1822. w doe, Nrów 271. 30 s^jk 

— Kronika oodzienna. Kraków, 1828 do 19 
Kwieliiia, Nrów 97, ^ 8oe. 8 «łp. + 

— Kronika cyterdzieata dni Krakowa 1848 
roku, poprzedzona Prologiem dziejów Polski 
i KmkOwa w dziewięciu obrazach i epilogiem 
wypadków po dniu 26 Kwietnia zakończona, 
praes XX. Po8zytów Y. Kraków, nakładem 
autora, druk Uniwersytetu, 1848, w 8ce, str. 
171. + 

— Pierwsza milolć Kościuszki, scena liry- 
esBA napisana z powodu uroczystości zało- 
ienim mogiły Tadeuszowi Kościuszce przy 
Krakowie 16 Października 1820. Kraków, w 
4rak«mi Macieja Dsiedzickiego, 1820, w 8oe, 
•Ir. $6. ^ 

— Muza nadwiślańska. Dzieło poświ^one 
Bi^knej literaturze w nast-ępstwie Pszczółki 
krakowskiej. Tom I. (Nie wyszło więcej.) 
Kraków, drak Maoieja Dziedzickiego, 1822— 
2t, Nrów 6, w 8oe. 4 złp. 

— NiedowiMYaaie i przekora, czyli Wet 
ta weŁ Komedya w jednym akcie, wierszem 
t fraocozkiego przerobiona przez wydawcę 
Psieiółki krakowskiej, wystawiona pierwszy 
ras na Teatrze narodowym krakowskim 1818 
nlnu Krmków, w drukami M. Dziedzickiego, 

■iiiiiiiii Redakoyi Krakusa, 1823, w 8ce, 

ikl; 4& 80 kr. -f + 

— ^ Opia święta narodowego załoftenia mo- 
gb Tadeuszowi Kościuszce w d. 16 Paś* 
inwiBil n 1820 r., na górze Bronisławy pod 
Inkowem. (Z Pssosółki krakowskiej.) War- 
■Wft, 1820, w 8oe, str. 24. 1 złp. + 

— Pamiątka z Krzeszowic czyli Zbiór wszys- 
ffiWk opisów tego ustronia wierszem i pro- 
^^ M wspomnieniem Artura br. Potockiego 
p9|esony. Dziełko przyozdobione czterema 
mńttmi na stali. Kraków, nakładem i dru- 
Ute Bi. Oieszkowskiego, 1846, w 16ce, str. 
im (ryein nie dano). + 

— Pielgrzym a Tenozyna czyli Obraz do- 
broe tyń cy, komedia oryginalna w 8 aktacb, 
~^' — ^em, wystawiona pierwszy raz na Xea- 

larodowym krakowskim 9 Marca 182S 
Kraków, druk M. Dziedzickiego, 1823, 
W 8ee, str. B8. 4 złp. + + -f 

«--- Pielgrzym z Tenezyna. Dzieło peświę- 
eoBe obyczinom i starośytności narodowej. 
Tta I* Kraków, w drukarni M. Dziedzickiego, 
iaH» w 8ce. 

•— Pomniki Aleksandra, scena liryczna przez 
..^ Kraków, wyciśnięto u Dziedzickiego w 
IMMwie i Badomin, 1820, w 8oe, str. 45. 

• kat* + + + 

•9* ¥nmtloi6 i teraśniejszośó. Prolog napi- 
MP aa otwarcie teatru pod now% entrepryz% 
V fcakowie, przedstawiony d. 11 Listopada 
ttM^lbaków, 4ruk J. Czecha. ią«3, w l«oe, -^ Przewodnik krakowski na rok 1835 r., 
obejmumcy w sobie Kalendarz rzymski, ruski, 
źydowsKi i mabomet.; genealog, panujących 
w Europie; Szematyzm wszelkich władz ]a*a- 
jowych W. M. K.; Itys historyczna statysty- 
czny tegoft kraju, z opisaniem topograficznym 
stolicy ; Wykaziciel ułatwiający przyjemny po- 
byt w Krakowie i Rozmaitości krakowskie. 
Rok I. Kraków, nakład i druk Cieszkowskiego, 
w 24ce, str. 888. + 

— Przypadki pana Czerwonki. Warszawa, 
druk przy ulicy Leszno Nr. 660, 1829, w 8ce, 
str. 86. 

— Pszczółka krakowska. Dziennik history- 
czny i literacki. Wychodziła od Października 
1819 r. ówierórocznie I. Tora; od roku 1820 
do 1822 rocznie po lY. Tomy; razem ?[III. 
Tomów. W r. 1828 wyszedł Ciąg dalszy pod 
nazwą: Muza nadwiślańska. Kraków, w 8ee. 
Tom po 6 złp. + 

— Pszczółka polska, wychodziła od 22go 
Kwietnia do 7go Orudnia 1828. Tomów Ul. 
Ogólnego zbioru Tom XY<-XYlf. Kraków, 
1823, w Sce; Tom 1, Krów 30, str. 238; Tom 
II, Nrów 39, od str. 289 — 577 ; Tom III, 
Nrów 30, do str. 826. Znił. 8 złp. + 

— Rej z Nagłowic, przysłowie polskie w 
trzech aktach wierszem napisane, w myśl 
przyłączonej powieści: Młodośó Zygmunta 
Augusta, powieść polska. Kraków, nakładem 
i drukiem J. Czecha, 1848, w 16ce, str. 94. 
8 złp. 15 gr. + -f -f 

— Rozmaitości krakowskie. (Wydawca Tom. 
Ujazdowski). Kraków , u J. Czecha , 1834 
w 4ce, od Nru 1 do 13 po jednym ark., a od 
1 4 —48 po V, ark. (Mieści przedruki najwięcej 
pióra Majeranowslnego Konstantego.) 

— Rozrywki przyjemne i poiyteozne. Dzieł- 
ko poświęcone literaturze, poezyi i roman- 
som, przez Konstantyna Mąjeranowskiego. YI. 
Tomików. Kraków, wydawca, druk Józefa 
Mateckiego, 1826, w 12ce; Tom I, str. 84; 
Tom n, atr. 89; Tom III, str. 72; Tom lY, 
str. 72; Tom V, str. 72; Tom VI, str. 72, 
Tomik po 2 złp.) 

(Tomik Y. do IX. wychodził pod napisem : 
Flora polska, -f) 

— Sen i przeczucia Kościuszki w latach 
1790, 1814 i 1815. Kraków, 1848, w 8ce, kart 
4. + 

— Śpiewki narodowe ze Studni Artezyj- 
skiej i Krakowiaki z Wesela krakowskiego. 
Kraków, J. Wildt, 1848, w 16ce, str. 8. + 

— Wesele na Pocieczce, opera narodowa 
w 1 akcie oryginalnie wierszem napisana 

przez wydawcę Pszczółki krakowskiąj, 

z muzyką Wygrzy walskiego, wystawiona pierw- 
szy raz na teatrze krakowskim 14 Lipca 1822. 
Kraków, w drukarni M. Dziedzickiego, 1823, 
w 8ce, str. 44. 2 złp. 

^ 24 Widoków miasta Krakowa zdjętych 
podług natury przez J. N. Głowackiego. YI* 
Poszytów. Krakćiw i Paryi, 1832—86, w 8ca 44 MAJ£HBfiER ~ MAJEWSKI. poprzecznej, rycin 24 z tekstem. 86 złp. ; illu- 
minowane 108 złp. + 
(Tekst pióra Majeranowskiego.) 

— Toż, wydanie (tytułu). Tamie, bez w. 
roku. 80 złp. 

— Obaoz: Głowacki. 

— Wybór Pszczółek z lat upłynionych 1820 
i 1821, zawierający pisma poświęcone naro- 
dowości, z Yll. Tomików na trzy Tomy ob- 
szerne złożony. Kraków, 1828, w 8oe; Tom 

I, Część I, str. 288, Część II, str. 280, Część 
III, str. 248 ; Tom II, Część I, str. 286, Część 

II, str. 802 ; Tom III, Część I, str. 800, Część 
n, str. 249, z 7 rycinami. 6 złp. 

— Zamek O^odzieniec, powieść history- 
czna z XII. wieku, przez XX. Kraków, J. 
Czech, 1847, w 12ce, 1 lycina, kart 2, str. 
II i 216, kart 2, z rycin) ruin Ojcowa. 6 złp. + 

— Ob. Delavlgne (Nieszpory); Hein (Mimili); 
Ptttli A. (Wódka); Soczyński Karol 

Majerbeer J., obacz: Pawłowski. 

MAIERCZAK Maciej (Kanonik). Mowa żało- 
bna na pogrzebie ś. p. W. Maryanny z Lubo- 
widzkich Bocheńskiej, dziedziczki dóbr Ha- 

lenieckich, przez W. Księdza Kanonika, 

Proboszcza Stopnickiego miana w kościele 
Szanieckim d. 6 Lipca 1889 r., w 8ce, str. 
14. "^ Do tego jest przydana: Przemowa przy 
złoienin do grobu zwłok ś. p. W. Maryanny 
z Lubowidzkich Bocheńskiej, przez W. Księdza 
Sylwestra Grzybowskiego PleDana z Zborówka 
w kościele Szanieckim pisana d. 6go Lipca 
1889, w 8ce, str. 10. 

Majestat w ubogim domu. Najjaśniejszemu 
Panu na górze Tabor przemienionemu. Poznań, 
nakład Reisneray 1880. 15 gr. 

MAJEWSKI. Wyszczególnienie dowodów uty- 
tych do uzasadnienia obrony za Wojciechem 
Grzymała byłym referendarzem Rady Stanu 
o odbyte usiłowanie spełnienia zbrodni stanu 
obwinionego, fol. 

— Obrona Wojciecha Grzymały byłego Re- 
ferendarza w Radzie Stanu, o oddalone usi- 
łowanie spełnienia zbrodni stanu obwinione- 
go, fol., str. 84. 

MAJEWSKI A. Satze ans saromtlichen Rechts- 
und politischen Wissenschaften. Lemberg, 
1882, w 8ce. 

^ MAJEWSKI Adolf. De substantiarum, quae 
liąuorłbus amnii et allantoidis insunt, ratio- 
nib. diyersis yitae embryonalis periodis. Dis- 
sertatio inauguralis. Dorpati Liyonorum, typ. 
Schumann et Mattiensi , 1858 , w 8ce, str. 
44, tabl. 5, karta 1. + 

MAJEWSKI Benedykt (ksiądz). Kazanie w 
dzień Niepokalanego Msryi Poczęcia, to jest: 
dnia 8 Grudnia, o przyczynach upadku naro- 
dów i o sposobach zabezpieczenia ich stało- 
ści, w kościele XX. Bernardynów warszaw- 
skich, przez Prof. Teologii tego& Zgroma- 
dzenia miane. Za pozwoleniem Zwierzchności 
duchownej. (Warszawa), 1806, w 8ce. MAJEWSKI Erazm (Dr. Med.). O grzybach 

jadowitych krajowych. Wyciąg z rozprawy 

uwieńczonej nagrodą. Kraków, druk Fried- 
leina, w 8oe, str. 59. + + + 

MAJEWSKI Frtnc. (Dr.), KULESZA i R08E 

(wydawcy). Pamiętnik Towarzystwa lekarskie- 
go warszawskiego, za upoważnieniem Rządu 
wydany. Serya li. Tom I. i II. (Zbioru ogól- 
nego Tom XXy. i XXVI) Warszawa, Natan- 
son, 1851 r., w 8ce, str. 146, 167, 158, 168. 
Przedpłata za Tom I. i II., czyli za cztery 
Zeszyty. 20 złp. 

— Toż, w latach 1852—1868. Tom III. do 
VI. (Zbioru ogólnego Tom XXVII — XXX), 
w 8ce, str. 161, 169, 182, 150, 870 i 882. 

— Więcej obacz: Pamiętnik. 

MAJEWSKI Hipolit Krople amerykańskie od 
bólu zębów i £lixir amei7kański. (Po polsku, 
rossyjsku, francuzku i niemiecku.) Yriedeń, 
(Erste Wiener Vereins-Buchdruckerei), 1873, 
fol., 1 karta. + 

MAJEWSKI Karol. Zasady rolnictwa. War- 
szawa, Redakcya Biblioteki rolniczej, 1873. 

Majewski kupiec, ob. Wyozechowski Antoii. 

MAJEWSKI Leon (Dr. Praw). De potestate 
maritali. Dissertatio inauguralis. Kraków, J. 
Czech, 1840, w 8ce, str. 31. + 

MAJEWSKI Ludwik. Z krwawą łuną od Za- 
chodu. (Wiersz.) 25 Maja 1848. Lwów, w 8ce, 
str. 2. 

MAJEWSKI Macie] (Rektor Szkoły wydziało- 
wej w Kaliszu, 1 18^)' Fizyka dla Szkół wy- 
działowych. (Rękopis.) Pisdf także w tej^ na- 
uce wiele uczonych rozpraw. (Tak donosi po- 
wszechny Dziennik krajowy 1880, Nr. 286.) 

MAJEWSKI Stanisław I Ksi%źecika humo- 
rystyczna pocztowa na rok 1865, przez listo- 
nosza w Przemyślu. Bochnia, druk W. Pisza, 
1865, w 8ce, str. 28. + 

MAJEWSKI Stanisław II. Przewodnik do 

rnastyki higijenicznej, zastosowany głównie 
liytku domowego, przez..... Dyr. Instytutu 
leczn. szer. i gimn. w Warszawie. Z tablicami 
litografowanemi. Warszawa , Wydawnictwo 
Opiekuna domowego, 1874. 40 kop.; z prze- 
sypiał 50 kop. 

MAJEWSKI Teodor. De lectione bibliomm 
in lingua polonica. Gracoyiae, typ. Uniyers., 
1815, w 4ce. 

— Kazanie na Trzy Króle o igawieniu się 
Chrystusa miane..... w Włocławku 1814 roku. 
Warszawa, w drukami XX. Piarów, w 8oe, 
str. 20. 

— Kazanie na pogrzebie ś. p. W. Estery 
z Kretkowskich Rogatkowej Pułkownikowej 
miane przez..... w Swierczynie d. 28 Lutego 
1815 r. Warszawa, w drukami XX. Piarów, 
w 8ce, str. 19. 

MAJEWSKI Walenty Skorochod (urodź. 1764 
ł 1885). Brahma-Waiwarta*Puranam, osnowa 
MAJEWSKI. 4& s rokopumo Biblioteki król. Berlina. j[>rzepi- 
Mne, 1 prsydatiriem prseklada łacińskiego 
pnes Adolfa Fryderyka Stenzlera Pomorza- 
nina etc, w r. 1829 o^łoBzona, a przez..... 
Podlatianina na polskie brzmienie wyrazów 
Samskryta przepisana i do znaczenia w języku 
narodowjrm zbUłona, w zamiarze porówna- 
nia trzech tak odległych języków i ułatwie- 
nia nauki czytania, pisania i obeznania si^ 
16 brzmieniem tej tak starożytnej mowy za 
niewymawialną w obcych językach uwaianej, 
uaaownym Bpółziomkom i innym Słowianom 
poiwieca. Warszawa, drukiem Lutkiewicza, 
mkłaoem i postaciami Samskrytu wydawcy 
wlisnemi, 1^0, w 4ce, str. XII, kart niel. 
3, itr. 55. -f 

« Gramatyka języka tureckiego , w 4qe , 
•tr. 92 (litografowana). 

— OramatTka mowy starożytnych Skuthów 

(»yli Skalnych górali, Iddoskythów, Indyków, 

Bodkynów Herodota, Samskrytem czyli do- 

kitdni mow^ zwanej, z oryginału samskryt- 

skiego, przekładu Colebrooke, Carey, Wil- 

kins, Tates, Forster i innych, a szczególniej 

podłóg poprawniejszego wydania pana Bopp 

w Berhnie jui ukończonego , do dyalektu 

poWego i innych sławiańskich zastosowana 

1 alspaona. Z przypisami z całego dzieła 

i^Mnemi, naukę pisania, czyUnia, wyma- 

ima i zrozumienia obejmnj^emi, z 18ma 

tdistmi odmiany części mowy, wyciągi z 

itedi dzieł przedstawi ąjącemi. Warszawa, 

Mttl autora, 1828, w 4ce, str. YIII i 80, 

UL U. 13 złp. 10 gr. + 

<* Toł, w r. 1883 kartę tytułową przedru* 
ze zmianą w tytule: Odmiany pisa- ka i lytowania głosek języków wschodnich, 
fltesny cz^i mowy, wyciągi z róinych dzieł 
fnjdiUwiuącemi, dalszy ciąg. Reszta bezpo- 
iwite o ogloezuną będzie z przypisami od 
pnddła Ii38 aż do końca tęjie Óramatyki. 
WMawa, w drukami Łątkiewicsa, 1833, w 
im^ str. 166. Odmieniono tekst od str. 21 
i Ciętd U., str. 167—262 i przedmowy str. 
1 1 UbUc foL 2. 

*" Kodeks handlowy ze zlecenia JW. Mini- 
•tia Sprawiedliwoici przełożony przez Wal. 
Osotooioda Majewskiego. Warszawa, drukiem 
Wiktora Dąbrowskiego, 1808, w 8ce, str. 236 
i 16^ nieliczb. a 5 złp. + 

^ Kodeka handlowy, wraz z powodami z 
palerania J. W. Ministra Sprawiedliwości 
jnm W. 8. Majewskiego T. A. X. W. T. K. 
y*^P» H. przybranego Członka przełożony. 
Ktreya n. poprawna. Warszawa, drukiem 
I^fkowskiego, 1811, w 8ce, str. 223 i kart 
ilUeib. 4 złp. 4 

^-Kodeks handlowy, wraz z Powodami z 
Agi^ JW. Ministra Sprawiedliwości przez 
SHiU ^u Skorochod Milewskiego^ główno - 
jywego Archiwistę i Pisarza aktów Króle- 
^Pf Po ttkiego, b. deputowanego na Sąimy, 
jjWli aie^azłtelnej służby publicznej Eme- 
9% fftelożony. Edycya trzecia poprawna. | Warszawa, w drukami Łątkiewicza przy ulicy 
Senatorskiej pod Nr. 467, 1834, w 12ce, str. 
288. 4 złp. + + 

-— Powody do ustanowienia Kodeksu han- 
dlowego, z wyłożeniem ducha tegoż Kodeksu, 
z zlecenia J. W. Ministra Sprawiedliwości 
przełożone przez Warszawa, druk Dąbrow- 
skiego, 1811, w 8ce, str. 222. 8 złp. 

— Przedmowa do drugiej części Grama- 
tyki Samskryckiego języka, oraz do zarysu 
dzieł dotąd ogłoszonych i do ogłoszenia przy- 
gotowanych, autora teiże Gramatyki. War- 
szawa, 1833, w 4ce, 1*/^ arkusza. 

— Rozkład i treść dzieła o początku licz- 
nych sławiańskich narodów, tudzież każdego 

w szczególności, we lY. Tomach, przez 

Deputowanego na Sejm z gminy Vi. M. S. 
W., Członka czynnego Towarzystwa królews. 
warsz jprzyj. nauk, Archiwistę i Pissrza akto- 
wego Królestwa Polskiego. Warszawa, w dru- 
kami Dąbrowskiego, 1818, w 8ce, str. CXXXX 
i nieliczb. 4. 5 up. i- 

— Rozprawy o języku samskryckim ; patrz 
niżej: O Sławianach. 

— O Sławianach i ich pobratymcach. Częśó 
I. obejmająca czytane na posiedzeniach dzia- 
łowych w latach 1813, 1814, 1815, tudzież 
na posiedzeniu publicznem Towarzystwa kró- 
lewskiego przyjaciół nauk d. 30 Kwietnia 
1816 r., rozprawy o języku Samskrytskim , 
tudzież o literaturze Indyan w tymże języ- 
ku, z przydatkiem wyci^u gramatyki tegoż 
języka, tablic rycin czyli pisma i liczbowa- 
nych postaci osnowy wiersza bohatyrskiego 
pod nazwą: Rama- Jana, wyciągów z tegoż 
wiersza, słowniczka, niemniej dwóch poprze- 
dnich rozpraw o Archiwach i umiejętności 
dyplomatycznej, przez Archiwistę i Pisa- 
rza aktowego Królestwa Polskiego Towarzy- 
stwa królews. przyj, nauk przybran. Członka 
Podlasianina. Warszawa, w drukami Wiktora 
Dąbrowskiego, 1816, w 8ce, str. 180 i kart 2, 
dalej następiąjąpoprzednicze rozprawy: Rzecz 
o Archiwach, str. XXXir, następnie: 11. Rzecz 
o sztuce dyplomatycznej, od str. XXXU— 
LXIY (ostatnie dwie są ponowne odbitki z 
Rocznika Towarzystwa przyjaciół nauk), tabl. 
fol. 2, z tych : Tabella trzech głównych obra- 
zów postaci rycin i pisma Samskrytu, bywa 
i osobno w obiegu. + + -f 

^ Zbiór rozpraw podług działów nauk i 
umiejętności, historyą wędrówek, przesiedleń 
i przenosin ogólną i szczególną ludów i naro- 
dów odrębnych rass czyli płomieni, z jednej 
do druąiej krawędzi kuli ziemskiej wyjaśnia- 
jących 1 za przypisy do tejże historyi rozbio- 
rowo i chronologicznie zebranej służących, 
w miejsce wstępu do obszemego dzieła roz- 
poczęty. 7omów II. Warszawa, druk Łątkie- 
wicza, 1827—28, w 8ce; Tom I, str. XI i 
235 ; Tom II, Część 1, str. XI, 256 i 1 mapka. 
13 złp. -f 

— Obacz: Brahma; Ohryzko (Batowski A.: 
Biografia) ; Rozenblatt J. (1845). ••v» ■pr 4» MAJEWSKI ^ MAJSTER. MAJEWSKI Wlimii^ (orods. 1806). Odpo* 
wiedź Da skargę reB%iucyjn% syndyków upa- 
dłości Sal wiana Jakubowskiego ze 9trony Her- 
mana Epsteia, Majera Bersobn i Maurycego 
Biuro, właścicieli fabryk cukrowych w Her- 
manowie i liyszkowicacli, co do wyroku rzą- 
dzącego Senatu w całym, składzie wydanego 
w dniach od 10 (22) do 18 (30) Stycznia 1867 
roku. Warszawa, fol., str. 81. 

— Skarga wzajemna i odpowiedź na skar- 
gę Prokuratoryi do rz%dz^ego Senatu w Dep. 
ogólnego zebrania ze strony Alezandra Pru- 
szaka etc., przeciwko Prokuratoryi królew- 
skiej etc, co do wyroków dwóch S%du admi- 
nistracyjnego 1843 etc. przedstawiona przez.... 
fol., str. 28, Summaryusz str. 4 i kart 2. 

— Skarga oppozycyi trzeciego do IX. War- 
szawskiego Departamentu rządzącego Senatu 
z strony domu handlowego Edwarda Steg- 
mann et Comp., przeciw Samuelowi RobeH- 
son, Salomonowi Briinner etc. na wyrok rzą- 
dzącego Senatu z r. 1867, fol., str. 18 i Sum- 
maryusz str. 4. 

— Obacz : Rosenblatt J. (Uwagi). 

MAJEWSKI Wincaii^ (ksiądz), IWASZKIE- 
WICZ (ksiądz), 8. KOZŁOWSKI, X. FELIŃSKI. 

Cztery mowy pogrzebowe po ś. p. X. Igna- 
cym Hołowińskim Arcybiskupie. Wilno, nakł. 
i druk J. Zawadzkiego, 1856, w 12ce, str. 
135. 75 kop. 

MAJEWSKI Wład]f8ław. Zdania ze wszyst- 
kich gałęzi prawa i umiejętności politycznych, 
których w celu otrz^ania ffodnośoi Doktora 

Sraw etc, publicznie bronie podejmuje się. 
braków, drukiem Uniwersytetu, 1865, w 8ce, 
str. 6. 

MAJUTH Jan (urodź. 1786 f 5 Stycznia 
1855). Isabella. Erzahlung (w Almanachu Iris, 
wydanym we Wiedniu 1843.) 

(Mallalh Szekely J^zef, ur. 1737 f 1810 r.) 
£xoeMentissimo ac illustrissimo DD. Josepho 
Mailatii Szekhely, Magistratus regins Graco- 
▼iensis obseąniose applaudit, 1800, w 4ce, kart 
2 (wierszem). + 

JNaillart A., pbacz: Cormon. 

Majmo^ Salomon (urods. 1754 t 1800), ob. 
Posiedzenie; Urmowski KI. (1821). 

MAINARD Edmund (piszący pod pseudoni- 
mem FontiHe). Adam Mickiewicz, sa vie et sa 
croyence, esąuiase biographiąue, irapressions 
et aouveoirs par £d. Fontille. Mirecourt, 
Ęam)>ert, 1862, w 12ce, str. 159. •»• 

— Toł, w druffiej edycyi pod tyt. : Le Pro- 
phete national de la Pologne (esqnisse sur 
la vię et la croyanoe d' Adam Mickiewicz). 
Paris, 1863, w 16ce. 2 franki. 

(Tutaj opuszczono nrzedmowę z pierwBsej 
edyeyi na żądanie roaziny Mickiewicza). 

— Adam Mickiewicz, rys biograficzny zło- 
żony ze wspomnień i wrażeń. (Przekład L. 
Sieciiońskiego), KraJi^w, Qraybowski| 1863, 
w dce, Btr. 137. (Od^nik s fimn*) I «tr. i^ MAINERI B. e. L' uUimo Boji^ (Poomut 
o Murawievi6«) Milano, tipogr. A. Gaitinoni, 
1869, w 12ce. 

Mainoci, obacz: 8. J. K. 

Majoraty w Polsce, obacz: Kial A. 

MAJORKIEWICZ Jan (urodź. 1820 f 1847 rX 
Historya, literatura i krytyka. Literatura pol- 
ska w rozwinięciu histoi^cznem. Warszawa, 
nakład autora, drukiem Kommiss^ rządowej, 
1847, w 8ce, str. 349. 10 złp. -i- + + 

— Toż. Wydanie drugie pomnożone. (Pisma 
pośmiertne. Tom I.) Warszawa, G. Sennowald, 
1850, w 8ce, str. 455. 12 złp. 4. 

— Historya serca i rozumu (uczucia i wie- 
dzy). Rękopism pośmiertny. Dwie Części w I. 
Tomie, z popiersiem autora. Warszawa, Sen- 
newald, 1851, w 8ce, str. 490 i nieliczb. 2. 
(Ogólnego zbioru pism Majorkiewioaa Tom 
II. i III.) 20 złp. + * 

— Nowa metoda uczenia się jeografii. War- 
szawa, nakład i drak Gazety codziennej, 1841, 
w 12ce, str. XII i 156. 3 złp. 

— Pisma pomniejsze. Tomów II. (Ogólnego 
Zbioru pism Tom IV. i V.) Warszawa, Sen- 
newald, 1852, w 8ce, str. 403 i 314. 20 złp. 

(Obejmuje: I. Rys historyi jeografii;^ O poj-* 
mowaniu jeografii jako nauki od czasów Kit- 
tera; Rzecz o historyi powszechnej; Nowy 
zwrot naukowości; Rzuty filozoficzne; Sta- 
nowisko, jakie obraó nalei^ dla pokazania 
rozwoju literatury naszej; Powm^ w myśle- 
niu i iyciu; O* pierwszej zaaaozie filozofii; 
O filozofii w wiekach średnich ; O iyoiu 
dnchownem; Rys historyi loiki; O znacze- 
niu mnemoniki w pedagonce; Księga Job; 
O Szyllerze ; Religgnośó w Kalderonie ; Pierw- 
szy zawiązek literatury w pieśniach i poda- 
niach ludu ; Słówko o Krasickim i duchu pita 
jego; Słówko o ks. P. Skardze. -- U. Mło- 
dośó moja i przejaidiki po kraju; Wapo- 
mnienia z Dodróiy po Litwie, Rusi ozamesf 
i białej ; Ogląd dziejów ludu proetego na 
Rusi i w Rossyi ^ Uczony a niezni^my nata- 
ralista polski Wojciech Zborzewski ; Roabioiy, 
przeglądy i krytyki dzieł polskich.) 

— Pisma pośmiertne. Tomów Y. (Tom I: 
Historya, literatura i krytyka ; Tom II. i III : 
Historya serca i rozumu ; Tom lY. i V : Piamm 
pomniejsze.) + 

— Rys historyi geografii. (Oddn:dE z Prie- 
fflądn naukowego.) Warszawa, druk Chmie- 
lewskiego, 1843, w 8oe, str. ^. 

— Obacz: GliszczyAski M.; Gromadzki P.; 
Wnorpwski X. Z. 

Majowe tlabo^eństwo, obacz; Wielogtowaki 
Walery. 

Majówka, ob. Czajkowski P. (1818) ; Śpiawy. 

Maison des inralides polonais en Suispe. 
Appel au^ artistes. Zuricb} 1864, w 4g6. 

Majster od prayjpkciela lodu, obaoz: OanlOh 
leiiiiW Ifląncy. SAK0WI8KA. 47 

■iełtMch«n, ron Łemberg, Sra^der, 18S6, 

V 8ee, itr. 133. 

— OpnBCDlum d« aetsionibuB oralibui, nu 
d« metDudo nnamentlornio proceuunm lom- 
Ditrioram k Josepha Carolo Maksy. Leopoli, 
Łjp. SiDąjder, 1626, w 8ae. 

Mahenzls, obaoz: Hackanzie. 

HAKOLONOIU Andrzej. PowiDtkowaaie Ko- 
^Bgo Koku I8GG. — OluekwuDłoh. — Ctnw- 
ttwia (w~8 j^tykaeh). Lwów, druk SUuropig-,, 
w 4ee, 1 karła. 

MAKÓL8KI Franciszek (oBucz^ciel fizyki i 
zoologii w Szkole wojewódzkiej w Kielcach. 
Roiprawa a Aerolitsch czyli deitczu kamien- 
n;ra, podana Wydiialowi Filoi. Sekcji mat, 

" " - . - jj^ priei w cela doatf- 

a Filozofii. Ki«loe, « dru- fizycłD. Uniw. Jariell., priet w cela doatf- 

EienJa tattcnta Ura Filozofii. Ki«loe, ~ ' 
arni Jana Nepomucena Wodziciki, tJce, ttr. Sa -ł- -I 
— Obaoz: Argens d'. 
Makta, obaoi : B«riołiŁ . ..I Haiae, 1848 

w 4ce (datowane z Krakowa). , 

MAKOWIECKI Alsksaader. Banki zaliczkowe 

dla rzemie słoików. Warszawa , Kowalewski, 

1873, w 8ce, etr. 18. 5 kop. 

— Do oiego nauka doprowadzić looie czło- 
wieka? Odczyt popularny dU raemieślDików. 
Waneawa, nakfad Gaaety prsamyBtowo-rce' 
mieślDiczej, lbT3. K kop. 

— Gazeta przemysłowo - roloioaa. Piimo 
Bok I. Wydawca W. Sommer. 

Hakoi 

i rub. 

— Przyszłoić nastego roluictwa. Wanea- 
wa, H. Nowolacka i Spółka, 18li5, w 8ce, atr. 
86. 2 ztp. 

— Kadzioa, pisano tygodoiowa, poiwigcone 
literaturze , uaukom i sztukom. Warszawa, 
Redaktor A, Makowiecki. Wychodzita od Igo 
Lipca 186G. Uatala 26 Czerwca 186G r. Koka 
1865, w 4ce, Hrów 26, str, 208; roktt 1866, 
w 8ce, Hrów 26, atr. 416. Rocania 20 Wp. 

— Kzemieślnicy i robotnicy « Niemczeoli. 
Warszawa, 1874. 5 kop. 

— Jakim apoaobem raaie być lepiqj ne- 
miaślnikom ? Warszawa, 1874. 6 kop. 

— Spółki spoiywcze. (Oddrnk a Gazety 
polskiej.) Waraiawa, 1868, w 16c*, Btr. $G. 
22'/, koc. 4 

— Ubacz; Kalendarz iUnlrowany. 
NAKOWIECKI Stanisław. Szcz«iliwa expa- 

dycya pod Kamieńcem a Turkami r. 1674. 
Obaoz: Wójcicki (Biblioteka starotytoych pila- 
rzy polskich. Tom III. Waraaawa, 18&4.f ;d 48 MAKOWSKI - MALCZ. MAKOWSKI Adam X. Obraz W. O. Fabiana 
Birkowskiego z Zakona XX. DominikaDÓw Sw. 
i Dr., wystawiony na kazaniu pogrzebowem 
w Krakowie 1686. Kraków, 1859, w 8ce, nir, 
38. (Biblioteka polska wyd. Turowskiego.) + 

— Obacz: Birkowski F. (Kazania). 

MAKOWSKI Aleksander (urodź, w Grodnie 
1804). Praktyczne objaśnienia co do handlu 
zbożowego dla właścicieli ziemskich, nloione 
przez Dom kommissowy polski Makowski, 
kendzior et Comp. w Gdańsku. Kraków, 
nakiad Towarzystwa gospod., drukiem Czasu, 
1851, w 8ce, str. 40. 1 złp. 

— O obrocie handlu zbożem i innemi pło- 
dami ziemskiemi w r. 1849. Gdańsk, 1850, 
w 8ce. 6 sgr. 

^ Sprawozdanie z obrotu handlu zbożo- 
wego etc, w r. 1860. Gdańsk, Bertling, 1851, 
w 8ce. 5 sgr. 

MAKOWSKI (ksiądz). Modlitwy i pieśni do 
Pana Jezusa miłosiernego cudami w obrazie 
słynącego w kościele Tamorudzkim, (Kdyoya 
powiększona) przez ks. Makowskiego. Kra- 
mieniec, w drukarni rządowej (Michała Grej- 
ma), 1860, w 12ce, str. 42. 

inne edycye, obacz: Tarnoruda. 

MAKRAJ Alad. (Poseł sejmowy, wydawca). 
Kossuth Lajos Levelei Bem altabarnagyhoz 
1849. Marzjuniusig, kiadja Makraj Aladar 
kepuiseló. Pest, 1870. 

— Obacz: Kossuth (Briefe). 

Makrobiotyka, ob. Hufeland (1828); Ostre- 
iyński J.; Tryplln (Hygiena). 

(Maksymilian Aroyksiążc.) Kratky spis o po- 
rażce a zajeti Max. yoleneho krale polskóho, 
arcik. rakauskóho. (W czasopiśmie Muzeum 
czeskiego, lbi84 r.) 

Maksymilian Arcyksiążę, ob. Annibal ; Ciam- 
pl 8.; M. F.; Małkowski; Markiewlei; Woj- 
ciechowski T. (w Czasie Dodatk. miesiccz.j. 

MAKSYMOWICZ Michał Aleksandrowlci. Ma- 

lorossyjskija pieśni, izdał Moskwa, 1827. 

— Ob uczastii i znaczenii Kiewa w obszczej 
żizni Rossii, riecz. Kiew, 1837, w 4ce. 

Maxymy z filozofii moralnej wyjęte. £dy- 
cya nowa. Warszawa, druk Tomasza Lebrnn, 
1806, w 8ce, str. 88. 2 złp. 

^ moralne dla młodzi, po polsku i po fran- 
cuzku. Wilno, Zawadzki, 180., w 8ce. 3 złp. 
10 gr. 

— wyjęte z historyi świętej i świeckiej, 
z francuzkiego. Lwów, w 8ce, 1 złp. 

— życia chrześciańskiego w 31 uwagach, 
na każdy dzień miesiąca ułożone. Kraków, 
w 8ce. 1 złr. 

— Obacz: Rochefoucault (i uwagi, 1812). 

Makulski, obacz: Makólskl. 

MAKU8ZEW W. Italiańskie arohiwy i ohra- 
niaszczyje sia w nich materiały dlia sławiań- skoj istoryi. Fiorentintkg hosudarstwenny ar- 
chi w. 1870. 26 kop. 

MALACARNE V. Commentario delie opero 
et delie yicende di Giorgio Blandrata, nobile 
Saluzzese, archiatro in TransiWania e in Polo- 
nia. Gon ritratto. Padova, tip. Bettoni, 1814, 
w 8ce, str. 122 i portret 26 ogr. 

Malachiasz Św., obacz: Rennew. 

MAUGH0W8KI Edmund Napoleon Alexander. 

Que8tions des th^ses tirśes au sort. Mont- 
pellier, 1840, w 4ce, str. 24. 

MALARME Karolina z domu hr. Boumon (nr. 
1753). Stanislas roi de Pologne. Roman. To- 
mów III. Paryż, syn autorki, 1812, w 12c6. 
7 frank. 50 cent. 

Malarstwo, obacz: Chromiński (Przewodnik): 
Głowacki J. (SUn): I. W. (1866); Kraszewski 
J. I. (Legenda); Piwarski; Pliniusz; Posiedze- 
nie (Szkoła) ; Raczyński At ; Sypniewicz ; Statt- 
ler; Waten <Nauka). 

Malarze (Uistorya), ob. Gąsiorowski (Cechy) 
w Krakowie} ; Grabowski Ambroży : Łuszczfcio- 
wicz Wł.; Rastawlecki E. (Słownik malarzy); 
Buszard (francuzoy). 

Malarz czyli Zabawka pożyteczna i przyje- 
mna w obrazkach dla młodzieży wynaleziona. 
Zawiera krótką naukę dla zaczynających illu- 
minować, z 12 wzorami illuminowanemi i 
tyluż czamemi do przerysowania i koloro- 
wania służącemi. Nr. 1 i 2. Wrocław, u Wil- 
helma Bogumiła Korna, 1817. Numer każdy 
po 6 złp. 

— Toż. Tamże, 1827 (nowy tytuł). 

MALAT Carl. Satze aus den Bechts- uod 
Staatswissenschaften u. s. w. Krakau, Buch- 
druckerei der Unirers., 1872, w Sce, str. 7. + 

MAUW8KI Alojzy. Zdania z różnych gał^n 
prawa, nmiejętnośoi politycznych, których po 
odbyciu egzaminów ścisłych w celu otr^- 
mania stopnia Doktora Prawa w o. k. Wszech- 
nicy Jagiellońskiej w Krakowie..... rodem « 
Starei wsi w Galicyi, d. 17 Lutego 1872 r., 
o godzinie 12 w południe w Kollegium pra- 
wniczem publicznie bronić się podejmiige. 
Kraków, druk Uniwers. Jagiell., 1872, w Sce, 
str. 6. + 

MALAW8KI Antoni. Mowa JMP.... nauczyciela 
języka niemieckiego i jeografii w czterech 
pierwszych klassaoh, przy rozpoczęciu lekcyj 
w Gymnazyum Wołyóskiem d. 3 Października 
1805 r. miana. Bez wyr. m. i r. Krzemieniec, 
1805, w 4ce, str. 8. 

Malborg, obacz: Bobrzyński; Obchód. 
Malbork drukarnia 1846; ob. Zaświadczoi 
Malcz Bogumił, obacz: Rapport. 

MALCZ Jan F7d. Wiih. (urodź. 1795 1 1B52). 
O cholerze indyjskiej epidemicznej, rzecz 

napisana przez Warszawa, G. Sennewald, 

druk Gałczowskiego, 1881, w ScCi sto. 161* 
8 alp. -f -h + 
MALCŻ - MALCZEWSKI. 4» — Dissertatio maugoralis de spinae dor^i 
dittonionibiu, ooyaąne ad eas sanandas ma- 
china Graefiana. Berolini, typ. Unger., 1818, 
w 4ce, « ryc. 

— De noTa machina Graefiana ad distor- 
lionet tpinae doni sanandas, nec non disąui- 
sitio deformitatnm istarum. Berolini, apad 
Dumlerom, w 4ce, z ryo. 

— Toż, tertia editio. Berolini, 1821, w 4ce. 

~ Komitet centralny zdrowia. Warszawa, 
1831, w 4ce, Btr. 4. + 

— Rady dla matek, obejmujące przepisy 
IMelęgnowania i hodowania dzieci w pierw- 
ttydł latach życia. Warszawa, G. Sennewald, 
1^ w 12ce, str. 111 i 195. 3 zip. 16 gr. + 

— Typhos, po polska Dur. pojmowany i 
(^ńtany. Warszawa, drukiem bt. Strąbskiego, 
1847, w 8ce, str. YI i 135. 5 złp. -f + -h 

— Pamiętnik lekarski, wydawany przez W. 
Malesa. Tom I. i II. (każdy po IV. Zeszytów). 
Warszawa, drak Gałczowskiego, 1828, w 8ce ; 
Tom I, str. 556 i 4 odciski Ctogr. ; Tom II, 
r. 1829-30, str. 573. Tom po 20 złp. + 

— Pamiętnik Towarzystwa lekarskiego war- 
stawskiego. Wydawcy, Członkowie tegoż To- 
warzystwa: Malcz, Janikowski, Koehler, Le- 
bnm, Leo i Lebel. Warszawa, druk Maksy- 
niliana Chmielewskiego, 1837, w 8ce, str. 718. 
Mrip. + 

(Wydawany byl w ćwierórocznyoh Poszy- 
M} od roka 1837 do końca 1839 wyszło 
huftów YUI, czyli Tomów II. Od r. 1840 
— 1842 wychodziły ćwieróroczne Poszyty od 
19 4o 12 ark., wydawca Dr. Lebel. W Tomie 
m. I r. 1840, na tytule dodano : „Wydawany 
n apoważniemiem rz%dowem.' Tom lY. do 
Tcttii XXiy. od roku 1841—1850 włócznie, 
lacsaie po d^a Tomy. Nakład Towarzystwa. 
01 r. 1851 Serya druga. Ob. Pamiętnik. + +) 

•*- Wiadomość o wodach mineralnych i spo- 
nUe zastosowania się przy wodach. War- 
mm%^ 1825, w 8ce. 

«* Ob. Brandt (Cholera); Lagneau (Wenę- 
iM; Otta L (1853); Struwe A. 

Ohiez W.) Uwagi nad pismem Dra Malcza 
oaholcrze indyjskiej. Warszawa, 1832. 

■ALCZ Mieczysław L Cholera^ jej istota i 
httnile (wraz z opisem ostatniej epidemii, 
MI^1866). Warszawa, druk J. Cotti, 1866, 
irfce, str. 1 i 90. 1 rub. 

'— I^ńtty o wystawie powszechnej paryzkiej 
vr. 1867 pod względem lekarskim. Kraków, 
tek Uniwera., 1868, w 8ce, str. 88. + 

*7 Pogląd na przyczyny, historyą i rozwi- 
JMi»«ie chorób zaraźliwych u zwierząt w sto- 
wica 00 człowieka. Przyczynek do patologii 
M6«ittwczei'. Warszawa, skład główny u H. 
fcl i am ia, druk A. Liefeldta, 1865, w 8ce, 
A 9t 8 złp. 10 gr. 

JtUBMSKl Aiitani (urodź. 1793 t 1825). 

Wlii powieśó okraińska, przez Warsza- 

H^ mk N. Glócksberga, J1825, w 8ce, str. II i 9G. (Dedykacya Niemcewiczowi.) 4 złp. 
15 gr. + 

— Toż, z popiersiem autora, tudzież wia- 
domość o jego życiu (przez A. Bielowskiego). 
Lwów, nakład Kuhna i Milikowskiego, druk 
w Lipsku u Breitkopfa, 1833, w 8ce, str. XXX 
i 84. + 

— Marya, powieść ukraińska, wierszem. 
Lwów, druk Piotra Pillera, 1833, w 8ce, str. 
71. 3 złp. 

— Marya, powieść ukraińska. Londyn, na- 
kład i czcionki Bansemera, wytłoczono w dru- 
karni T. R. Druzy; Lipsk u Brockhausa; Lon- 
dyn u Ridgway, 1836, w 8ce, str. 6 i 10 
(pisownią dziwaczną drukowane). 1 złp. + + 

— Toż. Agen, druk Quillot, 1837, w 12ce, 
str. 54. 1 frank 25 cent. 

(Kapitan Józef Zieliński ułożył jako zecer 
i sam wydał w 200 egzempl.) 

— Marya, powieść ukraińska, tudzież dro- 
bne jego pisma zebrał, dokumenta objaśnia- 
jące osnowę Maryi przyłączył i żywot pisa- 
rza skreślił August Bielo wski. Wydanie po- 
prawne. Lwów, Milikowski, 1838, w 8oe, str. 
150. 5 złp. + 

— Marya, powieść ukraińska. Lipsk, Brock- 
haus i Avenarius, 1838, w 8ce. % tal. 

— Toż samo. Tamże, 1844, w 8oe, str. 140. 
4 złp. 15 gr. ; oprawne w płócienko 6 złp.; 
w wytwornej oprawie 7 złp. 15 gr. 

— Toż samo. Tamże, 1848, w 16ce, str. 
88. 3 złp.* oprawn. 4 złp.; ozdobnie opra- 
wione 5 Zip. 

— Antoni Malczewski, jego żywot i pisma, 
ozdobione popiersiem, wydał August Bielow- 
ski. Lwów, Milikowski J., 1843, w 12ce, str. 
165 i YII. 6 złp. + 

— Marya, powieść ukraińska. Poznań, Merz- 
bach, 1850, w 16ce, str. 66. 5 sgr.; w ozdo- 
bnej oprawie 15 sgr. 

— Toż, z 12 drzeworytami. Petersburg, 
Wolflf, 1851, w 16ce, str. lY i 113. W opra- 
wie ozdobnej 1 rub. 25 kop. 

— Toż, z ryciną. Wrocław, Schletter, 1861, 
w 12ce, str. YI i 68. 10 sgr. ; opraw. 15 sgr. 

— Toż. Poznań, nakładem J. K. Żupań- 
skiego, czcionkami W. Deckera i Spółki, 1856, 
w 16ce, str. 67. 20 kop. + 

— Toż. wierszem. (Biblioteka polska. Zeszyt 
I. Oddział poezyi. Wydanie Kazimierza Józefa 
Turowskiego.) Sanok, K. Pollak, 1855, w 8ce, 
str. XIX i 50. 2 złp. 6 gr. ł- + + 

— Toż. Petersburg, Y?^olflf, 1856, w 16ce. 

— Pisma. Tom I. Marya, powieść ukraiń- 
ska. Tom II. Pisma pomniejsze, z życiorysem 
autora i objaśnieniami historycznemi do Maryi 
przez K. Wł. Wójcickiego. Warszawa, nakład 
Michała Fruhlinga, czcionkami A. Ginsa, 1857, 
w 12ce, str. 63 i 107. 

— Toż. Warszawa, nakład Karola Bern- 
steina, druk Aleksandra Ginsa, 1857, w 12ce, 
str. 63, z ryciną. 

7 66 iiALCZEWSKł - MALECBtA. — Tofc. Tamże, uaklad Nowoleckiego, druk 
J. Jaworskiego, 1857, w 16ce, sir. 63. 16 gr. -f 

— Marya, powieść ukraińska. Lipsk, Brock- 
haus, 1867, w 16ce, str. 88. lOsgr.; oprawn. 
15 sgr. 

— Toż. Poznań, J. K. Żupański, 1862, w 
16ce, str. 63. 6 sgr. 

— Toż. Warszawa, nakład i druk N. Schrift- 
giessera, 1862, w 16ce, str. 67. 25 gr. 

•— Toż^ wydanie illustrowane, z 12 mie- 
dziorytami i 5 drzeworytami kompozycyi A. 
Zaleskiego, rytował J. Łukomski. Poznań, 
Żupański ; Lipsk, druk Zoerna, w 4ce, str. 
64. 16 tal.; oprawn. w skórę 18 tal. ; w płó- 
tno 17 tal. -f 

— Marya, powieść ukraińska. Warszawa, 
K. Brealauer, druk J. Psurskiego, 1864, w 12ce, 
str. 63. 10 kop. 

-* Marya , powieść ukraińska , przez 

(Wydanie trzecie^ czwarte, piąte.) Z przed- 
mową Ad. Mickiewicza. Paryż, Księgarnia 
Luxemburska, Nr. 16 ulica de Tournon, druk 
braci Kouge, Dunon et Fresne, bez wyr. roku 
(1866—67), w 32ce, str. 48. (Biblioteka ludowa 
polska Zeszyt Yll.) -f 

— Toż, wydanie nowe. Lipsk, Brookhaus, 
1867, w 16ce, str. 88. 10 sgr.; opraw. 17*/, sgr. 

~ Toż. Poznań, Żupański, 1870. 2'/, sgr. 

— Toż, wydanie zwykłe (?). Poznań, w księ- 
gami polskiej we Lwowie, 1871. 16 cent. 

j Nadto są edycye r. 1840 w Galery i pisa- 
rzow polskich i r. 1846 w Nauce poezyi Cegiel- 
skiego.) 

— Maria, eine polnische Sago von her- 

ausgegeben von J. Macholn. Wien, bez w. 
roku, fol., 1 ark. i 3 fotografie. 2 tal. 

— Maria, Ukrainische Erz&hlung ^bersetzt 
von Conrad R. Yogel. Leipzig, 1846. 1 tal.; 
zniż. y, tal. 

-^ Maria. Ukrainische Erzi^hlung in zwei 
Oes&ngen. Aus dem polnischen ins Deutsche 
metrisch sammt dón Anmerkungen des Dioh- 
ters fibertragen uud mit sprachlichen und 
sachlichen Zusatzen eri&utert von Ernst 
Schroll. Krakau, Druck und Yerlag von Karl 
Budweiser und Comp. ; Berlin, bei F. Schnei- 
der u. Comp., 1857, w 16ce, str. XXIV i 185. 
+ + + 

— Marie, povSst ukrajinska, z polskeho 
prel. FrantiSek Yldsak. Praha, u F. &ivnaće, 
1852, w ]2ce, str. 85. 80 kr. 

(W r« 1841 na czeskie przełożył Purkinie.) 

— Przekład Maryi na chorwackie r. 1870, 
w czasopiśmie „Wieniec.** 

— Toż, przekłady na rossyjskie roku 1844 
Pobiedonoscowa, roku 1867 przez Alexiejewa 
z Brześcia Litewskiego, w toku 1872 przez 
Klimowskiego. 

-^ Marie, ^oSme Ukrainien, traduit de 

par Boy er Nioche. Paris, P. J. Challamel, 
1845, w 8ce, str. 148. + — Toż, przekład francuski r. 1836 prze« 
Roberta Cleraence. 

— Obacz: Goszczyński 8. 

— Maria, poeme d' Ukrainę, traduit da 
polonais par S. M(anget). Nerac, impr. L. 
burey, 1868, w 12ce, str. 92. 2 franki. 

— Ob. Merzbach Henr.; Nitschmaiui; Pobie* 
donoscow. 

MALCZEWSKI AatOfii U. (Proboszcz w Nie- 
mirowie). Homilie na całoroczne niedziele i 
święta uroczyste. Tomów II. Lwów, Piller 
i Spół., 1838, w 8ce, str. 193 i 166. 6 złp. 

MALCZEWSKI Franciszek Skarbek (Biskap 
Kujawski, urodź. 1764 f d. 18 Kwietnia 1819 
jako Arcybiskup Warszawski). List pasterski 
do Ichmosci Xa. Plebanów dyecezyi Kujaw- 
skiej, wydany r. 1816. Warszawa, 1816, w 8oe, 
str. 16. + 

MALCZEWSKI Jan (listonosz w Wadowicach). 
Mixed-Pickle8 (Raahaama). Wyciąg z najzna- 
komitszych autorów anglo-indyjskich, według 
starożytnego rękopisu znalezionego na udzie 
Bramy, wydał i własnemi uwagami wzboga- 
cił na rok 1866. Kraków, druk Czaau, 1866, 
w 8ce, str, 16. + 

MALCZEWSKI Kornel. Poezye. Warszawa, 
druk A. Ginsa, 1868, w 8ce, str. 142. 

MAŁECKI A. Pomysł ratowania od śmierci. 
Wilno, 1847, w 8ce, str. 16. 

Małecki Br., obacz: Baczyński R. 

MAŁECKI Klemens (f w Warszawie 186.). 
Codziennik polski polityce, rolnictwu, han- 
dlowi i przemysłowi poświęcony, i Kronika 
przemysłu narodowego (Prpspekt). Warszawa, 
M. Glucksberg, 1823, w 4ce, Nrow 6. 

— Ob. Codziennik; DeliUe (Wiersz, 1818). 

MAŁECKA Wanda z domu Fryzę (nrodz. 1800 
t 1860). Bronisława czyli Pamiętnik Polek 

przez IV. Zeszyty. Warszawa, drukiem N. 

Glucksberga, 1822, w 6ce, Nrów 4, str. 221, 
z dwiema kolor, ryoin. 6 złp. 

— Rozrywki dla dobrych dzieci, przez..- 
Warszawa, nakład A. Brzeziny i Komp., 1829, 
w 8ce, str. 143, z kolorowanemi rycin. 4 złp. 

— Wanda, tygodnik nadwiślański, wyda- 
wany przez Wandę Małecką. Tom I. War- 
szawa, w drukarni J. Wróblewskiego, 1828, 
w 8ce, str. 236. 5 złp. 

— Wybór romansów, przekład Wandy Ma- 
łeckiej. Tom I— Xni. Warszawa, nakład Brze- 
ziny 1826-27, w 8ce; Tom I. i II. (Moore: 
Lalla Rukh): Tom III. (Skott W.: Pan dwóch- 
set wysp); Tom IV. do VII. roku 1827 (Cot- 
tin: Amelia Mansfild); Tom XIII (Mazepa, 
hetman Kozaków.) 

— Obacz: Byron (Powieści, 1828) ; Canpaa 
(Rady dla dziewcząt, 1827); Chateaubriand 
(Wspomnienia, 1827); CoHin (Amelia); D«sh 
(Ekran, 1846); DenolK (Rozmaitości fraBCUZ^ 
kie, 1859); iacob (Pojedynek); KoiMc J.; MALECZYŃSKA - MALINOWSCY. 51 Mmk; KrMenar (Walerym, 1^2); Moora 
(Łal)a Rakh, 1826); Muzeum domowe; Scott- 
WaHer (PaDoa Matylda, 1826) ; Souve$tr8 (Czło- 
wiek, 1846). 

MALECZyASKA J. Mała grammatyka Polska 
rofloiona na pytania i odpowiedzi. Kurs I. 
Warszawa, 1878, w 8ce, str. 69 i VII. 15 kop. 

— Pan Bóg pobłogosławi mej szczerej chg- 
et, albo Dobra i pilna Wiktosia, książeczka 
dla dolnyeli i pilnych dzieci. Warszawa, druk 
J. Ungra, 1866, w 8ce, str. IV, 66 i 2, z 3ma 
wzeworytami. 20 kop. 

MAŁEK 6. Epidemia choleryczna w War- 

■zawie w r. 1867. Sprawozdanie nłoiył 

^ 0. Inspektora lekarskiego miasta Warszawy. 
Wamawa, druk Gaaety polskiej, 1869, w 8ce, 
itr. 36. -f + i- 

Mtleipioa Germ., obasz: Gerinf. 

iALESZEWSKA Joanna. Notice sur M. Pier- 
ps Maleszewski. Paris, imprimerie E. Duver- 
ger, 1829, w 8ce, str. 48. (Toż przedrukowano 
na czele jego Essai.) + 

- Obacz: Chodźkowa. 

NALE8ZEWSKI Klemens. Nauka krótka fel. 
czerska, przez pytania i odpowiedzi ułożona, 
X pnjrłączeniem wiadomości o sposobach ra- 
iowania od pozornej śmierci, oa rozmaitych 
otnś i ukąscenia od wściekłych zwierząt, 
*M[daniem sposobu utrzymywania pijawek, 
tgUca rytą na kamieniu, wyobrażającą ciało 
fwjńeka w przecięciu, z odznaczeniem ar- 
Jg, żył i moakułów. Wilno, J. Zawadzki, 
W, w 12ce, atr. X i 117. 70 kop. 

^ Obacz : Adamowicz A. 

lAŁESZEWSKI Piotr Paweł (urodź. 1767 f 
^^ Mowa na obchód pamiątki Ignacego 
2»arowskiego ze Zgromadzenia XX. Piarów, 
W»ka Towarzystwa przyjaciół nauk., miana 
H Mtyi publicznej d. 6 Maja 1803. War- 
■•Wi*. 1803, w 8ce, str. 16. 

-•* Smai hi8torique et politioue sur la Pole- 
po, Aepaia son origine JQsqu'en 1788, ócrit 
■jftiactts par..... publió par sa yeuve. Paris, 
«#i Foomier, impr. E. Duverger, 1832, w 
^ Itr. 601 i portret. 7 fhmk. 60 centim. + 

>-Toł, wydanie drugie, z wizerunkiem 
•tea. Paris, chez M. Cardinat, impr. Duver- 
ptĄ Berlin, chez 8ch]esinger, 1833, w 8ce, 
rtt XLVII i 603. 

*^ Obaez: Maleszewska. 

. JKl Władysław Józef (nr. 1883). 

<mojdzi, powieść. Warszawa, ó. 

^ -: i B. Wolff, 1863, w 8ce, str. 802. 

^MfiS 1^.; zniż. 60 kop. + -i- 

MŁETSKA z Krasińskich K. Rzeczywistość, 
tUpM ory^nalna przez Karolinę z Nie- 
W^falfec* Tomów Ilh Warszawa, drukiem 
9ft%ldiag w 8oe; Tom I, str. 216, niel. 6; 
98, sir. d61 i nioliczb 1 : Tom III, str. 
— Obacz: Olipkaiii 

MALEWICZ Hilary (e Rosyi na Litwie). 
Essai sur V hepatite aigue. These presentóo 
et publ. soutenue a la facultó de Montpel- 
lier. Montpellier, 1834, w 4ce, str. 16. 

MALEWICZ Marc. Octav. (Lithuanus). Dis- 
sertatio inauguralis medico-practica de fre- 
ąueutioribus cerebri morbis in Instituto Cli- 
nico Yilnensi obseryatis, quam etc. Wilno, 
t3'p. Dioecesan., 1829, w 8ce, str. 81 i 8 kart. + 

MALEWSKI And. (Polon.). Quaedam de cam- 
phora, oarboneo sesguichlorieito, cumarino, ya*. 
nillaque meletemata. Dissertatio inauguralis, 
Dorpati Livonorum, typ. Viduae J. C. Schun- 
mann et C. Mattiesen, 1866, w 8ce, str. 32. + 

MALEWSKI Franciszek syn Szymona (f 10 
Kwietnia 1870 r.). Tygodnik petersburgski. 
Petersburga, w 4ce. (Założył to pismo wspól- 
nie z Mikołajem Malinowskim. Następnie 
Redakcy% ustąpił Przecławakiemu.) 

— Obacz: Oaniłłowicz. 

MALEWSKI Max. Jean. Synth^ses de Phar- 
macie at de Chimie prósentees et sontenues. 
a V Ecole de Pharmacie le U et 18 Fevrier 

1854, par nó a Staszów (Pologne). Paris, 

E. Thunot et Comp. impr., 1864, w 4ce, kart 
3 i od str. 3-8. + 

MALEWSKI Szymon (były Rektor Szkoły głó- 
wnej wileńskiej, urodź. 1759 f 24 Stycznia 
1832 r.). Rozbiór dzieła o przedawnienia 
(w Dzienniku Wileńskim 1816 roku). Zaga- 
jenie posiedzenia publicznego Cesarskiego 
Wileńskiego Uniwersytetu miane w r. 1820. 
(W Dzienniku wileńskim 1820 roku. Tom II. 
str. 477.) 

— Zagajenie publicznego posiedzenia cesar- 
skiego Uniwersytetu Wileńskiego d. 16 Wrze- 
śnia 1619 r., przez Rektora Szymona Malew- 
skiego, RadcQ Stanu i Kawalera. Wilno, w 
drukarni A. Marcinowskiego, 1820, w 8ce, z 
przodu 1 karta nieliczb., str. 6. (Na końcu: 
Wyjątek z Dziennika Wileńskiego, Tom I, 
Nr. 4, Rok 1820.) 

Malfattl Jan, obacz: Ostrowski J. Krytt 

Malfil&tre, obacz: Anot P. (1803). 

MAL6AIGNE J. F. de Charnus. Coup d' oeil 
sur la módecine et la chirurgie en Pologne 

durant la derniere róvolution, par (Extrait 

du Nr. 6. Tome III. de la Oazette medicale 
de Paris.) Paris, impr. Dezauches, 1832, w 8ce, 
str. 15. 

Malhomme L., obacz: Pamiętnik rolniczy. 

MALINKOWSKI Augnst. (kais. k. Eameral- 
Bezirks-Kommissar). Die allgemeine Yerzeh* 
rungs - Steuer Oesterreichs m ihrem gonzen 
Umfange, zum Gebrauche fur k. k. Beamte, 
Oewerbsleute, Dominien, Steuerbezirksobrig- 
keiten, Aemter u. s. w., bearbeitet Ton...,. 
Wien, 1839, w 8ce. 1 złr. 30 kr. m. k. 

Malinowscy bracia, obacz: Meciszewski H. 
(Wizyta, r. 1831). JiL 52 MALINOWSKA — MALINOWSKI. Malinowska Gabryela, obaoz: Fflrster H. 

Malinowski Antoni (Biskup), obacz: Jarocki 
Fel. P.; Molski Marę. (Wiersz, 1814). 

MALINOWSKI Franc. Ksaw. (ksiądz, urodź. 
1807). Krytyczno - porównawcza grammatyka 
języka polskiego z dzisiejszego stanowiska 

lingwistyki porównawczej napisana przez 

Plebana z Komornik pod Poznaniem, Członka 
Poznańskiego Towarzystwa przyjaciół nauk. 
Zeszytów lY. Poznań, staraniem Ludwika 
Rzepeckiego Dra Filozofii, 1869—70, w 8ce ; 
Zeszyt I, str. V, karta 1. str. VIII, 78, VIII 
i tabl. 2 fol. ; Zeszyt II, od str. 81 — 261 i 
karta 1; Zeszyt III, od str. 265^-488; Zeszyt 
IV, od str. 489 — 660, karta 1, str. V, XII 
i VIII. 7 rub, 20 kop. + + + 

— Dodatek do Grammatyki języka polskie- 
go, obejmujący uzupełnienia i sprostowania 
niektórych usterko w dostrzeżonych przez au- 
tora. Poznań, 1878, w 8ce. 1 rub. 20 kop.; 
na papierze welinowym 1 rub. 60 kop. 

— Orammatyka Sanskrytu porównanego z 
j^ykiem starosławiańskim i polskim, na pod- 
stawie sanskryckiej grammatyki F. Boppa. 
Zeszyt I. Przedpłata na całe dzieło 4 rub. 
80 kop.; na papierze welinowym 6 rub. 

— Krytyka pisowni zawartej w Części VI. 
Grammatyki języka polskiego wickszep, Pro- 
fessora Antoniego Małeckiego. Poznań, 1873, 
w 8ce, str. 76. 1 rub. 20 kop. 

— Odpowiedź na rzecz Prof. Małeckiego 
o spółgłosce J" oraz odpowiedź na przypiski 
Professora Małeckiego do tejże odpowiedzi. 
(Obie zamieszczone w Szkole lwowskiej.) Po- 
znań, u N. Kamieńskiego, 1868, w 8ce, str. 
54 i 1 karta. 7'/, sgr. 

— Krytyczny pogI%d na zasady głosowni 
znanych autorowi gramatyk polskich, wraz z 
uzasadnieniem ilości brzmień i głosów pol- 
skiego języka. Przydatek do krytyczno -porów- 
nawczej Głosowni języka polskiego i staro- 
sławiańskiego, stanowiącej I. Część krytyczno- 
porównawczej Gramatyki słowiańskiej. Poznań, 
w komisie E. Ł. Kasprowicza w Lipsku, 1863, 
w 8ce, str. 109. 20 sgr. 

— Krytyczne uwa^i nad rozprawa ks. Cho- 
ińskiego: ^Słowo o języku polskim," wydaną 
w Poznaniu 1870. Poznań, 1870, w 8ce, str. 
28. 80 kop. 

— Zasady i prawidła pisowni polskiej przez 
Deputacyą od król. Towarzystwa warszaw- 
skiego przyjaciół nauk wyznaczoną, podane 
w dziele pod napisem: Rozprawy i wnioski 
o ortografii polskiej, w Warszawie, 1880, wraz 
z krytycznym rozbiorem i zmianą niektórych 

Erawideł DeputacTi, z wytknięciem niektórych 
łędów od czasu ks. Kopczyńskiego i później 
powstałych aź dotąd język polski każących. 
(Z Rocznika Towarzystwa przyjaciół nauk.) 
Poznań, 1859, w 8ce, str. 92. 1 rub. 20 kop. 

(Malinowski F.) O krytycznych badaniach 
nad językiem polskim ks. Fr. Ke. Malinow- skiego. Kraków, druk Czasu, 1868, w 16o6, 
str. 13. + 

— Obacz: Kantecki; Rzepecki L 

MALINOWSKI Jalcób i. (urodź. 1808 1 1669). 
Bibliografia Emigracyi polskiej, przez ze- 
brana. Od roku 1827 do 1850, fol., kartniel. 
24 (litograf.). + + + 

— Calcul chinois, ou methode pour faira 
les operations de V arithmetiqne sana V em- 
ploi des chiffres eorits. Dole, Pointuyier et 
PUlot, 1883, w 8ce. 

— Casimir I. roi de Pologne moine de Clu- 
ny au onzieme siecle, śtude historiąue. Macoo, 
imprim. Em. Prota t, 1868, w 8ce, str. IV i 60. 

— Discours prononcó a la distribution des 
priz au collage de Sefnur (Cóte-dor). Semor, 
chez Odobe, 1847, w 8ce, str. 8. 

— Essais littóraires et scientiOąues de M. 

J Licencie ós sciences naturelles de V Qni- 

yersite de France, Maitre es architecture et 
geodesie de P Universitó de Varsovie, Ancien 
Professeur d* architecture rurale et de móca- 
niaue a V ecole d^ agronomie a Mariemont 
pres YarsoYle, Chargó des cours d' allemand 
an Lycóe imperial de Dijon, Membre de la 
Socióte historique polonaise de Paris etc. etc. 
etc. Dijon, Peutet-Pommey imprimeur librai- 
re, rue des Godrans, 1860, w 4ce. (Zawiera 
następujące rozprawy : a) Ponrquoi Lafontaine 
qui n^a point inyentó le sujet de aes fablei 
est-il ne aumoins le plus ori^inal des Fabu- 
listes? sir. 4 (1857); b) Essai de yers latins. 
Quintu8 HoratiuB Flaccus mortem Publii Vir- 
gilii Maronis defiet., str. 4. — In Sabaudiam 
sua sponte cum Imperio Gallico junctam sum- 
mis auspiciis Napoleon is III. Caesaris Augu- 
st! anno Domini MDCCCLX, str. 2; o) Con- 
siderations sur le meilleur systóme k sniwre 
dans les tracós des nouveauz chemins de fer 
en Russie (1857), str. 4; d) Tableau gónóalo- 
gique de Casimir I. Roi de Pologne. (Lito- 
grafia arkuszowa) ; e) Tableau synoptique de 
la geologie de la Cote-d' Or, dreaae pour 
V usage des óleyes du Lycee impórial de 
Dijon et des autres personnes, qui veulent 
etudier la geologie et la paleontologie de cette 
partie de la France, fol., 1 arkusz.) + + 

-- Nouyelle mśthode pour apprendre les 
racines allemandes par la considóration de 
leur origine, de leur filiation eto., par..<<* 
Prof. d' allemand au Lycee imper. de Dgon. 
Dijon, 1858, w 8ce, str. 25. 1 frank. + + 

— Une proyince de Cluny en Pologne ou 
la description de six abbayes de cet ordre, 
qui existaient au moyen age dans ce roy- 
aume. Memoire faisant suitę k celui de Casi- 
mir ler roi de Pologne et moine de Cluny 
yers le milieu du Xr. si^ole. MAcon, 1869, 
w 8ce, str. 47. 

— Rzecz o pobycie Kazimierza I. Króla 
Polskiego w klasztorze Benedyktynów w Clu- 
ny, w końcu pierwszej połowy XI. wieku, 
przez Magistra Budown. i Miemiot. Uni- MALINOWSKI. 68 wenyteto WansawB. (Osobne odbicie z XL. 
Toma Bocznika Towarzystwa naukowego kra- 
kowskiego.) Kraków, drak Uniwersytetu, 1869, 
w 8ce, sir. 99. (Do str. 8 Sprawozdanie Al. 
Przeździeckiego o tej pracy.) + 

— In Sabandiam sua sponte cum Imperio 
GaUico jnnctam summis anspiciis Napoi eonis 
III., Caesar. Augusti A. Domini 1860. Paris, 
typ. Martinet, 1860, w 4ce, kart 2. + 

— Stanislas le lancier de V ile d' Elbę. 
Boman, imprimś k Toulouse, Editeur Xayer 
Brzozowski, 1835. 

— Obacz: Exilś. 

MALINOWSKI Jacqe8 II. Essai historiąue sur 

V orig^ne et le dev41oppement progressif de 

V ezploitation du charbon de terre dans le 
bassin honiller du Gard. Alois, libr. Auguier, 
1869, w 12ce, str. 68, z mapą. + + 

— Toi, 2de edition revne et augment. , 
aTec une carte. Paris, libr. Savy, 1869, w 8ce, 
str. 63. 

— Toź, 3me edition. Alois, impr. Martin, 
1869, w 8ce, str. 64. (Extrait des Annales 
de <^im.) 

— Traite special des pbosphates de chaux 
■«ti£i en gćneral et principalement V etude 
dat gisements de cette matiere, qui out ete 
a^orellement decouverts dans le Quercy, par 
^.^ (F^spekt). Paris, Gahors, impr. Plantade, 
I8?2, w 8ce, str. 15. + 

^ Tenże tytuł. Paris, 1878, w 8ce, str. 222. 

IAUN0W8KI Lucyan. Beitrage znrslayischen 
JNifectologie. Ueber die Oppelnscbe Mund- 
lit in Oberachlesien. Łeipzig; u Wendego 
W Warszawie, 1873, w 8ce, str. 55. 40 kop. t + 

— Znr Lautlebre der Lebnwort«r in der 
foiuMdieii Sprache. Bez w. m. druku i roku, 

V 8ee , od str. 277 — 305. (W końcu : St. 
Msnbnrg, 1869. Beitrage z. Yergl. Spraohf. 
TŁ 8. Odbitka w kilku egzempl.) 

MUNOWSKI Ludwik (Kanonik katedralny 
|««P»d[L nrodz. 1822 f 1872). Tbeses ex uni- 
Tneologia, quas in Caes. Reą. Franci- 
Sctentiarum Uniyersitate Leopol. pro ob- 
ło Doctoris in S. Tbeol. gradu acade- 
d. 17 Julii 1856 publice defendendas 
imeipiet..... Presbyter Leopol. r. 1. Praefect. 
Samiąar. Arcbiepiscop. , Profess Paedagog. 
01 lutitut. domestico pro Regularibue, nec 
Ml topplens Seminarii Professor Theol. mo- 
fiffia et Paedagogiae in G. R. Univers. Leopol. 
hmupMt ^* Comelii Piller, 1856, w 8ce, 

fclfitwikl Mar. Józef, obacz: Ponsard. 

MUNOWSKI Midiał (Kanonik grecko-kato- 
Mts Iwowaki, urodź. 1812). Izjasnenije na 
MMtwenniąjn liturgiju. Lwów, typ. Instyt. 
Mwopig., 1845, w 8ce, str. 2 i 216. 

-«>• Di» Kirchen- und Staats-Satzungen be- 
iMidi dei ąriecb. katb. Ritus der Ruthenen 
illc8aliftio% dargeetellt yon..... gr. katb. Gre- mial-Domberm, Eonsistorialrathe und Dom- 

fifarrer von St. Oeorg. Lemberg, Stauropig. 
nstit., 1861, w 8ce, str. 890. 

— O objawieniu Jezusa Chrystusa. Lwów, 
drak Piotra Pillera, 1846, w 8ce, str. 23. 

— O wełykom boziem min, napisał 

Lwów, Stauropig, 1852. 1 zlr. 

— Toż. Tamże, 1855. 

— SJowo na prazdnyk Pokrowa Preswia- 
tyja Bohorodyoy. Lwów, 1844, w 8ce. 

— Słowo w den soszestwia sw. Ducha ska- 
zannoje. Lwów, typ. Staurop., 1857, w 8ce, 
str. 90. 

MALINOWSKI Mikołaj (urodź. 1799 f 29go 
Czerwca 1865 roku). Dzieje dobroczynności. 
Wilno, 1823-24. Współredaktor M. Mali- 
nowski. 

— Sprawa jeneralnego Prokuratora massy 
po Księciu Dominiku Radziwiłła pozostałej, 
W. Mik. Malinowskiego z JWW. Michałem, 
Józefem, Janem i Benedyktem hr. Tyszkie- 
wiczami, Joanną hr. Tyszkiewiczówn^ i JW. 
Ludwikiem Kamieńskim, o powrót dóbr Birż 
nieprawnie zagarnionych, stosownie do Pozwu 
ed^ktalnego 1833 Października 10 i Deklara- 
cyi Prokuratora w 1835 Września 2 uczynio- 
nej, na skutek Ukazu imiennego. Wilno, 1837, 
fol. 10 złp. 

— Zapiski Wilenskoj archeologiczeskoj 
Kommissyi, izdawajemyja pod redakcieju diej- 

stwitelnych człenow i A. K. Kirkora. Nr. 1. 

Pamiętniki Wileńskiej archeologicznej Koro- 
miasji, wydawane pod redakcyą rzeczywistych 
Członków: M. Malinowskiego i Adama Kir- 
kora, Nr. 1. (Po polsku i po rossyjsku.) Wilno, 
drukiem A. Marcinkowskiego, 1858, w 4ce, 
str. 26; a na str. 4—7 Mowa Malinowskiego 
(po francnzku). 

~ Ob. Albertrandy; Buźeński St. (Żywoty); 
Commendoni; Grabowski Michał; Janicki Kle- 
mens; Kirkor; Łaski Stanisław; Stryjkowski; 
Tasso (Jerozolima, Słownik archaiz.) ; Wapow- 
Ski; Wilczyński (Herby). 

(W rękopisie pozostawił przekład Listów 
Załuskiego J.) 

MALINOWSKI (Notaryusz poznański). Opieka 
podłag Kodeksu Napoleona dla Księstwa War- 
szawskiego. Poznań, drak Deckera i Komp., 
1811, w 8ce, str. 96 i tabl. 2 złp. + 

MALINOWSKI Norbert Eugeniusz. Heraldyka, 
to jest : Nauka o herbach, zawierająca wykład 
teoryi heraldyki powszechnej z najlepszych 
źródeł zebrany, teoryą heraldyki polskiej, 
teoryą genealogii i sfragistyki, tudzież rzecz 
o orderach; rozprawy o szlachectwie, tytu- 
łach i godnościach honorowych, rycerstwie, 
jako też rys literatury i słownik technicznych 
powyżej wymienionych umiejętności. War- 
szawa, 1841, w 4ce, str. 136, z 35 tablicami 
(w litografii J. Weinholda). 1 rub. -f 

MALINOWSKI Mathaous (ksiądz z Zakonu 
Reformatów). Directorium diTini offioii ac mis- 54 MALINOWSKI - BCALISZEWSKI. «ftruni celebrandarum jozta rubrioas brdviarii 
ao missalis Romano -Seraphic i ad usam F. F. 
Minorum Reforraatorum proyinciae SS. Vir- 
ginis Mariae Angelorain in Polonia p. A. D. 

1665 coDficriptura per YarBayiae, typis J. 

Tomaszewski, w 8ce, sir. 58. 

— Porządek majowego nabożeństwa w ko- 
ściele katedralnym Kamienieckim. Z przydat- 
kiem pieśni żafobnych śpiewanych na pro- 
cessyach rannych w czasie dziesięcin piątków 
na cmentarza katolickim. Kamieniec, w dru- 
karni rządowej (Michała Orejma), 1860, w 
12o6, Btr. 84. 

MALINOWSKI Sewer. (Artysta dramatyczny, 
urodź. 1777 t 17 Maja 1850). Grafowk Wall- 
bergowie, drama w 5 aktach z niemieckiego 
na język polski przez Seweryna Malinowskiego 
przełożona, grana pierwszy raz na Teatrze 
Żytomirskim dnia 19 Junii 1809 roku i do 
druku podana. Żytomierz, druk A. Statkie- 
wicza, 1810, w 8c6, str. 153 i kart 2. 8 złp. + 

MALINOWSKI Stanisław. Do Redakcyi Orła 
białego, 29 Października 1841 (przeciw J. 
Dybowskiemu). Poitiers, druk Depierris, w 
8ce, str. 8. + 

Malinowski Teofil Marya, obacz: Ponsard. 

MAUSCH Johann (ksiądz katecheta, urodź. 
1793 t ćl. 7 Lutego 1855 w Krakowie). Am 
Bestattungstage der irdischen H&Ue Sr. Ex- 
eellenz des H. Joh. Woronitsch £rzbischof 
und Primas des Kónigreiohs Polen etc, in 
derKrakauer Dom-Kirche den 9. Janner 1836, 

Yon Krakau, gedruokt in der Akademischen 

Buchdruckerei, 1880, w 4oe, kart 2. 

-- Obacz: Kroplński; Woronicz. 

MALISZ Henryk. Batzia aus sammtlichen 
Rechts- und Staats • Wissenschafben. Lem- 
berg, Piller, 1861, w 8ce, str. 7. 

MALISZ Karol (Adwokat, urodę. 1808 f 14 
Maja 187S). BegriisBungsrede bei der Anknnft 
der Deputation aus den ósterreichisch- polni- 

schen Liandem durch Dr Mitglied dieser 

Deputation, an d. Wiener Kaiser-Ferdinands- 
Nordbahn am 31. M&rz 1848 gehalten. Wien, 
1848, fol., str. 2. 

— Kasze barwy i nasz sztandar. Improwi- 
aacya na biesiadzie aławiańskiej w Wiedniu 
d. 9 Kwietnia 1848. (Wiersz.) Wiedeń, foL, 
% ark. 

— Odezwa do obywateli. Lwów, 1848, '/, 
arkusza. 

— Pieśni na cześć narodu czeskiego poświę- 
cone. Praga, w o. król. nadwornej drukami 
Synów Bogumiła Haase, 1848, w 8ce^ kart 2. + 

— Powitanie braci Słowian i braci Niem- 
ców w chwili przybycia do Wiednia deputa- 

oyi z krajów austryacko - polskich , przez 

tej Deputacyi Członka, w dworcu kolei żela- 
znej Ferdynanda, d. 31 Marca. Wiedeń, 1848, 
fol., % ark. 

— Der Slayen-Kongress und die noofiston 
Ereigoiase in Prag. £ine Beilage aur Yer- L' standigung der Tdlker. Erate andsweiio 
Auflage, 1848. 

— Sobór aławiański i najświeższe zdarze- 
nia w Pradze. Przydatek ku oświeceniu ludów 
i pokoju wiekuistemu, przedewszystkiem lu- 
dowi niemiecidemn i parlamentowi poświe- 
cone przez Dra Członka Soboru slawian- 

skiego, przełożył z niemieckiego Wlolański) 
F(ranc.) Lwów, druk Zakł. im. Ossolińskich, 
nakład tłómacza, 1848, w 8ce, str. 22 i karta 1. 
8 cent. 

MALISZ Karol, SZEDLER Aleks., MENKE8 
Oswald. Protestacya Rady narodowej central- 
nej przeciw wcieleniu części Wielkiego Księ- 
stwa Poznańskiego do Rzeszy, 15 Sierpnia 

po polsku, po niemiecku i po francuzku). 

wów, 1848, fol. (całoark. plakat). 

MALISZEWSKI Antoni. Opis statystyczny 
Wolnego Miasta Krakowa łącznie z Okręgiem, 
w pytaniach i odpowiedziach dla dzieci, skre- 
ślił..... nauczyciel Szkoły początkowej miej- 
skiej Wszystkich Świętych. Kraków, druk S. 
Gieszkowskiego, 1845, w 12ce, str. 24. -i- + + 

— Rys statystyczny dzisiejszego Królestwa 
Oalicyi i Lodomeryi, przez pyUinia i odpo- 
wiedzi, dla dzieci skreślił nauczyciel Szko- 
ły początkowej miejskiej w parafii Wszystkich 
Świętych. Kraków, druk St. Giesakowskiego, 

1848, w 8ce, str. 38. + + -f 

— Śpiewniczek pieśni nabożnych dla dzieci 
rzymsko-katolickich. Kraków, S. Gieszkowski, 

1849, w 8ce, str. 82. 1 złp. 

MALISCHEWSKI Henryk syn Honorowo (anci- 
en módecin en chef de V hópital militaire en 
Russie). Essai sur les miasmes et le cholera 
asiatique. Paris, 1866, w 16oe. 2 franki. 

— De febrę flaya americana, Brasiliae et 
auidem in Rio- Janeiro an. 1851 obsenrata. 
Dissertatio inauguralis. Petropoli, typ. Kesne* 
wit, 1854, w 8ce, str. 42 i karta 1. 

— De la Fiórre jaune dite Americaine, 
obsenree k Rio-Janeiro en Bresil V an 1861, 

par le Docteur en Medecine Gonseiller de 

la Croix de S. Stanislas. Yarsoyie, imprime- 
rie de J. Unger, 1857, w 8ce, str. 19. 

MALISZEWSKI Józef (Doktor Med. s Kra- 
kowa). De regimine diaetetioo. Dissertatio 
inauguralis. Herbipoli, 1840, w 8ce, atr. 74. 

MALISZEWSKI Madej Józef Kalasanty Kazi- 
mierz (Pijar, urodź. 1799 f 13 Maja 1870). 
Descriptio terrae Łucoyiensis historioa maxi- 
me et physica. Bez wyr. m. i roku. (Między 
r. 1821—24?) 

— Zapowiedź wydania nowego dzieła pod 
gramotem : Dzieje rodzonych braci Lecha, 
Czecha i Mecha, toi ich bratanka Rusa. Stras- 
burg, druk Silbermana, 1852, w 8oe. (Pro* 
spekt.) 

— Dzieje rodzonych braci Lecha, Mecha 
i Czecha, toż ich bratanka Rusa, trzech zało- 
życieli państw nowYch Polski, Czech, Rosi^ 
na plemiennoioiach ludów aławiańskiob w l^ 
MALISZKIEWICZ - MAŁY. 56 połowie II. wieku po narodzenia Chrystnsa 
Pana, które s reećb pozostałych na widawie 

Tngaaa w Rzymie tdi%} i objaśnił W Stra- 

towie (Strasburgu) ziemi dawnych Trybuza- 
nów, roku wremki miru 736) czyli eławiań- 
fikiej od sozdania roku zbawienia 1852, w 8ce, 
str. 200 (niedokończone), -f 

— Obacz: Pontan J. (Wojna gram. i) 

■AUSZKIEWICZ Adam. Pyłki. Zbiór wier- 
ssy. Kijów, nakład Leona Idzikowskiego księ- 
garza, u Gebethnera i Wolffa w Warszawie, 
1860, w 8ce, btr. 142. 75 kop.; zniż. 25 kop. -i- 

Maliet, obacz: Parent (Abrćgć). 

MALLIAN Juliasz (ur. 1805 f 1851) i CQR- 
MOII. Włóczka, dramat w 1 akcie, e fran- 
cozkie^o przetłómaozony przez Antoniego 
Biedla. Warszawa, Merzbach, 1837, w IGce, 
str. ~52y z ryciną (Teatra warszawskie. Oddz. 
IL Nr. 11). 1 złp. 16 gr. 

Mallian i Oennery (Marya Joanna i Pbilippe), 
obacz: Dramat 

, ■ 

MALLY C. Wyjaśnienie cesarskiego Patentu 
t d. 5 Lipca 1853 względem regal acyi i spła- 
ty praw poboru drzewa, paszy i produktów 
leioych, tudzież względem niektót7ch ałuźe- 
bsości i Pi'^^ wspólnego posiadania i uży- 
wania. Tłómaczenie polskie ma szczególny 
«s^%d na potrzeby właścicieli dóbr w Kró- 
liitwie Galicyi i Lodomeryi, tudzież w W. 
btetwie Krakowskiem. Kraków^ >Vitdt, 1854, 
«-m, str. 56< 65 cent. + 

(Dodano ta z SchÓpfa: O prawach laso- 

■ala^ obaoz: Podymdwioz. 

lUawaiiie kościołów, obacz : Brzostowski P. 

■ałtwidło. ob. Malarstwo; Barrot (wodne); 
I. (olejne). ^ ^bfowsky, oder die yerschworenen Rauber 
aa dMi polniscben Waldern. Hochst interes- ir B&uber-Roman. Tomów 11. Leipzig, 
rock, 1841, w 8ce, ark. 10%- (Stanowi 
Ca^ X. pisma: Bibliotek Ton Kitier-Rau- 
and Criminalgesohichten, bearbeitet von 
Oelehrton.) 

(Podróż), obacz: Brydone; Wiszniew- 
m A (1847). 

Battailfcie prawa, obacz: Hiżdew. 

■aRatezyoy, obacz: Krzyżanowski Adryan 
{Mma wanzawskie, 1647); Porter. 

■UTE-BRUN Konrad (urodź. 1775 t 18*^6). 
lanar Abriss der Qeschichte Polens bis auf 
ibsaaetta Zeit. (Ans dem Franzosischen nach 
WUtiM Bron: Tableau de la Pologne ancienne 
alaiDdanie. Nouvelle ^dition par L. Chodźko. 
Mmi, 1680.) Stuttgard, Lófland und 8ohn, 
Wit w Sca, Btr. IV i *220. 20 sgr. + 

«— 'TaMeaa de la Pologne ancidnne etmo- 
4aoaa^ oontenant la description de ce pays, 
4^"^ Bontagnas , plainea, fleures, marais, 
^fUMy dnhikana, Tegótaux et mineraux. La 
f^^^hia da la haute et basśe PolDgne, de la Prusse, la Gourlande, la Litbuanie, la 
Russie Blanche, Noire et Rouge, la Wołynie 
et rUkraine, avec indication de villes, bourgs, 
edifices et monuments. La description politi- 
que ou apercu de la Constitution Polonaise, 
des religions, de lois, V administration civile 
et judiciaire, des moeurs, de V armóe, de 
la population et des revenus, des systemes 
des poids, mesures et monnaies en usage, sait 
en Pologue, sait a Dantzick. Un pricis de 
V histoire de la Pologne depuis les temps 
le plus anciens ju8qu'a nos joars, des recher- 
ches sur V origiue des Slavons et des Sarma- 
tes, et des dćtails sur les restes de la langue 
Sarmatioue, par..... Pour serrir de oompló- 
ment a P histoire de la Pologne par M. de 
Rulhi^res. Paris, choz Henri Tardieu libraire 
\k la librairie Stereotype, chez H. Nicolle et 
Comp., 1807, w 8ce, str. XII, 498 i niel. 
karta 1. 15 złp. -f + + 

— Tableau de la Pologne ancienne et mo» 
derne. Tomów II. Paris, 1830, w 8ce. 15 frank. 

— Obacz: Chodźko L + + 

— Toi. Bruzelles, Louis Haumann, impr. 
C. J. de Mat, 1831, w 8ce dużej, str. IV, 100 
i od 161 do 359. 

MALTEBRUN i CHODŹKO L. Relazione sto* 
rica delia Polonia, 1630. Obacz : Chodźko L 

— Polen in geographischer, geschichtlicher 
und culturhistoriscber Hinsicht, von Dr. Karl 
Andrśe. Leipzig, Ludwig Schuman, 1831, w 
8ce, str. 8 i 426. 

*- Obacz: Andree; Suchodolski Julian. 

IRALTEN Halnrich, Carl, Cottlob, Mualler 

(wydawca, urodź. 1795 f 1856). Bibliotek der 
neuesŁen Weltkunde. Aarau, bel Sauerlander, 
1880, w 8ce. VII. Theil: Instructionen Suwa- 
rows ań die russische Arroee nach dem Feld- 
zuge in Polen. -<- IX. Theil : Fortschritte der 
Industrie in Polen. — XII. Theil: Zeitungen 
und Zeitschriften in Polen. — 1831. L Theil: 
Ausbruch der Reyolotion in Polen und Ursa- 
chen derselben. 

MALTITZ Franz Fried. (urodź. 1794). Deme- 
trius, ein Trauerspiel von Schiller. Nach dem 
hinterlassenen Entwurfe bearbeitet. £pisode 
aus der russischen Geschichte im Anfange des 
17. Jahrhundorts. Qratz, 1819, w 16ce. 

— Toż. Berlin, 1835, w 12ce. '/^ taL 

MALTIZ GotthiH August (urodź. 1795 f 1837), 
Polonia, ein Oedioht. Paiis, Heideloff, 1831. 
w 8ce, str. 35. 12 sgr. 

MALUESCHEW. Bei der Abreise einer Ab- 
theilung des russischen kaiserlichen Garde- 
Oorps nach Kaliseh (Gedicht, Cibersetzt yoa 
H. A. O. Pott). Petersburg, 1835, w 8ce. 

Malwina, ob. Soriba; Włrtambergska Księ- 
żna (Powieko). 

MAŁY Jan Nep. (Polonus Lipoviensis). Die- 
sortatio ' inauguralis pathologico-thorapontioa 56 MALT — MALEGKt. de herpete etc. YindoboDae, typ. Stokholzer, 
1881, w 8oe, słr. 21. v 

MAŁY Karl. S&tze aus dem Gebiete sammt- 
licher Kechts- aud StaatswisBenschaften. Kra- 
kan, 1659, w 8c6, sir. 7. 

Mała, obacz: Gucia; Wojkowska Jul. 

Małachowscy, obacz: Peremyszlianin. 

Małachowska Anna, ob. Wspomnienie (1852). 

Małachowska Katarzyna z Działyńskich, ob. 
Nowiejski J. H. 

Małachowska Tekla z Wodzieklch, ob. Łetow- 
ski Ludwik (Mowa, 1830); Maczakiewicz X. A. 
(Mowa); Wężyk F. (O życiu). 

Małachowski, obacz: Wangenheim F. 

Małachowski Adam, obacz: Bartoszewicz J. 

MAŁACHOWSKI Hyacynt (urodź. 1737 t 21 
Marca 1821). Mowy i pisma polityczne, z por- 
tretem autora. Wrocław, Kom, 1809, w 4ce, 
Btr. 214, nieliczb. 2, rycina 1. (Nadto jest tu 
drzewo genealogiczne Małachowskich.) 25 
złp. + 

— Obacz: Chodkiewicz Al.; Molski Mar.; 
Sposoby (1810). 

MAŁACHOWSKI Jan Nepomucen (Senator 
Wojewoda Królestwa Polskiego, urodź. 1764 
t 18 Lutego 1822 r.). Współwydawca pisma 

Srzy Gazecie warszawskiej pol. Korrespon- 
encya w materyach obraz kraju i narodu 
polskiego rozjaśniających. 

MAŁACHOWSKI Kazimierz (urodź. 1765 f 5 
Stycznia 1845). Opowiadanie działań wojen- 
nych i wypadków zaszłych od 1 Sierpnia do 
10 Września 1831 r. Wydanie W. Zwierz- 
chowskiego. Ogłoszenia niektórych opisów 
dotyczących obrotów korpusu II. armii pol- 
skiej 1831 r., wydał W. Zwierzchowski. Dal- 
szy ciąg ogłoszeń. Paryż, 1844, w 8ce. 

— Kilka słów o rozkazach wydanych kor- 
pusowi Generała Ramorino przez naczelnego 
wodza wojsk polskich po ustąpieniu tychże 
z Warszawy, jako matery&ł do historyi kam- 

f»anii r. 1831. — Quelques mots concernant 
es ordres donoes par le góueralissime Kasi- 
mir Małachowski au corps d* armee du góne- 
ral Ramorino, apr^s 1' óvacuation de Yarso- 
yie. (Pour serrir a V histoire de la campa- 
gne de 1831.) Paris, 1832, w 8ce, str. 25 (po 
polsku i po francuzku, w połowie litograf o - 
wane). 1 frank, -h + -ł- 

— Toź, osobne wydanie francuzkie, 1832. 

— O legionach. (Z rękopisu wyjątek w Cza- 
sie Dodat. miesięczn., Czerwiec, 1856). 

(Małachowski K.) Esąuisse sur la vie de Ca- 
simir Małachowski genóralissime polonais en 
1881. Paris, imprim. L. Martinet, 1847, w 8ce, 
str. 40 i portret. 2 franki. + 

— Ob. Hoffmanowa; Kajsiewicz H.; Żywot. 

MAUCHOWSKI Piotr Nałęcz. Zbiór nazwisk 
szlachty, z opisem herbów własnych familiom 
iostigąoym w Królestwie Polskiem i Wiel- kiem Księstwie Litewskiem, przez urodzo- 
nego Ziemianina Województwa Czernichow- 
skiego ułożony , poprawiony , pomnożony i 
powtórnie do druku podany. Lublin, ink 
XX. Trynitarzów, str. 717. 4 złp. -f + + 
(Pierwsze wydanie 1790 r. -f) 

MAŁACHOWSKI Stanisław Nałęcz (ur. 1736 
t 29 Grudnia 1809). Disoonrs de S. E. M. 

le Comte President du Senat, prononcć i 

V ouyerture de la prómiere seance le 2. De* 
cembre 1808. Warszawa, druk Gazety korre- 
spond., r. 1808, w 4ce, str. 2. 

— Redę S. Excell. des H. Grafen Prasi- 

denten des Senats, bei Eróffnung der I. Senai- 
sitzung den 2. December 1808. Druk Gazety 
korrespond., w 4ce, str. 2. 

— Ewaluacya pieniędzy pruskich i fran- 
cuzkich, 23 Stycznia 1807, fol. (po polsku, 
po niemiecku i po francuzku). 

— Manifest przeciw związkowi Targowic- 
kiemu 26 Lipca 1792. Kraków, 1809, w Bce. 

— Odezwa Kommissyi rządowej do obywa- 
telów i t. d. 21 Stycznia 1807 r. Warszawa, 
1807, fol. (Plakat całoark.) 

— Pamiętniki , obacz : Siemieński Lucyao 

(1863). -f 

— Uchwała Kommissyi rządowej względem 
donataryuszów i t. d., d. 26 Sierpnia 1807. 
Warszawa, 1807, fol. (plakat z pieczęcią). 

— Uchwała Kommissyi rządowej względem 
wojskowych i t. d., 31 Marca 1807. War- 
szawa, 1807, fol. (półark.) 

~ Uniwersał donoszący o nstanowienia 
Kommissyi rządzącej i o rozpoczęciu jej urzę- 
dowania, 18 Stycznia 1807. Warszawa, 1807, 
fol. 

^ Obacz: Lipiński Aug. (Kazanie, 1810); 
Niemcewicz]. (Mowa, 1810); Prażmowski A. 

(Małachowski Stanisław.) Do J. W. Mała- 
chowskiego Prezesa Kommissyi rządzącej, 
Kawalera wielu Orderów, d. 8 Maja r. 1807, 
w 4ce, kart 2. + 

MAŁACHOWSKI Władysław (ur. 1800 t ^ 
Marca 1870 r.) i PRZEŻDZIECKI Aleksander. 
Odpowiedź egzekutorów testamentu ś. p. K. 
Swidzińskiego na zarzuty Margr. Al. Wielo- 
polskiego. (Oddruk z feuletonu Czasu.) 1860, 
w 8ce, kart 4. 

MAŁACHOWSKI Z. O najwłaściwszej i naj- 
korzystniejszej porze wykotu owieo cienko- 
runnych. Warszawa, 1866. 16 kop. 

Małaszewicz Józef (Proboszcz w Wierzcho- 
wicach) wydał Pamiętnik Jana Odrową&a 
Cedrowskiego ; obacz: BaiiAski M. 

MAŁECKI Antoni (urodź. 1821 w Obiezierzu). 
De Academia yetere. Dissertatio inaugnralis. 
Berolini typ. Nietaokianis, 1844, w 6ce, str. 
XII, 102 i 1 karta. 7 sgr. + 

— Andrzej Frycz Modrzewski, przez 

(Odbitka z Tomu V. Biblioteki Ossolińskich.) 
Lwów, 1864, w 8ce, str. 87. t MktECKt —. mtohkini. 6T ^ Co rosomieó o ranach słowiańskich i o 
toteDtyeuioici napisów na mikonyńsldch ka- 
mieniach, napisał (Przedruk z Rocsnika 

Towsnystwa przyjaciół nauk poznańskiego.) 
Posnań, nakład Towarzystwa przyjaciół nauk., 
ctcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, 1872, 
w 8ce, str. 28. 

~ Grammaijrka języka polskiego większa, 
preez .... Prof. języka i historyi literatury pol- 
•kiej w Uniwersytecie lwowskim. Dzieło przez 
Staoy galicyjskie w roku 1845 zażądane, a w 
r. 1^ przez Wydział sejmowy uwieńczone 
Digrodf. Lwów, nakład autora, druk Winia- 
m, 1863, w 8ce, str. XXII i 427. (Edycya 
w aooo egzemplarzach całkiem wyczerpana.) 
1 taL 10 8gr. + + + 

— Orammatyka języka polskiego mniejsza, 
dla aiytka Gimnazyów i Szkół realnych uło- 
łosa. Dzieło przez Stany galicyjskie krajowe 
ttiadane i awieńczone nagrodą. Lwów, na- 
kład autora, druk £. Winiarza, 1863, w 8ce. 
itr. IXilI i 298. 25 sgr. 

— Toż, edycya druga. Lwów, 1866, w 8ce, 
Itr. IX, 811 i 1 tablica. 1 złr. 25 kr. 

— Toś, wydanie trzecie. Lwów, nakładem 
Mtera, 1869, w 8ce, str. XIV, 310 i 1 tabl. 
90 bc. + 

— Toł, wydanie cawarte. Lwów, autor, E. 
Wiaiarz, 1872, w 8ce, str. XIV, 810 i 1 tabl. 
1 lAr. 25 cent 

B^rcye 1 do 3 wydawane po 6000 egzem- 
pii^^ edycya czwarta w 10,000 egzempla- 

— Jolinsz Słowacki, jego życie i dzieła w 
J*«ittku do współczesnej epoki. Tomów II. 
Łvdt. nakład autora, druk Zakładu imienia 
Ojpbńskich, 1866 — 7, w 8ce; Tom I, str. 
ni ł 269; Tom II, str. 348. 4 złr. + + + 

•^J^arta z dziejów uniwersytetu krakow- 
'Py. Bsecz na posiedzeniu publicznem Aka- 
^mB Umiejętaosci Krak. dnia 4 Maja 1874 r. 
^Moenitt odczytana. (Odbitka a ligo Tomu 
^itwozdań wydziału hist.-fil. Akad. Umiejęt.) 
jwlw, w drukami Dniw. Jag. pod zarządem 
IgMigo Stelcla, 1874, w 8ce, str. 64. + 

_** Łitt ftelaany, tragedya na podaniu histo- 

WMfli osnota w 5ciu aktach, przez 

Pmw6, J. K. Żupański, druk Deckera, 1654, 
vąpa,atr. 116. 9 złp. + 

** Toi, wydanie drugie przejrzane przez 
*«m, Poznań, J. K. Żupański, 1856, w 8ce, 
■te Ma + + + 

"^titltkcye o filologii klassycznej i jej 
yiB tpedyi miane w półroczu letniem ro- 
gjW O przes..... Prot. Uniwers. Jagelloń- 
y^Py .CMonka Towarzystwa naukowego kra- 
^IAmo. (Biblioteka naukowa wydawana 
Mli l^wanyatwo naukowe z Uniwersyte- 
^ Jbfłtłlońakim złączone.) Kraków, D. £. 
AMfab, }860, w 8ce, str. 252. 6 złp. -i- + + 

ry W apraiwie pisowni polskiej i o naturze 
99|^Mfa jy i praktycznych ztad następstwach 
mmbbi^ polskiej. (Odbitki ze Szkoły.) Lwów, druk E. Winiarza, 1868, w 8ce, atr. 
32. 5 sgr. + + + 

— Grochowy wieniec czyli Mazury w Kra- 
kowskiem, koraedya w 4ch aktach przez 

Poznań, nakładem księgami J. K. Żupańskie* 
go, czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, 
1855, w 8ce, str. 145. 1 rub. + + + 

— Wybór mów staropolskich, świeckich 
sejmowych i innych, zebrany przez i opa- 
trzony rozprawa wstępna. (Biblioteka polska 
wyd. K. J. Turowskiego, Ser. V. Zesz. 6—8.) 
Kraków, nakład Wydawnictwa Biblioteki pol- 
skiej, 1860, w8ce, str. XXVIII i 227. Zniż. 
75 cent. + + + 

— Obacz: Biblioteka Ossellńskioh; Oeszkie- 
wicz I. (O grammatyce); Malinowski Franc: 
Ohryzko; Rzepecki (O jocie); Sofokles. 

MAŁECKI Kajetan. Socyalizm i uwagi nad 
jego zasadami. Lwów, nakład autora, w Kom- 
missyi u K. Wilda, druk E. Winiarza, 1849, 
w 8ce, str. 30. 15 kr. m. konw. + + + 

Małecki Klemens, obacz: Delille J. 

MAŁGOCKI F. M. Dwie śpiewki z komedyo- 
opery: „Stoliki magnetyczne.** (Nuty z teks- 
tem.) Warszawa. 30 kop. 

Małgorzata Marya, ob. Alacooue: Bractwo 
(1871); Daniel (1871). 

Małgorzaty psałterz, ob. Baudouin; Bandt- 
le J. S. j Borkowski Stanisław; Kopitar ; Nehring; kie i J. 

Małoletność, obacz: Badeni J. (1857); Gem- 
barzewski (1869); Opieka; SłonińskI (De patria 
potestate, 1829). 

MAŁKOWSKI Konstanty (Rz. R. SUnu). Pro- 
jekt ustrojstwa sudebnych miest w Carstwie 
Polskom.— Projekt organizacyi sadowej w Kró- 
lestwie Polskiem. Bez wyr. m. i r. (Warsza- 
wa, 1865?), fol., str. 45. 

— Przegląd najdawniejszych pomników j^- 
zyka polskiego, sporz%(ftil Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, w drukarni J. Ungra, 1872, 
w 4ce, kart 2, str. 191. 3 rub. + + + 

-- Przepisy postępowania sądowego w spra- 
wach karnych : Wykład zasad procedury kar- 
nej; Dodatki historyczne; Prawo obowiązu- 
jące ; Ordynacya kryminalna pruska i później- 
sze prawodawstwo. Warszawa, w Komisie &, 
Gebethnera i Wolffa, druk Gazety polskiej, 

1865, w 8ce, str. V, 394 i 7. 12 zip. + 

— Wyjaśnienie projektu organizacyi sądo- 
wej w Królestwie Polskiem.— Objasnitelnąja 
zapiska i t. d. Bez wyr. m. i r. (1864 ?), fol, 
str. 93. 

— Wykład prawa karnego podług obecnego 
stanu nauki) na podstawie niemieckiego ory- 
ginału. Warszawa, drukiem Gazety polskiej, 

1866, w 8ce, str. X i 327, spisu nieliczbow. 
15 (Skróć. zBernera Albina Fryderyka). 1 rub. 
50 kop. + 

Mftłoietni, obacz: MikiMsewski W. 

8 « 
fd Małopolska — manastyrski. Hałopolska , ob. Mizierowfcz Al. (Pomniki, 
1858). 

MAŁOPOLSKI Maksymilian (ksiądz Domini- 
kan, orodz. w Koninie 182<) f w Listopadzie 
1864). Kazania na niedziele całego roku, ze- 
brane z francuskiego. Tomów II. Warszawa, 
nakład autora, druk Tomaszewskiego, 1862, 
W 12ce, sir. 806 i 810. 12 złp. 

— Kazania parafialne świąteczne, zebrane 

trze^s 8. I. D. Z. K. (z francuzkiego). 

Warszawa, druk J. Tomaszewskiego, 1860, 
w 8ce, str. 825 i regestru 1. 

— Kazania passyjne i przygodne, przez 

S. T. Prezentata Zakonu Kaznodziejskiego. 
Waraaawa, nakład autora, druk Tomaszew- 
skiego, 1854, w 12ce, str. 320. 8 złp. 

— Kazania świąteczne, zebrane przez 

Prezentata Zakonu Kaznodziejskiego. War- 
szawa, nakład autora, druk Tomaszewskiego, 
1853, w 12ce, str. 273. 7 złp. 15 gr. 

— Miesiąc Józefa św. czyli Miesiąc Marzec 
poświęcony wyłącznie czci Józefa św. War- 
szawa, 1853. 

— Obacz: Jó2ef Św. 

— Odpowiedzi na zarzuty względem prze- 
znaczenia boskiego. Warszawa, autor, 1861, 
tr 8oe, str. 180. 75 kop. 

— Obacz: Bohomolec J. 

'•^ £biorek nabożeństwa dla Tercyarzy i 
Tercyarek Zakonu św. O. Dominika, zebrany 

przez X S. T. D. Zakonu Kaznodziejskiego. 

nanzawa, w drukarni Ignacego Krokoszy ń- 
skiego, 1863, w 8ce, str. 140 i II. 

Małoruś, ob. Awsienko (1764); Delamarre C. 
(1869); Diaoian F. (Grommatyka, 1864); Gram- 
matyka; Kamiński Banlysi (Historya, 1830); 
Kanlski G. (Istoria Russów, 1846); Kostecki 
Platon (Poesye) ; Kulisz P.; Lewicki (Graroma- 
tyka); Lutskaj (Grammatyka) ; ŁozińSKi (Gram- 
matyka); Makaymowicz (Pieśni); Markiewicz 
M. (Istoria); Miller (i847); Padora (Poezye); 
Rleoelmatiti (1847); Swidziński Konst. (Matę- 
rya/y, 1852); Szafoński A. (1786); Tarnowski 
W. (Rodziny w M.); Wagllewicz (Graromatyka); 
Wałujow (w xviii, wieku); WęgliAski L E. 
(Poezye); Wiestnik 1856 i 1868 (w XVII. i 
XVIII, w.); Wyjaśnienie (Dyalekt); Zakrewski 
J. (Pieśni m. i halickie). 

MAŁOWIESKI Bonawentura. Pisma ró^ne, 
patryotyczne moralne i ekonomiczne, i listy 
w ważnej materyi, przez obywatela wyszo- 
grodzkiego w r. 1794 zebrane, teraz na nowo 
do dmktt podane. Warszawa, druk XX. Pia- 
rów, 1800, w 8ce, str. 100. (Pisma polityczne, 
mowy, a od str. 93 poezye.) 2 złp. + 

*^ Uwagi polityczno moralne, przez dla 

dzieci swoich napisane w r. 1804, do druku 
podane 1810. Warszawa, druk XX. Piarów, 
w 8ce, str. 32. 1 złp. 20 gr. 

Małp teatr, obacz : Kazanowa. 

Małpa w wesołym humorze, powiastka za- 
ł^awna dla małych dzieci. — Łe Singe en belle iiumeur, histoire plaisante. Warszawa, 
nakładem S. K. Merzbacha księgarza przy 
ulicy Miodowej 486, w drukami Józefa Węc- 
kiego, 1835, w 12oe podłużnej, str. 35, z ryci- nami. Małżeństwa mieszane, uważane wedłag za* 
sd Kościoła rzymsko • katolickiego. Lipsk, 
nakład i druk Breitkopfa i Haertla, 1889, 
w 8ce, str, 95. 15 sgr. 

Małżeństwo, obacz: Burzyński P. (Stosanki 
majątkowe); C. J. D. (Rozkosze); Cyrkularz; 
Detert ksiądz (1860); Dobrowolski J. ksiądi; 
(1827); Dupanloup; Florkiewicz J. (domnie- 
msue); Hammer J. (Prawo w Austryi); Heyz- 
mann; Holewiński ; Hubę Romuald ; Kainko E.M. 
(1834); Kasparek (Ustawy); Knigge (Pożycie, 
1817); Kopf W. (Donationes): Kuezański A. 
(Zdrowie); Lubelski (lekarskie); LubHner (Usta- 
wy, 1840); Mendelsohn (u Żydów); OkęckIW. 
(Prawo, 1867); Okulieki (Matriraoniura); OttO; 
Potocki 8t. (1818); Prawo; Rosenbium (lekar- 
skie); Skimborowicz H. (dni piętnastu, 1844); 
Skarszewski (1818); Stark J. (Śmiertelność, 
1870); Totvarad (w Brazylii); Trentowski Br.; 
Urzędnik (zdrowia); Walewski Julian (Majątki, 
1871); Wiśniewski (1866 r.); Woronicz I. P. 
(Prawo). 

Mamelucy, obacz: Teka. 

MAMOT Stanisław (tłómacz). Jak i gdzie 
Rossya jest straszną , tłómaczył z niemiec- 
kiego Stanisław Mamot. Kraków, 1848, w Sce, 
1 ark. 15 gr. + 

Mamut, obacz: Adamowicz. 

Mamy (Co) z tym fantem robić, co go trzy- 
mamy w ręku? Paryż, bez wyr. r. (Warszawa, 
26 Sierpnia 1861 r.) w 4ce, str. 13. litograf. 
(O wyborach.) Obacz: Korzeniowski Apollo. 

MANASSE Ben Israei. Obrona Izraelitów 
przez Rabbi Manasse Ben Izrael czyli Odpo- 
wiedź te^oż dana uczonemu i dostojnemo 
Anglikowi na kilka jego zapytań względem 
niektórych zarzutów Izraelitom czynionych, 
oraz Rozprawa o czynionym ludowi staro- 
zakonnemu zarzucie potrzeby krwi chrzęści- 
ańskiej do jakiegoś obrządku religijnego, czy 
też do innego leszcze użytku. Przekład J. 
Tugendholda. Warszawa, 1881, w 8ce, str. 
146. 5 złp. 

MANASTYRSKI (MANASTĆRSKI, MONASTYR- 
SKI) Antoni (ksiądz, urodź. 1808 f 1870). The- 
ses e disciplinis theologicis. Yiennae, I829t 
w Sce, str. 12. 

— Mowa przy wprowadzenia Ochrony ma- 
łycrh chłopców pod opieką św. Antoniego 
zostającej do domu na ten cel przeznaczo- 

nepro, d. 21 Października miana, przez 

Wikarego katedralnego obrządku łacińskiego, 
katechetę i Prof. w Zakładzie głuchoniemych, 
Dyrektoi<a Zakładu ochrony małych chłopców. 
Na korzyśó tego Zakładu. Lwów, z drukarni 
M. Poremby, 1858, w Sce, str. 15. 

— Obacz: Perlak H. (Głos); ieiliorsM ^, BiAKCEL - MANIEW8KL 59 MANCCL Pierrt de Baoilly. L' Empire da 
fihin et le r^Ublitsemeut de la Pologne ou 
des conditioot de V eąuilibre europećo. 
Pvii, Bailly, DiTry et Comp., 1860, w 8ce, 
Itr. 40, 1 ^nk. -f 

* Toi. Tamte, 3de ^ition, 1860, w 8ce. 

- Obaoz: Baoilli. 

iANCHESTER. Rozmyślanie o śmierci i nie- 
imtertelności, a angielskiego {ezyka na pol- 
ski przetiómaczone przez 6. Wiktoryna £u- 
Uóazyutza S. 8. T., 1648. Wydanie powtórne 
t nifktóremi odmianami wedłag egzemplarza 
\ odkrytego przez Wiktora hr. Baworowskiego. 
(Wjdal Aleks. Batowski.) Lwów, druk Zakładu 
imieoia Ossolińskich, nakład i własność tegoł, 
w 8ce, str. YIII i 217. 6 złp. 

■ucy, ob. Cłiodżkd L (Esąoisses); Jarry. 

■••daNAski Albertine oder das Mftdchen 
em Polen. (Roman.) Prag nnd Leipzig, Joa- 
diim, 1801, w Sce. 10 sgr. 

■tBiarya, ohacz: Dzieduszycka L 

Maidaryai, obacz: Zubowski Kasper. 4 • 

■udat od wyborców dla wybranych do Rad 
gabemialnych, powiatowych i municypalnych. 
Bei wyr. m. i roku. (1862), w 4ce, (litograf.) 
rtr. 1. + + 

■todawa, obacz Wagilewicz J. 

■ANDE L. J. Dagnerotyp i dyorama, czyli 

I, Doklady i autentyczny opis postępowania i 

lll^ta mojego do utrwalenia obrazów cie- 

wiey optycznej (Camera obscura). Poznań, 

Sisrk, 1840, w 8ce, z tabl. 2. 2 złp. 

MNDELBLOH CaH. Satze iius den Rechts- 
lad Staatswisaennchaften etc. Krakau, 1856, 
w ke, ttr. 8. + 

■ANDZEL0W8KI (Pastor). Myśli religijne 
amaliie. Wilno, 1845, w Sce. 

■ndłBf obacz: Ktwalewtki J. 

Sues (Amx) des brayes de tous les pays, 
flA oat peris victimes de V amour de la pa- 
Al et de V indópendance nationale (depuse 
•tr lea tomheaux dea genćraux Grochowski, 
Iwiaaki, Grabowski, Sułkowski etc). Bez 
*g. m. druku i r., w 8ce, kart 2. Cena r. 
M9 a Ashera w Berlinie 2 tal.; wartość 
Mi aeczy wista 2 cent. 

IMIĆS. Koiice góo1ogique sur la Silesie et 
tayartie limitrophe de la Pologne. (Umie- 
itawme w Ąnnales des Mines, Tom XI. z roku 

astr. 8 do 70. Kast^pnie w osobnem 
p. t.: Mtooires góologiąues et metal- 
lag^oes sur V Allemague, comprenant le 
gWatat, P ezploitation et le traitement des 
Sisinuuc d' etaiu de Saxe etc. U. Części. 
htik, lAma Huzajrd, 1828, w 6ce, z 10 z ryei- 
Ca«śó 11. ttr. 190.) 

\f obacz : Potocki Jan. 

obacz: Czoniow; Kalisz. 

MmELSDORF Carl Ehrego:t (urodź. 1748 
t IM). Getohichte Ton Polen. Halle, 1802^ w 8ce. (Geschiehte der europ&iseben Staątemt 
IX. Band.) 4 złp. 

Manget 8., obacz: Malczewski Aatoal, 

MANCilN Artur (urodź. 1824). Człowiek i 
zwierzę, tłómaczył V\. Niewiadomski. Tomów 
II. Warszawa , nakład Redakcyi Przegląda 
tygodniowego, 1873, w I6ce; Tom I, str. 140; 
Tom II, str. 116; Tom III, str. 4a 

Mania, obacz: PIron; Pol W.; Ziembieki I. 

(1832). 

Maniacki Konstanty, obacz: Skarga. 

Manlecki Makary, ob. Westermaiar (Kazania, 

1856). 

MANIECKI Wojciech (drukarz, wydawca). Kar 
lendarzyk damski toaletowy na rok pański 1852. 
Rok I. Wydanie W. Manieckiego. Lwów, na« 
kładem wydawcy, w Sce, str. 64. 35 cent 

— Toż, na rok 1853, Rok II., str. 144. 

— Toż. Rok II f. Wydanie Wojciecha Ma- 
nieckiego. Lwów, druk Zakładu nar. imienia 
Ossolińskich, w 8ce, str. 160. 

— Ziemianin. Kalendarz polski , rpski « 
astronomiczno- gospodarski i domowy na rok 
1853. Wydanie W. Manieckieffo. Lwów, na- 
kład wydawcy, w 8ce, 4*/, ark. 

MANIEW8KI Konstanty (Kaznodzieja przy ko-, 
ściele Ś. Ruprechta w Wiedniu, ur. 1825). fCio^ 
polska niewiasta, przez Podtatrzanina. Wie- 
deń, u 00. Mechitarzystów, 1868, w 8ce, str, 
62 i II. 16 sgr. + + + 

— Łza Chrystusowa, przez Podtatrzanina. 
Wiedeń, K. Czermak, 1871, w 8ce, str. 116. 
2 złr. 50 cent. + + 

~ Oda na uroczystość 50- letniego kapłań- 
stwa, którą obchodził w dniu 15 Paździer- 
nika 1871 J. Eksc. JW. najprzew. J. ks. Józef 
Alojzy Baron Pukalski, ozdobiony wysokiemi 
c. k. orderami etc. Biskup tarnowski i t. d. 
Tarnów, druk A. Rusi newskiego, nakład ao* 
torą, 1871, w 4ce, półark. + 

— Sto dwunastu chwalebnych męczennio 
ków Zakonu św. Dominika, policzonych w 
poczet Świętych podczas uroczystości świętą 
Książąt Apostołów, Świętych Piotra i Pawła 
w Rzymie 1867 r. Z stalorytem. Tłómaczenie 
z niemieckiego i wydanie X. Dra Konstan- 
tego Maniewskiego. Wiedeń, 1809, w 8ce| 
str. 196. 17'/, sgr. + + 

— Tatry, poezye przez Podtatrzanina. Wie- 
deń, MechiUryści, 1866, w 8ce, str. 122 i 2 
staloryty. 1 złr. 50 cent. + + + 

~ W upominek oddania pośmiertnej czoi 
religijnej bohaterowi Polski z upłynionego 
wieku Tadeuszowi Kościuszce, w kościele św, 
Ruperta w Wiedniu , pod przewodnictwem 
słynnego tutejszego polskiego kaznodziei wie-, 
lebneeo Jegomości księdza Konstantego Ma- 
niewskiego, w obecności licznie zgromadzo- 
nej publiczności z Polaków, Rusinów, Moraw- 
ców, Czechów, Słowaków, Kroatów, Serbów, 
Dalmatynów, Bułgarów, Bośniaków, lUiryj- (io MANIFEST - MANN. tr - 1- czyków, tłotonej d. 15 Października 1861. 
Wiedeń, z drakami i papierni Leopolda Som- 
mera, 1861, w 8oe, kart 2. 

Manifest Najjaśniejszego Ceaarza Anstryi, 
Króla węgierskiego i czeskiego. Lwów, 1813, 
w 4c6, Btr. 8 (przeciw Napoleonowi). 

— części Zakładu Aweniońskiego. Awenion, 
13 Listopada 1830 (zamiast 1832), w 8oe, 
s.tr. 8. + + 

— Obndwn Izb sejmowych Królestwa Pol* 
skiego uchwalony na wiekopomnem posiedze- 
nia z d. 20 Grudnia 1830 r., w 4ce, str. 8. 

— beider Reichstags-Earomern des Konig- 
reichs Polen beschlossen am 20 Dezember 
1880. B. w. m. (1880), w 4ce. 

— głównego Komitetu francuzkiego w Pa- 
ry&o do Narodu polskiego, z doia 12 Lutego 
1831 r. Warszawa, 1831, w 8ce, str. 12. + 

— Toż, 1831, w 4ce, str. 8. 16 gr. + 

— Polaków znajdujących się w Belgii (1837), 
w 4ce, str. 2. 

— Rządu narodowego do ludu Polski, Li- 
twy i Rusi. Warszawa, 1865, w 4ce. 

— Towarzystwa demokratycznego polskie- 
go 4 Grudnia 1836, Poitiers. Paris, Bourgo- 
gne et Martinet, w 8ce, str. 30. (Podpisów 
itr. 14.) 

*- Obacz: Polonais. 

— Zboru słowiańskiego do ludów Europy, 
doznań, 1848, w 8ce. 

— • det Adels und der samratlichen Bewoh- 
ner Kurlands, in Anerkennung ihrer Anstren- 
gangen zur Bekampfung der polnischen In- 
iurgenten. (Deutsch und russisch.) St. Peters- 
burg, 1832. 

— of the polish democratical sooiety. Lon- 
don, 1837, w 8ce. 

— der polni?chen demokratischen Yerbin- 
dung (in der Schweiz), 1838, w 8ce, str. 23. 

— Tot, Bez w. m. i r. (Leipzig, 1848), 
w 8ce. -^ 

Mtfirifeslas lenkun rieda pri wisnn ^wen- 
toju, lenku Karalistes, Letuyos, Rusijos ir 
Źemajcziu. Warszawa, 1865, w 4ce. 

Manffeste du Comite central franco -polo- 
nais de France et adresses des Gomites polo- 
nais de Su^de, de Suisse et de Be]gique, sui* 
▼is des reponses du Comite central franco- 
polonais. Paris, E. Dentu (1863), w 8ce, str. 
24. -f 

— da peaple polonais, sanctionnó k la só- 
ance du 20 Decembre 1830, par les deux 
Chambres de la di^te du royaume de Pole- 
gnę. (Paris, 1881), w 8c6. 

Manifesto of the polish nation to Europę, 
yoted by the diet of Poland, on the 20th 
of December }830; translated from the ori- 
ginal polish, with the names of the mem- 
bers of both committees appointed by the 
diet to draw up, and report on, this natio- 
nal manifesto ; and address of the polish re- fugees en France to the British House of 
Commons, dated 29th May 1882. London, 
printed for the Literary Association of M- 
ends of Poland ; and Sold b^ Messrs Hat- 
chard and Son, and James Ridgway, Pieca- 
dilly; F. C. Westley, 165, Strand, and £. 
Wilson, Róyal £xchange, 1832. Price Ooe 
Shilling, w 8ce, str. 23. + + 

— Obacz: Polen; Polish; Polnisch; Polo- 
nais; Polski. 

ManHestaoys, ob. Chmielewski Robert (1837). 

Manifestations des Anglait en fa^eor de la 
Pologne, a la fin du 1837, w 8ce. 1 frank. 

— Obacz: Pologne. 
Manipulaoya biór, obacz: Borecki. 

MANITIUS Gustaw (ksiądz). Agenda dla zbo- 
rów ewangielicko-luterskich w Rossyi, zapro- 
wadzona w zborach ewangielicko-augsburg- 
skich w Królestwie Polskiem. Tłómaczył i 
niemieckiego ks. Gustaw Manitius Pastor pa- 
rafii ewang. augsb. warszawskiej. Warszaws, 
drOk Józefa Ungra. 1874, w 8ce, ttr. II i 128, 
Dodatek muzyczny litog^. u J. MCiUera, str. 
12 i kart 11 białych, -h 

— Obacz: Irmischer (Przewodnik). 

MANKIEWICZ Ludwik (z Poznania). De me- 
thodo adstringente. Dissertatio meidico-the- 
rapeutica. Berolini, typ. Nietackii, 1827, w 8oe, 
str. 42. 2 złp. -f -f + 

MAŃKOWSKI F. Bóg i ludzkość, kobieU i 
mężczyzna, przez prawego Chrześcianina, a 
imię jego 44 (przez autora Filozofii prakty- 
cznej). Poznań, druk N. KamieńskiegO| 1844, 
w 8ce, str. 124. + 

— Filozofia praktyczna wiejskiego gospo- 
darstwa, przez prawego Chrzeicianina autora 
dzieła : Bóg i ludzkość. Poznań, nakład au- 
tora, u Kamieńskiego i Sp., 1845, w 12ee, itr. 
XV i 163. 4 złp. 24 gr. + 

— Pomysły o harmonii muzycznej, napisał 
Jan z Wygnańczyc Dąbrowa. Poznań, Nowa 
Księgarnia, 1845, w 16ce, str. 76. 2 złp. 

MAŃKOWSKI Wacław. Karolina, powieść. 
Tomów II. Wilno, drukiem J. Zawadzkiego, 
1844, w 12ce. 12 złp. 

— W kraju i zagranicą. Wydanie J. N. 
Bobrowicza. Tomów II. LipslE, Księgarnia 
zagraniczna, 1847, w 8ce; Tom I, str. VI » 
201 ; Tom II, str. 22a 12 złp. 

— Toi. Bruxella, Geratmann, 1862, w 8ce, 
str. 201 i 228. (Biblioteki domowej Tom 
XXXV — XXXVI — nowy tytuł do starej edy- 
cyi.) 4 franki. 

MANN Alfons. Spis i cennik narzędzi i przy- 
rządów chirurgicznych, znajdujących się ^ 
Zakładzie i fabryce Alfonsa Manna w War- 
szawie. Warszawa, druk J. K. PsurskiegOf 
1863, w 8ce, str. 19. 

— To*. Warszawa, druk Psurskiego, l887i 
w 8ce, str. 28. MANN - MANN8D0EP. 6! — To^ w Warszawie przy nliojr Bielan - 
ikiej Nr. 601. Warszawa, w drukami F. Kro- 
kossyńskiego, 1872, str. 27. 4- 

MAIfll Maurycy (arodz. 1814). Biskupi fran- 
ćosoy w sprawie Państwa kościelnego. (Od- 
druk z Dodatku Czasu, 18'>9, Listopad.) Kra- 
ków, nakład Wydawnictwa dzieł katolickich, 
1860, w 8c6, itr. 32. -i- + 

— E^izm, narodowość i Liga. Poznań, 
Znptński, 1849, w 8ce, str. 28. 6 sgr. -t- + 

— Liga i doświadczenie. Poznań, Żopań- 
•ki, 1849, w 6ce, str. IV i 79. 12 sgr. 4 -f -f^ 

— Listy o walnem zebraniu delegowanych 
Ligi polskiej w Kórniku r. 1849. Leszno, Ofin- 
tker, 1849, w dce, sir. Yll i 182. 15 sgr. 4 

— Podrói na Wschód przez Tomów III. 

Kraków, Księgarnia katolicka, w drukarni 
Csaso. 1854—65, w 6ce: Tom I, str. V1H i 
666; Tom II, str. 510; Tom III, str. 565. 36 

«łp. 4 4 + 

^ O sprawie Państwa kościelnego. (Odbi 
cie z Doctatku do Czasu.) Kraków, Wydawni- 
ctwo Księgarni katolickiej, 1859, w bce, str. 
106. 8 złp. + 

— Do sprawy Państwa kościelnego. (Od- 
drak z Czasu.) Kraków, nakład Wielogłow- 
ikiego, 1860, w 6ce, str. 84. 

«- Szara godzina, powieść. (Oddruk z feu- 
ktooB Czasu.) Kraków, nakład i druk Czecha, 
M64, w 8ce, atr. VI i 127. 4- 

(hzełoiono i% w „Posener Zeitung/ 1854, 
•i9n] 145 pod tyt.: „Die unTerhangnissYolle 
Sliade.) 

•- Sztuka i miłość, dramat w 2 dobach 
mesywistego iiycia. Poznań, Żupański, czcion* 
kaaii Kamieńskiego i Spółki, 1849, w 8ce, str. 
& i 162. . 

lANNERT Coarad (ur. 1756 f 1834). Kartę 
vsa Ost- und West-Galizien etc. Nńrnberg, 
U(Hi (bl. kolorów. 

"-> Der Norden der Erde ¥on der Weich- 
n1 bis nacb China, mit 2 Karten. Leipzig, 
IM, w 8ce. 

Mmmi dla łaknącej duszy i wonne kadzi- 
^ dla Boga zastępów na cał^ Boiego Ciała 
wetzystość, iudziei na niedziele i święta inne, 
Bt 40-godzinne nabożeństwo, a co do Mszy 
śv. i na codsień. Bochnia, druk i nakład A. 
Soidb, bez w. r. (1830), w 8ce. 

<— dla Chrześcian Katolików czyli Zbiór 
■bofteństwa starannie zebrany i do druku 
pttiuiy. Nowy Sącz, nakład i druk J. Pisza, 
nn, w 12c6, str. 818 i VI. 4^ 

— dla Katolików Chrześcian czyli Zbiór 
tAotoństwa, starannie ułoiony i do druku 
pll^r' Wydanie powtórne pomnoione. Nowy 
Hm^ J. Pisz, 1868, w 8ce, str. 354 i VI. 4- 

*» esyK Zbiór osobliwych nabożeństw i 
iWlit z dodatkiem gorzkich żali i nieszpor- 
*jNi paalmów, na połytek serc bogobojnych 
Mhtay, ofas 86 rycinami mszalnemi i 14 atacyjneroi przyozdobiony. Wydanie drugie. 
Wadowice, F. Fołtyn, 1869, w 8ce, str. 536 

i vin. 4 

— duchowna czyli Nabożeństwo dla pobo- 
żnych Chrześcian Katolików, z najlepszych 
przez Św. Kościół potwierdzonych k^ii^żek 
zebrane, na pociechę i pożytek wiernych do 
druku podane. Bochnia, druk Pisza, 1870, w 
I2ce, str. 330 i VI. 4 

— Toż. Tamże, wydanie druflfio pomno- 
żone, 1871, w 12oe, str. XIV i 320. 4 

— niebieska dla dusz prawdziwie pobo- 
żnych czyli Wybór różnego nabożeństwa. 
Wydanie czwarte pomnożone. Tarnopol, dru- 
kiem i nakładem Józefa Pawłowskiego, 1871, 
w 8ce, str. 423 i IX. 

— czyli Zbiór osobliwszych nabożeństw i 
pieśni, z dodatkiem gorzkich żali i nieszpor- 
nych psalmów, na pożytek serc bogobojnych 
zebrany, oraz 36- ma rycinami mszalnemi i 
14 stacyj ozdób. Wydanie trzecie. Wadowice, 
F. Fołtyn, 1871, w 16ce, str. 58r» i VIII. 
35 cent. 

MANNHARDT Wilhelm. Die Gdtterwelt der 
deutschen und nordischen Vdlker. Berlin, 
1860, w 8ce. 

— Prośba. (Warszawa), w drukarni Gazety 
polskiej, 1866, w 8ce, str. 7. 

— Obacz: Łasicki J. 

MANNHART Ksawery Franc. (Jezuita, ur.1696 
ł 1773). Thebflida. Pustynia Bogu w ciele 
ludzkiera cierpi^eniu poświęcona, osobliwie 
na Wielki Tydzień, w łacińskim języku wy- 
dana 1769 roku, na polski język przełożona. 
Poznań, w drukarni pojezaickiej, 1801, w 8ce, 
str. 261 i kart 3. 7'/, sgr. 

MANNI Jan BapUsta. Aziomata filozofii chrze- 
ścijańskiej z rozważania czworakiej wieczno* 
ści. Przemyśl, 1801, w 8ce. 

(Innaedycya: Kalisz, 1746. 4) 

MANNING Edward Henryk (ur. 180U). Ceza- 
ryzm a katolicyzm, przełożył Wl. M(iłkow. 
ski). Kraków, nakładem Wydawnictwa dzieł 
katolickich, 1874, w 8ce, str. X, 11 i 51. 4- 

' — Spowiedź albo Serce Jezusa grzeszni- 
kom w Sakramencie Pokuły otwarte (The . 
Love of Jesus to penitents), nakreślił Arcy- 
biskup Westminsterski (w Anglii), łłóraaczył 
z angielskiego ks. St. Ulanecki §. T. i O. P. 
Dr. Warszawa, w drukarni Jana Cotty, 1867, 
w 16ce, str. 170 i XII. 20 kop. 

MANNSDORF J. D. F. Actenstucke uber die 
aristokratischen (Jmtriebe der neuesten Zeit 

unter den Polen, von Doctor der Weltweis- 

heit, Baccalaureus der schdoen Wissenschaf- 
ten und Magister der freien Kiinste. Leipzig, 
Yerlag tou Johann Ambrosius Barth, ge- 
druckt bei Friedrich Nieś, w 8ce, str. X i 196. 
(Pismo to stanowi YIII. Zeszyt dzieła pod 
tytułem: Geschichte der geheimen Yerbin- 
dungen der neuesten Zeit.) 25 sgr. 4- _ki. 61 MANNTEIFEL - MAPPA. MANNTEIFEL Sej. Gustaw (Polak). Inflan- 
tuEiemies lajkogromota aba Kalenders uz 1862 
godu. Ryga, w 8ce, str. 2, 96 i 2. 15 kop. 

— Polnisch-Liyland. Riga, 1869, w 4co. 

— Obacz: Livland; 

ManoeuYres, exerciceB et parades efiectaea 
en 1835 au camp de Kalisz. St. PeŁersboarg, 
1837. w 8ce. 

MANOURY Limonadier. Le jea de dames 
a la Polonaise, par.... Koav. edition. Paris, 
Deutre, 1858» w 12ce. 

(Inne edycye: Paris, 1770, 1787.) 

MANSCH Philipp. Sati^e aus s&mmtlichen 
Rechta- and Staatswissenschaften. Lemberg, 
Druck von Piller, 1861, w 8ce. 8-8gr. 

MAŃSKI G. S. Der Feld- Wiesen- und Gar- 
lenbau, so wie auch die Frucht- und Forst- 
baurazucht. Siidpreuseenfl, odór uler die Cul- 
tur und Nutzung aller in dieser Provinz vor- 
kummenden Gewachse. Ein Handbuch fur 
Stadtund Land-Oekonomen, so wie auch fur 
Forsłmanner, Gartner und alle diejeuigen, 
welcbe Sudpreusscn Hinsicbt naher kennen 
lernen wollen. Posen und Leipzig, bei Johann 
Friedrich Kuhn, 1805, w 8ce, str. XXIV i 
279. + 

MAŃSKI Johann Gottfried. Leben, Reisen und 

Schicksale des eines geborenen Danzigers, 

von ibm selbst bescbrieben. Bresiau, C. Fried. 
Barth. jun., 1808, w 8ce, str. XVI, 232 i ryc. 
1 tal.; zniż. 5 sgr. + 

Mantuy obl^enie, obacz : Biblioteka Ossoliń- 
skich; Godebski Cypryan. 

Manuale caeremoniarum romanarum, ex Ii- 
bris rumanis maxime autbenticis et authori- 
bus in hac materia ver8atiB8imi8 , studio et 
opera Presbyterorum Congregationis Missio- 
Dis gallico primum idioroate conscriptum, 
recens vero in latinum sermonem conversum 
et ad usum ecclesiarum Poloniae accommo- 
datum. Editio secuudn. VAr8aviae, typ. Gon- 
greg. Missionis, 1842, w I6ce. 1 rub. 

— devotionis ad usum ecclesiasticomm edi- 
tam. Var8aviae, typis et sumptibus Congre- 
gationis Missionis, 1859, w 12ce, str. 503. 
1 rub. 

— ecclesinsticum pro usu Fratrum Minorum 
S. Potris Francisci Capucinorum Provinciae 
Polonae. Var8aviae, 1832, w 8ce, str. 99. 

— precum et spiritualium ezercitiorum, 
sacerdotibus et alumnis Seminarii utilissi- 
mum. Vi1nae, typis et sumptibus Josephi 
Zawadzki, 1855, w 16ce, str. Vifl i 348. 
75 kop. 

— Toż. Tamże, 1869, w 16ce, str. 302. 
75 kop. 

-- pharmaceuticum. Voluroen alterum. Ad- 
jomenta vat ia chemica et pharmaceutica, at- 
quo subsidia ad parandas aquas roinerales. 
Leszno, 1861, w 8ce, str. 869. 2 rub. 80 kop. -^ des VerfabreDB bei Anmeldacg za den 
Eben behufs des Trauungsraptulars. Przemyil, 
Druck von Dzikowski, 1859, w 8ce, str. IV 
i 81. + 

Manualik dla nśytku Członków ustanowić* 
nego od Ojca św. Piusa IX. Bractwa trzei- 
wości pod opieką Najsw. Panny Maryi Gro- 
mnicznej , zawierający w sobie społeczne i 
prywatne nabożeństwa Bractwa, modlitwy do 
Mszy i Koromunii Św., a dodaniem w^rkazu 
przyjęcia do tegoż Bractwa i do zwifika 
nadziei ŚŚ. Aniołów Stróżów. Wydanie dm- 
gie. Niemieckie Piekary, nakład J. X. Biskup* 
skiego, druk T. Heneczka, 1867, w 8ee, etr. 
VIII, 170 i II. + 

— Obacz: Czeiowtki J. 

— historyczny, obacz: MarczyAaki Wawrzy* 
nieć (1815, 1817); Rozwadowski. 

Manuel de lecture, obacz: Planaon. 

MANUEL Huan (urodź. 1273 f 1347). Rady 
Patron inszo we Księcia Don Żuana Manuela, 
czyli Historye i przykłady opowiadane hrabi 
Lukanorowi. Z hiszpańskiego wydane po pol- 
sku przez L. S(iemieńskiego) autora Wieeio- 
rów pod Lipą. Tomów II. Poznań, nowa 
Księgarnia, w drakami nowej, 1847, w 8ce, 
str. VII, 156 i 148. 6 złp. + 

Manugłewicz Mikołaj Jan (f 25 Czerwca 1834), 
obacz: Porządek. 

MANZONI Aleksander (urodź. 1784). Piąty 
Maja, oda z włoskiego przełożona przez Lud- 
wika Kamieńskiego, Członka Król. Warsiawt- 
kiego Towarzystwa przyjaciół nauk , Puł* 
kownika, Podszefa Sztabu głównego Wojsk 
polskich podczas ich pobytu w Elblągu l&l, 
w 4ce, kart 4 (litografowane). + 

— Narzeczeni, przekład Placyda Jankow- 
skiego. Tom 1. Petersburg, 1846, w 8ce (wię- 
cej nie wyszło). 

— Oblubieńcy medyolańscy, histonra z XVII. 
wieku, znaleziona i przerobiona. (Tłómacsył 
Wojciech Szymanowski.) Tomów V. Warsza- 
wa, S. Orgelbrand, 1848, w 12ce; Tom I, str. 
269; Tom II, str. 297; Tom III, otr. 224; 
Tom IV, str. 293; Tom V, str. 309, 20 złp. 

Map rysowanie, obacz: Kolberg I. 

Mappa Gubemii Kaliskiej. Kalisz, 1871. 

— ścienna do naocznej nauki miar i wag 
metrycznych (po polsku i po niemiecku). 
Ostrowo, J. Priebatsch, 1869, foL 7% sgr. 

— kolei, obacz: Kozłowski. 

— Polski w dawnych jej granicach, wydana 
dla nżytko Szkół w Krakowie. Kraków, na- 
kład Adryana Baranieckiego, litografia Czasu 
M. Salba, 1871, fol., ark. 6. + 

— widowni wojennej w północnych Wło- 
szech. — Carte du thó&tre de la gnerre, d'a- 
pr^s les cartes spóciaies du thó&tre de la 
guerre dressees par Berthe et publiees par 
Garnier fróres a Paris. (Dodatek do Gazety 
warazawskiej), fol., karta 1. -k MAPPOGRAFIA - MARAŃSKl. 63 — Gmticyi i Krakowa, ob. Bałcikowski K. 
(Krakowa, 1828); Benoni (Atlas 1873); Benedicti 
Lacas (West-GalizieD) ; Gross (Ont- und West- 
Oalłzien in 14 Sectionea); Kocziczka Al. (Plan 
Ton Krakaa, 1847); Kraków (1862); Kummers> 
berg (Atłas, 1856); Liecbtenstem J. M. (Ga- 
liiien 1806, West - Galizien 1803, Bochnia 
1804, Słomniki 1804); Liechtenstern Max. (W. 
Księstwa Krakowskiego); Ltesganig (według 
Liesganiga Galicya Wschodnia, 1803); Mannert 
Cmrad (Galizien, 1804); Mezburg i Zanoni 
(West -Galizien, 1803); Mollo Tranquillo (Ga- 
lisien, 1803); Sdiinidburg G. R. (Galizien, 
1801-4—22); mszkowski P. (Plsn Miasta 
Krakowa, 1831); Zabrawski T. (Krakowa). 

— Europy, obacz: Europę (1835); Fielitz 
(1838); Herkaer J. (Kolei żelazn. 1851, Atlas 
1850); KoŚMiśski (Enropa 1828, Ameryka, In- 
dye, Azya, 1829); Reicbard; Sbro]aowski S. 
(1668). 

— Kaakaza, oba oz: Bouturlin S. 

— Krakowa i jego Okręgu, 1831, w lito- 
grafii Wyszkowskiego (tylko dwa czy trzy 
eiemplarze odbito). 

— Palestyny, ob. Dzieduazycki M. (1862). 

— Polski, obacz: Atlaa (Banzemer i Zaleski: 
PeUod 1837, Kolberg 1826-27, Dufour 1850); 
BaNdieli (1804); Byatrzonowski L (strategi- 
«aa, 1840); Carta (1812); Chodźko L. (Atlas, 
M); Chrzanowski (Atlas, 1859); Dufour (phy- 
lięnty hydrogr. d' apres Dufour, 1850); Egioff 
jMowa, 1346); Engelhardt (1812 do 1862); 
Ggttardt i Oleszczyński Seweryn (Królestwa 
Piskiego, 1B24); Fielitz Th. G. (1829, 1831); 
fcM iCh aidt (^or der Theilung); Hutłer F. A. 
(ioaigreich Polen, 1820); Karta (topogr.) ; Knlt- 
Iri J. L (Pol^n und Preussen 1 812, Carte mi- 
IHaire); Kolterg Julian (Królestwa Polskiego, 
IfllT); Korzeniowska R. (Atlas historyczny); 
tlMol J. (do Historyi polskiej) ; Lapio P. 

d' Kurope, Yarsoyie 1812); Lohse 
1831); Michaelis E. H. i C. Schach 
klłes und Neues Polen, 1831); Miklaszewski 
Historyi polskiej); Moilo (Polen, 1816, 
iSlT); Nipamcz (Królestwa Polskiego, 1863, 
1887): Ntrdnami A. P. H. (Pologne, 1830); 
MacU (1861); Partheós Karol (Województwa 
Eawddego 1806, Płockiego); Plater S. (Atlas 
hlsloriąae , 1827) ; Polen (Yerwandlungen, 
1807); Polszczą; Rendziny (Pologne, 1810, 
tStl, 1828) ; Rodeoki F. (Obraz jeograficzno*sta- 
lyi^iiy, 1830); RodeckI Franciszek i Ole- 
Mailki Seweryn (Królestwa Polskiego, 1830); 
llftiar (Warszawa, 1811); Sotzmann F. (1600, 
1809 i 18S0); Streit (1831); Stolzmana (Par- 
fnaatka); TepolnłckI J. (1862): Uz (1811, 1831); 
imftaa (1807); WiduliAskl K. (Królestwa 
lUanego, 1827); Wrotnowski (Atlas, 1850); 
Unewskl Alex. (Królestwa Polskiego, 1831); 
llMl (Polen nach Rizzi-Zanoni, 1807). 

^ Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Prus 

^ " V; obacz: Gilly (Stidpreussen, 1802—3) ; 

i SeUmann (Posen, 1804); Jaetting 
Carl (Danziff, 1807); Kurnatowski (1843-61); 
Peschell E. (Posen, po rok 1803, kart 18); Posen 
(KammerdepHrtem., 1804); Richter K. (Dan- 
zig, 1810); Sotzmann (Posen, 1815). 

— przemysłu, ob. Mikulicz Andrzej (Volks- 
wirtscbaftiiche des Hcrzogthums Bukowina, 
1873); Rossya. 

— Rossyi, obacK: Danielow; Dufour; Fry- 
drychs (i Pulski 1827); Mara C. 

— do starożytnej historyi, obacz: Nendzyń- 
ski (Orbis antiqin, 1825); Papłoński i. (Sło- 
wiańszczyzny z X — Xli. wieku, Prus z Xlii. 
wieku). 

— Księstwa Warszawskiego i Warszawy, 
obacz: Bach (Plau Warszawy, 1809); GotZ 
Marceli! (Królestwa Polskiego, 1873); Guess- 
feld F. G. (Warscbau Herzogthum, 1810); HantI 
Mart. (Herzogthum Warschau IH12; Kartę von 
Grossherzogthum Warsrhau (Berlin 1808); Kol- 
berg W. (Plan Warszawy); Lekarczinsky (War- 
schau nebst Umgegend, 1831); Perthóe Karol 
(Okolice Warszawy) ; Schropp (Carte de la par- 
tie meritlionale du Grand Duche de Varso- 
vie); Sotzmann D. F. (Herzogthum Warschau 
1811);TardieuP. F. (Varsovie); Teztor (Topogr. 
Kartę vom nórdlichen Tbeile des Herzog- 
tbums Warschau, Atlas). 

— Więcej obacz: Atlas; Benoni (Atlas geo- 
graficzny). 

Mappografia, obacz: Rastawiecki Edward. 

MApUlD. Patty , powieść z angielskiego, 
przełożyła Zofia Grabowska. Warszawa, Red. 
Przeglądu tygodniowego, 1873, w 16ce, str. 
160. 

MARAMAROS Deodat. Positiones ex uniyer- 
sis disciplinis tbeologicis. Lcopoli, typ. Pil- 
ler, 1804, w 4ce, str. 4. + 

MARAMAROS Antoni (ksiądz). Powinszowa- 
nie w dzień imienin J. Excellencyi J. W. 
Franc. do Paula Pischtek, Arcybiskupa lwow- 
skiego i Prymasa Królestwa Galicyi i Lodo- 
meryi, J. W. O. i najłaskawszego dobrodzieja^ 
z najwyższem uszanowaniem i w najgłębszej 

pokorze ofiarowane przez ks. Archikatedry 

lwowskiej ormiańskiej, d. 2 Kwietnia 1836 
roku. Lwów, druk J. Scbneidra, 1836, w 4ce 
półark. 

— Laur z samych cnót i dostojeństw uwity, 
aJ.Excell. JW.MX. Franc. de Paula Pischtek 
Arcybiskupowi lwowskiemu, Prymasowi Kró- 
lestwa Galicyi i Lodomeryi, Panu i najłaskaw- 
szemu dobroc^ziejowi na uwieńczenie instal- 
lacyi jego ofiarowany przez ks. Archi- 
katedry katolickiej lwowskiej. Lwów, druk 
Schneidia, 1636, w 4ce, str. 3. 

MARAŃSKl (ksiądz). Co się stało w Kaszu- 
bach za dawnych czasów, opowiedział przed 

sto laty stary 8kiba, a spisał Chełmno, 

Danielewski, 1863. 2% sgr. 

— Obacz: Marońskl. 64, MARASS^ - MARCtilA. MARASSĆ Adam. Thezy z prawa i nmiejc- 

tnośoi politycznych, których publicznie 

br»')ni6 zamierza. Kraków, druk Uniwersytetu, 
1865, w 8ce, str. 7. + 

MARASSĆ Mieczysław. O kredycie ziemskim 
w Aastryi. (Odbitka z CzaBopisma poświęco- 
nego prawu i umiejętnościom politycznym, 

1865, Zeszyt XI. i XII.) Kraków, Fńedlein, 

1866, w 8c8, str. 46. + 

— O pojęciu i zadaniu statystyki skreśli) 

Dr. O. Traw, Członek Berlińskiego Semi- 

naryum statystycznego. Kraków, wydanie Ka- 
rola Langiego, druk Czasu, 1866, w 8ce, str. 
142 i 11. 90 kop. 

— Przegląd pc^lskiej literatury ekonomi- 
cznej, z uwzględnieniem stosunków ekono- 
micznych Królestwa Polskiego, skreśli! Mie- 
czysław Marasee Doktor Obojga Praw. Kra- 
ków, czcionkami drukarni Czasu Wincentego 
Kirchmayera, nakładem autora, 1864, w 8ce, 
z przodu 2 kart niel. i 73 stron, omyłek 1 
karta nieliczb. 

— Rzecz o podatkach i ich reformie. .(Od- 
bitka z Przeglądu polskiego.) Kraków, 1867, 
w 8ce, str. t4. 54 centy. + + + 

— Tezy z prawa i umiejętności politycz- 
nych, których publicznie bronić zamierza. 

Kraków, drukiem Uniwersytetu, 1864, w 8ce, 
str. 6. -f 

MARAT Jean Paul (le conventionel , urodź. 
1744 t 1793). Ayentures de Potowski. Paris, 
1850, w 4cc. 2 franki. 

_ Obacz: Korday (Corday). 
-Maraton, obacz: Ujejski Kornel. 

M ARBACH. Historya o Gryzeldzie i Mar- 
grabi Walterze. (Z książek dla ludu przez 
Marbacha wydanych.) Tłómaczenie Józefa 
Lompy. Mikołów, druk J. Nowatskiego, 1847, 
w 16ce, str. 36. 

— Toź. Wadowice, czcionkami i nakładem 
Fr. Fołtyna, 18G9, w 12ce, str. 36. + 

— Życie, sprawy i wędrówka do piekła Dra 
Jana Fausta, osławionego czarnoksiężnika, 
astrologa, astronoma, mistrza magii i hu- 
morysty, z niemieckiego (wyd. Marbacha) 
tłómaczenie J. Lompy. Bochnia, Pisz, 1858, 
w 12ce, str. 114 i III. 1 złp. 10 gr, + 

MARBURG Konstanty (z powiatu Mińskiego). 
Przekład całego Machiawela. (Rękopis). — Prze- 
kład Drapera: Dzieje umysłowego rozwoju 
Europy. (Rękopis.) 

MARCADĆ Wiktor Napoleon (urodź. 1810 t 
1854). Traktat o przedawnieniu, podług Kode- 
ksu cywilnego w Królestwie Polskiem obo- 
wiązującego. Traktat Adwokata przy Sądzie 
kassacyjiłym przy Radzie Stanu i przy Mini- 

steryum Spraw wewnętrznych w Paryżu 

jednego z założycieli dzieła: Revue critiąue 
de Legislatiou. Obejmujący krytyczny rozbiór 
autorów i jurisprudencyi, czvli teoretyczny 
i praktyczny wykład tytułu iX.f Księgi III. Na język polski przełożył Antoni Wrotnow- 
ski. Adwokat przy Sądzie ajppellacyjnym Kró- 
lestwa. Warszawa, druk Gazety codsiennąj, 
1857, w 8ce, str. 412. 2 rub.; zniż. 1 rab. f 

Marcel Stefan, ob. Kraszewski J. I. (Jermoła). 

Mareellin Ammian, obacz: Lelewel J. 

MARCET pani, (iona Alexandra Marcet). Po- 
wieści dla dzieci, w trzech Częściach, przez 
Kakwaską K. z Potockich. Lipsk, Michelten, 
1846, w 8ce, str. 8, 163. 168, XVI i 167. 
Część I: Powieści dla małych dziewczynek 
i chłopczyków. 3 % złp. — Część II : Powieści 
dla starszych panienek i chłopczyków. 8 złp. 
15 gr. — Część III: Powieści dla dorastającej 
młodzieży. 3 złp. 15 gr. 

March W., obacz: Messenhauser. 

MARCHAL Karol (pseudonym Buety, urods. 
1822). L' Empereur Napoleon III. et la Polo* 
gne. Paris, 1863, w 8oe. 1 frank. 

MARCHAL 0« Ostatnie chwile rewolaoyoiu- 
sty na śmierć skazanego podczas zamacha 

stadu Napoleona 111., przez Missyonarsa 

apostolskiego. Z 19go francuzkiego wydania 
na język polski przełożył ksiąds Władysław 
M. Kraków, druk Władysława Jaworskiego, 
1871, w 12ce, str. 64. 26 cent + 

MARCHAL P. Wiktor. Kobieta, jaką być po- 
winna, z wydania dziewiątego francuzkiego 
przełożył ks. Joachim Dębiński. Naumbtirg, 
nakład Zawadzkiego w Wilnie, 1869, w 16ce. 
20 Bgr. 

— Sumienie, jakiem być powinno. Przekład 
z francuzkiego X. K. £j. Wilno, J. Zawadzki, 
1872. 

MARCHAND E. £ssais poetioues pablies.au 
profit des Polonais. Alencon, de V imprimerie 
de Poulet-Malassis, 1831, w 8ce, str. 88. 

MARCHAND Ryszard Feliks (urodź. 1813 t 
1850). Chemia organiczna, przekład z nie- 
mieckiego przez Andrzeja Radwańskiego. 
Warszawa, 1841, Część I. 

— Obacz: Woehier. 

— Zasady chąmii z języka niemieckiego 
wytłómaczone przez Andrzeja Radwańskiego. 
Warszawa, druk Aug. Dietricha, 1839, Gai^ć 
II., w 8c6, str. 176 i nieliczb. 1. 

— Obacz: Lutze L. 

MARCHESELLE Józef Antoni (Franoiszkan). 
Theorema et praxis, to jest: Rozważne i spra- 
wne ratowanie chorych, pomijanie umiera- 
jącym, posilenie konających. Dla informacyi 
kapłanom poczynającym koło chorvch praco- 
wać, przedtem włoskim przez księdza a te- 
raz in theoretica łacińskim, in practica me- 
thodo ojczystym językiem przez jednego Frań- 
ciszkana konwentu krakowskiego opisane r. 
p. 1754 w Krakowie, w drukami Księcia Imoi 
Bis. K. Kraków, nakład Wydawnictwa Jawor- 
skiego, 1871, w 8ce, str. 135 i Yl. 60 cent t 

Marchia, obacz: Pischon; Riedel A» 
MARCHOGKA - MARCINKOWSKI. 66 Mirdiocto Petronalla, qb. Wojewódzki M. 
iarcbdcki S., obacz: Słuiewski Stanisław. 

■ARCHOCKI Hinacf Ścibor (f około 1829). 
Prtwo sslacheckie. Mińkowce, 1804, fol., Btr. 

la + 

— UiUwy rolników. Mińkowce, 1804, fol., 
ktrt tig. A— D2. -f 

~ Prawa miasta Minkowic. Bez w. roku 
(po 1819 a przed r. 1829), fol., str. 80. 

iAIłCNOCKI Mikołaj Ścibor (z Marchocic). 

Hiitoiya wojny moskiewskiej, przez Wy- 

dint przez Redakcy^ Orędownika. Poznań, 
Nowt Ktięgfamia, druk Orędownika, 1841, w 
8ce, Itr. 176. 1 tal. -i 

iAKCIEJEWSKI Augustyn (ksiądz pleban 
Ordomiński, f 19 Października 1827). Mowa 
dockowna przy wprowadzenia ciała do ko- 
ścioła katedralnego 8. p. JWJX. Michała Fran- 
ciszka Karpowicza, pierwszego Biskupa Wigier- 
ikiego, Orderu iw. Stanisława Kawalera, przez 
^^ miana d. 11 Grudnia 1803. Za pozwolę - 
mem Zwierzchności. Warszawa, 1805, w 12ce, 
Itr. 24. Na str. 26—27: Wyjątki z listów 
Króla Stanisława Augusta do X. Michała Kar- 
powicza. Na str. 28—32: Mowa przy usta- 
wierna do groba ciała ś. p. Karpowicza Bisku- 
pi Wigierskiego, miana przez JP. Michała 
asipowicza synowca , podstolica by wszego 
hiiitin Prenskiego, d. 12 Grudnia 1803 r. 

y Iiunie za duszy Stanisława Małachow- 
^ifo^ Wydane z woli czterech północnych 
pMiitfw, 1810. 

■WHEJEWSKI Stanisław (urodz. 1801 f 17 
^^ 1866 w Marsylii). Luźne wierszyki sa- 
'fiTCZBo • polityczne ,' bezimienne, autografo - Polak (t 1:379), obacz: Ciaoipi S. 
Philip. (Pragae, 1869 -f); Martinus ^IttCmmEiUflCZ Hieronim (w Witebsku), 
wiaka dorywcze. WUno, druk Józefa Za- 
••ttdego, 1857, w 16ce, str. 108 i rejestru 
"rti 1. 75 kop. 

^ Poezye. Wilno, 1845, w 12ce. 

-r Toł. Tomik I. i U. Wilno, Zawadzki, 
Iflft, w I2ce. 60 kop. 

itniakiowlez Kandyd, obacz: Exauvilloz. 

JWOiKIEWlCZ Wincenty Dunin. Oiekawyś? 
^Jjcaytajl Trzy powiastki i wierszyk ulotny. 
|w^ 1866, w 16oe. (Obejmąje: Kupałła, po- 
^Ml po białoruflku; Błogosł. rodzina po- 
*śiM| Stawianie XIX w. pow. wierszem.) 6 złp. 

"^Aadan białoruski, czyli wszystkiego po 
••II. Mińsk, 1867, w 16ce. 

^^^^oo, powieść białoruska, z prawdziwego 
«» w języku białorusldego ludu napi- 

Ozdobiona 4 rycinami, przez Mińsk, 

kaicgarzy mińskich braci Bejlinów, 

^ Jokiela Dworca, 1855, w 8ce, str. 

Ą 1 mb. (Od strony 11 do 71 idzie sama powieść narzeczem bialoruskiem, wier- 
szem pisana; od str. 73 do 76 w temie na- 
rzeczu: „Powinszowanie Wójta Nauma**; od 
str. 79 do końca wiersze polskie.) 

— Lucynka czyli Szwedzi na Litwie. Opo- 
wiadanie historyczne w 4 obrazkach (wier- 
szem). Wilno, nakład i druk A. Syrkina, 
1861, w 8ce, str. 90 i 1. -f 

— Wieczornice i obłąkany, poezye. Mińsk, 
nakładem i druk. Jokiela Dworca, 1866, 
w 8ce, str. 134, 1 rub. (Wieczornice, w bia- 
loruskiem narzeczu, obejmują stronnic 62, 
a resztę melodrama wierszem w pięciu obra- 
zach po polsku, p. n. Obłąkany.) 

— Obacz: Mickiewicz Ad. (Pan Tadeusz). 

MARCINKOWSKI Antoni. (Nowosiolsici Albert 
Gr]ff). Stary biuralista, przez Ant. Nowo- 
sielskiego. Kgów, 1860, w 8ce, str. 92. 3 złp. 
10, gr.; zniż. 26 kop. + 

— Ideały i karykatury, zarysy fantazyi i 
rzeczywistego świata. £tiudy nakreślone dwo- 
ma tępemi ołówkami. K^ów, 1848, w 8ce. 

— Lewiathan, książka składkowa, wydana 
przez Alb. Gryfa. Kijów, 1848, w 8ce. 10 złp. 

— Lud ukraiński, jego pieśni, bajki, po- 
dania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, 
przysłowia, zagadki, zamawiania, sekreta le- 
karskie, ubiory, tańce, gry i t. d. Tomów II. 
Wilno, nakład i druk Teofila Glucksberga 
księgarza i typografa wileńskiego naukowego 
Okręgu, 1857, w 8c6; Tom I. str. XII i 380, 
omyłek 1 k. n., z portretem autora; Tom II. 
z przodu 2 k. niel. i str. 282, omyłek 1 k. 
n. 4 rub. 50 kop.; zniż. 2 rub. 25 kop. + 

— Pamiętniki kuratora magazynów. War- 
szawa, u H. Natansona, 1658, w 8ce, str. 156. 
1 rub. 

— Pisma krytyczno filozoficzne, przez No- 
wosielskiego. T. 11. Wilno, T. Glucksberg, 
1857, w8ce, str. 212 i 195. (T. .1 Treść: Li- 
sty o istocie i celu mądrości chrześcijańskiej; 
Chrześcijańska filozofia życia z porównaniem 
z filozofią naszego wieku panteistyczną p. M. 
Jakubowicza; Uwagi nad Estetyką Libelta; 
Co jest żywiołem literatury XIX w.?; Ezcen- 
tryczność; Humor; Znaczenie romansu histo- 
rycz. ; O charakterze ironii w Dziwadłach Kra- 
szewskiego ; Te^oż Powieść bez tytułu ; Dzieła 
histor. Dziekonskiego i Rogalskiego. T. II. 
Reszty rękopismn Paska ; Tomira p. Deotymę ; 
Słówko o trajedyi klasycznej i dobrym sma- 
ku; Myśli o powieści i jej formie; Trapezolo- 
gion Kraszewskiego ; Dusza człowieka ; Nowy 
i zupełny wj^kład nauki o duszy p. Łysiń- 
skiego; Myśli z powodu projektu wyd. dzieł 
kompl. Kraszewskie|ro ; O próbach poematów 
dantycznych z powieści ludowych.) 20 złp. ; 
zniż. 1 rub. 20 kop. + 

— Pojpanicze naddnieprzańskie. Szkic spo- 
łeczności ukraińskiej w wieku XVin, przez 
Antoniego Nowosielskiego. II Tomy Kgów, 
nakładem Leona Idzikowskiego księgarza, 
w drakami Gazety Polskiej w Warszawie , 

9 66 UAŚś)imOW»tl - BIARCU^Sfil 186^. w Q<;e> ^ ptzoda 2 k. iiitiil. i 3iQ stron; 
X<m Up 2 pt;iodu 2 k. niąl i 230 Btroa« 
^ rab,; »uł.. It cipb. 50 kjo^ 

— Dwie ąiosiry, obrmzek a powszeclmegfo 
ipią, nakreślili A. NoM^osielskL U Tomj. Ki- 
jów i WiłpOt aaWadpia i drakipm Józefo Z*- 
wądjli^gp, 1855» w li^€!; Toi» I ąUe, 250; Tom 
II. 6tr. 332. 2 rub. 25. kop. 

*-T 3tepy^ morzą i g6iy. Sskico iw6poJnlue- 
ni|^8.podroi}^. II tomy. Wilno, T. G^ucksberga 
nąUnd i dr^k, 1^)64, w 8ce, atjr. 248 i 276. 
22 złp, ;, znit, 1 rub. 50 kop. 

•^ Obacs:^ Dubois^Hi; Lakontor; l.ev«8. 

MARCINKOWSKI Fenks. (ur. 1827). De ty. 
pbo abdonńnali, diss. inang. raedioa. Bero- 
iiAi; t^p» Q. Scbfkde, lS5a» W 8cq» attv 3i. + 

NfAlieifflCOWSKI Kąietan Jaxa rf 1830). Ro- 
zrywka w samotności, tłómaozehia wierszem, 

przez Warszawa, w drak. Zawadzkiego i 

W^vego aprtyw. druk. i księgarzy Dworu 
KróL Pola., 1821^ w 8€«, str. 46 i niel. k. 4. 

— Rzeki polskie, poema, pomniki sławy 
nmpodnfwei opiawajfces napisane rok a 1821, 
pr^s...^ Warssawa, druk N, Olocksberga^ 1826, 
w. aęe„ 9^ 89L 

-*- Rtut oka na 84 an iegoczesny oświecenia 
i spesoby dalsaego rozwinięcia instrukcyi 

krajów^ w Polsce, przez Ińepeki. szkoły 

Wcjew. Płockiego. Warszawa- druk w rynku 
Staireg^ miasta, Id23, w 4oe, str. 34. -f- 

— Upominek dla młodzieży polskiej płci 

obojga, przez Warszawa, Zawadzki i Węcki, 

18197Y^8!cft, str. 16 (wiersz). 

— Toż. Wyd. 2gie. Warszawa, 1819, w 8ce, 
str. 23 i niel. 6. 16 gr. 

~ Wierszyki ofiarowane Kaj. Koźmianowi. 
(Warszawa, 1819), w 4ce. 

— ^abąwyi wierszem dla płcji pięknej po- 

swięponA, własne i ttómacsenia, przez 

Warszawa. 181 8, w 8ce, przeĄm. 2 str. 76 
i nieL 9. (Mieści przekła/d: z dzieiła, Demou- 
sti^ ^0 nutologii; oiyg^lny poemiat : Gorsatj 
Bą^kpl itjp.). 

— Obaoa: PopC/ (O fcryityae). 

MARCINKtlWSKrKaror (Dr. med., 1801tl8'4B). 
Deioątibus indicationum generatim, dissert. 
inąng. med., qaam consensu et auctor. gratiosi 
Medic. or4inis in Univ. liter. Berolinensi, ut 
summi in Medic. et Chirurg, honores rite sibi 
concederentur die et pałam defensaras estauc- 
tor....Po9nanien6i9. Berolini,formis Brtischckia- 
nisy 182^3, w 8ce,. str. 81. 15 srg. + + + 

— I^wagi nad historyą i natura kołtuna, 
ze.^^^glę^u, na. przyczyny i sposób leczenia 

tegq,&i^Qmena, uapisa^ Dr. Med. i Gbir. 

Kraków, 1836, w 8ce, str. 56^ 2 złp. + 

-^ Toż, po niemiecku (w Diefenbacba 2!eit- 
Bcbril!; ifSii^ Stedizin). 

— Cobyt u prj^acieia.w LubliAie. Nado^ 
chód oiostr miłosierdzia w Lublinie, w 8ce« 
(W Katalogu Blbl. Eaoz^ó.) (AlarctiłkQiv;i)(i Karol.), Wiersza do Marcin- 
kowskiego, poznań?), h 4oe. (Czy drukowa- 
ne? Jest w Katal. Bibl. Raczyn.) 

— Aufruf durch den erfolgten Tod des 
Dr. Karl ^Marcinkowski. Plan zur Orfindang 
einer Stiftung zum Ged&chtniss des Dr. Mar- 
cinkowski. 184tt, fbl.,^k. % + 

— Obacz: Jagielski J.; Janiszewski J.; iRins 
M. (Dramat). 

Marcinowa, ob. Czyński Jan (Bajki 1845). 

MARCIH.OWSKI Antoni (178111855). O cslą 
rossyjskiego Towarzystwa biblijnego i środkach 
do jego osiąjE^nienia. Wilno, w drukarni pism. 
peryodycznych, 1816, w 8oe, str. 8. (Napisał, 
Antoni Marcinowski, jako Sekretarz Towarzy- 
stwa sawi^aane^ w. Wiłlne 1816 rokot) 

— Dzieje dobroczynności krajowej i zagra- 
nicznej, z wiadomościami ku wydoskonalenia 
jej słui^cemi, pismo poryodyczne z polece- 
nia J W. Rimskiego Kok^akowa, Gubernatora, 
wojennego litewskiego, na dochód Dama 
ubogich Towarzystwa wileńskiego dobro- 
czynności wydawane. Wilno, 1820— 182#, 
w 4ce i 8ce. Rok 1820 Nr. 1—12, w 4ce, 
Tomów 3; Rok 1821, Nr. 13-24, w 4ce, To- 
mów 3^ Rok 1822, Nr. 25—36, w 4ce, to- 
mów 3; Rok 1823, w SccT. Tomów 2; Rok 
1824. Tomów 2. Rok po 8Ó złp.; później po 
10 złp. 

— Dziennik wileńcki, (Redaktor 1818—1831.) 

— Kuryer Ute wskj. (Redaktor odr. 18il7.) 

— Opisanie żałobnego obchodu po widcsp* 
pamięci Najj. Ces. Aleksandrze 1. K. PoL odL 
w Warszawie, wm. Kwietniu 1826. fol (Wy- 
danie Marcinowskiego.} 

— Okład ćwiczeń mogących shiiyó t» 
pri^gotowanie i jako wstęp do nauk począ^ 
kowych, zastosowany do wieku dziecinnego. 
(Wilno) ItJól. 

— Ustawa Towarzystwa wspierania niedo- 
statoieh uczniów, założonego p^zee-Kontrymai 

— Zbiór dawnych dyplomatów i aktów 
miaat Wilna, Trok, Kowna. Ozę^i 2, Wil«^ 
no, 1843, w 4ce. (Zbierali razem Narbutt^ ^a- 
ohimowicz i Kp^akiewicci X.) Obaca : Wiloo. 

— Zdanie sprawy z TowarsyAtwa bibigna- 
go Wileńskiego. 

— Obacz : QliawuHiSiS (Metod. Paatolossagf^ 
Friebe (O owcach, 1810) ; GoldsmU (Eistor^ 
Rzym. 1819). 

— Narbutta: Dzieje nar. litews. Tomów 9. 
(Nakład Marcinowskiogp). 

^ HAflCUilSKi AntaniK^ K^SLT. Drog» de po- 
zyskania s^kfgaowu sumi^ia i wiekuiatego 
szczęścia w niebie, przea ^ A. M. &. S. T* 
Warszawa, drukXX^ Alissyonarzy, 1857^ w8ce, 
kf 2, str. 179. 

— Toć^ wy4aiHe dj?ugia popra)«iane. i o po- 
łow^^ uQmjpuożona» Warsaaway n9J(ład9m.idrtj» 
kiem księży, Misąyonarzy u sw. Erayia, 1860^ 
w 8oe,. str. 18 i 416 50 ko|>. 
MARCn^fiKI -^ If AACZeWSEA. 67 ^ roi. KnJrów, nAbii XX. Miuyonatj 
tw. Krzyia, drak Jaworekiego, 1871, W 8o^, 
ftr. 437 i II. 1 glr. 60 fant ^ 

^ DroffA do prftlirdiłl^dgo spokojii ^tomie* 
urn i doAobUoici mioNla^. Wydanie fcrae- 
oa. W«mawt^ aintor, Oabailinfer i Wolf, drtik 
GaenriófeJuafo I Spółki , 187$ , w 8ea, Utr. 
m^łl 4 803. -S mb. 60 kop. ; w^dttnie «kre- 
CR>Qa 1 rab. 60 ki^. 

— P<^tiIal*D^ prtyBbokdbf^nńt dfeieci do 
piennuĄ śp&wieati i ab kommanłi (w. W^ai-- 
iwwa, ati^, ld79, w Ica, Mr. TlIl, 141 
i II. 45 kop. 

NAIICIlISlCI f rme. llR0f0|. Oranmiatyka pol- 
ik dla "l^itiNrltiJiw lici^cyeh i^^ j^sr^a tk>1- 
ikim, woitfua podług ośmiti etęM mómj 
pobliej. 8dwp[Iki, w dmkałtii ^wojewódzkiej, 
IW, w 13ee, sir. VIII i 94. 2. stp. 

— Toż. (W KaUl. S. drjrelbwnda także rok 
1835 zapewnie myhiia ptddany.) 

— Gribtttyka Ut«wvko -polska — Oramttika 
tfba tpasabab ianimolnniBo lenkłMrkos kal- 
bos. Warssawa, drak XX. ffiiseionbrEy, 1861^ 
v8ee, •tr> 162* 30 kop. 

WWiStCWtGZ Jan. Do JW. Imei P. Micb. 
WhłóikiiBgo, S^ai^go pokaja obwodu ^o- 
gSikkgO) w daioB imiemo d. 29 Wrceśnia 
V. )Ćt7, w 4ea, k. 2. 4- 

lAIDl8KW6fCA z KrzyMówMckl Mtrya. 

UAiika astmchecka, pteytem zbiór ilaj^- 

MMśsayoh wiadotooioi ^spodarskich, ya- 

W la*. vz%dzenie w^linyi eoianie ogórków, 

«Mi«ie ogrodów, ora^djEenie oabiaiti^ pra- 

mmlbtns^ reżoycb kolorowych rcećzy, rc- 

iltN}|«)(, bielenie płócien^ Wypieranie plam, 

boniwowanie różi^ch rzeczy na zimę, bo- 

ifiĘoHae malin i kwiatów wazonowych, a ta- 

kol o róinycb kosmetykach należnych do 

toAiy damskiej, i wiele potrzebnycn wiado- 

4M, a tako£ ays|)Ożyeya obiadów na cały 

)M|fU) I zastawienie stołów, wszystko opar- 

iil^ rsetelnetn doświadczania, przet Ki- 

jM; J. żawitdzki, 1S57, w 12oe, str. 806. 

*-* Tbi. Wydanie dnigie póprawAe, z dodUt. 
b«4u» «Htlu, poćjrtecznemi* Kijów, druk J. 
Zawadzkiego, IdOl, w 8ce, str. 810. 2 rab. 

'- SiMke konfitury sposobem kijowskim. 
mw, 1859. 3 ałp. 10 gr. 

-*- Przepisy pieczenia ciast wielkanoenycb, 
to jeat: bab róinefo rodzaju, placków, maz ar- 
ków^ oraz róinycn ńnnych ciast drożdżowych 
pii^oMftaw>cb, a takoż legomhi, lodów, 
■HleBia konfitor, robienie woliny i wiele 
wiroh sekretów pewnych i doświadczonych. 
Z bl^o pożytecznym i nowo doświadeso- 
1H| dodatkiem przepisów ciast \ suchej róży. 
f||lf Litwinkę zamieszkała w Ukrainie. Wy- 
Wft ^tngSa. Kijów, w drakami uniwersy- 
Hmj; Żytomierz, R. tludkiewicz, 1869» 
i»)Qa, ^- S6. 76 kop. 

J W WWaŁWfli l Mteff. (tl83d) Myśli o spo- 
^Qtk podnieeieAia rolnictwa i przemysłu 
<nftwego, d^ż^e za wprowadzeniem atałego kre<fytił. WaMawa, dńik N. GlMttb^Mni^ 
1820, w 8ce, str. 24 i niel. 2. 1 Mp. 16 gt.^ 

-^ Beje%tra i tabele dochodu ! rozchodu 
kreaoenoyi, jako też propinaeyi, inwentiftttli 
i pieniędzy, hzteło zawierające la'blió zai^* 
blokowanych 75, mof^ce słotyd sb "Wit re- 
jeetrów ekonomicznych fodwareanyofa i do 
uiy Wania, t dodatkiem o froi^;>odaar8twio. <W«r* 
szawa, 1808.; Ibl., ^blio 76, atr. aidł. 6. 6 alp. 

-^ Wzór opitania rzeezywiat^o fUSKńtL dóbr 
ziamkkieh., ozyłi daitee ^o^wl&i^cie KaaM 
do ocenienia dóbr ziemskich , z iabelattii i • 
rycinami. Warszawa, w drukami Piaata, 1830, 
w 4oe, kart 2, atr. 82. 4 alp. 

— Przydatek do rejeitrów fo1wavozaiy6h 
zawierający W ao^ie niektóre dośwMeaeMt 
pnktyki w WieSu OkoliczntośoiMk i pfzT^ad^ 
kach "mogiioe być pod ręk^ fokr<feo nftydozAe, 
mianowicie gospodarzom i goapbdyńióni wl^« 
skim, zebrane przez autora ftiyfestrów. War- 
szawa- druk XX. Mission , 1809» w 8ea> atr. S9. 

^ — Zasady do ocenienia dóbr ziemakiek, 
przez byłego inspektora dóbr i lasów rcfdO- 
wych. Warszawa, druk XX. Miaiionaray, Ui20^ 
w 8oe, irtr. 79. 1 zip. 16 gr. -f 

— Toż, wydanie drugie, popfawnie^Bse I 
obejmąj%ce wzór rzeczy wiatego opisadift ^tanu 
dóbr ziemiańskich, a 2 ryo. t. j. plaaesa aa- 
b^dowań i mappą dóbr. Waraaawa^ Ofgel* 
brand, druk przy ulicy Rymarskiej, 1839, 
w 4ce^ str. XIV i 82. 5. złp. -f 

IlkffCiszMrski, obaca: Sofciildki K. 

MARCMIĆH)EL (Michel Marek or. 1812 r.) 
i Wiktor MANG1N (tl867). O chlebie i wo- 
dzie. Krotochfila w jednym akcie ze śpiew- 
kami, przełożona z niemieckiego (plagiatora 
Jacobi) przez Jul. Miłkowskiego, przedsta* 
wioną po raz pierwszy w teatrze Hozmaito- 
śoi dnia 29 Października 1868 r. Warszawa, 
nakł. 8zteif%teina, druk A, Oinaii, 186B) % 8ce, 
str. 34. 1 złp. 

Marconi, ob. Markoni Henryk. 

Marciioci Ł, ob. LanartowiM T.; Kra^ewaki 
J. I. (La spia). 

MARCUS. CouYersations guide, or usulUi 
andfamiliar dtałoguea in tfa^ finf^ish, FVieneh, 
German, Rbasian, Poiiafa and Swedish lan- 
guageb. Ijondon, 1835, w 1 60)9. 

MARCZEWSKA Aleksandra. Odczyt public^y 
podtytułem: „Kobieta kobieta", wypowiedzia- 
ny w sali Warszaw. Tow. Dóbr. ńa kbrzyśó ubo- 
gich tegoż Tow., w dniu 11 Marca I8TO r. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, w 8ce, oir. 1 6. 
10 kop. 

— Słówko o odczytach ludowych 1 ddcżyt 
o Dziewicy Orleańskiej, wypowiedziany w Za- 
kładzie nauk, sztuk i rzemiosł dla kobiet, 
dnia 26 Marca 1871 r. Warszawa, 1871, w6oe, 
str. XII i 26. 20 kop. •)• 

— Terenia, Skowronek i Sierotka. Dwiei 
powiastki, praez prayjaeiólkę dobrych dtfil^. Llk^ 68 MARCZEWSCY -^ WARĆ9 WanzAwa. Czoion. Ang. Łiefeldta, 1865, w 
12ce, «tr. 94. 

— Wj^tek z powieści p. t. Żyd Chrze- 
icianin. Warszawa, drak. J. Ung^ra, Gebethner 
i Wolff, 1868, w 12ce, str. 61. 30 kop. + 

MARCZEWSCY Bronisław (ar. 1828) i Witold. 
Dziennik politechniczny. Zbiór postępn in- 
iynieryif budownictwa, mechaniki i techno- 
logii; wydawany przez..... Warszawa, drak. 
Psarskiego 1860, w 4ce, Zeszytów 6, str. 
52. z rysunkami fol. Prenumerata za 12 ze- 
szytów 6 rab. 

— Toi, oraz nauk, związek z niemi mają- 
cych, wydany przez B Marczewskiego Inży- 
niera kommunikacyi i W. Maozewskiego, 
Inżyniera drogi żelaznej. Rok 1861. Zeszy- 
tów 6. Warszawa, J. Okoński, 1861 — 62, w4ce, 
z tablicami i drzeworytami. Przedpłata na 
rok cały 6 rub. 

— Obacz: Moriii Art. 

MARCZEWSKI Ludwik (Dr. med.) O kąpielach 
płynnych i parowych tak pod' względem 
utrzymania zdrowia, jak również o użyciu 
ich w sztuce lekarskiej, przez lekarza wolno 
praktykującesfo. Kalisz, druk Hindemitha, 1852, 
w 8ce, str. VII, 244 i 2. f + + 

•—' Th^se pour le doctorat en módecine, 
soutenue le 10 janv. 1840 etc I. Qu'est-ce 
que le psoriasis? etc. Paris, impr. Rignoux, 
1840, w 4ce, str. 32. + 

MARCŻYKIEWICZ Franciszek (Dr .med.) Hi- 
drografia miasta Krakowa i jego Okręgu, skre- 
ślił... w celu otrzymania stopnia Doktora Medyc. 
w Uniwer. Jagiellońskim. Wyciąg z rozpra- 
wy uwieńczonej nagrodą przez Wydział lekars. 
w Uniw. Jagiellońskim. Kraków, J. Wildt, 
druk Uniwersytetu, 1847, w 8ce, str. II i 103, 
4 złp. + + + 

Marczyńska Mar., ob. RaffałowskI S. 

MARCZYŃSKI Wawrzyniec (1779 t 1846). 
Dzieje od stworzenia świata aż do r. 161 6i 
czyli rys historyi powszechnej wszystkich na- 
rodów chronologicznie ułożony, z przydat- 
kiem wynalazków uczonych ludzi i opisaniem 
dokładnem batalij w ostatniej epoce zaszłych. 
Poczajów, 1817, w 8cś. 

— Manualik historyczny, zawierający wa- 
żniejsze ^Tjrpadki, począwszy od początku 
świata aż do pokoju pary zki ego na d. 14 Ma- 
ja 1814 r. zawartego. Wrocław, Kom, 1815, 
w 8ce, str. 124. 3 złp. 

~ Toż. d. 20 Listop. 1815 r., t. i. do czasu 
podpisania w Paryżu traktatu pokoju między 
Francyą i mocarstwami sprzymierzonemi. Ber- 
dyczów, 1816, w 16ce. 

— ToŁ Wrocław, Kom, 1816, w 16ce, str. 
3 i 126. + 

— Toż, tamże, z datą r. 1817, w 16ce, str. 
2 i 126. 3 złp. + 

— Podróże z części Rossyi do Niemiec, 
Francyi i Hiszpanii w latach 1810 i 1811 

dbyte, a do teraźniejszych odmian zastoso- wane przoz...». Berdyosow, 1816, w 8ce, 
str. 186. 

-- Statystyczne, topograficzne i historyczna 
opisanie Gaberaii Podolskiej, z rycinami i map- 

parni, przez kaznodzieję katedralnef^fo ka- 

mienieokieflro i kapelana szkoły powiatowej, 
3 Tomy. Wilno. drok. Józ. ZawadzkiegQ typ^ 
imperat. Uniwersyt.. 1820—1822, w8ce;T. I 
kart niel. 7, str. 849 i 2; T. II. kart niel 8' 
str. 802 i 2 oraz 8 Tabl. dmk.; T. III, str, X* 
316 12 14 Tab., z Atlasem, fol. z 4 krajobr. 
i 5 ryo. 126 iłp.; 30 złp. bez atlasu; zniż. 
10 złp. 4 -f + 

— Wybór różnych gatunków' poezyi i i. 
Bajek, Satyr, Sielanek. Trainedyi, Komedyi, 
Psalmów Dawida, Pieśni, Elegii, Epigrama- 
tów i Nagrobków, przez Wilno, w dmk. 

XX. Pijarów, nakładem .\1eks. Żółkowskiego. 
1818, w 8ce, str. 157. 

— Obacz: Kowalewski Jul. 

MARĘ C. Carte de la plus prrande partie 
de la Russie, de la Pologne, de la Prasse etc. 
Berlin 1813, fol. 1 złp. 

MAREK z Dąbrowy. Obrazki obyczajowe i 
historyczne dla ludu wiejskiego. Radom. 1862, 
Ii. Liebermann, 1863, w 16ce, str. 79. 1 złp. 

MAREK (Karmelita.) Księdza Marka Karme- 
lity, Konfederata barskiesro, Przepowiednia 
o losach Polski i Europy. Lwów, nakładem F. 
Twardowskiego, druk. K. Gromana i spóJ. 
pod zarządem A. Skerla, 1870, w 12oe, str. 13. 4 

— Obacz: Słowacki Jul. 

MAREK Sty. Święta Jezusa Chrystusa Ewan- 
gelia według S. Marka, wydrukowana dla 
ociemniałych. Tomów 2. Warszawa, druk Instyt 
gfnchoniem. i ociemn. (wypukłym drukiem), 
1870, w 4ce, kart 63 i od 64—125. 2 rub.; 
z oprawą 3 rub. + 

(Marek Śty.) Żywot Śgo Marka Ewangieli- 
Sty, Sgo Ryszarda biskupa, Śgo Symeona bi- 
skupa, Ustazana i wielu innyoh, oraz S^o 
Floryana, męczenników, w ]6ee, str. 39. 2sgr. 

MAREK Ambroży. Herby polskie z Xyi w. 
(prawie same ryciny). Staraniem Tyt. Dzia- 
ły ńskiego, 185.. 

MAREK Andrzej. Zdania ze wszystkich ga- 
łęzi prawa i umiejętności politycznych. Kra- 
ków, druk Uniwers., 1864, w 8ce, atr. 7. -ł- 

Marek Aureliusz, ob. Thofflas. 

MARENGO Karol. Treśó tragedyi w 5aktach,p. 
t. Pia z Tolomeidi. Warszawa, druk J. Ungira, 
1856, w 8ce, str. 67. 80 kop.; zniż. 15 kop. 

MARĆS. Wielki geometryczny wynalazek 
celownicy trzyramiennój, najważniejsze dzia- 
łania (dotąd za pomocą tylko trygonometryi 
rozwiązalne) na tablicy pretoryanskiej me- 
chanicznie zastępującej, w r. 1797 przez P. 
Mares inżyniera franouzkiego, teraz w pol* 
skim jęz. przez T. Siłę Nowickiego jeometrę 
ogłoszony etc. Warszawa, 1806, w 8ce, str. 
67 i tabl. V. 2 złp. MARE800TTI - MARKIEWICZ. 6$ ■iTMeatti 8aleti20 nanoyasz, (1627 1 1726), 
obtcs: Rykaczewski Relaoye, II, 361—410. 

■ARET H. L C. (or. 1604). O godności ro- 
nimn ludzkiego i potrzebie objawienia bos- 
kiego, przez dziekana fakultetu teologii, 

wifauTosza generalnego Paryia. Przekład Ele- 
onory Ziemi^ekiej. Warszawa, nakład J.Blasz- 
kowikiego, w druk. Gazety codziennej, 1859, 
w 8ce, Napisów i przyp. kart 6, str. 448, k, 4. 

■AREWICZ Ifliiaoy Wfiiicenfy (urzędnik Stan. 
efw^ niegdyś Rotmistrz wojew. trockiego, 
1756 ł w Warszawie 5 Marca 1822). Nefe- 
loDikooes, urywki z ociemicielstwa. Zbiór oso- 
bfiwych obrazów, z rękopisrnu Marewicza 
m^hf powieściami tegoż autora ku wiecznej 
ptńi^ci zachowany. Z przy mówieniem się do 
oceooego rodaka I. H. W. przepisane i wy* 
dine przez L. K. (Królikowskiego?). Paryż 
drak Maolde i Renou, 1836, w 12ce. 

■AREY Etieane Jul6S(prof. KoUeg.fran. czło- 
nek akademii medycznej, ur. 1330.) Machina 
Ewierzęca, ruch przenośny na ziemi i w po- 
wietnn. Przełożył Wincenty Niewiadomski. 
Wtniawa, druk. Przeglądu tygodniowego, 
oHoaCtysta N. 2. 1874, w 8ce, str. Ul z drze* 
woiyi -f 

■ujal obacz: Jaroszewski L. 

■miaalien zar Geschichte des Herz. War- 
obacz : Polens Untergang. Jacqu8S (Gapitain au seryice de 

llKhgoe et de la Russie.) Estat de V £ro- 
|H ii k Russie et la Grandę Duchś de Mos- 
0Wi%mc ce qai s'y est passe de plus me- 
"Wy fc et tragiąue pendant la regne de 
90fm śmpereurs: a scavoir depuis V an 
W joi^oes en 1' an 1606 en septembre. 
An^ śdit. precódee d' une notice biogr. et 
Mi^p. par. Henri Gherrenc. Paris, Potier. 
W^W 16ce. 

MMMMJASKI Marcus (Borussns Ocoid., ur. 
M^l>e chloroai. Diss. inaug. Berlini, 1865, 
tN, sfr. 82. H- 

■ttUERY Wilhelm (psend. Prosf^er f 1864). 
Ml Folonais, eyenements histonques en 4 
M^ et en 12 tableaux, reprósentós a Pa- 
tii h 22 Dec. 1831 sur le the&tre du Girqne 
O^B|iiqiie. Paria, 1882, w 8oe. 1 fr. 50 cent. 

■MMIERYE Fryderyk Gabryel Marya Franci- 
nikjbiskup ur. 1802). List pasterski prze- 
^tpm, biskupa augustoduńskiego, przyka- 
gMM modły za Polskę. Wydawca L. 
«imńedskL Paryż, w księg. pols. Króli - 
awĄiego, 1864, w 4ce dużej, k. 2, str. 12 
fMil pokiki i firancnzki). + 

obaes: Marya. JMM. Tny obrazy Sybiru, tekst do rysun- 
*»• Tępy, przez Kołomyja, 1870, str. 9. 

Tr'|fc rtiu) Die VIII Deoembr. in festo im- 
jJiNhlaa Conceptlonis B. Mariae V. duplex 
«JMis eom Ootaya. Varsaviae, typ. A. Lie- 
"% (W4?), w 8ce, str. 36. — Die VIII Decembr. Immaoulatae Goncep- 
tionis B. Mariae Virginis. (Podpisany :)Michael 
£piso. Dioec. Vlad. seu Galissiensis. (Warsza- 
wa, 1864), fol. 1 karta. . 

Marla Hilff ob. Antoniewicz K. 

MARIAN A. (Laskownfcki). Rusini, powieśó. 
Lwów, K. Wild, 1869, w 8ce, str, 235. 1 2łr.20c. 

Marian Edward, pseudonim ob. Galii E. 

Marlcourt R6nó (Reoe Du Mesnil de Mari- 
court, ur. 1829), ob. Meszczerska (Wiwia 
Perpetua). 

MAVIE Piotr (Jezuita 1 1645). Nauka Ukrzy- 
żowanego w sposobie rozmyślania na dwie 
części podzielona, przez Jezuitę. Na wyra- 
źny rozkaz X. Arcyb. Gniezn, z fran. na pol- 
ski język przetłumaczona. Poi^nań, Decker, 
1808, w 16ce, str. 259. 3 złp. 

Marienbad, ob. Betze (1847); Franki J. A. 

(1844). 

Marienburg, ob. Eckerdt;;(1868). 

Marienwerder, ob. Leszczyński St. 

Marivaux Piotr Carlet de Chambelein de 
(1688tl753),ob. Jankowski Dycalp (Przeczucie). 

Markefika Ludwik, ob. Czeiowski J. 

MARKI de Anton (Kreisschulderektor.) Auszug 
au8 der fur Normal-uud Hauptschulen yor- 
geschrieben deutschea Sprachlehre, in deut- 
scher und walachischer Sprache. Gzernowitz, 
gadruckt bei Peter Eckhard, 1810, w 8ce, k. 4, 
str. 719 i k. 7. + 

MARKIEWICZ. Geschichte der Gesandschaft 
Kaisers Mazimilian II. im J. 1567 an die Ko- 
ni^in Elisaboth y. Rngland, w 4ce, str. 12. 
(W Progr. Gymn. Tarnopol. 1857.) 

MARKIEWICZ Andrzej. (Prof. Akal. krak. 
t około 1814). Do JW. Imci Pana Andrzeja 
Horodyskiego, Refer. cywiln. wojskow. w dzień 
imienin w Krakowie (wiersz), 1808, w 4ce, 
stron 2. (Według notatki Amb. Grabowskiego 
on jest autorem, według zaś Bandkicgo, Gzer- 
miński.) 

— Merces litterarta alumnis Gymnasii a- 
cademici Gracoyiensis, .promotione ad scholas 
superiores anno 1800, in amph. Gymn. pu- 
blice impertita, fol., kart 4. 

— O miłości ojczyzny, z aprobowanego do 
druku przez Zwierzchność d. 22 Lipca r. b. 
rękopisma: O obrzydzeniu występków, wad 
i przesądów, a zamiłowaniu prawdy, cnót 
i przymiotów towarzyskich, do ukształcenia 
młodzieży na dobrych ludzi, obywatelów i 
urzędników stosownego. Przez autora dzieł- 
ka świeżo wyszłego: Moralnośó w wykładzie 
prawa przyrodzonego etc. Kraków, druk. 
Maja, nakład Gaertnera, 1809, w 8ce, str. 
16. 1 złp. 6 gr. -^ 

— Moralnośó w wykładzie prawa przyro- 
dzonego, stosownie do przepisów Kommissyi 
edukacyjnej w klasie IV. Szkół przygłów- 
nych krakowskich podczas przerwania by* 
tu Polski dawana prsez A. M. Kraków | to MABKIEWICZ - MAEKIEWICZ. imic Jóft. Jan. TTasriera, leod, w B«e, str. j IMIiCIEWiriCZ llMiiai trno f 1842). rtorri 135. 6 słp. 

(Autorem jest właściwie Soltjrkowioz, z któ- 
rego Bkryptów Markiewicz korzysttal bezpra- 
wnie.) 

— W drukarni Groblowskiej, dziś Matec- 
kich wychodzi w tym miesiącu dziełko : Mo- 
ralność o obrzydzeniu występków i wad, a 
zamiłowaniu cnót i przymiotów towarzyskich, 
Moeownie do przepisów Kommdssyi eduka- 
^fi^^h ^ klasie III. Szkół przygłównych ko- 
ronnych, podczas smutnego przerwania bytu 
Po^ki dawana przez A. M. w 8ce, sir. XIV. 

'-T- Nauka obyczajowa o obrzydzeniu wy- 
pt^kówi wad i przesądów, a zamiłowaniu 
prawdy, cnoty i przymiotów towarzyskich, 
do uksetałcenia młodzieży na dobrych ludzi, 
obywatelów i urzędników stosowana. Kra- 
ków^ druk J. Maja, 1818, w 8ce, str. 221, 
niehczb. 7. 6 złp. 4 + 4 

— Przedmowa, której cenzura roku 1809 
w Krakowie odmówiła umieszczenia na czele 
dzieła : o Moralności w wykładzie prawa przy- 
n>dzonegQ, stosownie do przepisów Kom mis- 
syi edukacyjnej w klassie IV. szkół przygłó- 
wnych krakowskich, pQdoza8 przerwania bytu 
Polski dawanej, przez A. M. Do J. W. Wybic- 
kiego, Wojew. Sen., Ord. Orła b. i Legii hon. 
Kaw. w 4ce, k, 2. 4 

— Do rycerzów odrodzonej Polski, Kraków 
Q9wobad7.ających, d. 5 Lipca 1809. p. A. M. 
w 8ce (dwie edycye). 

— Wiersz na obchód rocznicy oswobodze- 
nia Krakowa dnia 15 Lipca 1809 roku. fi. w. 
n^. dr., 1810, w 4c6, 4 karty niel. 

— Wierszyk na obchód rocznicy oswobodze- 
nia Krakowa w dniu 15 Lipca 1809 r. B. w. 
m. dr,. 1811, w 4ce, 2 k. niel, 

— Wiersz na trzeci obchód rocznicy oswo- 
bodzenia Krakowa dnia 15 Lipca 1812 roku 
nastąpionego. B. w. m. dr, w 4ce, 2 karty 
nieliczb. « 

— Wiersz wiekopomnej pamiątek pn^ by- 
cia Najjaśniejszego Fryderyka Augusta Króla 
Saskiego i Ksiąźęcia Warszawskiego do Kra- 
kowa dnia 7 Maja 1810 roku, poświęcony 
przez Kraków, w 4c6, I arkusz. 

MARKIEWICZ Marek Eugeniusz. Zdania ze 
wszystkich umierjętaości prawniczych i poli- 
tycznych. Kraków,druk Uniwers., 1864 w 8ce, 
str. 7. 4 

Markiewicz Miobał, ob. Pueti. 

MARKIEWICZ Mikołaj. Istorja Małorossii. 
Tomów V. Moskwą, izdanie knigoisdawca O. 
U. Hrustalewa, 1842—43, w 8ce. 8 rab. 50 kop. 

T- Obacz: Czarnowski J. 

— Obyczai, powieria, kuchnia i napitki 
Mfjorossyan, izwlecz. iz ninieszniago narodu, 
bytfi. S grawiuroju. Kijew, 1860. 1 rub. 50 kop. 

Markiewicz Onufry (Wojski halicki 1 1807). 
O fftopaiowaiiiu natury w utworzenia czło- Wilno, 1806. (Oddr. z Dzień, wiłeń.) { — Ob. Mommsea T, uwalany 4Bo do aank vok« 1811 w miesmn 
Styczniu. Wilno, Zawadzki, 1L8U, w «m^ j^. 
120. (Od str. 117 ~ 120 Kejeśtr kli^k) 
2 złp. 4 

— )^0QZi|tki fizyki, z kursu tęj nauki di- 
wanęj w Uniwers. Krakowskim wyjęte. Kit- 
ko w, druk Akadem, 1819, w 8ce, str. 207 i 
tab 1. 6 złp. 4 4 4 

— Toż, dla szkół lioealnyoh lab prjrwwta^o 
uczenia «ię. Cz^tó I. Kraków, druk J. Gzedn, 
18S4, w 8oe, str. 400 i 2 tablice. 4 i- 4 

— ^zprawa o naturze i zasadach fizyki 
przy otwarciu nauk akademicznyoh dnia I 

Października 1814 r. przez Dra Pil., Włt. 

fizyki w Szkole głów. Krak. czytina. Kraków, 
z druk. akademickiąj, 1814, w 8ce, str. 61. 
1 złp. 15 gr.4 4 4 

— O ruchu ondulacyjnym we wszystkich 

stanach skupienia zachodzących, przez 

Kraków^ 1831, w 8ce, str. 82 i 1 tabl. B złp. 

— Rozprawa II. o własneieiach fizycznTohf 

przez Kraków, druk Akadem. lUl4 w oce, 

str. $6. 1 złp. 

— Rozprawa III. o naturze i gatunkach «i)t 

przez Prof. fizyki. Kraków, <&uk Akadsm. 

1820, w 8ce, str. 142. 

— Tabula dilationem metallorum ac cb- . 
pressionem metalli fluidi in observatiom1ytt 
barometricis corrigens, mensiuis netricti •(* 
plicata. Cracoyiae, 1828, w 800, stn 17 1 X. 

— O związku i stosunkach między ciepłpm| 
wod% i powietrzem w działaniach uatott. 
Kraków,/iakł. T. N. Krak.,druk Akadem., 1810) 
w 8ce, str. 69. 3 złp. 

MARKIEWICZ It, CZAPSKI Mm, WOOZICH 
SL, MIEROSZEWSKI Jan. Głoay ^cz%ee lią 
XIX. artykułu Konstytucyi Wol. M. Krakowa. 
Kraków, wydawca Adam Czapaki, druk Ak^' 
dem. 1828, w 8ce, str. SI, 4 

— Obacz: MakaHnej (Podróż); Stautitio; 
Wolnej [Podróż do Syryi, 1803). 

MARKIEWICZ Seweryn (I889td0 Listo-. 1869). 
Rys postępowania przed Smarni przYsiggłyou 
w Anglii. Warszawa, J..J. Okoński, 18^2, w Śce^ 
str. 68. 

MARKIEWICZ Stanisław (Dr. nMd.| Kwetlye 
kanał izaoyi miast. Warezawa, 186d| w doe^. 
20 kop. 

-— Regulamin choleryczny, ułotony dla H^ 
tytku władz lekarskich, lekarzy i pbbliotBO* 
ści. Przekład z niemieckiego przez Dra Mar* 
kiewicza. Warszawa, 1878. 80 kop. 

— O suchotach jpłuoowyoh. Dodatek 4o 
pisma: „Klinika''. Warszawa, 18S7. Obe««: 
Nlemejer. 

-^ O użyciu środków lekarskich przez 
wstrzykiwania podskórne. WarszawaWai f8i$l^ 
10 kop. 
MAftfiIBWIC2 ^ MAftKWAftl*. H iARKIEWlCZ WMysław. Zdania so wszysi- 
tieb omiejętopści prmwniozjch i polizanych. 
Krtkow, dnik Uniwers., 186] , w 8ce, sir. 7. + 

MAipEWITSCH Hiller Aron. Die aas Polen 
ud Łithaaa^ Tor dem Feinde gefluehietea 
ud hier 8ich aufhamnden Uebrftęr feiertan 
daa 26 Aag^ttttihr gewóhnliohes.Neujahrafest. 
(Redę.) Petersbarg, łSlS, w 8ce. 

IMKUANOWICZ. iDwalid raski (wydawał 
po polfka w Peteraburgu do r. 1822), w 4ce. 

■MKLJm. Zdania ze wizyatkicb umi«jęt- 
Doiei pmwDtesyofa i politycznych. Kraków, 
drak Uniwere., 1866, w doe, atr. 7. 

■ttKim (MareoiH) Henryk (179>t rsesy Po- 
nfiki architektoniczne. Warszawa, 1828 - 32, 
fol., itr. 46' i 66 tablic rysunkowych. 

^ Tol p^ tyt : O porz%dkaoh arohitekto- 
Diesnych. Warszawa, drak przy ulicy Rymar- 
8ki€j, 1887, fol, atr. 46 i tablic LXVI. + 

— 2bi6r ozdób starożytnych (ornamenta), 
dodatek da dzielą o porządkach architekto- 
sieayeh, fol., 20 tablic litografowanycb a 
Vi?i«iii, 1828. 

— Zbiór projektów architektonicznych. — 
iUg^ des nrojetSj z tekstem polskim i £ran- 
cmm vyaany. Warszawa, w litografiach 
B^lkowtluego.i Herknera, 1838 ->45, wyda- 
i^JJ) poszytach i ob^muje 96 tablic ry- 
iMMm, rytowanych na kamieniu przez 

sugli ordini di archittetture, da.... 
rdel go^erno di Polonia. 1831, w 4ce 
' 4l|lM Z tor. 

^Aaea: Afkarbek Fryd. 

UHM 0. A. Łychwa i szczo za neju śli- 
^^Ml^owiadanie narodne, napysaw^.... Ko- 
Uhl cMrankamy i nakładom M. J. Bilou- 
tt|Bn, w 24ce, str. 35. 

ANpMfci et aeasalona^ fisąuisse parisien- 
■•^00% Marpon,. 1860^ w 32ce. 1 frank. 

Jakoby ob. Bentkowski F. 
^KMNNCr Józef (1758 f 31 Maja 1829). 
I^lNUtiaa aur lacoUqae, presentee suivant 
l*WMi prescritea par i' article XI. de U I oi du 
Iffirtose an XI. du 29 Fructidor an XIIL 
^ W ^enoe a V Ecole de Medecine de Paris 

fcttl^H Ąaire an 14, par nom me Frof. de 

Mkfegie exteme dana P Univ. de Cracovie 
*VM 6l Medecin de tontes les prisons de 
W aa 1793. Paris, impr. Didot jeune, 1805, 
YiUrttr. 16. -ł^ + -f 

^?-Bocpv»war o wpływie chemii na nauki 
^iMkie^ aaytaaa r. 1819i^ Kraków, w^ 8oe. 

HKMISKY Karol Wilhelm Oswald (ur. 
J^nne^ia 18a5)« Oe uteri prolapsu, a^iec- 
•^Mfrfationibos. ńissert. inaug. Berolini, 
V|^V Sm, atr. 32. + 

JiRNNMU P« W. P. Rozprawa o luda ppl- 
^ICaea..^, Wanaawa, Ul&okaberg, 18i20^ MARKS (Marx) Hermann Józef (1757 f 1884). 
Opia iyoia i czynów Paila jecnsa i t ifjrt}i%& 
wyprowadzone nauki dla młodzieży, z lógO- 
wydania niemieckiego przełożył X. Paweł 
Raewuski. Warszawa, nakład i druk Orgel- 
branda, 1846, w 12ce, stron XIII, 973 i VI. 
6 złp.; z 8 obrazkami 9 złp. 

•^ Toft. Wydania drugie, i 8 rycinami, aa 
stali. Tamże, 1848, w 12oe, sto*. 386 i VL 
5 ałp.; z 8 rycinami 6 złp. 

-*• Toi. Wydanie trzecie. Warssawa, S. 
Orgelbrand, 1863, w 12oe, str. 264 i IV. 10 sgr. 

MARKS lotaryusz Franciszek (1764 t 1831). 
Książka do nabożeństwa dla młodych' katoli- 
ków płci obojej, z niemieckiego na ojceystj 
język przełożona. Z ryciną. Wrocław, W. ft 
Korn, w 12ce. 7 opraw, w safian 10 złp. 

— Żywoty Św. rzemieślników, tudzieł ksi^ 
żeeaka do nabożeństwa dla rzemieślników-; 
podług daieła w języku niemieckim wydanega 

przez ułożone i pomnożone. Warszawa, 

nakł. i druk J. Olucksberga, 1848,. w Sdoia, 
str. 286 i niel. 6. 1 złp.; z rycinami. 2 złp. 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, nakład 
i druk j. Gliick«berga, 1851, w 33c8. str. II, 
233 i niel. 6. 2 złp^; z rycinami 3 zip< 

— Toż, podług dzieła w języku niemiec* 

kim wydanego przez ułożone i pomnożone 

(przez Leona Rogalskiego). Wydanie trzecie. 
Warszawa, nakład i druk 8. Lewentala, 1864^ 
w 12ce, atr. III, 245 i V. 

MAąKSTEIN Miehał. Kilka słów o szkolacfa 
izraelickich. Brody, J.Rosenbeim, 1878, w8ce^ 
str* 19. 

MARKULL C. C. Der Bau der altstadtisclfett, 
evaDeelischea Kirche in Thoru. Bin fiteiirag 
zur Geschichte des ehemals polnischen Preaa*' 
sen im Xm. Jahrbundert yon..... P^arrer- 
der altstadt. evang. Gemeinde. Feataohrift 
mit 11 dokumentar. Beilagen und 2 Lithogr^ 
Thorn, Druck Lambeck, 1856, w 8ce, str. X. 

i 134. 1 tal. 

MARKUSFELD Samuel (Krakowianin, Dokt. 
med. ur. 1812). De exantematam et eiitia 
alTectionum diagnosi. Dissertotio inaugarałia 
laedica. Berolini, typ. Nietackiania, 1835, w8oey< 
str. 60. + + H 

MARKUSZEWSKI Michał (z Obodówki na Po» 
dołu). These pour le Doctorat en Módecine'. 
Des panbaments a P air rarófie a V alcool et a 
r eau. Paris, Rouge freree, 1867, w 4ce, 
str. 32. 

MARKWART (Marquart) Józef Joachim. Duae 
odae, prima in calumniatorem Polonoruro, 
al tera poetae Episcopum Varsaviensem ramota 
adulatione salutantis. Vavsaviae, prelo Tbon-. 
Le Brun haeredis Pctri Dufbur, 1800, w 8ea^ 
str. 20. 

-^ Gramatyka niemiecka, stósowanadtt po- 
Jltoośoi umiejących swój jcayk, a noa^e^ok* 
sici po nitemieoku Polaków,, przez oswai4]P 


i^ tlARLĆS — AlAROCHETTL raz wydana i na wielu miejscach polepszona. 
&akówy druk Szkoły głównej, 1812, w 8ce, str. 
.202. 2 z)p. 16 gr. 

(Dawniejsze edycye 1778, 1780?; Warszawa 
1782; 2gie Warszawa 1786; 3cie 1788; 4te 
Warszawa 1789; 6tQ Warszawa 1797. -f 

^ O bacz : Ehrenberg G. (Krasicki.) 

MARLĆS M. i LACROIX J. Histoire de Pologne 

par Nouyelle edition. (Biblioth. de la jennesse 

ohrót., approuTÓe par Mr. 1* £v§que de Ne- 
▼ers.) Tours, A. Marne et Cie imprim. libr. 
1851, w 12ce, str. 240 i 2 170. + 

— Toż. Tours, 1861, w 12ce. 1 frank 50 cent. 

— Toi. Noavelle ódition, reyne et corri- 
gde. Tours, imprim. et librairie Marne et fils, 
1865, w 12ce, k. 2, str. 236 i ryc. 2. (Edy- 
cya przerobiona przez M. A. Kubalskiego.) + 

MARLES(lle). Ciekawe zjawiska przyrody.— 
Phenomenes curieux de la naturę. Z 4 ryc. 
litogr. Warszawa, Merzbach, druk Str^bskiego, 
1858, w 12ce, str. Ul i 171. 6 zip. 20 gr. 

MARUASKI (pseudonim : Bestużew Aleksan- 
der 1 1837). Przekład wielu powieści w Ro- 
smait Iwows. ; nadto : Rzut na star^ i now% 
literaturę w Rossyi (Linde: Liter, rossyj., 1823); 
Fregata nadzieja, powieść ( Warsz. 1840) ; Czer- 
wona zasłona; Dziennik Wadymowa (w Frzegl. 
warse. 1840—41); Wyjątki z opowiad. o Sy- 
beryi przekład 0. Chodźki (w Atheneuml843 
T. V) ; Ammalat Beg, powieść (w Rozm. lwów.) 

MARLITT E. Złota Elźunia, powiość współ- 
czesna. Warszawa, J. Unger, 1868, w 8ce, 
str. 292. 1 tal. 10 sgr. 

(Jest to dodatek arkuszowy do Tygod. illu- 
etrowanego.) 

MARMĄROSS Jizef (ze Stauisławowa). Dis* 
eertatio inang. medica de chlorosi. Yiennae, 
typ. Ant Haykul, 1813, w 8ce; str. 48. 

MARMOROSZ Kajetan (k. k. Auskultant). Satzo 
au8 dem Gebiethe sammt. Rechts-und Staats- 
Wissenschaften. Lwów, druk Ossol., 1861, 
w 8ce, str. 7. 

— Obacz: Maramorosz. 

MARMIER Ksawery (ur. 1809). Lato na brze- 
gach Bałtyckiego i Północnego morza. Wspo* 

mnienia z podróży, przez 1856 (Gdańsk; 

Oliwa; Marienburg; Brzegi Pomorza ; Wyspa 
Rugija; Hamburg; Ujście Elby; Helgolaudya), 
tłumaczył z francuzkiego K. M. (Bibliot. po- 
dróży i opisów, Serya I V .) Wilno, J. Zawadzki, 
1858, w 12ce, str. 336. 6 złp. 20 gr. 

— Łetters sur la Russie, la Finlande et la 
Pologne. T. II. Paris, Delloye, 1843, w 8ce. 
7 franków. 

— Toż, tamże. Nouv. edition, 1851, wl6ce. 

— La Russie, Varsovie et la Pologne. (Odbit. 
s Reyne de deux mondos 1841, 1842, 1843.) 
Paris, 1843, w dce. 2 franki. 

— Rossland, Finnland und Polen. Schil- 
derungen iiber Adel, Leibeigenschaft, Polizei 
|9cłiiil*aDd Unterrichtsweseu etc. ans dem Franzósischen. II. Banda. Regensburg, Manz, 
1844, w 8ce, str. XII i 553. 11 złp. 

— Toż, 2te (Titel) Ausgabe. Tamże, 1854, 
w 8ce. (Die heil. Mission Yereinssammloiiff 
in 6 Lieferung, Abth, III. Russland, Finlsod 
und Polen, gesobildert yon ) 

— Obacz: Rafn. 

MARMOL D. P. Jes6. Amalia, ustęp z wojny 
domowej w rzeczypospolitej argentyńskisj. 
Przekład z oryginału hiszpańskiego przez 6. 
Tomów II. (Odbitka z Bibl. warsz.) Warsza- 
wa, Gebettiner i Wolff, druk Bergera, 1S7S, 
w 8ce, str. 261 i od str. 265—456. 16 złp. 

MARMONTEL Jan Franciszek (1723 1 1799). 

Belizar, przez przekład z francuzkiego. 

Poznań, 1865, w 16ce, str. 4, 212 i 8. 

— Belizaryusz, przez Akademika wymo- 

wy franc. napisany, z francuzkiego wyłożony 
przez Kaj. Weffierskiego, i ozdobiony 4 ko- 
persz tychami. Edyoya nowa. Warszawa, w drak. 
poł. Gazety Warszaw, i Sukoess. Tomasst 
Le Brun, 1805, w 8ce, str. 268. 6 złp. 

(Inne edycye: 1769, 1777, 1787.) 

— Szczęśliwa familia, historya moralna 
przez..... Edycya nowa. Warszawa, w druk. 
połączonych Gazety warszawskiej i Sukoess. 
Tomasza Le Brun, 1805, w 8ce, str. 70. 

(Wydania wcześniejsze: 1769, Warszawa, 
1779. Znajdige się razem przy Belizaryasst.) 

— Inkasy czyli Zniszczenie Państwa Pera, 
napisane przez tłumaczenie przez Stani- 
sława Kłokockiego. Tomów II. Edycya U. 
Warszawa, w druk. uprzyw. Jejmś. Pani Za- 
wadzkiej, 1801, str. XXIII, 290 i 313. 12. fłp. 

(Inne wydania: Warszawa, 1781; Lwófi 
1794.) 

— Poranki wiejskie czyli Przypadki nie- 
winności. Warszawa, Zawadzki i Węcki, 1803, 
w 8cd. 3 złp. 

(Pierwsza Edycya p. t. Śniadania wiejskie, 
przekład Tomasza Walickiego, r. 1794.) 

— Powieści moralne, z franc. na polski 
język wyłożono przez K. Węgierskiego. Tomów 
III. Edycya nowa. Warszawa, w drukarni 
wdowy Tomasza Le Brun, 1805, w 8ce, TJI, 
str. 362; T. 11, str. 267; T. III, str. 390. 
24 złp. 

(Inne wyd. 1777.) 

— Nowe powieści moralne. Tomów II. War- 
szawa, druk Tomasza Le Brun Sukcessora 
Piotra Dufour, 1802, w 8ce. 

— Toż, edycya nowa. Warszawa, 1804, w8oc, 
T. 1, str. 514; T. II, str. 579. 18 złp. 

— Zabawka wieczorna, zawierająca dzie- 
więć historyjek, przez Warszawa, 180** 

3 złp. 

— Toż, przekładania W. R. K(arczew8kłe- 
go?). Edyoya nowa, Warszawa, w drukarni Ga- 
zety warszawskiej, 1811, w 8ce, str. 262. 4złp- 

MAROCHETTI M. Dostrzeżenia nad wodo- 
wstrętem czyli wścieklizna. Rozprawa... lekarza 
operatora, czytana w Tow. lekareko-fiayoinem MAROKO ^ MARSEILŁC. 7S w Moskwie dnia 4 Października 1820, a wy- 
tłociona w drukarni departara. oświeć, publ. 
vSi. Fdtersb. 1821 ; z francuzkiego oryginału 
UÓDacsona prze;; Adama Rudnickiego, Dra 
Med. i Chir. Fizyka m. 8to^ Warsz. i Kefer. 
do rzeczy lekars. w urzędzie municypalności 
i policyi tegoż miasta, Towarz. nauk w Kra- 
kowie, królews. w Kopenhadze i lekars. Cz1on> 
h, był. pobl. zwycz. w Warsz. prof. chorób 
ocza i tut, tudzież weterynaryi w Uuiw, 
Knk. Warszawa, druk S. Dąbrowskiego, 1822. 
wdce, Itr. 21. 1 zip. -f 

— Edycya r. 1880, obacz: Rudnicki. 

Maroko, obacz: Beauclere, Brisson. 

HARON L W. Regierungs und Forstrath. 
Aiileitaog fur Privatwaldeigenthumer. Posen, 
1641. 

— Nauka leśnictwa dla prywatnych wlaści- 
cieii lasów, obejmtąj%oa zasady ustanawiania 
pewnych dochodów z lasu, tudzież zagospo- 
darowania go według pewnych praktycznych 
pnwideł, z dołącseniem krótkich przepisów 
wykonać się w tym celu mających robot ge- 
ometnreznych, przełożył z niem. W £. Leś* 
Biewtti "Warszawa, Sennewald, 1843, w 8ee, 
Itr. 281, Btel. 5 i tabl. 9. 10 złp. ; zniż. 50 k. + 

^ Powidła leśnictwa, wskazujące środki 
iakW nm właściciel lasu wynaleśó może 
tr«il^ ^ siebie z lasu swojego dochód i 
mhi^oły onegoż zagospodarowania, zdo- 
ijMiai kolorowanej mappy zarz%du i ska- 

*MB lnKego geometra winien być użytym, 
P^^^piB prywatnym właścicielom lasów, 
^on^tfapańakiego, druk Deckera i spółki, 
'^ir8ee, sir. XXII i 249. 12 złp. 

— tńebilder aus dem Konigr. Polen in 
Bti|g tad den Kalturzustand des Landes im 
^OlMinen und den Zustand, die Bewirth- 
wftpag und die Organisation der obi gen 
^flite insbesondere, Posen, 1841, w 8ce, 

Mm J. C. Lese und Sprachbuch nebst 
■Wrarzen Anweisung im Rechnen. Zweite 
^^BMlrte Aufiage. Warschau, Druck. Mission., 
I«ą m 8ce, 0tr. 127. 

^1^ Edycya 3, tamże, 1846, w 8ce, 

— Toż. Edycya 4, tamże, 1847, w 8ce, 
Itr. lH 

^ToŁ Edycya 6. Warszawa, druk Missyon., 
W, wSce, str. 136. 

^ Xoi. Edycya 6. Warszawa, druk Mission., 
Ni^irSee, atr. 128. 

'^IfA. £djeyaJ7. Warszawa, druk Mission., 
W^Y 6ee, tir. 128. 

j-Toł. Edycya 8. Warszawa, druk Aleks. 
■M^f869, w 8ce, str. 128. 

^•fd* Edycya 9. Warszawa, druk Aleks. 
^Mn Ma, w Bce, str. 144. 

j**'łBŁ." Edycya 10. Warszawa, druk Aleks. 
fti ^Hm^, w 8ce, str. 144. — Toż. Edycya 11. Warszawa, druk Aleks. 
Ginsa, 1868, w 8ce, str. 144. 

Maronici, obacz. Gondek F. 

MAROitSKI Stan. Pieśń o narodzie cierpienia. 
Gniezno, (G&nther), 1848, w 8ce, str. 39. 
1 złp. 15 gr. 

— Die stammverwanschaftlichen und po- 
lit. Beziehungen Pommems zu Polen bis zum 
Ende der ersten polni. Herrscbaft in Pom- 
merellen im J. 1227. w 4ce, str. 54. (w próg. 
gymn. Neustadt 1866.) 

MAROUERT K. Das Copernicus • Denkmal. 
Thorn, 1853, w 8ce. 

— Obacz: Markwart. 

MARQUESSAC Urban. Napoleon et P Angle- 
terre. Oampagne de Polegnę. Tomów II. Paris, 
Coąuebert, 1842, w 8ce, z portretem. 5 frank. 

MARRENE Walerya (MORZKOWSKA z Malet- 
skich). Bożek Milion, powieść. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, 1872, w 16ce, str. 275. 
1 rub. 

— Nowy gladjator , powieść oryginalnie 

napisana przez Warszawa, Gebethner i 

Wolff, druk Jaworskiego, 1857, w Pice, str. 
192. 1 rub.; zniż. 30 kop. 

— Nemezys, powieść. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, w drukarni J. Ungra, 1872, w8ce, 
str. 294 5 złp. 

— Róża , stndyum małżeńskie. Poznań , 
nakład Tygod. wielkopolskiego, w drukarni 
J. 1. Kraszewskiego, 1872, w 16ce, str. 239. 
1 tal. 15 sgr. 

MARRYAT Fryderyk (ur. 1792 f 1848). Jafet 
szukający swego ojca, tłumaczenie z angiel- 
skiego W. N. Tomów II. Warszawa, Natan- 
son, 1853, w 8ce, str. 263 i 266. 1 rub.; zniż. 
75 kop. 

— Kain rozbójnik morski, romans z fran- 
cuzkiego tłómaczył J. S. Jasiński. Tomów III. 
Warszawa, S. Orgelbrand, druk Dietricha, 1844, 
w 12ce, str. 174, 159 i 148. 8 złp. 

— Stary Komodor, romans morski. To- 
mów II. Warszawa, Morzbach, druk Chmie- 
lewskiego, 1844, w 8ce, str. 335 i 1 rycina, i 
364 i 1 rycina. 12 złp. 

— Snarley yow czyli pies djabłem z an- 
gielskiego. Tomów III. Warszawa, 1840, w 
12ce. T. I, str. 268; T. II, str. 251; T. III, 
str. ... 12 złp. 

Mars Anna Franc. Hippolita Boutet Moavel 

(1779 1 1847), obacz: Beauvoir. 

MARS Józef. Uwagi nad czynnościami ka- 
tastralnemi dla użytku mających zakładać 
rekursa od ostatecznych wyroków wypośrod- 
kowanego (?) dochodu z gruntu, ł%k, lasów i 

domów, skreślił Nowy S%cz, druk J.Pisza, 

1862, w 8ce, str. 16. + 

MARSEILLE. Notice historiąue sur la Po- 
legnę par Impr. Canąuoin, 1868, w 8ce, 

str. 15. 50 centim. 

10 ftk 74 MARSKI -^ MARTINOF, MARSKI Władyaiaw z Rogoźna. Qaae fontes 
ad historiam interregai post mortem Johaanis 
III praecipae pertineant, dissertatio. Typ. G. 
Lange Hallis Sax., 1870, w 8ce, k. 2, 8tr. 63. 

MARSOLLIER deVivetier6 Benoit Józef (1750 1 
1817). Adolf i Julia, komedyo-opera w 1 ak- 
cie, 2 fraocuz. Warszawa, 1839, w 8ce. 2 złp. 

— Jan z Paryża, opera, ob. Bogusławski 
Woje ; Jasiński J. S. 

Marsylia, ob. Polonais (Sympatye); Rękopis. 

Marsz. Śpiew na głos altowy z towarzysz, 
fortepianu. Madryt Warszawa, u R. Fried* 
leina, 1861, w 4ce, atr. 2 (nuty.) 

— tryumfalny, obacz: Aleksander I. 

— polski. Warszawa, 1831, (wiersz?) 10 gr. 

Marszałkowie, obaoz : Dziekoński T. 

MARSZEWSKi Michał Jan (Biskup kcgaws. 
kaliski). List pasterski, z bożej i św. Stolicy 
apost. łaski biskupa kujawsko kaliskiego z po- 
wodu objęcia rządów swej dyecezyi kujawsko 
kaliskiej. Warszawa, druk XX. Missyonarzy, 
1857, w 8ce, str. 21. 

— List pasterski o poście. Warszawa, druk 
XX. Missyonarzy, 1859, w 8c6, str. 22. 15 gr. 

Marta, opera, obacz: Friedrich. 

Marlelli Fr., obacz: Ciampi S. 

MARTENS F. Gyron. Lehr. Książka elemen- 
tarna języka niemieckiego dla młodzieży pol- 
skiej, zawierająca: 1. Krótką naukę o odmia- 
nie wyrazów; 2. Przykłady do tłumaczenia 
ku ćwiczeniu się w formach; 3.. Łatwiejsze 
wypisy i krótkie powiastki; 4. Wykaz wyra- 
zów do tłumaczenia tychże potrzebnych. (Ele- 
mentarbuch der deutschen Sprache fur die 
poln. Jugend). Leszno, Gdnter, 1856, w 8ce, 
str. XIV i 306. 4 złp. 

— Toż. Drugie poprawne wydanie. Tamże, 
1865(?), w 8ce, str. 306. 15 sgr. 

— Materialen zur Ein&bung der polniscfaen 
Aussprache nebst einem kleinen mit den De- 
klinationen nnd Konjugationen gnordneten 
Yocabularium. Leszno, O&nter, 1856, w 12c3, 
str. 47. 1 złp. 

— Ueber einige besonders schwierige Pun- 
kte der polnischen Conjugation (w Próg. gymn. 
Leszneńs. 1864), w 4ce, str. 18. 

MARTIALIS Marcus Valerius (ur. około 40 r. 
f około 100 r. po Chr.) Epigrammata, po 
większej części przełożył Minasowicz J. E. 

MARTIN. Lectionum Sophoclearum speoimen. 
Posnaniae, 1832, str. 24. 1% sgr. 

MARTIN Aimś Ludwik (Prof. hist. i liter. ur. 
1 786 1 1846). O ukształoeniu duszy. Psycholo- 
gia i filozofia dla kobiet. Wyjątek z dzieł 

przełożyła M(arya) B(rzezina) (później Sado- 
wska). Wilno, A. H. Kirkor, 1861, w 16ce, 
str. 115. 60 kop. 

~ Listy do Zofii o fizyce, chemii i histo- 

ryi naturalnej, napisane po francuzku przez 

objaśnione Dotami P. Patrina, z najnowszego 
wydania na polski język przełożone. Tomów V. (Druk we Wilnie 1829 zapowiedziano pod 
prassą.) 

Martin Aleksander, obacz: Gwozdecki B. 

MARTIN Anais. Posłannictwo kobiety, prze- 
kład F. Trębickiej. Lwów, Miiikowski, 1847, 
w 12ce, str. III i 190. 1 złr. 60 cent. 

— Powołanie kobiety, przekład z angiel- 
skiego. Warszawa, 1849, w 12ce, str. 182. 

— Obacz : D. Piotr. 

— Uwagi młodym panienkom poświęcone 
przez....' przekład M. Warszawa, nakt. P. H. 
Merzbacha, druk J. Ungra, 1855, w 8ce, str. 
IV i 125. 4 złp. 

MARTIN Henri (ur. 1810). Pologne et Moi- 
coyie. Paris, Fume et comp. 1863, w Sce, 
str. 63. 1 frank 50 centim. + 

MARTIN d' Ingrande G. M. Sophie Lińska 
on les crimes de P arobition, melodrame en 
3 aotes et en prose. Paris, Fages, 1803, w Sce. 

MARTIN Konrad. Dogmatyka szczegółowt 
dla TI klasy, spolszczył W. Jachimowski. 
Lwów, 1869, w Sce. 1 «łr. 

— Etyka katolicka, przetłumaczona przez 
Ks. Łukasza Soleckiego. Lwów, 1863, w Sce, 
str. XI i 307. 1 rub. 5 kop. 

— Nauka religii katolickiej dla wyższych 
zakładów naukowych, głównie dla wyższyck 
klas gimnazyalnych i realnych, przetłumaŃyl 
z niem. Ks. Stan. Kubowicz. Tomów H. Tom 
I : Katolicka nauka wiary. Poznań, Leitgeber. 
1871, w Sce, str. VIII, 387 i XI. 1 rub. 40 kop. 

— Toż. Tom 11: Katolicka nauka obycza- 
jów, przetłumaczył z niemieckiego Ks. Stan. 

Kubowicz. Poznań, Leitgeber, 1871, w Sce, 
str. 197 i VII. 25 sgr. 

MARTIN -MERRIER. Ohanson a P occasion 
des brayes Polonais, qui souffrent le martyre, 
etc. et Chanson 4 P occasion du discours pro- 
noncó par 8. M. Pemperear des Francais a 
Pouyerture de la session legislatire, le 5 no- 
yembre 1863; par Martin- Merrier rentier a 
Montmarault. Moulins, Impr. Fudez frkes, 
1864, w Sce, str. 8. 

MARTINEAU HarrietMiss. (ur 1802). Lamę- 
reenohantóe ou les exilós Polonois. Histoire 
dedió k la jeunesse. Stuttgard, chez Paul 
Nefft libr., 1846, wSce, str. VIII i 119. 1 frank ' 
75 centim. 

— Obacs: Smolka F. 
Martinelli Jul., obacz: Bastlał. 
MARTINET X. Antoni (ur. 1802). Filozofia 

katechizmu katolickiego przez..... przekład 
z francuzk. języka na polski przez X. Stani- 
sława Snarskiego D. Wilno, nakład i druk 
Zawadzkiego, 1861, w Sce, str. 456. 10 złp.; 
zniż. 5 złp. + 

Martini Karol Antoni (172611800), ob. Sło- 
twiński Fel. ; Ceiller (Zeiller, Prawo natury.) 

Martinof Jan X. 8. J. (ur. 1821), ob. Susza 
Jakób. MARtlNOy - ifARYA. 75 IMRTINOY P. De la langne nuse dans le 

colta catholigne par le de la Comp. de 

Jesoft. Lyon, 1874. 

IIARTINU8 Polonus. Codex aaeo. XIII Te- 
plenos, collatos cum codice Nicolai Hane, 
edito per Joannem Caesar Coloniae Agrippi> 
naa 1616 evolgatQ8que ia osum stadiosaeju- 
Tentutis pro adotnandis in codicem oommen- 
Uriis a P. Philippo Klimes ord. praemostr. 
Can. Reg. ei Canoniae Teplenae bibliotheoario. 
Pragae snmptibas F. A. Credrer^ G. R. Aa- 
liei librarii, tycia C R. aulicae typographiae 
filiorom Amadei Baase, 1659, w 8ce, z przodu 
3 kart niel. i atr. 160. 80 cent. + 

(laoe wydania kroniki s^ : Bazylea 155.9 ; 
Antwerpia 1574; Kolonia 1616.) 

— Des Marti nas Polonus Chronik der Kai- 
ler and Papste in deutscber Uebersetzung aus 
der ihetten Handschrift des Xiy Jahrhun- 
dertszam len Małe herausgeg. vonSan-Marte 
(A. Schulz). (Jest w Archiw. f. d. Studium d. 
oeneran Sprachen herautgeg. Ł. Herring. 
Branswik, 1858, w 8ce, Tom XXIV.) 

— Więcej o bacz: Ciampi; Gallus (Historya 
Bolesława III) ; Marcin. 

iAITUSEWICZ Edward. Kilka poezyi i prse- 
kUdów. Warszawa, 1873. 

MRTUSIEWICZ Ks. Józof. Mowa pogrzebo- 
m^ Waleryaua Rusinowskiego d. 31 Maja 
ttft w Tarnowie zmarłego. Tarnów, druk 
laMi Rosinowskiego, w 8ce, str. 16 -f + 

^ifewa pogrzebowa przy zwłokach śp. 
istnky Rusinowskiej zmarłej w Tarnowie 

im 1 Kwietnia 1859, przez Tarnów, druk 

A. Rasinowskiego, 1859, w 8ce, str. 15. + 

•Mowa pogrzebowa przy zwłokach śp. 
ft. Antoniego Siemińskiego. Tarnów, druk 
A. Rasinowskiego 1857, w 8oe, str. 16. + + 

— Mowa pogrzebowa miana przy zwłokach 
Jegomości księdza Dyonizego Klimaszew- 

Poddziekaniego Tarnowskiego, Pleba- 
forkowskiego. Członka Akademii rzym> 
daok Kwirytów, zmarłego 17 Października 

1865 r. przez Prof. Starego Zakonu i ję- 

sjk. wschodu., oraz zastępcę Prof. Teologii 
IMSterskiej w Tarnowie. Pamiątka. Tarnów, 
Rsttnowski, 1866, w 8ce, str. 16. + 

— Szkaplerz Najśw. Panny Maryi z góry 
Karueln. Tarnów, autor, druk. A. Rusinów- 
Aisgo, 1869, fol., k. 1. + 

-- Obaoz: Tuptiski Ant. 

lUmmOWSKI Hieronim (1806 f 2 Listop. 
Ml). De la construction des normales dans 
Im courbes du Second dógres. Li^ge, 1844, 
V Bee, str. 34. + + 

*- Leęons de calcul diffórentiel et de cal- 
^ inUgral. Lidge, 1858 (autografowane), 
i^Soe, str. 44. + + 

"* Mimoire sur la resolution des equations 
*ua^riqtits. Li^ge, Imprimerie de Felis Ou- 
dart, 1844, w 8oe, 8 zeszyty, str. 58, 45 i 
32. + + 

— De la resolution des óąuations numeri- 
ques. 

— Des transformations des Póguations du 
2 degres et 2 yariables. 

— De la construction des aomales dans les 
courbes du 2 dógre. Liege, 1844, w 8ce, str. 
34. + + 

Martyre de Mieciyslaska par £. B(reza?), 
obacz: Mieczysławska. + 

Martyrologinm rayraskie, wydane z roz- 
kazu Grzegorza XIII, potwierdzone poviog% 
0rbana YIII i Klemensa X, wreszcie roku 
MDCCXLIX pracą i staraniem Benedykta 
XIV poprawione i z błędów oczyszczone. 
Tłómaczenie niniejsze dokonane według wy- 
dania rzymskiego z r. 1845. Lwów, druk i 
nakład Winiarza, 1862, w Sco, str. XVIII 
i 372. 2 złr. + 

MaruccI, obacz: Lenartowicz Teofil. 

MARU8ZEW8KI Feliks (tl653). Uwagi w ma- 
teryi wydobycia włościan w Polsce ł teraź- 
niejszego ich stanu, czyli odpowiedź na pun- 
kta podane w tej mierżę do Komitetu księ- 
stwa warszawskiego. Warszawa, drak XX. 
Piarów, 1815, w 8oe, atr. 69. 1 złp. 15 gr. 

^ Obaoz: Medekiza P. 

MARX Emil. O substytucyach, ich znaczeniu, 
dziejowem rozwoju i uznaniu w prawie obo- 
wiązojącem. Warszawa, 1869, w 8cę, str. 47. 
50 kop. 

MARK Clustaw. Almanach* de la Pologne 

i 1865) contenant 1'histoire de la Pologne. 
'ar Ą Yómar (pseudon.) Paris, Cournol, 1864, 
w 16. 50 centim, 

— Obacz: Marks. 

(Marya Teodorówna). IJegia na zgon wie- 
kopomnej pamięci Najj. Cesarzowej Maryi 
Teodorównej matki ^lajj. Cesarza Wszech 
Rossyi króla pols. i Wielkich Ksi^ąt Kon- 
stantyna Cesarzewicza i Michała. Warszawa, 
nakł. Brauna i komp., druk N. Glficksberga, 
typog. Uniwers., 1828, w 4ce, str. 7. 

MARYA Gertruda. Cztery chwile z życia 

Polki, pisała Kraków, druk Czasu, 1870, 

w 8ce, str. 44. + 

Marya z Gniezna, obacz: Springerówna. 

Marv8 Kazimira Sobieska (ur. około 1635 
tl7l6), obacz: Sobieski Jan. 

Marya Klementyna, obacz: Borkowska Al. 

Marya Ludwika Gonzaga de Nevers (1611 f 
1666), obacz: Noyers P. (Portofolio) ; Plebań- 
ski J. 

(Marya Magdalena). Nocy świętej Maryi Ma- 
gdaleny pokutującej. Z dodatkiem wylania 
uozuó pokutującej duszy, w parafrazie psal- 
mu „Miserere*'. Z włoskiego przetłumaczył 

Ks Wilno, Zawadzki, 1862, w 12ce, str. 

129. 3 złp. 

— Obacz: Ostrowski J. Ch. 76 MARYA - MARYA. 


Marya Małgoriata, obtcz: Daolel W. (Histo- 
rya 1871); Languet (Żywot 1872.) 

Marya Mężykowna, obacz: Laffanten (1818.) 

Marya Mikałajewna ob. Rogowski KI. 

Marya Stuard (1542 f 1587), ob. Schiller; 
Słowacki (tragedye). 

Marya w Szkaplerzu, ob. Oslńtkl Onufry 

(1861.) 

Marya Teresa Cesarzowa, ob. Bauer J. ; Mi- 
chiels A.; Pruszakowa Sew. 

(Marya Najświętsza Panna). 

Marya Gidelska w słynnym łaskami obra- 
zie czyli pobieiny opis znalezienia cudownej 
kamiennej figurki Matki Kąjśw., z dołącze- 
niem niektórych modlitw i pieśni właściwych, 
zebrany przez ks. M. Dominikanina. Warsza- 
wa, 1871, w 16oe, str, 62 i II. 

Marya, ucieczka nasza. Dwie nowenny na 
cześć niepok. Poczęcia N. P. Maryi. Z przy- 
datkiem nabożeństwa mszalnego, litanii lore- 
tańsk. i modlitw niektórych. Z ryc. Lwów, 
Piller i spółka, dmk Picblerowej wdowy w 
Wiednia, 1845, w 16, str. 116. 1 złp. 15 gr. 

(0) Maryo bez grzecha poczęta módl się 
za nami. Modlitwa z drzeworyt. Lwów, Pich- 
ler, b. r., w 12ce, str. 1. 

— Toć. Módl się za nami, którzy się do 
Ciebie ociekamy. Wilno, drak Marcinowskie- 
go, 1858, w 8ce, str. 4. 

— Arka pociechy albo godzinki o pocie- 
szenia Kajśw. Panny Maryi. Warszawa, 1823, 
w 8ce, obacz: Arka. 

— B%dź pozdrowiona Maryo. Rycina z teks- 
tem. 1850. 4 gsr. 

— Himn do N. Panny Bogarodzicy od A- 
nioła przy jej zwiastowaniu pozdrowionej 
z języka greckiego na różne inne dyalekty 
przełożony, nakoniec w r. 1746 w llzymie 
w języka łacińskim wydany, z ogłoszeniem 
odpustu 50- dniowego za każdy raz zmówie- 
nia, a zupełnego w dzień zwiastowania tejże 
Kajśw. Panny dla spowiadających się i kom- 
munikujących, udzielonego przez Benedykta 
IV. Papieża, teraz na język polski przełożony 
i wydrukowany. Warszawa, 1842, druk XX. 
Pijarów, w 24ce, str. 78. 

Marya. Hymn na cześć N. Pannv Maryi 
ułożony z myśli i wyrażeń wziętych z Po- 
zdrowienia anielskiego, z Homilii ś. Jana Chry- 
zostoma i ś. Bernarda, z Antyfon : „Salye Re- 
gina** , „SanctaMftria succurre miseris^ i z hi- 
mnu : „Aye Maris stella*^. Kraków, druk Czasu, 
1867, w 8ce, str. 8. + 

— Koronka o Kajśw. Maryi Pannie szka- 
plerznej, w niedzielę i święto śpiewana w ko- 
ściele parafialnym w Kościelnej wsi, a teraz 

Sowtórnie do druka podana. W arszawa, druk 
. Wróblewskiego, 1832, w 16ce, str. 24. 

— Koronka, litania i akty pokłonu Kaj- 
świętszej Maiyi Panny Szkaplerza. Warsza- 
wa, nakł. M. Orgelbranda, druk J. Kroko- 
szyńskiego, 1866, w 12ce, str. 80. — List Kajświętszej Pannv Mar:^i matki 
najboleśniejszej, do wszystkicn chrześcian ka- 
tolików, jej sług i służebnic. (Z włoskiego.) 
1874, w 8ce, str. 7. 

— Litania do niepokalanie poczętej N. Pan- 
ny Maryi, któr% inożna odmawiać jako Ko* 
wennę przez dziewięć doi po sobie następa* 
jacy eh. (Przemyśl, 1865?). Półark., fol. 8 gr. 

— O opiece K. Panny Maryi. b. w. m. i r. 
(około 1850), w 8ce, str. 4. 

— Litanie i pieśni do Kajśw. M. Panny. 
Warszawa, druk Qazety Codz., 1861, w 16ce, 
str. 32. 

— Kabożeństwo dziewięcio-dniowe do K. 
Maryi Panny używane przed świętem Bożego ^ 
Karodzenia i nona podczas oktawy Botego 
Ciała. Za pozw. zwierzch. b. w. m. i r. (o- 
koło 1800), w 8ce, kart 7. 

— - Kabożeństwo dziewięcio-dniowe i ucz- 
czenie przebłogosławionej Panny i Matki Boga 
Maryi królowej dobrej rady, z włoskiego oa ^ 
polski język przełóż, której święto corocznie ^ 
dnia26 Kwietnia przypada. Za pozwoL zwien. 
Warszawa, 1802, w 12ce, str. 72. 

— Tenże tytuł i Boga Rodzicy Maryi, kró- 
lowej dobrej rad^. Warszawa, XX. Missiona- 
rze, druk XX. Pijarów, 1844, w 8ce, atr. 66. 
20 gr. 

— Tożf z włoskiego na polski język pne* 
łożone, której święto corocznie d. 26 Kwiet- 
nia przypada. Ka pomnożenie funduszu dla 
ociemniałych. Warszawa, druk Strąbskiego, 
1845, w 12ce, str. 72. 

— Toż. Warszawa, XX. Missionarze, 1856, 
w 8ce, str. 56. 

— Dziewięcio-dniowe do K. P. Maryi Ma- 
tki Boga i Królowej dobrej rady. Warszawa, 
nakł. Maur. Orgelbranda, druk S. Orgelbanda, 
1867, w 12ce, str. 42 z drzeworyt 10 kop. 

— Do Kajśw. Panny Maryi. Warszawa, 
przed r. 1810, w 12ce. 2 złp. 20 gr. 

— O Kajśw. Maryi Pannie Pocieszenia, ku 
wygodzie i potrzebie ludu strapionego, łaski 
pocieszenia Kajśw. M. P. wzywającego. Lwów, 
druk Mich. Poręby, 18ó7, w 8ce, atr. 57. + 

— Do błogosławionej P. Maryi, obacs: 
Dziadek Ig. 

-. Do Kajśw. Maryi P. Wilno, 1859. lOkop. 

— Kabożeństwo do K. P. Maryi na 7 dni 
na każdy dzień w tygodnia, z przydaniem 
innego nabożeństwa do Serca Jezusowego, 
godzinek, modlitw różnych i pieśni naboż- 
nych, za staraniem W W. 00. Bernardynów 
w Rzeszowskim klasztorze. Rzeszów, drak 
J. A. Pelara, 1861, w 8ce, str. 346, II i IV. -i- 

— Obacz : Nabożeństwo (Marya K. P. w Tar- 
takowie 1851); Nowakowski X. Jakób. 

— Kowenn pięć, służących ku dobremu 
przygotowaniu się do pięciu uroczystości N. 
Maryi Panny podług Nowenn odprawiających 
się w Rzymie i obdarzonych przez Ojca św. 
Piusa Yll odpustem zupełnym. Warszawa, MARYA - MARYA. 77 XX. Miffion., dnik S. Krzyia, 1651, w 12ce, 
Itr. 68. 20 gr. 

— Toi. Tamłe, 1855. 

— Pifć do N. Maryi Panny. Berlin. 1 złp. 
iOgr. 

~ Nowenna czyli 9-dniowe nabożeństwo 
do N. Maryi P. Piekary, drak i nakład He- 
neczka, 1847, w 12ce, str. 24, z drzeworyt. 

— Do Nąjsw. M. P. oraz zbiór pieśni i na- 
boieńatw odpustowych na cześó i chwałę 
Boga, na honor Św. Pańskim ,« a ludziom po- 
boioym na uiytek. Bochnia, Pisz, 1850, w8ce. 

— Toi. Tamże, 1851, w 8ce. 2 złp. 

— Kn czci i chwale N. Maryi Panny. Na 
{ttauftkę oczekiwania przez dziewięć mie- 
liby zbawiennego narodzenia Boga oraz i 
Ci^owieka Jezusa Chrystusa, dla uszanowania 
m niewypowiedzianej Tajemnicy wcielenia 
cyna Boskiego postanowiona, dawniej w ko- 
ściele krakowskim dominikańskim pod tytu- 
łem Trójcy Przenajświętszej przez uajwyż- 
ttego Pasterza Kościoła rzymskiego Beuedy- 
ku XIV, a teraz przez Piusa Yl. w kościele 
Tonióskun WW. 00. Dominikanów z odpu- 
ttsm zopełnym pozwolona. Z modlitwami 
aii^ połoionemi, z włoskiego na polskie 
prmamaczona i po raz czwarty do druku 
po4tti, Wirszawa, druk Józefa Ungra, 1850, 
V teąp Itr. 24. 

^ la cześó niepokal. Poczęcia Maryi 
> MlAi cudownego medalu ułożona. Era- 
U< fak i nakł. Wł. Jaworskiego, 1870, 
tfel^ftr. 55. -f 

— 00 Najśw. Panny Maryi szkaplerznej. 
Z aMieffo, staraniem JW. Pani z Potockich 
kr. Bdedoszyckiej przetłumaczona. Lwów, 
idŁIŁ8zą}ny, 1858, w 16ce, str. 72. 25cent. 

— łrt. Wydanie 2. Lwów, Wild w kom., 
Wy w 16ce, str. 90. 25 cent. 

'^1 pieśń do K. P. Maryi bolesnej. Lwów, 
«& M. Szajny, 1860, w 12ce, str. 12. 

••Ki czci i chwale N. M. Panny. War- 
w*t»irQkXX. Missionarzy, po r. 1840. 15 gr. 

— Ha eześć niepokalanego poczęcia M&ryi, 
> powoda cudownego medalu, z ryciną. War- 
Mli 1838, w 12ce. 1 złp. 5 gr. 

-^ Tol samo, w 64ce, str. 16, w księgarni 
bAoL w Paryża. 15 oentim. 

— f oł. Warszawa, 1859. 15 kop. 

*^ lU czeić niepokalanego poczęcia N. M. 
' iitt oześó ś. Wincentego a Paulo, wraz 
'^HB iyoia tego Świętego Pańskiego. Po- 
[liliyaikL Rąjsnera. 1 złp. 

r-fcweany do Najśw. Panny. Berlin, Behr, 
■i^ w 16oe, air. 36. 6 gr. 

r^Ofcraz cudowny N. P. N. w kościele Ś. 
" obacs: Opolski Wł. (1867). 

udzielone bractwu sodalisów 
poczęcia Najświętszej Maryi 
^i dbjai&łenia takowych. Warszawa, o. 
16ce, str. 54. 1 złp. — Pieśń nowa o Nąjśw. Pannie Maryi Czę- 
stochowskiej. Warszawa, M. Orgelbrand. 
6 kop. 

— Nowa o Najśw. Pannie kalwaryjskiej, 
z morawskiego języka na polski przefoźona. 
Bochnia, 1850. 4 kop. 

— Nowa na wszystkie uroczystości N. P. 
Maryi. Bochnia, 1847. 6 kop. 

— Idźmy, tulmy się jak dziatki. Litania o 
sercu N. P. Maryi; O Maryo bez grzechu 
poczęta (pieśń). Mikołów, T. Nowacki, 1862, 
y, ark. libra. 6 gsr. 

— Eto chce Pannie Maryi służyć ; Królowa 
Polska od Boga obrana ; Tysiąc kroć bądź po- 
zdrowiona o Maryo, Maryo; Honor Marya. 
Mikołów, T. Nowacki, 1862, % ark. libra 
6 gsr. 

— O Maryo pełnaś łaski; Mój pasterzu 
rozmiły; Szczęśliwe Szląsko, kiedy Jezus 
w Tobie. Mikołów, T. Nowacki, 1862, V,ark. 
libra 6 gsr. 

— O Maryo moja radość, moje pocieszenie ; 
Na całem okręgu ziemi ; Modlitwa do Najśw. 
Grobu P. J. Mikołów, T. Nowacki, 1862, »/, 
ark. libra 6 gsr. 

— O Maryo co narzekasz, a tak żalem 
smutnie wzdychasz; Niech Jezus Chrystus 
będzie pochwalony (wiersz.) Mikołów, T. No- 
wacki, 1 ark. libra 6 gsr. 

— O ! Maryo Matko Boga ; Najnotęłniejsza 
najmocniejsza Pani; Ach me miłe pociesze- 
nie (pieśń.) Mikołów, T. Nowacki, 1862, •/, 
ark. libra 6 gsr. 

— O Maryo matko moja; Ciebie na wieki 
wychwalać; O tem Św. Walencinie; Polska 
korono, co słychać o tobie; Z onej strony 
pola; Zachowaj Boże nam Ojca ludu. Miko- 
łów, T. Nowacki, 1862, Vt ark. libra 6 sgr. 

— O Marya! O Marya matka ma; Chwal- 
myż Boga imię Jego (pieśń). Mikołów, T. No- 
wacki, 1862, y, ark. libra 6 gsr. 

— O Najśw. P. Maryi Leżajskiej ; Owiazdo 
śliczna wspaniała (pieśń). Mikołów, T. Nowa- 
cki, 1862, 1 ark. libra 6 gsr. 

— O Nąjśw. Matko Boża; O Nąjśw. Ro- 
dzice, Matko P. Jezusa. Mikołów, T. Nowa- 
cki, 1862, V2 ark. libra 6 gsr. 

— Pieśń ku czci niepok. serca Panny Ma- 
ryi itd. Lwów, 1846, w 16ce. 

— Do Najśw. Maryi Panny. Lwów, druk 
Pillera, 1846, w 8ce, '/, ćwiartki. 

— Do Najśw. P. Maryi łaskawej. Lwów, 1848. 

— Do Najśw. M. Panny. Wadowice, 1858, 
w 8ce, kart 2. 

— O Najśw. Pannie Maryi. Wadowice, 
1856, w 8ce, kart 2. 

— Na dobranoc Najśw. P. Matyi. Wado- 
wice, 1858, w 8ce, kart 2. 

— Do najśw. i niepok. serca Maryi. Kra- 
ków, u Wielogłow. 2 gr. 1 78 MARYA N. PANNA - MARYNARKA. — Przy pogrzebie M. Boskiej. Wadowice, 
druk Pokornego, J858, w 8ce, str. 4. 

— O sercu Najśw. Maryi Panny. Lwów, 
druk F. Poremby, 1861, w 8ce, kart 1. 

— Pieśni, obacz: Krieszowice (1856); Mu- 
rowianka (1860). 

— Pieśni przy obchodzie uroczystości Najśw. 
P. Maryi; Wdzięczna obrono ludzi utrapio- 
nych; O prześliczny obrazie. Mikołów, T. No- 
wacki, 1862, Vt ark. libra 6 gsr. 

— Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie o Ma* 
ryo; Serdeczna matko; Każda żyjąca dusza; 
Duszo moja słuchaj ; W Sakramencie utajony. 
Mikołów, T. Nowacki, 1862, '/, ark. libra 
6 gsr, 

— Witaj, witaj a zawitaj; Marya obrona; 
Najśw. Panno; O jakaś piękna panienka opie- 
kunka; Przed Tobą klękamy (pieśni). Miko- 
łów, T. Nowacki, 1862, Vj ark. libra 6 gsr. 

— Witaj matko uwielbiona (pieśń). Miko- 
łów, T. Nowacki, 1 ark. libra 6 gsr. 

— Witnj matuchno cudowna; Zdrowaś bądź 
Marya itd. (pieśń). Mikołów, T. Nowacki, 
1862, 1 ark. libra 6 gsr. 

— Zawitaj matko różańca Św; Boże Ma- 
rysi itd. (pieśń). Mikołów, T. Nowacki, 1862, 
1 ark. libra 6 gsr. 

«- Zdrowaś Maryo Bogarodzico; Nie opu- 
szczaj nas matko ; Modlitwa do Najśw. języka 
Jezusowego (pieśni). Mikołów, T. Nowacki, 
1862, y, ark. libra 6 gsr. 

— Podanie (krótkie) historyi obrazu Boga- 
rodzicy Maryi na Jasnej Górze przy Często- 
chowie. 1820, w 8ce. 

— Przykłady na każdy dzień Maja czyli 
Łaski odebrane od przenajśw. dziewicy Ma- 
ryi w różnych miejscach i czasach. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, 1861, w 16ce, str. 62. 
35 cent. 

— Sposób ćwiczenia i używania Najśw. 
Maryi Loretańskiej i Św. Antoniego Padew- 
skiego, z przydatkiem innego potrzebnego 
nabożeńswa. Warszawa, druk Eątkiewicza, 
1823, w 8ce. 

— Sposób odmawiania koroneczki o Nie- 
pokalanem Poczuciu Najświętszej Maryi Pan- 
ny. Kraków, J Bensdorf, 1^62, w 32oe, str. 4. 
(odbito 1000 egzempl.) 1 cent. 

— Wianeczek majowy na cześć najświęt- 
szej i Najczystszej ranny Niepokalanie po- 
czętej Maryi. Warszawa, druk XX. Missiona- 
rzy, 1855, w 12ce, str. 24. 7 i pół kop. 

Marya N. Panna, obacz: Agreda (życie, 1860); 
Antoniewicz K. (Wianeczek); Arka; Badeniowa; 
Beck (miesiąc Maj, 1839); Bernardyni; Damroth 
(Żywot, 1870) ; Domiechowski P. (Matka bole- 
sna, 1872); Dziadek Ig. (miesiąc); E. L (mie- 
siąc, 1859); Feliński St. (nowenna); Fryszko- 
wski W. (Nabożeń., 1860), Grzegorzek W. (nie- 
pokal.j; Herouyille d* (o naśladowaniu); Jęło- 
wtcki (miesiąc, 1850); Kleczkowski J. (miesiąc, 
1861); Kolert (Żurowicka); Legenda (1872); Lenartowicz; Leśna; Leszozyński Prokop (mie- 
siąc, 1872); Leiajsk; Liguori (Uwielbienia, 
1849, Nabożeństwo, 1873); Łopatyn; M. W. 
(miesiąc, 1827); MajdrowiCZ (wiersz, 1864); 
Maria; Miedniewice; Nabożeństwo (1871); Ni- 
colas (niepokal., 1858); Nowakowski X. Jak6b 
(Nabożeństwo, 1853); Nowenna (1871); Odpu- 
sty (1864); Officium (1829); Ołtarze; Opelski 
(obraz); Osiński On. (w szkaplerzu, 1829); 
Pacyfik (Miedniewicka) ; Pawłowski Paw, (1870); 
Perkowski J. (ucieczka) ; Piątkowski D. (w Ja- 
rosławiu); Piątkowski S. (korona, 1851); Pie- 
chaczek (modlitwy); Pieśń (1847); Plebankie- 
wicz (w Częstochowie, 1845); Podarek (przei 
A. K., 1872); Pohl J. (częstochows.); Prokop 
X. (Leszczyński); Pruszakowa S. (miesiąc); 
Przygotowanie; Radziwiłł Alb. (Żywot); Rogal- 
ski L.; Rozporządzenia.; Roianiec; Skarga 
(Żywot, 1864); S. T.; Sierp. (Preis, Chełmiń- 
ska); Silbert (Życie, 1845); Skarb (modlitwa); 
Sposób (loretańska); St. A.; Swiatnica (1829); 
Triomnhe; Ucieczka; Ulanecki (Domek, 1862. 
Niepokal., 1858); Uwag. Wiadomość (1813); 
Wianek; Wielogłowski Wal. (Żywot, 1856); 
Zbiór Pieśni (1854-6); Zdziarska Józ. (Mie- 
siąc); Zycie (1857). 

Maryacki kościół, obar.z: Mączyński lózef. 
Maryan Edward (pseudonim), ob. Gafli Ł 
Maryat Fryd., obacz-. Marryat. 

MARYANOWSKI X. Kazanie na uroczystość 
Ś. Józefa Kalasante^i^o, fundatora zrgomadze- 
nia Szkół pobożnych d. 4 Lipca miane W Wi- 
streniu przez..... proboszcza Starokrzepickie- 
go. w 8ce, str. 16, bez roku i m. druka (Idci 
w Warszawie około 181.. r.) 

Maryat Fryd., obacz: Marryat. 
Marycki Szymon z Pilzna, obacz: JeiofSki 
Mac; Popis konw. Pijar 1825; Węciewskh 

Maryenbad, obacz: Marienbad. 

MARYLSKI Eustachy (1804 1 4 Sierpnia 1871). 
Wspomnienia zgonu zasłuionych w narodzie 
Polaków, przez Członka Tow. król. geo- 
graficznego w Paryżu itd. Warszawa, nskl. 
i druk Zawadzkiego i Węckiego, 1829, w8ce, 
str. XIII i 815. 1 złr. 40 cent. + 

— Pomniki i mogiJy Polaków na cmeatt* 

rzacb zagranicznych, zebrał i opisał z7n>^ 

kolorowanemi rycinami. 

Kto silnie wierzy, kto duchem pracuje, 
Brzydzi się czczością żywota, jak grzechem, 

Kto myśli i czoje, 

Ten nie spogląda po świecie z tiśmiechem. 
^ W. Pol. , 

Warszawa, nakł. i druk S. Orgelbranda księ- 
garza i typografa, 1860, w 4ce, str. 66 i 7 
rycin. 2 rub. 25 kop. + -f 

— Obacz: Knitta A. (Dziennik przyjęcia, 
1860). 

MARYLSKI Juliusz. Librairie Polonaise, 
maison de Commision pour Tetranger. Cata- 
logue de la librairie polonai^e de Jules Ma* 
rylski et Cie. 1 Novembere 1839. Parie, Im- MARYNIA — MASSACH. 79 I phuiene polonaiie, rue des Maraia bt. (ier- 
miin, N. 17 bis, 1839, w 8ce, atr. 16. i- + 

MaiTlsJci Wład., obacz: Kaj8i««ici Hier. 

Mtrymoiit, obacz: Stan Szkoły. 

Mat|Ba Mniszchówna (tl614), ob. Mniszech. 

Marynarka, obacz: Gołębiowski Łuk.; Kar- 
^ioz Eng. (1868); Żegluga (Świecki). 

Marynia, obacs: Mieroszewska (1854) Woj- 
kiwska (1844, 1846). 

Marysia Święta. Obrazek dramatyczny obdu- 
tj na tle wydarzeń nad Karw)% w r. 1861. 
(Dla loda). Lipsk, T. A. Brockhauz, 1862, 
w I6ce, atr. 71. 6 gar. 

Marzanna. Noworooznik literacki i genea- 
logiczny dla płci pięknej na rok 1834 wyd. 
Wolniewicz. Wrocław, W. B. Korn, w 12ce, 
Itr. 208, 68 i niel. 68, z 4ma rycinami. 

Marzonia o pojednaniu eię Polski z Moskwa 
przez 8. B. Lwów, K. Wild, 1872, w 8ce, 
80 cent 

- Obacz: Bronikowski A. (1840). 

Hasaniello, obacz: Rogalski L 

IMCH Antoni (nr. 1809). Polyglotton medi- 

eom. Eioe £inleitang zur Yerstandigung des 

Acrtea mit dem Kranken, in secbs Sprachen, 

BitBacksicht auf die Uauptsprache der Yol- 

kerdca óaterreichiBchen Kaiserstaates dentsch, 

btlaiicli, polaiscb, ungariscb, franzósisch, 

iMp^b enthaltend: eine sistematiscbe Zu- 

WHMpntellnng Yon Fragen und Antworten 

Si|'Hliren kurzeń Aasserungen nach den 

AuHaigen der Diagnose, Pragnose und Tbe- 

ispia Sa język polski tłumaczył Nikodemi 

Bifkwaki Wiedeń, Sollinger, 1839, w 8ce 

ilMritwicz (Maszkiewicz) Bogusław Kazim. 
B|mac 1642—49, obacz: Niemcewicz (Zbiór 
hmfiMików Tom V.). 

tIWCIEWICZ Samuel. Pamiętniki do histo- 
ijiloayi i Polaki wieku XVI i XV]. Pamię- 
llfti początek swój bior% od r. 1594 w lata 
WMiama iaące. Wydane z rękopismu Biblio- 
fili Ssezorazowakiej hr. Cbreptowicza przez 
^M Zakrzewskiego Radcę Dworu, naucz. 
pb* gymnazyum. Wilno, (T. Glucksberg), 
IW^ w 8ce, atr. 112 i nici. 4. 6 złp. 20 gr. + 

(Aiekład na rossyjskie w Uatryatowa : Pa- 
ttiglBiki z rółnych epok histor. rocznik 1834. 
Jsaftia i dziennik Maryny Mnischównej w T. 
T. da^w Dymitra Samozwańca). 

•-Obacz: Oarowski Aleks. (1862); Podgór- 

Itarfdewicz Stan., obacz: Bułliaryn. 

ttkAKIEWiCZ Adam b. administr. dru- 
■W^ Ogółu wychodź, pólsk. Do ogółu wy- 
■fcathaa polskiego. Ziirich, 24 Marca 1868, 
*Im» str. 1. (Litograf, z powodu procesu 
J^fkt| ii druk Niepodległości przeniósł do 
Wp a p r i o zdaniu drukami w adminiatracy^ 
Nmi Koaaobndzkiego). + MASLON Wacław Directonum diy. off. et 
miaa. juxta rubrum Breyiarii et Misaalis atq. 
decreta S. Cong^reg. Rituum ad usum univ. 
Gleri dioec. Culmensis jussu et auct. Rev. ac 
Jll. D. Anastaaii Sedla^ miseratione divina 
et S. Sedis Apost. gratia Episc. Culmen. S. 
Theol. Dris etc. editum pro a. 1850 per Ven- 
ceslaum Masloy conscriptum. Gulmae, typis. 
Lobdrannae, w 8ce, str. 82 i 53, nadto Ko- 
mina Cleri atr. 44 i kart niel. 6. 

Masło, obacz Maszyna; Sroczyński J. 

MASŁOWSKY Aiezy w Charkowie. £inige 
Beobachtungen uber das Knochengeruste der 
Fiscbe Cyprinus Vimba Pallas und Cyprinus 
Carinatus Guldenstadt. Moscau, in der Buch- 
druck. der kaiserl. Uniyers., w 8ce, str. 7. 

— Neue Beitrage zur Bestatigunff der 
Fischart Aapiua Owsianka Czernay und neue 

Beobachtungen uber dieselbe von Moscau, 

in der Buchdruck. der kaiserl. Uniyers., 1854, 
w 8ce, str. 13. 

— Izsliedowanie ryby owsianki (lenniscus, 
owsianka, czernay). Razsużdenije dlia połucz. 
step. maristwa zoologii. Charków, 1854, w8ce. 

MASŁOWSKI Ksawery (f 1868). Redaktor. 
Chwila (czasop. polit. wydawane w zastęp- 
stwie wstrzymanego wydawnictwa Czasu). Kra- 
ków, 1864, fol., obacz: Chwila. 

— Spis książek, rękopisów, dokumentów, 
obrazów, rycin i rysunków i innych dzieł 
sztuki, stanowiących zbiór s. p. Ksawerego 
Masłowskiego. Kraków, 1870, w 8ce, atr. 
116. + + + 

MASŁOWSKI Ludwik. Biblioteka umiejętno- 
ści przyrodniczych pod redakcyą Kraków, 

1872—73, w 8ce, obacz: Tyndali (Eger). 

— Prawo postępu. Studyum przyrodniczo- 
społeczne przez (Odbitka z Kraju). Kra- 
ków, Admin. Kraju, czcionkami Kraju, 1872, 
w 12ce, atr. 205. 75 cent. + 

— Obacz : Darwin ; Haeckel E. ; Lewes G. H. 

MASŁOWSKI Walenty (urodzony 1828 w Krze- 
winie w W. K. P.) De vita et poesi Cle- 
mentia Janioii diasertatio inaug. Vrati8laTiae, 
ty pis Niazkowaki, 1857, w 8ce, atr. Viii i 
63. 10 gar. -t- 

MASOCH Franciszek (Galicianus Leopolien- 
sis t 23 Grudnia 1826). Dissertatio inaugu- 
ralis medico-practica ae Hydrothorace. Vien-. 
nae, typ. Mechitaristarum, 1824, w 8ce, str. 
32 i 4. + 

(Masoch Franc. II.) Am grabę des hochyerd. 
k. k. Rathes Med. Dr. Franc. Masoch. Lem- 
berg, 1845, w 4ce, atr. 4. 

Masoch (Dr. der Medicin). Zur Jubelfeier 
aeiner 50-jahrigen arztlichen Laufbahn am 
30 Mai. Lemberg, 1838, w 4ce. (pieśń). 

— (Pieśń przy złoi^eniu puchara Franc.) 
Masocnowi etc. w 50-Ietnią rocznicę jego do- 
ktoryzacyi. 1838, w 8ce. 8 gr. so MASSACRES - MASSON. MASSA (Isaac), de Haarlem. Uistoire des 
guerres devla Moscoyie (1601-1610), publiee 
poor la premierę fois par le prince Michel 

Obolensky et M. de Dr Van der Linde. T. 2. 
Bruxelle8, 1866, w 8ce. 30 frank. 

Massach (0) czyli wpływie rocznym na 
ubiór wojska, remontę i wozy. Warszawa, 
1809, w 8ce, str. 67. 1 złp. 15 gr. 

— Toż. Edycya z liczbą 47 str. 

Massacrea de YarsoTie. Lettre a S. M 
PEmpereur Napoleon 111. Paris, R. Dentu 
Impriemerie de L. Tinterlin, 1861, w 8ce, 
stz. 31. + + + 

Massalski Biskup, ob. Kniaiewicz. 

MASSALSKI Edward Tomasz (Kamiński Ar- 
tar Odrowąż pseodonim). Orammatyka języka 
polskiego napisana przez Wilno, Marci- 
nowski, 1858, w 8ce, str. 262. 90 kop. 

— Toż, skrócona, napisana przez Antonie- 
go O. Kamióskiego. Wilno, Marcinowski, 
1858, w 8ce, str. 190. 60 kop. 

— Grammatyka języka polskiego do wy- 
magań i natury brzmień jego zastosowana. 
Paryż, druk S. Martinet, 1867, w 8ce, str. 
IV i 120. 1 rub. 5 kop. + 

— Pan Podstolio, albo czero jesteśmy, czem 
być możemy, romans administracyjny. Tomów 
II. a Części 5. Petersburg i Wilno, R. Daien, 
1831—33. Część I— III druk Marcinowskiego 
w Wilnie, 1831. Część IV i V. druk K. Krają 
w Petersburgu, 1832—1833, w 12ce, str. XX, 
142, 268, 197, 286, 178. 25 złp. + 

— Pan Podstolic, roman ujezdnyj (przekład 
Pawła Gajewskiego na rossyjskie). Tomów IV. 
Petersburg, w typogr. Karła Krają, 1832— 
1833, w 8ce, str. XII, 139, 281, 188. 

— Przestrogi dla mówiących i piszących 
po polsku. Warszawa, druk J. Jaworskiego, 
1857. w 8ce, str. 78 i kart 2 niel. + 

— O skarbach słowiańskich a szczególnie 

o gramraatyce języka polskiego uwagi przez 

Mag. pr. i fit. Warszawa, nakł. autora, druk 
J. Uogra, 1853, w 8ce, str. 95 i II. 

— Srawnitelnyja tablicy wsiech izwiestnych 
monet, wiesow i mier priwedennych k. mon., 
wieś. i mier. rossyjskim, nowym francuzkim 
i polskim. Cost. Petersburg, 1834, w 8ce. 

— Tablice porównawcze wszystkich wiado- 
mych monet, wag i miar, wyrachowanych na 
monety, wagi i miary nowe francnzkie, nowe 

Solskie i rossyjskie. Petersburg, nakład R. 
>aiena, druk K. Krają, 1834, w 8ce, str. 124. 
6 złp. 20 gr. + + + 

(Jestto wyciąg z dzieła o 100 ark. druku 
w r. 1829 napisanego p. t. Moneta, miary 
i wagi wszystkich narodów handlujących, z 
obszernemi przypisami, opisem monet, wia- 
domości o bankach, jarmarkach, kursach, we- 
kslach itp. Tomów II. w 4ce). 

~- Wyciąg z grammatyki polskiej przez A. O. Kamińskiego. Wilno, druk Zawadzkiego, 
1849, w 16ce, ttr. 29. 

— Żywoty Świętych ze Skargi skrocoos. 
obacz: Nicolis. 

MASSALSKI Józef (t około 1850). Poezye 
Tomów II. Wilno, druk B. Neumana, 1827 
—28, w 8oe, str. 148, niel 4 i 126. (Bajki, 
powieści, listy, wiersze różne). 8 złp. 

— Karnawał, wiersz pisany roku 1823 dnia 
22 Lutego. Wilno, w druk. dyecez., w 8ce, 
kart 4. 

MAS8E Etienne Michel (ar. 1778). Ossoliński 
ou Marseille et Saint* Oomingne apr^s 1794 
et en 1815. Memoires contemporaineSj recuel- 

lis et publies par Tomów IV. Pans, Jolet 

Lefebure et Com., 1830, w 12ce. 

MA8SILL0N Jan Chrzciciel. Kazania adwen- 
towe biskupa klermonckiego, z francuzkiego 
na polski język wytłumaczone przez X. J. K. 
Szelewskiego prefekta szkoły wojewódzkiej 
Warszawskiej XX. Pijarów. Warszawa, druk 
XX. Piarów, 1827, w 8ce, na początku: Wia- 
domość o życiu i dziełach Massilona, bisk. 
klerm. str. XLV. Kazania str. 422, nlb. 5. + 

— Toż, wydanie drugie, przejrzane i po- 
prawione. Warszawa, K. Friedlein, nakiad 
F. Spiessa, 1847, w 8ce, str. 363. 12 złp.; 
zniż. 90 kop. 

— Kazanie na popielcową środę, o pobud- 
kach nawrócenia, napisane oryginalnie po 

francuzku, przez przetłumaczone na pol- 

siu język przez ks. Michała Olszewskiego. 
Wilno, nakład Aleks. Żółkowskiego, drak 
XX. Pijarów, 1818, w 8ce, str. 40. 1 złp. 15 gc. 

— Kazanie o małej liczbie wybranych na- 
pisane oryginalnie po frano. przez bisk. 

klermontskiego, jednego ze 40 członków A- 
kademii francuzkiej, przetłumaczone na pol- 
ski język przez X. Michała Olszewskiego ka- 
pel. Gimn. Imp. Wileń. Uniwers. Magis. filoz. 
Wilno, nakład Aleks. Żółkowskiego, drak 
XX. Pijarów, 1818, w 8ce, str. 47. 

— Kazanie o zachowaniu wielkiego postu 
przez Kraków, (Grobel), 180., w 8oe. 1 złp. 

— Mały post wytłumaczony z francuzkiego 
przez Ant. Dyon. Meleniewskiego magistra 
obojga praw. Warszawa, w drakami pwy 
ulicy Senatorskiej Nr. 477, 1826, w 8ce, str. 
XII i 369, niel. 3. + 

— Obacz: Bogusławski J.; Szelewski. 

MASSON Maurycy. Die Weisheit des Volk8. 
Einiges aus dem SprichwSrterschatz der Deut- 

schen, Russen, Franzosen u. a. tou SU Pe* 

tersburg, 1868, w 16ce, str. 390. 1 rub. 76 
kop. (Są i polskie przysłowia). 

MASSON Michał August Benoit Gandicliot 

(ur. 1800). Sayld czyli sierota z placu Cha- 
tellet tłum. Dmochowski F. Warszawa, 1836, 
w 8ce. 3 złp. MASSON - MATECKI. 81 — Ssyld esyli sierota z placu Ghatellet, 
powieść Mioh. Hassona; Młoda dziewczyna 
t Mdines, powieści pana Balwera z augiel- 
ikiego przełożone przez F. S. Dmochowskiego, 
Wtrtzawa, w drak. przy nlicy Nowo Senator- 
ikifó, 1885, w 12ce, ztr. 132 i 68. 8 złp. 

— Zawsze i wszędzie, czyli głos sumienia, 
Powieść przełożona z franc. przez F. S. Dmo- 
chowskiego. Warszawa, 1884, w 12ce. 8 złp. 

iASSON Michał A. B. 6., SaintHilaire i Yil- 

łmeate. Ła rieillesse de Sianislas, dramę 
fiudeyille en un acte. Paris, Quoy, Barba, 
1831, w 8ce, str. 40. 1 frank 50 centim. 

— Obacz: Btiztk; Dmochawski. F. 8. 

■assoaia (Frankmassonia , Wolne mular- 
itwo), ob. Aktamitowski; (AxamHow8ki) ; Akt 
ogtoitenia; Barruel; Beason (1812); Benedykt 
XIV.i KltnensKlI. (1751); Brodziński K. (Wiersz, 
1816);Biidziszew8ki; Cantate (1811); Cliodźko 
lintCf (Obrazy, Serya VI.); D. L. (Śpiewka); 
DIscsirf (1818) ; Dłuski Michał; Dmuszewski; 
Elner Józef (1819); Frankmassonia; Gawdzicki; 
ttminwslci L; Jabłoński H.; Janowski Ludwik 
11820); K. F. X. (1810); Karoli (CaroH); Kol- 
Nr| J.; Koaaeeki F. (1810); Krzvwo8zew8ki 
OMiiilk; Labrousae (1882); Ledochoiwski Ant. 
(De Biskupów, 1816); Leon XIL (1827); Ueta 
(in));M. (Mowa, 1810); Matttszewic T.; Matu- 
Wincenty ; Mńirzecki ; Merzbach (1866) ; 
[i Józef (Głos); Minasowicz J. ; Mis- 
.Inrakowakl St (1820); 0. J. (1808); 
(lb2l); Obraz (1811); Ojczyzna 
10 1865, Nra 26, 64, 65, 66); Opia 
jF^aiaki Wojciech (1811); Pieśni (1816); 
(1821); Poaiedzenie (1812); Potocki 8t 
(M| 1820); Projekt; Projekta; Przemowa; 
Mn; Spia (1821); Surowiocki K.; Swidziń- 
w^fiMeau: Uwagi (1820); Ustawa Benedy- 
Ml; Mm; Verzeichni88 (1821); Wolańeki T.; 
^) ^iąO (1320); Wykaz (1819); Wycze- 
^flhieeńskie broszury z XVIII, w.; Ustawa 
iMriila XIY. r. 1751 ; Diecours fun^bre d'^n- 
M llokroDowski, Varsov. 1784 ; Mowa przy 
Modzie pamiątki Stefana de Rienle, 1786; 
aa Zgromadzeniu, 1786). 

li, obacz: Charmoy. 

HBRELSKI X. Jan (Prof. Liceom św. Anny). 
WaioD stwo do sw. Anny, Matki najświęt- 
mj Maryi Panny, a Babki Pana naszego 
maa Chrystusa , Zbawiciela świata. Dla 
i^flka Eraotwa św. Anny, które w akademi- 
W^ kościele pod tytułem św. Anny istnieje. 
wfiWy dnkk Uniwers., 1847, w 12ce, str. 
•1 + 

^* TeŁ Tarnów i Jasło, czcionkami Anast. 
iliuwBkicgo, 1863, w 8ce, str. 87. + 

Iwayę pomnoion^ wydał X. Tylkowski 
Kfc.-Oaiawy i nabożeństwo. Obacz: Tylków- 

Y fNtaoz : Proflram ; Popie, 
obaca: Belka. Mastrilil (Annato) zwany Szaboloni czyli 
Rozbójnicy w Trosignone, wielka historyczna 
pantomina w 2 aktach. Kraków, 8. Giesz- 
kowski, 1841, w 8ce, str. 7. 

Massylon, obacz: Maaailon. 

MASZEW8KI Adam. Próbki poetyczne. War- 
szawa, druk Krokoszy ńskiego, 1862, w 8oe, 
kart 2, str. 83. + 

— Piosnka Aliny, wiersz Adama Masze w - 
skiego, z poematu „Alina." Muzyka Ignacego 
F. Dobrzyńskiego. Warszawa, nakład Gebeth- 
nera i Wolffa (Nuty z tekstem), w 4ce, str. 6. 
2 złp. 

— Mój śpiew wiosenny, z towarzyszeniem 
fortepianu, słowa A. Maszewskiego. (Muzyka 
An. Teichmana). Warszawa, J. Kaufmann i F. 
Hóbick, w 4oe, str. 5. 1 złp. 

MASZEWSKI Tadeusz (urodź. 1781 1 1843). 
Opis 8)rberyi. Pamiętniki. (Rękopis. Wyjątki 
w Miesięczniku połockim, 1812). 

Maszkiewicz Sam., obacz: Daroweki A. W.; 
Maskiewicz 8. 

Maszkowski, obacz: Matzek (Łogarytmy); 
Odczyty. 

Maszyna (Atmosferyczna) do masła. (Cliffons 

Eatent). Główny skład u Jana Schumanna we 
iwowie. Kraków, druk Czasu, w 16ce, str. 
14. + 

^ do szycia, ob. Inatnikcya; Nanka; War- 
chalowski Jakób (1869). 

— rachunkowa, obacz: Słonimski 8. 

Maszyniści, obacz: Gregory. 

Maszyny, obacz: Eliaszewicz (Cennik) ; Zie- 
leniewski (rolnicze. Cennik). 

MAT Stanisław. 38 powinszowań, napisał 

Tarnów, druk i nakład Anast Rusinowskie* 
go, 1869, w 16ce, str. 31. 6 cent + 

MATAKIEWiCZ Antoni (Sekretarz Komissyi 
organizacyjnej trzech dworów, Członek T. Ń. 
krak., Notaryusz i Prof. Uniwers. krak., urodź. 
1787 t 1844). Dissertatio juridica in thesim: 
Lex diyortia admittens et in leąe naturali 
fundatur, et in legislatione ciyili desideratur. 
Kraków, druk Mateckiego,.1817, w 8ce, str. 
46. + + + 

MATAKIEWiCZ Feliks (z ŁańcuU). Disser- 
tatio inauguralis medica de hypochondriasi. 
Yiennae, typ. Meohitaristarum, 1816, w 8ce, 
str. 80. + 

MATALĆNE P. (Pleban w Auch). L' anti- 
Gopernic. Astrometrie nouvelle, 8uivie de plu- 
sieurs probl^mes par lesąuels ii est prouYÓ, 
^ la manierę la plus claire, que les systemes 
de Ptolómee et de Copernic sont ógalement 
faux. Paris, Mansut editeur, 1842, w 8ce. 

Matczyński Marek, obacz: Koźmian Al. 

MATECKI Józef (wydawca, t 1819). Ealen- 
darzyk krakowski dla płci pięknej. Kraków, 
1806. 2 złp. 

11 8? MATBCKI — MATBBIALIEK. — Toż, 1807. 2 Elp. 

— Toż, 1810. 8 ttp. ' 

— Toż, 1811-1812 i następne. Od r. 1809 
druk Grobla, nakład Małeckiego i tegoż pió- 
ra niektóre prace, a rycinami. W latach 1811 
—12 ryciny Stachowicza. 

— Kalendarzyk krakowski na rok 1811. 
Kraków, n Grobla, w 16ce, str. 26 i 266, 63 
i 3, z rycin.' 

— Toż, na rok 1814, z wielu kopertzty- 
chami i interessowanemi powieściami, w 12ce. 
U złp. 

— Kalendarzyk polityczny wolnej i niepod- 
ległej Rzeczypospolitej krakowskiej pod opie- 
ka trzech Najjaśniejszych i najpotężniejszych 
Monarchów zostaiąc^ na rok 1819. Kraków, 
w drukami Józefa Mateckiego, w 16ce, str. 
131, z 2 rycinami. 

— Krótkie wspomnienie o starożytnych gro- 
bach i celniejszych pomnikach Królów pol- 
skich w kościele krakowskim na Zamku znaj- 
dujących się, które za staraniem itd. itd. sta- 
wny artysta krakowski M. Stachowicz prze- 
rysował. Kraków, 1818, fol., 2 kart. 

(Jestto opis 32 grobów i pomników jako 
ogłoszenie prenumeraty). 

— Ob. w Tomie I. na wstępie: Katalogi, str. 
XXXyilI; Kalendarz; Kalendarzyk; Kocebue. 

MATECKI Teofil Teodor (urodź. 1810). Domo- 
wa apteczka, przez Dra Poznań, J. K. 

Żupański, druk Zoerna, 1860, w 8ce, str. IV 
i 61. 8 złp. + + + 

— Die nenesten Heilmethoden der Ver- 
krdmmnngen des menschlichen Kórpers und 
des Schielens, 1840. 16 sgr. 

— Operacya fistuł pochwo • pęcherzowych. 
(Osobny oddruk z Roczników Towarzystwa 
Przyjaciół nauk Poznańskiego, Tom III.) Po- 
znań, nakład Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
w Komisie J. K. Żupańskiego, 1865, w 8ce, 
atr. 29, z drzeworytami. 10 sgr. + + -f- 

— Poradnik dla młodych matek czyli Fizy- 
czne wychowanie dzieci w pierwszych sied- 
miu latach, napisał Poznań, Kamieński i 

Spółka, 1848, w 8ce, str. XVI, 284 i XIV. 
9 złp. -ł* 

— Rady i nauki starego lekarza dla nie- 
lekarzy. Poznań, Żupański, 1867, w 8ce, str. 
218 i VIII. 16 sgr. 60 kop. 

— Słownictwo chemiczne polskie. Poznań, 
Żupański, 1865, w 6oe, str. 144. 25 sgr. -f 

— Słownik lekarski. Poznań, 1872, w 8ce, 
str. 8. (Próba edycyi od litery A. do Aedoea.) 

— Obacs: Mueller (Pomoc, 1866); Reu- 
mond Al. 

MATEJKO Franciszek (urodź. 1828 f 1873). 
O poct%tku i rozkwicie literatury starosła- 
wiańakiej w BułgaryL (Nadbitka z Biblioteki 
warsz., 1864, w 8ce, str. 86-107, 269—291 
i 880-413. + + + -- O prawach i sfdach czeskich, z uwsgie- 
dnieniem polskich w dobie żupańskiej. (Od- 
druk z Biblioteki warsz.) Warszawa, drukiem 
Gazety polskiej, w 8ce, str. 47. 60 kop. + 

— Przegląd rzeczy sławiańskich. (Odbitka 
z Przeglądu polskiego). Kraków, druk Uniw., 
1869, w 8ce, str. 35. + 

— 8atze aus den Rechts- und Staatswii- 
senschaften. Krakau, Uniy. Buchdruckkerei, 
1860, w 8ce, str. 8. + 

— Słowo o narodowej epopei serbskiej. 

(Odbitka z Przeglądu polskiego). Kraków, druk 
Jniw., 1867, w 8ce, str. 23. + 

MATEJKO Jan (urodź. 1838). Ubiory staro- 
żytne polskie (od XIII. do XVIII, w.) Kraków, 
litogr. Czasu, z tekstem, 1860, fol., 11 tabł, 
u J. Zawadzkiego w Wilnie. (Wyczerpane). 
6 rub. + 

— Matejki Jana Album (około sto rycin s 
tekstem objaśniającym). Warszawa, nakładem 
Lewenthala, 1874, fol. 7 rub. 60 kop.; dla 
prenumer. Kłosów lub Tygodnika romansów 
6 rub. 

(Matejko Jan.) Matejki Jana Stefan fiatorj. 
(Odbitka z Kraju). Kraków, nakład Wydaw- 
nictwa Kraju, 1872, w 16ce, str. 13. 10 oeoi + 

— Ks. Piotra Skarffi kazanie przepowiada- 
jące upadek Polski. Obraz J. Matejki. Kraków, 
druk Czasu, nakład Ochronek, 1864, w 8es, 
str. 2. + 

— J. Matejki : Unia Lubelska. (Odbicie s 
19 Nru Kaliny). Kraków, druk Czasu, 1869, 
w 8ce, str. 4. 1 sgr. + 

— Porównaj: Szczepański Alfred (Unia). 

— Notice sur le tableau de Jean Mat^o, 
ćleve de V ócole des Beauz-arta de Cracofie, 
exposó au Salon de 1866 (sona le num^ 
1461) et rócompensó d' nne módaille par la 
jury de peinture, par L. S.. Paris, 1866, w 
8ce, str. 16. + 

— Obacz: Kapliński L. 

Matematyka , obacz : Algebra ; Arytmetyka ; 
Bartoszewicz A. (1822); Chrześciński (loga- 
litmische Aufgaben); DąbrewskI A. (Metoda); 
Duczyński J. ; Eymontt (Proporcye, 1802) ; Fol- 
kierski (Rach. różniczkowy, 1878); Frączkle- 
wicz; Gołuchowski J. (Wpływ); Hube Karol; 
Habner (Nauka rachunków, 1873); Kochański 
Adam; Kodesch (Mathesis); Konkowski Al.; 
Krauze A. ; Łęski J. ; Mertens ; Ostrowski ¥r. 
iw XVI. w.); Pamiętnik Towarzystwa nauk 
ścisłych, 1873—4; Rachunki; SapafskI Frano.; 
Sagalło (Algebra, 1873); Skolimowski; Słotwrń^ 
skl Fel. (Metoda); SłuiewskI S. (Początki); 
Steczkowski J. (Wykład); Strauss J.; Strze- 
lecki F.; Tetmeier J. (Analiza); Tumo W.; 
Walicki J. (Spór, 1870); Wroński Hoene (Filo- 
zofia); Zajączkowski Wł. (1867); Zawadziiski 
(Arytmetyka); Zebrawski (Bibliografia); Zmor* 
ko (Wykład, 1862-4). 

Materialien sar Geschichte, obaos: C. N. 
(1811). + 
MATERYALISTYCZN^A - MATERUE. 88 lliliritliai sar 6eschicht« polnitołier Lan* 
dettheile nnter preasBischer YerwaltiiDg. Nach 
tDtbeDiitchen (JuelleB o. BantelliiogaD i>reii8- 
lilchftr Beamten and deutscber Geschichta- 
forseber. I. fieft; Aeltere Zeit bis zum Frie- 
den von Tilsiis 1807. Leipsig, libr. ćtrang., 
1861, w 8oe, str. 286, kart 2. 1 tal. -f 

Meryalif^ZRB teorya, obacz : SzHJski Jćzaf. 

liteiTa medyczna, obacz: Freyer (1817). 

Miteryalizn, obacz: Haffner; PtwHolci 8. 

■alBnfał kaznodziejeki, ob. Goliński (1806); 
Sta^ (1529). 

■atarialy do klimatografii Oalicyi zebrane 
pnez Sekcją meteorologiczną Komistyi fizy- 
ograficznej c. k. Towarzystwa nank. krak. 
Rok 1669. (Odbitka ze Sprawozdania Komis, 
fizyogr.) Kraków, dmk Uniwers., 1870, w 8ce, 
Itr. 249 i 1 karta litogr. 1 nibel. 

Mariaty do komentarza nad organkacyą 
Sado kastaoyjnego Księstwa Warszawskiego. 
(Bm karty tytułowej, około r. 1880), w 8ca, 
Itr. 96. 

— do projekta ostawy Towarzystwa kre- 
^węgo ziemskiego dla gnbemii litewskioh. 
Wilao, Kirkor, 18(fl, w 4ce. 

- Wi^ obacz: Obraz Polaków i Polski, 
Tom 16 (do hiatoryi Stan. Leszczyńskiego); 

aJ. (ao topografii lekarskiej Podola, -h); 
NWtf K. (do historyi MaUj Rossyi. 1846, 
ij; iw wrtki 8. (do konfederacyi) ; Śetimitt 
lMjl(do bezkrólewia). 

iMffs z nank, w szkole powiatowej laty- 
omiInij w Między boiu od 1 Września 1820 
^ Mea Czerwca 1821 r. wyłożonych, na 
ptfior ppbliozne uczniów tejśe szkoły, osia- 
twh dai Czerwca zebrane 1821, w 4ce. 

, •«> z oank w publicznej powiatowej szkole 
iite«iko-brzeskiaj pod dozorem XX. Baayli- 
•sit r. 1818/19. Wilno, 1816, w 4ee. 

-• i nauk, w szkole powiatowej lubarskiej 
I^BszylianóWy w przeciąga roku szkolnego 
^Woaych, na popisy pabliezne aozniów 
^ szkoły, w ostatnich dniach Czerwca r. 
1618 podane, w 4ce. 

*- 1 nank, w szkole powiatowej łuckiej w 
prsttiaffii roka azkolnego wyłożonych, na po- 
P^piDuczny uczniów tejie szkoły, w dniach 
MUteiek Czerwca 1824 r. podane. W Łącku, 
w4aa. 

,** s nauk, w symnazyum wołyńskiem przez 

a roku szkolnego wyłożonych, na popis 
lany uczniów tegoż gymnazyum, w mie< 
l^^liipea 1806, porz^iuom klas i kursów 
*|teHose, W 4ce. 

^Toi, w miesiącu Lipcu 1807, porząd- 
■"A Uaa i kursów wystawione, w 4ce. 

^*Tel| w miesiącu Lipcu 1808| porząd- 
^I^Uaaa i kursów wystawione, w 4ce, sign. 

j^^ Tai, na popisy publiczne uczniów tegoft 
Mmijuiu w miesiącu Li^u 1809, porząd- 
"M kbs i kursów wystawionei w 4ce. — Toż, w miesiącu Lipcu 1810, porząd- 
kiem klass i kursów wystawione. Berdyczów, 
w 4ce, kart niel. 50. + 

— Toż, w przeciągu roku szkolnego itd. 
w miesiącu Lipcu r. 1811, porządkiem klas 
i kursów wystawione. W drukami krzemie- 
nieckiej, w 4oe. 

» Toż, w miesiącu Lipcu r. 1812. W dru* 
kami krzemienieckiej, w 4ce. 

— Toż, w miesiącu Lipcu r. 1618. W dru- 
kami krzemienieckiej, w 4ce. 

— Toż, w miesiła Lipca r. 1814. W dru- 
kami krzemienieckiej, w 4oe. 

— Toż, na popisy publiczne uczniów tegoż 
gimnazyum, w miesiącu Czerwcu 1816. W dru* 
karni krzemienieckiej, w 4ce. 

^ Toż, w miesiącu Czerwcu 1816 r. W dm«> 
kami krzemienieckiej, w 4oe, karta 1, str. 
129. + 

— Toż, w miesiącu Czerwcu 1617 r. W dru^ 
kami krzemienieckiej, w 4oe. 

— Toż, w miesiącu Czerwcu 1818 r. W dra- 
kami krzemienieckiej, w 4ce, str. 141. 

— Toż, z nauk, w Liceum wołyńskiem w 
przeciągu roku szkolnego wyłożonych, na po- 
pisy pabliezne uczniów tegoż Liceum, w mie- 
siącu Czerwcu 1819 r. W Krzemieńcu, 1619, 
w 4ce. 

— Toż, w miesiącu Czerwcu 1820 r. W Krze- 
mieńcu, 1620, w 4ce. 

— Toż, w Czerwcu 1821 r. podane. W Krze- 
mieńcu, 1621, w 4ce. Czyli: Kwestye licealne, 
na rok 1821. * 

— Więcej obacz: Wiśr i porządek nauk, 
1605-6.) 

Materiae publici ezaminis mediae gramma- 
tices classis in Caesareo re^io Zamoscensi 
gymnasio primo semestri anm 1805 proposi- 
tae. Typis Zamoscianis, w 4ce, 2 kartki. 

— Toż, altero semestri anni 1805 proposi- 
tae. Typis Zamoscianis, w 4ce, 2 kartki. 

— publici ezAminis supremae grammatices 
classis in Caesareo Reipo Zamoscensi gymna- 
sio primo semestri anoi 1805 propositae. Typii 
Zamoscianis, w 4ce, 2 kartk). 

— publici examinis in suprema grammati- 
ces cfasse in Caesareo Regio Zamoscensi Gy- 
mnasio altero semestri anni 1805 propositae. 
Typis Zamoscianis, w 4ce, 2 kartkL 

— publici examinis infimae grammatices 
classis in Caesareo Regio Zamoscensi Gymna- 
sio primo semestri 1805 propositae. Typis 
Zamoscianis, w 4ce, 2 kartki. 

•^ publici examinis in infima grammatices 
classe in caesareo Regio Zamoscensi Gymna- 
sio altero semestri anni 1805 propositae. Ty- 
pis Zamoscianis, 1805, w 4ce, 2 kartki. 

— publici ezaminis Rhetoricae in Caesareo 
Regio Zamoscensi Gymnasio primo semestri 
anni 1805 propositae. Typis Żamoaeianii, # 
406, 2 kartki. * 84 MATEUSZ - MĄ;rUSZEWIC. — publioi ezaminis Poeticae in Caesareo 
Regio Zamoscensi Oymnasio primo Semestri 
anni 1805 propositae. Ty pis Zamoscianis, w 
4ce, 2 kartki. 

— Toi, al tero Semestri anni 1805 propo- 
sitae. Ty pis Zamoscianis, 1805, w 4oe, 2 k. 

-— Więcej obacz : Berezwek ; Boniń ; Kowne ; 
Krzenieniec; Latyczdw; Lubar; Mohylew; Wil- 
no; Żyrowice; Żytomierz. 

Matouiz herba Cholewa (t 1116), ob. Blo- 
lowski (w Bibliot. Ossolińskich, 1868) ; Kadłu- 
bek; Lelewel. 

Mateuiz z Krakowa, obacz: Muczkowski J. 

MATEY Karol. Najnowsze wzory i ornamen- 
ty dla stolarzy, snycerzy, cieśli, ślusarzy i 
lu^pioerów, wedle własnego punktn widzenia, 
zasad upiększającej architektury i staroiytne- 
ffo gustu. Zeszyt I. Warszawa, 8. H. Merz- 
bach, 1874, foL, tabl. 4 i tekst (Zapowiedz. 
12 Zeszytów). 35 kop. 

MATHEY-GUENET. Nowe austryackie miary 
i wagi stosownie do rozporządzeń urz^o- 
wych podług oryginalnych modeli c. k. korni- 
syi miar i wag w Wiedniu. Du&a tablica, na 
której kolorowo odbite 8% wzory miar i wag 
w naturalnej wielkości. Gradec, 1874. 80 cent. 
Ta sama tablica z napisami ruskiemi 80 cent. 
(W większych ilościach brane, taniej.) 

Mathiea du Dooibasle Krzysztof Józef Aleksan- 
der, obacz: Dombaole (urodź. 1777 f 1843). 

Mathilda, obacz: Dethier. 

(MATHY). Katalog der polnischen Mftnzen 
Ad Medaillen der Mathy^schen Sammlung, 
dereń óffentliche Yersteig. am 2. August 1858 
stattfindet. Catalogue des monnaies et medail- 
les polonaises composant le cabinet Mathy 
ii Danzig, z 1 ryciną. Danzig, impr. £. Qrd- 
ning, u Kohlera w Lipsku, 1858, w 8ce, str. 
164, YI i tabl. 25 sgr. + 

Matioa ruska we Lwowie, obacz: Sprawo- 
zdanije. 

Matka, opowiadanie dziecinne, z 12 rycin, 
litogr. Warszawa, nakład i litografia Dzwon- 
kowskiego, 1862, w 8oe, kart 12. 2 złp. ; zniż. 
1 złp. 

Matka rodu, obacz : Grillpartzer. 

Matki w domu, obacz: G. A. (1847). + 

Matki Boskiej cudowny medalik, 1832 roku 
w Paryżu wybity itd. Z medalikiem mosi^- 
inym. Toruń, Lambeck, 1843, w 8ce. 1 złp. 
16 gr. 

— Ob. Medal; Wiadomość cudowna o me* 
dalu. 

Matki, obacz: Kształeeiile. 

Matkom przestrogi lekarskie, obacz : 8auvan. 

— Poradnik co do dzieci, obacz: Huffeland 
(1810); Malcz W. (1834); MateckI J. 

MATKOWSKA Petropella. Poiegnanie, wiersz 
na śmierć ś. p. Stanisława Bogusiewicza Mat- 
kowskiego, przez ułołony prsez kocbąj%c§ go małionkę, w dniu 30 Maja 1841. Lwów, 
w 4ce, karta 1. + 

MATKOWSKI Adam WIAZULICZ. Bajki i po- 
wiastki dla młodzieży wiejskiej, napisał rol- 
nik od Pogranicza Ukrainy. Kraków, dmkiem 
Czasu, Grzybowski, 1863, w 8ce, str. 52. 2 
złp. f 

MATUŃSKI Jakób. Krawiectwo damskie, 

przez Warszawa, druk K. Kowalewskiego, 

1868, w 8ce, str. 8. 2 tablic. 

Matrimoniam, obacz: Infbrmatlo (1862). 

MATTEI P. (Pascal di S. Jesus). Le sśrt- 
phique S. Stanislas Kostka de la (Tomp. de 
Jósus modele de la saintete propose aaz fi- 
.dMes, traduit de 1* Italien. Le Mans, Jalien, 
Lassier, 1857, w 32ce. 

MATTHAEY Heinrich (fruber Prof. in Wsr- 
schau). £rrinnerungen aus Polen. Ob. PsIen. 

— Hohenzollern, Habsburg und Frankreich 
fór und gegen Deutschland, und welobe Ge- 
stalt wird Deutschland erhalten. £in offenei 

Wort etc. von Yerfasser von: „Polnische 

Nationalklange" „Deutsche Lieder.'' firinne- 
rungen aus Polen etc. Lubeck, D. Wollrath 
in Leipzig, 1866, w 8ce, str. 51. + 

— Polnische Nationalklange. 

MATTHIAE Jan Henryk (urodź. 1769 1 1^}, 
Układ automatyczny formy czynnej, biernej 
i środkującej w konjugacyach grreokich, podłóg 
grrammatyki Mathiae, Butmana i Bournoaffii 
wykonany. Wilno, 1840, fol., kart 3 w arku- 
szach. 1 złp. 

MATTIS Karol. Olbrzymie góry z widobmi 
najznakomitszemi, porządkiem po sobie id|- 
cemi w dwudziestu dwóch rycinach wyiU- 

wionę, wraz z mappą, ułoione przez w 

Szmidebergu, a wyłożone na polaki język pnes 
ur. J. Kołodziejowskiego. Druga poprawna 
edycya. Poznań, w 4ce. 25 sgr. 

Matuszowicz Andrzej (urodź. K60 f 1816), 
obacz: Plenk (Połoinictwo). / 

MATU8ZEWICZ Roman. Pamiętnik patryo- 
tyczny czyli Poezye w czasie odrodzenia n^ 
Polski. Warszawa, 1830, w 8ce. 

MATUSZEWIC Tadeusz (urodź. 1765 f 1819). 
Mowa J. W. Ministra przychodów i skarba 
miana w Izbie poselskiej przy wprowadzenia 
projektów skarbowych d. 17 Grudnia 1811 r. 
Warszawa, b. r. i m. dr., w 4ce, str. 20. -i- + 

— Yortrag iiber das Finanzgresetz f&r dai 
Herzogthum Warschau, gehalten auf Befebl 
Sr. Majestat des Kónigs in der Landboten- 
stube am 17. December 1811 von Sr. £xoell. 
Finanz- Minister. Dresden und Leipzig, Hart- 
knoch, 1812, w 8ce, str. 39. .6 grp. 

— Posiedzenie nadzwyczajne Wgo Wschodn 
narodowego. Pamiątka w d. 1 Grudnia 1811 r. 
zmarłego Ludwika Gutakowskiego. Warsza- 
wa, w 4ce, str, 19. 
MATUSZEWICZ - MAUYAIS. 85 — Obaoi : Potocki 8t (Poobwala) ; Rząd ; 
Tiaaiz a Konpis; Wysłouch Z. 

— Tlómaozył Horacego Ody, Delila o ima- 
ginacyi. 

MATUSZEWICZ W. Skazanija o bytie i pra- 
wach Slawian. Petersburg, 1861. 1 rab. 60 
kop. 

■ATUSZEWSKI. Zbiór wiersiy i bajek prse- 
toftonych i rółnych aotorów obcych. Część I. 
I dwoma kopersztychami. Za pozwoleniem 
Zwierzchności. Warszawa, w drakami wdowy 
Zawadzkiej, 1808, w 8ce, str. 119 i spisa 2 
ksrt nieliczb., ryciny roboty Ligbera. 

— Toi, powtórnie wydrukowane. Lublin, 
K. Szczepański, 1810, w 8ce, str. 108. 2 zip. 

MATUSZEWSKI Alekoander. Kalendarzyk kie- 
isonkowy na rok Pański 1868. Daj nam Boże 
Dsjlepszy, przez Warszawa, drak K. Kowa- 
lewskiego, 1862, w 8ce. 

— Kie nowego, powieść, napisał Wilno, 

nakład i drak J. Zawadzkiego, 1858, w 16ce, 

Itr. isa 

— Zabawne przygody Niemca. Warszawa, 
zator, drak Braci fiindemith, 1862, w 16ce, 
Itr. 122. 2 złp. 20 gr. + 

— Rys systematyczny gramatyki francuz- 
kią). Warssawm, <&ak J. Baryckiej, 1848, w 
4os, kart 6. 1 złp. 20 gr. 

— Wykład praktyczny języka francuzkiego, 
<^ najłatwiejszy sposób szybkiego naucze- 
lisaipo franouzka mówić, wydał.... nauczy* 
tUlĄktycziij języka francuzkiego. (Ze sło- 
vaiMfciam znaczeń wyrazów w III. i lY. Czę- 
M iswartYch). Warszawa, autor, drak S. Or- 

fAnnda,* 1849, w 8ce; Cześć I. i II. str 

Oąf^ UL, niac. 84; Część lY, str. 66. 15 złp. 
l^fr. 

-> Znaczenie wyrazów zawartych w III. i 
IT. Części wykładu praktycznego języka firan- 
SHkiego, wydaŁ.... nauczyciel prywatny języka 
iBenzkiM^o. Warszawa, nakładem wydawcy, 
M 8, Orgelbranda, 1849, w 8oe, str. 62. 
Sił|i. 

~ Obaos: Dumts Al. syn; Lewi. 

Imtiewiki Hippolit (ze Lwowa). Th^e 
psar le doctomt en Medecine. Do cholera 
WtRis. Paria, Bignoux, 1852, w 4ce, str. 59. 

■tfMZMisU Wincenty Topcr (nrodz. 1788 t 
* forpnia 1862). Do najwyższego Sąda Sej- 
Bowego Królestwa polskiego. Obrona za Frań- 
iisiklum Majewskim kapiUnem pułku I. uła- 
it* o zbrodnię stanu obwinionym, fol., str. 
Ml (ifatefyał do dziejów massonów w Polsce.) 

«- DopUkft w sprawie Franciszka Majew- 
|ii^fs nfńtanA I. pułku ułanów o zbrodnię 
ilKt obwinionego, fol., str. 88. 

/rBunmaryusz dokumentów ze strony Frań- 
>Mtft Mąjewakiego o zbrodnię^ stanu obwi- 
tlMfo w Sfdzie tutejszym Królestwa Pol- 
sHMy pnez jego obrońcę powołanych, fol., — Wywód uciążliwości w sprawie Kata- 
rzyny z Oostkowskich Dembińskiej naprze- 
ciwko familii, przez Sąd apellacyjny Króle- 
stwa Polskiego wyniesionej, fol., str. 39. 

— Obacz: Kerner A. (Jasnowidząca). 

Matuszkiewicz A., obacz : Cegliński (Widoki 
Warszawy). 

MATUSZYŃSKI P. Al. Stan. (ksiądz). Histo- 
rya kościoła Orłowskiego wydana na 6001e- 
tnią pamiątkę jego założenia. Z obrazkiem 
łaskami słynącej Matki Boskiej w Orłowej w 
c. k. Szląsku. Praga Czeska, druk K. Bell- 
mana, 1868, w 8ce, str. 24. 

— Obacz: Herouyillo. 

MATUSZYŃSKI Jan (z Warszawy, ł 25 Kwie- 
tnia 1842 w Paryiu). Ueber die Matur und 
Behandlung des Weichselzopfes. Eine Inau- 
gural - Dissertation. Tubingen , Ossiander , 
1834, w 8ce, str. 88. 

— De r inflaence du Nerf sympathi^ue sur 
les fonctions des sens. Th^se. Paris, Rignoux, 
1887, w 4oe, str. 44. + 

Matuszyński L., ob. Barbiar; Cormon; Cre- 
mieuK (Orfeusz); Skribe; Yaceai. 

Matyca ruska, obacz: Głowacki J. 

Matylda Szwedzka, obacz: Oathior. 

MATZEK Franc. Siedmiocyfrowe pospolite 
logarytmy. Tablica I. zawierająca logarytmy 
liczb od 1 do 100,000. Tablica II. zawiera- 
jąca logarytmy wstaw i stycznych od O' O' O*' 
do 4*, potem dostaw i dostycznych od 86* 
do 90* rosnących sekundami. Tablica III. za- 
wierająca loąarytmy funkcyi trygonometry- 
cznej wszystkich kątów ćwierci koła od 10 
do 10 sekund wszystkie części proporcyonal- 
nie obrachowane. (Tłumaczył Maszkowski.) 
Berno, Karol Winniker, 1862, w 8ce, str. Xiy 
i 619. 1 złr. 50 cent 

MATZKE (ksiądz). Wiersz (łaciński) na imie- 
niny X. Ludwika Łętowskiego. Kraków, druk 
Uniwers., 1846, fol., str. 1. (Wybito 80 egz., 
zapłacono za druk 10 złp.) 

MAURICE Juat]fn. Emilie Plater, ólegie (ez- 
trait de la 9me Iivr. du Polonais). Paris, 1884, 
w 8ce. 

Mauritius Antoni, obacz : Jochmus Dr. + -f ; 
Mfliler Johann. 

Maury (de Ponthieu, L. Tenró), obacz: Kro- 
piński (Adolph, 1824, 28, 88). 

Maunf Jan Siffrefn (urodź. 1744 f 1817), ob. 
Chodani (Zasady wymowy). 

Maurycy Hr. Saski, ob. talllandler; Weber 

(1863). 

Maurycego Ś. włócznia, obacz : PrzeidzlackI 
Aleks. 

Mauss Józef (Prof., wydawca, nrodz. 1774 
i; 1856). Pielgrzym lwowski na rok 1828. Rok 
arugi. Obacz: HDttnar. 

MAUYAIS J. M. N. La Bussie au nilori de 
V opinion publiąue, ou un demier llot aur 86 MAVOR - MAZADE. la malbemrense Pologne. Paris, impr. Pinard, 
1863, w 8oe, sir. 8. 1 frank. 

MAYOR WUbalin. The hisŁoir of Butsia, 
Poland, SwedoD, Denemark and PruBsia. (T. 
XXII. of the Ónirersal history). London, 
1808, w 1206. 

Max, obaoz: Maks. 

ilaxyiiillian Arcyksiąic aastryacki, obacz: 
M. F. (Pow., 1844 +). 

Maiyoiowioz Andrzej, obaes: Makeymowicz. 

Mazymy, obaoz: Maksymy. 

MAY A. Der Eonig der Steppe (Mazeppa), 
drama. Manchen, 1849, w 8ce. 

MAYER. La Pologne et la Russie par M. 
M. ancien ofSoier frangais; prśoódó d' un 
ooap d* oeil sar la sitnation aotaelle de la 
France relatiyement 4 la Pologne par M. A. 
Jnllien de Paris. Paris, Sedillot libr., 1831, 
w 8c6, str. XIX i 24. 2 frank. + 

MAYER A. Carte ron West-Galizien. Sek- 
eyi 12. 1808, w 4ce. 

MAYER Edward (Edler yon). Des Olmfitzer 
Bischofes Stanislans Pawłowski Gesandsohafts- 
reisen naah Polen ans Anlass der Kdnigswahl 
nacb dem Ableben Stefans I. (1687—1598). 
Nach den handschriftiichen Qaellen des k. k. 
Oefa. Hans- Hof- nnd Staats-Archiys za Wien 
niid des Ołmfitzer furstbischóflichen Archiys 

zn Kremsier, bearbeitet yon Wien, Druck 

yon Blawik, 1861, w 8ce, str. X i 483. 6 złr. 
+ + + 

MAYER Peragriwis. Exoellent. Illastr. ao 
Beyer. D. Audreae Rawa Gawroński Eniscopo, 
Ode Soholarum Piamm nomine, ejasoem in- 
stitati alnmnus. Craooyiae, typ. Trassler, 1805, 
fol., str. 8 

MAYER i CHeOUET. Zasady algebry prze- 
łoione na język polski przez W. Wrześniów- 
skiego. Warszawa, 8. Orgelbrand, 1845, w 8ce, 
str. 423, YI i nieliozb. 3. 9 złp ; na wolino- 
wym papierze 10 zip. -t- + + 

MAYNE Roid (ar. 1818). Na spodzie okrętn 
czyli Podróż małeąo marynarza wśród cie- 
mności. Tłómaczenie J. Choińskiego. War- 
szawa, nakład G. Senewalda, w drukarni J. 
Ungra, 1871, w 8oe, str. 349, karta 1, drze- 
worytów 12. 8 zip. -ł- 

— Pobyt w pustyni, przelołyl St. Rzęt- 
kowski, z 24 rycinami Dorógo. Warszawa, 
nakładem Gebethnera i Wolffa, 1873, w 16ce, 
str. 887 i n. 6 złp. 

— Paszcza wodna w lesie, z angielskiego. 
Warszawa, nakładem GebeÓinera i Wolffa, 
w drukami J. Ungra, 1872, w 8ce, stiv 262, 
t 12 rycinami. 8 złp. 

— Wygnańcy w lesie, przez Mayne Reid, 
kapitana. Przekład z angielskiego przez J. 
B(elejowsk4), z 12ma rycinami. Warszawa, 
Bakład Gebethnera i Wolffa, w drakami Gaze« ty polskiej, 1809, w 8oe, 2 kart tyt., str. 192 
(11). 1 rub. -¥ 

MAYR Otto. Das Gestatte des dsterreichi- 
schen Kaiserstaates. Erstes Heft. Koropise 
Stanisławower Kreises, Eigenthumer Aotoa 
Ritter yon Mysłowski. Bez wyr. roku, w 8os, 
str. 16. 

MAYZEL Bronisław. O ubezpieczeniach. Rsecs 
o istocie i systematach ubezpieczeń, z dodat* 
kiem krótkiej wiadomości o działających w 
Królestwie Polakiem instytucyach asekart- 
cyjnych. (Odbitka z Ekonomisty). Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk A. Pajewskiego, 1673, 
w 8ce, str. 37. 2 złp. 20 gr. 

MAYZEL Wacław. Poszukiwania nad powita* 
waniem ropy. Rozprawa konkursowa uwień- 
czona medalem złotym przez Wydział lekar- 
ski b. Szkoły głównej warszawskiej, napisał..... 
student medycyny ces. warsz. Uniw. Warsza- 
wa, drukiem Jaworskiego, Gebethner i Wolff, 
1869, w 8ce, str. lY i 92. 40 kop. -(- -f + 

" Obaoz: Budoe (Anatomia); Darwii; £«• 
mart; Niemejer; Pappenheim. 

Mąż iyczliwy ukoohanei tonie. ^Wierss), 
w 4ce, 2 karty nieliczb., bez roku i miejsos 
druku (lecz około 1800 r. Żona była Aoot 
z domu Lipska). 

MAZADE ChariM. Aleiandre ler et le pria* 
ce Czartoryski, correspondaoce partionliers M 
conyersations 1801 — 1828 publieee par leprin- 
ce Ladislas Czartoryski ayec une introdue* 
tion par Charles de Mazade. Paris, Michel 
Leyy fróres libraires editeurs. Soisey, typ- M 
ster. de Aug. Bouret, 1865, w 8oe, str. XXXy 
i 868. 

— Le oomte Andró Zamojski et le Msr- 
quis Wielopolski. Denx portraits de la Polo- 
gne contemporaine. Paris, Naumburg, chat 
G. Paetz, Libraire-editeur, 1863, w £ie, str. 
43. 12 sgr. + 

— La France et la Pologne au seizi^ms 
siócle (napisane z powodu wyssłego świeio 
dzieła p. t. Henri de Yalois et la Pologne 
en 1672 par le Marauis de Noailles). Paris, 
1867, w 8ce. Tomów III, umieszczone w Beyue 
de deux mondes. Paris, 1867, w 8ce; Tom 
70, str. 201 do 232.) 

— Mómoires sur la Pologne. Le Marqaii 
Wielopolski et les róformes du Gouyemement 
Russe en Pologne par le Comte Roger Raczyń- 
ski. Deux portraits de la Pologne contempo- 
raine le Comte Andró Zamojski et le Mar< 

2uis Wielopolski par Ch. de Mazade. Libraire 
i. Behr (£. Bock). Berlin, 27. Unter den Lin- 
den; Posen, imprimerie Ch. Koepsel k Ber- 
lin, Wilhelmstrasse, 1863, w 8oe, str. 96. 

— Polen i yara dagar. ÓfyeraattuiDg af 
Gustaf Thomóe. Stockholm, 1864, w 8ee, str. 
2 i 896. 95 kop. 

-^ La J'ologne contemporaine, recits ei 

Sortraits de la reyolution polonaise. Parts, 
lichel Lóyy Mres, impr. Simon Racon, 186t, 
w 8ce, str. XX, 339 i I. i- MAZAS ~ MAZURKIEWICZ. 8T — KoMja %% (jMarsa Aiuktittadra 11. pntez 
.^ I^ekłtd s £ranoozkiego. Dresno, Ksie* 
gtroia L. Wolfia, nakład Redakoyi Przegląda 
powMecłioego, 1866, w 8oe, str. 48. + 

-Obaoa: Girtrdki; Nedudow; Raeiyński 

iuu, obaei: Nlediialski J. 

iampaian (orodz. 1632 f 1709). Maseppa, 
ein Geoicht Sfuremberg, 1644, w Sce, obaoz : 
S.G. L 

— Maseppa okel dea Cosaąaee de l^Ukraine. 
Roman bistoriąue sous le regne de Pteire 
la Grand Emper. de Russie et de Jean Gasi- 
mir roi de Pologne. Tomów III. Paris, impr. 
PilŁar, 1830, w Sce; Tom I, str. 202; Tom 
Ił, Itr. 188; Tom III, str. 207, imprim. Dayid. 

■tisppt. Zwei Knpferstiohe nach H. Yer- 
osi Too Biepenhaosen , mit Test, ans den 
Allgemeinen Unterbaltungs-Blattern. Odttin- 
gta, w 4ce podlu&nej. 

— Ob. Begdanko J. (Tragedya); Bułharyn 
(Poirieść); Byron (Puemat); Gołota P. (1832); 
finbwrtki M. (Informacja) ; Kameński N. B. ; 
KfuMski H.; Leopold (Mimodrame); May J. 
(Tngedya); Mnetzolburg A. (Po^wieśó, 1861); 
KippMiMMea; 8. Cl. E. (Gedicfat, 1844); 8ło- 
oiGki ialiasz (Tragedya). 

PinU o nim : Czonber (w Bibliotece warsz., 
\mjomb7); Kamiński i Markiewicz (Histo- 
n^ihloroMyiU Przeidziecld A. (w Athene- 
^11^; Rulik«wski (w Dzienniku warszaw., 
I^ffcłowiew Serg. (w Wiestn. Ewropy, 
Mą Ir. 15); Blbliot. Ossol. (Tom IV, str. 
iJ»&riPadurry); Czas (Dodatek miesięczny, 
'^ Kiioaa 6wiato (1866, Części II, str. 162; 
talM polski (1867, Zeszyt 10. i 11.) 

■mr, obacz: Maciejowski W. A. 

.maUlER (ur. 1798). Paqaita czyli Cyga- 
siitbalet w 8 aktach, pana..... przerobiony 
i iHkmy na totejszą scenę przez Romana 
]|^np|nowicsa Dpekt. Baletu, z muzyką Pp. 
HWewez (?) i Jozefa Stefaniego. Warszawa, 
M Józefa iJugrtky 1854, w 8ce, str. 16. 

^Korsarz, balet w 5 obrazach pana 

Atay na scenę warszawską przez R. Tur- 
^WMricta, Dyrekt. Baletu, Muzyka Adama, 
msfe pędzla iP. Sachetti dekoratora Towa- 
i<rit«a warszawskiego. Maszynerye P. Ban- 
^**llloro. Wodotrysk urządzenia P. Ziwolki, 
■W015 damskie z pracowni Ewy Gwozdec- 
^i^ męskie Kostiumy z teatrów CSutha. War- 
wa, dmk J. Ungra, 1857, w 8ce, str. 23. 

-* Marco Spada czyli Córka rozbójnika, 
^^ w 8 aktach pana..... uło&ony na scenę 
^i^^jltl przez R. Turczynowicza, Dyr. Baletu, Ihi^iia P. Aubera. Warszawa, druk J. Ungra, 
IWi w 8ee, str. 24. • 

««ObaeK: Leitven. tl Tomaszów, obacz: Ostrowski. 
JuwImMo powiastki, obacz : Wójoioki K. W. Mazowsza, obacz: Kodaks dyplomatyczny 
wydania Łnbomirakiego ; KownaokI (w Pam. 
warsz.); Kozłowski; Orpiszewski. 

MAZOY£R Yital Benoit Eloge des braTes 
Polonais. Au puy de 1' impr. de Pasąuet, 1882, 
w 8ce, str. 4. 

Mazur eksdyktatora. (Parodya na Chłc^i- 
ckiego). Warszawa, 1831. 5 gr. 

MAZUR, nauczyciel główny przy katolickiej 
Szkole miejskiej w Kępnie. Materyał do prac 
piśmiennych w Szkołach elementarnych i 
uwzględnieniem grammatyki polskiej. Wro- 
cław, £. Ofinther, 1869, w 8ce, str. 144. 10 sgr. 

— Rachunki pamięciowe. Stopniowo upo- 
rządkowany zbiór zadań do rachunków pa* 
mięciowych, dla użytku Szkół miejskich i 
wiejskicn nłoivł Mazur nauczyciel w Kem- 
pnie. Priebatscn w Cstrowie (po r. 1860), str. 
160 i 72. 22'/, sgr. 

— Rozwiązania do rachunków pamięcio- 
wych. Ostrów, u Priebatscha po roku 1860, 
str. 74. 12'/, sgr. 

MAZUR. Poezye Mazura. Bruzella, u J. K. 
Młodeckiego, 1844, w 8ce, str. 135. + 

MAZUR AndrzOjL Nasze obecne sprawy na 
wsi i „wrogowie Tellusa.^ Warszawa, w Kom. 
u Gebethnera i Wolffa, nakładem Redakcyi 
Gazety rolniczej, druk J. Jaworskiego, 1662, 
w 24ce, str. 79. 2 złp. + 

MAZUR Jan. Nasi Cltramontanie czyli Uwagi 
nad broszurami : Nasi Moderanci ks. Z. G(o- 
liana) i Przegrana Francyi ks. Kalinki. Kra- 
ków, druk Kngu, 1871, w 800, str. 31. 

MAZURANICZ Jan (urodź. 1814 r.) Śmierć 
Agi Izmaela Czengisa. Poemat napisany po 
serbsku. Z czeskiego tłómaozenia Kolara prze- 
łożył Władysław Syrokomla. (Oddruk z Kor. 
Wileńskiego). Wilno, 1862. 75 kop. 

Mazurek, wiersz. Warszawa, 1831, fol. 

Mazurek Skrzyneckiego. 6 gr. 

— Obaoz: Dąbrowski J. 

Mazuros, ob. Lo Laboureur (1846); Miroekl 
Fr. (Milion). 

MAZURKIEWICZ Andrzej. Mowa Marszał- 

ka przy zagajeniu Sejmiku gminnego w mie- 
ście obwodowem Janowie, miana d. 28 Listo- 
pada 1817. Lublin, druk Jana Karola Pru- 
skiego, w 4ce, kart 4. 

MAZURKIEWICZ Józef. De Pelagianismo. Dis- 

sertatio, quam exaravit Dr pretium 80 

cent. y. a. in commodum summi Pontificis 
Pii IX. TamoTiae, typ. Anastasii Rusinowski, 
1873, w Sce, str. 66. 50 cent. + 

MAZURKIEWICZ Kazimierz (z Krakowa). De 
signis ex urina in morbis. Berolini, typ. Nio- 
tackianis, 1836, w Sce, str. 40. 2 zcp. -1- + •<- 

MAZURKIEWICZ Wacław. Program ponsy- 
onatu dla młodzieży męzkiej w Dreźnie. Dra-* 
zno, druk J. I. Kraszewskiego, 1869, w 4cO| 
1 karta. + 88 HAZORKIEWIGZ - MEGHfiRZTŃSKL MAZURKIEWICZ Wincenty. Annuaira dat y^- 
tórioaires poar 1858. Ire annće. Paris, Labo, 
w 16oe. 1 frank 75 oent. 

— Toi, 2de annee, 1859. 

— Toi, dme anneó 1860. Tamie. 1 frank 
75 oent. 

— Gentralisacya Towarsystwa demokraty- 
cznego polskiego do ogóła Towarsystwa. Pa- 
ryż, 12. Maroa 1848, w 8ce, str. 1. 

— Demokracya polska i jej prseciwnicy 
prsez W. M. Paryi, 1856, w 8ce. 1 frank 50 
oentiro. 

— Toł, wydanie drogie. (Stanowi Biblio- 
teki Mrówki Tom IX.) Lwów, 1869, w 16ce, 
8tr. 128. 6 8gr. 

— Emigracya polska w 1862 r. Szkoła ge- 
nueńska. Zjednoczenie. Paryż, dmk Marti- 
neta, 1862, w 8ce, str. 79. 2 franki 20 sgr. 

— Głos wolny, czasopismo, 1868? 

— Qaestion polonaise. Lettre a M. le Gte 
de Montalembert Pair de France 81. Jany. 
1847 aa nom de Comite de la Sooiete dśmo- 
oratiqae. Paris, 1847, w 8oe. 

--- Zasady i przepisy do Prawa karnego 
wojskowego podług francuzkiego ułożone, z 
przy piska mi L. Mierosławskiego. Paryż, 1864, 
w 12ce. 1 frank 50 centim. 

MAZURKOWSKI Józef (f 6 Sierpnia 1859). 
Zasady geometryi napisane przez Kandy- 
data Filozofii C. S. Pet. Uniw., naucz. Mat. 
w Gimn. realn. w Warszawie. Część I: Pla- 
nimetrya (Epipedometrya). Z 8 tabl. figur. 
Warszawa, nakład autora, Natanson, 1858, 
w 12ce, karta 1, str. 309, tabl. 8. 6 złp. 20 
gr. + 

— Gzcóć II: Solidometrya (Stereometrya). 
Warszawa, nakład autora, druk Ungra, 1853, 
w 12ce, str. YIII i 836, z 7 tabl. figur. 6 złp. 
20 gr. + 

MAZUROWICZ Frano. Theeph. de WreAskl 

(aus Posen). Th^e pour le Doctor, en Mede- 
cine du tremblement mercnriel. Paris, impr. 
Rignoux, 1840, w 4ce, str. 44. (Dedykacya 
po polsku z wielu błędami). 

Mazury, obacz: Kętrzyński W.; Toeppen (Ge- 
schichte, 1870). 

Mazza, obacz: Scelta. 

MAZZINI Józef (f 1872). AUiance republi- 
oaine unirerselle. Lettre de Josef Mazzini 
adressee au dópartement polonais. (Ognisko 
Be. polskie) 1868. Bale, ^868, w 8ce, str. 4. + 

— Sojasz republikancki powszechny. List 

do Wydziału polskiego Ogniska republi- 

kanckiego polskiego, 18^, w 8ce, str. 8. + 

— Obacz: Obchód; Worcell. 

Mąż mimo wiedzy, komedyo-opera w 1-ym 

akcie, z francuzkiego tłómaczona. Warszawa, 
1833, w 8ce. 1 złp. 15 gr. 

— Obacz: JasMski J. 8. 
Mąż dobry, obacz: Myśl. M' CAUL Alex. Dawne ścieszki cztH Poró- 
wnanie zasad i nauk dzisiejszego Judaisma 

z religi% Mojżesza i Proroków, przez w Kol- 

legium Św. Trócr w Dublinie napisane, a te- 
raz nakładem XX. Missyonarsy angielskich 
po polsku wydane. Zeszyt I. Warszawa, 184S, 
w 8ce, str. 63. 1 złp. 10 gr. + 

Mchy, obacz: Rehmann. 

M' Cullech, obacz: Cullooh (Rozprawa). 

MECH Rndolf. Motyl na małoruskim jasy- 
cin. Lwów, drukiem Stanropig., 1841, w 8oe, 
str. 39. 

— Słowo do naroda hałycko-ruskoho. Lwów, 
druk Instytutu Stauropigiańskiego, 1845, w 
8ce. 1 ark. 

— Wdiaczno radostnoje Stych w deńwyi. 
Tezoimenstwa Jeho Preżw. Kir. Joanna Sni- 
gurskoho Epyskopa premyskoho itd. Lwów, 
druk Stauropigii, 1841, w 4ce. 

Mechanika, obacz: Armancoult: Bernooilli; 
Ceoielskl (rolnicza) ; CzaokIT. (Szkoła): Dupin 
K. (1825) ; Gosiewski (cząsteczkowa) ; Jastrząb- 
Ski (1837); Kluger (analityczna); LangiW 
(1806); LiwczakJ. (Mechanik, 1861); MorisĄ. 
(stosowana, 1858); Merozewioz (Mechanik wio- 
ski) ; Niewęgłowski (SUtyka); Puchewicz (prak- 
tyczna); Weisbach J. (1855). 

MECHERZYŃSKI Hieronim (t 1868). Wiado- 
mośó o języku i literaturze rossyjskiej. (Od- 
druk z Programu Liceum św. Anny). Krt* 
ków, 1836, w 4ce. 

MECHERZYASKI Józef. Urządzenia dla dróg 
żelaznych niemieckich. obowi%zig%ce przy ba- 
dowaniu dróg nowycn , jako iei przy sof* 
czniejszem rozszerzeniu lub przebudowaoii^ 
każdej drogi do związku dróg żelaznych me- 
mieclnch należącej. Kraków, druk J. Bens- 
dorffa, 1865, w 8ce. 

MECHERZYŃSKI Hieronim i Karol. Ad cla- 
rissimos, praeclaros et olaros, rectorem, pro*, 
fessores, praeceptores et coUaboratores Lycs« 
Aoademici Cracov. a discipulis. Crac. 181 '» 
fol., półarlL (Wiersza autor Endrewicz X. F.) + 

MECHERZYASKI Karol (ur. 1804 r) O du- 
chu i dąźnoici literatury polskiej wieku i^l. 

przez (Odbitka z Rocznika Towarzystwa 

naukowego). Kraków, w 8ce, str. 18. + 

— Historya literatury polskiej dla młodzie- 
ży opowiedziana w krótkości przez b. Prot* 

literatury polskiej w Uniwersytecie Jaci«ll* 
Kraków, nakład J. M. Himmelblaua ksicKS' 
rza, druk Czasu, 1873, w 8ce, str. IV i 4"'- 
1 zer. 80 cent. + 

— Historya języka łacińskiego w P^^'^!' 
(Z Programmatu). Kraków, w 4ce, str. a*- 
+ + + # 

— Toż. Kraków, D. E. Friedlein, druk 
Uniwers., 1833, w 8ce, str. 3 i 169. 2 zip. 
15 gr. -h -I- + 

— Historya wymowy w Polsce. Tom ^"^^ 
Kraków, druk Czasu, 1856-1859, w 8cei Tom MECHTYLDA - MĘCIŃSKI. 8 I, ttr. Xyi i 641; Tom II, sir. XI i 669; 
Tom III, 8tr. X i 408. + + + 

— O magisŁmtaoh miast polskich, a w szcze* 

rólDOŚci miasta Krakowa, napisał Kraków, 

6. E. Friedlein, 1845, w 8ce, str. IV i 288, 
2 ryciną. 12 złp. + -f -f 

— Historja wymowy kaznodziejskiej w Pol- 
ice, obejmująca wiadomość o najcelniejszych 
mówcach Kościoła polskiego w czasach Zyg- 
muntowskich. Kraków, nabyć można u M. 
Rimmelblaaa, 1864, w 8ce, str. YllI i 659. 
12słp. 

(Jest to Tom II. dzieła pod n.: Historya 
Wymowy w Polsce. Okładkę dodano nową, 
tmieoiwszy tytuł i rok 1864.) 

— De philosophiae in poesi primordiis. Dis- 
lertatio, qaam auctor. incl. philosoph. ordi- 
nit in alma Univ. stadior. Jagell. et Juris 
pablici facit Kraków, 1825^ w 8ce, str. 46 
i IV. + + 4 

— O poetach czasów Stanisława Augusta. 
(Odbitka z XXXII. Rocznika Towarzystwa 
otoków.) Kraków, druk Uniwers., w 8ce, str. 
65. + + + 

— Prawidła pisania. Kraków, druk i nakł. 
D. E. Friedlcinn, 1841, w 8ce, str. 83 i 17. 
2 iłp. 10 gr. + 

— Przegląd literatury ludów wschodnich, 
pom greckiej, średniowiecznej, polskiej Xyi. 
i Ha. wieka. Odczyty publiczne. Kraków, 
li. Utszewicz, 1861, w 8ce, str. Ill i 292. 
* iłp. 20 gr. 4- 

* f^ykłady i wzory z najcelniejszych po- 
^ i prozaików polskich zebrane i zastoso- 
me do Historyi literatury polskiej opowie- 
^ibocj w krótkości dla młodzieży przez Dr. 
•«. \k ProfesB. literatury w Uniwers. Jagiell. 
laków, nakład i własność Księgami J. M. 
fomelblaua, drukarnia Uniwersytetu Jagieł - 
Mdego. (Dedykowane Andrzejowi Rydzów- 
iUmn), 1874, w 8ce, 3 kart niel. str. 803. -^ 

-* O reformie Akademii krakowskiej w roku 
^ przez Kołłątaja. Rzecz historyczna z 
Mtkiwalnych źródeł zebrana i na uczczenie 
MO-letniej rocznicy wydana. Kraków, F. K. 
Pobndkiewicz, 1864, w 8ce, str. 47. 50 kr. 
+ + + 

^ Stylistyka czyli Nauka obejmująca pra- 
widła dobrego pisania. Do użytku imodzieży 

Bskolnej ułożona przez Kraków, nakład 

i własność Księgami J. M. Himmelblaua, 1870, 
» 8ce, str. 202 i 1. 60 kop. + 

— Świadectwa uczonych krajowych i po- 
ttroDnych o kwitnącym stanie nauk w Polsce 
V wiekach dawniejszych. Rzecz czytana przy 
oModzie rocznicy założenia Akademii krak. 
Bt posiedzeniu publicznem d. 2 Czerwca 1818 
fm. (Z Tomu XIII. Rocznika Towarzystwa 
mk.) Kraków, 1828, w 8ce, str. 63. 3 złp. + 

— Uwagi nad dziełem L. T. Rycharskiego. 
I^Mtora polska w historyczno -krytycznym 
«qps> Kraków, Friedlein, 1868, w 8ce, str. — Wiadomość o Wetach Parnaskioh Wacł. 
Potockiego, w bezimiennym rykopiśmie zna- 
lezionym w Bibliotece Uniwersytetu JagricU. 
Kraków, druk Uniwersytetu, 1868, w 8ce, 
str. 9. + 

— Wypisy polskie dla Szkół żeńskich z naj- 
celniejszych pisarzy krajowych zebrane i uło- 
żone przez był. Prof. literatury polskiej 

w Uniwers. Ja^. Kraków, nakład i własność 
księg. J. M. Himmelblaua, druk Czasu, 1872, 
w 8oe, kart 2, str. 567. 1 złr. 80 cent. + 

— Obacz : Dtugosz J. ; Gąsiorowski W. ; Pro- 
gram; Rycharski L T.; Skarga (Kazania). 

Mechtylda, obacz: Skarb. 

MECH W A LD (wydawca). Kalendarz polski, 
ruski i gospodarski dla Królestwa Polskieso. 
Kalisz, u Mechwalda, 1816, w 4oe. (Wyda- 
wany do 1838 00 roku). 

— Neuer und alter Astronom. Kalender. 
Kalisz, Mechwald, 1838, w 4ce. 

(Mecińscy.) Wywód Appellacyi w sprawie 
hrabiów M^cińskich przeciwko Zgromadzeniu 
JJ. XX. Paulinów klasztoru Jasnogórskiego, 
oraz Prokuratoryi Jeneralnej na rzecz Insty* 
tutów duchownych czynionej, fol., str. 28. 

— Obacz: Kojsiewioz (Obrona); Pietrusiń- 
ski L. (Odpowieaź). 

MĘCmSKI Józef (urodź. 1743 f 1813). Doda- 
tek do Dzieła homilijno-świętalnego w nau- 
kach religijnych i obycząjnych, do okoliczno- 
ści świąt rocznych stosownych, przez Refor- 
mata, złożony ; tegoż Dzieła homilijno-odświc- 
tnego Część III. w liczbie wydanych tego 
autora dzieł Tom XXyiI. Kraków, druk Gro- 
bla, 1808, w 8ce, str. 344, niel. 6. 4 złp. + 

— Obacz niżej: Dzieło. 

— Dzieło homiliJDO -kaznodziejskie niedziel- 
ne, objaśnienie Ewangelii, nauki wiary i oby- 
czajów, także wytłómaczenie świętych kato* 
lickioh obrzędów w sobie zawierające, przez 

Reformata kaznodzieję zebrane. Tomów 

IV. w liczbie wydanych tegoż autora dzieł 
Tom XXI, XXII, XXIII, XXIV. Kraków, druk 
Tekli Gróblowej, 1807, w 8ce; Tom I, str. 
418; Tom II, str. 408; Tom III, str. 406; 
Tom IV, str. 899. -f 

— Dzieło homilijno-odświętne, objaśnienie 
Ewangelii, nauki wiary i obyczajów w sobie 
zawierające i Dodatek czyli Część III, przez 

Reformata kaznodzieję, na dwie Części 

podzielone. W liczbie wydania tegoż autora 
dzieł Tom XXV, XXVI. i XXVII. Kraków, 
Grobel, 1808, w 8ce; Tom I, str. XXIV, IV 
i 419; Tom II, str. 382; Tom III, str. 344. 
12 złp. + 

— Dzieło homilijno kaznodziejskie niedziel- 
ne, objaśnienie Ewangielii, nauki wiary i oby- 
czajów, także wytłómaczenie św. katolickich 
obrzędów w sobie zawierające, zebrane za 
pozwoleniem Zwierzchności. IV. Części. Kra- 
ków, w drukarni Tekli Gróblowej, 1807, w 8ce ; 
Część 1, kart niel. 6, str. 418, regestru 8\ 

12 y** 90 MĘCIŃSKI - MECISZEWSKL Cs^tó II, str. 406, rejestru 6; Cz^ść Iii, atr. 
406, rejestru 9; Cs^śó lY, str. 399, rejestru 8. 

— Kazania i mowj przygodne w różnych 

nabożeństwa okolicznościach, przez Refor- 

mata kaznodzieję złożone i do druku z dozwo- 
leniem Zwierzchności podane, w liczbie wy- 
danych tego autora dziel Tom XXVIII. Era- 
ków, w drukami Groblewskiej, 1809, w 8ce, 
str. 505 i 6. 4 złp. -f 

(Inna edycya 1789 r.) 

— Kazanie o nauce życia i śmierci, tudzież 
o długach należących się zmarłym od żyją- 
cych, w czasie pogrzebu ś. p. Józefa Konopki 
ZiOwczego Sanockiego bywszego, w kościele 

Modlnickim d. 27 Września 1811 r. przez 

Reformata miane, na żądanie familii zmar- 
łego, z dozwoleniem Zwierzchności do druku 
podane. Kraków, druk J.Maya, 1811, w Bce, 
str. 24. + 

— Kazanie na po^zebie Maryanny z Ja- 
worskich Dembińskiej. Kraków, 1802, w Bce, 
str. 28. + i- 

— Kazanie podczas pogrzebowego obrząd- 
ku ś. p. J. W. Zofii z Komiszowskich nr. 
Moszyński w kościele krakowskim kollegial- 
nym i parafialna św. Anny na dniu 6 mie- 
siąca Października w 1812 r. przez miane, 

z dozwoleniem Zwierzchności do druku po- 
dane. Kraków, druk Dziedzickiego M., 1812, 
w 8ce, str. 39. -h 

«- Kazanie podczas pogrzebu ś. p. Macieja 
Sołtyka w kościele Stopnickim XX. Refor- 
matów d. 31 Maja 1802 r. miane. Kraków, 
1802, w 8ce. I złp. 10 gr. 

— Mowy kaznodziejskie w różnych nabo- 
żeństwa (osobliwie parafialnego), okoliczno- 
ściach dla wygody JJ. Mości księży Pastę- 
rzów i ich pomocników. Dla łatwości słowa 
Bożeąo opowiadaozów, dla duchownego ludzi 
świecKich czytających pożytku i zbudowania, 

przez Tom I. i II. w liczbie wydanych 

dzieł tegoż Tom XVIII, i XiX. Kraków, T. 
Groblo wa, Czech, 1808, w 8ce; Tom I, str. 
383; Tom II, str. 400. 7 złp. 

— Nauki wiejskie, do oświecenia prostego 
ludu w powinnościach wiary i obyczajów, dla 
łatwiejszej wygody pasterzów i ich pomocni- 
ków, służeniem dusz Chrystusowych zbawie- 
niu zatrudnionych, stosownie do Ewangielii 

niedziel całego roku, przez zebrane. Tomów 

III. Kraków, Grdblowa, 1802-1805, w 8ce; 
Tom I. 1802 r.; Tom II. i III. 1805 roku. 

iw liczbie wydanych przez tegoż autora dzieł 
'om XV., XVI. i XVII.): Tom I, str. 394; 
Tom U, str. 410; Tom III, str. 430 i 10 nie- 
licibowanych. + -»« -h 

— Nauki wiejskie świętalne, do Kwangelij 
świątecznych tajemnic i okoliczności świąt 
cało-roczDych, w stosownych do wiary i oby- 
czajów katolicko chrześciańskich wykładach, 
dla oświecenia i uwiadomienia prostaczków, 
dla wygody XX. Pasterzów i ich pomocni- 
ków, służeniem zbawieniu dusz wiernych 
CbryftuBowych zatrudnionych, dla duchowne* f:o iudzi świeckich czytających pożytku, loni 
. w liczbie wydanych przez tegoż autora 
dzieł Tom XX. Kraków, druk Tekli Groblo- 
wej, 1805, w 8ce, str. 447 i nieliczb. 8. 3 złp. 

+ + + 

— Kazania..... w tym porządku idą: Tom 
I. i II. Kazania odświętne. Tomów II. r. 1795 
(Zbioru Tom XI. i XII); Nauki niedzielne 
wiejskie, III. Tomy r. 1795; Mowy kazno- 
dziejskie, Tomów II; Nauki wiejskie świc- 
talne, I. Tóm; Dzieła homilgno-niedzielne, 
Tomów IV; Dzieło homilijno- odświętne, To- 
mów III; Kazania podwójne, na niedzielę, 
Tomów IV ; Kazania i mowy przygodne, Tom 
XXVIII. Autor po wydaniu dziel kaznodziej- 
skich, które kończy Tomem XXVIII., obie- 
cał wydać: Dzieło dogmatyczne polityczno- 
moralne do czytania osobom tak duchownym 
jako i świeckim, ciekawe, potrzebne i wielce 
pożyteczne, w dwóch Częściach. 

MCCIŃSKI Józef. Szkoła pszczelnictwa. Wy- 
danie Józefa Męcińskiego. Część I. z ryoi- 
nami. Przemyśl, nakład autora, druk A. JA- 
vaya, 1867. (Na okładce rok 1868), w 8oe, 
karta 1, str. 27 i od str. 3—34, (ule Dzier- 
żona) i 2 tabl. drzewor., w 4ce. -4- 

(Męciński Walenty.) Źal służących nad zmar- 
łym panem (Walentym Męcińskim). Bez w. m. 
dr. i r. (Z początku XIX. w. wiersz), 1 str. + 

MCCISZEWSKI Filip (f 1830). Fortyfikscyi 

polowa, przez pułkownika inżynierów, 

Szefa Sztabu korpusu art^lleryi i inżynierów, 
orderu św. Anny drugiej klassy z brylantami 
Kawalera, ozdobionego krzyżem złotym woj- 
skowym. Warszawa, w drukami N. Glucb- 
berga księgarza i typografa królewskiego Vm- 
wersytetu, 1826, w 8ce, str. IV i 336, ińeL 
13, rycin 31. + -i- + 

— Obacz: Allemand V (Wykład działań, 
1830); Valentlni (O wojnie). 

MECI8ZEW8KI Hilary (urodź. 1802 t 1855). 
Do Szanownych Abonentów dziennika „Pol- 
ska- i wszystkich światłych i prawych Pola- 
ków. Uwiadomienie, że zecery tego dziennika 
składać nie będą, d. 26 i 26 Września. Lwów, 
1848, w 4ce, 1 ark. -(■ 

— Adres mieszkańców Galicyi przeciw po- 
działowi Galicyi na dwie prowincye. (Prze- 
druk Nru 37 i 38 dziennika „Polska. ''j Lwów, 
w drukami A. B. Winiarza (własność i nakl. 
Redakcyi „Polski*), 1848, w 8ce, str. 24. 15 
kr. m. k.; 1 złp. + -h 

— Bombardowanie miasta Krakowa dnia 
26. Kwietnia. (Oddruk z dziennika Narodów, 
krakows. Nr. 22). Kraków, 1848, fol., str. 4. 

— Do czytającej publiczności polskiej itd. 
Lwów, 1848, fol., y, ark. 

— Dyaryusz Sejmu Wolnego Miasta Kra- 
kowa za rok 1837/'8. Kraków, 1838, w 4ca. 
10 złp. + 

— Dziennik narodowy. Redaktor H. Meci« 
szewski. Kraków, druk Gieszkowskiego, 1846, 
fel., Nrów 28. + MECISZEWSKI. 91 — £rwiedening des YerfaMers des in Nr. 
105 der BresUner Zeitong Yerdffentlichten 
Aufsattes „Krakan am 11. April 1846.^ auf 
die Aniworten der Allgemeinen ZeituDg and 
ihres Correapondenten. 1846 (Lito^afia|, w 
4ce, ttr. 49. (Pismo to Meoiszewskiego oy^o 
ttkie drukowane w 1. Dodatka do Mra 192 
Breelaner Zeitons z 19. Sierpnia 1846 roko. 
Obfjmoje cały annisz, atoli odlito^^fowano 
je we Wrocławia daleko obszerniej. Artykuł 
tea lleciszewakiego stawająey w obronie mia- 
ita sprawił, ie zabrano ma cały transport 
tego wydania tak gazety jak i litografii, a 
OMto uwięziony byt przee kilka miesięcy). 4 

— Do pana Ferdynanda Kojsiewicza obojga 
Praw Dra, byłego Sekretarza sejmowego Rze- 
c^rpospoliiej krakowskiej w latach 1833 i 1844, 
bjłego Sekretarza Towarzystwa naukowego 
krakowskiego, byłego Dziekana i Professora 
Wyd. prawnego , byłego Wizytatora Szkół 
wydsiałowycb i początkowych, byłego Człon- 
ka Komissyi emerytalnej i Członka wielkiej 
Eidy Uniwera., narzędzia Bożego, najgorliw- 
Bsgo reprezentanta hierarchii nauczycielskiej 
i arzędników cywilnych. Słów kilkanaście oa 

Redaktora dziennika „Polska.** Lwów, 

I drakami A. B. Winiarza, 1848, w 8ce, str. 
146. 3 złp. + -h -f 

^ Do bistoryi ustawodawstwa karnego, tu- 
ddii Sejmów prawodawczych byłej Rzeczy- 
pssfolitej krakowskiej. Odpowiedź na obja- 
■Me artykołu wstępnego w Nrze 200 Czasu 
t^No? Redakcyi dane. (Oddruk z felietonu 
Gm Br. 225— 230 i 282). Kraków, J. Wildt, 
itfff, V 12ce, fltr. 82. 1 złp. + + 

— ffistorya Rzeczypospolitej krakowskiej 
odlMąla 1815 r. do Listopada 184& Obja- 
iMsoia ^yci^^mi z akt rządowych korre- 
ipoedeneyj dyplomatycznych, tudzież Parnie- 
tiików Obób, czynny udział w publicznem 
łftit tego kraju mających, z wizerunkami 
misiów i monet w epoce jej bytu wybitych. 
Xmów IIL Rozpoczęto druk roku 1850—1 
Y^fokami Csaso, nakładem Ad. hr. Potoc- 
tim. Wytłoczono Tomu 1., w 8ce, str. 868. 
(fil puszczone w obieg). + 

— Do historyi projektu budowy i zarządu 
kolii gómo-ssiązko- krakowskiej, przez H. M. 
((Mruk z Csasn Nru 195-7). Kraków, druk 
Osm, 1849, w 16ce, str. 28. + + + 

•- Józef hr. Wodzicki. Wspomnienie po- 
W«rtM. (Oddmk z Oazety krakowskiej, 1847), 
w 4ce, str. 4. + 

*«* Szsić lat bytu politycznego Rzeczypo- 

Sej krakowskiej. (Epoka czasu od Gru- 
1827 do Marca 1888). Zeszyt I. Berlin, 
•iUbd J. Cypcera, druk Hayna, 1846, w 8ce, 
i«r< ZIIY i 80. 6 złp. -h + + 

«- List i odezwa do Redakcyi Oazety na- 
filMrąj 81 Lipca. Lwów, 1848, w 4ce, pół 
nkisza. 

"^ Listy galicyjskie czyli Rozbiór knrtyczny 
*llHry zaprowadzającej w Galicy i Wsohod- 
*N g^ltoyjskt stanowy Instytut kredytowy odnośnie do Patentu dnia 18 Listopada 1841 
roku. Supraśl (Poznań), nakład autora, 1848, 
w 8ce, str. IV i 161. 1 tal. 10 sgr. + + + 

•— Mómoire histori(}ue et politiąue sur Pe* 
tat actuel de la yille hbre de Oracoyie a l*ap- 
pui de I' adresse presente en Octobre 1839, 
par ses habitans aux gouYemements de Fran- 
ce et d'Angleterre suiyi d'ane collection de 
pieces jnstificatiyes , par Louis Królikowski 
(właściwy autor Meciszewski). Paris, libr. Du- 
lart, 1840, w 8ce, str. 275 i V. 5 frank. + + + 

— Supplement anx pieces justificatives de 
Mómoire sur Cracovie par L. K. w 8ce, str. 
54. 

— Memoryał historyczny i polityczny o sta- 
nie obecnym W. M. Krakowa i /ego Okręgu 
na poparcie Adressu obywateli krakowskich 
podanego Rządowi francuzkiemu i angielskie- 
mu w Październiku 1839 r., z dołączeniem 
Zbioru dokumentów. Paryż, u Piotra Dufoura, 
druk Maulde i Renou, 1840, w 8ce, str. YIII, 
196 i Zbioru dokumentów str. CLII i 6. 8 złp. 
10 gr. + 

— Pan Józef Dzierzkowski i odezwa jego 
do Ziomków. (Wyciąg z Nru 6 dzienoika 
Polska). Lwów, drukiem Pillera, 1848, fol., 
1 ark. -f 

— 9 Polska, '^ pismo poświęcone wiadomo- 
ściom politycznym, gospodarczym, przemy- 
słowym i handlowym, tuaziei rozprawom poli- 
tycznym, ekonomicznym, historycznym, lite- 
rackim, krajowym i zagranicznym. Lwów, druk 
Winiarza. Wychodziło od 1. Sierpnia 1848 r. 
po 1 ark., w 4oe, Nrów 89; od r. 1849 folio 
codzień; przestało wychodzió w r. 1849 na 
Nrze 48; nakład Stów. Ziemiańskiego, Nr. 17, 
druk Pillera, Zakładu narodowego imienia 
Ossolińskich i Winiarza. (Na zapowiedzi o 
wydawnictwie tego pisma z d. 22 Lipca 1848 
roku (w 4ce, 1 kartka), są podpisani H. Meci- 
szewski i Antoni Walewski). + 

^ Posag Uniwersytetu Jagiellońflkie|fo w 
Krakowie. Wiadomość historyczna napisana 
wedle akto urs^oweffo pod tytułem: „Memo- 
ryał o stanie likwidacyi pretensyj, mi^zy 
byłą Rzeczpospolitą krakowską z jednej, a 
trzema dotyczącemi wysokiemi Dworami Au- / 
stryackim. Pruskim i Rossyjskim z drugiej ' 
strony, w moc traktatu datowanego z d. B^o 
Maja 1815 wszczetćj i dotąd nieukoóczouói^*' 
z dołączeniem allegatów, t. j. 1) Noty hr. 
Nowosiltzów do hr. J. Załuskiego z d. (9) 21 
Lutego 1880 r. 2) Noty hr. Nesselrode do hr. 
Nowosiltzów z d. 29 Stycznia 1880 r.; 8) 
Memoryału Rządu Cesarstwa Rossyjskiego , 
do ostatni^ noty dołączonego, a sprawy ma- 
jątku Uniwersytetu krakowskiego dotyczaceffo. 
(Oddmk z Feulletonu Czasu z r. 1849, Nr. 
240-9 i 1850, Nr. 1-28). Kraków, Redakcya 
„Czasu, ^ 1850, w 8ce, str. 192. 5 złp. -f -f <f 

— O potrzebie i użyteczności zi^rowadza^ 
nia Banku publicznego rządowego w Wolnśm 
Mieście Krakowie z Okr^oiera, przymówienie 
się Członka Komitetu Banka z grona Izby 92 MECI8ZEWSKI — MECNAROWSKI. reprezentacyjnej do rozpoznania projekta o 
Banku delegowanego, na posiedzenia tegoł 
Komitetu w d. 15 Grudnia 1884 odczytane, 
oraz z annexem aktu sejmowego etc., nako- 
nieć uwagi JW. Hallera deleg. z Senatu nad 
tymże projektem przy oąłoszeniu go drukiem 
poczynione. Kraków, druk St Cieszkowskiego, 
1636, w 8ce, str. 40. 1 zip. + 

— O potrzebie i sposobach uposażenia Ban- 
ku publicznego rządowego w Wolnem Mie- 
ście Krakowie. Wtóre przymówienie się 

Członka K. B. do rozpoznania projektu do 
Banku rządowego przez Izbę reprez. delego- 
wanego na posiedzeniu Komitetu bankowego 
w d. 15 Stycznia 1835 odczytane. Kraków, 
nakład autora, druk Cieszkowskiego , 1^5, 
w 8ce, str. 86, z 1 tabl. 

— Projekt do ustawy regulującej stosunek 
prawny właścicieli domów i realności w d. 
18 i 26 Lipca 1850 w Krakowie pożarem zni- 
szczonych, względnie Rządu jako dającego 
pożyczkę, tudzież względnie wierzycieli sum 
na tychże domach i realnościach przed dL 26 
Lipca bypotekowanych, wraz z objaśniaj^ym 
go wnioskiem przez Członka Komissyi za- 
ufania z grona właścicieli domów zgorzałych 
zawiązanej, na posiedzenie tejże Komissyi d. 
7 Sierpnia 1850 wniesiony i przez nią osta- 
tecznie przyjęty. Kraków, druk Czasu, 1850, 
w 4ce, str. 82. 4 -f + 

~ Rzecz do historyi majątku Uniwersytetu 
krakowskiego, tudzież prawa młodzieży pol- 
skiój uczęszczania do niego na nauki. Jako 
odpowiedź na uwagi p. Jac. Mieroszewskiego 
dane nad pismem, p. t. : Posag Uniwersytetu 

w Krakowie, napisał Członek Towarzystwa 

naukowego krakowskiego z Uniwersytetem 
Jagiellońskim połączonego , z dołączeniem 
allegatów : 1) Historyi uluminia Jana Wazon (a) 
w Krakowie w r. 1822; 2) Listu Stanisława 
hr. Wodzickiegc, Prezesa Senatu; 3) Odpo- 
wiedzi ze strony J. W. Sobolewskiego Mini- 
stra. Kraków, u J. Wildta, 1850, w Sce, str. 
76. 2 złp. + 

— 0£fenes Sendschreiben an die Redaktion 
der Presse. Wien, Sollinger, 1849, w Sce, str. 
84. + 

— Kilka słów do Redaktora Gazety poznań- 
skiej. Kraków, nakład autora, L. Łukasze- 
wicz, druk St. Cieszkowskiego, 1845, w Sce, 
str. 118. (Odpowiedź na korrespondencyą Ka- 
zimierza iCalinki). 8 złp. + 

— Słów (Kilka) do Franciszka Gąsiorów- 
skie|^o. Wrocław, druk Cieszkowskiego w Kra- 
kowie, 1884, w 4ce, str. 4. 15 gr. 

— Stowarzyszenie Ziemiańskie. (Odpowiedź). 
(Wyciąg z Nru 5 Dziennika „Polska.^) Lwów, 
druk P. Pillera, 1648, fol., str. 4 nieliczb. + 

— Tygodnik krakowski, pismo poświęcone 
literaturze i wiadomościom politycznym. Sty- 
czeń — Marzec. Redaktor początkowo: Fran- 
ciszek Gąsiorowski, następnie Meciszewski. 
Kraków, druk Akademii, 1884, Nrów 60, fol., 
str. 244. + — Obaoz: Tygodnik. 

-* Uwagi o teatrze krakowskim. (Oddruk 
z Gazety krakowskiśj). Kraków, Cieszkowski, 

1848, w Sce, str. 192. 6 złp. + 

— Uwagi nad projektem do ustanowienia 
w Wolnóm Mieacie Krakowie z Okręgiem Ban- 
ku publicznego i prywatnego, z akcyonarya- 
szów złożonego, wniesionym do Izby repre- 
zentacyjnej w d. 13 Września 1835 r., z stro- 
ny delegowanego z Senatu Senatora J. Hal- 
lera, przez C. K. B. z ffrona Izby reprez. 

do rozpoznania projektu Sauku publicznego 
rządowego delegowanego poczynione. Kraków, 
druk St. Cieszkowskiego, 1835, w Sce, str. 60. 
1 złp. + 

— Wiadomość do historri negocyacyi no- 
życzki przez wysoki Rząd Krajowy na odba- 
dowanie spalonej części miasta Krakowa udeie- 
lić się mianój, zawierająca: 1) Historyczny rys 
negocyacyi ; 2) Memoryał z d. 9 Grudnia 1860 
roku^ 3) Projekt do rozporządzenia w przed- 
miocie pożyczki ; 4) Projekt do rozporządie- 
nia zaprowadzająceąo Stowarzyszenie kasiy; 
5) Uwagi Radcy C. Felixa Słotwińskiei^o, ze* 

brał i ogłosił Członek Deputacyi przes 

pogorzelców do Wiednia wysłanój. Kraków, 
druk Czasu, 1851, w Sce, str. 124. + 

— Wizyta braci Malinowskich z Warszawy, 
odbyta w Krakowie d. 17 Grudnia 1880 roka. 
(Ustęp historyczny z Pamiętników. Oddrok 
z Czasu). Kraków, Wildt, w drukarni Czasu, 
1851, w Sce, str. 65. 50 cent. + 

— Wyciąg z Nru 5 dziennika „Polski.* 
Stowarzyszenie Ziemiańskie. Uzurpacya. (Tn 
wykazuje uzurpowanie sobie władzy prtss 
Radę narodową lwowską). Lwów, druk Fil- 
iera, 1848, fol., 1 ark. 

— Obacz: Wyciąg. 

— Zapowiedź na Gazetę: „Polska,** 22go 
Lipca. Lwów, 1848, w 4ce (ćwiartka). 

— Zjazd polski w Wrocławiu na dnia 7go 
Maja 1848 roku. Ustęp historyczny z Pamię- 
tników. (Przedruk z dziennika: „Polska** roku 

1849, Nr. 5-17.) Lwów, K. Wild, druk Winia- 
rza, 1849, w Sce, str. 86. 2 złp. 12 gr. + + + 

(Meciszewski H.) Do czytającej publiczności 
polskiej. (Świadectwo obywateli dane Meci- 
szewskiemu). Kraków, 1848, fol., str. 2. + 

— Obacz: Boznański F.; Dzierzkowsfci 1] 
Kojsiewicz Ferd.; Laube; Mieroszewski J. 

MECKELURG F. A. (Dr.). Die Konigsberger 
Chroniken ans der Zeit des Herzogs Albrecht 
nach den Handschriften , zum ersten Małe 
herausgegeben, mit einer literar.- histor. Ein- 

leitung vom Dr kon. preuss. prov. Arohivar 

und st&dt. Bibliothekar zu Konigsberg. Kdniffs- 
berg, bei W. Koch, 1865, w 8ce, str. XXX 
i 391. 1 Ul. 10 sgr. -f 

MECNAROWSKI Ignacy. Tezy z różnvch ga- 
łęzi prawa i umiejętności politycznycL Kra- 
ków, druk Uniwers., 1867, w 8ce, str. 7. + MĘCZEŃSTWO — MEDYCYNA. 98 Męeztittwo tneoh Litwinów: SS. Anionie- 
ĘOf Jana i Eastaohego, umęczonych w mie- 
lcie Wilnie r. 1342. Tłómaczenie ze sławiań- 
ifaega Wilno, 1840, w 8ce. 

MęCZYliSKI Piotr (ksiądz). Dwie mowy 1. 
Hi Dtboieiastwie za dnezg i, p. Tekli Skar- 
ijńnki^, tndzieź mowa przy otwarcia wysta- 
li tpparatów kościelnych na wsparcie ubo- 
gich kościołów. Warszawa, 1861, w 12oe, str. 
24. kart 30. 

Medtile en sonyenir de V emancipstion des 
payians lithnaniens. Obacz: Koehne (1865). 

— polonaite. Medal polski. (Na plUniątkę 
powitania Polski w r. 1868). Bez wyr. roku 
(1865), w 4ce. 

— polonaise ponr la reyolntion lithuanienne 
6i des terres mssiennes. (Paris, 1832), w 4ce, 
Itr. 3. + + 

MśdtillM (Oueloues) rares on inedites en 
bronze, de la coliection du Baron Stanislas 
de Chsndoire. (Qeneve), 1817, w 8ce. 

■adtiller polon , obacz : Ledochowski An. 

■adal cudowny, obacz : M. (ksiądz, Wiado- 
mość). 

iedile, obacstAlbortrandy (polskie i rzym- 
•kis); Bairtkowski (Spis); Beyer; Ciampi (Uni- 
wsrtytecki) ; Daniłłowicz J. (Radziwiłłów) ; Li- 
MiJ.; Radziwiłł; Sammluag; Tyszkiewicz ^ ^ li gabinet, obacz: Gołębiowski Łukasz ; 
wnprid Edwsrd. 

iMUik cudowny 1832 r. w Paryiu wybita, 
^Mel historia, opis i cuda jego, jako też 
dlim^o • dzienne nabożeństwo do Matki 
Bnkiej, z niemieckiego. Toruń, Lambeck, 
1M8, w 12ce, str. 46. 2 złp. 

, — Toż, rówmież historyczny opis i cuda 
jigo, jako tóż dsiesicciodzienne nabożeństwo 
ds Matki Boskiej, z niemieckiego (załączony 
]Mt medalik mosiężny). Toruń, Lambeck, 
M^ w I2ce, str. 46. 2 złp. 

- Obacz: Matki Boskidj St. A. (Uwiadomię- 
Bil historycine o początkach, 1840). 

MEDEK8ZA Piotr Wianek z paproci czyli 

2biór poezyi, wydafiy przez Wilno, 1842, 

V 12oe, str. 184. (Mieści wiersze: Jana Ono- 
ttki, Januarego Filipowicza, Feliksa Maru- 
■Mtrskiego i t. d.) 

Mart psendonym, ob. Faleński Felicyan. 

■ĘOCII (de) Stefan (Reformat). Kazanie z 
okoHoznoici uroczystego wprowadzenia reli- 
hr^ iw. Katarzyny p. J. M., z prawój Jej 
S<^ w kościele krakowskim XX. Reforma- 
OT tłoionój, do parafialnego kościoła Racie- 
<lnvikiego udzielonój, 1808 powiedziane, do 
Mka p<^ne. Kraków, druk M. Dziedzic- 
nfO» w 8ce, kart 8, str. 40. 

__— Kazanie w dzień pogrzebu J. W. Mary- 
yy a Morsztynów pierwszym ślubem małżeń- 
tt^ Stecki chorążyny W. koronnój, powtór- 
9K nś Kniasiewioaowy, jenerałowy wojsk polskich, w kościele krakowskim XX« Refor- 
matów d. 28 Listopada 1812 r., przez Z. O. 

S. Franciszka Reformata, S. T. L., Kustosza 
prowincyi powiedziane, a za dozwoleniem 
Zwierzchności do druku podane. Kraków, 
druk J. Maja, 1812, w 8ce, str. 36, karta 1. + 

Medici, obacz: Ciampi S. 

Medicina pastoralis, obacz: Buresch. 

Medicine pratique, obacz: Kossakowski 8t. 

Medieom, obacz: IMagazinar. 

Medtzin, obacz: Kobuzowski (Gerichtliche). 

Mędrcach (O siedmiu), ob. G. S. (1847). -f 

MCDRZECKI Brat Śpiew na obchód instal- 
lacyi Urzędnika Spr.\ Dod.*. A p. n. Świąty- 
nia Minerwy, 1819, w 4ce. 

— Do s.'. i d.\ □.*. sw.\ stałości, matki 
od s.'. i d.'. □.*. sw.', Minerwy córki, przy 
uczcie braterskiej d.*. 6. m.*. aII. r. p.'. s.*. 

5819, poezya muzyka B.*. Elsnera, w 4ce, 

kart 2. + 

MĘDRZECKI Jędrzej (urodź. 1786 f 1830). 
O prawie rzeczowem polskióm opartera na 
jawności ksiąg ziemskich lub grodzkich, a w 
skutku tego o ważności zapisu i przeniesie- 
nia ad forum proprium recognoscentis. Wyją- 
tek z ustaw dawnych polskich, przez War- 
szawa, drukiem Gałczowskiego, 1828, w 8oe, 
str. 86. 2 złp. 15 gr. -f ^ 

Mędrzecki Mikołaj* Odpowiedź na rekurs 
przez Stanisława Zgliczynskiego. Ob. Krzy- 
woszewski. 

MEDWECKI Z. Związek, czasopismo. Lwów, 

1874. 

MEDVEY Franciszek. Hydrotherapia zasto- 
sowana do słabości akutycznych czyli gwał- 
townych. Lwów, autor, w Komisie K. Wilda, 
druk Zakładu imienia Ossolińskich, 1864, w 
8ce, str. 149. 20 sgr. + 

Medycyna, czasopismo tygodniowe dla leka- 
rzy praktycznych. Warszawa, Redaktor odpo- 
wiedzialny Dr. Karol Benni, wydawca Dr. J. 
Rogowicz, druk Jaworskiego, w 8ce, Nrów 
arkuszowych 52 rocznie, 1873. Tom I, 1874 
Tom II. 

Medycyna, obacz: Arnold G. (Dzieje w Pol- 
sce) ; Bętkowski Nile. (w Pohce); Delill K. (histo- 
ryczna); Dworzaczek F. (Filozofia); Giuziński 
J. (ludowa); Gołębiowski (Dzieje i bibliogra- 
fia); Haeser (historyczna); Jabłoński E. (For- 
mularze)* Kowalski H. (dla nielekarzy); Le- 
Icarz; Lekarski; Lubelski (grecka); Paulitzki 
(ludowa, 1828); Raciborski; Sawiczewski Flo- 
ryan (Historya w Roczniku Towarzystwa nauk. 
krakow.); Simon A. (ludowa, 1861); Stecher 
(Hist theoria); StSrck; Szczucki B. 

Medycyna sądowa, ob. Brinlcmann (Obduk- 
cye, 1811); Gellnk (GSbiing) K. (po rossyjsku, 
1842); Gromoff (sądowa, 1837]; Hechel (Histo- 
rya); Janikowski A. (Dochodzenia lekarskie, 
1845—59, chorych umysłowych 1845); Kobu- 
zowski (Hechell); Majer J. (Badanie plam, 1859); 94 MEDYKA - MEIDINGER. Mendę (Heohell); Paezniewski (de yenenis, 
1858); Roflffs (Badania, 1835); Śmiałowtki 
(DisserUtio, 1844); Wojde (Przepisy dochods. 
na trnpacb, 1840). 

Medyka, obacz: Błażek J. (Spis roślin, 1834 
-41). 

MEDYŃSKI Napoleon (z Krakowskiego). De 
la inorphologia des corps Leterogenes. Th^e. 
Montpellier, 1889. 

MEDYŃSKI Napoleon Władysław. Opis fizjo- 
logiczny karlicy Teofili Lewandowskiej. (Od- 
druk z Kwartalnika nauk). Kraków, 1834, w 
8ce, str. 8. 15 gr. + 

— O błonie t^czowój oka. Kraków, 1833, 
w 4ce. 

Med^tacye krótkie o ostatecznych sprawach 
człowieka na kaidy dzień miesiła dla użytku 
wiernych. Leszno, 1845, w 32ce. 1 złp. 

— Toi, drugie wydanie. Leszno, 1847, w 
16ce, str. 54. 

— Toi, trzecie wydanie. Leszno, Gunther, 
1848, w 16ce, str. 50. 15 gr. 

— Ob. Breza E.; Hirnheim; Roothan (1864); 
Suzo (1858); Świrszczewski J. 

Mefford H., obacz: Byron (Mazeppa). 

MĆGE J. B. (Dr. Med., urodź. 1787). Com- 
ment ii faut se courir les Polonais. Tours, 
1863, w 8ce. 50 centim. 

Mepilat Ester, pierwotny tekst dziejów kró- 
lowój Estery i króla Ahaswerota w przekła* 
dzie hebrejsko-niemieckim. Lwów, druk M. 
Poremby, 1859, w 8ce, str. 48. 

MEGRET S. Kościuszko ou la Pologne en 
1794, dramę en ąuatre actes et en yers, ró- 
prósente, pour la premierę fois, sur le the- 
atre francais de Bordeaux, le 2 avril 1868. 
Paris, 1868, w 12ce. 3 franki. 

MEHĆE de la Touche Jan Klaodyasz Hippolit 

(urodź. 1760 t 1826). Memoires particuliers 
extrait8 de la correspondence d' un yoyageur 
a?ec feu M. Caron de Beaumarchais sur la 
Pologne, la Lithuanie, la Russie Blanche, 
Petersbourg, Moscou, la Crimee etc. publiós 
par M. D.; Paris et Hambourg, Galland, 1807, 
w 8ce, str. XII, 210 i 172. + 

^ Obaos: Napoleon (Rękopis). 

MEHIISS E. 6. C. Listę de 16,000 miliUi- 
res frangais faits prissonniers de guerre de 
1810 k 1814 et qui sont morts en Russie, 
ea Pologne et en AUemagne. Paris, 1826, 
w 8ce. 

MEHOFFER Joseph (EdierYon, f 1844). Gali- 
zia, Zeitsehrift zur Unterhaltung, zur Kunde 
des Yaterlandes, der Kunst und der Industrie, 
und des Lebens. Lemberg, Pi ller, I. Jahrgang 
1840, w 4ce, Nrów 77, str. 308; II. Jahrgang 
1811, Nrów 79, str. 316, Redaktor Joseph £. 
Mehoffer. 

— Mneinosyncs gąlizisches AbendbUtt fur 
gebildete Leser. 28. Jahrgang 1839, in 4-to, 
Nrów 104, str. 420. h — Obacz: Mnomosyne. 

— Der Sandecer Kreis im Kónigreiche 6t- 

lizien, dargestellt yon Mit 1. topografischen 

Kartę und 5 ChromoHtogr., nach OriginalZei- 
chen von Jacob und Rudolf Alt. Wien, bei 
Muller, 1842, w 4ce, str. 31 i 6 map. (Wyją- 
tek z „Das pittorescke Oesterreich oder Al- 
bum der ósterreichischen Monarchie). 

— Der Wadowicer Kreis im Konigreicke 
Galizien. Wiedeń, 1843, w 4ce. (Das pitt Oe- 
sterreich oder Album. Tenże w Panorsoit 
der ósterreichischen Monarchie. Zeszyt XII., 
str. 228 i 267, opisy: Lemberg, Podgórze). 

MEJ Leon (f 16 Marca 1862). Tłómaczylna 
rossyjskie poezye Mickiewicza, Pola i Kon- 
dratowicza. 

MEIDIN6ER Jan Walenty (ur. 1756 f 1822). 
Praktyczna irancuzka grammatyka, za porno- 
c% której można sie nowym i bardzo łatwym 
sposobem w krótkim czasie gruntownie po 
francusku nauczyć, ułożona dla Niemców, 
przełożona dla użytku Polaków, podług dwu- 
dziestej trzeciój j>oprawionój i powiększonej 
edycyi orjFginalnej. Wrocław, Kom, 1810, w 
8ce, str. X i 528. 9 złp. 

— Toż, za pomocą którój nowym i bardzo 
łatwym sposobem w krótkim czasie grunto- 
wnie po francuzku nauczyć się można, uło- 
żona dla Niemców, przełożona dla użytki 
Polaków podług 26 poprawionej i powiększo- 
nej oryginalnój edycyi, przez przełoioaz 

dla użytku Polaków. Edycya druga popra- 
wiona. Wrocław, W. B. Kom, 1813, w 8c«, 
str. 621 i X. 8 złp. + 

— Toż, wydanie trzecie. Wrocław, 1816, 
w 8ce. 7 złp. 

— Toż, ułożona dla Niemców, przez 

przełożona dla użytku Polaków. Wrocław, 
1820, w 8ce. 2 złp. 

-^ Toż, podług najlepi<zych dotąd wyszłfch 
grammatyk, a osobliwie podług Mozina i Sao- 
guina, przerobiona przez J. Jakóba Deutera 
nauczyciela francuzkiego i włoskiego, prze- 
łożona dla użytku młodzieży polski^' podług 
edycyi oryginalnej ^^Grammaire francaise de 

expliqu6 en polonais." Tomów II. Lwów, 

nakład Pfaffa, 1820—1821, w 8ce; Tom I, 
str. X i 462; Tom II, str. 174. + 

— Toż. Grammaire polonaise - francaise. 
Breslau, Kom, 1825, w 8ce. 8 złp. 

— Toż, ułożona dla Niemców przez 

nauczyciela języka francuzkiego i włoskiego 
w Frankfurcie nad Menem, przełożona dla 
użytku Polaków podług 26 poprawionej i po- 
większonej edycyi oryginalnój, Kdycya >»iąta 
podług 30- tej edycyi oryginalnej poprawiona. 
Berdyczów, 1829, w 8ce, str. X, VI nieliczb,, 
398 i 296. + 

— Toż, przełożona dla użytku Polaków 
podłuff 33ćj poprawionej edycyi oryginalnąj. 
Wrocław, Korn, 1829, w 8ce. 7 złp. 

— Praktyczna francuzka grammatyka, za 
pomocą której nowym i bardzo łatwym sposo- 
M£JER . MĘKI. 96 b«ui, a io w krótkiju człuie po iVaucu:tku 
ffrnntowiiie naocsyó się mołna, ułożona dla 
Niemców przez Aytgnon, w drukarni wdo- 
wy Ouicbard, 1833, w 8ce, 26 ark. 8 frank. 

— Toł, przełożona dla użytku Polaków 
podług 34 poprawiono) i powiększonej edy- 
eyi oryginalnej. Wrocław, Kom, 1883, w 8ce, 
Itr. XY1 i 640. 6 złp. + 

— Toł samo. Tamże, Kom, 1838, w 8ce, sir. 
XVI i 636. + 

— Tenże tytuł, nowe wydanie przejrzane 
i poprawione. Wrocław, 1850, w dce, ttr. Xyi 
i 632. 6 złp. 

MDER (MEYER) Jan Fr. Popiel Konig yon 
Poleo nach Andreas Grypbius. Frankfurt am 
Main, Kómer, 1803, w 8ce. 

Mejar lenas, ob. Frank (Jahrbucher, 1810); 
Hafdaad (Radia, 1808), obacz: Meyer. 

MEJER Kaainiarz. O sposobach obejmowa- 
nia tronu, rzecz ą prawa państwowego. War* 
szawa, nakładem autora, Gebethner i Wolff, 
drak Przeglądu tygodniowego, 1872, w 8ce, 
itr. 85 i rejestr. 4 złp. 

■EHJIAC, H. i L. HALEW. Piękna Helena, 
vcen w 8-ch aktach, tłóroaczenie z podkła- 
dsai pod mozTkę J. Cbccińskieffo, muzyka J. 
MBOMcłia. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
Ittą V 32ce, str. 149. 2 złp. 

Reid, obacz: Mayne Reid. 

M. (Dr.). Grammatyka łacińska 

Ikindliich i wyższych klas gimnazyalnych, 
aafadrtawie języka polskiego opracowana 

K Ignacego Znamirowskiego. Lwów, Wild, 
w 8ce, str. 556. 2 złr. 30 cent. 

Karol (urodź. 1775 f 1853). Karoliny 
obacz: Jarocki F. MEISNER August Gottlieb (ur. 1753 t 1807). 
Al ben, z francuzkiego podług przero- 
.... (Przekład Ferdynanda Bykowskiego). 
r^ druk Józefa Sznajdra, 1825, w 8ce, 
177. 4 złp. + 
^^ Lebensgemalde aus denkwiirdigen Zei- 
JŁ Zweiter Band. Wien, 1800, w 8ce, str. 
fH» (Jeet tu i biografia Kościuszki). 6 sgr. 

anZNER (MEYZNER, MEISNER Józef kapi- 
tai S-go pułku liniowego, urodź. 19 Marca 
I80S t ^ Października 1841). Bronisława 

9 nominkn na rok 1827, przez Magistra 

almga Prawa. Warszawa, drak i nakład J. 
V!mlewtkiego, przy ulicy Krzywe Koło Nr. 
M, 1826 r., w 12ce, str. 144. 30 kop. + 

. m^ Begia na zgon wiekopomnej pamigci 
ora L, Cesarza Wszech Rossyi, Króla 

^o etc. etc., przez Warszawa, w dru- 

Wróblewskiego, 1826, w 4ce, str. 8. 

*» Krakowiaki historyczne. Paryi, drukiem 
>wMa i Benon, 1841, w 12ce, str. 2, 97 
t%- łO i!gr. + 
'»»']teM> wydawane w Besancon 1883 roku, w bce, Nrów 8, Kedaktor Józef Meyzner. 
10 frank. 

— Quelques pensóes sur V óducation et 
V instruction par un refugrie Polonais. Paris, 
1840. 

— Poema religijne z okolicznoici Jubile- 
uszu odbytego w Królestwie Polskiem 1826/7, 

przez M(ag) 0(b) P(rawa). Warszawa, druk 

J. Wróblewskiego, przy ulicy Krzywe Koło, 
Nr. 185, 1827, w 8ce, str. 49. 1 złp. 

— Traduction des yers polonais compoećs 
pour le 2de anniversaire de la revol. polon. 

dn 29. Nov. 1830 celebree a Besancon, par 

traduits par M. Victor Rochetin capitaine de 
Cayalerie polonaise. Besancon, impr. de Deis, 
1833, w flice, str. 7. + + 

— (Tygodnik Bezansoński). Besancon, druk 
Puthenin Chalandre, 1833, w 8ce, Krów 10, 
każdy po 16 str.; Nr. pierwszy 13 Stycznia, 
a 10-ty w Kwietniu. Wychodził pod osobnemi 
tytułami: 1) Agaciński Józef; 2) Bliźniaków- 
ski Jędrzej; 3) Sobczak Wojciech; 4) Cybul- 
ski Jędrzej; 5) Stępak Wojciech; 6) Oster- 
mann Maurycy; 7) Kalinowski Eliass; 8) 
Gruda Michał; 9) Doboszyński Michał. + + 

— Wiersz ku wiekopomnej pamiątce d. 29 
Listopada 1830 czytany na obchodzie drugiój 
rocznicy tejże uroczystości we Francyi w 

mieście Besancon 29 Listopada 1832, przez 

kapitana 9-go pułku liniowego w Polsce. 
Paryi, druk A. rinarda, 1832, w 8oe, str. 8. 
+ + 

— Obacz: Byroa; Gloni; Rochatin Hf. 

MEISSNER Karol Julian Edward (Pastor ewan- 
gielicki). Riickblicke an Feste des 200-i&hri- 
gen Bestehens der evangelischen Kircne in 
Bojanowa. Rawicz, u F. Franka, 1841, w 8ce, 
str. 117. 

MEISTER Johaan Christ. FHed. Ueber die 
Aufnahmo und iiber die fortwihrende Giiltig- 
keit des Saohsenrechts in Schlesien etc. Bre- 
slau, 1808, w 8ce. 

MEISTER Gaorg Ant. Poetische Wiesenblu- 
men von..... Schauspieler. Lemberg, Druck 
von Piller, 1815, w 8ce, str. 10 i 163. 

MEITZER ( Oberlandes - Gerichts - Assesor ). 
Oeffentliche Stimmen edeldenkenden Deut- 
schen aus dem Grossherzogthume Posen. Po- 
sen, u Faudricha, w 4ce, str. 16. 10 sgr. 

Męka bolesna, obacz: Emmaricli (1844). 

— Pana naszego Jezusa Chrystusa podług 
Św. Jana Ewancrelisty napisana, na antyfony 
i hymny podzielona w kościele XX. Franci- 
szkanów w niedzielę zapustną i w piątki wiel- 
kiego postu podczas naboieństwa passyonal- 
nego od r. 1800 śpiewana. Kraków, w dru- 
karni Anny Dziedzickiej, 1800, w 8ce, V, ark. 

— Tenże tytuł, podczas naboteństwa pas- 
syonalnego śpiewana. Kraków, nakładem Bra- 
ctwa, druk Czasu, 1857, w 8ce, str. 8. + 

Męki (Słodkie gorzkiej) Jezusa Chrystusa 
rozmyślanie podczas Wielkiego Postu od wier- 96 MEKLEMBURG — MELUZYNA. nyeh ómieró Zbawiciela swojego iałosnem 
pieniem rozpami§tywaj%cych, po róćnyoh ko- 
ściołach odprawiać się zwykle. Za pozwole- 
niem Zwierzchności przedrakowane. Poznań, 
1807. ly, rub. 

Meklemburg (Archeol), obacz: Lisch (1837). 

, Meksyk, obaoz: Ampire; Bogusławski (Kolo- 
nizacya). 

Melanchton, obacz: Kętrzyński. 

MELAYE J. Stefano. La polonaise cantate 
elćgiaque. Paris, de 1' imprim. de Carpentier 
Mericourt, 1881, w 8ce, str. 8. 50 centim. 

MELELON Stanislas. Discours de sur le 

rótablissement de la rśpublique de la Pole- 
gnę adresse a V assemblee nationale le 27. 
Kovembre 1838, a V occasion da haiti^me 
anniyersaire de la rĆYolution polonaise. Paris, 
imprim. Bailly, 1838, w 4ce, tir. 15. 1 frank 
50 centim. + + 

— Mowa o wskrzeszenia Rzeczypospolitej 
polskiej miana do Zgromadzenia narodowego 
w d. 29 Listopada 1838 roka, z okolicznoóci 
ósmej rocznicy powstania Polski. Paryż, Księ- 
garnia polska, 1838. (Czytał ją kasztelan Pla- 
ter na Zgromadzeniu Towarzystwa literac- 
kiego.) 

— Odes politiąues, par..... Paris, Gosselin, 
libr. impr. J. Bailly. Paris, 1838, w 8ce, str. 
16. (Zeszyt 1. ści%ga się do rzeczy polskich.) 

t + 

MeleniewskI Antoni Dyonizy, obacz: Kromer 
M.; Massilon (Post). 

(W rękopismie miał przekłady: Kromera 
Polskę, Krzysztanowicza Status Regni Polon, 
i Thuana Poloniae descriptio). 

MELESVILLE (pseudonim Duyeyrier). Bole- 
slas ou les ruines de V abbaye, melodrame 
en 3 actes. Paris, Fages, 1816, w 8ce. 75 cent. 

MELESVILLES A. H. J. i DELĆ8TRE Prirson, 
(mylnie zaś MELLERILLES). Kaplica w czar- 
nych skałach czyli Sen okropny, drama w 3 

aktach, z dzieła P , naśladowana przez A. 

G. (Homiński?) Wilno, w drukami Zymela 
Nachimowicza i Komp., pod Nr. 185, 1826, 
w 8ce, str. 77 i nieliczb. 2. 

MELESyiLLE Anna Honoryusz Józef Duyeyrier 
(pseudonym MeleSYille, Adwokat, urodź. 1787 
t 1865). Lucy a, komedya w 2 aktach, z fran- 
cuzkiego. Warszawa, 1835, w 8ce. 2 złp. 

— Obacz: Scribe. 

MELESYILLE i CARMOUCHE. Dwa pojedynki, 
komedya w 2ch aktach, z franouzkiego tłó- 
roaczona przez L. z D. Zabłock%. Warszawa, 
druk Chmielewskiego, 1838, w 8ce, str. 108 
i rycina (Teatra warszawskie, Oddział III., 
Nr. 2.) 2 złp. + + 

MELE8VILLE i Hippolit LEROUK. Zachód 
•łońca, komedyo-opera w 1 akcie, z franouz- 
kiego tłómaczona przez Fr. Szymanowskiego. 
Warszawa, drak J. Wcokiego, 1837, w 16ce, str. 90, z rycinami. (Teatra warszawskie. Od- 
dział I., Nr. ].) 

— Obacz : Błotnicki ; Jasiński J. 8. 

MELICHEN Ludwik Józef (z Rzeszowa). Dii- 
sertatio inauguralis medico-practica de apo- 
plexia. Yindobonae, typ. Ueberreiter, 1840, 
w 8ce, str. X i 11— 212. + 

Meliteie, ob. Bobrowicz ; Odyniec A. E. 

Melituria, obacz: Głogowski Fel. 

Meller Jan, obacz: Popis Szkół łęczyckich. 

Mellian M., obacz : Dennery. 

MELLEROWA Zofia. Grochowe wianki, opo- 
wiadanie. Warszawa, Redakćya Opiekuna do- 
mowego, druk tegoi, 1874, w 12ce, Tom I, 
str. 126. 

— Obacz: MusseL 

MELLIN Jan Franc. Erazm. Sposób nowy, 
tani, trwały i od ognia bezpieczny pokrywa- 
nia domów wiejskich, całkiem zastąpić mo- 
gący tyle na pożar wystawione poszycia te 
słomy lub trzciny, napisany w niemieckim 
jeżyku przez..... budowniozeffo w Nenstadt 
Łberswald. Warszawa, nakład Brzeziny, 1828, 
w 8ce, str. 16, z ryciną. 1 złp. 15 gr. + + + 

MELUN G. H. Erigen och SUtswalfningama 
i vara dagar. Stockholm, 1848, w 8ce, str. 
212 i 4, staloryt. 30, mapp i planów 9. 8 rob. 
90 kop. 

MELLIN Krzysztof Jakób. Lekarstwo domowe 
czyli Zbiór najlepszych, najużyteczniejssyck 
i najpewniejszych środków zachowania sdro- 
wia ludzkiego, oraz zapobieżenia chorobom 

w przyzwoitym czasie, przez zasłaźooego 

doktora, po długiem doświadczeniu na świa- 
tło wydane. Kraków, nakładem Francitcka 
Gertnera, 1802, w 8ce, str. 174, spisu 2 kart 
nieliczb. 

— Toż. Edycya druga. Kraków, nakładem 
Fr. Gertnera, 1813, w 8ce, str. 174 i 6. 8 zip. 

Melodye do zbioru pieśni nabożnych kato- 
lickich dla użytku kościelnego, ułożone do 
grania na organach i śpiewania na 4 głosy. 
Lipsk, Breitkopf, 1871. 

Melodye, obacz: Aitmann W. (ewangel.); Gra- 
bowski Aug. (1857); M. August (nowszych cza- 
sów); Pieśni; Ronge (1845); Rudkowski; Ują|- 
ski K. (biblijne); Watson M. (Polskie). 

Melsztyński Spytko, obacz: Baliński M. 

MELUN Armand (wice-hrabia, urodź. 1807). 
Życie Kozalii Siostry Miłosierdzia, z francuz- 
kiego oryginału przetłómaozył E. G. (Edward 
Glass). Warszawa, druk J. Jaworskiego, 1869, 
w 8ce, str. 6 i 302, tudzież dedykacyi i »?»»» 
przedmiotów niel. str. 2, z portretem. 1 rub. + 

— Życie Siostry Miłosierdzia Rozalii, tłó- 
maczenie Dominika Chodźki. Wilno, 1S68, 
w 8ce, str. 245. 

Meluzyna, balet fantastyczno - czarodziejski, 
w czterech aktach. Warszawa, druk Cotty, 
1872. MBLUZYNA - MENDELSOHN. 97 MilizyRa, romans historyosny, z niemiac- 
kiego ng j^yk polski prs^łoźony, w r. 1768 
powtórnie, a teraz po raz trzeci z popraw- 
i niektóremi odmianami wydany. Warszawa, 
drak Józefa Węckiego, 1822, w 12ce, str. 1G8. 
(Pierwsze wydanie 1569 r. ; drugie 1768 roka.) 
2 iłp. + + + 

— Historya o Meluzynie. Wydani drugie. 
Uikdów, Nowacki, 1861, w 12ce, ark. 6. 
2 Igr. 

— Obacz: Lowpt; Portenach (1847). (Rerw- 
szs edyoya Mełazyny, napisanój przez Jehana 
d^ Arras około 1360, oryginału francuzkiego 
wyszła r. 1478.) 

Helz«l, obacz: Rose. 

HELTZER Adolf Henryk. Opisanie i wyobra- 
łeoie nowój machiny do siania zboia wyna- 
lezionej przez Doktora Filozofii, a roda- 
kom do wiadomości podane przez Wojciecha 
Gutkowskiego, Imper. wolnego Tow. ekon. 
Pstersb. Członka korrespou. Warszawa, Dą- 
browski, 1806, w 4ce, str. 10, z lyciną. 2 złp. 

— Opisanie i niycie nowój machiny do sia- 

nil sboła, wynalezionój przez a rodakom 

podanój do wiadomości przez autora Obra- 
obovaoia korzyści i rolnictwa (Gutkowskiego). 
Wydanie drugie. Warszawa, 1826, w 8ce, str. 
II) I odciskiem litogr. 2 złp. -i- 

KLZER Romedios. Das k. k. dsterr. Mili- 
UiMlital-Oeconomie nnd Verrechnnngs-Sy- 
ita SKh den neueaten Formen, oder Anlei- 
tw lar richtigen Spitala-Yerrecbnang und 
Na^dation eto. Zeszytów II. Wadowice, 
ictor, 1856, w 8ce, str. XX i 860. 8 złr. -f liKS Konrad, obacz: Weinert Aleks. 

MNiro próeente a la commisaion de la 
dsflibre dea Paira cbargóe de P exam«n da 
^gi de loi da 21. Ayril 1882, relaiif a la 
HAence de Refogies. Paris, imprim. Trous- 

ilSSd, w 8ce, Btr« 18. (Druga edycya wy- 
t mapami Platera). -f -f 

- sur la sitnation dea Israólites en Polo- 
gae. (Eztrait des ariiolet inaóres aus jour- 
aaaz aa 1856 et 1858). Paria, typ. Laooor, 
1858, w Bce, atr. 32. -i- 

^ pr&ente le 29. Avril et le 21. Mai 1838 
stt oommiasions des ohambres de pairs char- 
ge de P examen dn projet de la loi du 21. 
AprO relatif k la residence des Refugies sui- 
fii de quelqiie8 mota sor la derniere discus- 
ńoo de la Chambre des Paira au Sujet de 
eiile loi (par Lad. Plater). Paris, impr. Trous- 
••!> 1888, w 8ce, str. 15. (Pierwsza edyoya 
v)iala bez uwag). + + 

<-> lur U participation d' un certain nom- 
^ de Polonais a la guerre civile de la Com- 
BttM, pósentó i V Assemblee nationale par 
taaamitó da V ómigration polonaise. Paris, 
^g^Rmoo et Maulde, 1871, w 4oe, str. 19. 
ffmńtani: Wład. Czartoryski, Barzykowsld, 
l^liorawaki, E. Jauuszkiewicz i inni.) -f Mómofre, Mtooires, ob. Kruszyński I. (Pas- 
kiewicz, 1832 r.); Mazade (Pologne, 1868 r.); 
MdMe (Pologne, 1807); Ministre (etactes au- 
theatique8, 1810); Piator (Revolut., 1818); PaJo- 

?iie (relatifs aux negotiations 1810, Officiels 
832, Trois 1861); Posen (Historiane, 1848); 
Umiński J. N. (Operations, 1813); Wielopolski 
A. (Presente k Palmerston). 

Memoireo August des Starken, nach dem 
Franzósischen. Berlin, Yerlag Ton Reinhold 
Schiingmann, bez w. r. (oko2o 1870), w 16ce, 
str. 193. -»- -^ 

Memoiren, obacz: Galizien; Polen; Posen. 

Memorandum der polnischen Deputation an 
das Idbliche Centraf-Comitó der Wiener Na- 
tional-Garde. Wien, 1848, foL, ark. 3. + 

Mśmorial (Le) Polonais contenant des actes 
publics et secrets historiąues, politiąues et 
diplomatiąnes relatifs k la Pologne ju8qu'a 
C6 jour, publió sous les auspices du Comite 
Central franco -polonais, Ire liyraison. Paris, 
au Comptoir des imprimeurs - unis , Comon 
et Ge, w 8ce, str. 40. (Przedmowa podpisana 
w Paryżu d. 29 Listopada 1846 roku. Mie- 
szczą siy tu akta w liczbie 12, głównie z cza^ 
sów Stanisława Augusta.) 

Memoriale vitae Sacerdotalis a Sacerdote 
Gallicano Dioecesis Luigonensis exule, secunda 
editio aucta et emendata cum permissu et 
approbatione Superiorum. Lubliui, typ. b. G. 
R. M. P. P. Trinitariorum, 1801, w 8ce, str. 
421. 6 złp. 

MENAULT Ernest. O zmyślności zwierząt. 
Warszawa, nakład Redakcyi Przeglądu tygo- 
dniowego, Gebethner i Wolff, druk Jawor- 
skiego, 1872, w 16c6, str. 166. 40 kop. -h 

Menaieria, obacz: 8. F. 

Mendę, obacz Hechell: Badania początku 
Medycyny sądowój (która jest tłómaczeniem 
Mendego: Handbuch. Leipzig, 1619.) 

MCNDE J. (z Warszawy). De hypertrophia 
cordia. Dissertatio inaaguralis. Turici, 1889, 
w 8ce, str. 25. 

MENDELSBUR6. Pamiątka Jubileuszu czyli 
Krótki obraz znakomitych czynów Jaśnie 
Oświeconego Księcia warszawskiego hr. Pas- 
kiewicza Erywańskiego Jenerał- Feldmarszał- 
ka, Namiestnika Królestwa Polskiego, w duiu 
5/17 Października 1850 r. kończącego 50 lat 
wiernej i walecznej służby oficerskiej, przez 
Mendę Isburga tłómacza pism hebrajskich w 
Warszawie. (Ułotona po polska, po rossyjsku 
i po hebrajska, prozą.) Warszawa, w drukarni 
J. Lebenaohna, 1854, w 4ce, 14 kart nieliczb., 
z ryciną. 

MENDELSOHN Mojżesz (urodź. 1729 f 1776). 
Fedon o nieśmiertelności duszy z Platona, 
w trzech rozmowach przez sławnego Filozofa 
M. Meudeldobna, przełożony na j§zyk polski 
przez J. Tugendholda, Członka Sekretarza 
Kommissyi Cenzury do ksiąg i pism. War- 

13 \ 98 M£ND£LSOHN - MBRCIER. Bzawa, 1829, w 12oe, kart 2, itr. Xiy, 29, 86 
i 294, z 2 rycinami. 4- 

— To2, przekłada J. Tagendfaolda, nowe 
powiększone wydanie. Warszawa, drukiem P. 
Baryckiego, 1842, w 12ce, str. 280 i nieliczb. 
24, z popiersiem autora. + 

*- Obrządowe ustawy Żydów co do spad- 
ków, opiek, testamentów i stosunków małżeń- 
skich, o ile sie te dotyczy własności, przez 

z polecenia Dworu Pruskiego po niemiecku 
ułożone, tłómaczył Jan N. Janowski. War- 
szawa, nakład tłómacza, druk Gałęzowskiego, 
1830, w 8ce, str. XVII, 176 i IV. 4 złp. + 

Mendeisohn Jul., obacz : Mickiewicz ; Różycki. 

MENDELS80N Bartold! Felix (urodź. 1809). 
Paulus, oratorium etc. Lwów, 1842, w 8ce. 

— Paweł, oratorium, przekład W. W. (Wło- 
dzimierza Wolskiego.) Warszawa, drukiem J. 
Ungra, 1859, w 12ce, str. 12. 

MENDOCHA H. Krótki rys stenografii pol- 
skiój podług przekładu J. Polińskiego, napi- 
sał Członek korresp. centr. Tow. stenosr. 

w Wiedniu etc. Lwów, w Komisie J. Mili- 
kowskiego, 1865, w 6ce, str. 48. ( Autograf 0- 
wał J. Kostkiewicz.) 8 złp. + 

Mendog, ob. Słowacki Jul. (Poezye) ; Styczyń- 
ski J. (Romans, 1825). 

MEN6ER Carl von WoHensgrOn. Satze aus 
dem Gebiethe der Rechts- und Staatswissen • 
schaften. Krakau, Drnck der UuiyersitM, 1867, 
w 8ce, str. 8. 

Menkell J., obacz: Mierosławski L 

MENKES Baruch. S&tze aus dem Gebiethe 
der Rechts- und Staatswissenschaften. Kra- 
kau, Druck der Uniy., 1862, w 8ce, str. 7. + 

Menkes Oswald (Adwokat), obacz: Malisz K. 

Mennica, obacz: Ustanowienie. 

Mennictwo w Polsce, obacz: Hoszowski K.; 
Monety; Numizmatyka. 

Mennonici w Galicyi, obacz: Soeblert A. 

MENOCHIUSZ Jan Stefan (ur. 1576 t 1655). 
Biblia z Komentarzem Menochiusza i obja- 
śnieniami WuJka. Wydanie X. Kozłowskiego. 
Tomów lY. Wilno, J. Zawadzki, 1862—64. 

— Obacz: Dawid; Wujek. 

Mensdorf Pouiliy, Aleks, (urodź. 1818 1 1871); 
obacz: Voliflnder. 

Menstruatło, obacz: Paczkowski S. (1865). 

MENSCH J. Chemia w zastosowaniu do ty- 
cia codziennego. Poznań, nakład Franciszka 
Bażyńskiego, u J. H. Daszkiewicza, 1872, w 
8ce, str. 186. 15 V, sgr. 

— Łączność Szkoły z Kościołem. Słów kil- 
ka dla obrońców i przyjaciół Szkół konfesyj- 
nych. Poznań, 1871, w 8ce, str. 42. 5 sgr. 

— Nowe miary i wagi, z zastosowaniem 
do obecnie używanych, wraz z krótka nauk^ 
o ułamkach dziesiętnych. Gniezno, J. B. Lan- 
ge, 1870^ w 8ce, str. 118, kart 2. -t- Mentor nowy dla młodzieży czyli Maksymy 
moralne. Wilno, 1825, w 8ce. 2 złp. 

— polski czyli Nowy sposób, ułatwiajfcy 
naukę o formach mowy polskilśj, z lekcjami 
do przekładania z niemieckiego na polskie 
i na odwrót, 1821. 5 sgr. 

~ Obacz: Mrongowiusz (1621); Wanddaln- 
court H. (1809). 

Mentorkt. Pytania i odpowiedzi zabawne 
dla młodzieży obojga płci. Z różnych naszych 
pisarzy zebrane i ułożone podług wzoru sta- 
rej Sybilli. Kraków, wydawca ksieffarz Grzy- 
bowski, wytłoczono u Z. J. Wywiaikowskiego, 
1862, w 16ce, str. 56. + 

MENTZEL E. 0. O hodowli owiec. Z nie- 
mieckiego tłómaczyli Akademicy Polacy w 
Pruszkowie. Z Semestru zimowego, 1860-61. 
Poznań, 1865. 2 rub. 

— Toż, wydanie nowe. Poznań, Towarzy- 
stwo rolnicze, 1868, w 8ce, str. 274. Zmi. 
20 sgr. 

MENUE Jan (ksif dz kanonik, t Bgo Lipca 
1866). Chrześcianin u stóp cudownej statoi 
Pana Jezusa Chrystusa na wzgórzu śnipiskiem 
w Wilnie. Książka do nabożeństwa i zbudo- 
wania dla Katolików, przez ka Wilno, 

nakład M. Orgelbranda, druk Syrkina, 1861, 
w 16ce, str. 886. Na papierze białym 85 koc.; 
oprawna w safian 1 rub. 40 kop. ; na pół- 
białym 65 kop.; oprawna w skórę z złooo- 
nemi brzegami ] rub.; na szarym, w skór^, 
brzegi nalu*apiane 40 kop. 

— Ołtarzyk N. Maryi Matki Boski^ Ostro- 
bramskiój. Zbiór nabożeństw. Wilno, 186(^ 
w 12ce, str. 604. 

— Obacz: Odyniec A. Ł 

-* Kazania pogrzebowe. (Druk zapowiedz. 
w Wilnie, nakład M. Orgelbranda, 1860 r.) 

MENZEL Wolfgang (urodź. 1798 f 1878 r.). 
Taschenbuch der neuesten Geschichte, ber- 

ausgegeben Yon III. Jahrgang: Geschichte 

des Jahres 1831. Tomów II. Stuttgart, Cotta, 
1883, w 16ce, z 10 portr. 1% tal. 

-— Obacz: Godebaki Ka. 

MERCADANTE Ksawery (ur. 1798 f 1870),. 
ir Giuramento (Przysięga): Nr. 1. Któż nu 
tak srodze, 15 kop.; Nr. 2: Ach w tój osta- 
tniój chwili, 15 kop.; Nr. 8. Roniąc prółno 
gorzkie łzy, 15 kop. Warszawa, Gebethner, 
186. (Nuty z tekstem). 

— Obacz: Cbęcińslći i. (Brawo). 

MERCIER Ludwik Sebaatyan (urodź. 1740 t 
1814). Dziki człowiek, historya przez....- 
z francuzkiego na polskie tłómaczona. Kra- 
ków, w drukarni Groblowskiój, 1811, w 8ce, 
str. X i 169. 1 złr. 

— Olind i Sofroni, drama heroiczne w -5 
aktach, wierszem polskim przez Jędrzeja Swi- 
derskiego ułożona (naśladowana z J. F* ^J^ 
negka). Wibio, druk XX. Bazylianów, l80d, 
w 8ce^ str. 151. 3 ałp. MERCDRIUS — MERY. 99 — De r impoflBibilit^ da systeme asŁrono- 
iiiiqiie de Copernic et de Newton. PariS) 1806, 
w 8ce| str. 318. + + 

Mereurios (1819), obacc: Stetier. 

HĆRĆ Gaenard Eliblett (Baronowa de, nr. 

1751 1 1829 rokn). Święty Wiocenty a Paulo, 
ApOBtoł strapionych, założyciel Szpitala zna- 
Icsionych dziatek, panien miłosiernych i Ka- 

pltoów Misayj etc. Wyjątki z dzielą Pani 

preeł Wincentego z Ferrary K***. Tom III., 
I Dodatkiem Inlkn słów o księdzu Bodnę, 
cało^cieln szpitala Dzieciątka Jezns w War- 
fuwie. Wilno, w drukami fi. Neumanna, 
1829, w 12ce, sU*. 95, nieliozb. 9 i Ul. 

HĆnC (Le R. P. £lle, prdtre de 1' Oratoire). 
La Persćcntion en Poloffne. Discours pronon- 
€8 en faTeur des ómigris polonais le 29 mars 
1666, en P śglise de la Madeleine k Paris. 
Ptris, 1866, w 8oe, str. 16. 1 frank. 

MerodHIi Owen (pseudonim), obacz: Bulwer 

Madei, ip. Aniela, załoiyoielka Zakonu św. 
Urssali. Poznań, Leitgeber, 1674. 

WtumtE Prosper (urodź. 1808 f 1870). Boh- 
dan Chmielnicki. (Jour. des Sayants, 1868). 

— Las Co8aqaeo d'autrefois. Paris, M. Lóvy 
friras, 1866, w 8ce, str. 865. 8 franki. 

^ L$ faux Demetrius, sc^e dramatiqne. 
OSiłrait de la Reyue des Deux-Mondea d'avril 
1«^ 2 franki. 

^ Les faux Demótrius. Episode de Phiotoi- 
if ^ Russie. Paris, 1852, w 16ce. 8 franki. 

— Toł, 2 yol. Bruxelle8, Kiesling et Comp., 
1869, w 12ca, str. 180 i 191, z drzeworyt. 

im, 

— Toi, dwie inne edycye. Tamże, 1858, 
v]2ee. 

^ Toł. Bmzella, u Melinę Qans et Comp., 
latS, w 12ce. (Przekład polski F. Łobeskiego 
V Mennika hterackim lwowskim, 1854.) 

•> Der fitlsche Demetrius, Episode ans der 
Oesehichte Rnsslands. Ans dem Franzdsischen 
foo W. G. Drugulin. Lipsk, 1858, w 8ce, str. 
W. (Stanowi Tom lY. Zbioru: Modernę Qe» 
Nidehtsochreiber). 1 talar. 

— Toi, tamże. Zweite (Titel) Ausgabe, 
1866. 

— Toż. Tamże, dritte (Titel) Ausgabe, 1869, 
w 8ce. V, tal. 

— Obacz: Steiidhai; Zbidr powieści. 

IMier, tygodnik przemysłowo • handlowy, 

Siczo^ organ pisma wywiadowczego. Re- 
tor Wojewódka Ferdynand. Lwów, druk 
H&era. 1849, w 4ce, Nrow 4, ark. 2*/^ W^- 
dM)dztl bez przerwy co środa raz na tydzień 
od 8 Stycznia 1849 we Lwowie. Egzystował 
JMaae w Lutym t. r. Cwierćroeznie 1 złr. 

Mirinry, dziennik polityczny, handlowy i 
ileraeki. Warszawa. Od 17 Grudnia 1880 do 
t Września 1881, fol., Nrów 259. Redaktor 
hersku — Dodatek do Ekonomisty. Wychodził w 
każd% Sobotę. Warszawa, druk (}azety pol- 
skiej, 1865, w 8ce, Nrów 9; każdy Nr. po str. 
4; Nr. pierwszy d. 4 Listopada 1865 roku; 
Rok II. r. 1866, Nrów 52; Rok III. i iV, 
r. 1867, 1868 po Nrów 52. Od r. 1869—1871 
wydawany w 4ce, pod Redakcyą Antoniego 
Nagómego; od Nru 82 roku 1869 Redaktor 
Wiktor Sommer; od Nru 86 r. 1870, drukiem 
J. Psurskiego; od Nru 21 r. 1871, drukiem A. 
Psjewskiego. Ostało pismo na Nrze 99 d. 16 
Września 1871. Prenumerata za 52 Nrów po 
% ark. rocznie 4 rub., a wraz z Ekonomist% 
8 mb. 

— Kalendarz dla handlu na rok 1871. Lwów, 
1871. 

Merknryusz (Lekarski), obacz: Aleksandro- 
wicz Al.; Hreczyna; Kaczkowski M.; Sierzpii- 
towski; Verderame (Syphilis). 

MERMILLOD Saspard (V abbe, urodź. 1824). 
La Pologne. Discours en faTeur des pauvres 
malades polonais, prononcó dans Peglise Saint 
Clotilde le 20 Ayril 1868. Paris, Ku£fet et 
Onie, Lyon, Perisses freres, 1868, w 8ce, str. 
81. 1 frank. 

— Toż, 2de ódition. Paris, Bruxelles, Lyon, 
1863, w 8ce. 

Merrier, obacz: Martin. 

. MERTENS Frane. Kar. I6i. (ze Szrody, ur. 
1840). De functione potentiali duarum elli- 
psoidium homogeneamm. Dissertatio inaugu- 
ralis. Berolini, typ. Georg. Reimer, 1864, w 
4ce, str. 18. 8 sgr. + 

— Obliczanie potencyału dla wielościanów 
jednorodnych. (Odbicie z XXXV. Tomu Rocz- 
nika Towarzystwa nauk.) Kraków, drukiem 
Uniwersytetu, 1867, w 8ce, str. 9. + 

Menim, obacz: T. M. 

MERUNOWICZ K. Pokorenie Nowogroda, 
powiest istoriczeskąja izdanna, Lwów, 1852. 
1 złp. 10 gr. 

MERUNOWICZ Teofil. Gminne kassy pożycz- 
kowe i połażenie z niemi kass oszozędności. 
(Przerobiono z Tygodnika niedzielo.). Lwów, 
K. Wild, druk PilTera, 1868, w 8ce, str. 62. 
50 cent. 

— Pami%tka 800-letniej rocznicy Unii lubel* 
skiój. Lwów, 1871. 

MERWART Karol. Erster Zusammenstoss 
Polens mit Deutschland, seine Bedeutung 

tind seine Folgen, yon Oratz, Druck von 

Leykam-Josefsthal, 1874, w 8ce, str. YllF, 118 
i karta 1. 

MERY Józef (urodź. 1794 t 1867). Andrzej 
Chenier, powieść historyczna z czasów rewo- 
lucyi francuzkiej (1792-1794). Przekład J. I. 
Kraszewski egO| z przydaniem wiadomości o 
życiu A. Chenier. Wilno. Zawadzki, 1852, w 
8ce, str. IV i 848. 12 złp. 

— Dusze odrodzone, powieść z francuz- 
kiego pana Mery przez W. O. Wydanie Kazi- 


100 MERYK08T - ME8S0nLA. mierzą Józefa Turowskiego. Sanok, naUadem 
i drukiem PoUaka, 1856, w 8ce, 8tr. 69 i 1. 
(Dodano do Zeszytów Kroniki Bielskiego przy 
Bibliotece polskiój. Sanok, 1866.) + + -f 

— Uewa, romans i Antonina, powieśó s 
francuskiego W. Teninta. Tomów II. War- 
szawa, Orgelbrand, druk Dietricha, 1844, w 
12ce; Tom I, str. 191; Tom II, 'str. 269. 
6 zip. 

-^ Piza, tlómaczenie przez W. O., wyda- 
nie J. K. Turowskiego. Sanok, 1856, w 12ce, 
str. 24. 16 gr. + -f + 

— Wojna w Nizam, romans historyczny 
współczesny, z francuskiego. Tomów II. War- 
szawa, 1846, w 12ce; Tom I, str. 280; Tom 
II, str. 288. 8 zip. 

Merynoty, ob. Owoe; Petri B. (1823); Wag* 
ner J. F. 

MERZ Melchior. Dissertatio inangmmlis de 
colica, quam annuente inclyto medicorum 
ordine imperatoriae Yilnensis Acad., pro»... 
Yilnae, 1807, w 8ce. 

MERZBACH. Anweisung (Kurząefasste, theor. 
praktische) zur grundlichen Łrlemunff der 
polnischen Sprache, besonders fur Scniiler, 
bearbeitet von einem praktischen Lehrer. 
Posen, 1846, w 8ce. 2 alp. 

MERZBACH Henryk. Lutnia. Poznań, naUad 
J> K. Żupańskiego, druk M. Zoema, 1858, w 
8oe, napisów i przypisów kart 8 i str. 114. 

-I- + + 

— Strzaskana lutnia. Z wspomnień z osta- 
tniego powstania. Poznań, nakład Tygodnika 
wielkopolskiego, 1871. 

— Deux discours maconniąues par le F.*. 
Bruxe]les, 1867, w 16ce, str. .72. + 

— Antoni Malczewski. Obraz liryczny w 5 

ustępach , oryginalnie napisana przez 

Dochód przeznaczony na pomnik ala sp. Ign. 
Komorowskiego. Warszawa, autor, 1868, w 
8oe, str. 79. 5 zip. 

— Que]ques mots sur la mission historiąue 
des peuples. (Adieu k Michel Berend). Bruxel- 
les, 1867, w 16oe. 2 franki. 

— Poezye ulotne, przez Salwatora Henri- 
colo. (Na kartkach litografowane). Wrocław, 
1854, w 4ce, kart 5. 

— Kilka słów o najnowszych pisarzsch fran- 
cuskich, w 8ce. 

— Toast wygnańców w rocznicę powstania 
styczniowego. Bruksella, druk J. H. Dehou, 
1868, w 8ce, 1 karta. + 

— Z wiosny, wydanie drugie. Bruksella, 
w 82ce, str. 286. 1 tal. 10 sgr. 

MERZBACH Ludwik (wydawca) Kalendarz 
domowy na rok 1854. 1855, 1856, 1857, 1858, 
1859, 1860 do 1868. Rocznik po 5 sgr.; papie- 
rem przekładany po 6 sgr. Poznań. — Kalendarz domowy na rok Pański 1868. 
Bok dziesiąty. Poznań, Merzbach, 1868, w 12ce, 
str. 106. 5 sgr. 

^ Toi, 1866. Rok trzynasty. Poznań, L 
Merzbach, 1866, w 12ce, str. 124. 5 sgr. 

— Toi, rok XV. Poznań, L. Merzbach, 
1868, w 16ce, str. 181. 5 sgr. 

— Kalendarz gospodarski na lata 1854—68. 
Poznań, Ł. Merzbach. Rocznik po 1 do 1 tal. 
12% sgr. 

— Kalendarz poznański na rok Pański 1854. 
Poznań, L. Merzbach, 1854, w 8ce, str. III, 
59, 183 tekstu i str. 17 uwiadomień. 

-. Toi lata 1866—1860. Na rok 1863 Kok 
X., w 4ce, str. 71, z drzeworyt. 

— ToŁ, na rok Pański 1866, mąjfoy doi 
366. Rok trzynasty. Poznań, ' L. Merzosch, 
1866, w 4ce, str. 71, z I drceworyt 10 sgr. 

— Toi, na rok przestępny 1868 maji^y dni 
366, s drzeworytami. Rok pi^uasty. Poznań, 
w 8ce, str. 72. 10 sgr. 

MERZBACH 8. H. Str&uschen Ton Elkana M. 
Engel, nebst Bldmehen yon 8. H. Merzbach, 
Wafschau, Druok TOn OlAoksberg, W20, w 
8oe, kart 2, str. 138, rejestru str. III i L 4 

-^ Obacz: Lelawel J. 

Meritz (miasto), obacz: Baebel. 

Mesmer Fryderyk Antoni (nrodz. 1733 f 1816), 
obacz: Baunouin. 

Mestage polonais auz parlements d] Eu- 
ropę. Ceniieme anniyersaire de la confedórt- 
tion de Bar, oontenant le Memorandum, qtti 
ayait ćtó publić en 1770, 4 Paris, sous le 
tttre: Manifeste de la rćpubliqu6 oonfćdśr^ 
de Poloffue, ayec les actes et documents offie. 
d. 15 Noyembr. 1769. Paris. libr. Luzem- 
bourg, 1868, w 16ce, str. YIII i 242. 

— Toi. Tamie, 1868, w 8ce, atr. VIII, 180 
i 244. + 

ME88AGER (Le) Polonais. Joumal. War- 
szawa, druk. przy ulicy Rymarskiej, 1881, w 
4ce, Kr 6 w 1—34, str. 142. ^ 

Messager de Yilna, 1803, w 4ce. 

MES8ENHAU8ER Wenzel Fryderyk C Mareh 

Wacław (urodź. 1813 J* 1848). Jak i gdzie 
Rossya jest straszn%. Wolno przełożył Stani- 
sław Mamot. Kraków, 1848, w 8ce, str. 16. •(- 

— Polengr&ber, Roman. Leipzig, Thomas, 

1848, str. IV i 171. 24 sgr. 

— Toł, zweite Auflage. Leipzig, Thomas, 

1849, w 8ce, ttr. 171 i IV. (Tylko tytuł nowy.) 

— Kundmachung, obacz: Bem J. 

Messgetflnoe und Oebethe, Przemiil, Draok 
yon Anton Matiaszowski , (bea wyr. roka), 
w 12oe, kart 12. 

MESSNER. Koszula damska. Z rossyjskiego. 
Wilno, 180t, w 8ce. 

ME880ULA Javan. Quatre annees de gaerre 
des Polonais contrę les Russes et les Tarta* 

MB8SYASZ - MĘTLEWICZ. 101 (1648—1602). PerBeooiioBi dea Israelitet 
de la PoJogne. Traduit de Pbebrea par Daniel 
Ijevy ancien Direot. de P Ecole Itraelite 
d^ Alger. Soiyi de let Schobatniks en Russie 
(1800—1814) par Israel Joseph Benjamin au- 
teor; editenr Israel Joseph Bei\jamin. Thle- 
meen, imprim. des Ayeux, 1855, w 8ce, str. 
69. -f 

— Schilderung des polnisch kosakiscben 
Krieges and der Leiden der Juden in Polen 
wśl^rend der Jahre 164&— 1653. Bericht eines 
Zeitgenotsen. Nach einer v. J. Lelewel dnrch- 
g^»ehenen franadsischen Uebersetzung. Han- 
nower, 1863; Lipsk, u C. J. Fritsche^ w 8ce, 
•tr. XV i 76. 16 sgr. + 

Momaaz, obacz : Berthonie; Chrzczonowicz; 
tiski m. X.; Rzędy; 8epp; Tymieniecki Kazi- 
■itrz. 

IKSZCZERSKA z RebHidsrów (księżna). Głos 
dusy. Zbiór nabożeństwa katolickiego, roie- 
uetęcy w sobie: Kilka sposobów sTachania 
Hssy iwiętój ; Nabożeństwo na Wielki Tydzień; 
Kaboieóstwo do Trójcy Przenajświętszej, do 
Kąjświctazój Maryi Panny, do świętych Anio- 
łów Bd^ch ; Nowennę o śmierć szczęśliwą ; 
Modlitwy na główniejsze Uroczystości roczne, 
orts Pieśni kościelne. Wydanie nowe popra- 
was i pomnołone. Naamburą; Wilno, Zawadz- 
ló, 16681, w ISce, z ryciną i tytnlem na stali 
lidp.; opravrne w safian 20 złp.; oprawne 

V fAtno angielskie za granicą ze złotemi 
^fiśami 20 złp.; na papierze welinowym 
»Jm^ lycinaS..' i tytSfem chromolito^- 
Mnym 16 złp. ; oprawne w szagren paryski 
Mdf, 20 g^.; oprawne w szagren za granicą 
Wilotemi wyoisKami 33 złp. 10 gr.; opra- 
ni w aksamit 40 złp. 

'-' Wspomożenie wiernych. Książka do na- 
bpisństwa, poświęcona czci i chwale Najświęt- 
si^ Maryi Panny, zawierająca w sobie : Cztery 
i p tio b y słuchania Mszy św. ; Siedm sposobów 
iraiotowania się do Kommnnii św. ; Rozmy- 
MOia na każdy dzień tygodnia o radościach, 
JKilaściach i chwale Maryi; Nabożeństwo na 
j^ wssysUde większe i mniejsze święta ; Róża- 
USC z rozmyślaniami i modlitwami ; Rozmaite 
Koronki z odpustami: wiele do Matki Bożej 
Httt^ i modlitw ; Ofnciam de Beata po łaci- 
■ii i po polsku ; Pielgrzymkę do Częstochowy ; 
tadiież Pieśni kościelne. Przez wydawczynię 
kii|śek: ^Ołos duszy, Ogień miłości Jezusa 
wyitnsa, Źródło Żywota* i innych napisana. 
Wsnzawa, druk XX. Misayonarzy, 1866, w 8ce, 
*tr. XII i 760. Na papierze welinowym 2 rub. 
70 kop.; oprawne w szagren 4 rub. 20 kop. ; 
>• papiarae białym 1 rub. 80 kop. ; oprawne 

V nftaa 3 rab. 70 kop. 

*~ Wspomożenie wiernych Kościoła cier- 
y^ieego. Warszawa, XX. Missyonarze, 1866, 

V Noe, str. XXXy i 290. 2 złp. 

^^źródło żywota czyli Przewodnik do Sa- 
jMMiitów świętych, zawierający w sobie na- 
ff.J Sakramentach i modlitwy stosowne; 
<M| sposobów słuchania Mszy św. ; Trzy | godziny adoracyi; Nabożeństwo kompletne 
na Boże Ciało ; Odwiedziny Pana Jezusa uta- 
jonego w Sakramencie Ołtarza, na każdy dzień 
tygodnia ; Czterdziesto-godzinne nabożeństwo 
i pieśni kościelne. Warszawa, 1852. 1 rub. 
60 kop. ; oprawne w płótno angielskie 2 rub. 
30 kop. 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, 1860, 
w 8ce, str. 559. 

— Ob. Autorka; Marlcoart (Wiwia); Nauka 

rozmyślaniu; Pinard; Ravignan (Rekollok- 
oye); Rogalska Józefa (Ta wydała kilka dzieł 
swej siostry Meszczerskiój, ztąd uchodzi za 
ich autorkę.) 

Meta, czasopismo ruskie, miesięcznik poli- 
tyczny. Lwów, 1863. 

Metafizyka, obacz: Czacki M. (Rozprawa, 
1821); Dowgird A.; Erdmann (1844). 

METASTASIO TRAPASSI Piotr Bonawentura 

(urodź. 1698 t 1782). Demetrio, dramma in 
due atti. Parigi, Barrois figlio, 1819, w 16ce. 

1 frank 20 centira. 

— Dzieła święte wybrane z dzieł prze- 

tlómaczone z języka włoskiego przez X. B. 
Popiela. Łowicz, 1818, w 12ce, str. 168 i k. 1. 

— Łaskawość Tytusa, drama napisana w 
włoskim języku. Przekład Pauliny Siwickiej. 
Wilno, druk XX. Piarów, 1817, w 8ce, kart 
nieliczb. 4, str. 88. 1 złp. 

(Inna edycya 1779 roku. Przekład Skrzetn- 
skiego.) 

— La passione di Gesii Cristo, azione sacra 

del da essegnirsi dai dilletanti in benefi- 

zio dei poyeri sotto la direzione di Oioyanni 
Manarelli, colla musica del celebrę Paesiello 
nel gran Teatr di Yarsayia ii mercoldi delia 
Settimana santa primo Aprile. Warszawa, 
1801, w 8ce, str. 16 i nieliczb. 4. 

(Inne edyoye w r. 1784 i 1786.) 

— Obacz: Pope; Scolta. 

Meteorolity, obacz: Drzewiński F.; Kratter 
Henryk; Pułtusk (1868); Ueberaicht 

Meteorografia, ob. Jastrzębowski W.; Obja- 
śnienia (1828). 

Meteorologia, ob. Beobaebtungen ; Donejko; 
Dostrzeionia ; Foissac P. (1858): Ganot: Janic- 
ki K. (1863); KisłowskI (1818); Kuczyński L. S. 
(1868); Kunzek; Lekcye; Magier A. (Karta); 
Majer Józef; Odczyty; Pietkiewicz A. (według 
Kamtza, 1872); Popis Szk. Woj. war. (1828); 
Pouillet; RohrerM. (Galicyi); 8cli8dler (1872); 
Skrodzki (1818); Traktat (gospod.) 

Meternich, obacz: Metternich. 

MĆTiyiER J. B. Aux Polonais. CanUte. 
Paris, 1863, w 8ce. 

— Aux Polonais. Chant. Paris, 1863, w 8ce. 

MĘTLEWICZ Józef Kalasanty (urodź. 1808 
t 1868)*. i^lleloja, rocznik religijny, ob. Rogal- 
ski Adam. 

— Głos duszy. Zbiór nabożeństwa katolic- 
kiego. Warszawa, 1846, w 8ce. 9 ałp. 102 METODA - METODYKA. — Toi, wydanie nowe poprawne. Wilno, 
Zawadzki, 1862, w 16ce, sir. 736, z rycina 
i tytułem na stali. 11 złp. 

— Toi:, mieszczący w sobie: Kilka sposo- 
bów* słuchania Mszy Św.; Nabożeństwo na 
"Wielki Tydzień ; Nabożeństwo do Trójcy Prze- 
najświętszej , do najświętszej Maryi ranny, 
do świętych Aniołów Bożych; Nowennę o 
śmierć szczęśliwą; Modlitwy na głównieisze 
aroczystości roczne, oraz pieśni kościelne. 
Wydanie nowe poprawione i pomnożone. 
WUno, Zawadzki, 1657, w 16ce, str. 904 i ryc. 

— Toż, wydanie nowe, poprawne i pomno- 
żone. Wilno, J. Zawadzki, 1861, w 16ce, str. 
948. 

— Toż. Wilno, Zawadzki, druk w Naum- 
burgn, 1868. 1 rub. 80 kop.; na papierze 
welinowym 2 rub. 26 kop. 

— Obacz: Meszczerska. 

— Godzina adoracyi, nabożeństwo dla Ar- 
cybractwa nieustającej adoraoyi Przenajświęt- 
szego Sakramentu, ułożone przez Kapelana 

tegoż Arcybraotwa. Warszawa, w drukarni 
XX. Piarów, 1847, w 12ce, str. XXIV i od 
26-115. .«..• — Kazania i mowy pogrzebowe przez 
Magistra nauk i sztuk pięknych, Kanonika h. 
Kaliskiego. Tom Iszy zawiera: Kazania na 
Roratach i Passyach. Tom II : Mowy i Kaza- 
nia pogrzebowe. Warszawa, nakład i druk 
S. Orgelbranda, 1846, w 12ce, str. 246 i 171. 
12 złp. 

— Kazania na wszystkie w roku niedziele 
i święta (w Tomie lY. dodano : Kazania świą- 
teczne i przygodne), przez Magistra nauk 

i Sztuk pięknych. Kanonika h. Kaliskiego, 
Proboszcza Łęczyckiego. Tomów IV. Warsza- 
wa i Petersburg, M. fi. Wolff, czcionkami K. 
Kraja» 1853, w 8ce, str. VIII i 264, IV i 287, 
IV, 293 i 239. + + 

— Kazanie na żałobnem nabożeństwie za 
duszę Św. pamięci Stanisława hr. Grabow- 
skiego, b. Ministra Oświecenia, Jeneralnego 
Kontrolera Królestwa Polskiego, miane w ko- 
ściele PP. Sakramentek d. 19 Listopada 1846. 
Warszawa, 1846, w 8ce. 1 złp. 

— Kazanie na żałobnóm nabożeństwie za 
duszę ś. p. Heleny z Tarczewskich Radwa- 
nowej, miane w kościele 00. Kapucynów d. 
26 Września 1846. Warszawa, w drukarni S. 
Orgelbranda; 1846, w 8ce, str. 12. 

— Kazanie na żałobnem nabożeństwie za 
duszę ś. p. Aleksandra hr. Colonna Walew- 
skiego, Prezesa Heroldyi, przez X Kanonika 

honorowego Kaliskiego. Warszawa, druk Or- 
gelbranda, 1845, w 8ce, str. U. 

— Książka do nabożeństwa ułożona dla 
dzieci przez..... poprzedzone wizerunkiem 
Jezusa Chrystusa, oraz wiele innych rycin. 
Warszawa, Merzbach, 1841, w 16ce, str. 122, 
kart nieliczb. 3. 2 złp. 20 gr. — • Książka do nabożeństwa dla dzieci. War- 
szawa, Orgelbrand, 1843, w 16ce, z ryciną, 
oprawna w papier safianowy. 2 złp. 20 gr. 

— Toż, ułożona dla dzieci. Nowe wydanie. 
Warszawa, nakład S. H. Merzbacha, 1864, 
w 12ce, str. 124 i kart 2. 

— Toż, nowe wydanie, ozdobne z ryciną, 
r. 1871, w 82ce, str. 142, 30 kop.; w opra- 
wie w płóoienko angielskie 60 kop. ; tak samo 
ze złotym brzegiem 60 kop. ; ozdobnie w 
skórkę 76 kop. 

— Mowa miana nad ^obem Florentyna 
Boguszewskiego d. 23 Maja 1846. Warszawa. 

— Mowa na żałobnem nabożeństwie za du- 
szę ś. p. Ignacego Czempińskiego, Referen- 
darza Stanu , Prezesa Dyrekcyi Jeneralnej 
Towarzystwa ogniowego, Kawalera Orderów, 
miana przez X. Kanonika Męt łowicza w ko- 
ściele 00. Kapucynów w Warszawie d. 24go 
Października 1842 r. Warszawa, w drukami 
8. S. K. Ragoczego, Nr. 617, 1842, w 8ce, 
str. U. 

— O relikwiach św. Feliksa Męczennika, 
sprowadzonych z Rzymu do kościoła parafi- 
alnego w Ciechanowie roku 1840, d. 20 Wrze- 
śnia za staraniem J. W. hr. Wincentego Kra- 
sińskiego, Jenerała Jazdy. Warszawa, w dra- 
kami Jana Glucksberga, 1846, w 8ce, str. 39. 

— Wiadomość o Biskupach Kujawskich. 
(Oddruk z Pamiętnika religijnego). Bez wyr. 
m. i r., w 8ce, str. 32. 

— Wiadomość o Biskupach Kruświckich. 
Warszawa, 1843, w 8ce, str. U. 

— Wiersz ofiarowany J. W. Walentemu 
Bończa Tomaszewskiemu, Biskupowi Dvsc6- 
zyi Kigawsko - Kaliskiej, Orderów św. Anny 
i Św. Stanisława I. klassy Kawalerowi, w dnin 
jego imienin d. 14 Lutego 1846. Bez w. m- 
druku, w 4ce, kart nieliczb. 4. 

_ Obacz: Dziecię. 

Metoda mechaniczna, słuiąca do nauczenia 
się pisma charakterem czytelnym i kaligra- 
ficznym, w VII. Zeszytach pojska, w VI. nie- 
miecka. Poznań, nakładem £. Morgensterna, 

1866. Poszyt jeden 2 sgr. 

(Metoda ta iest uiy wan^ w Szkołach Anglii, 
Francyi i Królestwa Polskiego, i służy tak dla 
dzieci, jako i dla dorosłych pragnących wydo- 
skonalić charakter swego pisma.) 

— praktyczna języka franonzkiego podług 
ósmego wydania niemieckiego popularnego 
językoznawstwa. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1870, w 16ce, str. 72. 20 kop. 

— Obacz: Ahn (nowa języka niemieckiego); 
Elkan; Jaiwiński; Michalski ; Wiszniewaki (Ba- 
kona). 

Metodologia, obacz: Plebański I. 

Metodyka nauki rachowania z pamięci, s 
liczneipi ćwiczeniami. Dla ufcytku nauczycieli 
i kandydatów stanu nauczycielskiego. Wie- 
deń, w c. król. nakładzie ksi^iek szkolnych, 

1867, w 8ce, str. 196. 18 kr. METODYUSZ - MEYER. 108 - Obacs: Chojnacki W. 

■tMYttSz S., ob. Bielowski A.; Holly (1835); 
lettel ; fticliter Fr. K. 

MftTMMD, obacs: Rode. 

Hetrtpolici, obacz: Prawa. 

MetrycMość jciyka. obacz: Brodziński K.; 
Elsnor J. ; Królikowski J. 

Motryka domowa. W krzyżu zbawienie. B}o- 
ros}awiei6ttwo dla domu Cbrześcianina Kato- 
Bka..... Lwów, druk M. F. Poremby, 1863, 
w 8ce, sir. 12. + 

Metryka, obacz : Bentkowski Fel.; Daoiłłowicz 
J. (Litwy); OniiAski A. (koronna); Pogodin A. 
(Litwy). 

iettenleitar, obacz: Kazimierz św. 

(Mottomicli Klemens Wacław Nepom. Lotar, 
nrodł. 1778 f 1869). Metternicha zmartwych- 
witanie. Lwó^, 1848, w 8ce, pól ark. 6 gr. 

-- Odpowiedź na list szlachcica polskiego 
niTielopoUkiejffo) do Metternicha, s daty 15 
Kwietnia 1846, co do ustępu od str. 36—45. 
Psryi, w Kei^ami katolickiej, 1847, w 8ce, 
Itr. 80. 75 ocntim. 

Mettisko, obacz: Lebrun; PIgault 

ietz, obacs: Fay; Roeder. 

HETZBURG F. Westgalizien auf allerhoch- 
lini Befehl astronom, trigon. aufgenommen. 
Hiso, 1800, fol., na ark. naklej, na płótnie, 
1 dah rycina mierzących, między tymi dwie 
mA w polakim stroju. 2 złp. 20 gr. 

- Toł, unter der Leitung des Freiherm 
^ Metsborg^, heransgegeben von T. MoUo 
It Comp., gezeichnet durch Johann von Lich- 
^Ostein, gettochen zu Wien von Gh. Jon ker, 
1S06, fol., str. 8. 

— Toł. Wien, 1815, cor. fol. maj., obacz : 

■OTO !• 

■CTZ6ER Jan Daniel (Dr.^ Prof. Medycyny 
V Uniwersytecie Króle wieckićm). Zasady me- 

d^eyny sądowej Dra Z piąteąo wydania 

memieokiego przełożył Mikołrj Mianowski, 
fiadca kolTegpalny, Filozofii, Medycyny Dr. 
Wilno, Zawadzki, 1823, w 8ce, Str. YIII i 412. 
U słp. -h + + 

■ETZIG Jobann (Dr., urodź. 1804 f 1 Paź- 
dsiemika 1868). Oegen das Amputiren gleich 
Dach scbweren Yerletzungen. Bin o£fenes 
Denk- and Dankschreiben dem Herrn Pro- 
fiMsor Sentin zu Brussel aberreicht. Lissa, 
1867, w 8ce, str. 61 i 1 tabl. 1. + + 

— £in Beitrag znr Yerst&ndigung i)ber die 
Rdormen des prenssischen Militair - Medici- 
aal-Wesens. Lissa, 1845, w 8ce. 

, ^ Faktische Berichtigungen und person- 
fitbo Bemerkungen in der Redę des H. Ab- 
fsordMten von Roder, die polnische Frage, 
kMsnderheit die Demarkationslinie betreffend. 
lissa, £niat Gdnther, 1849, w 8ce, str. 68. — 0£fener Brief an den H. Abgeordneten 
Nerreter zu Frankfurt am Main. Lissa, 1848, 
w 8ce. 

— Das Kleid des Soldaten. Lissa, 1887, 
w 8ce. 

— Candidaten-Rede fur seine Wahl in dat 
Haus der Abgeordneten gehalten in der Ver- 
sammlung des liberalen Urw&hlor-Yereins zu 
polnisch Lissa, 1861. 

— Die Pplen-Frage im wahren Interesse 
Europa's im Geiste der Ciyilisation. Hamburff, 
Hoffmann uud Campe, 1863, w 8ce, str. XTl 
i 132. 15 sgr. 

— Offenes Sendschreiben an Herrn Schul- 
ze- Delitsch. Posen, 1862. 

— Suum cuique. Die rechte Antwort auf 
die Polen und die grosse Zeitfrage. Zur 
Beherzigung fur die europaischen Staatsm&n- 
ner. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1856, 
w 8ce, 8(r. XVI i 208, 20 sgr. + 

— Die Wiederherstellung Polens durch ei- 
nen neuen europ&ischen Congress, ais Noth- 
wendigkeit fur die friedliche Zukunft Euro- 
pas, fur die Einigkeit Deutscblands, fór die 
Ehre und Grdsse Preussens und des Hauses 
der Hohenzollern dargethan. Hamburg, Hoff- 
mann et Campe, 1862, w 8ce, str. Y i 141. 
15 sgr. 

— Yive la Polognet Ein Weckruf an das 
traumbefangene Europa, 1867. Polnisch Lissa, 
1867. 5 sgr. 

— « Worte der Yersohnung an die Bewoh- 
ner des Grossherzogthums rosen. Lissa und 
Gnesen, Giinther, 1848, w 8ce, str. 25. 5 sgr. 

— Noch ein Paar Worte iiber das Gross- 
herzogthum Posen. Posen , Wojkowskische 
Buchhandlung, 1849, w bce, str. 20. 2 sgr. 

— Die Zusammenkunft in Warschau und 
der europaische Kongress. Ein Nachtrag z u 
der Schrift: Suum cuiąue. Die rechte Ant- 
wort auf die polnische und die grossse Zeit- 
fraee. Hamburg, Hoffmann, Druck von Poutt 
und Bdhren, 1861, w 8ce, str. 2, YIH i 142. 

— Obacz: Boricht (1860). 

Meurice Paweł, obacz: Dumas Al. 

MEYENDORFF A. (urodź. 1795). Les finan- 
ces de la Russie. Lettre a M. Wołowski de 
V Institut en reponse a un article sur cette 
matiere insere par lui dans la Revue de Deux 
Mondes. Parie, Dentu, 1864, w 8ce, str. 24. 

Meyera Univer8um czyli Opisanie najgod- 
niejszych widzenia i uwagi przedmiotów na- 
tury i sztuki po całej ziemi. Tomów II. War- 
szawa, Glucksberg, 1835—6, w 4cepod}użn. ; 
Tom I, str. 104, rycin 45; Tom 11, str. 136, 
rycin 48. 20 zip. 

MEYER ALTENBURG. Przechowywanie mierz- 
wy stąjennąj. Metoda szwajcarska F. A.Fel- 
lenberg-Zieglera, objaśniona przez Dra Mey- 
er-AItenburga. Tłómaczył Kohn Albin, 1863, 
w 8ce, str. 98, z rycinami. 60 kop. -t- -t 104 MEYER - MIĄCZYŃSKI. MEYEff 0. H. De poolsche ballinger. £en 
familietafereel ontleend aaa den jongbten wor- 
Btelstrijd vaii Polen met Rusland. Tiel, D. 
Mns, 1869, w 8ce, str. VIII i 2.16, z 4 litogr. 
(Wygnańcy polscy, obraz familijny). 

MEYER J. B. Popularny wykład społecznych 
kwestyj filozoficznych. Tłómaczył E. Sulicki 
i Szczerbowicz Wieczór. Warszawa, drukiem 
Gazety polskiej, 1873, w 8ce, str. 469. 2 rub. 

MEYER Karol Wilhelm. Hydrophobiae rabi- 
osae historia. Dissertatio inauguralis, quam 
in Caes. litter. Uniyers. Viln. pro gradu Doct. 
Medic. rite et legit. conseą. publico medic. 

judic. submittit Lithuanus Phil. et Medici- 

nae Mag. Yilnae, typis Scholamm Piarum, 
1816, w 8ce, str. 67. 

Meyerbeer, obacz: Carrś; Skribe. 

Meyerówna Urszula (urodź. 1670 t 1635 r.), 
obacz: Magnuszewakl 0. (Niewiasta); Majera- 
nowski K. (Dramat). 

MEYER80HN0WA Malwina. Dawid, obrazek 
z życia Żydów tegoczesnych, przez (Od- 
bitka z pisma tygodniowego: j,lzraelitai*) War- 
szawa, nakład S. Silbersteina, druk J. Gold- 
manna, 1868, w 16ce, str. 132. 30 kop. 

Meyzner Józef, obacz : Meisner. 

Mężczyzna. Rys obyczajowy. Kraków, 1850, 
w 8ce. (Jest odpowiedzią na aiiykuł: Kobieta, 
w Dodatku literackim do Czasu, 1860, Nrów 6.) 

MEZitRES M. L. Ekonomia czyli Środek 
przeciw ubóstwu. Dzieło uwieńczone przez 
Akademią francuzk%, przez Rektora Eme- 
ryta. Przekład z francuzkiego, z przedmową 
Karola Forstera. Berlin, u B. Behra, czcion- 
kami Juliana Sittenfelda, 1862, w 8ce, str. 
XIV, VI i 4, str. 243 i 1 karta nieliczbow. 
(Stanowi Tora VI. Biblioteki podręcznej nauk 
moralnych.) 1 rub. 80 kop. + + + 

— Obacz: Forster K. 

Męzkoić, obacz: Curtis. 

MEZLER J. Przewodnik w praktycznej na- 
uce stylu dla Szkół początkowych i niższych 

realnych, według dzieła ułożył i do potrzeb 

Szkół zastosował M. Bugno, Dyrektor Szkoły 
ludowej w Rzeszowie. Rzeszów, druk i nakł. 
J. A. Pellara, 1870, w 8ce, str. 271. (Odbito 
1600 egzempl. do roku 1872 rozeszło się 300 
egzempl.) + 

Mezopotamia (Podróż, 1853), ob. Garnier H.; 
Korzon; Wybór. 

Mężowie zaufania z grona obywateli mia- 
sta, po rozwiązaniu ostatniego wydziału miej- 
skiego. Wyciąg z protokuiu posiedzenia z 
magistratem spoinie z początkiem Listopada 
1848, do zawiązania się nowego wydziału wraz 
z sprawozdaniem ich czynności do 24 Marca 
1849 roku. Lwów, w Kwietniu 1849 r., fol. 
ark. 3Vj. 

Mi^icii^ska władza, obacz: Majewski Leon. MEZOWYI W. J. BibUograficzeskij nkazatel 
halicko -russkoj literata^, sostawlennyj i po- 
świaszczennyj J. T. Hołowackomn. Peters- 
burg, Tiblen, 1862, w 8ce, str. 88. 26 kop. 

Mezuia, obacz: Messoula Javan (1863). 

Mężyków Aieksander, obacz : Kratter Fr. 

Mgliste obrazy, obacz: Hammer. 

MI4CZYŃ8KA Cli. Yeuye. Essai sur P influ- 
ence des moeurs du premierę age, sur la lon- 
góyite, pour faire suite aux ąuestions propo- 
BÓes par John Sinclair. Paris, Monory, 1803, 
w 8ce, str. 30. 60 centim. 

MI^CZYASKI lonacy (urodź, około 1770 f S 
Lutego 1840). Qłos na posiedzeniu Icrakow- 
skiej Archikonfraternii Miłosierdzia d. 1 mie- 
siąca Września 1815 r. miany. Kraków, w drn- 
karni Akademickiej, 1815, w 4ce. + 

— Mowa przy Installaoyi Rady wielkierj 
Uniwersytetu Jagiellońskiego d. 19 Czerwca 

1818 r. miana przez Kommit. Pełnomoon. 

Najjasn. Cesarza Wszech Roos^i Królestwa 
Polskiego, Ord. św. Stanisława pierwszej kUs- 
sy Kawalera. (Bez osobnego tytułu), w 4o6, 
str, 8. ł- 

— Rozprawa o dziesięcinach, z projektem 

przemiany snopowych, przez Członka Rad j 

Depart. Kaliskiej napisana w roku 1812. (Od- 
druk z Rocznika Towarzystwa nauk. krakowa.) 
Kraków, w drukarni Akademickiśj, 1816, w 
8ce, str. 260, nieliczb. 3 i 2. 3 złp. + -f + 

— Toż, napisana r. 1812. Kraków, drak 
Akadem., 1816, w 8ce, str. 272. + 

— Uwagi nad projektem ntworzenia sysia- 
matn kredytowego w celu umorzenia długów 
prywatnych! ciążących dobra ziemskie przes 
Wyczeohowskiego. Warszawa, 1811, w 6ce. 

— Uwagi nad teraźniejszym stanem rolni- 
ka pod względem ceny zboża i wydatków 
jego, Radzie departamentowej kaliskiój prsez 
CMonka tejie, podane w Lutym 1810. War- 
szawa, 1811, w 6ce, str. 38. 12 gr. + 

— Zdanie o powszeohnem moratorium i 
systemacie kredytowym, tudzież Myśli do pro- 
jektu ratowania zadłużonych w Lutym 1611. 
Warszawa, 1811, w 8ce, str. 2 i 56. 1 słp. 
15 gr. + 

— Porównaj: Węgrzecki. 

(MiaczyAski.) Pismo z powodu oryginalnego 
listu Ignacego Miąozyńskiego d. 10 Stycznia 
1816 z Krakowa, w 12ce. 

— Obacz: Przybyiaki J. (1818); Rząd. 

(Mlączyńsld Ignacy II., urodź. 1762 f 26go 
Października 1809.) 

— Wiersz JW. JP. Ignacemu hr. Sp. R. 
Miączyńskiemu, Staroście Kamenonolskiemn, 
kollatorowi funduszu na Hołobicy ao klaszto- 
ru Bazyliańskiego Podhoreckiego należącego, 
od tegoż klasztoru napisany 31 Lipca 1804. 
Lwów, druk Wichmanna, w 4ce, str. 8. MIANOWSKI — MIASKOWSRI. 105 MUNOWSKI Mief (arods. 1804). DigserUtio 
inaogoralis medico-ohirargioa de tetuno, ob- 
Mnratiooet tres cum epicrisi exhiben8 eto. 
YDnae, GlOoksberg, 1828, w 8ce, str. 51. -f 

— O słanuuiiaoii kości. Tomów IL Wilno, 
nakład aatora, dmk Zawadskiego, 1837, w 
8ce; Tom I, str. 4, 18 i 210« a S-a tablicami; 
Tom II, Btr. 270 i Ubl. 10. 

— Obaca: Abicllt A. 

ilANOWSKl Mikołaj (t 1843 r.). DisserUtio 
inaoffuralis medica tberapiam febria nenrosae 

eihibeiiB, (juam in YilDen. Uai^era. pro 

srada Dria m Medioina et Chirurgia obtinendo 

ueleDdet auctor Yilnae , typis Josephi 

Ztwadski, 1807, w 8ce, kart 2, str. 40. + 

— Naaka Sztuki poloiniozśj dla niewiast, 

pnes Nad. Kons. w Iroper. Uniwersytecie 

Wilfieńs., Prof. Med. Wilno, nakład i druk 
Zawadzkiego, 1818, w 8ce, atr. YI, XII i 290. 
2 stir. 30 kr. -h 

~ Naaka Saiaki położniozćj dla niewiast, 
prses..^ Radcę kollegialnego, Filozofii, Medy- 
cjuj \ Chirurgii Drtt, w Cesarskim tFniwer- 
tjtaoie Wileńskim Sztuki połoinicz^ Frofes- 
Mra p. s.. Towarzystwa Cesarskiego medy- 
esoe^ wileńskiego i królewskiego warszaws. 
pnmaciół nauk Członka. Wydanie powtórne. 
ffuio, Józef Zawadzki, własnym nakładem, 
105, w 8ce, str. YIIl, tyt. Uieliczbow. 2 i 1 
HMt rejestr, alfab. do 474. + 

ffmA to przerobienie Siebolda.) 

"•Ob. Matiger (Medycyna sadowa, 1823). 

HUKA Kmrai (urodź. 1825). Głos wołaj%^ 
c^m puszcsy górno -szl^zkiej. (Oddruk z 
ma^, 1865). Poznań, 1865. (Przełożone 
aa morawskie i serbołuźyckie). 

^ Clómo-Salazak i Wielkopolania. Wapo- 
wmm X podróiy, 1806. 

•^ Hosyci w Oómym Szl%zku czyli Powieść 
o fUMrdowanin kapłana Walentego, załoźe- 
ań kościoła Jankowskiego i oblężeniu Żorów 
V Udka 1483. Z ustnego podania ludu zebra- 
li i ftapiaane. Poznań, 1865. 20 kop. 

•* Katolik, czasopismo. Królewska Huta, 
18n-.73. Obacz: Katolik. 

-* Odpuść nam, powieść z woiny francuzko- 
mikićj a r. 1870, przez Redaktora Katolika. 
iMbwaka Huta, K. Miarka, 1872, w 8ce, str. 
IM. € agr. 

<^ Hut IX. Pamiątka lOgo Kwietnia 1869, 
jA9 dnia Jabileuszu 50*letniego Kapłaństwa 
Wft świętego. Dochód jest przeznaczony na 
«Hit dla kośotota Piusa w Berlinie. Stara- 
•ian kilko kaiczy gómoazl^kich i nakładcy. 
tiWi»iiia HnU, nakład Księgami K. Miarki, 
IWr w Soe, atr. 86. 4 agr. 

^Tte^wnąj: Tonuitzewski. 

*^^ toc»diłik gospodarczy. Tygodnik prze- 
nl|inQ*>oliiio»r dla górneąo Szląska^ W. Ks. 
mtmMa^^^ mu, Aoatryi i Galicyi. Kró- 
mm Uta, wydawca K. Miarka, ttedaktor Teodor Werner, 1872, w 4ce. Bocznie 20 sgr. ; 
cena w Austryi kwartalnie 50 cent. 

— Przyjaciel górników i robotników czyli 
Wskazówka, jakim sposobem aię z niedoli 
ratować i przed grożącem niebezpieczeństwem 
ocalić raog%. 10 cent. 

— Szwedzi w Lędzinach, powieść gómo- 
szl^ka z 80-letnićj wojny. Nowe Piekary, 
nakład autora, druk F. Heneczka, 1868, w 8oe, 
srr. 138. 5 sgr. 

— Żuawi, dramat w 2 aktach. 10 cent. 

Miary i wagi (Ustawa Senatu). Kraków, 
1835, w 8ce, str. 28. 

Miary i wagi, obacz: Bakka; Chodkiewicz 
Aleks. (1811); Florkiewicz; Górski W. (Zamia- 
na, 1849); Hamilton A.; Igel G.; Jagielski M. 
(1869-1872); Jamnigiewlcz (1874); Kolberg J. 
(1829): Lange A. (1805): Lelewel J. (staroży- 
tne); Maciejowski W. A. (polskie); Mappa 
(1869); Mathey - Guenet (austryackie , 1874); 
Mensch J. (Gniezno. 1870); Modrzyński; Pie- 
trzycki (w Austryi); Porównanie; Pryliński 
(nowe austryackie); Sapieha Al.; Tabelle; 
Thourin (francuzkie, 1840); Wolett (niemiec- 
kie, 1871); Zaręba (niemieckie). 

MiaskowskI, obacz: Grabowski M. (Dyaryusz). 

(Miaskewski.) Dowód przywiązania oficerów 
pułku piętnastego piechoty W mu Miaskow^ 
skiemu pułkownikowi pułku tegoż. Krzyża 
wojskowego Kawalerowi, w dniu jego imie- 
nin dnia 6-go Stycznia roku 1810 publicznie 
oświadczony. Bez wyr. miejsca i roku, w 4ce, 
kart nieliczb. 4. -\- -^ 

MIASKOWSKI August von (Dr.). Die Gebun- 
denheit des Grund und Bodens darch Fami- 
lienfideicommisse. Dissertation zur Erlangung 
der venia docendi bei der philosophischen 
Fakultat der Univer8it§t Jena.. .. Jena, Druck 
der Friedrich Mauke'schen Officin, 1873, w 
8ce, atr. 98 i 2 kart uieliczbowanych. + 

MIASKOWSKI Feliz (urodź. 1809). Du cre- 
dit foncier et de son avenir en Eussie par 

Gonseiller d' etat, membre de la Societe 

imperiale geographique. St. Petersbourg, impr. 
Bellizard, 18S), w 16ce, karta 1 i str. 48. -f 

— Korrespondeat , przytem Rozmaitości , 
Gazeta codzienna wydawaua dwa razy w ty- 
dzień; do tego raz na tydzień Rozmaitości. 
Wydawał te pisma w Warszawie roku 1838, 
w 4ce. 

^ O przedsięwzięciu żeglugi parowej na 
Wiśle. (Oddruk z Biblioteki warszawskiej) . 
Warszawa, druk Str^bskiego , 1846, w 8ce, 
str. 25. 

— Rzut oka na wystawę płodów przemy- 
słu krajowego i rossyjskiego w Warszawie 
roku 1845 odbytą. Warszawa, 1846, w 8ce. 
4 złp. 

— Zarys projektu załoienia Banku zbożo- 
wego. Warszawa, 1859, w 8oe. 

-~ Obacz : Mickiewicz (Konrad, 1830) ; 8&Rioi- 

14 
io6 MU8K0WSKI — MlCflALSKl. MIASKOWSKI Melchior Kasper (arodz. 1549 
f 1622). Zbiór rytmów znowu przez auto- 
ra poprawionych, rozszerzonych i na dwie 
części podzielonych. Gum gratia et priyilegio 
8. R. M. W Poznaniu w drukarni Jana Roz- 
sowskiego roku 1622, teraz do druku po rai 
trzeci podany, przejrzany, objaśniony i wia- 
domości% o życiu i pismach Miaskowskiego, 
opatrzony przez Jana Rymarkiewicza , Dra 
Filozofii i nauczyciela wyższego przy Gimna- 
zyum świgtej Maryi Magdaleny w Poznaniu. 
11. Części. Poznań, nakładem Księgarni Kon- 
stantego Źupańskiego, 1855, w8ce; Część I, 
str. XXVI, VI i 158; Część II, str. 216 i spis 
rzeczy. 1 rub. 80 kop. + + + 

(Pierwsza edycya roku 1612 u Bazyl. Skal- 
skiego.) 

— Zbiór rytmów (wedle wydania z roku 
1622 w Poznaniu, w drukarni Jana Rossów - 
skiego; Biblioteka polska wydania K. T. Tu- 
rowskiego). Kraków, nakładem i czcionkami 
Czasu, 1861, w 8ce^ str. S07 i IV. (Na końcu 
8) wyjątki z hymnów Jana Białobockiego). + 

— Obacz: Tyyodnik poznański 1862 roku 
(Józef Przyborowski o Miaskowskim). 

MIASKOWSKI T. Rzut oka na instytucy^ 
kredytu ziemskiego w Rossy i. (Odbitka z Eko- 
nomisty 1865). Warszawa, druk Gazety pol- 
skiej, w 8ce, str. 25. + 

Miaskowski Wojciech, obacz: Grabowski M. 
i Przeżdziecki A. (Źródła); Niemcewicz J. Ur. 

(Zbiór Pamiętników, Tom V.) 

Miasta, obacz: Baliński M. (Staro^.ytna Pol- 
ska) ; Mecherzyński K. (O mngistratach) ; Okol- 
ski A. (1867); Rautenstraucliowa (Góry i doli- 
ny); Rossya; Surowiecki W. (O upadku); Wę- 
grzecki SŁ 

Miasto ucieczki. Rozmowa między uczonym 
rabbinem a pokutującym chorym. Warszawa, 
1830, w 8oe, str. 35. 

— Toż, a pokutującym izraelitą chorym. 
Warszawa, druk Missyonarzy, 1848, w 8oe, 
Btr. 35. 

MICCIARELLI Leopold. Treść openr komicz- 
nćj, w 3 aktach, pod tytułem: Doktor Bor- 

ffundio czyli Płaszcz i lekarstwo, przez 

Muzyka Karola Romani. Warszawa, w dru- 
karni Józefa Ungra, 1853, w 12ce, str. 32. 

MICHAELIS Zygmunt Józef (z Grodna). Quel- 
ąues considerations sur V Erysipele phleg- 

moneux. These soutenue k la faculte de 

medicine de Montpellier le 25. Aout 1834, 
par..... Montpellier, chez Jean Martel aine, 
1834, w 4ce, str. 15. -f 

Michaiłewicz Andrzej, obacz: Iwaniszew. 

Micbaiłowski, obacz: Zieliński G. 

MICHAIŁOWSKIJ DANIŁOWSKU Aleksander 

i urodź. 1790 f 1848). Opisanie wtoroj wojny 
mperatora Aleksandra z Napoleonom w 1806 
i 1^7 godach soczyaeimoje. St. Petersburg, w typograf. Sztab. Oddiel. Korpnsa Wnntren. 
Stran., 1846, w 8ce. 3 rub. 

— Opisanie oteczestwennoj wojny 1812 go- 

da soczyuennoje Izdanie 3. lY. Csasti. 8t. 

Petersburg, w typografii Sztaba Oddielntgo 
Korpusa Wnutrennich Stran., 1843 goda, w 
8ce. 8 rub. 57 kop. 

Micbaiłowski M., obacz: Kondratowici L 
Michalczewski Max., obacz : Lewicki Ludwik. 

Michalda. Probostwo Michaldy Sylilijne 13 
Królowśj ze Saby albo M%dra rozmowa Kró- 
lowej ze Saby z Królem Salomonem około 
roku 875 przed narodzeniem Chrystusa Plus. 
Nowe Piekary, druk i nakład Teofila Nowac- 
kiego, bez wyr. roku, w 8ce, str. 80. + 

MICHALEWICZ Mikołaj (urodź. 1790 t 28go 
Stycznia 1846). Redaktor. Gazeta Iwowdu, 
1827-1834, fol. Rozmaitości, 1827—34. 

MICHALEWSKI Julian (ks. Bazylian). Mowa 
na pogrzebie Grafa Stanisława Szczęsnego 
Potockiego, Generała od Infant, rossyjs. Bea 
wyr. m. druku, 1805, w 4ce. 

— Wiersz żałobny po śmierci J. W. Stan. 
Lewińskiego, exarchi biskupa cerkwiej aoit- 
skich w guberniach kijowskiój, wołyńskiej i 
podolskiej, łuckiego, Orderu św. Stanisława 
Kawalera, w dowód niewygasłej pamięci i 

wdzięczności , przez księdza Bazyliana, 

Szanownym zmarłego cieniom ofiarowany. 
Bez wyr. roku (1806), w 4ce, kari 6. 

MICHALON (Lithuanus). De moribus Tarta- 
rorum, Lithuauorum et Moschorum. Moskwa, 
1854 (z przekładem rossyjskim obok, umie- 
szczone w Archiwum histor. prawu. £dy^ 
pierwsza, 1615). 

MICHALSKI Andriej. I. Quelle8 sont les ma- 
ladies de la peau, qui consistent daus une 
coloration ? Etablir les caracteres de cas ma- 
ladies; 11. De P imperforation du rectain.; 
III. Indiauer les principalea especes d^excar- 
yations oe V epine, ou deyiatioas posteriea- 
res et le caracteres distinctifa proprea 4 cha- 
cune d' elles; IV. Quelle est P action de« 
matieres animales sur les sela de mercore? 
These de doct. Paris, Rigiioux, 1642, w 4ce, 
str. 47. + 

MICHALSKI Antani (byłv Professor Szkoły 
warszawskiej). Cours puolique et rapporti 
fait sur la methode polonaise perfeotionoóo. 
Paris, 1837. 

-- Methode polonaise appliąuóe au c^lcal. 
8 Tableaux. Paris, Firm. Didot, 1887, w 4ce 
poprzecznej, tabl. 8. 

— Reoueil des materiauz, qui oni aerri 
dans P enseigoement de P histoire et da 
calcul par la methode polonaise. Paria, Didot, 
1837, w 8ce, str. 148. 3 franki. 

— Tableau chronologiąue de 50 principaaz 
ótats de P Europę pour seryir a P etnde de 
P histoire modernę. XIV, XV et XVI siSolW. 
Paris, MICHALSKI - MICHAŁOWSKI. 101 MICHALSKI Antoni (Urteanik praski). Rsnt 
okft na ttotnnki gospodarcie w W. Księstwie 
Posntńskien prsed aregalowaniem włościan. 
Bes wyr. miejsca draka (Lwów), 1844. 

MICHALSKI Artar De la methode hypoder- 
iiiiqiłe ov des injections sons-cutanćes. PariSi 
libr. A. Delabaye, 1869, w Sce, str. 96. 

MICHALSKI Fmncitiek (Posnaniensis, urodź. 
1806]. De epilepsia. Dissertatio inaugnralis. 
Trtti8]aviae, typ. Kom, 1680, w 8ce, str. 31. 

+ + + 

MICHALSKI J. Hegrnlacya stosunków wło- 
icisn. Bez wyr. miejsca draku (Lwów, Mili- 
kowski), 1845, w 16oe, str. 123. 4 złp. -f 

Miclialski (pseudonym), ob. Ma-^salski E. T. 

MICHALSKI Jan Józef. De inflemmatione 
taaieae mncoaae tractus alimentarii follicu- 
lota. Gryphiae, typ. P. G. Kunike, 1839, w 
8ca. 

Michał (Król), obacz: Koobowski; Wiśnio- 
wsai. 

Michał (z Krakowa). Piast, powiastka o pro- 
stym chłopka, co na Króla wyniesiou. Opo- 
wiedział na pamiątkę i ku pocieszeniu 

Krilrów, Ź. J. Wywiałkowski, 1863, w 8ce, 
lir. 82. 12 cent. + 

(M i c h a ł Św.) Nabożeństwo do św. Micbała 
Iramaioła, aaczególnego patrona Królestwa 
Oilieyi i Lodoroeryi, oraz do sw. Joachima i 
Mflćj Anny^ Rodziców Najświętszej Maryi 
liniiy* Lwóiw, Bartłomiej Jabłoński i syn, 
WB^ w 12ce, str. 24. 12 gr. 

•» Pamiątka Aroybractwa świętego Micbała 
lllianioła i świętych Aniołów Stróżów, istnie- 
JMro przy kościele XX. Karmelitów Bosych 
V Warszawie. Warszawa , w drukarni XX. 
MiiByoiiarzy, 1857, w 8ce, str. 158. 

— Sposób odmawiania Koronki Najświęt- 
Mfe żywota Jezusa Chrystusa Pana i Zba* 
«iCM}a nasaego przez Bł. Michała Pustelnika 
Imiidnłę wynaleziony, a od Stolicy świętej 
AfDdolslDÓj przez wielu Papierów potwier* 
tenyi obfitemi odpustami udarowany. War- 
Mtwa, w drakarni XX. Missyonarzy u świę- 
to Krzyia, 1H59, w 12ce, z przodu 2 kart 
MSosb. i str. 58. 

MUuiła iw. kościół, db. Chełmecki ; Marya 

^ Ob. Piwnicki M. (błogosławiony) ; Gadiln- 
Uf HiwenML 

(WchałBiawiM.) Summarynsz Dokumentów 
wi|rawie a powództwa Maksymiliana Michał- 
ilMNkiego przeciwko Karolowi Wojnie. 

HCHiMLEK E. Gazeta wielkopolska. Redak- 
Igr Ł Michałek. Poznań, od 27 Marca 1872. 
Wydawca M. Jaskowoki, Dyrektor Kazimierz 
8nib. Kwartalnie 1 tal. 5 sgr. 

ĄttlkMmJ) Summarynsz dokumentów ty- 
JMfah się interesu kupna i przedaiy dóbr 
ttihłowa w czasie toczącej się sprawy zło- iony. Bez osobnego tytułu. Bez wyr. miejsca 
i roku (1819?) (W sprawie Gii^ckich i Komo- 
rowskich), fol., str. 90. 

— Obacz: Piątkowski Paweł. 

MICHAŁOWiCZ Teofil (z Warszawy). De la 
machinę de sauter. Th^se. Montpellier, 1837. 

MICHAŁOWSKA AngeHIca. Jój poezye i po- 
wieści po niemiecku nie należą do natzój 
literatury. 

Michałowsica Celestyna, obacz: Wisemann. 

Michałowaica Justyna z Jerllczów, obacz : Jer* 
lioz Jan. 

MICHAŁOWSKI Adam. Trzyletni pobyt na 
Wschodzie. Londyn, 1857, w 8ce, str. 4, 4 
i 284. 2 rnb. 56 kop. 

Michałowski B., obacz: Rzewuski Henryk. 

MICHAŁOWSKI Er. Trochę praktyki, trochę 
teoryi na praktyce opaHój, w zadaniu polep- 
szenia bytu włościan, podniesienia (gospodar- 
stwa i przemysłu. Petersburg, 1860, w 8ce, 
Btr. 99. 30 kop. 

— Za i przeciw przymusowemu óczynszo- 
waniu, z poręczeniem zarobku, w celu ogól- 
nego wykupu gruntów gminnych. Żytomierz, 
1862, w 8oe. 

— Obacz: Wielopolski Al. (Biblioteka). 

MICHAŁOWSKI Feliks Władysł. (z Lublina). 
De quelques difficultes relstiyes aux theories 
actuulles de la circulation. Montpellier, (1859?) 

— La beaute signe de sante. Conference 
a rhotel de yille de Saint- Etieni^e, le 3 Mars 

1867, par Vice-Presid. de la Soo. impr. 

du depart. de la Loire Saint-£tienne, impr. 
Theolien, 1867, w 8ce, str. 25. + 

— Notę sur les plus anciennes langues de 
la France lue, au Congr^s scientifique de 
France pendant la Session de 1862, k Saint 

Etienne, par membre du Gongres et Yice- 

President de la Section des let^es. (Extrait 
de la Revue du Lyonnais Janvier 1663). Lyon, 
iroprimerie d' A. Yingtrinier, w 8ce, sir. 15. 

— Origines celtiąues par Vice-Prósid. 

de la Societe, imper. iV agriculture et Presi- 
dent de la Societó de Módicine du dóparte- 
mcnt de la Loire. Saint-Etienne, impr. de 
Ve Theolier et Cie, 1870, w 8ce, str. 44. + 

— De la parole. Dissertatio inauguralis. 
Montpellier, chez Henr. Rath, 1835, w 4cey 
str. 44. -f 

— Unito et la confusions des langues. Saint- 
Etienne, impr. Theolier ainó, 1857, w 8ce, 
str. 202. (Extrait des Annales de la Societ. 
Imp. d' Agricult.) + 

— Le Slave et le Breton, par (£xtrait 

des Annales de la Societe imperiale d' agri- 
culture, industrie, sciences, arts et belles- 
lettres du departement de la Loire.) Saint 
Etienne , impriroerie et litograpbie de Ye 
Thóolier, 1861, w 8ce, str. 122 i spisu karta 
1 nieliczb. 108 MICHAIiOWSKI - MICHELIS. MICHAŁOWSKI Fid«llt (Gwardyan 00. Refor- 
matów w Płocka^ potem Prowincyal Prowin- 
cyi). Zbiór pieśni naboinych, z przydatkiem 
nauki chrześciańskiej, co powinien kaidy chrze- 
ścianin wiedzieć, wierzyć, umieć i czynić, 
aby był zbawiony. Płock, drukiem £dwarda 
Paulego i Spółki, 1835, w 8ce, z wizerunkiem 
najświętszej Panny Maryi Łękowskiój. (Ob. 
Ram. rei. mor. Tom XVIII, atr. 297.) 

MICHAŁOWSKI Jan (z Brzeźan). De plica 
Polonica. Dissei tatio. Yiennae, 1844(5). 

MICHAŁOWSKI Jakób. Księga pamiętnieza 

wojskiego lubelskiego , a później kasztelana 
bieckiego. Z dawnego rękopismu będ^ego 
własnością L. far. Morsztyna, wydana stara- 
niem i nakładem Towarzystwa naukowego 
krakowskiego, przez Z. A. Helzla. (Wydane 
na pamiątkę 600-letniej rocznicy założenia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kraków , w 
komisie D. E. Friedleina, 1864, w 8ce, str. 
XLVIII i 866. 20złp.; 3 rub. 10 sgr. 4 i ^ 

— Obaoz: Majer J.; Szajnocha Karol. 
Michałowski Józef, obacz: ŁętowskI Ludwik. 

MICHAŁOWSKI Ludwik Skarbek. Sobiesciada 
albo Jan III. pod Wiedniem, poema history- 
czne. Lwów, czcionkami Piotra Pillera, 1836, 
w 8ce, z przodu 2 kart niel., str. 112, omyłek 1 
karta nieliczb. Przypisał Helenie z Ourskich 
Ponińskiej. 

Michałowski Piotr (urodź. 1801 f 1866), ob. 
Gredler J. (Uwagi, 1831); Jełowioki AL 

MICH AUD ( Miron ). Fantazye : Bez Boga ; 
Ostatni sen Tassa; Ze smutnych powieści. 
Warszawa, 1870, w 8ce, str. 46. 60 kop. 

— Księg^a pieśni. Zbiór poezyi. Redagował 
Miron. Serya I. Zeszytów VI. Warszawa, 
Banarski i Unger, 1870, w 8ce; Zeszyt I, str. 
1-32; Zeszyt II, str. 33—64; Zeszyt III-~IV. 
Zeszyt po 20 kop.; na wolinie po 40 kop. 

— Pieśni. Warszawa, L. Grossmann, 1867, 
w 12ce, str. 81. 60 kop. 

MICHAUD (ksiądz Pleban z Sables). Przed- 
mioty rozmyślań dla młodych osób w świe- 
cie żyjących. Toruń, F. T. Rakowicz; Poznań, 
u Leitgebra, 1868, w 12ce, str. 391. 1 tal. 

MICHAUD Józef Franc. (urodź. 1769 f 1839). 
Historya skrócona krucyat, z franouzkiego 
przełożył ks. Kazimierz Przyałgowski. Tomów 
II. Wilno, Rafałowicz, 1849, w 12ce, str. IV, 
264 i 276. 2 rub. 

— Obrazy Jeruzalem i świętych okolic. 
Wyjątek z listów o Wschodzie, przez Prze- 
łożył ks. Ludwik Adam Juoewicz. Wilno, R. 
Dajen, druk B. Neumanna, 1840, w 12ce, str. 
168. 3 złp. -\ 

— Wiara prawa i obyczaje Indyanów, prze- 
tłómaczone z francnzkiego przez Fr. Karpiń- 
skiego. Lipsk, 1603, w 8ce. 2 złp. 

— Obacz: Fahl (Rogalski Leon). 

MICHELET Juliusz (ur. 1798 1 1874). Legen- 
dę de Kościuszko. Paris, 1861, w 16ce, 1 fn»k. — Legenda o Kościuasee. Tłómaesenie z 
franouzkiego. (Oddruk z FenUetona Gońea 
Polskiego). Poznań, 1861, w 8ce. 12Vs HT* 

— Kościuszko. Legenda demokratyczna. 
Z egzemplarza przejrzanego i po|irawt«ego 
przez autora, przełożył Ksawery Godebslu. 
Paryż, drukiem Maulde, 1861, w 8ce, atr. 96. 
2 franki, -f 

-- Legendes democratigues du Nord. (Polo* 
gne et Russie. Les martyrs de la Rossie), 

par Paris, Garnier frirea, 1864, w I6ce. 

8 franki. 

— The Martyrs of Russie. London, 1851, 
w 12ce. 

— Poland and Russia. A legend of Koscia- 
sko. Translated by W. J. Linton. London, 
1863, w 12ce. 

— Det lidande Polen. Anteckningar. Stensk 
ofyersattning af C. W. Stockholm, 1863, w 
8ce, str. 120. 42 kop. 

— Pologue et Russie. Legendę de Kośelo- 
szko. Paris, typ. Schneyder, lihraire nouVelle, 
1852, w 12ce, str. 144. + 

— Toż. Paris, 1861, w 12ce. 6 agr. 

— Toż. Paris, 1863, w 12ce. 60 centim. 

— La Pologne martyr. Russie- Danube. Paris, 
E. Dento, lihraire óditeura palais royal ; Bra- 
xelles et Leipzig, a Lacroix, Yerboeckhofen 
et Gie lihraires-editeura; na końcu : Paris, imp* 
Simon Racon et Comp. rue d' Erfurth, 1863, 
w 8ce, atr. XVI i 366. 3 franki 60 centim. 4 

-- Ptak. Z francnzkiego wydania przejrza- 
nego i pomnożonego przełożył Wincenty Słc- 
powski. Z godłem : j,8krzydel.« (Ruckert.) 
Warszawa, w drukarni J. Jaworakiego, l^ 
w 12ce, str. 296 i IIL + 

— Ptak. Przekład Wacława Przybylskiego 
z pi%tcgo poprawionego wydania. Wilno, J- 
Zawadzki, 1859, w 8ce, atr. LXXIX i 240. 
1 rub. ; zniż. 2 złp. 20 gr. -f 

— Rys histor^ nowożytnój. DmtsHo przyjęte 
przez Radę krolewak% Uniwersytetu i prw- 

Sisane i do wykładu historyi nowożytnój w 
[ollegiach królewskich i Instytutach wycho- 
wania publicznego, przełożył Oskar Stani- 
sławski. Warszawa, Lessmann, nakład Redak- 
cyi Gazety warszawskiej, 1844, w 8ce, str. 844. 
9 złp. + 

— Obacz: Libelt; Pepis Szkoły Wojewódz- 
twa Warszawskiego, 1^27. 

MICHELIS Jakób Feliks (t 1820). Ktbik^ 
nauka dla akuszerek po prowinesraoh, za'a^- 
łaskawaz% approbatf i zezwoleniem Departa- 
mentów lekarskiego i akarbowego J. K. Moi; 
p. N. M., przetłómaczona i wydana przez CP** 

rurgii Doktora Konsyliarza JKM., p\ehi' 

szego Assesora Chirurgii w Deput. medycy- 
nalnój i Sanitatis, Kamery Prus Nowo-wscho- 
dnich w Białym Stoku, i Chirurga Lektt^ 
JO. z XX. Poniatowskich Branickiój Kaiw- 
lanowój krakowskiej. Suprati przy Bialytt 
Stoktt, 1800, w 8oe, atr. 146 i IX. « ałr. + + + MICHELL -* MICKIEWICZ. 109 — Ntoka połoinicta, napisana prtez 

fiidcc nadwornego, Djrrektora Insty tato pierw- 
•t«ffO w onymia nauczyć. Satnki połołnioa^j, 
Ora. Św. Włodzimierza lY. stopni Kawalera. 
Tomów U. Wilno, Zawadzki, w dmkarai 
aowąj, 1819, w 8ce; Tom I, str. IX i 258; 
Tom U, sir. 275. 10 zip. 

^ Krótka nanka dla pospólstwa w czasie 
pan^jfcój ospy etc. Snpraśl, 1801, w 8ce. 

— Krótka wiadomość dla pospólstwa w cza- 
ńepaoa^^ oapy, za szczególniejszem zezwo- 
leniem Nąjwyiszój Władzy krajowej, M. K. 

Jmei pruskiego, napisał i wydał Konsy* 

ttars Jej|fo Królews. Mci i pierwszy Assessor 
Chirurg]]. Snpraśl, drukiem XX. Bazylianów, 
lBt», w See, str. 65 i nieliczb. 2. 1 złp. 20 gr. 

-^ Rozprawa historyczna o sztnce połoi^ni* 
^h j^j wzroście i potrzebie wydoskonalenia 
OB^, w dzień rocznicy wstąpienia na tron 
Niyljaśniejszego Aleksandra I., Imperatora i 
Samowładzcy Wszech Rossyi, dnia 12 Marca 
1811 przy otworzeniu nowo erygowanej Szko- 

Ij akuszeryi miana przez Nadwornego 

Sowietnika, Członka Białobrzeskiego lekar- 
skiego Wydziału, Dyrektora Instytutu akusze- 
ryi. WilnOy druk Józefa Zawadzkiego, 1811, 
w 8oe, str. 54. -h 

ilCHELL T. Haodbook for travellers in Rus- 
lia, Poland and Fioland. New. edition, revi- 
•id. With map and plans. London, J. Mur- 
19, 1865, w 8ce, str. V i 282. 4 tal. 24 sgr. 

. WMIELS Alfred (orcds. 1832). L' Autnche 
telaąoeaiion polonaise. Paris, Dentu, 1863, 
v4oe| atr. 32. 10 sgr. 

*<» Biatoire de la politique autriohienne 
i»pm Marie -Therese. Paris, £. Dentu, 1861, 
wase, str. 16 i 529. 7 frank. 

^^ Obacs : Amault. 

•fKHltoKI ian (de Cracovie). Disseriation 
ni V hydropsie en generał. Tribut academi- 
^it» Montpellier, imp. X. Julien, 1633, w 4ce, 
itr. 16. 

HCHNA Wojcieeb. Jeografia powszechna ze 
•aangólnyin waględem na nowy administra- 
^^ podział ChUcyi, ułożona tokiem skła* 
Mym dla niytku młodzieży w Szkołach 
W o w ych niejakich. Kraków, Wielogłowaki 
i Jaworakł, 1867, w 8ce, str. MII i 319. -f 

<^ Pogadanka o Towarzystwie wzajemnych 
rt a tpi eczeń od ognia i gradu w Krakowie. 
Ob aaoki naszego ludu napisał ksiądz Woj- 
^kllk a Medyki rokn Pańskiego 1866. Prze- 
W^ tekiem maaayny pośpiesznój A. Leveya, 
m^ w 8oe, str. 29. + 

, *<-Po^ąd na Wschodnia Europę i Azyą, 
i.igjtśmeiue stosunków, jaikie miała Moskwa 
tlHunl alawiańskiemi oa pierwocia bytu do 
#Mw naaZYch, przez księdza Wojciecha F. 
iWl^FkL' Przemyśl, Bracia Jeleń, 1864, str. 
!»• 180 kr. 

^[•"łWli na Zakon Krzyżowców w Polsce 
4l^|MMi^pka do końca, przez ks. Wojciecha z Medyki. Przemyśl, w Komisie K. Wilda we 
Lwowie, 1864, w 8ce, str. 27. 24 grp. 

(Dochód z sprzedaży tego dziełka przezna- 
czony na kościół XX.* Franciszka nów w Prze- 
myślu). 

— Popfląd ua rozwój wiedzy ludzkiej filo-' 
zoficznej od pierwocia do czasów naszych* 
przez księdza Wojciecha z Medyki. Przemyśl, 
1864, w 8ce, str. IV i 111. 4 złp. ^ + 

— Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki 
z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych 
czasów. Skreślił podług Kronik ks. Wojciech 
Michna. Kraków, nakladena autora, w dru- 
karni Uniwersytetu Jagielońs., 1873, w 8oe, 
I kartka tyt., str. 171, omyłki 1. Na odwro- 
tnśi stronie tytułu: „W. Fraun. Ksaw. Konop- 
ce kollatorowi Probostwa w Zaleszanach po- 
świ^a autor. + 

~ Przemyśl i jego okolice, opisał history- 
czuie ks. Wojciech z Zaleszan. Nowy-Sącz, 
autor w ZaleAzanach, drukiem J. PiRz.n, 1871, 
w 8ce, str. 35. 30 cent. + 

— Włościanie ze wsi Dzierżanowice, przez 
Wojciecha z Zaleszan. Kraków, nakład Wł, 
Jaworskiego, 1871, w 8ce, str. 15. 

— Życiorysy uczonych mężów, mieszczan, 
kmieci i panów. Część 1. spisał i podał do 

druku ksiądz (Czytelnia dla ludu Dział Y. 

Książka 5.) Obrazki historyczne z życia świą- 
tobliwych, błogosławionych i zasłużonych kra» 
jowi cnotą, nauką, odwagą i męztwem Pola* 
ków i Polek. Książeczka 5. Kraków, Wyda- 
wnictwo Czytelni ludowej. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, 1871, w 16ce, str. 83 i I. + 

MICHNIEW1CZ Antoni. Moje marzenia. Pisma 
zbiorowe w wierszu i prozie. Tom 1. Kowno, 
1845, w 12ce, str. 67. 

MICHNIEWICZ Mleezyeław. Podczas Sejmu. 
Fraszka sceniczna w jednej odsłonie ze śpię* 
wami, oftnuta na tle niemieckiej komedyi. 
Tarnów, nakład W. Gazdy księgarza, drak 
Ed. Klimka w Bielsku, 1872, w 8ce, str. 30. 
40 cent 

— Próba, koraedya w 1 akcie, naśladowana 

z niemieckiego przez Kijków, u Nowoleo- 

kiego, czcionkami Paszkowskiego, 1874, w8oe, 
str. 32. >f 

MICHNIEWSKI Józef. O przedawnieniu we- 
dług dawnych praw polskich. Kraków, druk 
Uniwersytetu, 1852, w 8ce, str. 58. + + 

MICHNIEWSKI Jan Chrzciciel (z Wiślicy). Du 
placenta en generał. These. Montpellier, 1837. 

MICłŃSKI Wacław (z Czudca). Zdania z Umie^ 
jętności prawniczych i politycznych. Kraków, 
druk Uniwersytetu, 1861, w 8oe, str. 7. -f 

MICKIEWICZ Adam Bernard Poraj (ur. 1798 
t 1855). Alpuhara. Przekład Oelsnitza Edw. 
(Posener Zeitung, 1830.) 

— Manfred przełożył Alpuharę w Zeitsohrifl 
Kunst • Literatur, Theater nnd Modę, 1833. 
n. 69. 110 MICKIEWICZ. — Alpnbara, btllada z poemata Mickie- 
wicza: Konrad Wallenrod. Na rossyjskie Uó- 
maczy} J. Poznańskij. Podśnieinik, 1829, sir. 
162-166. 

-- Biblioteka dla cztenija, ma Alpahary 
przekład. Petersburg, 1857. 

— Artykuły z Pielgrzyma polskiego. Biblio- 
teki ludowej Zeszyt lY. Paryż, Księgarnia 
Luxemburgska, druk Rouge, b. w. r. (1866), 
w S2ce, sir. 64. 25 centim. + 

— Les Ayeux,ou la fetę de morts, tradnit 
dn polonais par Boy er Nioche. 2de et Srae 
Parties. Paris, 18S4. 4 złp. 

— Les Ayeux. Srae partie. Traduit par Bur- 
gaud Marets. Paris, 1884, w I2ce. 

— Les Ayeux, le Presbytere, traduction en 
Yers francnis per P. Dubois, precedee d' une 
prśfaoe par N. David. Paris, Gabriel Jeune, 

1851, w 8ce. 

— Ballady, romanse i sonety z dzie} 

Podług edycyi paryzkićj. (Biblioteka klassy- 
ków polskich.) Wadowice, Sabiński, 1850, w 
16ce, str. 151. 40 kr. m. k. 

— Ballady i romanse. Lipsk, Brockhaus, 

1852, w 16ce, str. V i 112. 15 sgr.; oprawne 
20 sgr.; w płótno ozdobne 25 sgr. 

— Z dzieł Ballady, romanse i sonety. 

Wydanie II. Wadowice, nakład i druk Frano. 
Fołtyna, 1871, w 12ce, str. VII, 157, II i por- 
tret. + 

— The books and the pilgrimage of the 
i>olisQh Nation. translad. froro the polisch of 
(Przekład Lacha Szyrmy). Londyn, w James 
Ridgwaj, 1888, w 8ce, str. 95. 

— Die Bficber des polnischen Yolkes und 
der polnischen Pilgerschaft. Aus dem Polni- 
schen abersetzt von P. J. B. Gauger. Paris, 
bei Heideloff, gedruckt bei Smith, 1838, w 8ce, 
str. 122. -t- 

— Dei Ganti Popolari Illirici. Discorso del- 
to da Adamo Mickiewicz nel Gol legio di Fran- 
oia a Parigi, e tradotto da Grsatto Pozza, 
eon una appendice dei testi illirici citati dal- 
antore. Zara, fra telli Batsara tipographi edi- 
tori. Zara, w Księgarni Lusemburgskiej, w 
16ce. 12 frak. 

— Le chant du Ghausseur. Traduit par M. 
Boyer-Nioche musiąue de Kotkowski. Paris, 
1883 (Nuty z tekstem). 

— Chwila zemsty, obacz: Godebski J. 

— La Gomódie infernale, exaroinóe par M. 
Mickiewicz dans ses lecons du College de 
France. (Z Revue independante du 10 Mars 
1843.) Paris, w 8ce. 2 franki. 

— Drames polonais, ler les Confśdćrós de 
Bar; 2e Jasiński ou les deux Poloffnes; publi- 
śs pour la premierę fois, avec pr^ace de Lad. 
Mickiewicz, avec une eau- forte. Paris, librai- 
rie du Lnxembourg, 1867, w 16ce, str. Xyi 
i 86, z portr. K. Puławskiego. 1 frank 50 centim. — Dythyrambe a la Jeunesse. Traduit par 
Boyer I^ioche. Paris, 1831, w 32ce. 

— Dziadów Gzęśó III. Paryż, autor, 1882, 
w 12oe, str. 285. 10 zip. 

— To*. (Tom IV. paryzkiój edycyi poeiyi.) 
Wydanie drugie, ozdobione popiersiem autora 
podług medalionu P. Dawida, przez Anto- 
niego Oleszczyńskiego. Parył, druk Pinarda, 
1833, w 12ce, str. 288. 5 frank, -f -f + 

— Dziady (Litografia potajemna przez ucz- 
niów Uniwersytetu). Kijów, około 1860 roku. 

— Dziady. Nowe wydanie zupełne. Wro* 
cław, Szletterowska Księgarnia, 1862, w 6oe, 
str. III i 272. 1 tal. 10 sgr. 

— Dziady. Drugi syn Księcia Lippe Schaum* 
burg, tłómaczył r. 1862 na niemieckie Dziady 
Mickiewicza. (Rękopis). 

— Dziadi ou la Fetę des morts. Poeme tra- 
duit du polonais. 2de et 3me Parties. Paris, 
Gletienne, 1834, w 16ce. 

— Dziady. Część II. i IV. Przekład Bens- 
dyktowa, w wydaniu Baksta zagranicznem 
pisarzy klasycznych, w rossyjskiem tłómacze- 
niu. 

— Praotcy (Dziady). Część II. Z polskiego 
M. W. (Wronczeuko). Newski Almanach, 1829, 
str. 134—171. 

— Dzieła Wydanie zupełne, przez dzieci 

autora dokonane. Tomów lY. Paryż, Księgtr* 
nia Luxemburgska, 1868, w 8ce; Tom I, str. 
VI i 420; Tom U, str. 478; Tom III, str. 854; 
Tom lY, str. 379. 14 frank. 50 cent. 

— Tołsamo. Tamie, 1868, w 12ce; Tom I, 
str. 414; Tom Ii, str. 475; Tom III, str. 864; 
Tom lY, str. 370, z 1 portr. 

— Tofc, edycya druga (tytułu), 1869, w 12e«; 
Tom I, str. XII i 455; Tora U, str. 475; Tom 
III, str. 354; Tom lY, str. 379 (r. 1868). + 

Treść : I. Ballady i romanse ; Sonety ; Sone- 
ty krymskie; Wiersze różne; Powiastki i 
bajki; Ttómaozenia; Zdania i uwagi; Obja- 
śnienia. — II. Grażyna; Konrad Wallenrod; 
Dziady. — III. Pan Tadeuss; Objaśnienis; 
Warianty. — IV. Księgi narodu i pielgrzym- 
stwa polskiego; Artykuły polityczne; Arty- 
kuły literackie ; Hymny N. Panny i Chrystusa 
Pana ; Pierwsze wieki historyi polskiój ; Dzieje 
mityczne Slawian pod Lechami; Dodatek. 

— L' Ćglise officielle et le Messianisme. 
(Gours de littćrature du CoU^ de France, 
1842—1843) publice d' aprós les notes stóoo- 
graphićes. II. Części. Paris, au comptoir des 
Imprimeurs-Unis, Quai8 Malaąuais, 11 — 16, 
1845, w 8ce; Część I, str. Xn, 548 i tablica; 
Część II, str. XY i 304. h- 

— Ćtudes de Cours de la literaturę slafe. 
Rok III. Paris, 1842—3, w 4ce (autografów.) 

-— Farys. Grażyna. Lipsk, druk i nakład 
Brockhausa, 1852, w 16ce, str. Y i 84. 3 złp. 

— Farys, arabska powieść. Utwór liickie- 
wicza. Tłómaczenie (i-na Sianowa. Moskiew- MlCKl£WtCZ. 111 •ki Telegraf. Cs^ XXIX. Lipsk, 1829, sir. 
450-467. 

— Fam, kassyda..... Tfómaczyl W. Sccza- 
fiojrj. Podsneinik, 1829, etr. 17—27. Tlóma- 
csenie zrobione 8 rękopismu, nim utwór zo- 
stał wydmkowanym po polska. 

— Roskąja Btesteda. Poemat Farys. (A. So* 
kołów.) Tom I. Lipsk, 1858, w 8ce. 

— Farys (Bnłbaryn). 

— FafjB, Powrót taty, Rybka, Alpnhara, 
omieszcsone w III. Tomie „Zbiorą poezyi 
W. Benedyktowa,^ wydanie 1856 r.; Oda do 
młodości, zamieszczona w „Nowych poezyach*' 
tsgoi aotora, wydanie 1857 r. 

— Sebera Alojzy, w Zbiórka Gediohte. 
Lwów, 1858. (Mieści przekłady Farysa i Al- 
pohary.) 

— Warzbaoh, w Zbiorze poezyi Cameen, 
1857, Dńsseldorf, mieści przekład Farysa. 

~ Farys, kasida ke cti emira Tadi-al- 
Fecbra, od A. Mickiewicza, preloiil Josef 
Kolii*. Naród ni Knihtiskarna: h L. Kober w 
Prasę, nakładem ylastnim, 1866, w 8ce, str. 8. 

— P. Riye między poezyami swojemi ogło- 
sił w rokn 1842 Uomaczenie Farysa po an- 
lielska. 

— Le Faria, poeme suivi de deuz frag- 

■ens de Conrad Wallenrod par le mdme aa- 
lar. Traduit par Michael Borch. Petersbourg, 
98, w 8oe, str. 47. 

~ Knrse Gedichte. Leipzig, 1835, w 12ce. 

*- Drei Gedichte von Mickiewicz in Masik 
nsetst yon Moniuszko. Berlin, bei Bote nad 
bok, 1889. 

<— Grażyna, powieść litewska. Poznań, na- 
Uidem L. Merzbaoha, 1851, w 82ce. 

— Toi. Poznań, w drakami Bernarda, 1851, 
«4ce. 

— Toi, s 5 illastraoyami Antoniego Zale- 
i|ls|o. Posnań, T. K. Żapański, czcionkami 
IL Zoema, 1861, fol., str. 59. 6 Ul. 

^ — Grażyna, die schdne F^rstin, eine litaa- 
inhe 8age; Farys. ein besuhreibendes Gedicht ; 
Abohara, eine Balladę, dbersetzt von A. J. 
Bolek. Teacben, 1860, w 16ce, str. 78. 4 złp. 
+ + 

— W Zbiorze poezyi Krystyna Ostrowskie- 
fS^ Mnits d* Ezil, 1835, nmieszozone tłóma- 
Wttia Grałyny, powtórzone w drągiem wy- 
iaia tychie poezyi, pod tytułem Semaine 
i* £zil, 1837 roka, z dodaniem tłómaczenia: 
Ffema, Redaty Ordona, do Matki Polki i 
Marzą. 

— Graiyna, przekład czeski Wacława Stal- 
in w roka 1865. 

-o Graiyna, przekład na rossyjskie proz% 
Alabina Piotra w Kiachoie r. 1862. ^ ToŁ Uómaozył Benedyktów roka 1862 
W Siliosole pólnocoeji Nr. 1. — Graiyna, przekład całkowity na serb- 
skie Stojana Nowakowicza, drakowany w Cza* 
sopiśmie Dabrownik, 1874. 

— Hymn do młodości. Warszawa, drakiem 
Stereotyp., 1831, w 8ce, str. 6. 

— Histoire popalaire de Pologne, pablióe 
avec notes et chapitres complómentaire, par 
Ladislas Mickiewicz. Paris, Hetzel, 1867, w 
16ce, str. XXiy i 617. 2 złr. 93 kr. -{■ 

— Historya polska w głównych jej zary- 
sachf z notami i prisedmow% tłomaczy, i do- 
daniem poglądu na ostatnie wypadki, przez 
Władysława Mickiewicza. Tom 1. Paryi, na- 
kładem Księgarni Luksemburgskiej, drukiem 
Rouge fróres, 1871, w 8ce, str. XXIII i 353. 
2 złr. 50 cent. 

— Do Joachima Lelewela z okoliczności 
rozpoczęcia kursu historyi powszechnej w 
Uniwersytecie Wileńskim, doia 6go Stycznia 
1822 roku. Wilno, w drukarni A. Marcinków* 
skiego, 1822, w 8ce, kart nieliczb. 6. -i- -f- 

~ Konrad Wallenrod, powieść historyczna 
z Dziejów litewskich i pruskich, przez Ada- 
ma Mickiewicza. Petersburg, druk Karola 
Kraya, 1828, w 8ce, str. YIII i 96, rysunków 
litogr. 3. -f 

— Tenie tytuł, w Petersburgu za pozwo- 
leniem Cenzury wydana. Kraków, nakładem 
Henryka Bogusza i Mieczysława Darowskie- 
go, druk Braci Gieszkowskich, 1828, w 800, 
str. VIII i 96. + -ł- -f 

— Toi. Lipsk, druk Brockhausa, 1816, w 
16oe, str. 117. 3 złp. 

— Toi, Mrydanie miniaturowe. Lipsk, Brook- 
hauz, 1858, w 16ce, str. lY i 117. 3 złp.; opra- 
wne wyzłacaue 5 złp. 

— Toi, z illustracyami Antoniego Zale- 
skiego, wykonanemi na miedzi przez 8. Łu- 
komskiego. Poznań, J. K. Żupański, czcion- 
kami M. Zoerna, 1864, fol., str. 79, z 8-ma 
illustracyami. 10 tal. 

— Toi, z Przedmową Aleksandra Chodćld. 
Wydanie drugie. Paryi, Księgarnia Laxem- 
burgska, ulica de Toumon 16, drak Braci 
Roage, 1867, w 32ce, str. 60. (Biblioteka lu- 
dowa polska Zeszyt XVI.) 25 centim.; na 
papierze welinowym 5 frank, -i- 

— Konrad Wallenrod i Graiyna, z prze- 
kładem francuzkim Krystyna Ostrowskiego 
i angielskim Leona Jabłońskiego. Wydania 
ozdobne za upowaiuieniem autora wykonane 
praca, nakładem i staraniem Jana Tysiewi- 
cza. Z 22 ma wi^kszemi drzeworytami, popier- 
siem autora, 4 kart nut muzycznych i wiela 
drzeworytami w tekście. — Konrad Wallen- 
rod et Grajina. Traduction francaise par C. 
Ostrowski. Traduction anglaise par L. Jabłoń- 
ski. £dition illustróe par Jean Tysiewicz. 
(Pseudonim Niewiarowicza). Paryi, 1851, w 
4ce, str. IX i 268. 26 frank. 

— Panna Jenisz przyjaciółka Mickiewicza 
zamieściła wyjątki z Walleuroda w Leipzigeir 
Jahrbuober, 1828 ozy w 1829 r, 112 MICKIEWICZ- — Koorad Walienrod.UetobicbtlicłieJUrsiih- 
Inng aus Littbaueni und Preumens Yorseit. 
Uebersetzt von K. Ł. Kaanegieaner. Leiptig, 
1834, w 8ce. 

— Elkan J. M. Przekład Wallaaroda na 
niemieckie. Drak aapowiedeiano w Warsza- 
wie 18S0 r. 

■ — Konrad von Wallenrod- Ein episches 
Gedicht im Tersmasse des Origf., iibersetzt von 
Otto Koniecki. (W Blfiten der 8laviscben 
Poesie.) Berlin, 1865, w 32€e, str. Xyi i 130. 

— Konrad Wallenrod. Uebertragen von D. 
Alb. Weiss. Bremen, Kuthmann et Conip.| 
1871, w I6ce, str. XV i 104. 12 sgr. 

— Konrad Wallenrod, roman historiqae, 
traduit da polon., par un auonyme (Boar- 
gaad de Maret). Ńouvelle traduction. Paris, 

2 Yoltaire Nr. 10 Denain, 18ii0 r., w 32ce. 

3 franki* 

— Konrad Wallenrod, poeme. Trąd. da po- 
lonais par Loisoa (A. K.) Paris, Ledoyen, 
1886, w 8oe. 4 franki. 

— Conrad Wallenrod, rócit historiąue, tire 
des annales d' Lithaanie et de Prusse. Le 
Faris. Sonnets de Grimee. Traduit du polo- 
nais par Fel. Miaskowski et Gustav Fulgence 
01ivier. Paris, libraire Sedillot, A. Barbier, 
1880 r., w 8ce, str. 75, z portretem autora. 
8 franki 50 centim. + 

— Conrad Wallenrod, Iśgende historiąues, 
d^ apres les chroniąues de Litbuanie et de 
PruBse, traduction de V nn dos fils de V au- 
teur (Ladislas), avec introduotion d* Armand 
Iióvy et 9 gravure8 sur acior d' apres Antoine 
Zaleski. Paris, libr. Luxembourg, 1866, w 4ce, 
78. 4 

— Urywek z Konrada Wallenroda. W Ro- 
akaja Biesieda umieścił N. W. Berg, 1858 r., 
II, str. 7—10. 

— Przekład Wallenroda przez J. Szersze- 
niewicza, wyszedł r. 1857 w Sowremionniku. 
Tom L1X, str. 374-451. 

— Konrad Wallenrod. Grażyna. Poemy. 
Perewod W. Benedyktowa, z rysunkami Tysie- 
wicza. Petersburg, M. Wolff, 1868, w 4ce, 
Btr. 191. 2 rob. 50 kop. 

— Około roku 1830 Księżna Wołkońska 
Zeneida przełożyła w Rzymie Wallenroda na 
rossyjskio. 

— Wyjątek z poematu Mickiewicza: „Kon- 
rad Wallenrod.^ Tłómaczył na rossyjskie 
Wronczenko. Odeski Almanach, z 1831 roku, 
str. 74—104. 

— Konrad Wallenrod, proz%. Szewyrowa 
przekład, 1830 r. 

— Konrad Wallenrod, po rossyjsku tłóma- 
eEeoie e polskiego Atanazego Sznigockiego. 
(W Czasopiśmie Swietosz). Moskwa, 1882, w 
8ce. W roku 1860 przekład Wallenroda przez 
A. Garbunowa ; zaś przekład T. Millera w Cza- 
fopiśmie: i, Boskie błowo.' — Gerbel Mikołaj tłómaozyt na roaayjskia 
ustępy z Watle^iroda: Wilia, Alpubara i t. d. 
Przekład Konrada przez S. na rossyjskie w 
Czasopiśmie Zorza. Petersburg, Listopad i 
Grudzień, 1871; Styczeń, 1872. 

— Konrad Wallenrod. Trąd. di Napoleon 
Giotti (pseudonym Jucbauda). W Rivista Cod- 
temporanea, Laty i Kwiecień, 1861. 

— Conrado Wallenrod, novella storica..... 
versione ita liana di Bottesini Archimede. Par- 
ma, tipografia di G. Ferrari, 1865 r. (Proz^ 
i wierszem.) 

— 1 Lituani (opera Wallenrod, z muzyk) 
Ponchiellego). 

— Przekład Wallenroda przez Daniła Medi- 
oz'a na serbskie. Nowy Sad, 1878. 

— Konrad Wallenrod, powest dĆjepisna f 
dejńw litewskych a pmskych. Pi^loiył ver* 
§em Wacław Sw. Śtulc. Praga, druk Arcyb., 
nakład Wacława Spinky, 1837, w 12ce, str. 93. 

~ Kaubek Jan Prawosław miał w r. 1831 
przekład Wallenroda, ballad i sonetów na 
czeskie. 

— Czelakowski przekładał Wallenroda na 
czeskie. 

— Konrad Wallenrod, tragedya, obacs: 
Mikowec 

— Conrad Wallenrod an bistorical poem., 
fonnded on events in the annals of Litnoania 
and Prussia, translated from the polisch, by 
Leon Jabłoński Cap tai n in the late polisk 
Army. Edinburgh, Traset etCrawford; Lon^ 
don, Henr. Washboarne; Dublin, W. Curry, 
Printed Thom. Constable, 1841, w 12oe, str. 
XVIII, nieliczb. II i 132. + 

— Tenże przekład w wydaniu Tyaiewicaa, 
1851. 

— Konrad Yalenrod an bistorical tale froa 

the Dolisch of translat by Cattley Henr. 

London, 1841, w 8ce, str. 168. 

— Korczma w Upitie i Grażyna. Dwie po* 
wiesti w stichaoh. Perewod z polskawo W. 
Liubicz • Romanowicza. Petersburg, typ. fi* 
Praca, 1862, w 12ce, str. X i 216. 

-- Korrespondencya Mickiewicza. Stadpun. 
Tom 1. Paryż, Księgarnia polska; Berlin, Księ- 
garnia Bebra, 1861, w 8oe, str. V^ i 9a ł 

(Julian Klaczko zużytkował listy i osobno 
je wydał.) 

— Korrespondencya. Tom I. Paryż, Księ- 
garnia Lusemburgska, 1870, w 8ce, str. 38^ 
8 i portret. + + + 

— Toż. Tom I. Wydanie drn^e. Paryż, 
nakład Księgami Luksembnrgskięj, 1871, w 
16ce, str. 111 i 863. 2 złr. 50 cent. 

— Toż. Tom II. Tamże, drakiem Rooge, 
Dunon Fresnś, 1872, w 8oe, str. 292. Za dwa 
Tomy 5 złr. 

— Toż, na Welinie ze stalorytami. 6 mb. 

— Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa 
polskiego. Paryż, nakładem aatorti druk 4« 
MICKIEWICZ. 118 ftearda, priy Oosi Yoltaire, 16» roku Pftń- 
■kngo 1882, w 83ce, str. 128. 2 ilp. 15 gr. 

+ -»- 

— Tok. Tamie, dnik A. Pinarda, 1832, w 
16oe, atr. 98. -f 

— Toi, wydanie drogie. Paryi, Hektor 
BoMaage, Jamuskiewics i Spółka, 1838, w 
92ce, atr. 128 (właściwie trsecie). 1 frank. 

— Toi, i^danie drogie. Arenion, drokiem 
Gaicharda ainć, 1838, w 8ce, sir. 70 (wyda- 
aie właściwie czwarte). + + 

— Toi. Niemcy, 1888, wydanie piąte? 

— Toi, trzy edycye w r. 1833 we Lwowie, 
w drakarni Słotwińtkiego , Korytki i inne, 
lecz B zatajeniem miejsca i droko. 

— Księgi narodu polikiego i pieUrrzymstwa 
polskiego. Wydanie ostatnie z Dodatkiem 
księgi innego aotora (Hofmanowćj) pod tyt. 
JNowj Job.*^ Ptt7if wydanie Jełowiokiego, 
1884, w 32ce, str. 158. 1 frank 50 cent 

— Ksi^ narodo polskiego i pielgrzymstwa 

Klskiego. (W Bibliotece lodowój. Zeszyt I.) 
ryi, drak Rooge, 1866, w 32ce, str. 6i, 
z prsedmow% Wladysł. Mickiewicza. 25 cen- 

tlBÓW. -f 

— Przekład w Wyjj|ikach z Ksi%ff pielgrzym- 
siw* polskiego, omieszczony byf w piśmie: 
«Oattica ilirska'' w r. 1888. 

^ Wyj%iki po litewsku przez Ludwika Wil- 
Ofiskiego drako wabo na o lotnych kartkach 
•11.1886. 

— bra literatury sławiańskićj (1840-1844) 
V|IMaaój w Ko]lef;ium franouzkiem. Tłó- 
tmsfi z francuskiego Felii Wrotnowski. 
UFfdany przez Redaktora Dziennika naród. 
Tsm6w IV. Paryi, 1841-.1844, w 12ce. 26 ztp. 
»fr. 

— Kora pierwBZoletni (1840 — 1). Paryi, 
tm, w I6ee, str. XYI i 889. 

^ Knrs dragoletni (1841—2). Paryi, 1842, 

1- Toi. wydanie dragie, 1842, w 16ce, str. 
08 i Xli. 

«- Eora tnecioletni (1842—8). Paris, impr. 
BoMOffae, 1844, w 16ce, str. XV i 218. 
iaainki. 

— Kors czwartoletni (1848 — 4). Paryi, 
'\ w 16ce, str. IX i 126. + ^ ^ 

*- Łittraiora słowiańska wykładana w Kol- 

ki||^m fipancoskićm. Tłómaczenie F. Wro- 

IWiwrfi iiigo. Wydanie trzecie, nowo poora* 

vlMM, W 8ee, zastosowane do dzieł Mickie- 

wisaa wydania paryzkiego , zaś w 12ce do 

taUago, wyszłego w Bibliotece pisarzy pol- 

dbab F. A. Brockbansa. Tomów IV. Poznań, 

hM. Żopańaki, 1865, w 8ce; Tom I, str. XL 

i 418; Tom U, str. X i 825: Tom III, str. 

II I Si6: Tom IV, str. VI i 212, ze wska- 

«Mm abecadłowf. W 12ce; Tom I, str. 

Wiifm i 588: Tom II, str. XII i 861 ; Tom 

IŁ ate. X i 301 ; Tom IV, str. VU i 248. 

TlA t + + — 11 libro delia nasione polacca dalprin- 
cipio del mondo fino al martirio delia Polo- 
nia. Tłómaczył Alb. Redenti w Annotatore 
ligo Stycznia, 25 Lutego, 3 Marca: Mądre 
Polacca, Ode alla glovinezza, Parma 1860. 

— Die Lilien, Balladę fibersetzt Yon Ign. 
Payersfeld. (Oddrak z Ost- und West) Paryi, 
1841. 

— List do Księcia Władysława Czartory- 
skiego. Londyn, 1855, w 8ce. 50 centim. 

— Listy do Konstancyi. Poznań, Merzbach, 

1863, w 4ce. 

— Livre des pelerins polonais, tradoit du 

polonais par le Cte Co. de Moutalembert 

suiyi d' un Hymne a la Polegnę par F. de 
La Mennais. Paris. nakład Januszkiewicza, 
u Eugeniusza Renduel, 1833, w 16ce, str. 
LXXV i 176. 10 frank. 4 

— Toi samo. Bruxella, 1834, w 12oe. 

— Toi samo, wydanie trzecie. Tamie, 1834. 

^ Toi, Eyangile de nation polonaise pen- 
dant son pćlerinage. Przekład Ludwika Lemai* 
tra. Paryi, impr im. de Brun, 1833, w 8oe, 
str. 32. (Skrócił ze 124 stronnic.) 

— Le Liyre de la nation polonaise et des 
pelerins polonais. Traduction nouvelle par 
Armand Levy, ayec une introduction et com- 
mentaires de Ladislas Mickiewicz. Paris, Den- 
tu, 1864, w 16ce, str. XXIV i 480. 7 frank. 
50 centim. 4 

— Przekład angielski uskutecznił Łach 
Szyrma. 

— Les Manes, poeme de Suivi de quel- 

aues poesies fogitiyes du meme auteur. Tra- 
auits par le Cmte Michel Boroh. Vilna, J. 
Zawadzki, 1859, w 8ce, str. 176 i 2 ryciny. 
10 złp. 

— Do Matki Polki. (Wiersz). Drezno, 1882, 
w 8ce. 

— £in Wort an die Mutter yon Polen 

ubertragen aus dem Polnischen in die deut- 
sche und franzosische Sprache yon Rafael 
Mora Ritter yon Korytowski, k. k. Rittmei- 
ster in der Armóe. Wiersz do Matki Polki 
przełoiył z polskiego na francuzki i niemiecki 
język R. M. K(orytow8ki). Na korzyść inter- 
nowanych. Tarnopol, drak J. Pawłowskiego, 

1864, w 8oe, str. 8. + 

— Przekład poezyi : „Do Matki Polki" Jest 
w Górowskiego powieści Stauislaus of Cra- 
cow, London, 1840. 1'rzekładu francuzldego 
dokonał St. Plater. 

— Melanges posthumes publićs ayec in- 
troduction, prefaces et notes par Ladislas 
Mickiewicz. Iśre Serie. Paris, libr. Luxem- 
bourg, impr. Ch. Noblet, 1672, w 8ce, kart 
2 tyt., 6 kart dedykacyi, str. XXIV i 868. + 

— Nordlichter. Eine Sammlung polnischer 
Dichtungen. Ins Deutsche ubertragen yon 
Ludwig Nabielak und J. B. Werner. Mit Bil- 
dtra TOD F. Fellner. 1. Bandchen. Farys, 

15 V • 114 lacKi&moz. m^^^^^m^^^ Konrad Wallenrod. Oraiyna. Stnttgard, 1834, 
w 8ce. 

— Oda do młodości, z tłómaczeniem obok 
niemieckiśm Karola Malisza. Przemyśl, drak 
Stauropigiański we Lwowie, 1848, w 8ce, str. 7. 

— Ode an die Jugend ubersetzt von C. 
Wurzbach. (Z tekstem polskim). Przemyśl, 
1844, w 8ce. 

— Odę do młodości umieściło czasopismo 
„Kwety,** 1834 r., n. 23. 

— Ad Napoleonem III. Caesarem Augusta m 
Ode in Bomarsandum captum. (Oddruk z 
Constitationela). Paryż, 1854. 50 centim. 

— Do Napoleona III. Na zdobycie Bomar- 

Banda oda Z łacińskiego przez Wiktora 

hr. Baworowskiego. Tarnopol, druk J. Pawłow- 
skiego, 1863, w 4ce, str. 4. + 

— GeaYres, tradaction nouvelle par Chri- 
stien Ostrowski. Tomów II. Paris, Delloye, 
1841, w 16ce, z portretem. 7 franków. 

— Oeavres poetique8 completes. Tradac- 
tion noayelle par Chr. Ostrowski. II. Edition 
2. Vol. Paris, Charpentier, 1842—44, w 12ce. 
7 franków. 

— Toć, de Professear de litterature et 

de langae slaye aa College de France. Tra- 
daction noavelle d' apres V edition orifirinale 
de 1844, par Christien Ostrowski. Troisieme 
ćdition omóe de deax planches en taille- 
donce. Tomów II. Paris, Plon freres, imprime 
par Plon freres, 1849, w 8ce; Tom 1, kart 2, 
str. XXII i 374 ; Tom II, kart 2, str. 423 i 1. 
+ + 

— Toż, de Ancien professear de littó- 

rature et de langae slave au College de Fran^. 
Tradaction da polonais, d' apres V edition 
posthnme de 1858 par Christien Ostrowski. 
Quatneme edition, ornee de deax planches 
en taille-douce. Tomów II. Paris, Librairie 
de Firmin Didot freres, 1859, w 8ce; Tom I, 
9tp. XXXIII i 482; Tom II, str. 468. + + 

— Toż, tradaites da polonais par Christien 
Ostrowski. Cinonieme ódition, ornee de deux 

Slancbes en taille-doace. 2 Yol. Paris, Firmin 
>idot, 1859, w 12ce. 

— Pan Tadeasz czyli ostatni zajazd na 
Litwie. Historya szlachecka z r. 1811 i 1812. 
W XII. Księgach, wierszem. (Poezyi Tom Y. 
i yi.) Wydanie Aleksandra Jełowickiego. 
Tomów II. Paryż, drak A. Pinarda, 1834, w 
12ce, z portretem aatora; Tom I, str. 256; 
Tom II, str. 304. 20 złp. + 

— Pan Tadeasz. Przekład przez Mikołaja 
Wasilewicza Berga na rossyjskie r. 1858—60. 
(W Moskwityaninie i w Oteczestwenyja Za- 
piski, 1862). 

— Herr Thaddeas oder Der letzte Sajazd 
in Lithaaen. Eine Scblachtschitz-Geschichte 
ans den Jabren 1811 and 1812. In 12 Biichem 
ans dem Polnischen in Gemeinschaft mit dem 
Dichter abersetzt yon R. O. Spacier. Leip- 
zig, Lorek, 1836, w 8ce, 41 ark. i portr. 3 tal. ^ Pan Tadeasz. Przekład na niemieckie 
przez Pindera, byłego Prezydenta Ssl^ika. 
(Rękopis). 

— Pan Tadeasz w białoraskiem narzectu. 
(Bylica pierwaja, przez W. M(arcinkiewicEa). 
Wilno, druk Syrkina, 1859, w 8ce, itr. 116 
i ly. (Bez tytnła wyszła pieśń I. i II.) + 

— • Pan Tadeasz, przełożony na czeskie przez 
Golla. Praga, 1872. 

— Pana Tadensza przełożyła na język ose- 
ski Elżbieta Krasnohorska w piśmie zbioro- 
wem: „Svietova poezye," 1874. 

— Pani Twardowska, ballada z illastrscy- 
ami A. Zaleskiego , wykonanemi na miedzi 
przez S. ŁukomsKiego. Poznań, J. K. Żaptń- 
ski, czcionkami M. Zoerna, 1868, w4ce, itr. 
11, z 5 miedzior. 2 tal. 15 sgr. + 

— Parnas nowy polski zawieraj%cy poezye 
różnych autorów. Oddział I. Poezye. Nows 
powiększona i przerobiona edycya. Poznań, 
we dwie kolumny, w nowej drakami Pom- 
pejusa i Spółki, nakład Heinego, z portretem 
aatora, 1832, w 4ce. 15 złp. * 

— Der polnische Pamass, oder die Aas- 
wahl der schonsten Gediohte ans den Yorzug* 
lichsten polnischen Dichtem ins Deatsche 
ubertragen and heraasgegeben yon Julioi 
Mendelsohn. Erste Liefernng. Karze Gediohte 
von Adam Mickiewicz. Łeipzig, Kohler, 1885, 
w 12ce. % tel. 

— Perewody iz Mickiewioza N. B. Berga. 
Warszawa, w typografii wojenno-policyjiłe|fo 
Zarz%da, 1865, w 8ce, str. 230 i 1 karta nie- 
liczbowtina. (Mieści ustępy z Tadeusza, Wtl- 
lenroda i Sonety.) 

~ Pierwiosnek, poezya Adama Mickiewi- 
cza z mazyk^ Lubomirskiego Kazimierza. 
Dzieło 53. Warszawa, nakład i sztych G. Ge- 
bethnera i R. Wolffa (Naty lit. W. Otto), itr. 
11. 3 złp. 

— Pisma na nowo przejrzane, dopełnio- 
ne i za zezwoleniem jego w tern siodmśm 
z kolei wydania do draka podane. (Z przed- 
mową Al. Chodźki). Tomów IV. Paryż, druk 
Bonrgogne et Martinet, 1844, w 16ee; Tom 

I, str. XV i 395; Tom II, str. 818; Tom Ul, 
str. IV i 426; Tom IV, str. 808. 

(Po raz pierwszy ogłoszone tu zostały: 
Rozum i wiara, Aroy-Mistrz, Mędrcy, Roz- 
mowa wieczorna , Do M. Ł. , Do Bogdanz 
Zaleskiego, Do Matki Polki, Reduta Ordona 
(która akazała się była z poezyami Garc^- 
skiego). Śmierć pułkownika.) 

— Pisma, wydanie nowe znacznie powięk- 
szone, z portretem autora i ośmia rycinami 
na stali, z dodaniem wspomnienia o życia 
aatora, przez Władysł. Wójcickiego. Tomów 
VIII. Warszawa, S. H..Merzbach, drakiem J. 
Jaworskiego, 1858—59, w 8ce; Tom 1, kart 
3 nieliczb., str. LXXXIV, LXX1V i 246; Tom 

II, str. VIII i 320; Tom III, str. II i 282; 
Tom IV, str. 283; Tom V, str. 284; Tom VI, MICKIEWICZ. 116 tir. XI i 299; Tom YII, str. XTV i 816 ; Tom 
Tm, 8tr. XXVII i 874. 66 złp. 20 gp. + 

— To samo na papierze welinowym, z 6 
rjoinami na atali. 100 złp.; zniż. 7 rab.; znii. 
5 rab.; znił. 4 rab. 

— Pisma, wydanie zupełne. (Staraniem East. 
Jioaszkiewicza i Juliana Klaczki). Tomów XI. 
Ptryi, nakład B. Wolffa w PetersborgOi drnk 
Martineta; Tom IIL, Y. do XI. roku 1860; 
Tom I.. II. i IV. r. 1861: Tom I, str. 600; 
Tom II, Btr. 880; Tom III, str. 270 i IV; 
Tom IV, str. 480; Tom V, str. 432; Tom VI, 
«łf. 826; Tom YII, str. 420; Tom VIII, str. 
450; Tom IX, str. 876; Tom X, str. 610; 
Tom XI, str. 304. Za XI. Tomów 60 frank. 

(Pierwsze VI. Tomów obejmują utwory 
Adtma Mickiewicza polskie, a od VII — XI. 
Toma ^Cours de literaturę slaye," z r. 1840 
Dową tylko okładkę i tytuł dodano. Za pierw- 
itse VI. Tomów 46 frank.; zniż. 8 rub. (Rodzi- 
na otrzymała honoraryum około 12000 frank. 
W ih) edycyi opuszczono wiersz : „Niepe- 
wność.* Dołączono go na osobnój kartce. 

To wydanie zawiera 3 większych niezna- 
nych utworów oprócz tego waryanty. Nowe 
stwory obejmuje te: Królewna Lala i Król 
Bobo; Golono, otrzyiono; Pan Baron; Dzwon 
i dswonki ; Pchła i Rabin ; Przyjaciele ; Zając 
iisba; Koza, kózka i wilk; Król chory i lisy; 
Liii kozioł; Trójka koni; Tchórz na wybo- 
ncik^Żaby i ich króle; Osioł i pies; Chłop 
iteft; Piea i wilk; Żona uparta; Widzenie; 
Im%; Pieśni łołnierza; The meetinc^ of the 
«Mm; 2«aloty; Dwa słowa; W dzień od- 
JMii: Do mefifo Cycerone w Rzymie; Gdy 
li IMJ trup ; Te rozkwitłe świeżo drzewa ; 
Bo lamotnośoi ; Polały się me łzy ; Kochanek 
dsdiów; Nad wodą wielką; Do Maryi P. ; 
W imionniku U. Stołowińskiej : W imion- 
afla ♦♦ ; W imionniku ♦♦♦ ; Do imionnika A. 
1; Jastrząb ; Dziadów Część I ; Wiersz wstc- 
m do Pana Tadeusza; Goethe i Byron; 
libiennictwo polskie Maciejowskiego; Uwa- 
li Aad Jagiellonidą Dyzmasa Bońozy Toma- 
MMskiego. (Drukowane w Pamiętniku war- 
nwikim 1819 r. miesiąc Styczeń.) Korespon- 
iM^ta.) 

* Pisma, nowe wydanie zupełne. Tomów 
V. lipsk. F. A. Brockhaus, 1862, w 8ce; Tom 
I str. Vin i 271 ; Tom II, str. V, 230 i VI ; 
Tam lU, sir. 264 i VIII; Tom IV, str. 812 
i TUI; Tom V, str. 284. (Z Biblioteki pisa- 
vnr polskich. Tom V1II'-XjI. Jestto przedruk 
N9^ paryakiój, w którym również pomi- 
lięto wierai: „Niepewność.^) 6 tal.; egzem- 
mne oprawne w płótno angielskie, z naro- 
mijm stemplem w złocie, są do nabycia po 
KO Igr. na Tomie dopłaty.) -i- -f -f 

^^ Toi. Tamie, Tom VI. Pisma pośroier- 
tek 1869 (Biblioteka pisarzy polskich Tom 
UDQ» w 8ce, str. 199. 1 tal. -t^ 

•- Poeaies da Traduits du polonais par 

SkH. F. Miaskowski et G. Fulgence. (Kon- 
lUWillearod, Sosety, Faryi.). Paris, Sedil- lot (}rand, 1880, w 8ee, str. 80 i portret po* 
ety. 8 franki 76 centim. 

(Rozsprzedauo od razu tak, że księgarze 
nie zdołali nawet kilku egzemplarza przesłać 
do Warszawy. Tutaj Sonety Krymskie i Farys, 

Erzełoźone prozą przez Mickiewicza dla rzeź- 
iarza Dawida.) 

— Tamże miano bić r. 1880 wydanie dru- 
gie w mniejszym formacie. 

— Poezye Tomów III. Wilno, druk J. 

Zawadzkiego, 1822—1828, w 16oe ; Tom Ill-oi 
pod prasą. Tom I. r. 1822 str. XL, II, 140 i 
kart 2; Tom II. r. 1823 str. 214, nieliczb.2; 
(Tom III. nie wyszedł.) 4 

(Pierwszy Tom zawiera: O poezyi roman- 
tycznej. Ballady i romanse : Pierwiosnek, Ro- 
mantyczność, Świteź, Świtezianka, Rybka, 
Powrót taty, Kurchanek Matuli, Do przyja- 
ciół, To lubię. Rękawiczka, Pani Twardow- 
ska, Tukaj", Lilie, Żeglarz, Dudarz, Hymn do 
najśw. Panny Maryi, Warcaby, Przypomnie- 
nie, Sonet.— Tom II: Grażyna, Upiór, Dziady 
Część II. i IV.) 

— Poezye Tomów III. (Z poprawką Tom 

1. i II.) Paryż, Tom I. i II. wydanie Leon. 
Chodźki; Tom III. nakład hr. Ostrowskiej z 
Sanp^uBzków, druk Barbezata i Delarue (Roret), 
druk J. Pinarda, 1828—29 i 1882, w 12ce; Tom 
I, str. VU i 236; Tom II, str. 216; Tom III, 
str. 204, z popiersiem autora. 16 frank, -f 

(Mieszczą prócz znanych : Pożegnanie Ghild 

Harolda z Lorda Byrona; Do M wiersz 

napisany w r. 1822. Wiersze ogłoszone po 
raz pierwszy w Dzienniku warszawskim na 
rok 1826-1829. Tom III. zawiera: Konrad 
Wallenrod, Odę do młodości, Sen z Lorda 
Byrona (wyjątek z Dziennika warszawskiego 
na rok 1826), Nowy rok 1826 (wyjątek z Bibl. 
polskiej). Panicz i Dziewczyna, Wiersz do 
imionnika Ludwiki Mackiewiczównej, Do Ale- 
ksandra Chodźki, Wiersz w imionniku K. R., 
Basza, Chór Strzelców (wyjątek z Gazety pol- 
skiej, 1827 r.), Kuthanasia (z Biblioteki pol- 
skiej), Toasty.) (Do tego należy Tom IV. wy- 
dany 1882 r. obejmujący Dziady.) 

— Poezye. Tomików V. Poznań, wydanie 
J. Muczkowskiego, własność autora, drukiem 
Wilhelma Deckera i Spółki, Tom V. druk 
Poropejusa i Spółki, 1828, w 16ce; Tom I, 
str. XXXVII, 184, kart 6 i popiersie autora; 
Tom II, str. 211 ; Tom III, kart IV, str. 6— 
189, karta 1, kart muzycznych 2; Tom IV, 
kart 6, str. VIII i 111; Tom V, kart 2, str. 
XL i 96. 20 złp. + 

— Poezye, wydanie nowe pomnożone. To- 
mików II. Petersburg, autor, druk K. Knga, 
1829, w 16ce, str. 624. 24 złp. 

(Zawierają : jako przedmowa : Do recenzen- 
tów warszawskich, z nowych ballad: Rene- 
gat, Czaty, Trzej Budmowie. Nadto: Na 
pokój grecki. Popas w Upicie, Farys, Szan- 
fary. Do Doktora S., Pożegnanie, Ugolino, 
Ciemność, Podróżny, Pieśń myśliwska, Mor- 
laoh w Wenecyi.) 116 MfCSlEWIGZ. «- Poesye. Tomów V. w jednym. Wtrua- 
ws, 1832, w 8oe, str. XXyiII i 200, nielic«b. 
2, lyoina 1, naiy 1. 

— Poesye. Tom lY. (Dzitdy). Paryi, 1882, 
w 8c6, 8tr. 285. 

— PoeEye, nowe, pomnożone i zupełne wy« 
danie. Tomów III. Warszawa, S. H. Mens- 
bach, 1838, w 12ce, z popiersiem autora i 2 
rycinami. 20 zip. 

(Tom I: O poesyi romanlycznój, o kryty- 
kach warszawskich, ballady i romanse, Sonety; 
Tom II: Wallenrod, Graiyna, poezye mniej- 
sze; Tom III: Dziady, wiersze rółne.) 

— Poezye, nowe wydanie ]^rzejrzane i po- 
prawione przez autora. Tomów ylll. Pai^, 
nakładem Aleksandra Jelowickie^ i spółki, 
1883—44, w 12ce; Tom I: Ballady, romanse 
i wiersze róine: Tom II: Konrad Wallenrod 
i Grażyna; Tom III: Dziady, Cześć II. i IV. 
Sonety: Tom IV: Dziady, Część III; Tom V, 
i VI: Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na 
Litwę, historya szlachecka z r. 1811 i 1812, 
w 12 Księgach; Tom VII: Poezye Lorda 
Byrona: Giaur, tlómaczenie przez Mickiewi- 
cza i Korsarz, tlómaczenie przez Odyńca; Tom 
VIII : Wiersze różne, z dodaniem zdań i uwag 
z dziel Jakóba Bema, Anioła Ślęzaka i St. 
Martina. (Jest to zbiór w jedne całość Tomów 
różnych wydań. Tom I — III. wydania z roku 
1828—1829, BarbezaU; Tom IV. roku 1832; 
Tom V. i VI. z r. 1834 i Tom VII. r. 1835; 
Tom VIII. z r. 1836, tylko datę kart tytuło- 
wych zmieniono). 

— Poezye. (Wiersze różne). Tom VIII. 
Paryż, nakładem Jełowickiego, 1886, w 16oe. 
5 frank. 

— Poezye. Tomów III. Paryż, 1888, w 12ce. 
(Przedrukowano pierwsze III. Tomy, aby utwo- 
rzyć cały zbiór.) 25 złp. 

— Poezye. Pan Tadeusz. Tomów II. Toruń, 
nakładem Ernesta Lambecka, 1859, w 12ce. 
2 tal. 

— La politiaue du dix-neuTieme siacie, 
publice avec preface et annotations, par Ladis- 
las Mickiewicz: I. PoIitique polonaise. (Arti- 
cles du P^lerin polonais). II. Politiaue fran- 
catse (Articles de la Tribune des Peuples). 
III. Politique europóenne. (Le tzarisme, la 
Pologne et Napoleon, 8vec V image de Napo- 
lóon pleurant sur la carte d' Europę). Paris, 
1868, w 16ce. 8 franki 50 centim. 

— Toż. Paris, libr. Luxembourg, 1870, w 
8ce, str. LXXXI i 505. + 

— Reduta Ordona. Opowiadanie Adjutanta 

Generałowi Umińskiemu poświęca Drezno, 

1882; Lipsk, 1833, w 8ce, str. 7. + 

(Inna edycya w dziełach Garczyńskiego St. 
Paryż, 1833.) 

. — La religion et la politiaue. (Rok V. 
prelekcyi). Paris, typogr. de V unirers., 1845, 
w 8ce. 

-- Rozmowa i Sen, poez^^a Adama Mickie- 
wicza, muzyka Lubomirskiego Kazimierza* Wydanie dmąie. Rozmowa 6 itl^, 8ea 6 str* 
Warszawa, nakł. i sztych G. Gebethnera i R. 
Wolffa, litogr. W. Otto, 1863, str. 6 i 6 (Noty 
z tekstem). 2 złp. 

— Russland. Eine Sohildamng von A. Mie- 
kiewicz P. L. et F. N. Paris, 1833, w 8ce. 
y, tal. 

— Rzecz o literaturze tłowiańakiój wykła- 
dana w Kolleginm franouzkióm. Rok I. 1S4D 
-1841. Wydanie dmgie poprawne. Poznań, 
Stefański, 1850-51, w 8ce, str. XIV i 362. 
1 tal. 15 sgr. 4 

— Tom II. do IV. 1842-1844. Tamże, 1851, 
w 8ce, str. 250, 198 i 119. + 

— Les premiers siedes de V histoire ds 
Pologne. Traduits du Polonais par les fils de 
V auteur (Ladislas) sur le manuscript iuedit 
Paris, Księgarnia Luxemburgaka, 1867, w 8ce, 
str. 184. 1 tal. 

— Toż. Tamże, 1868, w 16ce, str. XV i 
178. + 

— Les Slaves. Cours profease au Gollóffs 
de France, 1840—1841 et publić d* apr^s lei 
notes stenographique8. Tomów V. Paris, 1849, 
w 8ce. Tom 1 : Les pays s]aves et la Polo- 
gne ; Histoire et litterature. Parjź, au Comp- 
toir des imprimeurs unis, Gomon editeur, 1849, 
w 8ce, kart II, str. III i 419. + — Tom II. 
1841—1842: La Pologne et le Messianiims. 
Histoire, litterature et politiaue. Paris, Is 
meme, 1849, w 8ce, kart 2, str. 450. + — 
Tom III: La Pologne et le Mesaianisme. Histoi- 
re, litterature et philosophie, 1849, w 8os, 
kart 2, str. 376. - Tom IV. i V : Eglise, RsK- 
gion, Cours 1842—48, 1843—44, 1849, w6es; 
Tom IV, str. XII i 648; Tom V, str. XV 
i 804. 87 frank. 50 centim. 

(Pierwsze III. Tomy drukowane podczas 
niebytności autora w Paryżu, wyszły w Msja 
1849 r. Dwa Tomy poprzednio wydane w 1845 
roku stanowi% Tom lY. i Tom V. edycyi.) f 

— Les Slayes, Histoire et litterature des 
nations polonaise, Bohemę, Serbe et Rossa 
par Cours professó au CoU^e de France 

Ł1840-42). Tora I: Introduction par Ladiil 
lickiewicz, str. VIII, Preface str. IV i 419; 
Tom II: str. IV i 450; Tom III, atr. IV i 376. 
Paris, libr. du Luxembonrff, 1866, w 8oa. 

(Tytuły dorobione do eaycjri z roku 1842 
i wstęp Władysława Mickiewicza), -f 

-^ Les Slaves, Peglise offioielle et le Mes- 

sianisme par Cours Prof. aa Coll^ de 

France (1844—44). Paris, libr. Luzembonrg, 
1866, w 8oe, str. IV i 510, IV i 804. + 

— Les Slayes. Cours professó au Coll^ 
de France. Tom I— V. Bez wyr. m. i r., w fie 
(litografowane). 

— Sonety. Moskwa, autor, dmk Uniwersy- 
tetu, 1826, w 4ce, str. 48. Na czele 2 kart 
litograficznych z napisem: Sonet V. Widok 
Czatyrdachu ze stepów Kozłowa, z polskiego 
na wiersz perski przełożył Mirza Dsiafiur Top* 
czy BaszAi Profaaaor A^^nakt w UniwaBijrU- 
MICKIEWICZ. U1 eie Felenboi^kifii , ilómaoz w EoUegiusi 
uytlyekiśm i Kawaler Orderu św. Włodzi* 
aiena klassy IV. (Niektóre egzemplarze s) 
bez ^ch dwóch kart.) + 

«- Sonety, s outami kompozycji Karola 
Lipińskiego. Lwów, nakład Kubo a i Milikow- 
ibeffo, w 16c6, sir. XII i 60. + 

(Sdycya trzecia jeet w Polybymnii Juliana 
Szczepańskiego we Lwowie). 

— Sonety Krymskie. Warszawa, 1867, w Sce. 

— Die Sonette yoo deutsch Yon Peter 

Comelius. (Uniwersał -Bibliothek, 76). Leip* 
lig, Yerl. Pbil. Reclam Jan, bez wyr. roku, 
w ]6oe, str. 46. 2 sgr. 

(Sonety tióraaczyti do czasopisma Mnemo* 
•vne, wychodzącego od 1 Stycznia 1824 r.: 
Siroppel i Adolf Siwiński. Ostatni przełożył 
,Pieszccotkc,^ a r. 1884 w swoje -„Liryscbe 
Blitter,* wcielił przekład sonetów. — Schwab 
Gostaw przełożył sonety : Cisza morska, Cza- 
tyrdsch, Ruiny Haremu. Podobnież umieścił 
kilka sonetów w „Deutscber Mnsen Alma 
nsdi," na 1834 r.) 

Blśtter fur literarische Unterbaltung 1830 
mieszczą przekłady sonetów : Poranek i wie- 
eter, Widok gór i początek Dziadów Cz^ II. 

— Przekład niemiecki Franciszka Homa 
dSYohły wyesedł w Berlinie 1872. 

— Sonety. Przekład czeski J. Rotba (w Cza> 
ll|iimie: „Ztota Praga, 1865.'') 

• Feszka przekładał ballady i sonety na 

"- Sonety Krymskie i Farys. 8 ćeskim pre- 
Urim Josefa Kolare. Biblioteka polska I. 
Olgi, Kober, 1868, w 16ce, str. 58. 20 kr. 

^ Sonety. Przekład francuski Rogera Ra- 
«|iikiego. (D? RoTue de Paris). 

k*» La Crimee poetique. Traduction des 
iHMts (Juliana Klaczki). Liyraisons de la 
hrte Contemporaine des 30 Avril et 15 Mai 

^ąic Er^stawi przełożył r. 1848 Sonety 
ii|tukie i unprowisacyc „Samotnoóć*' na 
flpjjtkie. — WiazemskiKsiąźc: Sonety krym- 
ikla (w Czaaopiśmie Telegraf, moskiewski, 
ttK7 r., Nr. 7). — Dmitriew : Sonety po ros- 
fMp. — Ihczewski A.: Sonetów kilka w 
ma.: Kwiaty północne na rok 1828. — Wol- 
liiikii Kai^tna Zenobia: Sonety. Przekład 

— Kiymskie Sonety Adama Mickiewicza. 
TKnaesenia i naśladowania Kozłowa Iwana, 
llMNepeicyn. St. Petersburg, 1829, w 8ce.— 
WlOWski prsełolył Sonety Krymskie w fej- 
MWa Odeakieco Wiestnika 1858 r.— Pogow- 
M U. wydał Krymskie Sonety w Odeskim 
Wiatolkii 1828—24. Tłómaczenie Omulew- 

ap» Sonetów wyszło w St. Petersburgu, 
»w Soe. 

j«v fcftaty Krymskie przełoiył na język ros- 
WPŁp» Mrów. Wyszły w Petersburgu roku — Sonetów siedmnaśoie. Tłómaczenie B. 
Borunowicza. Petersburg, 1829. 

M. S. w Czasopiśmie Petersburgekim Zorza. 
Przekład 15 Sonetów na rossyjskie. Sonety 
tłómaczył takie Werderewski. 

W. Szczastny tłómaczył na rossyjskie Cza- 
tyrdach, Aluszta w nocy. Spotkanie, w piśmie : 
Album muz północnych, 1828. 

— Śpiew Strzelca z poezyi A. Mickiewicza 
ułoiony na gitarę hiszpańską przez K. Kot- 
kowskiego. Wilno, w litografii Uniwersytetu 
Wileńskiego, 1830 (Nuty). 

— Śpiewnik domowy VI. i YII. Moniuszki, 

złożony z poezyi, ballad z portretami 

poety przez Thoulliona i kompozytora. Wil- 
no, nakład Zawadzkiego, 1859. 

— Świtezianka- Ballada z polskim i nie- 
mieckim tekstem ułożona na fortepian przez 
Dra Loeve. Poznań, Stefański, około 1845 r. 
1 Ve tal. 

(Przekład na niemieckie roku 1824 przez 
Pola PoUenburga w Mnemozynie). 

— La Tribune de peuple. Journal quoti- 
dicn. Redaktor od 15 Marca 1848 do 10 Lut. 
1849 Adam Mickiewicz, Gerant Carpentier i 
Hermann. Spółpracowiiicy : Xawery Godebski, 
F. Grzymała, Aawer Bronikowski, £dmund 
Chojecki, K. Kunaszowski. Z Rossyanów, Ssa- 
dzenów, z Niemców Ewerbeste, nadto Fran- 
cuzi. 24 frank. 

— Ucieczka, ballada. Warszawa, Merzbaoh, 
1832, w 12ce. 1 złp. 15 gr. 

— Toż. Tamże, ISSa 1 złp. 

— Pierwsze wieki historyi polskiej. Dzieło 
pośmiertne. Paryż, Księgarnia Luksemburg- 
ska, 1868, w Sce, str. XXXIV i 119. + + 

— Wiersze różne polityczne, zdania i uwa- 
gi przez Paryż, Księtrarnia Luxembargska, 

druk Rouge, Dunon i Fresne, 1667, w 16ce, 
str. 32. (Biblioteka ludowa polska, Zeszyt 
XXVI). 25 centim. -i- 

— Sammtliche Werke des Adam Mickie- 
wicz. Erstef Theil. Gedichte aus dem Polni- 
scben ubertragen von Karl Hiankensee. Erstes 
Heft des polnischen ParnaAftes. Berlin, 1836, 
w Pice, 17 ark., mit 2 Sieindrucken. 1 tal. 
12 sgr. 

— - Obacz: Gedichle. 

— Vor]esungen dber slavische Literatur 
und Znst&nde, gehalten im College de Fran- 
ce in deu Jahren von 1840—44, von Deut- 
sche, mit einer Viirrede des Verfa88ers ver* 
sehene Ausgabe. (Tłómaczył Siegfried Towi- 
ańczyk i Kazimierz Kunaszowski). In zwei 
Theilen oder Tier Abtheilungen. Leipzig und 
Paris, Brockhauz i Avenariu8, 1843, w Sce; 
str. XXX i 651, VI i 447. + 

— Vorlesonffen Ober 8lavisehe Literatur 
und Zustande. Neue Ausgabe. IV. Theile oder 
VIII. Lieferungen. Leipzig, Brockhauz, 1849« 
w 12ce, str. XXX i 651, XIV i 447, XXVII 
i 357, XIV i 229. 4 tal. Nowy tytuł do da- 
wmejśzćj edycyi. 118 MICKIEWICZ. — Wybór pism. Lwów, 1827, w 8ce, sir. 
179. (Stanowi Tom lY: Polihymnii wydania 
Jul. SzczepADBkiego. Mieści : Oda do młodości, 
Dziady Część II. i lY, Ballady i romanse, 
Wybór Sonetów, Sonety Krymskie, Romanty- 
oznośó, Ballada). 

— Zaręczyny Zosi. Lwów, druk Winiarza, 
1862, w 4ce, karta 1. (Ustęp z Psna Tade- 
usza. Dodatek do mnzyki tegoi tytułu przez 
Korytyńskiego). 

— Zywila, legendę lithuanienne, retrouvće 
et publióe, texte et traduction en regard, 
avec eau- forte de Bronislas Zaleski. Żywiła, 
powiastka z dziejów litewskich, odszukana i 
wydana z tlómaczeniem ft^ncuzkióm przez Wl. 
Mickiewicza. Paryż, Księgarnia Luxemburg- 
ska, 1866, w 16ce, str. 31, z rycin%. 3 franki, -i^ 

Tegoić samego dzieła odbito egzemplarze 
na papierze welinowym, z tytułem kolorowa- 
nym. 7 franków. 

— (Tłómacze pojedynczych pieśni lab ustę- 
pów na niemieckie są : Panna Jeniszowna 
1829 r.; Śliwiński r. 183i; Harro Harring 
(Wiener Zeitung 1831, Sonet Godzina) ; Mau- 
ritius r. 1843; Manfred r. 1833; Schwab 6us. 
r. 1833; Nitschmann H. r. 1860; A. Wojke 
r. 1859; Sebera Al., 1868; Blanokensee K. 
(w Schulza: Gross - Polens National - Sagen 
1845, ballada: Pani Twardowska); Na sło- 
wackie, 1860 roku. — Na rossyjskie : Puszkin 
r. 1830 (Wstęp do Wallenroda, Czaty, Trzech 
Budrysów) ; Gerbel Mikołaj ; Alabin P. ; Po- 
znański J. (Kurchan Maryli w „Moskiewsk. 
Tolegr." 1826, Część IX, str. 4—9; Soko- 
łów. — Na małomskte : Artemowski (Pani 
Twardowska, 1829); Padura, 1836; Wierni- 
kowsku — Na hebrejskie : Julian Klaczko roku 
1840. >- Na czeskie: Chmeleński roku 1830; 
Sztulc W., r. 1834; Peszka; Kamenicki Jaro- 
sław (w Czasopiśmie „Kwety** r. 1834, Widi- 
eni r. 1835, Znelka); Kalina Franc. J. (Powrót 
taty). — Na illiryjskie: 1838. — Na francuz- 
kie: Wincenty Budzyński, r. 1860. — Na an- 
gielskie: Onorowski r. 1840; El^nora Orle- 
bach, r. 1837 (Tam u Niemnowej rozłogi) ; Rive 
r. 1842; Tochmann w Ameryce.) 

Mickiewicz Adam, J. U. i Niemcewicz. Osta- 
tnie rymy : Treny wygnańca. Obacz : Nicmcc- 
wica J. 

(Mickiewicz.) Demonstration des Florentins 
au honneur d' Adam Mickiewicz et des Ayi- 
sós Polonais, 1848, w 4ce, str. 4. 

— Discours prononce k V installation de 
M. A. Mickiewicz, comme professeur ordi- 
naire de littórature latine dans V Academie 
de Lausanne, le 26 Juin 1840, par MM. de 
la Harpe, prósident du Conseil de V instruc- 
tion publique : C. Monnard Reoteur de V Aca- 
dómie, A. MicKiewicz rócipiendaire. Lausanne, 
imprimerie et librairie de Marc Duclouse, 
1840, w 8ce. 

•*- Galerie des contemporains illustres. 29. 
lirraison M. Mickiewicz. Paris, 1841, w 8ce. 

— Inanguration da monument d' Adam MiokiewicE k Montmorenoy , avec toos lei 
discours. Paris, 1867, w 12ce. 1 frank. 

— Le meme, avec texte polonais en refrsrd 
et 1' image du tombeau et du medaillon. (Esa- 
forte de Bronislas Zaleski). Paris, 1867, w ISos. 
3 firanki. 

— Separement: L' allooution de M. Wołow- 
ski, membre de V Institut Paris, 1867, w 8ce. 
50 centim. 

— Komitet do zebrania funduszu narodo- 
wego dla dzieci Mickiewicza. Paryż, drak Ł. 
Martinet, 1855, w 8ce, karta 1. (Wezwanie 
do składek). 4 

— Lista druga składki na fundusz naro- 
dowy dla dzieci Adama Mickiewicza. Paryi, 
druk L. Martineta, 1856, w 8ce, str. 8. + 

— Toż/ Lista trzecia. (Zebrano 102560 
franków). Paryż, druk L. Martinet, 1857, w 
8ce, str. 4. 

— Monument d' Adam Mickiewicz a Mont- 
morency. Notice et discours texte francais 
et polonais, ayec vignette et eauforte de Bro- 
nislas Zaleski. — Pomnik Adama Mickiewi- 
cza w Montmorency, poglądy i mowy, z tło- 
meczeniem na język francuzki i akwa* fortą 
Bronisława Zaleskiego. Paryż , Ksi^gamit 
Luiemburgska, 1867, w 16oe, str. 95. -i 

— Souscription pour la dotation des en- 
fants de Mickiewicz. Paris, impr. Martinet, 
(1855), w 8ce, str. 4. + 

— Wezwanie do składki na fundusz naro- 
dowy dla dzieci Mickiewicza. Paryż, Ł. Mar- 
tinet, 1855, w 8oe, str. 4. (Pierwsza lista przy- 
niosła 74814 franków). + 

— Zdanie sprawy (czwarte i ostatnie) Ko- 
mitetu funduszu narodowego dzieci Adama 
Mickiewicza. Paryż, druk L. Martinet, 1867, 
w 8ce, str. 8. (Ogół składek wyniósł 10S797 
franków 55 centim). + 

MATERIAŁY 

ODNOSZĄCE 8I9 DO HICKIBWIOZA BĄ*. 

Alabin Piotr. Prelekcye o Mickiewiczu w 
roku 1862 w Petersburgu po rossyjsku. 

Alliey Fryd. (Warcaby, wiersz). 

— Blatter f&r litterarische Unterhaltung 
w r. 1880, n. 200, podały biografię Mickie- 
wicza i przekład proz% Ody do młodości. 

Bełoikowski Adam (Wallenrod). 

Blueten (Koniecki, 1855). 

Budiyńskl W. (Paul de Saint-Yincent). Eon- 
▼ains et poeies modernes de la Pologne. Reyas 
Gontem poraine, Liyraison des 15 Novembre 
1859 et 29 fśvrier 1860. 

Byron. 

Caroye. Zur Beurtheilung der Bdoher des 
polnischen Yolkes und der polnischen Pilffer- 
schaft,18d4. Zdanie o tóm w Łitteratorblatt, 
1685, n, 80. ińcKifiwicż. 119 ChardM J. Łiitóratare polonaise. Eiade sar 
Adtm Miokiewioz (1796—1865) par Jacqne8 
CbtrdoD. Yersaillet, imprim. Anbert. mars, 
1866, w 8ce, str. 28. (Eztrait des roeraoires 
de la Societe des sciences morales, des lei- 
tret et des arts de Seine et Oise). 

Cfcłopicki Edward. Notatki z podróży po kra- 
jo (Litwa). Warszawa, 1863. 

Ckmielawski P. (Kobiety, 1878). 

Ciitdiko M. Siedm listów o legionie pol- 
skim we Włoszech przez Poznań, 1850, 

w 8ce. 

Cbojecki K. E. La Pologne captive et ses 
trois poetes: Mickiewicz, Krasiński, Słowacki. 
Riecs o Mickiewicza zawiera str. 86. 

Cybnlski W. Dziady Mickiewicza, krytyczny 
rozbiór zasadniczój idei poemata. Poznań, 
1868 rokn. 

Na pamiątkę pobytn B. Dawizona w Pozna - 
aio, Alpohara Mickiewicza, Gawęda o doro- 
•to W. Pola. Poznań, 1854. 

Eis polnischer Dichter und Mystiker. (Bio- 
grafia Mickiewicza. Europa 1868, Nr. 12). 

Dmaefcowski F. S. Odpowiedź £a pismo P. 
Miokiewioza o Krytykach i Recenzentach war- 
nawskicb, 1829. 

Mzjno P. Lagę e monte Racconti dne. 
Goo on Saggrio sa Adam Mickiewicz. Milano, 
ttse, w 8ce. (Od str. 138-156 jest o Mickie- 

Mrowski Piatr. A. Mickiewicz z oczerków 
fdioj literatury. Petersburg, 1858. 

Erineningen aus Puławy, przez E. O. Lipsk, 
Itt9, w 8ce. (Mieści przekłady z Mickie- 
tilsa). 

trtiM Alex (pseud. Jaeob). Les mystiques 
HloBais (Towiański, Mickiewicz, Wroński). 
iKłs, 1851. 

Etireicher Karol. O Mickiewiczu, w Rozmai - 
Mńach lwowskich, 1859, w Postępie. Wiedeń, 
Ott i osobno Wiedeń, 1863. 

Ffirtille. 

uifczyńiki. 

liiiarowski Alexaiider (Pisma do roku 1829. 
liaSów, 1872). 

liitti. Stodyum o Mickiewicza w Rivista 
Alirenze, 1846. 

Miiifeiowski (?) Mickiewicz, de la littera- 
tmt ilaye. Pary i, w drukarni Bour^ogne i 
IbHiiiet, 1845. 

MiMkiowskJ. Mickiewicz odsloniony i To- 
fflMbseayzna, 1844. 

flnmci|6ski S. O Mickiewiczu ze stano- 
ińtkk narodowego. Poznań, 1860. Notioe sur la vie et les poesies 

#AdKn Mickiewicz. Revne encyclopedique. 
IMl» Mai, 1830. 

'-||»|nHftet (1857 r.). Kalina J. 

Kasnacblch 6iovanni. Adamo Mickieyich. Una 
lezione del Professor Mickieyich. (W czasopi- 
imię: La FaTilla. Triest, 1842). 

Kazinozy Gabryel (w Czasopiśmie węgier- 
skiem). Uj magyar muzeum, 1856, Nr. 2 (Adam 
Mickiewicz). 

Klaczko. La poesie polonaise au XIX. sie- 
cle. (W Reyue des aeux Mondes, 1862 r., 
Tom XXXVII.) 

Kolarz iózef. Adam Mickiewicz, s podobi- 
znou Adama Mickiewicze. Maj, almanach na 
rok 1862. W Praze. 

KorotyńskI W Kilka szczegółów o rodzinie, 
miejscu urodzenia i młodości Adama Mic- 
kiewicza. Wilno, 1861. 

Kozłów J. 

Koimian X. ian. 

Lebbe A. Mouyement des peuples Slayes, 
leur passo, leurs tendsnces nooyelles. Gours 
de M. Mickiewicz, str. 43. Reyue des Deux 
mondes du 15. Decembre 1853. Tegoi samego 
autora kilka artykułów w dzienniku le Semeur. 

Lechevalier. 

Lemaitre L. 

Lermontow. 

Libelt Karol (Tom YI. Pism pomniejszych, 
o prelekcyach). 

Lomenie L. Biographie universelle des con- 
temporains, oraz Biographie des contempo- 
rains, par un homme de rien. Paris, 1826 — 
1833. 

Loubens Charles. L' Ćglise officielle et le 
Messianisme par Adam Mickiewicz. Revue 
Independante du 25. Mai 1846. 

Łubieński Edward. Mickiewicz w Rzjrmie. 
Odpowiedź na list bezimienny umieszczony 
w Dzienniku polskim. Poznań, 1850. 

Mainard Fontille (I iona jeno Ksawera z Dey- 
belów z Wilna TowiaAczyczka). Le prophete 
national de la Pologne, esguisse sur )a yio 
et la croyance d^ Adam Mickiewicz. Paris, 
1863. 

Martin M. (W Reyue de Paris 30 Octobro 
1842.) Adam Mickiewicz, poćsies. 

MazzinL (Monthly Nagazine z 1888 roku, 
Nr. II.) Rzecz o Mickiewiczu, a w trzecim 
Nrze artykuł Stanisława Worcla. 

Mey L 

Michelet Paris-Ouide, par les principauz 
ecriyains et artistes de la France, premierę 
partie, str. 139—141, o Mickiewiczu w Roz- 
dziale o College de France i Cbojeckiego 
w Rozdziale : La Colonie polonaise par Char- 
lesEdmond. Paris, 1867, str. 1093-1097. 

Mickiewicz A. (w allgemeinen Augsburger 
Zeitung, d. 5 Marca 1^3 roku). 

— Mickiewicz Adam i Legion polski we 
Włoszech, czterdziestego ósmego lata wspo- 
mnienie, z dwoma portretami} wzbogacone llM MICKIEWICZ — MtCZYŃSKI. pismami urzgdowemi Francy i i Włoch, życio- 
rys Ignacego Borejki Chodak iewicza, pogląd 
na wypadki w kraju, w 1848 r. Paryż, 1862. 

— £xamen des oenyres de Mickiewicz, bi- 
blioth^qae Uniyerselle de 6eneve, Octobre 
1830. 

Noailles w Le Correspond., 1866, p. t. Poe- 
tie polonaise. 

Oelsnitz. 

PiLumann Jan. Adam Mickiewicz: £ine bio- 
graphische Skizze. (Z Lucyana Siemieńskiego). 
Leipzig, 1857. 

Pielgrzym polski ogłosił te artykuły Mickie- 
wicza w roku 1833: O Pamiętniku Różyc- 
kiego, O partyi polskiej, O konstytuoyi po- 
wstańców, Wielki Tydzień, Co nam wroi) 
wypadki na Wschodzie, O dążeniu ludów w 
Europie, Konstytucya 3go Maja, O bezpoli- 
tykowcach i polityce pielgrzyma, O ludziach 
rozsądnych i ludziach szalonych, Niezgody 
Emigracyi naszi^j, O starej taktyce stronnictw, 
O dążeniu ludów ku nowemu systematowi 
ustawodawstwa, O przyszłym wielkim czło- 
wieku, Wyjątek z listu do jednego z Redak- 
torów Pielgrzyma, O dziennikach katolickich 
franouzkich, Pologne. 

Potocki L Wspomnienie o Kownie, przez 
Bonawenturę z Kochanowa. Poznań, 1854 r. 
(Przedrukowane w Pamiętnikach Pana Kamer- 
tona , 1869 r.) 

Prusinowski A. Mowa żałobna na nabożeń- 
stwie za duszę Adama Mickiewicza. Grodzisk, 
1866 r. 

Robert C]fpryan. Les quatre litteratures sla- 
ve8. (W Revne des Deux-Mondes du 15. De- 
cerobre 1852 r.) 

Rochetin (Fables). 

— Rocznica rewolucyi polskiej, 1830. Do 
matki Polki. Przekład adwokata Base. 

Roth J. 

Sand G. Revue des deux mondes 1 decem - 
bre 1839. Kssai sur le dram'! fantastiąue, 
Goethe, Byron, Mickiewicz. (Przedrukowany 
w Impressions littóraires. (Przetłóm. w Biblio- 
tece warszawskiej). Paris, Helzel, 1862. 

Blfltter ffir K. Unterhaltung 1833, n. 29G. 
O sonetach Mickiewicza przełożonych przez 
Schwaba. 

Siomieński Lucyan. Adam Mickiewicz, wspo- 
mnienie pozgonne. Kraków, 1856. 

— Tenże. Religijność i mistyka A. M. Kra- 
ków, 1871. 

Thomas Alox. La Propagandę democratique 
en Pologne. (W Revue des Deux Mondes, 
1848, str. 64—82. O Mickiewiczu, Mistycyzm, 
Dziady.) 

Tnibille (Biografia, 1863). 

Turczyński Jul. Rozbiór dzieł M. Stanisła- 
wów, 1871. 

Wiliibald A. Krytyka Pana Tadeusza. (W Lit- 
lerat. UnterhaL Bl&tter for litierahsohe Unter- haltung, w 1886 r., n. I9i— 4, jest rotbiór 
poezyi Adama Mickiewicza wydanych w Psry- 
żu w II. Tomach i ocenienie wydanego w 
Krakowie Wallenroda. 

Wiślicki Adam F. Klejnoty poezyi polskiej. 
Oddział II. Poczet II. Warszawa, 1854, z por- 
tretem Ad. Mickiewicza. 

Wójcicki K. W. (Żywot). 

Woycke A. 

Zaleski J. B. 

Zathey Hugo. Pan Tadeusz. Poznań, 1873. 

i^zianowski J. Adam Mickiewicz i bata- 
lion artystów. (Wiersz). Stanisławów, 1848. 

MICKIEWICZ Alexandor (urodź. 1801 f 16 
Listopada 1871). De juris romani indole. Ora- 
tio eto. habitu db Charooy. 1848, w 8ce. 

(Jest w Akt. w Imper. Charkowskom Um- 
wersitetie, 30. Awgosta 1848). 

Mickiewlez Jan, obacz: Levy Arn. 

MICKIEWICZ Józef (ur. 1744 f 1817). O pie- 
cach półę lip tycznej figury. Wilno, 1801, w 8ce. 

— Uwagi o meteorologii i o sposobie robie- 
nia obserwacyj meteorologicznych. Wihio, 
1813, w 8ee. 

MICKIEWICZ Władysław (urodź. 1838). Con- 

g*^B de Moscou. Lettre a MM. Palacky et 
ieger Deputós Bohemes. Paris, libr. Lozem- 
bourg, 1867, w 8ce, str. 4. 80 centim. + 

— Coogres de Geneve. Protestation polo- 
naise contrę la paix. Lettre k M. le presideit 
dn Congres. Paris, 1867, w 8ce. 50 oentim. 

— Czartoryski, Wielopolski et Mierosław- 
ski. Paris, impr. Renou et Ma ul de, 1863, w 
12ce, str. 60. 1 frank 10 sgr. + 

— Lettre au comte de Montalembert sur 
P insurrection polonaise. Paris, impr. Tinter- 
lin et Comp., 186^, w 8ce, str. 15. 1 frank. + 

— Notę sur V etat des choses en Pologne. 
Dentu, 1862, w 8ce, str. 82. 1 frank. 

— Opis bibliograficzny wydań dzieł Adama 
Mickiewicza. Paryż, Księgarnia Lusembnrf- 
ska, 1870, w 8ce, str. 48. i- 

— La Pologne et ses provinces meridiona- 
les. Manuscrit d' un Ukrainien, publió areo 
prefaoe de Ladisl Mickiewicz. Paris, Donta, 
1863, w 8ce, str. XXIII i 167. 8 franki 

— La ąuestion polonais. Paris, Dentu, 1868, 
w 8ce, str. Xl i 162. 3 franki, -f 

*— Obacz: Bon Compagni; ButzezyiskI 8t 
(Pologne, 1863); Carrel; Krasiński tyoRiuał; 
Lafayetto; Mickiewicz Adam; Mlaghottl; RziiMi- 
ski Henryk. 

Micowski Karol, ob. Grabowski M. (Pamię- 
tniki). 

MICZOWSKI Stan. Szela, der galizische Bau- 
ernchef, oder die Blut und Schreckensoenen 
in Galisieu wahrend des polniscben Aufstan- 
des 1846. Grimma, 1846, w 8ce, str. 278. 8 słp. 

MICZYŃSKI Władysław. Galicya i Lodome- 
rya z Księstwami Bukowina, Oświęcimeini 
MIECHOCIN - inECZNIKOWSEI. 121 ZftioTMn i W. Ki. Krakowskiem, dla 8flk6ł 
tadoYTcky oras i pog^d gaogr. •Utyitjozny. 
Riatsów, P«lar, 1872, 1 ark. (Mapa wydana 
w 2,000 egzempl.) 60 cent. 

iiecboeiii, obaos: Jachno. 

(Mleckow.) Wykaz alfabetyczny wsi i atty- 
BiDcyi w powiecie Miechowskim z oznaczę* 
aiem, w którśj gminie, parafii i okr^n sądo- 
wym poYołone. Bez w. r. i m., w 8ce, ttr. 

ilECHOWICZ Franciszek (ar. 1788 f 1852). 
Teorya machin do łatwego ich wvrachowa- 
oii zastosowana, dla niytka grospodarzy, me* 
chsników prak^cznych i konstruktorów ma- 
ehin, napisana przez..... nauczyciela Mecha* 
nikL Arcnitektory i rządcę Instytntn Mecha* 
nikow w Lyceum Wołyńskióm. Krzemieniec, 
w drakami N. Glacksberga księgarza i typo- 
mh Lycenm Wołyńskiego, 1827, w 8ce, str. 
ucsbow. 109, z dooanemi dwiema tablicami. 
+ + + 

— Teorya machin podająca łatwe ich wy- 
nehowanie dla gospowzy, mechaników prak* 
tjesoych i konatmktorów machin. Warszawa, 
dnik Bankn polskiego, 1828, w 8oe, str. Ii 
i 99. 3 słp. 4- + + 

KCHOWITA Maeiai (nrodz. 1456 f 1528). 

Ds.inbos Sarmatiis Przekład na rossyj- 

^ &. Kajetana Kossowicza. Petersbnrg , 

-»ttaoz: JiattiDtta. 

■BZKOWSKI Antoni (ksiądz, Dominikan, 
■iwk. 17ti9). Kazania niedzielne przygodne 
i Biwy pogrzebowe. Wilno, Zawadzki, 1852, 
YiBi^ sir. 804. 10 złp.; znii. 5 złp. 4 

— Kazania świąteczne i przygodne. Wilno, 
J.aimdzki, 1848, w 8ce, str. YI i 486. 12 złp. 

M6ZK0W8KI Angust (z Pms Wschodnich, 
^fc 1848). De jare accrescendi et de snc- 
CHpoe in qnerela inofficiosi testamenti. Dis- 
mWd inangoralis. Berolini, G. Lange, 1867, 
» an, str. 72. + 

JBZK0W8KI Ooaiicyan. Dzieje Indu izra- 
whgo pod sterem Naczelników z rodziny 
MBMski^, s przedmową do synów Izraela, 
v*ttene przes..... Lwów, n Milikowsldego, 
MtenropiiTi 1860, w 8ce, str. Y i 118, 
■ifabk 6. + + + 

-^Habośeństwo na cześć św. Stanisława 
Jijtea krakowskiego. Patrona polskiego. 
Jjilfc, dmk. Badwetsera, 1866, w 8ce, str. 
AlOaent 4- 

7-Obra^ historyczne z czasów Stanisława 
''•■liijńikiego, Króla polskiego, z odcieniami fMm i cnaraktern Indzi. Kraków, nakład 
jMBedakcyi Gzasn, 1861, w 8ce, str. YIll 
> <IL 1 tir. ; znii. 2 złp. + + + 

** Ot>.M t ycia i cndów św. Jana Kantego, 
yggył Wa Akademii krakowskiśj. Patrona 
fjHjM^ Podany rodakom w stuletnią rocz- 
■UmonUiiijjuf, z przydaniem isocegółów dotyczących się przewodu tej kanonizacyi, 
wraz pierwszego jej obchodu W Rzymie i Kra* 
kowie. Kraków, w Komisie GrzybowskiegO| 
1867, w 8ce, str. 214. 1 zlr. 25 kr. + 

— Reforma stroju Polek, z uwzględnieniem 
okoliczności teraźniejszych. Lwów, A. Miecz- 
kowski, druk Zakładu imienia Ossolińskich, 
1864, w 8ce, str. 15. + •)- + 

— Rocznica siedmsetna ośmdziesiąta siód- 
ma Św. Stanisława, Biskupa krakowskiego, 
Patrona polskiego. Uczczona przedłośeniem 
jego iywota i pośmiertnój w Chrześciaństwie 
chwały, z przydanemi dowodami historycz- 
nemi przeciw wznawianjrm od tegoczesnych 
krytyków zarzutom. Kraków, Budweiser, 1866, 
w 8ce, str. IX i 65. 50 cent. -f 

— Sielanki ziemianina polskiego, napisane 

przez Lwów , nakład autora, Seyfahrt 

1 Czajkowski, druk K. Budweisera, 1871, w 
16ce, str. 281 i YII. 1 złr. + 

— Ostatnia wojna Judeiczyków z Rzjrmia- 
nami i zburzenie Jerozolimy przez Tytusa 
wodza, póśniój Cesarza rzymskiego. Kraków, 
nakład 1 druk Redakcyi Czasu, 1861, w 8ce, 
str. YII i 148. 70 cent; zniś. 45 cent. •)- + + 

— Zmiana polityki Cara Piotra w układach 
dotyczących się Polski : Pobyt Cara w Paiyżu. 

Obraz historyczny przez Kraków, oruk 

i nakład Czasu, 1861, w 8ce, str. 40. 25 sgr. 

+ + + 

— Żywot błogosławionego Jozafata Kun- 
cewicza, Arcybiskupa Połockie^o, obrządku 

rusko -unickiego, przez Kraków, nakładem 

Księgami i Wydawnictwa dzieł katolickich W. 
Wielogłowskiego i W. Jaworskiego, czcionka- 
mi Karola Budweisera, 1865, w 8ce, str. YI 
i 90, z portretem Kuncewicza. 8 sgr. •)- + + 

MIECZKOWSKI Leon (Dr. Med. i Chirurgu, 
z Pruss Wschodnich). Cichocinek pod wzglę- 
dem historycznym i leczniczym, z uwzglę- 
dnieniem niektórych wałniejsz^rch wód mine- 
ralnych używanych powszechnie przy kąpie- 
lach Ciechocińskich. Warszawa, Unger i Ba- 
narski, 1878, w 8ce. 75 kop.; oprawne w płó- 
tno angielskie 1 mb. 20 kop. 

— Funfziff Falle yon Eclampsie. Disserta- 
tio inaugnralis. Berlin, 6. Lange, 1869, w 8ce, 
str. 89. 

MIECZKOWSKI Leopold Hippelit Cassianus 
(z Ciborza, urodź. 1838). De casu rariore 
paralyseos et spondylo myelitiole carcinoma- 
tosa. Dissertatio inaugnralis. Berolini, typis 
B. L. Berdix, 1857, w 8ce, str. 87 i I karto. + 

MIECZNIKOWSKI Aleksander (urodź. 1887). 
Przewodnik dla giserów. (Biblioteka rzemieśl- 
nika polskiego). Warszawa, nakład ks. Lubo- 
mirskiego, £*uk Oazety polskiój, 1864, w 8ce, 
str. m i 158. 90 kop. + 

— Przewodnik dla kowali, ułoiył (Bibli- 
oteka rzemieślnika polskiego]. Warszawa, Ko* 
missya n C. Lewickiego, 18iS2, w 8oe, str. 128 
i X1Y| B drzeworytami w tekście. 6 złp. -«- 

16 199 MtECZYŃSKI - MI£CZTSŁAW8KA. (Jest to druga książka Biblioteki nemieśl- 
nika polskiego, nakładu J. T. Księcia Lubo* 
mirskiego), 

— Obacz: Armanoault. 

MIECZYASKI Adam (urodź. 1828). Oospo- 
darstwo mleczne wedle najlepszych źródeł 

praktycznych , skreilone przez Członka 

wielu Towarzystw rolniczych. Warszawa, na- 
kład Zakładu rolniczo • przemysłowo - leśnego 
Ostrowskiego et Gomp., druk Gazety codzien- 
nej, 1869, w 8ce, str. III, 346 i IV, ze 184 
drzeworytami w tekście. 1 rub. 20 kop.; zniż. 
60 kop. 

— Gazeta rolnicza (przy Gazecie codzien- 
nej). Warszawa, od 1858—1874 redagował 

— Kalendarz rolniczy wydany staraniem 

na rok 1871. (Z 20- a drzeworytami w teks^ 

oie). Część II. (Rok II.) Warszawa, druk Ch. 
Keltera, w 8ce, str. 221, XLIII i kart 4. + 

— Kalendarz dla ludu polskiego na rok 
zwyczajny 1863, wydany staraniem Redakcyi 
Gazety rolniczćj. Rok I. Warszawa, )863, 
w 8ce, str. 16, 112 i V1IL 

— Kalendarz dla ludu polskiego na rok 
przestępny 1864, wydany staraniem Redakcyi 
Gazety rolniczćj. Rok II. Warszawa- nakład 
A. Mieczyńskiego i J. Jaworskiego, 1863, w 
8ce, str. 162, z drzeworytami i rycina Matki 
Boskiej Częstochowskiej kolorowaną. 1 złp. 

— O poznawaniu mleczności krów. War- 
szawa, nakładem Redakcyi Gazety rolniczej. 
1865, w 16ce, str. 60, z 28 a drzeworytami 
w tekście. 1 złp. 

— Dobry pszczolarz czyli Wykład zasad 
wyrozumowanego postępowania z pszczołami, 
zalecany przez Piotra Prokopowicza. War- 
szawa, 1860, w 8ce, str. VIII i 284, 60 rycin 
w tekście. 1 rub. 35 kop. 

— Przegląd rolniczy, dodawany do Kro- 
niki redagował od 1850 r. Warszawa. 

— Pszczelnictwo polskie czyli Zbiór pism 
nąjpraktyczniej szych pszczelarzy polskich i 

amatorów pszczelnictwa, wydany staraniem 

Członka Towarzystwa rolniczego. Warszawa, 
druk J. Jaworskiego, 1859, w 16ce, str. XVIII 
i 168. 6 złp. 20 gr. -f + 

— Toż, wydanie drugie, z 40 drzeworyt. 
Warszawa, nakład Kaufmanna i Hósika, druk 
Al. Ginsa, 1862, w 8ce, str. Xyi i 264, Xl 
i 184. (Tu przedrukował W. A. K%ck4ego: 
Nauka OKoło pasiek 1618. Biblioteki rolniczej 
Zeszyt V-VI1I.) 

— Rolnik początkujący czyli Wykład po- 

Sulamy praktycznego rolnictwa, zastosowany 
o potrzeb kraju naszego, opracował Czło- 
nek wielu Towarzystw rolniczych. Warszawa- 
autor, w Kommissyi u J. Okońskiego, 1861, 
w 16ce, str. VI i 259, 124 rycin w tekacie. 
1 rab. 6 kop. 

— Toi, wydanie druffie, poprawne i po- 
większone. Warszawa, J. Błaszkowski, 18i^ 
W 8ce, str. 4^6 i yiU. — Bzeasy gospodarskie, napisał..... BMk' 
tor Gaaety rolmezój^ całonea wieUi Towa- 
rzystw agronomicznych. Warszawa, autor, drak 
J. Jaworskiego, 1859, w 8ce, str. 402 i spita 
rzeczy nieliczb. 2. 1 r^b. ^ kop, 

•— Zasady leśnictwa dla obywateli siflip* 
skich, lasy posiadających, skreślone prsss,.... 
członka wielu Towarzystw roln. (Z Biblioteki 
roluiczśj). Tomów II. Warszawa, druk JL 
Ginsa, 1861, w 8ce ; Tom I, str. 298; Tom 
II. r. 1862, od str. 299-545. 

— Ob. Biblioteka rolnicza; Bo4o A.; Opie- 
kun domowy. 

Mioeiyiław z Poznania (psendonym), obaea: 
Leitgeber Mieczysław (Czesław, Połicseais 

Litary). 

Mieczysław I., ob. Janiszewicz F*; Pi^* 
dziecki Aleks.; Raczyfiaki Edward (Kaplica); 
Wolański Tadeusz; Zeisberg H. (1866). 

— Życie poboinyoh Mieczysława Księcia 
polskiego i Bolesława Chroburego 1» ^lóla {pi- 
skiego, z rycina i opisem kaplicy, w atOf^ 
spoczywają. Poznań, nakład Uąjzuerf, f Qps. 
12 grp. 

Mieczysław II., obacz: Oalbier. 

MICCZYSŁAW8KA Mafcryna. Autentisehsr 

Bericht der oder Gescfaiohte einer 7«jih- 

rigen Yerfolgung, erlitten wegen des Glsń- 
bens Yon ihr und ibren Nonnen, auf BeMl 
des Papstes Gregor XVI., voq ihr sam Proto* 
coli gegeben. Ans dem Franzosischen ?oaJ. 
8(za(&owski). Gera und Leipzig, Armbrni^t 
1846, w 16ce. % tol. 

— Toi, bearbeitet von J. N. Bza^wiki. 
Freiburg i. Br., 1864, w 8ce. 

— M&rterthum der Oberin Irena llaerins 
Miecz^slawska und ihrer LeidensgefiUirtinosn 

Iz rycinami). Ans dem Franzosischen tou J> 
C. H., mit einem Yorwort der Oberin Blis- 
czyslawska. Augsburg^ 1846, w 8ce, 8 arka- 
sze i portret. 5 sgr. 

~ £rz&hlung der Mutter.^.. Aebtissin 4^ 
Baailianerinnen zu Mińsk, herausgegeben T09 
Eyłło Maximilian, Jełowicki Al. und Leitasr* 
^trassburg, 1846, w 8ce. 

— Opowiadanie Makryny Miaesysławski^, 
Ksieni Kazylianek Mińskich, o ich siedmio- 
letniem prześladowaniu za wiarg, a woM Grze- 

Sorza XVI. Papie&a, przez X. Maks. ^łł^ 
;ektora Propagandy rsymskiąj, X. Al. Mo- 
wickieąo Rekt. św. Klaudyusza w HiqrndSt 
X. Alojzego Leitnerą Teologa z Pi^opafaod^ 
rzymskiej, spisane w klasztorze Trąjeckiej 
Qory w Rzymie prz^z X. Al- JełowicM^go. 
Panrź, Księgarnia katolicka, dinik Bpurgogne 
et Martinet, 1846, w 12ce, str. 66. 2 złp. i 

— Reoii de Makrana Mieczysławaka abtas- 
se des Basiliennes de Mińsko oo faistoira ó?w» 
persecntion de sej^t ans souffisrta poor labA 
par elle et ses religieuses ecrite soaa 9% dif* i MIECZYSŁAWSRA - inERÓSLAWSEI. 123 tf« It d' itirte !•• drdrM de N. T. 6. Pire 
le P. Gregdirc ITL, mt R. B. Maximilieii 
Bjtto fiectenr d% la Propaganda ^ Romę, 
V abbd Al^ Jełowieki Recteur de V Egliae 
^ ot Claade i Romę, 1^ abbe Alois Leitner, 
i1»ologien de la Propaffande a Romę, pró- 
ttii a"aiie prefaee par Mn le ttis de Beauf- 
fori, eommene^ le 6 l^ofembre et iermine le 
6 Diśbembre 1S46 aans le Conyent de la Tri- 
M k Rdme. Pari«, 1S46, w 8ce, 8tr. 64. 

Pierwsse wydanie. Parit, A. Siron De6qaer8, 
w llee. Inna ^danie. Pariś, A. Rónó, 1846, 
wl2oe. 

^ tot Łonirain, 1846, w I2ce. 

— Tol, 3mo śdiilon. Brurelles, C. G. Vog- 
tof, 1846, # 8cd, Btr. 44. 

— Mart|rre de soeur Irena-Maorina Mie- 
entlaska et de ses compagnea en Pologne. 
2de edition (par E. B.) Paria, Gaume fr^res, 
iaprioł. de Reau, 1845, w 8ce, Btr. 56. + 

— toi. 4e ćdition, areo portrait. Paris, 
1646, w 16ce. 1 frank. 

(IlieeiyiłalMlta). Des entlarvte Marterthum 
<łir Mgenantiien AebtiBBin Mieczyslawska nud 
ikrerTofgebHchen Leidensgenossen. Mdncben, 
Fnu, 1846, w 8ce, % ark. 2 sgr. 

— Toi, po franensku. Mducben, Franss, 
1846, w 8ce, 7^ ark. 

•- Obacs: Rbeal; Rianoey; Ryłto; Słowacki 
Ml (hHMat) ; Szatfkowiki i. N. 

l||il>aia, obacz: Kumeltki N. 
lia, obacz: Dobrzyckl. 

obaez: llladura«def (1866). 

(|Mkilewie«.) Koronacya obrazn Pana Jezu- 
1% ffaryi i Józefa świętego w Miedniewicach. 
wMMawa, 1868. 5 kop. 

*« &6dla endów i łask przenajdostojniej- 
iii Ktayi ^anny z cudownego Miedniewic- 
Hie obratii. Warszawa, 1841. 

•- Obióz : Utailecki & 

MbdzyUrz, obacz: Kowalewski J.; Pacyfik; 
M^i&oly); Uianecki. 

fciai wawiowy kodeks, obacz: Wretnowaki 
4(1868). 

flMzyrteaze.) Programma Szkoły realnej 
wlmiayrsecto z lat 1889, 1840, 1841, w 4ce, 
•9 tAn Zessyt. 

Ihlllt Stan, obacz: RezbfAr; Sełtykewicz. 

^ Wydiial, ob. Mężowie (1849); Ustawa. 

M^RMSKI Mareii. Carmen Onomaaticum, 
jM^RL ezoell. ac Re^er. D. Andreaa Rawa 
%if06ski, Dei et Apost. Sedia gratia Epi- 
*OMa Grae., aaeratiasimae caea. reg. Apoat. 
Ujalat diam nominia 30. Nov. 1806 cele- 
l^iłlobittlit. CracoYiae, typ. DniTera., 1806, 
V 4e% kart 4 nielicsb. 4 

^ M Andream Gawroński diem anniyer- 
iolrodttc. celebr. GracoTiae, 1806, MIELCKE Okriat. Sottlieb. AnfangagHłnda 
einer litthauiaoben Spracblebre, worin zwar 
die von dem jdngern Rubig ehemala beraua- 
gej^ebene Grammatik zum Grunde gelegt, aber 
mit atarken Zusatzen und neuen Ausarbei- 
tnngen yerbeasert and vermehrt worden Ton 

Cantor io Pillckallen. Kónigaberg, Drack 

und Yerla^ der Uartungachen Hofbacbdmk- 
kerei. 1800, w 8ce, z przodu 10 kart nieliczb. 
i 208 sir., z przedmowami autora, następnie 
Jenischa Heilsberga i Kanta. Do tego dodane: 
Litthaiiieob-deutsches Wdrterbuch, w 8ce, str. 
352, w 2 kolumny. Deutsch-littbauisches Wor- 
terbucb, w 8ce, str. 576, w 2 kolumny. 3 tal. 
15 sgr, + 

Mielecki (Mialyeski, Mielecius) Mikołaj, ob. 
Łasicki. 

MIELESZKA S. Kuigele apej Zinias Drau- 
gistas nuosituriejimo. Petropilie, 1846, w 12ce, 
str. 86. 

Mieleyczyee, obacz: Szantyr. 

llieliyńoka, obacz: Stablewski. 

MIELZIŃSKY Ignacy (br.). Memoire aur une 
larve, qni deyore les Helix Nemoralis et sur 
insecte auąuel elle donnę naissance, par le 

Comte membre de la Socióte helyetiąne 

dea aciencefl natur., correap. de V administra- 
tion du Musee academiąue de Gen^ye et mem* 
bre de la Societe de Pbiloa. de Geneye. (Lue 
a la Soc. de phya. et d' hist. nat. de Geneye 
le 4. Sefot. 1823). Cześć 11. Recueil de la 
Societe de Phya. et d' List. natur, de Geneve 
1824. (Odbitka). Geneye, J. J. Paaofaoud, impr. 
Paria chez Paschoud, 1823, w 4ce, kart 2, 
str. 12 i tabl. -f 

MIEliyASKI Maciej (urodź. 1799 f w Marca 
1870). Bemerkung zu den Werken des Herm 
Dr. Spazier: Dembiński^a Feldzug nach und 
in Litthauen, und: Gescbichte des Aufstandes 
des polnischen Yolkes in den Jahren 1830 — 

1831, yon Ans dem Polnischen dbersetzt 

you A. Z. Strassburg, 1833, w 8ce, str. 75, 
z 2 mappami. 

Mler Wojciech (f 1831). Tłómaczyl: Rasyn 

(Adromaka); Tasso (Jerozolima, przekład kil- 
ku ksiąg) ; Lafonten (Bajki). (Wszystko w ręko- 
pisie). 

MlCRNICKI Fr. Elementarz do ćwiczenia się 
w polakiem czytaniu. Wydanie 22. Świeć, W. 
Moeaer, 1869, w 8ce, str. 70. 

— Tablice ścienne do czytania. Berlin, 
1852, fol., 32 ark. 

Miernictwo (Geometrya, (leodozya), obacs: 
Jarmand (1861); Muklanowicz (1852); Sched- 
liod; Wrześniewski W.; Zaborowski Ignacy. 

MIEROSŁAWSKI Ludwik (ur. 1813). Appen- 
dice a la relation de la Campagne de Siecle. 
łBain Cloud, Bettin Mundar, 1849. 

— Apercu rapide sur 1* biatoira uniyer- 
aelle. Paria, 1836. 

— Berichte uber den Feldzug in Baden. 
Zweite Aufiage, mit 1 litogr. Kartę in fol. 124 MIEROSŁAWSKI. •; Barn, Jenni Sohn, 1849, w 12oe, tir. 68. 
8 8gr. 

— Bitwa Grochowska. (Wiersz), Paryi, 
1835, w 8ce, sir. 23. V, tal. + 4 

— Boleslas. (Nowa edyoya romansu: La 
tacha de Gain). Paris, 184.. 

— Le camp ronlant de |Lyon, deTant le 
ministóre de la guerre, la commission des 
marchós et V Assemblóe nationale, avec one 
planohe sur V emploi da sac boaclier, par 

le Gónóral Paris, impr. et libr. Dnmaine, 

1873, w 8ce, str. 127. 2 franki 50 centim. 

~ Eritische Darstellang des Feldznges yom 
Jahre 1831 nnd hieraus abgeleitete Regeln 
fur Nationalkriege. Aus dem Polnisohen Aber- 
setzt mit Anmerkungen yersehen von einem 
preussiscben Officier R. yon K. II. Bando. 
Berlin, Behr, 1847, w 8oe, str. 671 i II pla- 
nów. i% taL 

— Dćbats entre la rŚYolution et la contrę- 
rĆYolution en Pologne par quelqu'un, qui ne 
dit que ce qu'il pense, mais <}ai ne peut pas 
dire tout ce qu'il pense. Leipzig, EIrnest Keil, 
imprim. Alex. Wiede, 1848, w 8ce, str. 120. 
15 sgr. -f 

~ Dófense de prononcće le 5. Aoiit 

1847 deyant la Gour Griminelle de Berlin. 
Paris. 

-« Disoours prononoe deyant le Tribunal 
k Berlin le 5 Aońt 1847. Posen, Schirmer, 
1847, w 8ce, str. 16. 1 złp. 

— Proces des Polonais. Disoours prononcó 
le 5. Aout 1847 deyant la Gour crim. de Ber- 
lin. (Eztrait de la : Zeitungshalle). Bruxelles, 
Vogler, typ. Marohal, 1847 — 8, str. II i 48. 
6 sgr. + 

— Dokumenta urzędowe do dziejów Orga- 
nizaoyi Jeneralnój Powstania narodowego w 
laUch 1863, 1864. Pary£, druk Maulde i Re- 
nou, 1864, w 8oe, karta 1, str. 166 i karta 1. 
8 fi«nki. + 

r- Les faussaires polonaises. Protestation, 
ayec pri^re d' insertion intógrale ou parti- 
elle dans tous les joumauz, ecrits en fran- 
cais. Paris, 1870, w 8ce, str. 16. 1 frank, -t- 

— Ora strategiczna, z kartami geografioz- 
nemi. Paryi, ]^. 

— Histoire de la Gommune polonaise du 

X. au XYIII. sidcle par le Gtóneral Berlin, 

Schneider et Gie, impr. Gust Lange, 1856, 
w 8ce, str. 2 i 66. 50 cent. + 

— Histoire de la róyolntion de Poloąne pró- 
oedóe d' une apecu rapide sur V histoire uni- 
yerselle et d' une ótude detaillee des moeurs 
du caractdre et de la senritude du peuple 
polonais depuis 1815, jusqu'en 1835, ayec car- 
tes et plans topographiques. 3. VoL Paris, 
Eust. Januszkiewics, impr. Laurent., 1835 — 
38, w 8ce, str. 338, 474 i 592, z map%. 18 frank. 

— Toi, 2de ódit. 8 Yol. Paris, 1888, w 8ce, 
18 frank. — Jeu stratógigiie. Bem, 1849, w 12ee, 
str. 38, z mapą Węgier. 13 frank. 

— Jeu góographique et strategicme, par..... 
Gónóral Professeur de histoire et de geogra- 
phie aux ecoles militaires, foresti^s de U 
marinę, z kart§ kolorowaną. Paris, Depot chez 
M. Antony, impr. Martinet, litogr. przez Ada- 
ma Pilińslaego, fol., kart nieL 2 i 1 mapa. 4 

— Instrukcya powstańcza. Tom I. Parył, 
1862, w 12ce. 

— W kraju a za granicą. Parył, druk L 
Martinet, ISiSl, w 8^, str. 4. + 

— Kurs publiczny Sztuki wojskowej. To- 
mów II. Kurs I. i II. Rozbiór kampanii 1881, 
przez Ludwika Mierosławskiego, wydał Józef 
Wysocki Paryi, nakład Jana Łedochowskie- 
go, u Królikowskiego, 1842 — 1845, w 8ce; 
Tom I, str. 277 i 5 tabl. ; Tom II, str. 216, 
2 kart i YIII tablic. 8 tal. 20 sgr. + 

— Kurs Sztuki wojskowej. Rozbiór kryty- 
czny kampanii 1831 roku i wywnioskowane 
z niej prawidła do wojny narodowój. Czcić 
III. Oddział I. Tom I. Paryi, drak Bouigogne 
et Martinet, 1845, w 16ce, atr. 511, nielictb. 

7, mapp 3. 10 frank.; zniż. 5 frank. + 

— • Obacz: Pawstanie; Rozbiór. 

— Lettre de L. M. an Gónóral Pfuel. Posen, 
1848. a 

— Lettre du Gónóral an Major Brase- 

wicz en róponae k oelle d« M. Joa. Cwiereu- 
kiewicz dit Gard en datę du 29. Jany. 1868. 
Gen^ye, impr. Pfeffer et Puley, w 8ce, str. 
16. + 

— Żelazna Maryna. (Wiersz). Paryi, dnk 
Bourgogne, 1836, w 16ce, str. 84. 4 złp. 

— Mómoire justificatif dana le debat eatrt 
r organisation gónóral des foroes polonaiiei 

et sos adyersaires, par le Gónóral Si Ger- 

main, impr. Toinon et Gomp., 1864, w 8ca, 
str. 31. 1 frank. + 

— Toi. Bez w. m. (London), Dumineray, 
1864, w 8ce, str. 96 (?). 1 frank 50 centim. 

~ Mómoire sur la que8tion polonaise adres- 
só a la nation Britannique. Londres, Darni- 
neray, 1855, w 8ce, str. 24. 1 frank 50 centini. 
y. tal. 

— A monsieur le redacteur de la Gazette 
de Gologne. (Odpowiedź na list Brentano z 
8 Noy. 1849). Paris, 1849, w 8ce. 

— Mowa..... która miał w języku francus- 
kim przed Senatem kryminalnym Sądu karne- 
ralnego w Berlinie na dniu 5 Sierpnia 1847. 
Poznań, druk Reyznera, 1847, w 8ce, str. 22. 4 

— Mowa miana na posiedzeniu aądowóm 
d. 3 Sierpnia. Lipsk, nakład Ernesta Keila, 
druk Breitkopfa, 1847, w 16ce, str. 21. + 

— Mowa przed 8%dem kameralnym w Ber- 
linie, miana w d. 3 Sierpnia 1847. (Z tłóma- 
czeniem obok niemieckióm: Yertheidigungs- 
redę yor dem Kammergerichte zu Berun am 

8. Auąust 1847. in polnischer Spraohe gałMd* 
ten. Mit gegen&Derttehender deutaohen Uabar- 
MIEROSŁAWSKI. 126 mkgung. Berlin, Hayn, 1847, w 8ce, sir. 17. 
12 gr. 

— To£, dritte Aoflage (po polska i nie- 
meekii). Berlin, 1847, w 8ce. 

•^ Mnatra koaynienka. Paryi, 1861, w 12ce. 
Ifrtnk. 

» De la nationalitó polonaise dane V eaai- 

Ibre enropóen par le Gónóral Paris, Cna- 

■erot, impr. L. Martinet, 1856, w 8ce, str. 
IV i 681. 26 złp. 20 gr. 4- + + 

~ Nie dopntsozona do dziennika „Niepod- 
la^oió* Odpowiedź Jenerała Mierosławskie- 

f9, na napaió wymiersoną przeciw niema 
r. 99 i 100 w iójłe „ Niepodległości^ przez 
Zjfnnnta Mitkowskiego. Paryż , czytelnia 
Towtrzysiwa demokratycznego, 81, Ghausóe 
da Maine, 1869, w 8ce, ztr. 20. 1 frank. 

-- Notę for le Itcenciement de 1' Ćcole 
militaire polon aise en Italie, on reponte hu 
Compte-rendu insćre dana „1* Opinion natio- 
nile" da 1 Jnillet 1862. Paris, 1862, w 4ce, 
Itr. a 

— Notiser, Historiska, geografiska och sta- 
tititks, hemtade ar Miei oelawskis arbete: „De 
h nttłonalitó polonaise dana Peąuilibre Euro- 
pea." StocUiolm, C. M. Thimgren, 1868, 
1 aik. foL med. karta 5fver Pohlen, fore desę 
iflłiiiig, of J. Mankell, lith. och tryckt hos 
AMi-Lnndąaiat et K. 

**Hotice far les eacs boncliers. (Extrait 
i^|0omaax le Tempi et I' Opinion natio- 
wC Paria, Itbraire Dnmaine, 1869, w 8ce, 

•^Okólnik s dnia 10 Stycznia 1861 roku. 
ton, 1861, w 4ce, str. 4. 16 cent . 

** Okólnik pod dat) Igo Listopada. Genua, 
Wi w 4ce. 15 centiro. 

'—Pogląd historyczny na rewolncyą 1881 
nhie stróny wojskowej. Paryż, 1845, w 12ce. 

^ Powstanie narodu polskiego w r. 1830 
ilNl od epoki, na którćj opowiadanie swoje 
wfciie zyl Maurycy Mochnacki z mapa teatru 
*^i^ i czterema kartami topograncznemi 
pnis^.. Wydane nakładem posła Jana Ledó- 
Aitrinego (s 4 mappami). Psryi, druk Bour- 
|ope et Martinet, 1846—46, w 8ce; Tom I, 
•*fcVn i 726; Tom II, str. VIII i 631. + 

, — Powstanie naród o polskiego w r. 1830 
i Ml od epoki, na którćj opowiadanie swoje 
adlOŚeaył M. Mochnacki. Tom III. do V. Tom 
nt t su»% wybraeiów Wieprza. Paryi, w 
KoMMe K. Królikowskiego, 1866, w 12ce, 
i^ X i 708. 10 frank. 

^ Tom lY. Tamie, 1867, w 8ce, str. XII 
iML 8 tal. 10 sgr. 

'^•Toaa y. Tamie, Księgarnia Luxemburg- 
*%ia88| w 12ce, str. XX i 788. 3 tal. 10 sgr. 

«Mms: Kurt Sztnki wojskowój; Rozbiór. 

/"•PoinUnie Poznańskie w r. 1848 w kształ- 
fWjyJfa iiiiaA do Jędrzeja Moraczewskiego 

fSft^ opiial Paiyi, drak Martineta, 

W% V ISoe, itr. m i 266. 1 tal. 16 sgr. — Toi, wydanie pomnoione, z mapą obja- 
śniającą. Paryi, w drukami L. Martineta, Księ- 
garnia polska, 1860, w 8ce, str. 432 i karta 
operacyjna. 6 frank. + 

— Precz z maskami. Paryi, 1870. 

-- Protestation contrę la politique polo- 
naise des Czartoryski. Bruzelles, impr. Dehou, 
1866, w 8ce. 1 frank. 

— Przemowa na XXyiII. rocznicę powsta- 
nia Listopadowego do młodego pokolenia. 
Paryi, w 12ce. 6 frank.; znii. 10 sgr. 

— Przemowa na XXIX. rocznice powsta- 
nia Listopadowego „Narodzie przebudź się.^ 
Paryi, 1869, w 16ce. 4 franki. 

— Pugaczew, wiersz. Paryi, 1886, w 16ce. 
4 złp. 

— Rapports sur la campagne de Bade. 
Berne, 1849, w Sce, str. 60, z planem. 6 frank. 

— Redę gehslten Yor dero Griminal-Senat 
des Kammergerichts zu Berlin am 6. August 
1847, aus dem Franzósischen. (Berliner Zei- 
tnngshalle voro 13. August 1847). Posen, Druok 
von M. Busse, 1847, w 8ce, str. 24. 2% sgr. 

— Regulamin piechoty, jazdy, artylleryi i 
słuiba obozowa. Paryi, 1861, w 8ce. 2 franki 
60 centim. 

— Regulamin artyleryi. Paryi, 1861, w 12ce. 
1 frank 60 centim. 

— Regulamin jazdy. Paryi, 1861, w 12ce. 
1 frank 60 centim. 

— Relation de la campagne de Sicile en 
1849 par un aide de carop du General Mie- 
rosławski (podpisany J. J.), avec un appen- 
dice du Góneral Mierosławski. Paris, Gamier, 
Dntertre, 1849, w Sce, str. 64. (Mierosławski 
sam ma byó autorem, podpisawszy J. Jerz- 
manowskiego). 6 frank. 

— Reponse aux depeches de M. de Circonrt 
cbargó d^ affaires de France k Berlin. Paris, 
impr. P. Renouard, 1848, w 8ce. 1 frank. 

— Derniere reponse du General Mieroeław- 
ski a M. Michel Bakounine. Paris, imprime- 
rie de L. M&rtinet, 20. Janvier 1863, w 8ce, 
str. 4. (Gratis rozdawano). 

— Rodacy! (Odezwa Dyktatora w Lutym 
1863), fol., 1 str. -f 

— Rozbiór krytyczny kampanii 1881 roka 
i wywnioskowane z n\ij prawidła do wojny 
narodowej. (Tytuł ogólny pierwszy : Kurs 
Sztuki wojskowej Część III.) Paryi, drukiem 
Bourgogne et Martinet, 1845, w 8ce; Oddział 
I, str. 611, kart 3, mapp 3; Oddział II, str. 
813, kart 3 i mapp 3. + 

— Szachy polskie. Berlin, 1848. 

— Objaśnienie gry szachów. Berlin, W. 
Bothe, b. w. r., w Sce, str. 16, tablic 5. 

— Szi^a, wiersz. Paryi, 1836, w 12ce, str. 
67. 3 złp. 18 gr. 

— Tableau de la premierę epoąue de la 
B^Yolation de Pologne, oraó da 4 portraiti ^ 
ISQ MIEROSŁAWSKI - MIER08ZBWSKI. Fi 0i un pltn. Besaocon, Deis typogr. Gfande- 
Rq«, 1883, w 8ce, itr. 849 i 1 plan. 6 frank. 4 

— La taohe de Gaine par Notte de Yan- 
1eanx (psendonym od 8w6j matki). Tomów 
I. Paris, Sonyerain, 1841 1 w 8ce. 16 frank. 

*- Obaoa: Boletlas. 

— T&nkeskrifŁ dfrer polska fragan, tille- 
Rnad enRfelska nationeu Ofyersattoinir Med- 
forordaf J. Monkell. Stockholm, C. M. Thim- 
gren, 1863, w 8ce, str. VII i 60. 60 ore. 

MIER08UWSKI Ludwik I Jótef WYSOCKI. 
Okólnik i dnia 28. Lutego 1861 r. Paryi, 
1861) w 4ce| 8tr. 4. 16 centim. 

— Okólnik obejmujący: ,, Przegląd naszyob 
•tanowisk,** z dnia 10 Maja 1861 roku. Paryi, 
1861, w 4ce. 60 centim. 

— Przegląd naszych stanowisk. Paryi, 1861 , 
w OcBi str. 6. 

MIEROSUWSKI Lud. i SZNAJOE (Jenerał). 
Regulamin piechoty, kawaleryi i artylleryi 
wraa z insU^ukcyą dla powstańca i alułbą 
obozową. Paryż, 1846. 

— To*, druga edycya. Lwów, 1848. 

(Mierosławski L.) Dćciaration de V associa- 
tlon democratiąue polonaise , presidee par 
le Góneral Louis Mierosławski, re]ativement 
k V attentat Berezowski. Paris, 12 Jnin 1867, 
w 8ce. 1 frank. 

— General Mierosławskg generalnyi orga- 
nizator nacionalnoj zacrranioznoj polsk. armii 
i Achilles Bonoldi, wilenskoj fotograf, tanc- 
meister, piewec i gławnyj agent nacionalu 
prawit. oddieła Litów. Prowincyi. (Odbitka 
I Wileńskiego Wiestnika). Wilno, tip. Kir- 
kora, 1864, w 8ce, str. 10. 

— Marsz Mierosławskiego przed bitwą pod 
Miłosławiem. Drukiem Karola Kirscba w By- 
tomiu, w 8oe, 1 karta. + 

•— Obacz: Bacznośó; Bakunin; Brise; Brze* 
fański; Chbtomski Wł. (Żale kosyniera, 1853); 
Chodźko L (Hist. de Pologne. 1846); Cwier- 
eiakiewicz J. (Lettre) ; 0. G. (Kilka słów, 1861) ; 
Garibaldi; Gof^hrlng C; Janowski J. N.; Jerzma- 
nowski (Rólation); Klaczko J. (Katechizm nie 
rycerski, 1859); Komissya (1B70); Kosiński Wł.; 
nazUk-ktei^icz W. (1864); Miłkowski Zyomnnt 
(1869); Olberg (Beleuchtuncr, 1848); Rybiński 
M.; Sprawozdanie Komissyi (1870); Sprawy; 
Wiśniowski T. (Wtył) ; Wysooki Józef (Kurs). 

NhEROSZEWSKA Lucyna. Albo katolicyzm, 
albo dzicz pogańska. Rzut oka na stan Eu- 
ropy z powodu wojny wschodniej. (Przekład 
z francuskiego Lucyny Mieroszewskiej). Pary i, 
druk L. Martinet, 1866, w 16ce, str. 84. + -f -( 

— Książeczka (Mała) dla małych dzieci 
przez L. M. z drzewor. Kraków, Wydawni- 
ctwo dzieł katolickich, 1661, w 16ce, str. 80. 
20 sgr. 

— Marynia (Mała) czyli Przygotowanie dzie- 
ci do pierwszej Kommunii, z angielskiego, 
dtiolko matkom poświcoono. Warstawa, dnik 8. Orgelbranda, 1864, w Idoe, str. 127, aisl. 
8 i 169, nieliczb. 8. 8 złp. 

— Nauka czytania ułatwiona. Nt>w) alt* 
mentarz dla szkółek i ochronek polddcb) fnk» 
L. M., ozdób. 2 litogr. rycinami. Waritawa, 
u Dzwonkowskiego, 1862, Btt. 167. 1 tłr. 

— Rady praktyczne o ppczątkowśm wycho- 
waniu dzieci. Epoka od i. do V. roku przos 
L. M. Warszawa, druk Al. Oinsa, 1666, w doo, 
str. LYHI, 680 i II. 1 rub. 80 kop. -^ 

MIER08ZEW8KI laook (były Senktol' Rie- 
czjrpospolitój krakowskiej, ttrodz. 1771 f 1801). 
Uwagi nad pismem pod tytułem: Pesag Uni* 
weraytetu Jagiellońskiego przea J. M* Kra- 
ków, druk St. Oieszkowskiego, 1860, w 6of, 
•tr. 41. + 

(W Katalogu Banmgardtena mylnie Mact* 
kowski Józef za autora podany). 

— Obacz : Meciizewski ; Werenlez (Kkzitiio 
z powodu pogrzebu, 1830). 

MIER0SZEW8KI Ignacy (t 1864). Aux Besr- 
nais k V occaHion de 1* inauffuration de U 
Statuę de Henri IV. (Poezya). Pau, impr. 
Yignancourt, 1848, w 8ce, str. 12. 

MIER08ZEWSKI Jan (urodź. 1789 f 9 Listo- 
pada 1867). Hymn powitawczy awłoków I. p. 
księcia Józefa Poniatowakiego priewieziony^k 
do Krakowa w dniu 22 Lipca 1817, w 8«a, 
1 karta* 

— Nowy Komtaiusz. Wiedeń, autor) drak 
L. Sommera, 1861, w 8Ce, str. YI i 482. 6 sł^. 
+ + -I- 

— Nekrolog odczytany i^ez Pf^zydi^f- 
oego na posiedzeniu Towarzystwa Dobroocya' 
noici dnia 16 Listopada 1823 r. w Krakowif. 
(o X. Jerz. Mieroszewskim), w 4ce, pół vtk» 

— Obrona Stanisława hr. W]odziokiogo (w 
Lutym. Z Gońca krakowskiego, Nr. 42.). Kra- 
ków, 1881, w 4ce. 

— Rzut oka polityczny na obecny tteo 
Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu. Kra- 
ków, 1828, w 8oe, str. 62. -i- 

— Wokabularz polityczny. Wiedeń, eiekm- 
kami J. A. Massanitsa, 1862, w 8ce, atr. lO. -f 

~ Obacz: Krzyżanowski Ad. (Wywód, IdiS); 
Markiewicz P. 

MIER08ZEW8KI Sabiesław. Raut oka oby- 
watelski po za siebie i przed się. BeMin, Ksif* 
garnia Aoad, nakład kaięg. Groaa i Beucbard, 
1862, w 8oe, str. 80. 20 sgr. 

— Tot. Ciąg dalszy. Lipsk, w Komisie F. 
A. Brockhausa, 1864, w 6ce, stfi III i 116. 
20 sgr. 

— Stimme eines Polen dber die g^geawir- 
tigen inneren Yerhaltnisse OesterreioliB Toa 
Ś. M. Wien, Yerlag der Meohiiariaien Coo- 
gregation, 1866, w 8oe, str. 40. + 

— Szkic dwuwiekow^ polityki polskiego 
narodu. Wiedeń* Caermak, 1867, w 6de| feir. 
XII i 18-260. 2 alr. 60 kr. i. -ł- 4* i MIĆRÓSŻfiWSKt - mSkZYŚSKl l«f WCWI8ZEWSKI teaitłftw (orods. 1766 t 

IBU). Gtot JW ReprezenUDta W. M. kra- 

ln>«8kiej Gminy lY., na Sessji sejmowój d. 
10 GrndAk 1B18 r. niany, w 4ee, kari 2 nie- 
liafbowaiiych. 16 gr. ^ 

— Mowa i sbiór pism powstania Królestwa 
Makiego. KFaków, 1812. 

— Mowa JW Sędsiego Pokoja Powiatu 

t miasta Krakowa, d. 26 Lipca 1812 roku na 
Sejmiku akcessu do Konfederacyi generalnej, 
w infiteatrae głównej Szkoły krakowskiej 
Biiaos. Kraków, w 4ce, str. 2. 

— Przymówienie się J. W Reprezentanta 

W. M. Krakowa Gminy IV., na Sessyi sej- 
mów^ d. 12 Grudnia 1818 r., w 4ce, kart 2. -t 

— Obaoz: Krzyi. 

(Wkn^umM Stanisław.) Na śmierć JW. 
iw. pan. Stanisława Mieroszewskiego Ordy- 
Dttu Mysłowakiego na dniu 16 Lutego 1824 
raku zapadl%, w 4ce, kart 2 (wierszem). 

MIER0SZEW8KI Stanisław II. Z Dalmacyi. 
(Osobne odbicie z Przegl%du polskiego). Kra- 
mr, druk Oniwers., 1871, w 8ce, str. 84. 

— Kilka uwag do Rozprawy Lelewela o 
Herbach, napisał Stanisław hrabia Mieroszew- 
ikL (Osobne przebicie z „Przeglądu polskie- 
gi.') Kraków, nakładem Redakcyi, w dru- 
hm L. Faszkowskiego , 1873, w 8oe, str. 
81 + 

jT- Wydsi^ Rady powiatowej krakowski^. 
^Mnik o zachowaniu przepisów policyj- 
9J^, w 4o3, karta 1. + 

jbrOMSki, obacz: Łepkowski J. (Dziennik 
|i^-nl«ski, 1848-9), w 8ce. -f ^ + 

^ Ibnb lift, obacz : Brak F. (Służba kawa- 

mi- 

:EIEWSKI Feliks (tłómacz). Dziecię 
przeloiył F. Mierzejewski. Warszawa, 
ya Przegl^u tygodniowego, 1862, w 
Hn^ str. 122. 

.r^ Pogadanki a ekonomii społecznej, prze- 
khś z francuzkiego Feliks Mierzejewski. 
WipSSawa, Etedakcya Przeglądu tygodniowe- 
||^.ł873, w 16ce, str. 102. 10 kop. 

^ Obaoa: TaloB H. 

MKmipilfSKł H. Taryfa hypoteczna nie- 
i«ihsao6ei w mieńcie Warszawie i na Pra- 
te aa rok 1870. Warszawa, Okoński, 1870. 
tl^ kop.; snift. 16 kop. 

■KRZEIEWSKI Wład. Badania nad błon% 
dziewiczą, dokonane przez Dra Med Mato- 
le do rozstrzygnięcia kwestyj sądowo-lekar- 
tti^ «o zgwałceniu,' z 40 rysunkami, pomie- 
•monemi ną 2 chromolit. tablicach, podał 
TdfeMs 2}obikowski. (Odbitka z Gazety lekar- 
lUf)' Warszawa, Gebethner i Wolff, druk 
SSM^y lekarskiej, 1872, w 8ce, str. 29. 1 rub. 

vr^i$abno mediclńskoje izsledowanje diew- 
"^ fjitfpoj plewy. Petersburg, 1871. 

■MECiBKI M. Na błędnych drogach. Po- 
fWa w dwóch Cz^oiacn. (Przedruk a Dzień- I 
nika literackiego). Lwów, w Komisie K. Wilda, 
1866, w 8ce, str. 144. 4 złp. 

— Podole, Wołyń i Ukraina. Lwów, 1862, 
w 8ce. 2 franki 60 centim. 

— Dwie powiastki dla ludu. Lwów, w Komi- 
sie J. Milikowskiego, 1864, w r2ce, str. 82. 
12 grp. 

Mierzwa, obacz: Bickes (Ziarna); Fell^n- 
berg; Plater Z. (1648); Więckowski T. 

MIERZWIŃSKI Bonawentura (k8i%dz, urodź 
1762 t 1820). Jeografia ogólna zamykająca 
krótk% wiadomość o figurze i obrocie ziemi, 
o globie ziemskim, liniMch kreślonych na kar- 
tach jeograficznych, podziale czasu i t. d., 
tudzież o pięciu Częściach świata, na które 

dzieli się ląd zamieszkały, zebrana przez 

Część I. Warszawa, druk XX. Piarów, 1811, 
w 8ce, str. 87. 1 złp. 4 

— Toź, z potrzebnemi początkami o pię- 
ciu Częściach świata, zebrana przez War- 
szawa, druk XX. Piarów, 1817, w 8ce, str. 
98 i nieliozb. 6. 1 złp. 16 gr. 

— Książka do czytania dla początkigącyob, 
po polsku, niemiecku i francuzku, pomnożona 
i poprawiona. Warszawa, 1802, w 8ce. 

— Obacz: Zaborowski (Geometrya). 

MIERZWIŃSKI J. BI Dissertatio inauguralis 
dogmatico-theologica de ortu, progressu et 
fructu indulgentiarum etc. Yilnae, 1841, w 8ce. 

MIERZYŃSKI Antoni. Izsliedowanie o Per- 
seje u drewnych epików, logografow, lirikow, 
tragików i komików. Warszawa, w typogr. 
Iw. Jaworskago, 1872, w 8ce, karta 1, str. 
VI i 166. + + 

— Jan Łasicki, źródło do mitologii litew- 
skiój, ocenił Dr Prof. Szkoły głównói war- 
szawskiej. (Osobne odbicie z Rocznika Towa* 
rzystwa naukowego krakowskiego, w 60'Ciu 
egzemplarzach). Kraków, druk Uniwersytetu, 
1870, w 8ce, 1 karta, str. 102. + 

— Przyczynki do mytologii porównawczej. 
I. Podania wobec oświaty. II. Bocian księ- 
dzem Wojciechem. (Oddruk z Biblioteki war- 
szawskićj). Warszawa, druk Gazety polskiój, 
1867, w 8ce, str. 38. 30 kop. 

— Przykłady do tłómaczenia z greckiego 
na polskie i z polskiego na greckie, ze sło- 
wniczkiem, zastosowane do Grammatyki Ce- 
gielskiego. Tom I. Poznań, 1862, w 8ce, str. 
rV, 92 i 66. + 

— Toż, edycya druga, przez Źupańskiego 
zrobiona, bez zawiadomienia autora, pod tąż 

data, z błędami ztąd pozornie jest jednem 

i temże wydaniem, rzeczywiście zaś około 
r. 1864 na nowo przedrukowane. (Za pierw- 
szą edycyą autor dostał 100 tal., za drugą 
60 tal. honorarium). 

— O dzisiejszóm stanowisku filologii. Roz- 
prawa czytana publicznie dnia 9 Maja w War- 
szawie. Warszawa, w Komisie G. Gebethnera 
i Wolffa, 1866, w 8ce, str. 48. 1 złp. 10 gr, i3d MIERZYŃSKI - MIE8IĘGZNIEL «— De viia, moribas, soriptisąue latinis Seb. 
Fab. Acerni, (accedit carmen Roxolaiiia.) Dis- 
sertatio inauąuralis. Berolini, 1867, w 8ce. 
(Roxolaiiia me do wszystkich egzemplarsy 
rozprawy dodana). (Rozpr. sir. 88 i kart 3.) + 

MIERZYŃSKI SUnIsław. Die Fabrikation der 
aetherischen Oele und Riecbstoffe. Mit 21 in 
den Text gedrnckten Holzscbnitten. Berlin, 
Springer, 1871, w 8ce, str. VI i 186. lVi tal. 

MIESES. Scbreiben eines Krakaaer Israe- 
liten an seinen cbristlichen Freund anf dem 
Lande di Chasidim betreffend. Bresiau, 1832, 
w 8ce, str. 8. + 

MIESES Hermann. Program m einer allge- 
meinen Rackyersicberang - Bank in Wien. 
Lemberg, Druck von Poremba, 1861, w 12ce, 
str. 8. 

— Galicyjskie Towarzystwo zabezpieczenia 

na akcye, napisał Lwów, druk £. Winia- 

rza, 1862, w 8ce, str. 14. 16 ceni. 

-» Obacz: Mlses. 

Miesiąc Czerwiec, 1867—1862,1871, obacz: 
Ulaneckl Si + 

Miesiąc Czerwiec poświęcony czci najsłod- 
szego Serca Jezusowego. Przekład z francuz- 
kiego. Warszawa, Oebethner, druk J. Jawor- 
skiego, 1867, w 8ce. 

— Toi, wydanie czwarte poprawne i po- 
mnożone. Kraków, nakład Wł. Jaworskiego, 
1871, w 8ce, str. 287. 60 cent. 

— Józefa Św., obacz: Małopclski. 

— Maj poświęcony ku czci Najśw. Panny 
Maryi. Lwów, Piller i Spółka, 1869, w 12ce. 
1 złp. 16 gr. 

— Toi. Jasło, nakład L. D. Stoegcra, druk 
A. Rusinowskiego , 1869, w 12ce, str. 188. 
36 cent. 4 

— Toi. Jasło, J. M. Stoeger, 1872, w 16ce, 
str. 211 i 6. 

— Porównaj : Nowakowski X. Jakób. 

— Toż, zamykający w sobie modlitwy, pie- 
śni, uwagi i litanią ala używania przy majo- 
wem nabożeństwie. Poznań, nakłaa Rejznera, 
1868, 1869. 1 złp. 

~ Obacz: CzeiowskI J. (1849); Hołowiński 
Ignacy (1867). 

— Maryański Mąj, obacz: Dziadek Ignacy; 
Naboieństwo. 

— Maryi, Rozmyślaniu na każdy dzień Maja, 
tak o tajemnicach nigśw. Maryi Panny, iako 
też o nabożeństwie na Jej cześć. Przekład 
z francnzkiego. Warszawa, nakład i druk XX. 
Missyonarzy, 1861, w 12ce, str. YIH i 106. 
80 kop. 

— Maryi, poprzedzony modlitwami poran- 
nemi, wieczornemi i pomnotony rozmaitem 
nabożeństwem przez L. £. Poznań, L. Merz- 
baob, 1873. 10 sgr. ; na welinie 16 sgr. 

— Obacz : Jełowicki Al. (czyli Rozmyślanie, 
}860y 61, 68, 66, 1862) ; Klocikowski X. J. (Nowy miesi§o, Nabożeństwo 1861) ; La LOMia (przez 
M. B. Ciemnie wską 1887, 1869, wydanie ósme 
1869) ; Latserre (do Matki Boskiój z Lourdis, 
1873); Leszczyński Pr. X. (Pierwsza edyeya 
1863 r., szósta edyoya r. 1862) ; M. W. (Ksifika 
do nabożeństwa, 1867 r.); Nowakowski Jakśb 

i Poświęcony Bogarodzicy, 1866); Praszaksua 
leweryna (Q stóp Krzyża, z francuzkiego, 
Warszawa, 1869); Zdzarska i. (Warszawa, 
1862). 

— Marzec czyli Książka do nabożeństwa 
poświęcona wyłącznie Józefowi Św., zawie- 
rająca : Sposób słuchania Mszy Św., Nabożeń- 
stwo na wszystkie dni miesiąca, Uroczyiti 
Nowennę, Przygotowanie do Spowiedzi i Ko- 
munii Św., Psalmy na imię Józef, Godzinki 
o Św. Józefie, 81 Modlitw z rozmyślaniami, 
oraz pieśni 6 o św. Józefie. Warocawa, J6set 
Tomaszewski, 1868, w 16ce. 6 sip. 20 gr. 

— Toż, 1861. Obacz: Józef iw. 

— Sierpień czvli Miesiąc Serca Maryi. Ob. 
CiemniewsKa M. B. (Warszawa, 1860). 

Miesiacosłow hospodarskij lwowska* na hod 
1857. Lwów, typ. Inst. Staurop., 1866, w 8ce, 
kart 16 i od str. 32—108. -i- 

— na 1861 bod. w lito-tipogr. J. Chrzon- 
szoza i Komp. w Źitomirie, w 4ce, 1 karta. + 

— hoziaistwennyi na 1868 god. Wilno, typ. 
Romma, 1862, w 4ce, str. 72. 

Mlesiacesłow cbołmskij greko-uniatsldj na 
bod 1866. Warszawa, w 8ce. 

— Toż, na 1867 bod. Warszawa, w dro; 
kami rządowej przy Kommissyi rządoi^' 
Oświecenia, 1867, w 8ce, str. 846. 60 kop. 

(Na rok 1867 mieści między innemi: fiui- 
nocby Karola: Jak się s|K>laczyła chełkasi^ 
Ruś? Kojałowicza J.: Unia lubelska r« 1669. 
Jełojeńskiego Prof. : O obrazie Matki Boskiej 
chełmskiój. — Przedruk z dzieła Biskupa Su* 
szy : Pboenix z r. 1684 w Zamościu wydanego: 
Parafie Dyecezyi cbełmskiej ; Kościół prawo- 
sławny w Węgrzech i narodowy ruch Rosi* 
nów węgierskich; Biografie Unitów księży: 
Bobrowskiego, Tupalskiego i Humolickiego). 

~ (Chołmskii grekouniatskil) na 1868 hod 
(wysokosnyi) s priłożeniem portretu gosnda* 
ria Imperatora risunka, izobraaąiussozawo 
bielawieskuju stołplensktgu baszni, aarty pri* 
wiglenskawo krają (10. Gnbemii Caratwapol- 
skawo) i Katkawo adress kalendaria. War- 
szawa, w typogr. Jaworskiego, 1868, w 8oe, 
str. XLV, 142 i 190. 

— Toż, na 1869 bod. Tamże. 

— Obacz: Ouohnowicz Al. (1868). 

Miesięsznik Cieszyński. Obraz dziejów bie- 
żących. Rok 1861, Nr. 1—6, od 26 Lipca do 
31 Grudnia. Rok 1862, Nr. 1—6, od 31 Sty- 
cznia do 29 Maja. (Stanowi ciąg dalszy Prze- 
glądu wypadków politycznych). Cieszyn, druk 
:. Prohazki, Redaktor Stalmach P., n 1861, 
w 4oe, str. 48; r. 1862, w 4ce, etr. 96. Kw«^ 
talnie 1 złp. 20 gr. + MIĘSO - MIKA. 129 — Pp^ocki. TQ9aqw Ul. Połock, druk Aka- 
óąmi, 1618, w Boe, Ni^ów 12, str. 308, 306, 
312 i 15; w r. 1819 nie wychodził; roku 1820 
KK* Styczeń i Lufy. Miesiąc Marzec przer- 
wano w drako, -f 

— warszawski, ob. Kułakowski J. (1818). 

Mięso, ob. KlHOzyok^S. (Wrzenie); Littich; 
PlA^zaik (Przedaż). 

WCMtffUSt abo tragio-comedia na dni mi§- 
sopastne nowo dla etanów rozmaitych zabawy 
pMaaa. Boka Pańskiego 1622, w 4ce, bez 
aiejscadrnko^ Przodcokował Wójcicki w Bibl. 
itar. pisarzy polakifih, 18$4, Tx)m YI, str. 349 
do 409. 

Ifissiazaiiie, ohaez: l|iej8ki;^Statlaa. 

Nieszoianiii polski : (Tygodnik dla nanki i 
fabawy). Wychodził we Lwowie co- Sobota 
po jednym arkaszn. Wydawca Karol Wild. 
Odpowiedzialny Redaktor Lacyan Tatomir. 
fiok 1668. .LvQw,.. z. drukarni. £. Wioiarza, 
od 9 Liatopada do, 26 Grudnia Nr. 9. Styczeń, 
1864, w'4c6,.razęin fitr. 100. 1. ^Ir. + 

(.Tr^sć : 1 ) . Artykuły . watepne, Ę^zprawy 
.^onoinicziie \ socyalne: 2) Ko^prawy histo- 
iTczne, Życiorysy; 3) Rozbiory ; 4) Poezye; 
$) Powieści (J. Zacharyasiewicza i Władysł. 
Łozińskiego); 6) Zapiski handlowo -przemy- 
^we,. Różności, Rocznice historyczne). 

Ilies2j(ania nawodne, x>bacz: Kirkor (w Spra- 
wozdaniu AJiademii Umiejęt., 1874); Libelt; 
Miski S. 

. Woszkaniec Krakowa, obacz: Węiyk Franci- 
JĄ (1820). 

.lię^zk^ia, oł^acz^l^ottd. 

-WĘTELSICI TsodOfi Kazanie o wolności pod- 

ili^eb przez X przy ogłoszeniu prawa 

Sii^)%cegó wolność poddanym w Księstwie 
^MrttSwakiem. 1808, w 8c6, str. 31. 1 złp. -f 

^ Kąsanie miane na posprzebie JW. Imci 
hJtdiaJdiebała Franciszka Karpowicza pierw- 
itito Biskupa wigierskiego. Orderu św, $ta- 

swwa 'Ka^wslera, przez w kościele kate- 

tenym wigierskim d. 12 .Grudnia 1803 r. 
>k, js drukarni Jana Appelbauma.JKr. 
ro90W8cl^o4ni<^ Pruss' nadwornego dru- 
"w ;8tee, atr. 56. 

.•^ Katanie o różnych odi^^ianach świata, 
^maególnićj tych, które sie stały w wieku 
Znit. w liTarodach, Rządach, charakterze i 
9f^ói luda, w naukach i świetle rozumu; 
t.«wa|f% nad przyczyną ,tych odmiaii i co 
pródnęwziaść ma rodzaj ludzsi, aby wiek 
simy był dla nie|^o szczęśliwym, miane przy 
^kóz^u Xix. wieku i ^ol)chódzie stóletni^' 
tmiątki założenia Królestwa Pruskiego, przez 
m^ W Goniądzu 1 Stycznia 1801 r. Za po- 
HlAide» fUiądai Zwierzohnbściduohownej, 
Vmkarm XXvBa^Uaaów w Som^ślu,. w 8ce, 
^4B i prźvpit6w Uatorycznycn 15..kar1^ nie- 
mbomnycn. 

Iftpdaty ziemne, obacz: Christ. 
JijpM JKri^ż, l^G), pbącz :, jpoyUle. 
,|ilGNET M. Życie Franklina, spolszczył An- 
toni Nalepiński. Warszawa, Kbdakcya Prze- 
glądu tygodn., 1873, w 16ce, str. 196. 40 kop. 

Mignet Fr. Maria Aug. {urodź. 17D6), obacz: 
Bignon; Bourlenne. 

Mignon (Opera), obacz: Thomas Am. 

MIGURSKJ Winc. (f w Wilnie 1863). Pamię- 
tniki z Sybiru. Lwów, Karol Wild, 1863, 
w 8ce, str. 250. 2 złr. 60 cent. 

Migrena, obacz: Madejski E. (1874). 

MIHANOWICZ |an (ur. 1783 f 1814). Prze- 
kład Eurypidesa: Orestes (w Miesięczniku 
Połockim, 1818); Sofpklesa: Edyp i Homera: 
Illiada są w rękopisie, tudzieźEurypida, Phoe- 
nicii. 

MIKAtlan (ksiądz, uredz. 1795 w Willamo- 
wicach, f 1868). Cwiczeuia się w nabożeń- 
stwie dla młodzieży katolickiej obojga płci. 

— Toż, wydanie wtóre, poprawne i pomno- 
żone. Zapozwoj[eniem2<wierzchności. Bochnia, 
druk 1 nakład A. Honka, 1829^, w 16ce, str. 
127. + ' 

— Porównaj :- Ćwiczsnia. 

— Dziennik albo Krótki sposób nabożeń- 
stwa codziennego, przez X. J. M. P(roboszcza) 
P(odgór8kiego) poprawiony i pomnożony. Za 
uchwałą duchownej i świeckiej Zwierzchno- 
ści, Bochnia, druk i nakład Antoniego Sonka, 
1831,.w 12ce, kart 10, str. 258 i karta 1. + 

— Groszówka dla dzieci zueohodzących do 
szkół. Bochuia, druk i nakład Antoniego. Son- 
ka, 1830, w 8ce, kart nieliczb. 16. + 

— Toż. Tsmów, nakład X. K. J. Miki, druk 
J. Karnstadta, 1836, 12 k^rt nieliczbowanych. 
6 kr. m. k. 

(Także p. t. Nauka czytania pisma pol- 
skiego). 

— Hymni et preces in usum studiosae ju- 
yentutis In O. R.Gymnasio Bochniach Editio 
prima. Bochniae, 182.. 

— Toż. Editio secunda, Bochnia, typ. A. 
Sonek, 1830, w 12ce, str. 519. + 

— Książka kalwaryjsSa czyli Uwagi, modli- 
twy i t. d. Bochnia, Pisz, 1842, w 8ce. 

(Jest to przedruk dzieła: Prowiant podró- 
żny. Kraków,. 1702, z poprawą stylu). 

— Nabożeństwo do św. Jana Ewanielisty 
Patrona swego', w którem żywot iego chwa- 
lebny się zamyka. Bochnia, druk i nakład 
Antoniego Sonka, 1830, w 12ce. -f 

— Ojcze nasz określone. Bochnia, druk A. 
Sonka, bez wyr. r. (1830), w 4ce, 1 karta nie- 
liczbowana. + 

— Najnowszy Złoty Ołtarz wonnego kadze- 
nia przed, Stolica Bożą, t. j. Modlitwy i Pie- 
śni rozmaite, które duch gorący na wonność 
Panu Bogu słodkości chwały Jego ofiarować 
może Za dozwoleniem świeckiej i duchownej 
ijwierzchiiości. Hochnia, druk i nakfad A. 
Sonka, 1828, w 8ce, kart G, str. 325 i kart 2. + 

17 180 MIKA - MIKLASZEWSKI. — Offioyum codziennie kn potrzeb duszy 
zaspokojenia ułożone przez X. J. M. Za uchwa- 
leniem obojga Zwierzchności na nowo do 
druku podane. Bochnia, Pisch, 1643, w 12ce. 

2 złp. 

— Najnowsze of&cyum ku lepszemu potrzeb 
duszy zaspokojeniu, ułożone przez a. J. M. 
Bochnia, druk i nakład A. Sonka, 1830, w 
16ce. -f 

— Pustelnik na Podkamieniu czyli Dziesię- 
cioro Bożego przekazania przez niego wykła- 
dane i bibliowemi opowiadaniami objaśnione, 
a przez X. J. M. JSI. T. do druku podane. 
Lwów, Pilier i Sp., 1839, w 12ce, z rycin. 
1 złr. 10 gr.; zniż. 18 gr. 

— Wybór aabożeństw różnych na pożytek 

ludzi pobożnych, przerobiony przez Za 

dozwoleniem c. k. Cenzury. Bochnia, druk 
i nakład A. Sonka, 1830, w 12ce, kart 6, str. 
280 i kart 3. 2 złr.; na papierze welinow. 

3 złp. 18 gr. + 

— Zabawa duszy młodocianej czyli Modli- 
twy na rano, do Mszy, Spowiedzi i Kommu- 
nii Św. w powszechnej potrzebie i na wieczór. 

Dla dzieci, przez Proboszcza Willamow- 

skiego. Bochnia, druk i nakład A. Sonki, 1830, 
w 16Ge, str. 67 i karta 1. + 

-^ Zabawa święta duszy młodociannej czyli 
Krótkie nabożeństwo dla dzieci. Wydanie 

drugie poprawne i pomnożone, przez 

Bochnia, Pisch, 1841, w 82ce. 12 gr. 

— Toż, wydanie nowe poprawne i pomno- 
żone. Bochnia, druk Pisza, 1854, w 16ce, str. 
72 i 1 rycina, -t- 

— Toż, wydanie nowe poprawne i pomno- 
żone przez Tamże, 1868, w 16ce, str. 72. 

Od 6 do 16 kr. 

— Toż, wydanie nowe pomnożone. Tamże, 
1869, w 24oe, str. 106 i II. + 

— Obaoz: Cliinielowski Joachim (Bieg roku, 
1831). 

(Mika). Mowy pogrzebowe miane przy zwło- 
kach ś. p. X. Jana Kantego Miki, Kanonika 
katedralnego Tamd^skiego, Radcy Konsysto- 
rza i S%du Biskupiego małżeńskiego, exami- 
natora, wice* dyrektora c. k. Gimnazyum Tar- 
nowskiego i Rektora Seminaryum Biskupiego 
wysłużonego, obywatela honor. m. Tamowa, 
zmarłego w Tarnowie dnia 26 Marca 1868. 
Pamiątka. Tarnów, druk i nakład A. Rusi- 
nowskiego, w 8ce, str. 23. (Obejmuje mowy 
Michała Króla i Józefa Martusiewicza). + 

— Obacz: Paschalis; Szmid Krzysztof (Hen- 
ryś z £ichenfel8, 1831) ; Wujek : Zabawa (Sanok, 
1858). 

Mikiewicz Antoni, obacz: Antoniewicz K. 

MIKIEWICZ Andrzej (ksiądz). Krótkie Homi- 
lie na niedziele w ciągu roku przypadające, 
oraz i na wszystkie uroczyste Święta. Lwów, 
Pilier i Spół., 1827, w 8ce, str. Y i 182, 1 
i 161. 12 złp. — Toż^ dla wygody początkowych Kapła- 
nówj napisane przez księdza..... Plebana Stra- 
szęcińskiego. Drugie poprawne i powiękssone 
wydanie. Tomów II. Lwów, nakładem Fran- 
ciszka Pillera, 1829, w 8ce, str. 384. 2 złr. + 

-- Toż, napisane przez księdza Kano* 

nika Scholastyka Kapituły Tarnowskiej, byłe- 
go Plebana w Straszęcinie. Wydanie trieoie, 
powiększone homiliami na święta uroczyste. 
Tomów III. Lwów, 1840, w 8ce. 2 tal. 

— Katechizm parafialny dla użjrtku loda 
chrześciańsko -katolickiego. Wydanie trzecie 
poprawne. Lwów, Milikowski, 1840, w 8ce, 
str. IV i 83. 

•— Kazanie ó męce, śmierci, zmartwych- 
wstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa Zbawi- 
ciela naszego, napisane przez ks Lwów, 

Pilier et Comp., 1851, w 8ce, str. 119. 8 itp. 

— Kazania na Święta uroczyste, według 
obrządku Kościoła katolickiego w całym roka 
przypadające, napisane przez Lwów, Fran- 
ciszek Pilier, 1882, w 8oe, str. 269. + 

— Toż, wydanie drugie poprawne i powięk- 
szone. Lwów, Pilier i Sp., 1844, w 8ce, itr. 
228. 6 złp. 16 gr. 

— Kazania przygodne, z dodatkiem mów 
po^zebowych wzorowycn, napisane przez..... 
Dziekana Pilźnieńskiego, a Plebana Strassę- 
cińskie^fo. Lwów, Pilier i Spółka, druk Zakł. 
naród, imienia Ossolińskich, 1834, w 6oe, str. 
236. 5 złp. 15 gr. 

— Książka do nabożeństwa dla obojga płci 
chrześciańsko - katolickiego wyznania , a u 
uchwaleniem Nąjprzewielebniejszego X. Woj- 
tarowicza, Biskupa Tarnowskiego, do droko 

Eodana przez Kanonika i Scholastyks, 
yłego Plebana w Straszęcinie. Wydanie po- 
prawne. Bochnia, Pisz, 1850, w 8ce. 1 złr- 

— Nauki parafialne na wzór krótkich kaztń, 
na każdą niedzielę w ciągu roku przypada- 
jącą, napisane przez Plebana Straszęciń- 

skiego. Lwów, Pilier i Spółka, 1830, w 8ce, 
str. 33a 6 złp. + 

Miklaszewski Franciszek (Sędzia). Lustracyt 
Skarbu koronnego, 1770, obaoz: Niemcewicz 
J. U. (Zbiór Pamiętników, Tom 111.) 

MIKLASZEWSKI Józef (f 1833 roku). Ołoi 
przewielebnego i najpoważniejszego B.'. W.', 
mówcy W.*, wsch.*. naród.*, pols.*. z powojdu 
tak uroczystości św. Jana letniego, jako in- 
stallacyi WW. Urzędników poaług now^ 
ustawy konstytucyjnój, miany na posiedzenia 
W.*, wsch.*. nar.*, d. 27 miesiąca IV., r. P., 
5820, w 4oe, str. 19. (Znaczy 27go Czerwca 
1820 r.) 

— Jeografia ogólna czyli Krótkie oj^sanie 
ziemi i części mieszkalnego świata, dla zaozy- 
nającój się uczyć krąjowój młodzi wydane, 
przez J. M. Warszawa, 1819, w 8ce, sU*. 70. 
1 złp. + 

— Rys Historyi polskiej, od wzniesienia się 
Idonarchii aż do ostatniego upadku i r zbio* MIKLASZEWSKI — MIKOŁAJ. 131 ni kraju, 2 3ma herbami, wizerankami i 5 
map., przez»... był. R. D. A., teraz R. K. G. 
L Warszawa, Glucksberg, 1821, w 8ce, str. 
VIII, 138 i 7 nieliczb. 4 złp. + 

— Toi, edycja druga poprawna i ważnemi 
dodatkami powiększona. Warszawa, 1822, w 
12cd, sir. 231, nieliczb. 9, map 5. 4 zip.; na 
lepszym papierze 6 złp. + -f + 

— Toż, edycya trzecia, ważneroi dodatkami 
powiększona. Wilno, druk J. Zawadzkiego, 
1823, w 8ce, str. X i 146. 1 złp. 10 gr. 

— Tenże tytał, z trzema herbami, wize- 
rankami Królów, z sześciu mappami i obra- 

sem Polski, przez byłego R. A. D., a teraz 

R. K. C. L. Edycya czwarta, na nowo przej- 
ntoi i znacznie powiększona. Warszawa, au- 
tor, dmk J. Węckieffo, 1829, w 8ce, str. 478 
i XXX1L Zarazem dodany Atlas. Na papie- 
rze wodnym 8 słp.; na papierze pięknym 11 

-^ Toż , z trzema herbami . wizerunkami 
Królów, z sześciu mappami i obrazem Polski. 
Wydanie piąte. Poznań, L. Merzbaoh, 1866, 
w 8ce, str. XVIII i 264. 2 tal. 15 sgr. 

MKUSZEWSKI Walenty (ur. 1839). O mało- 
letnich przestępcach osad rolnych i przytuł- 
ków rzemieślniczych, szkic ogólny. (Odbicie 
t Przegląda sądowego). Warszawa, nakład 
titiora, M. Glócksberg, dmk S. Orgelbranda, 
1873, w 8ce, str. 83. 60 kop. 

— Mowa przy zagajeniu dysputy doktor- 
im w Moskwie 11 (28) Lutego 1872. War- 
mwa, Okoński, 1872. 10 kop. 

— O pozbawienia wolności obwinionych o 
ipihdeme przestępstwa. Rzecz publicznie 
w sili rataszowój dnia 81 Marca 1871 roku 
wjloloBa. Warszawa, 1871, str. 23. 20 kop. 

•« Kilka słów o wykonaniu kary. Warsza- 
1% 1871, w 8cey str. 44. 40 kop. 

, ^^rawozdanie krytyczne z dzieła A. Prins 
iHrPergamini: Instruction criminelle. Refor- 
M de r instruction próparatoire en Belgi- 
9M. Warszawa, 1872. 20 kop. 

^ O sredatwach predstawlenija obwiniaje- 
9tmo w sud i peresieczenija iemu sposobów 
tUtniatsia ot sliedstwia i suoa. 

*• P stanowiska prezydującego w sądzie 
Itlfiifgłych. Warszawa, autor, 1867, w 8ce, 
*VlO. 17 V, sgr. + + + 

** O Towarzystwie petersbur^skióm osad 
>eb|^ i przytułków rzemieślniczych, oraz 
mot&kladach. (Odbitka z Ekonomisty). War- 
Mta, 1873, w 8ce, str. 35. 80 kop. 

^ O znaczeniu sądu przysięgłych. War- 
kną dmk Gazety polskiój , 1867, w 8ce, 
ite- 17. 80 kop. + 

■RLOSICH Franciszek (urodź. 1812). Yer- 
Mfllande Grammatik der slayischen Spra- 
wia Erster Band. Także tytuł: Yerglei- 
^iria Iiautlehre der slaviscben Sprachen. 
«ot dtr kaia. Akademie der Wissenschaften 
A'Vieo gekronte ^eisschrift Wien, Brau* muller, 1862 r., w 8ce, str. XVI i 518. 7 złr. 
m. k. + 

— Die Rusalien, ein Beitrag zur slayischen 
Mythologie. (Ans dem Sitznngsbericbte der 
k. Akademie der Wissenschaften abgedmokt). 
Wien, in Gommission bei Gerold's Sobn, 1864, 
w 8ce, str. 20. 4 sgr. + 

— Die Verba impersonalia im Siavischen. 
fAus den Denkschriften der k. Akademie der 
Wissenschaften abgedmckt). Wien, in Gom- 
mission bei K. Gerold's Sohn, 1866, w 4ce, 
str. 48. 1 złr. 20 kr. + 

— Obacz: Nestor. 

MIKOCKI Leon. Yerzeichniss einer grossen 
und sehr gewahiten polnischen Munz- und 
Medaillen-Sammlung, dann einer Sammlung 
Ton Munzen und Medaillen aller L&nder. Znm 
Behufe der óffentlichen Yersteigerung, wel- 
che in Wien am 1. April 1850 beg^nnen wird, 
yerfasst yon.... Mit 4 lithoąr. Tafeln und 1 
Manzmesser. — Gatalogue d* une grandę et 
tres belle CoUection de monnais et medail- 
les polonaises, ainsi que d' une GoUection de 
monnaies et de medailles de diyers pays. 
Redige pour seryir a 1' ench^re publique qui 

aura lieu a Yienne le 1. Avril 1850 par 

Ghevalier de V ordre pontifical de St. Gre- 
goire le Grand, agent public, ciyil et mili- 
taire, et interprete jurę de la langue polo- 
noise pres les Tribunals de 1' Autriche infe- 
rieur a Yienne. Avec 4 tableau litogr. et une 
óchelle numismatiąue. Wien, Beermann in 
Gommission, Druck der Mechitaristen, 1850, 
w 8ce, atr. XII, 188 i tablic 5. 1 złr. m. k. 
+ + + 

MIKOŁAJ I. (urodź. 1796 f 1855). Discours 
prononcś par 8a Majestó L' £mpereur et Roi 
ś la Seance de deux Ghambres reunies a 
V ouTerture de la di^te le 28. Mai 1830. Wsr- 
szawa, Glucksberg, 1830, w 4ce, str. niel. 7. 

— Toi, k la cloture. Tamże, str. 4. 

— Manifest po wstąpieniu na tron do wszyst- 
kich mieszkańców dnia 12/24 Grudnia 1825, 
fol. kart 8 i 5 alleg. + 

— Manifeste de P empereur de Russie, 

ócrit par (?) la róvolution polon. 1830, con- 
cernant les droits, impots etc. de I' ancien 
royaume de Pologne. Goutresignó par Stefan 
y. Grabowski (Russe et Polonais). 

— Manifest. Moskwa, 20 Października (Igo 
Listopada) 1831 (po polsku i rossyjsku), 1 
ark., fol. 25 sgr. 

— Manifest de 1' Empereur Greation de 

la Banąue de Pologne. Yarsoyie, 1828, w 8ce. 

— Mowa Najjaśniejszego Gesarza i Króla, 
miana na I. Sessyi seJmowój w Izbach złą- 
czonych d. 28 Maja. Warszawa, 1830, w 4ce, 
str. 7, 

— Uniwersał Gara z 29 Kwietnia 1828. 

Bank polski, w 8ce, str. 6, 2 i 52. 

— Wypis z Protokułu Sekretaryatu Stanu 
Królestwa Polskiego. Z Boiój łaski My Miko- 132 MIKOŁAJ - MIKOSZEWSKI. łaj I., Cesai^z Wszach RÓBsyi, Król polski 
etc. etc., w Kwietniu 1827, str. 14. (O usta- 
nowienia Sądu sejmowego przeciw obwinio- 
nym o zbrodnię stanu). 

— My Mikołaj I. (Statut organiczny dla 
Królestwa Polskiego z d. 14 Lutego 1832 r.) 
(po polsku i rossyjsku), fol., str. i4. 

(Mikołaj). Ostatnie chwilę życia Cesarza 
Mikołaja 1. Przekład z rossyjskiego. St. Pelers- 
burg, w drukarni II. Wydziału własnej J. C. 
M. kancellaryi, 1855, w 8ce, str. 35. 2 złp. 
15 gr. 

— Hymn i modlitwa w dn?u koi^ónacyi 
Mikołaja I., Cesarza i Króla polskiego, śpie- 
wane we wszystkich świątyniach starozakon- 
nych w Królestwie Polskiem, dnia 24 Maja 
1829 r. Warszawa, w drukarni Giucksberga, 
w 4ce. 

— Niech żyje Król! czyli Polskie God 8ave 
the king. Śpiew na koronacy% Mikołaja I^o, 
w 4ce. 

Mikołaja (Do Najj.) Cesarza Wszech Rosśyi 
i Króla Polskiego. Kraków, J. Wildt, druk 
Uniwers., 1848, W 8ce, str. 13. + 

— Nicolas (L' £mpereur) et la cónstitution 
polonaise de 1815. w 8ce, str. 16. 

— Obrzęd koronacyi Najjaśniejszego Cesa- 
rza Mikołaja. Warszawa, 1826, fol. 

— Obacz: Potocki St. 

— Uczucia pewnego obywatela w dniu koro- 
nacyi Mikołaja I. Warszawa, 1829, w 4ce. 

— Obacz: Ancolot (1826); Antotiiewici M.j 
Beaumont (1855); Bloudbff (Życie); Chaniski 
T. (1831); Oesveaux; Goidmann J.; Grabowski 
J. (1848); Hołowczyc; Jaitiiołkowski (Wiersz, 
1842); Jastrzębowski Wojciścii (My Mikołaj, 
1831); Kodziewioz A. (Wiersz); Kołakowski J. 
(1843); Korff M. (1857). 

(Mikołaj). My z łaski Najłaskawszego Miko- 
łaja I. najszaleńsi buntownicy polscy, najza- 
ciętsi nieprzyjaciele Królów, nąjzapami§talsi 
burzyciele praw Boskich i społecznych, naj- 
zagorzalsi Jakobini, demagogowie etc. dtc. etc. 
narzucamy najzuchwalój wszystkim monar- 
chom i narodom europejskim następtgące w 
naszych zapalonych głowach wyległe i nasze- 
mi krwi ohciwemi rękoma skreślone prawa 
z zagrożeniem najstraszniejsza zemstą etc. etc. 
Konstytucya dla Europy. (Na końcu dan w 
zbudowanój Warszawie dnia (21go Kwietnia) 
3 Maja roku naszego krwawego panowania 
Igo itd. itd. Za zgodą z oryginałem (podp.| 
Wojciech J.... żołnierz prosty, Sekretarz zgrai 
najszaleńszych buntowników polskich, w 8ce, 
str. 17. 

— Obacz: KramstOck; Ubliner; Lńboirtifski 
Jdzef; Potocki 8t.; Protostatfon ; RadźinkieWioz 
8. (Wiersz); Rodziewicz; 8age; Sprawozdani^; 
Stern A. ; Tugendlloid W. ; Tessarczyk (Życie) ; 
Ustriałow ; Wolckliaiisen ; Wołowski Fr. (i kon- 
stytucya polska); WroAski Hoone (1850). 

Mikołaj z Madkowio; obaoz : PrzśdrtyHHiiikf. MfkołUf^i** (z Toli^tynu), ob. WiadMn^ 
Mikołaj z Mtko(ti|dWa. Cieniom Mikołaja 

Szaszkiewicza. ( Wiersz polski i ruteński). 

Lwów, druk Stani^opig., 1848, w 6ce, str. 15. 

Nllkółaj z Pokucia (pseudonym AntoniiBiiriez 
Mikołaj). 

MlkOŁAJCZYK Antoni (z Chromieo w W.X. 
Poznańskiem, urodź. 1847). Ueber die Ein- 
wirkung der schwefelsauren Alkalien aof 
kohlensauren Baryt und kohlensauren Stron- 
tian. Inauffural Dissertation. Berlin, Drack 
der Góbr&der Fischer, 1874, ^ 8ce, str. 23. + 

NhKO^SKA (Comtesse nee de Rovigo). Des 

ames maudites par Paris, typ. AlTuard et 

Kaeppelin, 1852, w 8ce, str. 311. S franki. 

MIKORSKI Dyonfzy. Mowa w czasie, gdy 
zwłoki J. O. Księcia Józefa Poniatowskie^fo, 
N. W. Wojsk polskich, prowadSzone były z Lip- 
ska do >żYarszawy, miana w Orłowie Powie- 
cie Orłowskim przez K. O. 8. S. dnia 12 

Sierpnia 1814, w 4ce. 1 złp. 

— Obaoz: Potock? B. 

MIKORSKf Feliks. Bajki. Część I. i II. War- 
szawa, druk J. Jawoi^kiego, 1868—69, ^ 8oe, 
str. 54 i 1 karta i str. 42. 

— Toż. Części II. Warszawa, tJnger i Banftf- 
ski, druk Jana Jaworskiego, 1 878, w 8ce, str. 
54 i 42, i 7 drzeWor. w tekście. Ka papierze 
lepszym 2 złp. ; na gorszym 1 złp. 15 gr. 

Mikorzyii, obacz : Esirolcher (W Kalendarzn 
Ungra, 1873) ; Małecki A. ; Prźtożdziocki Al. 

MIKOSZ Antoni. Skarbona duchowna albo 
Sposób pobożny ratowania dusz w mękach 
czyścoWych. Kraków, Klasztor KalWaryjski 
00. Bernardynów, druk Czasu, 1870, fol., 1 
arkusz plakatowy. 4 

MiKOSZEWSKi' Karol. O BoskoŚci Spowie- 
dzi, z przykładami historycznemi. Wyjątek i 
Biblioteki przeznaczonej dla parafii i rodziny. 
Przekład z f^ancuzkiego przez ks. K. M(ik&- 
sze^skiego.) Warszawti, XX. Missyonflrze, 

1862, w 16ce, str. XVI i 157. 80 kop. 

— Kazania o pijaństwie. Wscrsza^wa, aator, 
w Komrissyi n A. Nowóleckiegt), 1868, w 8ce, 
str. 135. 3 złp. 10 gr.; tńii, 20 kop. 

— Odpowiedź..... na acrtyknły mniosżćzone 
w Ołosie wolnym (Nr. 179 z 20 Czerwca 1668) 
i Niepodległości (Nr. 70 z d. 10 Łipoa 1868). 
Paryż, drm braci RougO, 1868, w 8co^ str. 
21. + + -h 

— La Pologne et la Russie dana la Slatie, 

par anciiin inembre dn Conyitó central et 

du gouYernement provisoire de Pologoe en 

1863. 2me brochure. Geneve, impr. Pfeffer et 
Puky, 1872, w 8ce, str. 23. 3 sgr. + 

— Polska i Rossya w Sławiańąpezyzoie. 
Genewa, u Calliera w Poznaniu, 1872. 3^gr. 

-> La róibrme de V óglise comme une sour- 

ce de la Pa:x du Monde par Gen^ye, i mpr. 

Pfeffer et Puky, 1869, w 8ce, str. 16. + 

^ Sprawozdanie z fhndusfeów sebranych MIKOSZEWSKI — MILE 138 mtes kii Kftrola MikoszeWskiego i ich aft^cia. 
Paryi, dhik. Braci Rouge, JMinoa i Fresnó, 
olicft un Four-8aint-Qermain, 43, 1868, w 8c6, 
8tr. 7. + 

MKMZEWSKI Lot/ De sigpis morborum 
ex liogaae condttiooeł petendis pro summis 
io Medic. honoribas rite sibi concedend. Gra* 
eoriae^ t^p. St. Gieszkowski, 1834, w 8oe, atr. 
62 i ueliozb, kiart 4. -f + + 

ltlK6VEa Ferd. Brzet (urodź. 1826 t 1862). 
Diraitri Iwanoyie. Tragedie y §e8ti jednanich 
1 6aiteóiijm pouiiitim 6^iUerovazioinko, aep- 
laL... Praha, Jar. Poapiiil, 1866, w 12oe, atr. 
]50. 35 cent 

(Konrad Wallenrod, dramat w rękopiśmie). 

iHereskoir, obacz: PNrtrowskJ 8. 

MJK8ZEWICZ Jul. Ueber daa leitende Pńn- 
eip der Wirthsebaftilebre, inabesondere der 
Natioiialdkonoinie, tn Bezug auf Morał und 
Becht. Eine sur ErUngnag der Magiaterwurde 
Teifaaate Abhandlong etc. Dorpat, Glaaer, 
1852, w 8ce, atr. III i 77. + 

— Det Tbee hanptaachliełr ali Handela- 
ood Ckmanmptiona-Artikel in geaohiohtlicher, 
pc^iiach-dkonomiach-atatiat., diatet. trad enl- 
tarhiatoriaeher fiinaicht betraobtet. Dorpat, 
bei Łaakman, 1852, w 8ce. 

— CJeber daa Yerbaltnisa der Gonsumption 
lar Produetion. Eine znr fkianąong' der 
Dociórwnrde bei der biatoriaoh-pbilologiaohen 
Firalt&t der kaiaerliohen UniTendtat zu Dor- 

pfet ferfaaate Abhandlnng ron Dorpat. 

ndmokt bei J. G. Sobnmann^a Wittwe und 
0. Matti^n, 1856, w 8ce, atr. 76. + 

■WWKI Stanisław. Korreepondencya. Ode- 
sihi do miłujących mowę ojczystą. (Oddruk 
z Biblioteki warszawskiej ). Warazawa, 1861, 
V 8be, str. 4. 

» NabUaden\{a i zamieczanija o lieto-sTa- 
Mńskom lazykie arawnitelno a proczimi arij- 
ifou jazykami. (Zapiski ft. X Geob. Obszcz. 
*Ota.£ttigr. 1867). 8t. Peterb., typ. Kukol- 
Imopolekawo, 1867, w 8ce, atr. 78. + 

<-* Oaiatki jazyka Poliabakicb Słowian ao- 
Itori diejatwitelnyj ozlen imperatorakago ru- 
ikago geog^aficzeaka^o obszczeatwa S. Mikuc- 
kSt St. Peteraburg, tipografia Majkowa^ 1871, 
# 8ee, a przodu 1 karta nieliczb. i 11 atroa, 
Mytek I karta nieliczb. 

•r Otosiety wtoromu otdieleniju imperat. 
ikaaUmii naok, o filologiczeakom putesze* 
ftwii po zapadnym krajam Roeayi. Tietrad 
ł^y. (Odbitki z Izwiestiej Akad. Nauk.) 
Mtoabnrg, 1855—56, w 8ce, str. 27, 39, 42 

■KOCKI WiBCentf (zarządzający Diieceziią 
ifśt) Wileńską r. k. za naiwyiasym ukazem 
MMrmlny Offioyat, Prałat Kustosz, 4 w. Teoi. 
Mrtor, W. J. X(i9iom.) (Okólnik o zbiera- 
lift imdomośoi o pomnikach ataroftytnych 
Wtrdti min i gmachów, i ochranianiu ich 
Mtabsczeoia). Wilno, 1827, fol., karta 1. -f MHcirir Kiiroł' (uBoda; 1821), obacat: Pal W.; 
UfejsM Kornel. 

MIKOtlCZ Karol (z Bukowiny]. Diasertatio 
inauguralis medico - practica de empharazi 
hypochondriorum etc. Yindobonae, typ. Ue- 
berreiter, 1843, w 8ce, str. 28.1 + 

liikulskl, obacz : Ganot A. 

MIKULSKI FranCi Katalog deieł polskich 
Kaięgarni Józefa Gzecha w Krakowie, uło> 
żony bibliograficznie, 1859, w 8ca, atr. 297 
i XXn. 3 złp. + 

— Opia Krakowa i jego okolie. Kraków, 
J. Gzeon, 1862, w 8ee, str. 146, ozdobione 
trzema drzeworytami i jednym nuedziorsr- 
tern. + 

— Toż, drugie poprawne wydanie. Kra- 
ków, druk Gzasa, 1869, w ]2ce, atr. XII, 139 
i kart 2. -f 

Mikulski Leopold, ob. Przegląd tygodniowy; 
Zachariae (1874). 

Mikułowska Paulina , patrz : Rairtenstrau- 
chowa. 

Mikułowski Stanisław, ob. Sand J. (Kałuża). 

MIKUSUMSKI Kor. (kaiądz, wydawca). Wia- 
domość historyczna o obrazie naJśw. Maryi 
Panny w kościele 00. Dominikanów w Gid- 
lach w Gubernii Kaliskiej, Powiecie Radom- 
skim, cudami słynącym. Gzwarte wydanie 
staraniem księdza..... Kraków, druk Budwei- 
sera, 1857. Obact: Gidle. 

(Miiatyn). Guda i nabożeństwo wsławionego 
obrazu Pana Jezusa ukrzyżowanego, znajdu- 
jącego się w kościele parafialnym Milatyń- 
akim, z wizerunkiem obrazu rana Jezusa, 
Lwów, druk Pillera, 1830, w 8ce. 12 kr. 

— kościół, obacz: Zubrzycka St 

MILBACHER (Hofrath). Do hiatoryi GaUcyi 
(po niemiecku). Wien, 1848, w 8oe. 

— Toż, przełożone na polskie. Lwów, 1848, 
w 8ce. 

Milbacherówna Urszula, obacz: Jakabowski^ 
Gabryel. 

Milbank, obacz: Lotz. 

Milczenie czy jawność? Lwów, nakład Wł. 
Rapackiego, druk Winiarza, 1863, w 8ce, 
str. 12. + 

MILCZEWSKI 0. Prakticzeak^ uczebnik pol- 
skago jazyka. Sost dlia russkich na osnowa- 
nii niemiecki eh soczin. i grammatiki polska^^ 
jazika Smita. Petersburg, 1863. 50 kop. 

MILDE (PraL). Gedenk - BlaUer aua dem 
Leben des Benediot Pociey Yon Niepokoy* 
czycki, ehemal. Prasidentan der polnischen 
National -Bank etc, einea polnischen Patrio- 
teu. Leipzig, W. Gerhard, 1865, w 8ce, str. 
31. 6 sgr. 

MILE Jan Bernard (urodź. 1789 f 1889 r.). 
Mowa pogrzebowa, którą miał pray poeho* 
waniu zwłok I. p. F. Dybka, Prof. Ghirarigii 184 MILEJOWA - MILEWSKI. w Uniwersytecie warszawskim, Dr. Medycyny, 
Prof. w tymże Uniwersytecie, dnia 8 Lntego 
1826. Warszawa, druk J. Węckiego, 1826, w 
8ce, str. 13. 20 gr. 

— Opisanie nowych narzędzi: I. Machiny 
pneumatycznej ; II. Apparatu do wydania 
wysokiego stopnia ciepła, wynalezionych przez 

Dra lied. i Ghir., Prof. Fizyologii Uniw. 

król. warszaws., Członka Towarzystwa Król. 
warsz. Prz. Nauk i Tow. lek. warsz. War- 
szawa, druk XX. Piarów, 1822, w 8ce, str. 
90 i tablic 2. 

— Projekt nowój machiny obrotowej 

Professora przy kr. Uniwersytecie warszaw- 
skim. Członka kr. W. T. P. nauk. Warszawa, 
druk J. Węckiego. (Przedrukowane z Izydy 
polskiój na rok 1827/i28, Tom 1, Nr. 8), 1828, 
w 8ce, str. 86, z 1 tabl. + + -f 

— Rozprawa o aohromatyzmie oka ludz- 
kiego. (W Posiedzeniach Uniwersytetu war- 
szawskiego, 1821 r.) 

— Rozprawa o nowym sposobie zniesie- 
nia w soczewkach wad łamalności i kulistości. 
(W Posiedzeniach Uniwersytetu warszawskie- 
go, 1822 r.) 

— Obacz: Bentkowski Fel.; Posiidieilio. 

Milejowa (z) Maciej. Cuda błogosławionego 
Prandoty, ob. Gładyszewioz M. (Życie Prań- 
doty, str. 96—192). 

MILER (MILLER) Wawrzyniec. Pamiętniki 
Milerowe do panowania St Batorego, króla 
Polskiego, W. Ks. Litewskiego, Rus., Prus., 
Mazow. , Żmudzijskiego , Inflant, a Księcia 
Siedmiogrodzkiego ku pospolitemu pożytko- 
wi na ojczysty język wyłoiył I. I. Lipiński. 
Poznań i Trzemeszno, Stefański, 1840, w 12ce, 
str. II i 169. 3 złp. + + 

MILEROWICZ Alojzy. Hasło, dziennik spo- 
łeczno - ekonomiczny. Stanisławów, druk J. 
Dankiewicza, Nr. I., dnia 4 Stycznia 1874, 
w 4ce, str. 6. 

— Kuryer lwowski. Lwów, druk Poremby. 
1869, w małej 4ce, dwa razy na miesiąc oa 
Września, ustał w końcu Grudnia. Wskrze- 
szony od 3 Kwietnia 1670, w 8ce, po 1 ark. 
co niedziela. Czcionkami H. Jasieńskiego. 
Rocznie 3 złr. ; w roku 1869 rocznie 1 złr. 
20 cent. 

— Dwutygodnik polityczny. Stanisławów, 
druk J. Dankiewicza, 1874, fol. 

— Trzy trupy, powieść. Kraków, druk K. 
Pobudkiewicza; Lwów, komisowo Karol Wild, 
1863, w 8ce, str. 72. 1 złr. 

MILETMUREAU Marya Ludwik Antoni Destouf 

(baron, urodź. 1766 t 1826J. Podró* P. La 
Perouse na odkrycie nowych krajów w latach 

1786, 1786, 1787, 1788, wydana przez tłó- 

maczona z francuskiego (przez W. S.), z przy- 
danemi uwagami P. P. J. R. Forster i C. L. 
Spren^el. Tomów III. Kraków, w drukarni 
Antoniego Grobla pozostałój wdowy i Suk- 
cessorów, 1801—1808, w8ce; Tora I. r. 1801, str. 601 i 3; Tom IL r. 1802, str. 470 i 8; 
Tom III. r. 1808, str. 370 i 8. 12 złp. + 

MILEWSKA Anna. Anna, dramat w 4 ech 
aktach, przez A. M. Wydanie Redakcyi Bibl. 
warsz. (Oddruk z Biblioteki warszawskiej). 
Warszawa, drukiem J. Bergera, 1873, w 8ce, 
karta 1, str. 66. + 

MILEWSKI Ignacy Kapica (urodź, około 1740 
t 1817). Herbarz. (Dopełnienie Niesieckiego). 
Wydanie Biblioteki XX. Czartoryskich w Sie- 
niawie. Kraków, druk Czasu, 1870, w Sce, 
str. XIX przedmowy Zyąmunta Glogera i 504. 
(Wydaniem zsjmował się Józef Łepkowski). 
2 rub. + + + 

MILEWSKI J. Ostatnie rozporządzenie Feld- 
marszałka Dybicza. (Wiersz). W^arszawa, 1881, 
w Sce, str. 8. + 

— Rycerz polski w olszynie pod Grocho- 
wem, ballada i t. d. Warszawa, 1831, w 8ce. 

(Milewski Kajetan.) Wyrok Trybunału cywil- 
nego Kaliskiego w sprawie konkursowej do 
massy Kajetana Milewskiego, 1824, fol. 

MILEWSKI Karol (ur. 1799 f 1853). Pamiat- 

ki historyczne krajowe, przez Członka 

Towarzystwa naukowego z Uniwersytetem 
Jagiell. połączonego. Warszawa, S. Orgel- 
brand , 1848, w &e, str. 369 i nieliozbow. 
8. 13 złp. 10 gr. + 

— Rozprawa o His tory i powszechnej, z za- 
łączeniem krótkiego obrazu kolei, jakich ta 
nauka doznała u różnych narodów i w róż- 
nych czasach. Warszawa i Suwałki, nakład 
i druk Fr. Świerczewskiego, 1823, w 8ce, str. 
105. 8 złp. + 

— Ogólny rys encyklopedyi czyli Główne 
wyobrażenie o umiejętnościach, naukach, sztu- 
kach pięknych, kunsztach, rzemiosłach, od- 
kryciach i wynalazkach dla płoi żeńskiej. 
Tomów II. Warszawa, G. L. Gl&cksberg, 1840, 
w 12ce ; Tom I, str. X, 384 i nieliozbow. 2; 
Tom II, str. 343 i niel. 4. 12 złp. 

— Wiadomości z Historyi powszechnój dla 
użytku Instytutów płci żeńskiój, przez..... 
Sekr. Dozoru Pensyj i Szkół wyższych płoi 
żeńskiój, Professora Instytutu rząd. wychów, 
płci żeńskiój. Członka Towarzystwa nauk. 
krak. nołącz. z Uniw. Jag. Tom I. zawiera- 
jący Historyą starożytną. Warszawa, druk 
XX. Piarów, 1827. Tom II. obejmujący WU- 
domości z Historyi nowszej. Warszawa, druk 
XX. Piarów, 1829, w Sce; Tom I, kart niel. 
39 i str. 531 ; Tom II, str. 468 i nieliozbow. 
6. Po 3 złp. 15 gr. + 

— Wyniosłości ziemi czyli Opisanie naj- 
znakomitszych gór pięciu części świata, z illu- 
minowaną kartą, porównywajacą też wynio- 
słości, z niemieckiego przez K. Milewskiego, 
Członka Towarzystwa nauk. krak., połączo- 
nego z Uniwersytetem Jagiellońskim. War* 
szawa, nakład i druk Zawadzkiego i Węc- 
kiego, uprzyw. drukarza i księgarza Dworu 
Królestwa Polskiego, 1825, w Sce, str. IV 
i 78. 2 złp. + MILEWSKI - MILNE. 135 MJLEWSKI KttOfttanty. Wychodziec, czaso- 
pismo. Redaktor Dr. Milewski Konstanty, 
Paryż, 1850. Wychodziło od Września 1860. 
w 8ce. Zeszyt po 90 str. miesięcznie. 8 franki. 

MILEWSKI Korwin Oskar. Uwagi nad kwe- 
sty§ włościańską na Litwie, przez właści- 
ciela w Gabemii Wileńskiej. Paryż, druk L. 
Martinet, 1858, w 8ce, str. 109. -h 

MILEWSKI Oskar H. Krawiectwo damskie. 
Warszawa, druk K. Kowalewskiego, 1859, w 
8ce, str. 9, tablic 8, miar 2. 

MILEWSKI Witold syn Dominika (z Poznania, 
orodz. 1617 r.). De ramis infinitis cunrarum 
ilgebraicarum ordinis lY. Dissertatio inau- 
goralis mathem. Berolini, typ. Nietackianis, 
1842, w 4ce, str. 81 i kart 8. 20 sgr. ; u Lis- 
oera w Poznaniu 25 sgr. + + -ł- 

— Wykład rachunków praktycznych, szcze- 
gólDie dla klass niższych. Poznań, 1859. 75 kop. 

— Obacz: Brettner (Arytmetyka literowa). 

Milicya, obacz: Statuta. 

Milion żartów. Dzieło poświęcone rozrywce, 
zebrał i wydał Humor. Warszawa, 6. Gent- 
aerszwer, 1873, w 16ce, str. 80. 20 kop. 

Milion (Drugi) żartów. Dzieło poświęcone 
rozrywce, zebrał i wydał Humor. Warszawa, 
G. Centnerezwer, 1873. 20 kop. 

MILL StuaH John (urodź. 1806 f 1873). Pod- 
daństwo kol)iet, napisał Tłómaczenie upo- 
ważnione przez autora. Toruń, nakład Rako- 
wicza, druk J. Bnszczyńskiego, 1870, w 8ce, 
Itr. 183. 1 rub. + 

--^ O Rządzie reprezentacyjnym, napisał 

tt język polski przełożył Gustaw Czernicki. 
(Tom UL Wydawnictwa tanich książek). Kra- 
k6w, 1666, w 8oe, str. YI i 264. 1 złr. 70 

^ O wolności, przełożył z anielskiego 
Jołinsz StarkeL Lwów, w komisie E. Wilda, 
^ak £. Winlarza, 1864, w 8ce, str. 242. 1 złr. 
w. a. 50 kr. ; zniż. 1 złr. 

» O zasadzie użyteczności. (Utylitarya- 
iiizm). Pnsekład z angielskiego upoważniony 
IRez autora. Warszawa, Redakcya Przeglądu 
Rodnio wdgo, 1873, w 16ce, str. 132. 40 kop. 

— Zasady ekonomii politycznój z niektó- 
rnai zastosowaniami do ekonomii społecznej, 

fewpiaal po angielsku tłómaczyli R. P. 

i B(ańkowBki ?). Petersburg, nakład jednego 
t tfómaczy, druk J. Ohryzki, 1859, w 8ce, 
•Ir* 428 i V, XIU, 669 i VIII. 16 złp. + 

WLLER 6. F. Istoriczeskija soczinenia o 

Mbloroosii i Małoross^anach bywszawo isto- 

fiograla rossyjskawo. Moskwa, 1847. 50 kop. 

■ILLER K. Doktor. Domowy Lekarz Home- 
SMIa czyli Poradnik, jak leczyć zwyczajne 
OOrobj homeopatycznemi środkami w nie- 
^AacDOŚci i do przebycia lekarza napisany. 
Iłtoaezenie z niemieckiego. Lipsk i Peters- 
htfgj Wol%aag Oehrard, czcionkami Juliana Sittenfelda w Berlinie, 1868, w 8ce, str. IX 
i 234. 2 rub.; zniż. 1 rub. + + + 

MILLER Józef, KOSSOWSKI St, GAJEWSKI 
Leonard. Kopia Dziennika Kządu rewoluc>j- 
nego z czasów powstania w Krakowie d. 22 
Lutego 1840 r. i rezolucye o zaszłych wypad- 
kach wydane nakładem Józefa Millera, Kos- 
sowskiego Stanisł., Leonarda Gajewskiego^ 
dodane przez tychże uwagi nad wypadkami 
w kraju i obecnym stanem emigracyi. Paryż, 
druk Maulde i Renou, 1846, w 4ce, str. 24. 

Miller Wawrzyniec, obacz: Miler; MOller. 

MILLERET. Kartę von Ost-Galizien. 7V, sgr. 

MILLES Marc Antoine. Annonce d^ un no- 
veau Genre de Moulins et d' nn noveau syste- 
me de montnre. Warszawa, druk Glńcksberga, 
1827, w 8ce, str. 11. 

Millet, obacz: Coate. 

MILLEVOYE Karol Hubert (ur. 1782 f 1816). 
Miłość' macierzyńska, poema przełożone z 
dzieł z przypisami przez jTana Zawadz- 
kiego. Warszawa, Merzbach, druk przy ulicy 
Rymarskiój, 1833, w 12ce, str. 128 i 1 litogr. 
5 złp. 

MILLIEN Achllle. Pour la Pologne poesies. 
Neyers, imprim. Begat, 1863, w 16ce, str. 7. 
1 frank. 

MILLIOT Beniamin (a raczej MILLOT z Ukra- 
iny). Etablissement hygieniąue. Maison de 
Sante. Institut climatoloąique prive. 9, Bou- 
levard des Hes d' Or, 9, a Hy^res (prds Ton- 
lon). Hyeres, impr. H. Souchon, 1873, w 8ce, 
str. nieliczb. 4. + 

MILLOT Klaudyusz Frane. Ksaw. (ur. 1726 
t 1785). Historya Francuzka od Kłodo weusza 
aż do Ludwika KIY., przez X. Millota, Aka- 
demika francuzkiego napisana, przez P. Mil- 
iona Prof. w Wydziale nauk Akad. Paryzkiej 
do śmierci Ludwika XVI., a przez P. Delisle 
de Sales, Członka Instytutu do dnia korona- 
cyi Napoleona doprowadzona podług dzie- 
wiątej edycyi paryzkićj 1814 r., przełożona 
na język polski przez ks. Michała Olszew- 
skiego. Tom I. Wilno, nakład Alex. Żółkow- 
skiego, w drukarni XX. Piarów, 1821, w 8ce. 

— Historya rzymska, 49-a ko persz tychami 
najważniejsze czyny . wyobrażającemi przy- 
ozdobiona. Dzieło pośmiertne, z francuzkiego 
na język polski przełożone przez Józefa Oirt- 
lera. Tomów II. Kraków, nakład J. Matec- 
kiego, w drukarni Gróblowskiój, bez w. r. 
(1816), w 4ce; Tom I, str. 146 i nieliczb. 6; 
Tom II, str. 144 i nieliczb. 6. 20 złp. + + + 

— - Toż. Tamże, 1624, w 4ce (nowy tytuł). 

MILLY AdolL Hommage a S. M. Nicolas I. 
a V occasion de son couronnement comme 
Roi de Pologne. (Poezya). Paris, impr. Oaul- 
tier-Laquionie, 1829, w 8ce, str. 8. 

Milman, obacz: Dumas (Alchimista). 

MILNE Edwards. Zoologia, przetłómaczył na 
polskie Antoni Waga. (Wykład historyi na tu- 166 MILTNEB - MIZiSOWSKI. /raloej, Tom Iii.) WarasawA) 1850, w Ijtoe, 
8tr. 576 i XVIIL + + + 

» Obaoz: eaadtfit; Leśniewski?.; MNIÓW- 
•ki Hlppolit 

MILTNER Henryk Ottdkar rPolizei-Conccpts- 
Adjankt). Die archaologisclie Aasetellang in 
Erakau, skizzirt. Krakau, J. Wildt, 1858, 
w Bce, 8tr. 40. + 

— .Der Fuhrer daroh Krakaaand Umga- 
<geud. Krakaa, Wildt, 1861, rw doe, str. 61. 
80 oent. 

— Toż, 2te, Yerande^e Aoigabe. Tofofaen, 
Drack von K. Prochaska, a J. Wildta w Kra* 
ko wio, 1872, w 16ce, str. 77. 

— Przowodaik po Kraliowie, i }ęgo okoli- 
cach, z dodaniem Instru^cyL do. Szczawnicy, 
Krynicy, Swoszowic i WiaJiczki. (Z niemiec- 
kiego przełożył Mieczysław Czernicki). Kra- 
ków, J. Wildt, drak V^wiałkowBki«go<w 600 
egzerapL), 1861, w 8ce, 8tr. 69. 75 -oant. + 

MILTON Jolin (urodź. 1608 f 1674).. Lycid&s, 
L' Allegro, ii Pensiero i inne poezye mniej- 
sze, tłómaczenie z angielskiego X. B. Lenar- 
towicza. Wilno, 1831, w 8ce. 2% zip. 

— Wybór Sonetów Szekspira ,' Miltona i 
Lorda Bajrona, z dodatkiem hymna Miltona. 
Przekład z angielskiego FI. Piotrowskiego. 
Wilno, T. Gtócksberg, : 1850, w..l6ce,.8lx. 72. 
2 ełp. 10 gr. 

MIŁADOWSKI Floryan (urodź. 1820). Śpiewy 
polskie. Serya L Mazurek. Warszawa, nakład 
Walickiego, 1867, str. 80. 

— Obacz: tapioki M. 

MIŁADOWSKI M. et Ant. liMoki. Solution du 
pH>blóme de la ąuadratore du cercie. Mont- 
martre, imprim. de Pilk>y (Paris aux! Bati- 
gnoiłeś), 1852, w 8oe, pólark. 

— Tenże tytuł. Paris, impr, L. Martinet, 
b* w. r. (1850), w 4ce, str. 18. 

MIłakowskł Ignacy (pseudonym* Tymowskiego 
Kotist.), obacz: Amelia księżna; Baor^Skrłbe 

(Uczony). 

MIŁASZEW8KI Adam. Sprawozdanie Dyrek- 
cyi Teatru polskiego za rok teatralny 1864/5. 
Lwów, druk Poremby, 1867, w 8ce, str. 16. 

~ Toż, za lata 1864^1869. Lwów, nakład 
Dyrekcyi Teatru polskiego ,.QBcioiikami Dzien- 
nika lwowskiego, 1869, w 8oe, ttr. 15. + 

MIŁKOWSKI FeUcyan Paweł (ArtysU drama- 
tyczny T. krakowskiego, ur. 1807 t w Lipcu 
1853 r.). Dzień 29 Listopada, rys historyczno- 
dramatyczny, ze śpiewami oryginalnie, wier- 
szem, w I akcie. Warazawa, nakład autora, 
1881, w 8ce, str. 60 i 5. + + -i- 

— Ferdynand i Ewelina czyli Miłość i nie- 
ufność, komedya w 1 akcie, oryginalnie wier- 
szem sapisaaa przez...* ^ Kraków,, w 'drukami 
Józefa Mateckiego, 1829, w 8ce, str. 55. -f — Goniec krakowe)(i. iiedagował ^d .&ra- 
dnia 1831, od ekwili, gdy K. MąjeraB«va)[i 
uciekł z Krakowa. — Quinze ans a Paris. Ob. Forster Karol. 
Pisał to dzieło z matecyałów dottacczonych 
mu. przez Forstera. 

— Firlej, pomieść (arkuszami wychodziła 
niedokończona^ r. 1831, przy Gońcu krakow- 
skim). 

— Zmiany stosowne do. okoliczności w ope- 
rze p. t. „Krakowiacy i Górale,^ przez Aktora 
T. loakows. prMrobioae. W oswdbodionej 
WacBBawie,.l&l, w 8ee,vStr. YI. 

(W latach 1847-^48 był- współpracownikiem 
czasopisma : ^^Nati^nal,** • grdsie w feuleieaie 
umieścił powieść Zawisza). 

MIŁKOWSKliulian ayn Pawła Corodz. 21go 
Stycznia 1829 r. w Krakowie). Bóg z n^uni, 
legenda (wierszem). Kraków, 1848, w 8ce, Ar. 

— Braterstwo A«stryi. (Wiersz). iKraków, 
druk Upiwersytetu, 104?, w 8ce, str.,12. + 

— Droga Ciociu! (Wiersz). * Bez w. m. i-r. 
(Warszawa, 1667, wj^drukowane w2eh egzem- 
plarzach. Po P. Aąny, Ki-oBUBSÓ^J^ój. w, ^ra- 
kowie), fbl., 1 ąrk. plakatów. 

— Imiennik. Obrazek z końca zeszłego stó- 
leoia. Tomów II. Warszawa, drak, gazety 
codziennśj, 1857, w ];6ce, str. 156 i 166. X pii- 

— Matka i macocha, obrazek przez...... yfv- 

szawa, H. Natanson,. 1857,* W'16ce,,str. 4^. 
8 złp.; zniż. 50 kop. 

— Kaliszanin, Od r. 1874 Redaktor J. Mił- 
kowski. Kalisz, 1874, w 4ce. 

— Obowiązki Polki (wiar8z>, l&i3, w 8oe, 
jedna kartka. + 

— Obrazków 24 ze świata zwierzęssgo, dla 
małych dzieci zajmugąco objaauione. . War- 
szawa, Maur. Orgelbrand, 1870, w 8ce, str. 
24. 60 kop. + 

— ' Ojcze nasz. Zdrowaś. Marya (wiersz). 
Kraków, 1848^ w 8ce, 1 karta. 6 gr. + 

— Prawidła obyczajności ku zachowaniu 
uprzejmych w świecie stosunków według deie* 
ła francuzkiego przes J. Milko wskieffo. Kra- 
ków, Wydawnictwo dzieł katolickich, 1862, 
w 16ce, str. 176. 2 złp. -i- 

— Prawidła wymawiania i czytania po fran- 
cuzku, zastosowane dp użytku szkolnego. Część 
pierwsza. Warszawa, nakład autora, druk 
koitego, 1866^ w 8ce, str. 48. . 25i.kop. 

— Przygody lalki czyli Histoi^a o Wyrwg- 
duszce , naśladowane z francuzkiego, ozdo- 
bione 12l kolorowanymi stalorytami i 14 drze- 
worytami. , Warazawa, nakładem Maurycego 
Orgelbranda,, druk G. Paetza w Naumburgn, 

, 1870, w 8ce, str. 185 i II. . 1 rub, iÓ kop. 

— Rocznica, komedya w 1 akcie, wierszem 
napisana w 16ym roku łycia, przes Kra- 
MKKOWSKt. 187 


Uwy a^toy dr^k 8t Oiaaskowikiego, 1846, 

V 800, ttr. a2. 2 sip. + 

— Killn fllów o kattie ossos^aośoi i Ban- 
ko ubogich. Kraków, w drokarm CBaaq, 1862, 
w doe, ttr. 16. + 

<i- Niesawodąy sdobywoa tero csyli Sstoka 
pnjpodobania się, praktyczna i prsystępna 
Ywuówka ko posytkania tsczęścia w kai- 
dćm towanystwie, okazania się w nióm oby- 
ecnnym i dobrse wychowan;^*m całowiekiem, 
moeYtsjrstko stania się ulubieńcom ptci pic - 
kan. Nupoł^dańszy podarunek noworoczny 
dk kawalerów, w którym załączony Kalen- 
to na rok 1867 offamia imiona wtzyatkich 
Ittdydatów i kandydatek do małfteńttwa. 
Wiiuawa, nakład Braci Ssł€;}ltt«anów, druk 
I Krokofźyńakiego, 1867, w 8oe maMg, atr. 
ZZi46. 

— Toi, nąjpoifdeńtzy podarunek noworo* 
eay dk kawalerów, w którym zaleczony 
Ueadan narok 11^ obejmiąje imiona wttytt- 
kitk kandydatów i kandydatek do malłeń* 
itwa. Wydanie drugie. Waraaawa, 1868. 26 kop. 

•* Sztuka pozyskania w krótkim csaaie 
Obkbieaicy, jakiój kto eobie iyozy, a pota- 
gitm albo bea poBaą^n. Praktyczny i pewny 
inewodnik do zawiązania znuomoftci, zdo- 
ma serca i utrzymania go. Warszawa, na- 
Uid Braci Szleifsteinów, druk Al. Oinsa, 1867, 

V Oce, str. 82. 20 kop. 

«- Sztuka W7dania się za JD%i w jak nąj- 
Unym czasie. Praktyczny i niezawodny 
IHiwodnik, dąj%cy katdój kobiecie moinośó 
Ajcia sobie takiego męia, jakiego pragnie. 
lUpołfdańszy podarunek noworoczny dla 
to| w którjrm Mlfczony Kalendarz na rok 
W| obejmuje imiona wszystkich kandrda- 
wr do małżeństwa. Warszawa, nakład Braci 
9*&teinów, druk Gh. Keltera, 1867, w 12ce, 
iik 80. 20 kop. 

«^ Toi. Tamie, wydanie drugie, 1868, 
tfice. 20 kop. 

<^ Wieras do Karoliny Fryben(ownej). (Od- 
Wi z Osaan). Kraków, 1849, jedna kartka. 

— Wieras na urodziny córki Wacława Szy- 
<iWiaskieąo, Redaktora Kury era warszaw - 
Abgo (odbity w kilku egzemplarzach). War- 

mm^ 1868, fol. 

*- Wiersz czytany na posiedzeniu publi- 
i^flil Towarzystwa naokowój pomocy w d. 
tt Uitemda 1848 r. Kraków, 1848, w 8ce, 
■fe ^ 6 grp. + 

iUeWSKI laHan i SORe Kwiryn. Orzeł 
IM*. Kmków, dmk Uniwersi^tetn, 1848 r. 
W^mdzU dwa razy w tydzień od 20 Maja 
d4 16 Łipfa 1848, po '/, ark., w 4ce, Nrów 
U^ iłK. 60. Kwartalnie 4 złp. + 

^- CNmoz: Baknniii; Breton Piotr (Ciałka 
gm; tpbw A.; Dtimnlonp; Malttre; Maro- 
l|iM(OcUebie); PMz. 

tenWSKI Udwik (urodź. 1797 t d Wrze- 
Ml 1BS7). Dddaracya wystąpienia z Towa- rzystwa demokratycznego polskiego. Paryż, 
druk Bourgogne, 1888, w 8ce, str. 10. + + 

— Odpowiedź na reeenzyą pisma : „O naro- 
dowości polskiój.'* Parył, oruk Bourgogne 
et Martinet, 1840, w 8ce, str. 16. + + -4- 

— Obacz: Oobrowiki J. (Pamiętnik); Mul* 
loiz (Poradnik) ; Roux LAvergne (Czytanie Ewan- 
gelii) ; Sułkowski i (Zycie). 

MIŁKOWSKI Stanisław. Opis Królestwa Pol- 
skiego pod względem geografii, statystyki i 
bistoryi. Warszawa, Lewiński, druk J. Olucks- 
berga, 1861, w 8ce, str. 168. 

— Obacz: Gerstteokor. 

MltKOWSKI Władysław. Albert Branden- 
bnrgski, pierwszy Książę pruski katolikiem. 
Przyczynek do dziejów krsnowych, wedle po- 
ssttkiwań O. Tbeinera. Warszawa, 1870, w 
12ce, str. 64. 20 kop. 

— (Do wszystkich I) Co nam po zakonach I 
przez Wł. M. Kraków, druk Korneckiego, 
1872, w 12oe, str. 29. 10 cent. 

— Porównaj: Ł. )....!. 

— (Do wszystkich I) Wierzyó ? czy nie wie- 
rzyć? przez Kraków, druk Wincentego 

Korneckiego, 1874, w ]2ce, str. 88. + 

— (wydawca). Krótki elementarz do samo- 
nctwa w pisania, czytaniu i liczbowaniu. War- 
szawa, 1872. 10 cent. 

(Jest to elementarz warszawski z r. 1845, 

Sotem w Paryiu drukowany 1864, a przez 
eredyńskiego raz trzeci wydany). 

— Obacz: Hafffnor; Laforet (Filozofia); Man- 
niog ; Sogor ( Wiara) ; Stoeokol (Logika) ; Val- 
der (Klerykalny). 

MltKOWSKI Zramunt (pseudonym Tomasz 
Teodor Jeż, urooz. po roku 1820). Assan. 
Ustęp z dziejów Słowian bałkańskich, powieść 
histonrczna, przez T. T. Jeża. Biblioteka 
Bfrówki Nr. Yll. Lwów, nakład Wydawnictwa 
Mrówki, Gubrynowicz i Schmidt, czcionkami 
Dziennika lwowskiego. Dr. H* Jasieńskiego, 
1869, w ]6ce, str. 212. (W r. 1869 przełożono 
j% na serbskie i bułgarskie). 60 cent. + 

— Siostrzane dusze, powieśó przez T. T. 
Jęła. Warszawa, nakład M. Dzikowskiego 
Redaktora „Kolców,'* 1872, w 8ce, str. 204 
76 kop. 

— Emancjrpowana , powieść. Warszawa, 
1878, w 8ce, str. 204. 1 słr. 60 i;ent. 

— Handzia Zahomicka. powieść przez T. 
T. Jeża. Wilno, J. Zawadzki, 1860, w 12ce, 
str. 808. 9 zip.; zniż, 6 złp. + 

— Heleiia. powieść współczesna. W dwóch 
Tomach. Warszawa, druk J. Ungra, 186. r., 
w 4ce wielkiej. (Dodawana do Tygodnika 
illustrowanego). 

— Toż, edycya druga. Poznań, Leitgeber, 
1869, w 8ce, str. 846 i 361. 2 tal. 

— Historya o pra-pra-pra....wnuku i o pra- 
pra-pra.... dziaoku. Powieść w dwóch Czę- 
ściach. Wilno, J. Zawadzki; 1864. Część 1, 

18 138 iiIŹiOBĘDZKi - ifIŃASlEWICŻ. Pra-pra-pra.... wnuk. Tomów II, w 12ce, str. 
616. 13 zJp. 10 gr. Część II: Pra-pra-pra.... 
dziadek. Tomów II, w 16ce, sir, 639. 18 złp. 
10 gr. 

— Hryhor serdeczny, powieść przez T. T. 
J. PozDań, J. K. Żupański, drak Łebióskiego, 
1874, w 8ce, str. 200. 1 tal. 10 sgr. 

— Ludwik Mierosławski naszkicowany. Pa- 
ryż, Księgarnia Luxembargska, 1870, w 8ce, 
str. 88. 

— Mąż z rezerwy. (Z Przegląda tygodnio- 
wego). Warszawa, drak J. Jaworskiego, 1867, 
w 12ce, str. 82. 3'/, sgr. 

— Ofiary, powieść w dwóch Tomach przez 
T. T. Jeża. Warszawa, M. Glucksberg, 1874. 
1 rab. 80 kop. 

— Opowiadanie Stasia, powiastka. Lwów, 
nakład Wydawnictwa „Mrówki," ozcionkami 
H. Jasieńskiego, 1870, w 16ce, ttr. 178. 1 zlr.] 
zniż. 26 cent. + 

— Jabileasz serbski. Pogląd na dzieje Ser- 
bii z ostatnich lat 30, przez T. T. J. (Odbitka 
z Dziennika literackiego). Lwów, K. Wild, 
1866, w 8ce, str. 64. 60 cent. 

— Szandor Kowacz, szkic. (Oddrnk z Gaze- 
ty warszawskiej). Wilno, J. Zawadzki, 1861, 
w 8ce, str. 847. 1 rub.; zniż. 6 złp. + 

— Udział Polaków w sprawie wschodni^ 
(1863 — 66), z przypisem o powstaniu ludo- 
wem na Ukrainie w 1866 r. Paryż, drok L. 
Martinet, 1868, w dce, str. VII, 221 i 1 karta. 
4 franki. + 

— Urocza powieść, przez T. T. Jeża. War- 
szawa, nakład F. Blumenthala, druk Józefa 
Ungra, 1870, w 8ce, str. 472. 8 złp. 

— Wrzeciono, powieść. Warszawa, Redak- 
cya Przegląda tygodniowego, 1871, w 16ce, 
str. 164. 40 kop. 

— Toż. Lwów, K. Wild, 1866, w 8ce, str. 
173. 4 złp. 16 gr. 

— Żarnica, powieść bułgarska T. T. Jeża. 
Warszawa, II. Glucksberg, 1874. 1 rub. 

(Powieści : Wasyl Hołub (w Dzienniku lite- 
rackim, 1868); Krwawe dzieje (w Gazecie 
warszawskiój, 1862 r.); Uskoki (w Kłosach); 
Narzeczona Uarambaszy (w Tygodniku illu- 
strowanvm); Dahijszczyzna (w Gazecie war- 
szawskiej); Dersław z Rytwian; Pamiętniki 
starającego fię (w Tygodniku illustrowanym) ; 
Pierwsze boże przykazanie. Drugie Boże przy- 
kazanie, nie wyszły osobno z druku). 

— Obacz: Mierosławski Ludwik. 

MIŁOBCDZKI Jan Korwin (ksiądz). Do JW. 
Imoi X. Andrzeja Gawrońskiego, Biskupa kra- 
kowskiego, Konsyliarza tajnego Jego Cesar- 
sko -Królewskiej Mości, w dzień wjazdu jego. 
(Wiersz). Bez wyr. m. i roku, w 4ce, str. 4. 
16 gr. + 

— Do X. J. W. Górskiego, Biskupa Kate- 
dry Kieleckiej, z powodu konsekracyi Jego. 
(Wiersz), w 4ce. Miłość czy ojczyzna, ustęp z dziejów Alza- 
cyi 1870 — 1871 , przełożyła z francnzkiego 
Joanna Belejowska. Warszawa, Gebethner i 
WolfiF, 1873. 80 kop. 

Miłość Ojczyzny, dyssertacya. Kraków, 1809, 
w 8ce. Ob. Markiewicz Andrzej; Radwańslil 

— Ojczyzny i nikezemność. Brodnica, Róh> 
ler, 186.. 3 sgr. 

~ własnćj ziemi. Śpiew z towarzyszeniem 
fortepianu, ofiarowany Polakom i Polkom 
zagranicą. (Kuty i tekst Kraków, Wildt 1 zip. 

Miłość (Wielka to) Boga Qjca była. Aok 
mój Jezu mój kochany, toć to twarde łoże. 
(Pieśni). Mikołów, T. Nowacki, 1862, i ark. 
Libra po 6 sgr. 

— Obacz: Rosonblum (lekarskie). 

Miłostki Mirtyla, obacz: Wyiycki (1816). 

MIŁOSZ Franolizok (urodź. 1828 f 1803). 
Wiadomości z Chemii rolniczój, z najlepszych 
wzorów feebrane i ułożone przez F. M. nau- 
czyciela agron. i nauk przyrodzonych przy 
Szkole niższój realno-agronomiczn^ w Płocka. 
Płock, 1851, w 8ce, kart 4 i 87. 

MINARSKI Karol. Weichsel-M&rcben f&rdie 
Jugend nach bisher unbekannten Quellen 
erzahlt und herausgegeben mit Abr. Brom- 
berg, 1855, w.Sce, str. 6 i 228, 8 ryciny. 

MINAS Medici. Iter in Poloniam et descrip- 
tio Ani. (Po ormiańsku). Wenecya, 1830, 
w 4ce. lys t^l* 

MINASIEWICZ Florsfan Cd. Gegenst&nde der 
óffentlichen Yertheidigung aus allen Theilen 
der Rechts- und polit. Wissenschaften. Lem- 
berg, Piller, 1880, w 8oe, str. VII. 

MINASIEWICZ Franciszek. Baczność Polacy 1 
Nowy kusiciel cywilizator między nami. Z go- 
dłem: Potrzebny tu jak bies w Częstochowie. 
Zabłocki. Lwów, druk Poremby, 1862, w 8ce, 
str. 16. 

— Toż. Tamże, wydanie drugie, 1862, w 8oe. 
12 grp. 

— Systematische Darstellung des Tabular- 
besitzes nach dem allgemeinen ósterreichi- 
schen burgerlichen Rechte. Lemberg, Piller, 
w 8oe, str. VI i 156. -f 

— Gegenst&nde der óffentlichen Yerthei- 
digung aus Rechts-Wissenschafben. Lembeigi 
Piller, 1831, w 8Ge, str. 8. 

— Głos katolicki do Ojca św. Papieża PiiiM 
IX. w Marou 1860. Lwów, druk Instyt 8taa- 
ropigiańskiego, w 4ce, karta 1. + 

— Głos czci i wdzięczności do Pnewiele- 
bneąo J. M. X. Zygmunta Odelgiewicza po 
ukończeniu kazań jubileuszowych dnia 29go 
Czerwca 1858 (pięć zwrotek). Lwów, drok 
Instytutu Stauropig., 1858, w 4ce, 1 karta. 

— Upominek z uroczystości poświeooiuą 
nowoffo Zakładu Stowarzyszenia katóliekiąj 
Oflolaozi rzemioślnicsej , przez najpriowio)9« MINASOWICZ. 189 Arcybiskupa obrsądku tsoińdde- 
ffOj JW. JM. knędsą Franciszka Esawerego 
Wiercchlejskiego. Lwów, drak Instytotu 8tau- 
ropigiaÓBkiego, 1860, fol., 1 karta. + 

— W dzień świętych Apostołów Piotra i 
Hwh słowa czci i miłości dla Ojca św. Papie- 
ża Piosa IX. (Wiersz). Lwów, druk Stanro- 
pigiański, 1860, w 4ce, 1 karta. + 

— Die ZiTil - Gerichtabarkeit in Streitsa- 
cben Aber Ausl&nder in Oestterreich ausser 
tJngam. Lemberg, Druck Ton Piller, 18S5, 
w 8ee, str. 71. 4 

WNASOWłCZ F0Uks (Mechanik, f 29 Lipca 
li66 we Lwowie). Słownik wyrazów techni* 
ctnych Dolskich, dla oiytko rzemieślników i 
przemysłowców. (Rękopis miał r. 1827 Magi- 
strat wydać). 

MINASOWICZ Jan Klemens (orodz. 1797 f 
1864). Śpiewy duchowne i inne poezye reli- 
gyne, i najznakomitszych francuzkich poetów 
Yierszem przełoione przez Jana Klemensa 
Minasowicza Ar(tystę) mal(arza) b. U(niw.) 
Kr. W. U. Wydz. N. Warszawa, druk J. Un- 
m, 1852, w 8ce, str. Xiy, 91 i ńieliczb. 2. 
8 złp. 10 gr. 

mtlASOWICZ Jóief Oyonizy. Mowa przy 

obchodzie żałobnym po BB.*. Członkach spr.*. 

idosk.*. Q .-. 8.'. Jana pod nazwiskiem BB.*. 

Pblaków zjednoczonych w przeciągu las sied- 

^ Min przeniesionych do wieczności na posie- 

%ńiu tójie 0«*' ^ ^°i^ ^^ ^^^ ^* i"*'* P*'* 

fr« 5816 odbytym, miana przez B.\ mówcg 
irierez obrzędowy ułoiony przez tegoż do 
Bazyki B.*. karola Kurpińskiego na dzień 
yowyiszy przeznaczony. — Est aliquid et iu- 
Mlis animM placare fratemas, panraąue in 
Hflmotas munera ferre pyras. Oyid. Fast. 
podano do druku z polecenia spr.*. i dosk.*. 
O/. BB.-. PP.-. Zjedn.-. pod Wsch.-. War- 
fisiry 5816, w 4ce, str. 19. 

— O polskim białego orła orderze. Rzecz 
łirtoryczna przez J. D. M. P. P. O. P. 6. 
t Warszawie r. 1820 napisana i umieszczona 
przy Nowym Kalendarzyku politycznym na 
fok 1821 w Warszawie, J. Netto. (Osobna 
oAitka), w 16ce, str. 40 i rycina. 

*- Othello czyli Murzyn w Wenecyi. Tra- 
Jo^ liryczna we trzech aktach z włoskiego, 
leiśle-miarowo przetłómaczona i pod muzykę 
fodtoiona przez Jozefa Dyonizego Minaso- 
vieia, wystawiona pierwszy raz na Teatrze 
narodowym warszawskim, d. 14 Czerwca roku 
1108. Warszawa, przy kassie Teatru narodo- 
V9^y w drukami Banku polskiego, 1828 r., 
« oce mniejszej, str. 67. -f 

^'-^ Pamiętnik rolniczy warszawski, wydawca 
1. X>, Minasowicz. Kwartalnik, Zeszytów IV. 
Warszawa « nakład Ordynatu Zamojskiego, 
Ud?, w 8ce, po 6 i 7 ark., z rycinami. 

•— Pienia nabożne na coroczne tajemnic 
Mfśiyeh obchody i Modlitwa Pańska w bym- 
lis,; pn^z...^ oraz pienia do Mszy św. przez 
•Ak^Mgo Felińskiego napisane, wszystkie do śpiewania z organem przes Karola Kurpiń- 
skiego skomponowane i tak śpiewane w ko- 
ściofach PP. Kanoniczek i XX. Piarów war- 
szawskich, teraz ku czci i chwale jedynego 
w Trójcy św. Boga a użytkowi rzymsko-kato- 
lickiego Chrześcijaństwa w Polsce wydane. 
Warszawa, drukiem Lutkiewicza przy ulic^ 
Senatorskiej Nr. 467, 1825, w 8ce mniejszej, 
str. 58, nieliczb. 2. 4 złp. + 

— Pieśni naboftne dla rzymsko-katolickiego 
Chrześciaństwa w Polsce, napisane oryginal- 
nie przez oraz pieśni do Mszy sw. do śpie- 
wania przy organie przez Alojzego Felińskie- 
go w Warszawie, w drukami Łątkiewioza, 
1825, w 16oe. 1 złp. 20 gr. 

— Rekurs z strony Prokurat oryi generał- 
nój w Królestwie Polskióm i t. d. przeciw 
Sukcessorom Jana Bakałowicza niegdy Pnł* 
kownika Wojsk Kzeozypóspolitćj polskiój, ij. 
Dominikowi Bakałowiczowi b. Wojsk polskich 
kapitanowi i t. d. i Helenie z Bakałowiczów 
Eustachego Przygodzkiego obyw. małżonce 
etc. od wyroku Sądu appeL kr. p. w d. 21 
Lipca roku 1824, w przedmiocie formalności 
restytucyi in integrum od wyroku Sądu tegoi 
z d. 27 i 28 Czerwca 1821 r., dobra Pęcław, 
Orobice i część na Dąbrowie Sukcessorom 
Bąkało wiczowskim przysądzającego, do Sądu 

Najwyższego Królestwa Polskiego, przez 

Bez osobnego tytułu, fol., str. 19. 

^ Odpowiedź Prokuratom generalnej imie- 
niem skarbu publicznego Królestwa Polskie- 
go na £xcepcyę Sukoeasorów Jana Baki^o- 
wicza, fol., str. 8. 

— Summaryusz dowodów powoływanych 
w sprawie instytucyjnej Prokuratoryi gene- 
ralnej i t. d. przeciw Sukcessorom J. Baka- 
łowicza, fol., ttr. '6. 

— Śpiew na dzień imienia najdoskonalsze- 
go B.*. Jana Ant. Nofoka przew.*. M.*. K.*. 
Spr.* i dosk.*. G •'• Bogini w Eleusis w imie- 
niu tejże n .*. ułoiony przez z muzyką 

Br.'. Jana Kaszewskiego 58 29/4 17, w 4ce, 
kart 2. + 

— Świątynia nadziei w początku r. 1814. 
(Wiersz). Bez osobnego t3rtu<u, w 4ce, kart 2. 

— Twory. Tomów IV. Lipsk, nakład Księ- 
garni zagranicznój, 1844, w 8ce; Tom I, str. 
XII i 255; Tom II, str. 259; Tom III, str. X 
i 307} Tom IV, str. XVI i 263. Każdy Tom 
z ryciną. 45 złp. + 

(Treść: I. Pieśni nabożne: Wrażenia i 
dźwięki ; Pamiątki dla przyjaciół ; Ona ; Rodzi- 
na; Śpiewy stołowe; Bajki. — II. Kilka rad 
dla piszących poezye; Przekłady wierszem; 
Zagadka, z niemieckiego Kontessy; Preciosa, 
z niemieckiego^ Wolffa. — III. Przekłady; 
Othello, K włoskiego ; Niema z Portici, z fran- 
cnzkiego; Fraszki własne i naśladowane. — 
IV. Poezye F. Szyllera, z niemieckiego). 

— Toż, wydanie trzecie. Tomów IV. Lipsk, 
1872, w 8ce ; Tom I, str. XII i 255 ; Tom II, 
str. 258 ; Tom III, str. X i 307 ; Tom IV, str. 140 MINA80WI02 ^ HINIBTRANTCIRA. 2ea (Preedrukowany iytot dawn^ edycyi). 
1 rnb. 80 kop. 

— Wiersi na dzieó Imienin Prsewielebne- 
ffo M. K. spr. i do8k» O ś#. Jana pod nazwa : 
Astrea. Najd. Br. Karola Woydy W imienni 
tejże złożony przez Br. Członka honorowego 
z harm. B. Karola Kurpińskiego. (Wiewżem). 
Bez w. m. i r. (Warszawa), w 4ce, kart 2. 

— Ob. Dślav|pno; Seibot; Krasicki (Bajki, 
1818 r.); M. J. tf.; Skrfbo; Styller; Wolf k 

MInasowIcz Jizeff EpHanl, obacz: KopezyA- 
ski 0.; Pienia; Załuski I J. (Biblioteka). 

MINASOWICZ TSmasz. Bajki, powiastki i 
wierszyki moralne dla dziatek rdfcnego wieka. 
Warszawa, nakładem Z. Szteblera, druk. Al. 
Ginsa, 1857, w 12ce, atr. 206 i kart 4. 

MINDEREfi J. Geschichte der Pest in Wol- 
hini^n im Jafare 1798, nebst sinigen fiemer- 
kuDgen aber die Eigensofaaft deaPeet-Conta- 

ąii, von in Moskwa, zur Pubiieit&t befdr- 

dert von Ch. Bunge in Kiew. Berlin, 1806, 
w 8ce, 

Mindow (Książę Litewski), obaoz: Bomiel; 
Kraszewski I. J. (Poemat). 

Mineralnych wód rozbiory, obacz: CzyrnIail- 
ski; Hałatkiewicz ; Nowicki £. (181S): Sawi- 
czewski Fel. ; StopczaAskl ; Torosiewicz Teodor. 

Mineralne wody, obacz: Bełza (1829); Oie- 
tel; Domaszewski (1846): Koch; Łosiński T.; 
Lilpop Karol; LutOStaAskI (Zdrojowiska); Res- 
sig ; Rudnicki ; Sawicki Jan (en Pologne) ; Soko- 
łowski; Studencki M.; Stnife A.; Shiermer F.: 
Szahin; Trembecki 0.; Wilcke (Zamość); Zlo' 
lemewski Michał. 

— Więcej obacz pod miejscowościami, jako 
to : Busk ; Dmskieniki ; Iwonicz ; Krynica; Rabka ; 
Szczawnica; Swoszowice i inna. 

Mineralogia, ob. Alt; Bawlant; Brand (1827); 
Domejko J.; Orzewiński F. (1816); Jakowfcki J 
(1827) ; Jastrzębowski W. (1861) ; Klęsk K. (1866) ; 
Pacewicz (1866); Patrykowski J.; R^e 8.; Rzo' 
woki L; Schoedier; Werner; Woljan (po rusiń- 
sku) ; Zeiszner L (1861); Zippe (Hałatkiewicz). 

Mfneraloglsche fieise, obacz: Ferbers (1804). 

Minerały, ob. Berzeliusz; BISde; Bogatko: 
Eichwald; Puławski F. (Wiadomość); Sewer- 

łin (w krajacb zabranych); Symsnowicz R.; 
eiszner L. 

Minerałów zbiór, ob. Estraicher Al. (w Rocz- 
nikach Towarzystwa lekarskiego krakows.) ; 
Rejestr; Zepherawlcz (w Krakowie). 

MIN6HETTI Marco (ur. 1818). De V orga- 
nisation adminłstrative da royanme d' Italie 
Tradaction et prśface d' Alex. Mickiewicz! 
avec introduction d' Arm. Levy. Paria, £ 
Dentn, 1862, w 8oe, str. XIX i 211. 6 fr. + 

MINHEYMER (nakładca). Kalendarz ścienny 
na rok 1860. Warszawa, nakład Minheymera, 
drzeworytnia J. Minheimers, drak K. Kowa- 
kwskiego, Vj arknsza podłai^ne. (Rysował 
S. Semmler). 80 k<^. mSittm ta**«aaih llHMEWSKl^WtadysftMir foródk. 17Wtl«8). 
Bajki. Część t. Warszawa, drcOc Oałcsowikie- 
go, 1828, w 8ce, str. 86 i nieliczb. «. 6 # 

— Dytyramb. Warszawa. 

T»T.^?^^^* ^ Bajkacb, przez..... Tomów 
II. Lipsk, Księgarnia zagraniczna, 1857, w 8ce: 
Tom I, str. 192; tom II, str. 179. 9 złp. 

-- Toi, wydanie nowe. Tomów II. fini- 
xella, Z. Gerstmann, (a Biblioteki domowej, 
Tom X. i XI., nowy przedrnk tytułu), 1861 
w 8ce; Tom I, str. 192; Tom H, str. 174. 
4 franki. 

-- Kamma, tragedya oryginalna, wiehzem 

w 8ch aktacb, przez wystawiona ra* pierw- 

yj na Teatrze warszawskim dnia 22 Wrze- 
<nia 1822 p. Warszawa, N. Omoksberg, 1828, 
w 8ce, str. 42 i rycina litogr. + 

, -— Piania do żony, wiersseiti i prosa. Kra- 
ków, druk Czasu, 1862, w 8oe, str. 76. + 

-- Siedmiochwilowe lyde 8ieeieoba, po- 
wieść allegorycina wyjęta z niewiadomego 
autora. Warszawa, druk N. GlAcksbennL im 
w 8ce, str. 48 i rfl. 2 złp. + + »•» ^ 

Ti ?1^^' • '^"cange (Życie Taulera) ; Dłic* 
roiy/iski Oamazy. ^ ' 

Miniater. Zbiór korrespondencyj dyploma- 
tycznych i akt autentycznych Dworów PetUt- 
burgskiego, Berlióskiego i Wiedeńskiaw, 
tycznych się negocyacyfi układów wzglęjsm 
podziału Polski ^ r. 17^2 znaleziont w Aji^. 
wum dawnego Ministra XVIII, wieku, z fraii- 

*?* iS5^-P"®*®*^°y* Warszawa, 1831, w 8ce, 
str, 198 i 8. 

— Obacz : Goerz J. E. 

Minfsttra des affaires óira&gdrm. DoounMrta 
^loroatiąttea. Affaires de Polognt. PśrH, 
lo6S, fol. 

Ministrant Kapłana priy Ofierae Mszy «w. 
Wilno, nakład R. Rafałowicta, 1866, w l6oe. 
7V, kop. * 

Mfnistrantura czyli Sposób słuienia do Mszy 
Św. Wadowice, druk i nakład Józefa Pokor- 
nego, 1880, w 12ce, kart 6. 

— Toł. Tamie, druk Fr. Fołtyna, 1870, 
w 18ce, str. 12+ ^ > i 

— czyli Sposób służenia do Msży świętej, 
z tłómacz. polsk. Lwów, 1839, w 8ce. 2 kr. 

— czyli Sposób służenia do Mszy św. księ- 
żom świeckim i zakonnyin. Lwów, Jabłoński, 
1849, w 16ce. 2 kr. 

-- czyli Sposób służenia do Mazy świętej, 
wydanie traćcie poprawione. Boofania,«u Waw. 
Pisza, 1849, w 12oe. 2 kr. 

.^T^ "^*^*» ^ Lwowie, u Fr. Galińskiego, 
1849, w 16cc. * 

, "T ^^*» wydanie czwarte popratHone. Bo- 
chnia, druk i nakład Pisia, 1864, w 12oe. 
2 kr. — » • 

-Toż, oraz słowniczek polsko - ładMti. 
Bochnia, Pisch, 1851, w 12ce, str. 24. 8 kr* 
m. k. MmtSTRAKtmtl ^ HtKSBERd. 141 ■- TbŁ Rtetlrów, Łttk i nifAtA francistka 
Skielikiego, 1845, w 8ce, str. 15. i- 

* Toi itmo. B8«8sdw, órńk i nakład Pel- 

Itn, 1857. 

— Tob. Rsawów, Pellar, 1871 « w 800, str. 
16. (Wydawane w 1000 egzempl.) 

— Toi, Kraków, Franc. Ksaw. Pobtidkie- 
wics, 1862, w 16oe, str. 16. 6 oent. + 

-^ Toł, drak i nakład Jaworskiago. Kra- 
U9, 186ą w 16oe, Btr. 16. -f 

— Tal Tamie, 1870, w 16ce, atn 16. -f 

— Toi Bielsk, nakład i drak B. Zawftda- 
M^ 1866, w 12ce, sŁr. 12. t 

^ Toi, s tłóaaezenieu polski^m. War- 
MHią 1873. 

liiiistnuitlirt z dwoma pieśniami narodo- 
^NSU. Chicago w Ameryce, W. Dyniewicz, 
1874 15 cent. 

— ciyU Sposób sinienia do Mszy iwict^j. 
WBiio, J. Hossarowski, 1860, w 8ce, str. 15. 
S kop. 

— csfli Sposób słaienia kapłanowi przy 
ofiscse Msiy Św., dla uiytku młodzieiy uło- 
ffi j^ przyjaciel. Biała, Feitzinger, 1860, 
V lise, str. 22. 18 kr. 

iwŚZEWSKI Józef Alekiamlor (urodź. 1828, 
MMowany cl. 2 Maja 1863). Ciernie kwi- 

ti Obrazek z życia warszawskiego. (Prze- 
s Dziennika warszawskiego). Tomów II. 
lawa, nakład Redąkcyi Dziennika war- 
MĄdego, 1865, w 8oe; Tom I, str. 232; 
m u, str. 204. 8 złp. 10 gr. 

** Oalerya obrazów szlaobeckiob opowia- 
MlCieŚBikie wiozą. Tomów III. Warszawa, 
fBWI i drak S. Orgelbranda, 1860, w 8ce; 
fiiiŁstr. 304; Tom II, str. 310; Tom III, 
ifejtti. S rob. 60 kop. f 

*^rłecby powszednie. Obrazek z now- 
Mketasów, enreslony przez Olesia. Poznań, 
Itpfckl, 1850, w 8ce, str. 281. 9 złp. + 

^^^^f|K>teka szczęścia małżeńskiego. Stu- 
4^ /• Cześtiiktewiczs. (Przedruk z Gazety 
Mirisnnój). Warszawa, drak Gazety codzien- 
)iV^1860, w 12ce, str. 106. 60 kop.; zniż. 

^ Jadiwineowie, powieść historyczna z 
M^. Temow U. Warszawa, G. Ł. Glflcks- 
ht§f 1846, w 12ce; Tom I, str. 267; Tom 
II, *. 186. 18 złp. 10 gr. 

** łpil Pieniążek , powieść historyczna z 
Mlflir XV. i XVI. wieku. Tomów III. War- 
Wih| B, Orgelbrand, drak Chmielewskiego, 
mtf-m l^o«t; Tokn I, str. 312; Tom II, str. 
M; Tom III, str. 34a 15 złp. 

— CMMonnsały. Wiązki III. Warszawa, druk 
^SlpB, 1860, w 4ce; Wi%ska I, kart 4; 
npkillt Lutopad 1862, str. 12. Po 20 grp. + 

^,^^t ilg»uda o Króla Lechn. Opowiadanie 
fMi ^mfakem). Poznań, u Żupańskiego, 
Mk W. Daokens 1860, w 12ce^ str. 24. + -^ Listy Cześtiikiewicza do itfiarsB^ka pnec 
(Nowy oddrak z Gazety oodziennćj). War- 
szawa, druk K. Kowalewskiego, 1858, w 8ce, 
str. 306. 10 złp. -f 

— Toi, Serya draga. Warszawa, druk J. 
Jaworskiego, 1859, w 8ce, str. 350 i nielicz- 
bowanych 2. + 

— Stanisław Żółkiewski. Obraz historyczny 
z csasów Stefana i Zygmnnta III. K)*óla, przez 

Józefa Alojzego Starze. Tomów II, z 2 

bopiersiumi. Berlin, Behr, 1851, w8ce; Tom 

I, str. GXXII i 170; Tom II, str. 246. 4 tal. 
16 sgr. 

— Ruch polski z roku 1861. Rzut oka na 
rozwóp polityczny i społeczny w Królestwie 
Polskióm, od roka 1831 do naszych czasów. 
Lipsk, Gerhard, 1862, w 8ce, str. 74. 15 sgr. 

— Toi, dn^a niezmienione wydanie. Tam- 
ie, 1863, w 8ce, str. 80. -i- 

— Domowa zsgroda. Rysy dziejów polskich 
w opowiadaniu powieściowóm dla młodzieiy, 
napisał Józef Aleksander Staria. Tomów II. 
Warszawa. Klukowski, druk Strąbskiego, 1847, 
w 8ce; Tom I, str. 282 i nieliczb. 2; Tom 

II, str. 220 i nieliczb. 2. (Napisane w dwu 
tygodniach w Bibliotece pnblicznój warszaw- 
skiej). Ił złp. + 

— Życie w parafii. Opowiadanie Czesni- 
kiewicza Justyna. Tom I. i II. Kronika Ple- 
bana. Tom IV: Okienko na poddaszu. Tom ' 
V. i VI: Szlachecka dusza. Warszawa, druk 

J. Jaworskiego, 1860— 186K w 8ce; Tom I, 
str. 235; Tom II, str. 213; Tom III, str. 196; 
Tom IV, str. 231: Tom V, str. 332; Tom VI, 
str. 320. 7 rab. 20 kop. 

INNISZEWSKI (TRETFUL Jac.) i 80JK0W- 

SKI z. Powieść zlepiana przez Warszawa, 

L. Zwejer, 1846, w 12ce, str. 176. 6 złp. 

— Obacz: Nfawiartwtkl Al.; Ohrytkn. 

MINK A. (tłómacz). ^arysy ogólne botaniki, 
z języka niemieckiego przełoione i pomno* 
ione przez A. M. Taraów, Mink, w Komi- 
sie u J. Milikowskiego, 1849, w 8ce, A*/ą ark. 
15 kr. m. k. 

MIAKIEWICZ Jan (z Humania). De febrę 
intermittente eju8que exitibus in Caucaso 
praecipue Dagestano. Dissertatio inauguralis, 
quam gradus D. M. etc. Mosquae, typ. Uniyen. 
Caesar., 1850, w 8ce, str. 81. + 

Mińkowco (draksrnia), ob. Siahin M. ; Szek- 
spir (Hamlet). 

MINKUSIEWICZ Maryan. Rękodzielnik, pismo 
dwutygodniowe. Rok IV. i V. Lwów, 1870 — 
73, w 4ee. 

— Obacz: Rękodsielnik. 

Minotaurua, obacz: Szwajnie. 

MIN86ERG Far. Das alte 81aventhum Ter- 
gliechen mit den Zust&nden anderer alt-euro- 
paischen Volksst&mme. Glogau, 1849, w 4ce. 
7'/, Igr. U2 MIŃSK -> MIODUSZEWSKI. — tJ^nngsbacfa tnm tJebersetcen aut dem 
Dentschen ins Poloiscbe. Ologau, 1834. 7 Bgr. 
6 pfen. 

— Obacz: CtaJkow8ki Miohał. 

(MiAsk.) Pamiatnąja kniika Mińskoj Guber- 
nil. Mińsk, 1864, w 8ce, str. 204. 

— Toft, na 1870 god. Mińsk, 1870. 1 rub. 

— Trndy Mińskago Otibernskago statiticze- 
•ka|ro Komiteta. Is^riko-statistiozeskoje opi- 
sanie dewiaty ujezdow Miń^oj Gnoernii. 
Mińsk, 1870. 1 rab. 26 kop. 

MiA$k (szkoły), obacz : Dowód (1811); Treió; 
Ustawy. 

Miśska oblęienie, obacz: Nowiński Kajetan 

(Tragedya). 

— dvecezya, ob. Hołowińaki Ignacy; Nieoiai 

(Eparcbia). 

— Gubernia, ob. Falk J. (Mappa); łoleń- 
iki I. (Opis, 1864). 

MINTER Karol. Cennik zabawek dla dzieci, 
gier towarzyskicb, zabaw optycznych, mate- 
matycznych i innych, oraz przedmiotów zło- 
conych na podaranki dla młodzieży wyrabia- 
nych i sprzedaj^ych się w składzie fabryki 
G. Mintera. Warszawa, druk Jaworskiego, 
1846, w 16ce, str. 16. 

— Przewodnik prawidłowego użycia higie- 
nicznej gimnastyki pokojowśj, według syste- 
matu amerykańskiego. Przyrządy do takowśj 
wyrabia fabryka w Warszawie, Skład głó- 
wny w Składzie fabrycznym tejże fabryki pod 
firm% L. Knoll. Do przewodnika dołącza się 
6 tablic litogr. kolor, ze 141 rysunkami. War- 
szawa, druk A. Pajewskiego, 1874, w 12ce, 
str. S2. + 

— Wiadomość o odlewach pamiątek krajo- 
wych wydanych staraniem i nakładem fabryki 
..... Warszawa, druk J. Jaworskiego, 1858 r., 
fol., 1 karta. 

MINTER Wilhelm (Podpułkownik Inżynie- 
rów). Opisanie nowego sposobu nakrywania 
dachów blachą cynkową. Warszawa, druk. 
wojskowa, 1822, w 8ce, str. 32 i tablic 2. 
1 złp. 15 gr. + 

MINTER Majer. Lelewel, Kampfer fiir Recht 
und Wahrheit, und die Judenfeinde. Betrach- 

tungen Yon Łemberg, Drack von Poremba, 

1860, w 8co, str. VI i 48. 

— Słowo w czasie, o stosunkach i nieprzy- 
zwoitościach Żydów galicyjskich w skutek 
wezwania c. k. Urzędu obwodowego lwow- 
skiego, prsez Z niemieckiego przełożył C. 

J. Lwów, czcionkami Piotra Pillera, 1849, 
w 8ce, str. 30. 12 gr. + + 

— Ein Wort zur Zeit. Gutachten uber die 
Yerh&ltnisse und Uebelstande der galizischen 
Juden in Folgę einer loblioh k. k. kreisamt- 
Uohen Aufforderung von M..r.M..tr. Lemberg, 
Staoropig. Druokerei, 1848, w 8ce, str. VI 
i 48. + MINUTOU ). Statiatik des Rreiiei Poiod, 
w 4ce. 10 sgr. 

Miodobory, obacz: Giiyoki F. 

MI0DU8KI Jan. Mowa JW Deputowanego 

miasta Warszawy z Cyrkułu Vni., Członka 1. 
Kommissyi prawodawstwa cywilnego na posie- 
dzeniu sejmowóm d. 18 Grudnia 1811 miana, 
fol., str. 2. 

MIODUSZEWSKI. Do kollegów gospodarskich. 
Bez w. m. i r. (po r. 18(X)), w 4oe, kart 5 
nieliczbowanych. -f 

MIODUSZEWSKI Miohał Maroln (ksiądz, nr. 
1787 t w Czerwcu 1868). Pastorałki i kolędy 
z melodyami czyli Piosnki wesołe ludu w cza- 
sie Świąt Bożego Narodzenia po domach śpie- 
wane, a przez X. M. M. M zebrane. Sra- 

ków, druk Stanisława Gieszkowskiego, 1843, 
w 8ce, str. 221. 6 złp.; na papierze klejowym 
6Vs złp. Dodatek do tychże 2 złr. 30 gr. 

— Toż, wydanie drugie znacznie pomno- 
żone, z Nowenną. Kraków, druk Jaworskiego, 
1868, w 12ce, str. III i 910. + 

— Toż, bez melodyi w formie kantyczsk 
Kraków, druk St. Gieszkowskiego, 1843, w 
16ce, str. 478. 1 złp. 6 gr. 

— Toż, czerpane z rękopismów od i^kn 
16d6. Uwaga: Piosnki te w kościołach śpie- 
wane byó nie powinny. Wydanie III. pomno- 
żone z Nowenną do Bożego Narodzenia, iil^* 
ków, u ks. Missyonarzy, 1871, w 12ce, wr. 
728 i Xir. Oprawne w półskórę 60 cent. + 

— Początki jeografii starożsrtnój. Warsza- 
wa, druk ks. Missyonarzy, 1815, w 8ce, str. 
66. + 

— Śpiewnik kościelny czyli Pieśni nabo- 
żne z melodyami, w kościele katolickim uży- 
wane, a dla wygody kościołów parafiahiych 
zebrane. Tomów II. Kraków, S. (Heszkowski, 
1838, w 8ce. 20 złp. + 

— Toż samo bez nót. Tamże, roku 1888, 
w 8ce, str. 378 i 3. -|. 

— Dodatek do Śpiewnika kościelnego s 
melodyami. Tamże, 1842, w 8ce, str. od 387 
do 760 i 6. 10 złp. 

— Dodatek II. Kraków, 1853, od str. 771 
do 960. 7 złp. + 

— Dodatek III. Kraków, drak Breitkopfti 
i H&rtla w Lipsku, 1853, od str. 961 do 1824 
i 4. 3 złp. + 

— Uzupełnienie Dodatku III. do Śpiewnika 
kościelnego pieśniami narodowemi w różnych 
czasach i okolicznościach kraju n^isanemi. 
Wydanie J. N. Bobrowieza. Lipsk, Księgarnia 
zagraniczna, 1854, w 8ce, od str. 1026 — 1066. 
12 sgr. 

— Śniewniczek kościelny Nr. I. obejmctjąoy 
Msze i Nieszpory wyjęte ze Śpiewnika iDotoiel* 
nego. a dla użytku kościołów parafialnymi^ 
wiejskich, w których lud wszystek swy)^ i|^* 
wać, wydrukowane przez..... Kraków, drbk 
Czasu, 1858, w 8o6, str. 72. + MlODltSZŹWSKt — MISCELŁAŃEORUM. 14d — Spiewniczek kościelny Nr. II. obejmu- 
jmy Msze i Pieśni za umarłych, wyjęte ze 
Śpiewnika kościelnego i t. d. Kraków, druk 
Gnra, 1864, w Sce, str. 32. 

— Toi, obejmąj%oy Msze, Nieszpory i Pie- 

kń nabożne przez X. M. M. M. Wydanie 

dragie. Kraków, nakład i druk K. Budwei- 
tera, 1862, w 8c6. + 

ilOOUSZEWSKI N. J. Jaśnie Oświeconej 
Ł Konegundzie Giedroyćfowój) damie hono* 
rowśj Dworu Cesarzowej Józefiny przypisane. 
(Sftitr. 2: Tęsknota za krajem). Paryż, druk 
LHartinet, 1857, w 8ce, str. 8. + 

AOT JuIm. 2me ódition avec musique. Au 
Pli^ des Polonais. L' Alerte chaht national 

«)|| aui penplet, par ancien reprós. du 

peopl. Paris, impr. A. £. Bochette, bez wyr. 
roka (163..), w Sce, str. 3. 20 centim. -f- 

MNE (De). Discoura de M..... prófet du 
dśpariement de la Meurthe, en róponse au 
dii0O«rs de M. le Genóral Sokolnicki lors du 
Sinioe, ąull a fait cólóbrer k Nancy, en 
i* śglise de Notre-Dame de Bonsecours, le 
lli^ Jain 1814 en mómoire de Stanislas le 
BHUJEiisant. Nancy, chez Guirard, imprimeur- 
Hbnire, w 8ce, str. 8. 

■MM Carohis Eduard. Curonus. De ossi- 
iHtfilsi. Dissertatio inaug. anatom, physiol. 
yilnae, typ. S. Blumowicz, 1842, w 8ce, 
1, str. 28 i karta 1. + 

:CKA (8ZELIGM Marya. Dla ideału, 
' oryginalna. Warszawa, J. Kaufmann, 
60 kop. 

■ 

*• Fiesni i piosenki. Warszawa, Gebeth- 
4H Wbłff, 1873^ w 8ce, str. 259. 75 kop. 

Jj* W przeddzień, puwieśó współczesna. 
Wtm II. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
11^ w 8c6, str. 213 i 237. 1 rub. 50 kop. 

[\ Franciszek (urodź. 1791 t 1862). 
Szkoły śpiewania na dniu 8go Gru- 
_, 1889 r. w Amfiteatrze Kollegium Nowo- 
ililfti^. Kraków, w 8ce, str. 23. 

«« Drugi koncert Szkoły śpiewu zostaja- 
e^ftedDyrekcyą, a to na jej własn§ korzyść 
MmL 20 Grudnia 1840 o godzinie Hi pół 
jgafe iowój, w Amfiteatrze Kollegium Nowo- 
MNUdego. Kraków, druk J. Czecha, 1840, 
V UMi ttr. 30. 15 grp. -f 

•* Ibakowiaki do śpiewu. (Nuty z tekstem). 
InMfawa. 2 złp. 15 gr. 

^* MBion Mazurów czyli Sposób układania 
J^Boi^ Mazurów dla tych nawet, którzy muzy- 

li lia tnają, z objaśnieniem przez Dyrek- 

.OrkiMtry Teatru w Lizbonie. Własność 
r« Warszawa, w Magazvnie muzykal- 
Ł. Magnusa, w 4ce, tablica z pocie- 
Ikami nut od A. do Z. w porządku 
p0iU> 1 karta objaśnienia po polsku 
_ . neaaka. Kaida paczka na 12 karteczek 
W^ * jatt 21 paczek. 

— Nocleg w Apeninach. Opera komiczna 
w dwóch furtach słowa A. hr. Fredro (sio). 
Muzyka F. Mireckiego. ~ Una notte negli 
Appenuini. Opera buffa in due atti. Parole 
del Sigr. A. Gonte Fredro. Musica del M-o 
F. Mirecki. Milano, Gioyanni Rioordi, 184., 
fol. poprzeczne, str. 227. 4 + + 

(Wiele scen przerobionych jest na wiersze 
przez Napoleona Ekielskiego, jak autor muzy- 
ki pisze w dedykacyi do Hr. Adama Potoc- 
kiego). 

— Pogląd na muzykę. Praga, czcionkami 
Rohlicka i Sieviersa, 1860, w 8ce, str. 78, 
z 4 tablicami. (Odbito 200 egzeml.). 1 złr. 

+ + + 

~ Trattato intorno agli istromenti et alP 
istromentazione. Milano, presso G. Ricordi, 
1825. 

MIRECKi Stanisław. Tęsknota, śpiew z towa- 
rzyszeniem fortepianu. Op. 3. (Nuty z teks- 
tem). 1 złp. 18 gr. 

— Gzegoł się pytasz? Śpiew z towarzy- 
szeniem fortepianu. (Nuty z tekstem). Kra- 
ków, u Wild ta, 1850, w 4ce. 2 złp. 

Miron (pseudonim), obacz: Michaud. 

MIR08ZEW8KI Wasyii. Historische Erinne- 
rungen Ton Kalisch, ubersetzt von Heinrich 
von Yietinghoff, genannt Scheel. Kalisz, 1835, 
w 4ce. 

— Toi, tylko Vietinghoff-Schell, jako au- 
tor wymieniony. Warszawa, 1835 r., w Soe, 
str. 18. 

— Istoriczeskija wospominanija o Kaliszie. 
Kalisz, w wojenno-poohodnoj tipografii gła- 
wnago Sztaba diejstwujuszczej Armii, 1835, 
w Sce, str. 16. 

Mirotworcew, obacz: Hildebrand. 

MIRSKA Marcyanna de N08TITZ JACKOWSKA 

(Księżna, urodź. 1807 f 1853). O kobietach 
przez M. z N. J. X. S. M....%. Warszawa, 
w drukarni Jaoa Jaworskiego, 1846, w 8ce| 
str. 129. 4 złp. 

— O mężczyznach przez M. z N. J. X. S. 
M....%. Warszawa, druK J. Jaworskiego, 1846, 
w 12ce, str. 118. 4 złp. 

MIRSKI ksiąię ŚWIATOPEŁK PIAST da MIR. 

Discours prononce par — sur V installation da 
comitó organisateur de la compagnie chreti- 
enne pour la colonisation agricole et la ciyi- 
lisation du Nord de V Afnąue. Marseilie, 
imprim. Marius 01ive, 1836, w 8oe, str. 7. + + 

Mirtyl, obacz: Wyiycki J. G. 

Miscelianeorum Cracovensium Fasciculus pri* 
mus et secundus. Gracoviae, typ. Univer8., 
1814, 1615, w 4ce, str. 113 i 110. 9 złp. + + + 

(Fascic. 1. obejmuje: Bandtkie G. S.: De 
7 missalibus Grac. Dioec. ab anno 1487 -'1582 ; 
Josephus Łęski : Observ. astronomicae ; Jaroń- 
ski Fel.: De Michaele YratislaYiensi ; Hubę 
Garolus: De integratione functionum rationa- 
lium fractarum \ Maciejowski W. A. ; De Sra* 144 MlSCELLAlfEU. - ItlS^flWaKt. b^ldo Fiolo et Joanno Hallero ; Kotiótki I4. : 
Bibliomm polon, per editionnm familias eon- 
Bpectos). — (Fascic. II. obejmiąje : 1. De mis- 
sali a. 1499: 2. Arnold: Hitt medic; 8. Jaroń- 
ski: Yita Fabroaii, Babi et Scargae; 4. £x- 
cerpta e codice Paoli de Praga; 6. Sobagt: 
Obseryationes in Herodoti loca ; 6. Skotnicki : 
De meUcomm origine ; 7. Strzelecki : De Gra- 
co via a. 1257; 7. Kosicki: De pbilosophia in 
Polonia; 8. Czajkowtki P.: De antiąua polon, 
poesi et de edit. Senecae a. 1541 ; 9. Czer- 
miński J.: De Paali Fr. Parisii S. J. operi- 
bas; 10. Trojański Caj.: De Alberto adyo- 
cato Craooyiensi a. 1811; 11. Krzyżanowski 
P.: De nexa element, arithmeticomm ; 12. 
Szaniecki: De lingaae Czecbicae in Polonia 
nsn). 

Miscellanea CracoTiensia noya. Fascicnlns L 
Crao. (Editio Josephi Załuski), typ. Aoadem., 
1829, w 4oe, kart 2, str. 182. 6 zip, 

(Obejmują : I. De episeopatn Lnbnsensi; 

II. Philenon arae, carmen Sim. Simonidis; 

III. Jankowski J.: Logices in polon, scholis 
historia; lY. De arte morieadi Mathaei de 
Gracoyia; V. Schugt: Animad. in Sophodis 
Trachinias; VI. De Mart. Galio ; VII. Literae 
Sig. I. de Jurę Saxoaico 1585 et obsenratio- 
nes O. Sam. Bandtkie; VIII. Trojański Cąj.: 
De codice jnris munic. Magdeburg, 1889; IX. 
Tryplin Frid.: In partio, epistolae Cioeronis 
ad Atticum; X. Bandtkie J. S.: De Sueboldo 
Fiolo). 

MIscellen (Pelniteho), ob. Bronikowski Ksa- 
wery (1882); Dracks (1826) 4 ; Jarząbek (Lwów, 
1820). 

Iils6§sn II., obaoz: Oeuthier (Mathilda). 

MISCHKE Uurent Ordo ofBoii divini ad 
usum Archidioec. Posnaniensis pro a. 1822, 
authoritate Tbimot. Oorzeński Archiep. etc. 
propositns. Posnaniae, typ. Mechwaldianis, 
w 8oe, kart 4, str. 88. -f 

MISIEWICZ Antoni (ksiądz, Pleban w Przy- 
byszówce). Przyjaciel pszczół. Książka dla 
podźwigni^a krajowego pszczelnictwa, napi- 
sana przez Rzeszów, druk Pelara, 1868, 

w lece, str. III i 241. (Wydane w 2000egz.) 
1 złr. + 

MISIEWICZ St (listonosz w Bochni). Kto co 
Inbi. Z pism mieszanych wierszem i prozą, 
na rok 1860. Bochnia, Pisz, w 8ce, str. 10 
i 14, z ryciną (w polowie po niemiecku). + 

M1SIUR8KI Edward. Krótki rys historyi ro- 
ślin pod wzglądem geograficzno -botanicznym, 

przez wykładającego zoologią, botanik^ 

1 teoryą gospodarstwa wiejskiego w kursach 
Instytutu teohnicznego krakowskiego. (Z Pro- 
gramu Instyt. techn. Rok II.). Kraków, w dru- 
kami Akadem , 1886, w 4ce, str. 86. + + 4 

Miskowski Piotr, obacz: Trogus. 

MISKY Włą4y«ła«. Bosprawki treści gospo- 
darskiej. Rzeszów, 1871, w 8oe. (Wyd. w 600 
e|pempl.) — Uprawa roślin gospodarąkioh dla Bdtó- 
łek wiejskich. Rzeszów, 1871, w8ce. (Odbito 
600 egz.) 

Miśnia, obacz: Łiiyos; Syrila. 

Missa noyissima de Imacnl. Conetp. Gau- 
dentis. Wydał X. Józef Pawlicki. Warmwa, 
n XX. Missyonarzy, 1854, fol., półark. 

Missae propriae Patrononun et Isstoraa 
Re^ni Poloniae et Sueciae ad normam Mii- 
salis romani accommodatae, accedunt Minas 
ąuaedam novissimae. Varsaviae, Gampidonse, 
1848, fol., str. 27. 

— Toś. CracoTiae, typ. J. May, 1805, fol, 
str. 89. 4 złr. + 

— in agenda deAinctorum tantnm dess^ 
yientes ex Missali romano etc. Vxlnae« la 
typographeo Dioeoesano ad monten). SSmi 
Salyatoris, 1806, fol. 

— Toi, ex Missali romano reeognito ds- 
snmptae cum ordinario et oanone, nt in ipsis 
serratur^ ad omninm eoolesiamm nsum et 
commoditatem cum seąuentiis et orationibss 
extensiB. Yilnae, in typogr. dioeoesana ad 
domum montis SalYatores Congregatioms, 
editio seounda, 1841, fol., str. 42 i 1 karta. 

— pro defunctis juxta usum ecclesiae roma- 
nae cum ordine et canonae extensae. Bsim- 
pressum typis Clari Montis GzestoohoTieiisii, 
a. D. 1850, fol., str. 48 (w dwóch szpaltsolOi 
z wizerunkiem Chrystusa. 

Missale romanum cum Festis Patronoran 
Reg^i Poloniae et SnepM^e. Meohliniae, u XX* 
Missyonarzy w Warszawie , 1856 1 w I60S. 
18 złp. 15 gr. 

— Obacz: Appeodii. 

MI88E8 (MISEC laaak (aanczyeiel reli|u 
na Kazimierzu). Beitrag zur Wdrdignnff Pf 
Wirren im Judenthume yon J. M.... s. Leip- 
zig, in Gommission bei G. L. Fritssohei 18t5i 
w Śce, str. 70. + -ł- 

— Zophszat paaszeadi. Darstelloną und 
kritisohe Beleuchtung der jddischen Geneim* 
nisslehre. Krakau. 1862. w 8ce, str. YI i 9S| 
III, 79 i XI. (Pisał według rękopisu Jonatana 
Eibusoh&tza), -f + -f 

— Obaoz: Mises. 

Missyonarze, obacz: Rocznik. 

Missya czyli Przysposobienie się do misąyi. 
Obacz: Perkowski iózef. 

Missya lołowego apostołi^ ob. SanrarisoM 
Karol. 
Missye, obacz: Antoniewicz; Fandaeya. 
Mistrza krzyiaccy, obacz: Bachem. 
Mistrzów (Do), obaoz : Kainian 8t 

Mistycyzm w Polsce, obaoz: Erdan; Messf- 
anizm; Siemieiski liiqfan (Mickiewios). 

MI8ZEW8KI. Projekt do założenia handla 
współkowego, ku zapobieżeniu wywłasseas* 
nia posiadających nieruohomości. Posnai| 
1848, w 4oe, 1 karta. 
tlłsifCATOVfC - MlŻtEtflOWiCŹ. ut ^M^aa^b IMIIUTOYIO L iUd Wit Un (pn kroaoka, 
fRcMMl I L. Kaplińtkiego. Poti^ iz Fosa- 
r« I— ¥111 STMak). Agram, Svetosar Oalao, 
1865, w 8ce, str. 122. 60 cent. 

iRuM, obaoi: NaMfeid. 

HTCHEL OMiald G. (pseadonim J. K. MAR- 
YEL). Zycie marzeń. PowieijS amerykańska, 
ipoIiiesoDa prats Ą. B. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, 1858, w 8fe, str. 262. 1 rab.; 
loii. 60 kop. -I- + 

MITCHa ORMSBY M. KNIGHT (urodź. 1810 
t 1862). Ciała niebieskie albo Światy plane- 
tame i gwiazdowe. Wykład popolaray wiel- * 
JiMb o&<y^ i Łeoryi Dajuowszój astronomii 
fraez autora „Popular AstroBomy,** tłóma* 
ofł. z aogieltkiego ApoHoary Pietkiewicz, 
totor Meteorologii. Pudło^ nowego wydania 
Icndyiikiego, iSsS, z liotnemi drzeworytami, 
ocaz dodaUcami tłómacza. Warszawa, druk 
J. Jaworskiego, 1871, w 8ce, kart 2, sir. lY, 
406 i I, z 2 tabl. 2 rub. + -f + 

MITCHEL Gaorge (urodź. 1795). Affaires de 
Fokttoe. Lettrea adress^ au corata Russell, 
8V les ĆTĆnemeDts du 16. Octobre k Yarso- 
m Paris, £. Dentu, imprim. Laine et Howard, 
1662, w óce, atr. 32. 10 sgr. + 

— Łetters addressed to Earl Russell respe- 
ftikig the late eyents at Wareaw, and in 
Poland. Londou, Ridgway, 1862, w 8ee, atr. 
IŁ 1 shilliDg. 

HmCIEWICZ Jan (urodź. 1804 t 22 Czerwca 
MK6^ O zlocieL Bez w. m. i roku. (Oddruk 
I Biblioteki warszawskiej), w 8ce. 

Kokowski, obacz: Muchanow. 

MiMagia, obacz: Bender J. (Pruso): Gotte 
(1666); DemoiUtier (Listy); E. J. (Lamś-Fleury, 
IM); Eckermann (Sławian, 1848); Fleury (dla 
ted, 1846); Qera««ioi (slawiańska) ; Hanusch 
|*iriaóriui)f K. F. (188^); Kavasaraw; Koeto- 
Wim (sławiaj^skaja, 1647) ; Lepitre (grecka 
i«ąjniska): Utbuech G (Skythika, 18d3); 
taMi J. (htawska); Mieriy^aki A. (litewska); 
Bks (1820); MOttStiąr (1808); Noirot (Wen- 
mh 1883); Matitk b»via; Ofińfki A. (Sło- 
jMk, 1806) ; Platraszenf ki B. : Początki (1806) ; 
MM6ski J. (polska): Ramsay; Saint- Vlctor; 
llHniik; SrezniewskiJ. (Sławian, 1848); Swie- 
tanki E. (1861>; Szyć I. (Sławian); Ttiany 
fhwiao, 1827); Wandelafoconr! (dU Szkół). 

SHTSCNA Arn^id. S&Ue aus allen Zwei^en 
r Beobta- and Staatswissenscbaften. Kra- 
% DniTeraitats-Bucbdruckerei, 1864, w 8ce, 
r. 6. 4 

MTELSTAEDT ian. Uwagi nad gospodar- 
t(*em wiejaki^m. Poznań, d[ruk Stefańsaiego, 
tóH, w 8ce, str. 210 i 2 Ubl. 1 tal. 7% sgr. 

«* 70 miliardów rubli dla Rossyi, napisał 
•«• WWnaawa, 1874, w 8ce, ttr. 216. 1 rub. 

^Zaryty ekonomii politycznój zgodne z 
^"^ obneśoiańskf, zastosowane do gospo- 

po. (Dochód pnenuuDzony aa dobroczynne cele). Warszawa, druk J. Ungra, 
1869, w 8oe, str. 189 i 2. 6 złp. 

— Toż, wydanie drugie. W^arszawa, Redak- 
cya Biblioteki rolniczej, 1878, w 8ce. 

~ Obaoz: Piątkowski It (Gorzelńictwo). 

IMITTCRER Hermann. Zasady budownictwa 
cywilnego. Z niemieckiego przetłómaczył i 
potrzebuemi dodatkami pomnożył Tadeusz 
Jakób Wagner. Tomów 11. Warszawa, druk 
A. Kretblofa pod firm% J. Dietricha, 1846, 
w 12ce, str. 198 i atlas fol., z 20 tablicami 
rycin. 12 złp.; znii. 50 kop. 

Mittheilungen der landwirthschnftlfchen Ver- 
eine zu Bromb^rg und Wirsitz. Bromberg 
(Bydgoszcz), 1847, w 8ce. 

mHTTLEIt Nauka czytania. Części II. Poznań, 
1887-46. 7 sgr. 

MUTWOCH Julfusz. Katalog Czytelni pol- 
skiej przy Księgarni, składzie nut, ekspedy- 
oyi gazet i pism peryodycznych w Kaliszu 
i w Kole. Kalisz, druk Hindemitha, 1871, w 
16ce, str. 65. 

MITURZYASKI Szczepan. 57 przeciw 55392 
czyli Mędrsze jaja niż kury. Cbateauroux, 
1839, w Śce, str. 16. 50 centim. 

— Wiersz po Miturzyńskim. (Do Zmar- 
twychwstańców). Paryż, Księgarnia słowiań- 
ska, 184.. 10 centim. 

Mityng przyjaciół Polski w Londynie. Paryż, 
druk Maulde i Renou, b. w. r. (1839), w 8co, 
str. 82. + 

— przyjaciół sprawy polskiej, odbyty dnia 
15 Czerwca 1839 r. w FreemaRoris Hall Lin- 
co1n'8 inn fields, pod przewodnictwem J. K. 
M. X. Snssek, nakład Towarzystwa literac- 
kiego przyjaciół Polski. Londyn, druk S. 
Milewskiego, 1839, w 8ce, str. 74. + 

llłZEASKI Anastazy (z Borowa, urodź. 1837 
t 6 Kwietnia 1871). De chloroformii usu inter 
partum. Dissertatio inauguralis. Berolini, typ. 
Rosentbal et Soc, 1861, w 8ce, str. 28. 1 UL 
7V, »gr. + 

— Patologia oellularna wobec nowszój kry- 
tyki. Poznań, 1866, w 8ce, str. 59. -f + 

~ Obacz: Lebert (Choroby). 

MIZEfiSKI Ludwik. De crimine plagii potis- 
simum ex jurę romano. Dissertatio inaugu- 
ralis. Berolini, typ. Schade, 1865, w 8ce, str. 
77. 4 

MIZGALSKI M. (nauczyciel panien w Inno- 
wrocławiu). Elementarz polski albo Książka 
gruntowna początkowego czytania. Innuwro- 
cław, druk Marc. Lattego, 1843. * 

MIZIEROWICZ Alex. Album augustowskie. 
Zbiór miejscowych widoków. Serya I. Wilno, 
u J. Zawadzkiego, 1857, 6 widoków. 3 rub. 

— Pomniki dawnój Małopolski podług osta- 
tniego prospektu radomsko • krakowskiego. 
Albom maiownieso - historyczne rysowane 

19 m MLfiKO - iiNISŻĆHÓWA. w^^ma^mrt, > ■ * •^^*fcijfci<b*«a przez Rok I. Warszawa, 1858. 3 rab. 

60 kop. 

Mleko, obacz: LuJIin (Wyrób); Mieczyński 
(Gospodarstwo, 1859); MokryckI (Leczenie). 

Mł. K. (MŁODECKI?) R(ad.) P(ref.) D(ap.) 
(Rad.). JOsw. Xcia Lubeokieraa aktual- 
nemu Radcy Stanu Cesarstwa rossyjskiego, 
Namiestnika Jego ces. król. M. w Rządzie 
najw. Królestwa Polskiego, Kawalera roz- 
maitych Orderów, w dzień Imienin dnia Sgo 
Grudnia 1815. Warszawa, w 4ce, str. 2. 

MŁOCHOWSKI de BELINA Apollo (Korrespon- 
dent Dziennika warszawskiego od r. 1863). 
Un centenaire. Reunion du grand..... duche 
de Litthuanie k V ancien roysume de Polo- 
ąne. Etude historiąue precedee d* une intro- 

duction par Paris, impr. Serrióre et Comp., 

1869, w 8ce, str. 38. 

— L* śmigration polonaise et le budget 
francais. Paris, 1869. 

— Les Polonais et la commune de Paris 
par Belina. Paris, 1871. 

— La yerite sur 1' insurrection polonaise 
de 1863 par un ex chef insurrectionnel (du 
district deYarsoyie). (Pismo potwarcze). Paris, 
libr. Den tu, impr. E. Donnaud, 1869, w 8ce, 
str. 96. -f 

(Pisał i inne odst^pcze broszury, lecz bez- 
imiennie). 

~ Obacz: Molier. 

Młocin, obacz: Zgierski Wincenty. 

MŁOCKA Julia. Aspazya i Perykles, opera 
w dwóch aktach, wierszem napisana. Muzyka 
pani Miłaszewskiej. Lwów, w drukarni Pil- 
lera, 1824, w 8ce. 

Młockarnie, ob. Biernacki A.; Rolbfecki N.; 
Uwagi; Wilchelm. 

MŁOCKI Alfred. Krótki rys walki zasad w 
Europie, przez Prawdzica z Kosarzewa. Lipsk, 
1866, w 8ce. 

— Rzut oka na rozwój narodu polskiego, 
jego upadek i wpływ, jaki ten wywiera na 
stan Europy, przez Prawdzica z Kossaraewa. 
Paryż, druk Ł. Martinet, 1862, w 8ce, str. 
46. .f 

— Obacz: Rękodzielnik; Zbroiek. 

Młocki Włodzimierz, ob. Estreicher Karol. 

Młódź polska, 1838—40, obacz: Polska. 

Młodeeka Hor., obacz: Pieroiyński L. 

Młodecki J. N., obacz: Kamieński H. 

(Młodecki Józef.) Kopia dzieła podkomor- 
skiego w sprawie granicznej JJWW. Hr. Mło- 
deckich z JJWW. Hr. Branickiemi dnia 28 
Kwietnia 1828 r., wydana przez Józefa Hr. 
Idtodeckiego. (Tytuł pisany, dzieło autogra- 
fowane r. 1870), fol., str. 71 i nieliczb. 2. + 

MŁODECKI Kazimierz. O polepszeniu tera- 
źniejszego stanu włościan polskich. Uwagi 
czytane na posiedzeniu Rady departamento- 
wój w Radomiu d. 30 Października 1814 r., przez Radcę Prefektuir Departamentu 

Radomskiego. Radom, u M. Dziedzickiego, 
1814, w 12ce, str. 61 (właściwie drukowano 
w Krakowie). 2 «łp. + 

— Tenże tytuł. Warszawa, dmk XX. Pija- 
rów, 1815, w 8ce, str. 68. + 

— Obacz: Mł. K. 

Młodoić pierwsza, obacz: Jaraczewska. 
Młodzian, obacz: Ulanecki S. 
Mtodzianowski Józef, ob. Głaiewski Andrzej. 
Młodziejowski St, ob. Wójcicki Władysław. 

MŁ0DZIEJ0W8KI Korneli (z Podola). De 
ictero. Dissertatio inauguralis patbologica, 
quam pro gradu Dris Med. conscripsit aiqae 

defendet Mosquae, typ. Oniy., 1848, w Śce, 

str. 68. -ł 

, — Medicinskije zamietki o pnteszestwii ta 
graniceju. Moskwa, typ. Uniw., 1854, w 8c6, 
str. 59 i kart 2. 

Młodzież chrześciańsko -katolicka wobec św. 
Sakramentów Kościoła Bożego. Kraków, na- 
kład i druk Budweisera, 1856, w 8ce, str. 282 
i 4 karty. + 

— Toł^ r. 1857, w 16ce, str. 288. 2 zJp. 

Młodzi wychowanie, obacz: Hufeland. 

Młodzież, ob. Kremer I. (O zadaniu, 1871); 
Posiedzenie. 

Młodzieży (Do), wiersz, fol., 1 kartka. 

— pismo, obacz: Saiicerotte. 

— powołanie akadem., obacz: Brodziiiski 
Kazimierz; Kremer Józef. 

— wychowanie i niedowiarstwo, ob. FcajfS- 
sinoue. 

— Instytut, obacz: Hennig (1842). 

— Wi§cej obacz: Edukacya. 

MŁOKOSIE WICZ Franciezek (KapiUn IVgo 
pułku W. Księstwa Warszawskiego, ur. 1769 
t 28 Marca 1845). Mes souyenirs d^fispagae, 
en reponse aux ecrits et relatifs k V atts<)ae 
du fort Fuengirola. Varsovie, 1848, w 8oe, 
str. 36, z dodaniem listu Generała Bertranda. 
<Po polsku jest w Ath(9neum i Bibliotece war- 
Bzawskiój.) 

Młoty, obacz: Podolski Antoni. 

Młyn parowy, obacz: Akt (1825); L (ame- 
rykański, 1865); Zegrzynek. 

Młynarka (Ładna), powieść z Pamiętników 
Doktora. Z francuzkiego. (Odbitka z Nowo- 
rocznika Wileńskiego na rok 1835, wraz z Kra- 
szewskiego Józefa : „Raj i Piekło).** Bez wyr. 
m. dr. i r., w 8ce, str. 29. + 

Młynarstwo, obacz: 4l A. (1867). 
Mnemonika, obacz: Dawid W. 
Mnemosyne, ob. Meliofffer (1839); Scliweitzer. 
Mniński Piotr, obacz : Salomon (Ecclesiastes, 
1859). 

Mniszcłiowa z Zamojakich Urażała (1816), 
obacz: Kpźmian A. E. (Wyciągi Piotrowiokie). MNI8ZCH0WA ~ MOCHNACKI. 147 Maisiok^wa (1787), obacs: Roczniki. 

Hniszeliowlo, obaoz : Bibliotelca OssoliÓBkiob 
(1868). 

HiiszehowM Maryna, ob. Abrantea (1834); 
Ctoyrow; Dymitr; Godobsici Ksawery; Guria- 
MW (Romans); Masitiewicz 8.; Potocici Artur; 
Raezyńslil (1884); Szajnocha. 

MNI8ZEGH Karol Filip Hr. (aroda. 1794 t 
1846). Herbars rodzin, na wielki rozmiar uło- 
ftooy w rękopiśmie. 

imSZECH Wandalin Michał Jerzy (ar. 1748 

f 1806). Kazimierz Wielki, przez Mar- 

esalka wielkiego koronnego. Warszawa, drak 
przy Nowolipia, Nr. 646, 1805, w 8ce, str. 
66. (Tom I.: Życia sławnycb Polaków, wyda- 
Bia Mostowskiego. Pierwsze wydanie 1777). + 

— Krótki rys dziejów panowania Kazimie- 
rsa Wgo. Kraków, nakładem Józefa Czecha, 
1868, w 8ce, str. VI i 62, z portretem. 60 kop. ; 
mił. 20 kop. -»- 4 4 

— Obacz: Czacki Tadeusz; Osiński Al. 
Mniszek Stanisław, obacz: Gazdowicz A. 

MUSZEK Szymon. Szematyzm Sióstr św. 
Ojea Aagnstyna Klasztorn krakowskiego św. 
Katarzyny P. i M. fundowanego w r. 1565, 
prses ks. Szymona z Łowicza Mniszka, sw. T. 
Dra, Prowincyała XX. Aagustyanów sporzą- 
dzony, według obiorów dokonanych na Kspi- 
tete klasztomój odbytej dnia 6go Kwietnia 
181^, pod przewodnictwem W. ks. Zygmunta 
Wołka £xprowincyała , Komisarza jenerał- 
iii^o Zakonu Augustyauskiego. Kraków, druk 
K. Budweisera, 1870, w 8ce, str. 16. -t- 

Haiszicowa Helena, obacz: Gazdowicz A. 
Mochacz (Bitwa), obacz: Usko Ksawery, 
■oehileyiensis Archidioec, obacz: Mohilew. 
Hoabnacka Marya, patrz: Wlsemann. 

■OCHNACKI Bazyli (ur. 1774 t 1844). Tra- 
•laiao de legibus romanis in Polonia. Leopoli, 
tes wjrr. r., w 4ce. 

-T Sprawa Birnbauma jako dowód jednój, 
£ wielu innych uciążliwości przez Polaków 
Wycierpianych, w krótkości z akt sądowych 

wjrcifgniona, przez Warszawa, w drukarni 

Stereotypowój przy ulicy Królewskiej, 1880, 
w I2c6, str. 113. + + -f 

MOCHNACKI Benedykt (Dr. Med.). Disserta- 
tfo Snauguralis medico-politica de pharmaco- 
Milio, quam anuuentibus lllmo ac Magnifico 
btkO Praeside et Directore, nec non clarissi- 
wSa DD. Professoribus pro rite con8equenda 
in antiqaissiroa ac celeberrima Uniyersitate 
Viiidobooensi Medicinae Doctoris laurea pu- 

Wea difąuisitioni submittit Polonus Bauica- 

SMideceosis in theses adnexas disputabitur 
1^ aedibas OniTersitatis die 2. Augusti 1814. 
YloBima, typio Antonii Schmid, 1814, w 8ce, 
atc ^ i 1 karta nieliczbowana. + 

■ 

MCHNACKI Joseph (Notar). Satze aussammt- 
Sahea Bechta- uud Staats - Wissenschafteo. Lemherg, Druck des Ossolińskischen Institiits, 
1861, w 8ce, str. 7. 

— Zadania ze wszech umiejętności prawni* 
czych i administracyjno-politycznych. Lwów, 
druk Zakłada imienia Ossolińskich, 1861, w 
8ce, str. 7. 

— Ein Wort an meinen Kaiser. Staatsrecht- 
licher Beitrag zur Losung der osterreichischen 
Tagesfrage aus der Feder eines Polen. Bre- 
slau, Ferdinand Fischer, 1861, w 8ce, str. 
22. -4- 

MochnackI Kamil (ur. 1806 f 1838). Sprawa 
Jenerała Jankowskiego w roku 1831, obacz: 
MochnackI Maurycy (Pisma rozmaite). 

MOCHNACKI Ludwik. Czy moie być kontr- 
rewolućya w Warszawie? B. w. r. i m. (1880), 
w 12ce, str. 8. + 

MOCHNACKI Maurycy (urodź. 1804 f 1834). 
Pierwsza broszurka: Co rozumieć przez rewo- 
lucyą w Polsce ? Warszawa, 24 Grudnia 1830, 
w 8ce, str. 16. -ł- 

— Dzieła. Wydanie jedynie prawne, ogło- 
szone z wiedzą matki autora. Tomów Y. 
Poznań, J. K. Źupaóski, 1862, w 8ce; Tom I, 
str. IX, 388 i IX; Tom II, str. 387 i VIII; 
Tom III, str. 446 i VIII ; Tom IV, str. 290 
i VIII; Tom V, atr. 164. 6 rub. + + + 

(Zawierają: Tom Iszy: Listy Maurycego 
Mochnackiego i brata jego Kamila, wyszłych 
z wojskiem polskiem we Francy i roku 1831,' 
pisane z Parysa, Metz i Avignion do rodzi- 
ców swoich w Galicyi ; Tom II. i III : Powsta- 
nie narodu polskiego w r. 1830 i 1831 ; Tom 
IV: Piema rozmaite, Oddział porę wolucyjny; 
Tom V: O literaturze polskiej w wieku dzie- 
więtnastym. W pierwszym Tomie jest portret 
autora na miedzi, rytowany z fotografii przez 
8. Łukomskiego, a w Tomie czwartym także 
na miedzi przez tegoż rytownika , podług 
popiersia W. Oleszczyńskiego). Każdy Oddział 
sprzedaje się osobno : Listy po 2 tal. 16 sgr. ; 
Powstanie po 3 tul.; Pisma rozmaite po 1 tal. 
20 sgr.; O literaturze po 26 sgr. 

— Essai hi8torique et politique sur le royau- 
me de Pologne (1816 — 1830), traduit du polo- 
nais par J. N. I. (Jean-Nópomucene Janow- 
ski). Paria, w bce. 

— Faut ii une Pologne? Paris, Lebrun, 
1854, w 12ce, str. 48. (Wyjątek z t^ómacze- 
nia dzieła : Powstanie narodu polskiego z uwa- 
gami H. Lebruna). + 

— Kraj i Emigracya, pismo czasowe. Paryż, 
wydawca Maurycy Mochnacki, 1836—1839. 

— Kuryer polski założony przez Mochnac- 
kiego. Warszawa od 1 Grudnia 1829—1831. 

— O literaturze polskiej w wieku XlXym. 
Tom L Warszawa, druk J. Węckiego, lasO, 
w Sce, przedmowy 1 kartka (która przy więk- 
szej części egzemplarzy wycięta), w 8ce, str. 
226. 6 złp. + 

— Toż, wydanie drugie dopełnione. Poznań, 
Stefański, 1846, w Sce, str. 220 i 4. 6 złp. + I Mkt^ 148 MOCHNACKI - MOCNIK. — Toi. Poznań, Żapański, czoioDkami N. 
Kamieńskiego i Spółki, 1863, w 8ce, sir. YIII 
i 164. (Stanowi Tom V. dzioł). + 

— Pisma rozmaite. (Wstęp M. P.odcaaazyń- 
akiego).' Pary^, Jetowicki i Spółka, drok Bonr- 
gogne et Marti net, 1836, w 8ce, str. XVI, 
485 i poi tret. 8 frank. + 

— Toż. Oddzinł porewoluAyjny. Drugi- 
wydanie. Tomów II. oorlin, Zygmunt Htfhlet* 
ter (K. Bock), druk Kortofa wa Wroclawitt, 
1860, w 12ce; Tom I, str. XX, 248 i kart 3; 
Tom II, str. 232. 3 tal. + 

— Pismo okólne oficerów, podoficerów ł 
żołnierzy Zakładu Auxerre8 do rodaków w 
Emigracyi. Paryż, druk A. Pinard, 1834, w 8ce, 
str. 8. + 

— Polen, seine HevoIution und sein Recht. 
Leipzig, 1846, w 8ce. 

— Toż. Brunswick, 1847, w 8ce. 

— La Politiąue oriento > merridionałe du 
Gabinet de Saint- Petersbourg, traduit du polo- 
nais, par J. N. Janowski. Poitiers, 1886, fol. 
60 centim. 

— Powstanie narodu polskiego w r. 1880 
i 1831. Tomów II. 1'aryż, nakładca Clieł- 
micki, druk Baudouin, 1834; Tom III. roku 
1835; Tom I, str. 698; Tom II, str. 816. 
24 frank. + -f 

— Toż, drugie wydanie. Tomów IV. Wro- 
cław, Schletter, 1850, w 8ce; Tom I, atr. IV 
i 268; Tom II, str. IV i 280; Tom III, str. 
IV i 363; Tom IV, str. 343. 6 tal. + 

— Do rodaków bawiących w Paryżu. Paryż, 
druk Pinarda, 1831, w 8ce, str. 8. + 

— Ueber die Reyolution in Dentsobland. 
Aus dem Polnischen des Glogau und Leip- 
zig, bei Carl Fr. Balker, Drnck von A. Pieard, 
1833, w 24ce, str. IX i 106. 1 złp. + 

— Obacz: Dembiński J. H.; Jełowicki Al.; 
Janowski J. N. (1836)- Mierosławski L; Nabio 
tak L ; Podczaszyński M. ; Sołtyk Roman ; Usque. 

MOCHNACKI Maurycy i PODCZASZYASKI 

Michał (wydawcy). Dziennik warszawski. Tom 
X. od r. 1825; Tom I— VI. roku 1826 sam 
Podczaszyński redagował. Dalsze cztory Mo- 
chnacki. 

MOCHNACKI Maurycy i BRONIKOWSKI Ksa- 
wery. Gazeta polska (pismo codzienne). Późuiśj 
Redaktor Tomasz Gębka. 

— Obacz: Gazeta. 

MOCHllACKI Maksymilian. Theses, qua9 ex 
jurę uniyerso pro cons. Dris Juris laurae 
suscepit. Leopoli, Piller, 1828, w 8ce, str. 8. 

Mociejba wyssą katoliszka. Połock, Bazy- 
lianie, 1805, w 8ce, str. 160. 

— Eysa ap: audziejszonu biszu wyzim bey- 
lińskim etc. Wilno, druk Dworca, 1832, w 
16ce, str. 65. 

— Eysa del Okszu. Wilno, XX. Missyona- 
rze, 1839, str. 24. ~ Ijatfisonai on ApdomossomM a^ urato 
Missu. Wilno, 1843, w 12ce, str. 45. 

— lasaiszanas prieks Moziem Bemiem. Wil- 
na, Pi Bazniekungiem Miseionieriam goda 
1824, pi baznioaa Swkta Kazimiera, w 8ca| 
kart 20 nieli^zb. + 

MOCNIK (MOCZNUC, MeZNIK) F. (Dr.). Asyi* 
metyka do uiytku c. k. nitszego Ginnamm 
galicyjskiego. Na t. klass^ Przełołyt s dwa- 
nastego niemieckiego wydania S. KraWczy- 
kiewicz. Lwów, w Komisie J. Jabłońskiego, 
1864, w Slfe, Mit. \9Ł Ib kr. 

— Toł, z piętnastego wydania, tłóttulćze^ 
nie S. fCraWczykiewicza. Lwów, Vogel, 1668, 
w 8oe. 60 kr. 

— Toż, z piątego wydania niemieckie|g> 
przelo^.ył S. Krawczykiewicz. Na lit. i Vf, 
klaaaę. Lwów, 1857, lr 8oe, str. ił i 182. 
70 oent. 

— Toi, na n. kłaśs^. Z dwunastego wyda- 
nia niemieckiego przełożył 8. Krawczykie* 
wicz. Lwów, komłsotvo J. Jabłoński, 1864, 
w 8ce, str. 92. 40 kr. 

^ Toż, na III. klassę. Lwów, komisowo 
J. Jabłoński, 1864, w 8ce, str. 74. 50 kr. 

— Toż, na IV. klassf. Lwów, komisawo 
J. Jabłooaki, 1864, W 86e, str. 70. 40 kr. 

— Arytmetyka dd użytku wyższoj gimtii- 
zyi na I. iclasn ułożył Omelian Deinieki. Lwów, 

1872. 

— Arytmetyka i Algebra dla kUss wfi" 
saych gimnazyalnyofa i realnych. Podłóg dzie- 
ła niemieckiego opracował Dr. T. Stanecki« 
Z figurami w tekście pierwtza połowa. Lwów, 
K. Wild, 1870, w 8c€f, str. lid. 1 iłr. Mellit 

— Toż, dla wyżssjroh klas gimnazyak^th 
i realnych, opracował Dr. T. StAiiacki. Lwów, 
nakład K. Wilda, 1872, w 6ce, str. IX i 957, 
tablic 27 w tekście (Nakład 2600 eg^empl.) 
2 złr. 20»cent. 

— Geometrya dla klass wyższych gimna- 
zyalnycb , z ósmego wydania nietnieclietfO 
przełożył i uzupełnił Dr. Tomasz Stanecki. 
Lwów, 1867, w 8ce, str. VII i 365. I ełr. 
80 cent. 

— Pocz^ki Geometryi sposobem uzmytłi* 
wiającjrm wyłożone. Według siódmego ^da* 
nia niemieckiego przełożył T. Sternal. Tomów 
II. Oddział I. z 153 drzeworytami w tekseie. 
Oddńał II. z 109 drzeworytami w tekście. 
Lwów, 1867, w 8ce; Oddział I., str. 100 i 8 
nieanm.; Oddział II., str. 102. Za obadwa 
1 złr. 20 kr. 

— Początki Geometryi z siódmego wyda- 
nia niemieckiego, przełożył T. Sternal. Od* 
dział I. z 153 drzeworytami W teksoie. Dr*"* 
gie wydanie poprawne. Lwów, 1809, w 8oe, 
str. 101. 45 kop. 

— Toż, z niemieckieffo przełożył T. Ster^ 
nal. Oddział I. z 153 drzeworytami w iekl" 
cie. Wydanie trzecie poprawne. Lwów, 1872, 
w 8oe, ttr. 102. 45 kop. MOCZ - MODLITWA. 141) — Toft. Oddsftt n. B 109 drteworytami 
w tekście. Wydanie drugie poprawne. Lwów, 
1873, w 8ee, sir. 103 (Nakład 8000 egzempl.) 
60 cent, 

— Początki Oeometryi w pofączenia z rysuo- 
kieiD dla MŚytku Sskół niiszych realnych i 
irjUzjeh lądowych, a czternastego wydania 
t^tui^ł £. B^czahki. Lwów, nakład Sey- 
mrtha i Czajkowskiego, 1871/2, W 8o«, str. 
38Ś i III, a 226 drzet^erytami w tekście. 1 ałr. 
tt eeiti. 

— Nastawienie ku 0zylrleny|a dlia drnboj 
i tretoj klassy aezyłyszoacia. Wideń, dmk Ł. 
Gnmda, 1860, w 8ce, str. 190. 25 cent. 

— Naaka rachowania z pami^i na I. klas- 
ae Szkół lodowych w c. k. Państwach. Prze- 
md X niemieckiego przea A. Stokowskiego. 
Wiedtó, e. k. Admioistracya praedaiy ksiąg 
•akolaycb, 1860, w dce, str. 98. 12 gr.; opr, 
18 gr. 

— Naaka rachotików na pamięć, na pierw- 
szą klasę, przez Lwów, 1847, w 12ce. 

Mgr. 

— Toi, Szkół narodowych w c. k, Pań- 
atwach. Wydanie drugie. Lipsk, F. A. firock- 
bsM; Lwów, Milikowski, 1850, w 8ce, str. 98. 
1 złp. 20 gt, 

^ Toi, dla pierwszej klassy niższych Szkół 
naioydi. Wiedeń, c. k. Administracya prze- 
biły kalfg szkolnych, 1862, w 8ee, Str. 170 
I karta 1. 30 cent. 

•-Naaka rAchn^ków na drog^ i trzecią 
UWs^ Szkół narodowych w c. k. Państwilch 
atHiyafktcb. Przetłónracsotia na język polaki 
llMs Apollinerego Stokowskiego. Lwów, Mili- 
Mwakł, drak Brookbanea w Lipskn, 1850, 
f|c 0M, str. 212. 6 słp. -f 

-A To^, dla Szkół parafialnych i głównych. 
WMań , nakładem Administracyi przedsźy 
szkolnych, 1860, w 8ce, str. 194. 24 gr. 

obaea: NoiiIhmi0i* C. 

■OCZARSKI Jotoph. Die Kaltwasser Reil- 
MaMt PrentMn iti Oesterreich ob der Bhhim, 
Miat einem Anhange : Die Borgen und SchlÓs- 
Wtt dea nnteren MAhlyiertels. Linz , Pink , 
ł88e« w ^2ee, str. Xn i 120, z ryciną. 10 sgr. 

inCZYllSKI Miehał (nrod>;. 1825). De atre- 
iM pudendi. Dissertatio inangntalis medieo- 

«fcif«rKica, qnam defendet Berolini, typ. 

Boiitetioger, 1850, w 8ce, str. 28. -t- 

OMlii). Kilka ałów o sprawie ModHfiskiej. 
JWMiń, J. £. Żnpaóski, 1861, w 8ce, str. 8. 

■MNlewnik czyli Zbiór modlitw do nabo- 
domowego i kościelnego, dla użytku 
aan ewangielickieh. Warszawa, Orgel- 
(1862). 37 V« kop. 

^^ kalwiński, obacz: SozaAskI Antoni (1869). 

<^ awangielicki, ob. Glatz (1861); Heczko; •^p* 41a izraelitów, obacz: EUonberg; Hoge 
~^ .Utbkkid Henryk (1846) ; Neufeld Daniel 
WtNI. ^5; ModlHw zbiór, obacz: Przewednlk. 

— siedem, obacz: Tugendhold. 

Modlitwa. (Boie coś Polskę). Bez w. m. i r. 
(1863?), w 8ce, 1. karta. Zarazem: Pieśń (Boie 
Ojcze), w 8ce, 1 karta, -f 

Modlltwa. Orędowniczko Szkaplerza kw Kra- 
ków, nakład X. Józefa Nowaka Pruboszcm 
w Brusniktt, drnk Czasu, bez wyr. r., w Be^ 
kart 2. + 

Modlitwa. Lwów, druk K. PilWra, bez wyr. 
ra. i r. (1861), w 8ce, karta 1. 

— do Bogarodzicy , obaca : Czeiowikf l» 

(1862). 

— dla chorych, z przydatkiem aktów miło* 
ści Boga i Jezusa w najświętszym Sakramen- 
cie utajonego. Warszawa, 1806, w 8ce, str. 82. 

— za Cesarza. Lwów, nakład Galińskiego, 
1863, karta 1. 

— codzienna majowa do najświętszej Maryi 
Panny. Warszawa, druk Gazety codziennej, 
27 Kwietnia 1861, w 12ce, str. 4. + 

— w czasie wojny. Bez m. dr. r. (Kraków, 
1846), w 12ce, karta 1. + 

— Toźt B. w. r.y w 4ce, kart 2 nieł. -f 

— Toż, 1831, w 8ce, str. niel. 4. 

-^ na grobie nftatki nn rocbarzmiym % cza- 
sie rzezi cmentarzu pra|[ekim; Do Bohdana 
Zaleskiego po przeczytania jego przenąjświęt*- 
8x6j Rodziny; Dobra nowina ! hozaona. (Poe- 
zye). Paryż, druk L. Martineta, 1860, w 8ce, 
kart 2. -f 

— do przenajświętszego Grobu Pana Jezusa. 
Mikołów, T. I^Towacki, 18^2, */, ark. Libra po 
6 sgr. 

^ do przenajświętszego Języka Je^sowego. 
Mikołów, T. Kowacki, 1^2, półarkUSs. Libra 
po 6 sgr. 

— wielce nabożna do Pana Jezusa. B. w. 
m« i r., w ]2ce, kart 6. 

— do Pana Jezusa. Wilno, M. Orgelbrand, 
186., z rycina. 1 egzemplarz 2'/, kop.; 100 
egzempl. razem 1 rub. 60 kop. 

— za Kościół i naród polski. Paryż (bec 
daty), w 32ce. 60 centim. 4 

— do Krzyża św. Kraków, druk Uniwers , 
1846, w 8ce, karta 1. 

— o łaskę śmierci szczęśliwój. Kraków, 
dttik Uftiwers., 1846, w 16ce, karta I (Wyd. 
w 1000 egzempl.) 

— do uajśw. Maryi Panny. B. m. i r, (1863), 
w 8ce, I karta. — Ka drugiój karcie: Do 
Boski ój Opatrzności. Bez w. m. i r., w 8ce, 
1 karta, -f 

— do najświętszej Maryi Panny. Wilno, 
M. Orgelbrand.' 1 egzemplarz 2% kop.; 100 
egzempl. rasem 1 mb. 60 kop. 

-^ do Uajśw. Panny Różańcowej. WilnOf 
nakład Maurycego Orgelbranda, druk Brocfc- 
hauza w- Lipsko, bez w. r. (187.), w 6ce, str. 
4, z rycina -e Ł 150 MODLITWA - MODLITWY. — do najśw. Maryi Panny, którą Kapłan 
zwykle odmawia po Mszy iw. przed cudo- 
wnym obrazem if Maryi Panny na Piasku 
w Krakowie w kaplicy XX. Karmelitów. Kra- 
ków. XX. Karmelici, druk Uniw., bez roku 
(1878), w 24ce, kart 2. + 

— ojca przy Chrzcie syna. (Wierss Hjej- 
skie^o?) Lwów, z wolnej prasy Zakładu Stau- 
ropigiańskiego, 18148, w 8ce, 2 kart. 6 grp. + 

— Ojca Św. za lud polski. (Wierszem). 
Kraków, 1848; (Lwów, 1848), w 8ce, 2 kart. 

— za ojczyznę. Lwów, druk M. Poremby, 
1863, w 8ce, 1 kartka. + 

— panien żądających mcia (około r. 1800). 
10 gr. 

— Toi. B. w. m. dr. i r (Kraków, druk 
Uniwers., między 1820—25 r.), w 8ce, kart 
nieliczb. 8. -t- 

— panien żądających męia, jako i męża- 
tek i wdów, około r. 1800 (wierszem), w 8ce. 
24 gr. 

— Pańska czyli Ojcze nasz, wyłożone dla 
małych dzieci stosownie do ich potrzeby i 
pojęcia. Warszawa, w drukami Kommissyi 
rząd. Sprawiedliwości, 1847, w 8ce, str. 117. 
1 złp. 

— Pańska : Ojcze nasz. wyłożona dla małych 
dzieci, stosownie do ich potrzeby i pojęcia. 
Warszawa, 1851. 85 kop. 

— Porównaj: Leonhard. 

— pielgrzyma. B. m. i r. (1848), w 16ce, 
Btr. 4. 4- 

— Polaków do Boga. (Prozą). B. m. i r. 
(Kraków, 1848), w 8ce, str. 4. + 

— Toż. B. m. i r. (1830), w 8oe, 1 karta. + 

— Polki (wiersz)., Kraków, 1848, w 8ce, 
str. 3. + 

— za Polskę, obacz: Niewiadomski. 

— powszechna (prozą). Warszawa, 1812, 
w 8ce. 

— powsRcdnya do Troyce swyetey przeciwko 
nyeprzyacyelom Kościoła swyętepro. (Z drze- 
worytem z datą 1532 roku.) W Krnkowye 
n Wdo. Hyero. Viet., w 8ce, str. 6. (Podobi- 
zna litografowana około 1843 r.) 4 

— przeklinacza czyli Przekleństwo jego 
wyjaśnione wydane przez Towsrzystwo w 
8axonii niższe], rozszerzaniem pism pobo- 
żnych zajmujące się, a teraz z języka nie- 
mieckiego na polski przełożone. Warszawa, 
druk XX. Missyonarzy londyńskich, 1834, 
w 8ce, str. 8. -ł- 

— Toż, z roku 1846 i pieśń. Lwów, 1848, 
w 8ce. 

— pobożnego na puszczy Muzułmana. Bez 
w. m. i r. (lfi)0), w 8ce, kart 4. 

— wieczorna. Kraków, nakład L Górskiej, 
w drukami „Czasu,** w 16ce, 2 kartki, -f 

— Wieczorna. B. w. m. i r. (Kraków, druk 
Budweisera, 1862), w 8ce, karta 1. + — więźnia (Ujejskiego?) Lwów, Fr. Galiń- 
ski, druk P. Pillera, 1848, w 8ce, kart 2. + 

— wojenna (pruska), 1815, fol. 

— do Serca Jezusowego. Lwów, 1845 r., 
w 8ce. ^ 

— nabożna do III. upndku Pana Jesusa; 
(Pieśń). Mikołów, T. Nowacki, 1862, półark. 
Libra po 6 gr. 

— o zachowanie czystości. B. r. i m. dr., 
lecz około 1810 r. (Warszawa, w drukami 
XX. Piarów), w 8oe, str. 24. 

Modlitwie (0), obacz: Oekert. 
Modlitwy, 1802. 1 złp. 16 gr. 
Modlitwy. Wilno, 1823, w 12ce, str. 6. 

— do Św. Brygidy,, w 8ce, 1 arkusz, bez 
roku i miejsca druku (lecz około 1800 roku), 
przerobione z następnego pisemka : Modlitwy 
Św. Brygidy o Męce Chrystusa Pana, wiel- 
kiemi przywilejami od samego Chrystusa i 
odpustami od Kościoła św. udarowane, kto 
je nabożnie odprawowaó będzie. O czóm in 
resolut. S. Brigit. roku Pańskiego 1731, w 12oe, 
str. 86. 

— chrześciańskie. Wilno, Alezander Żół- 
kowski, u XX. Piarów, 1818. 15 kop. 

— dla pobożnych Chr^eśoian. Warszawa, 
1828, w ]2ce. Oprawne 13 złp. 10 gr. 

~ dla pobożnych Chrześcian Katolików, 
z celniejszych dzieł w literaturze ojczystej 
zagranicznej zebrane. Warszawa, 6. L. Glńcks- 
berg, 1851, w 12ce, str. XXiy i 504. 2 rab. 

" chrześciańskie, francuzkim językiem wy- 
dane w Wiedniu, na polski przetłóroaczope 
i z przydaniem aktów wiary, nadziei, miłosd 
i skruchy, przedrukowane. Warszawa, drak 
XX. Missyonarzy, 1813, w 24ce, str. 60. 15 gr. 

" codzienne dla uczących się. Lwów, Fil- 
ier, 1823, w 16ce, str. 61. 20 kr. 

— w czasie zaraźliwego powietrza. War- 
szawa, 1873. 

— Pod Twoją obronę. Modlitwy dla dzia- 
tek ubożone na chwałę Boga, a cześć i ofiarę 
dla niepokalanej Maryi Dziewicy. Warszawa, 
w drukarni ś. p. C. D. N. przy ulicy Alexan- 
dryi Nr. 2768 c, 1667, w 24ce, str. 148 ^na 
wierzchniój okładce rok 1868). 

— dla górników. Piekary, druk Teodora 
[leneczka, w ]6ce. str. 4. 

— Izraelitów, 1822, obacz: Hogo L 

— za konających. Wadowice, druk i nakład 
J. Pokomój ^dowy, b. w. r., w 8ce, str. 8. + 

— za konających. Tarnów, druk i nakład 
A. Rusinowskiego, 1859, w 8ce, btr. 15. •+ 

— krzyżowe Karawaka. Warszawa, u Nowo- 
leckiego. 6 kop. 

— za Kościół i naród polski. Paryż, bez 
wyr. r., w 32ce, str. 32. 

— dla młodzieży w Szkołach Pijarskich. 
Bez roku i miejsca druku. (Warszawa, około 
1815 r.), w 12ce, str. 24. 
MODLITWY. 161 - "ni^i - ' -"^il - "*"' — 'f iti h n I ł — missyjne na pamiątkę Miiiyi w r. 1868. 

— miftjJDe. Brodnica, u Kohlera, w 8ce. 
6 grp. 

— podosas Masy Św., przez Piosa VI. War- 
■zawa, 1800, w 8ce. 

— do naboieństwa w sobotę odbywającego 
iię dla nawracania Żydów, przez Towa- 
rzystwo Missyonarzy angielskich wydane. Tło* 
maczenie z angielskiego. Warszawa, w dra- 
kami Towarzystwa Missyonarzy angielskich, 
1829, w 12ce, etr. 27« + 

^ na czterdziesto - godzinne nabożeństwo 
f odpustami przez Papieiów nadane. Poznań, 
nakład Bajznera. 16 grp. 

— naboine, 1602, obacs: P. F. X. + 

— nabotoe, których wierny Chrześcianin 
kaidego dnia uiywać moibe, nił pocznie spra- 
wy swe, kaidy podłng powołania swego. 
Gdańsk, A. Hnnefeldt, w 8ce. 

— i obchody, obacz: Wielogłowskl Walery 
(1861). 

— do odmawiania i śpiewania pospołu w 
kościołach parafialnych dla nśytku ludu wiej • 
•Idego, staraniem i nakładem ks. Fr. L. 8. 
Csysty dochód z rozsprzedaiy tój książeczki 
prmeanacza się na odnowienie cudownćj stu- 
osienki w Jarosławiu. Kraków, druk Czasu, 
18f7l, w 12ce, str. 96. + 

— odmawiane i śpiewane pospołu w kościele 
parafialnym w Liszkach dla uiytku parafian 
'4o druku podane. Kraków, druk S. Gieszkow- 
iieiego, 1844, w 12ce, str. Y i 60. 

— Ob. Skórkowski Alf. (1851, 1854, 1868). 

— odpustowe. Bochnia, druk A. Sonka, 
I88I, w 8ce, kart 2 nieliczb. + 

. «— odpustowe na korzyść powszechnego 
Soboru. Wrocław, 1660. 

^ Obacz: Krtlnskl W. 

— oa pięciótygodniow^ czas pokuty niby 
U^eoszowej w Dyeoezyi Tarnów skiój od 27 
J^atopada ai do ostatniego Grudnia 1858, 
lab w inną uroczystość odpustową do uzy- 
airyrń odpustu. Tarnów i Jasło, druk A. Rusi- 

rakiego, b. w. r., w 8ce, str. 8. + 

-> sa Ojca Św., które się czytają podczas 
iw. Kraków, czcionkami Wywiałkow- 
•kiego, b. w. r., w 8ce, kart 2. + 

*- i pieśni na pomnożenie społecznego na- 
boieństwa. Wrocław, Schletter, 1810, w 8ce. 
4 agr. 

-*- pieśni i treść nauki chrześciańskiej. Bez 
w^kn 1 miejsca druku (lecz w Warszawie około 
Mt r.), w ]2ce, str. 46. 

— i pieśni z dodatkiem do cudownego obra- 
SA miloaieruego Pana Jezusa w kościele Tar- 
ttAmdzkim. Go chcesz Boże niech się stanie, 
tMfta i na wieki. Warszawa, w drukarni J. 
'Ottoksberga, 1860, w 8ce, str. 89. 

*«» i pieśni , oraz porządek nabożeństwa , 
%Ur« aię w kaplicy arcy bractw a Męki Pań- 
Ai^ i w kościele św. Franciszka w niedzielę zapustną i w piątki wielkiego 40-dniowego 
postu, oraz w uroczystości Św. Krzyża Zna* 
lezienia d. 3 Maja i podwyższenie dnia 14go 
Września uroczyście odprawia. Kraków, druk 
Wywiałkowskiego, 1860, w 8ce, str. 86. 

— Obacz: Piechaczek Er (1846). 

— i pieśni z dodatkiem, obacz: Tarnora- 
sto p860). 

— wyjęte z Pisma św. i do rozmaitych 
przypadków w życiu Indzkiein wydarzających 
się przystosowane. Z fraucuzkiego na polski 
język wyłożone. Z wizerunkiem ukrzyżowa- 
nego Zbawiciela. Berdyczów, 1818, w 8ce, 
str. 828 i 8. 

— r w czasie zaraźliwego powietrza. War- 
szawa, 1873. 

~ i Rozmyślania. Rawicz, nakład, i typ. 
J. E. S. Ludwiga, 1805, w 8ce. 

— i Rozmyślania pobożne w prawdziwym 
duchu i pokorze chrzęści ańskićj. Lwów, 1882, 
w 8ce. 2 złr. 

— rozpoczynając i kończące posiedzenia 
Rad gminnych. Kraków, Wielogłoyski, druk' 
Jaworskiego, 1867, w 12ce, str. 8. 6 kr. + 

— trzy wielce skuteczne przy umierających. 
Mikołów, T. Nowacki, 1862, % ark. libra po 
6 sgr. 

~ do Spowiedzi i Kommunii św. Warsza- 
wa, XX. Missyonarze, 1834. 1 złp. 

— Toż. Tamże, 1842. 1 złp. 

— Świętych, 1860, obacz: LiguoH Alfons. 

— do przenaiswiętszej Tróicy. Warszawa, 
1857. (Na drugiej karcie wydrukowane : Ascen- 
siones piae montis ad sanct. Trinitatem per 
distiuctos ad ąuamlibet personam orationum 
ffradus dispositae. Yarsayiae, typ. S. Reg, 
Mąj. et Reipubl. Schol. Piar. — Wzniesienie 
pobożnej duszy do przeoaiświętscćj Trójcy 
przez osobne do każdej z Osób Boskich mo- 
dlitw ułożone. Warszawa, druk Rzeczp. XX. 
Piarów, 1785; Warszawa, 1887). Warszawa, 
druk 8. Orgelbranda, 1857, w 8ce, str. 41 
(tekst łaciński i polski, tłómaczył ks. Aleks. 
Suzin). '— Inna edyoya. Warszawa, 1837. 

— do użytku Chrześcian Katolików. Leszno, 
1835, w 8ce. 6 złp. 20 gr. 

— i westchnienia chorego do Boga. Kra- 
ików, Wydawnictwo dzieł katolickich, 1850, 

w 8ce, str. 16 i rycina. 12 grp. + 

— Toż. Tamże, z wizerunkiem Chrystusa 
na krzyżu, 1852. 6 kr. 

— krótko zebrane , poranne i wieczom 
pacierze. Poznań, w 12ce. 8 złp. 15 gr. 

— Toż i wieczorne dla dzieci. Kalisz, 1820, 
w 16ce. 2 złp. 

— dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
(wedle wydania warszawskiego z. roku 1697 
oddrukowane). Warszawa, XX. Missyonarze, 
1860, w 8ce, str. 96. 

Modlitwy, obacz: B. W. (1831); Balejowska 
(1869); Bernard M. (1857); Chmielawfkf (1829 


IM MÓDLMf Sl^ ^ MOlilLLEłtt. .^1); Droga (1892 -.67); D^cimmńaz AL 

Siakie); Ekartskauzen (1802); Feltoa (1861) 
siortwski Au. (Zbiór); GaWtls (Świętych) 
tUrmoiiia (1850); Kloss (Ewangriel. , 1898) 
Ksfąika do nabożeństwa; Kraińoki W. (odpa 
stowe); Liebkind H, (Izraelitów); Malinowski 
(Wacława, 1875); Łodzla (dla dzieci, 1870) 
Naufeld (Żydów); Odynioo (Ołtarzyk); P. J. F 
(1814); .Perkowski J. (roissyjne, 1834); Pieclia 
czek (Wybór, 1845); Rogalski L (Świętych^ 
S. M. (Żydów); Saulsonowa (Żydów); Sotbt 
Skarb; Skarbiec; Skdrfcowski A.; Sucliecki H 
(Wacława, zabytek mowy); Tarnorod (1860) 
Tugendhold J. (Żydów); Wolff (Żydów); Wybór 
Zbiór; Źródło. 

Módlmy się czyli Zbiór krótkiego naboźeó 
atwa na wszystkie większe uroczystości. Wyda 
nie czwarte , ozdobne , na nnj piękniejszym 
Welinie. Drezno, czcionkami f. I. Kraszew 
okieąo, 1871 r., w 16ce, str. 480, z tytułem 
i rycmąt;hroinolitoji:rafowaD%. 1 rub. 20 kop. 
w oprawie za 2 rab. 25 kop., 8 rub., 8 mb 
60 kop.; 4 Dub.; 5 rub.; 6 rub.; 10 rub 
i drożej. ^ 

— Obacz: Skimborowlczowa A. 

Modły miłe Bogu, obacz: Piasecki X. Sz. 
(1861). 

— pobożnego Chrzęści anina przed obliczem 
Boga. Wrocław, Kpru, 1825, w 16ce, tir. 158, 
a ryciną. 7 złp. 

— Toż, przed obliczem Boga czyli ¥rybór 
najuźywańszych modlitw, tak podczas publi- 
cznego nabożeństwa ^kościele, jak i domo- 
wego ttżyma. Nowe wydanie, z ryciną. Wro- 
cław, G. W. Korn, 1835, w 24oe. 4 złp. 

•^ za Panującego Monarchę i Najjaśniejszy 
Dom Jego, w dni uroczyste Dworu, większe 
i mniejsze, czyli .tabelne w rzymsko-katolic- 
kich kościołach. Wilno, 1834, w 12ce. 5 grp. 

— narodu polekiego. B. w. m. i r. (Cie- 
azyn? 1361), w 12ce, kart 8. -f 

-• w czasie nawiedzania przed wielkano- 
cnego Grobu Chrystusa Pana, oraz Nabożeń- 
stwo rezurrekcyjne z Litanią do Zbaw Zmar- 
twychwst. Warszawa, druk J. Tomaszewskie- 
go, 1855, w 12c6, str. 41. 

— nauki i pienia. Książka do nabożeństwa. 
Rzeszów, Pellar, przed r. 1871 (wyd. w 1500 
effzempL do r. 1872, sprzedano 900 egzem- 
plarzy). 

«- prawego Polaka za swą ojczyeaę, 1848, 
w 8ce, str. 8. 

Modły, obacz: Clięó (1850); Faaeloa <1858); 
Piasecki 8. (miłe Bogu, 1861) ; W. M. (Polaka) ; 
Z^adzki B. (i pienia). 

Modrzew, obacz: M. B. (Wilno, 1851). 

MODRZEWSKI Andrzej Frycz (urodź. 1508 
ł około 1569—70). O poprawie Rzeczy pospo- 
litój. Tłómaczenie Cypryana Bazylika. Zeszy- 
tów V. (Biblioteka polska). Praemyśl, nakład Michała Dtikowakje^o, 1857, w 8oe, ttr. 368. 
^^ * -h 

(Pierwsza edycya przekładu w Łosku 1877; 
flmga edy^^ya, Wilno, 1770. Pierwsza edycya 
oryginału po łacinie, Kraków, 1551; Draga 
edycya, Bazylea, 1554). 

— Ob. BibNoteka OMolióskich ; Małeoki Aat; 
Nowicki Stefan ; Posiedzenia ; Szaniawski F. X. 

MODRZYltSKI A. (nauczyciel w Poznaniu). 
Wykład ułamków dziesiętnych w zastosowa- 
niu do nowych miar i was Związku, półuc- 
en o -niemieckiego. Poznań, M. Leitgeber i Sp.| 

1870, w 8ce, str. 41. 4 sgr. 

— Wykład rachunków dziesiętnych w za- 
stosowaniu do nowych miar i wag. Poznań, 

1871, w 8ce, ttr. 41. 

^ Zadania do rachunków ułamkami dzie- 
si^tnemi, zastosowane do nowych miar i wag 
Zwiąsku północno- aiemieckiego. Tamże, 1870, 
w 8ce, str. 28. 2 sgr. 

Modus rite senriendi Sacrificio Miasae. Usłu- 
ga religyna czyli Kauka dokładnego służenia 
do Ofiary Mszy św. Kraków, Pobudkiewics, 
1868, w 12oe. 8 cent. 

>- Tisitandi infirmos ad usum sacerdotom 
sive Yade mecnm, ad infirmos. (£x libro Rita- 
ali cum praescriptis contractia). Posnaniae, 
1858, w 16ce. 30 kop. 

MODZeLEWSKl Ludwik (urodź. 1815 f 1858). 
Bajki, powiastki i obrazki. Suwałki, drak 
Fr. Pileckiego, 1854, w 16oe, str. 59, nielics- 
bowana 1. 

MODZELEWSKI Mkhał (Obywatel Gubenui 
Radomskiej). Uroczystość zaślubin J. W. Gesa- 
mewicza W. X. Alesandra Mikołajewicza s 
Cesarzowną W. X. Hesko Ihirmetadzką Maiyą 
Aleicandrowoą odbyta 4 (16) Kwietnia 1841. 
(Wierszem). B. w. m. (Warszawa, 1841), ^4oe. 

— Lengnicłi. Historya Prus. Tomów IX. 
(Przekład w rękopiśmie). O Janie Kochanow- 
skim (Biblioteka warszawska, 1842 Tom IV.) 

MOEHLEIt J. A. (Dr.) Symbolika czvli Wykład 
dogmatyczny niezgodności pomiędzy katoli- 
kami i protestantami, podług ich publiczn^roh 
wyznań wiary. Z siódmego wydania niemiec* 
kiego tłómaczony na j^syk polski przez ks« 
M. Nowodworskiego. Warszawa, 1871 , w 8oe, 
str. X, 501 i lY. 2 rub. 

MOELLER F. B. (kaznodzieja w Osterode). 
Pruski Kaocyonał wojskowy. Królewiec, 1856. 

MOELLER Henryk. Podręcznik praktyczna, 
zawierający środki poznawania i leczenia 
chorób psów, tudzież zapobieżenia tymże, 
wraz ze sposobem stosownego chowu, opa- 
trywania i karmienia tychże zwierząt, dla 
strzelców, ekonomów, pasterzy i t. d. pno* 
łożony na język polski podług trzecieffo po- 
prawnego wydania niemieckiego, praez J. Czy- 
żewskiego. Wrocław, 1838, w 16ce, str. iWę 
d ałp. 15 kop. MOgLL ES - UOJŻBSZ. IM MOEUEB iffeuB Wilbahn. Roim too Wol- 
hynieo nach Uarton in RuNltuid im Jahr* 
17S7. Mit Kupfera uDd einer Landkute. H&m- 
barg, bei Auff. Kampe, 1802, w Boe, karU 1, 
•tr. XVI i 166 i kuta 1, Ubt. S. 6 zip. + 

_ Baiie Ton Wanchan nach der Ukraina 
m Jahra 1780 ond ITBl. Sia boichraibt die 
LabaDsart der fiinwoknar, die Naturprodaote, 
den Bandę! dei Landei and s. te., und die 
daaelbat eobemchte Pest - Epidemie. Ueri- 
barg BID Hart, 1804, w Sce, )Łr. 16, 348 i 4, 
i karta dróbia. 6 itp, t 

■DEUER Krayizlof. Shjaebne. (Polem fra 
17SS iodUl Ojehlikkek da det erklgrede tig 
for tmafaengigt. Oreriat of Cbritt. Hóller). 
Kjobonk, 1891, w 8oe. 

■Mri HarTl, obacz: Lut X. J. 

Mirt Jalian (i Poradowa), ob. Tutzowtka. 

MOESEB l|nacy. Die BaDTonchrinea etile- 

■atiicb suiammeageatellt voa Kreit-liige- 

«iBnr. Staoiiławów, Drack vod Sollioger !□ 
Irian, 1B43, w Sce, atr. SSTIII i 1690. + 

Maiilu, obaoa: ŁapknatJil J. 

KOGIUIICIU.Jaii (Kanonik). Nanka chriati- 1. DapartanautD, praat Konafatori Metropol. 
Mohifewaki aporaidiona i aa poawol. J. W. 
Metropolitj riyroikicb w Koaayi kościołów, 
Arcyb. Mobil., Admia. Biskapat. Wileńekiego, 
Prezjd. rzymako - katolickiego dusbowDegO 
Kolleginm w I. Departamencie, Orderów ros- 
6ayjskich i polakich Kaw. Mobitew, 1623 r., 
fol., 6 V, ark. 

— Zebranie nauk, z których nciniowie Eol- 
legium Mohylewikiego Towartyatwa Jezaao- 
wego dadt% dowód rocznego poatępka. Polock, 
drnk S. J., 1819. 

— Propoiitio metropolitanae eooteaiaa Mohi- 
lovianaia. Romae, 1872, w 4ce, kart 2. 

— Ob. Collegium ; Krzyłanawski St. (Koiaiół) ; 
Lntkl J. (Arcbidyeo. Rcfer. Aot. Fijałkowgki, 
1839); Popis pnblioany; SpUok (dyec.) ; 8zSB- 
^r St 

MOHL Robert Encyklopedya nmiajetnoioi 
politycznych, przełożył Dr. Antoni Białecki, 
p. o. prof. zwyczaj, itd. Warszawa, S. Orgel- 
brand, 1864-66, w 8ee, atr. XXT i 479. 6 tal.; 
znii. 4 tal. 4 4 4- 

Mohnlke Gollieb Chryslyan Fryderyk (urodc. 
1787 t 1641). obaci: Rafn ; Sasirswen ; Tagner. 

MOHR Michał Edward. De medicamentis neo^ 
terioia illonim rirtulibua usu et modo prae- 
paratioma. Diiaertatio inangaralia. Kraków, 
drak Mateckiego, 1629, w 6ce, atr. 84. 4 .«. .«. 

— Przapiay prayrz^dzenia i uiyoia wiela 
nowaiycfa lekaratw dla niytku lekaray, apte- 
karzy i chirurgów, wydał Fizyk wolnego 

iniaata Krakowa , oraz Szpitalu rządowego 
syfititycEnego. Kraków, drak Oieezkowłikiego, 
18S6, w Bce, atr. VIII i 122. 4 złp. 4 + + 

— Ubacai Torailawlez T. 

MOHR Karol Franclliek Xawery (Prof.). (Jwia- 
domienie o wodzie mineralnej Zogieatowakiei. 
(Ho poUku i po niemiecku). Kraków, druk 
liietikowakiego (nkoto 1860), fol., 1 arkuaz. 

— Pierwotne prace nczniów Instyt. techni- 
cznego krak., w drzeworytach w II. półroczu 
1844/46, pod kieronkiem Prof. F. X Mohra 
wykonywane. Kraków, w drukarni Uniwera., 
w 4oe, kart 12. + 

— Obaaa: Oybiltki Al. 
Mohylew, obacz: Mohllew. 

MOYCHO Karol. Roczaik relieguy wyznań 
cbrzeźciaiiakich w Króleatwie Polakiem na rok 
1647, przez Karola Hoycho. Rok I. Wanza- 
wa, 1847, w Sce, atr. 878. 

Moje godziny, obaoz: Wybicki J. (1819). 

MOIMIR Marti. Wielki loa. Kraków, 1871. 

— Obaoz: Uafeha. 

MOłŻESZ. Pięcioksiąg, dla żydów Polaków 
(Chamiaaach Chamaze torach). Tom I. Kaigga 
rodzaju, Oenaais (Bereazyt). TtómaczyJ z 
hebrajskiego i objaśnił kommentartem Daniel 
Henfeld. (Or. Torach) gwiatto Zakona; Uwagi 
i otigainienia grammatyczne, lekaykogrsficzne, 
hisŁoryczne, geograficzne i obra^dkowo reli- 164 MOJŹE!SZOW£ - MOŁIĆRE. fi'jne, do Uómaozenia polskiego Pięcioksięga 
ojżesza. Warszawa, aator, druk Ginsa, w 8c6, 
Btr. 6, XIII i 114. 

— Toł. Tom II. Księga wyjścia, E^odas 
fSzemoth); tłómaczył z hebrajskiego i obja- 
śnił kommentarzem Daniel Neufeld, Redak- 
tor Jutrzenki. Warszawa, nakładem Aómacza, 
1868, w 8ce, str. 104 i 44. (Tekst hebrajski 
i polski). 

— Ob. Golański F. (Prawodaw.); Janasz A. 
(1866) ; Kramstack (Religia) ; Pawlicki ; Rappa* 

Cort; Rossini (Opera); Rzewusici Paweł; Schon- 
orn (Religia). 

Moiieszowe prawodawstwa, obacz : Golański 
F. N. 

MOKE H. G. Bitwa pod Nawarynem czyli 
Odstępca, powieść z teraźniejszych czasów, 

z pism tłómaczył Kajetan Niezabitowski. 

Warszawa, drak N. Gl&cksberga, 1829, w 12oe, 
str. 192. -f 

M0KŁ0W8KI INieczysław. Wiersze. Lwów, 
dmk Pillera, G. Seyfahrt, 1868, w 12ce, str. 
72. 20 sgr. 

Mokotdw (wiersz). B. m. i r., w 4ce, str. 8. 
Obacz: Orańskl. 

Mokronowski St, ob. Dzwonkowski J. (1822); 
Kotowski An.; Koimlan Kajetan. 

MOKRYCKI T. (Dr.). Mlóko jako środek prze- 
ciw otyłości. Dwa spostrzeżenia. Warszawa, 
1873. 

' MOKRZECKI F. N. (ksiądz). Kazania w róż- 
nych uroczystościach powiedziane w Wilnie, 
przez X. F. M. Poznań, Stefański, 1845, w 8ce, 
str. III i 192. 8 złp. 

MOKRZECKI Onufry. Kijowianka czyli Dzie- 
wica Dniepru. Nowy utwór poezyi. II. Czę- 
ści. Wilno, 1847—1848, w 8ce, str. 96. 

MOKRZYCKI Norbert. Theses, ąnas ex jurę 
uniyers. suscepit. Lwów, Piller, 1886, w 8ce, 
str. 8. 

MOKRZYCKI Paweł (z Podola). Dissertatio 
inaugnralis medico-obstetricia, exhibens ob- 
seryationem par in convulsione8 pnerperarum 
cum epiorisi etc. Yilnae, typ. Manes et Zymel, 
1824, w 8ce, str. 27 i karU 1. + 

Moksłas Rriszczionisko istatimo est. Nauka 
chrześciańska Nowego Przymierza czyli Zako- 
nu o tóm wszystkiem, cokolwiek każdy Chrze- 
ścianin wiedzieć, wierzyć, czynić i zacho- 
wać powinien, albo czego się wystrzegać, 
unikać i wstrzymywać ma dla przyprowadze- 
nia nieumiejętnych na drogę bojaźni Bożej 
i zbawienia. W^ilno, druk XX. Missyonarzy, 
1821. 

— Skaitima raszta lietuwiszka dieł mazu 
wajka. Wilno, druk XX. Bazylianów, 1828, 
w 12ce. 

— akajtyma dieł mazu wajku su moksfu 
krykszczjonyszku yszdut^«[ssu pritarimn wire- 
Boibys dwasyszkos. M^tusy, Kyrmelu Menesej^ 28 dyjno^ 1888; Wylniuje, spaustunciój Josapa 
Zawadsky, 1888, w 8ce, str. 42. 

~ skaytima raszta lietuwiszka dieł mata 
wayku. Kuremi padieti ira wisoki Moksłay 
krykscioniszki teypo ir tmmpas. Nobazen- 
stwas koznos dienos wirams ir moterims słu- 
ziaucias. Wilnuje, Rafałowicz, 1852, kart 8; 
na 10 egzemplarzach daje się 11 bezpłatnie. 

— Toż. Wilno, Zawadzki, 1868, w 16ce. 

~ Toż. Wilno, Zymelowicz, 1860, w SoSi 
str. 82. 

— Toż. Wilno, Zawadzki, 1860, w 8ce, sir. 
40, 2V» ark. 

— Toż. Wilno, druk Romma, 1860, w Sce, 
str. 82. 

— Tenże tytuł. Wilno, druk Syrkina, czcion- 
kami rossyjskiemi, 1867, w Sce, str. 82. 

MOLDENHAWER A. O przeprowadzeniu od- 
osobnienia w Zakładach więziennych. Części 
II. Warszawa, druk J. Krokoszy ńskiego, 1866, 
w Sce; Część 1, str. XIV, 222 i XVII; Cz# 

II, str. 222 i XL. 2 rub. + 

Mole tępić, obacz : Doiwladczaiiioili. 

MOLĆ iona hr. Ludwika Mathieu MQli (Mini- 
stra). Barbe Grabowska par Mme la Cesie 
de ttt auteur de „Rachel." Paris, Moutar- 
dier, 1828, w 12ce. 8 franki. 

— Toż. Paris, Moutardier, 1880, w 16c6, 
str. VIII i 196, kart 2 i str. 186. 6 frank. 

M0LENDZIŃ8KI Józef. O uszkodzeniach citła 

pod względem sądowo -lekarskim, skreślił 

Dr. Med. i Chirurjr., Adiunkt Kliniki chirur- 
gicznej w Krakowie. Warszawa, druk Gst. 
pols., 1867, w 8ce, str. 160 i kart 8. 1 rab. 

— Cieśń cewki moczowej, zatrzymanie mo- 
czu, gwałtowne rozszerzenie (cathćrisme lor- 
ce) wyleczenie, podał Kraków, druk Uniw., 

1868, w 8ce, str. 16. + 

MOLICKr A. Z. Wykład systematyczny Tsg- 
monlogii czyli dotychczas tak zwanej nFilo- 
zofii." Część przygotowawcza. Wstęp do Tsg- 
monlogii. Kraków, druk Korneckiego, 1676, 
w 8ce. + 

MOLIĆRE Jaa Clirzciclei Pokelln (ur. 1630 
t 1673). Amfitrio, komedya w 8 aktach. Prze- 
kład Fr. Zabłockiego. Wilno, Żółkowski, dmk 
XX. Piarów, 1818, w 8ce, str. 90. 80 kop. 

— Doktor z musu, komedya w 8 aktach, 
tłómaczona wierszem przez Franciszka Kowal- 
skiego. Warszawa, N. Olucksberg, 1822, w Sce, 
str. 77 i nieliczb. 8. + + 

— Dzieła w VIII. Tomach, tłómaczone wier- 
szem przez Franciszka Kowalskieffo. Wihio, 
T. Glucksberg, w 8ce; Tom I-IlI. r. 1847, 
Tom I, str. XIX i 276; Tom II, str. 806; Tom 

III, str. 827; T6m lY, r. 1848, str. 826; Tom 
V, str. 869; Tom VI, r. 1860. str. 890. , 

(Mieszczą: Tom I: Życie Moliera; Trzpiot, 
komedya w 6 aktach ; Przekory miłosne, komw- 
dya w 8 aktach ; Wykwintnisie, komedya m 1 
akcie; Urojona niewierność , komedya W I MOLIER - MOŁYTWENNYK. 166 •koitt. — Tom II: Don Oarcyasz, Ksiałg 
Nawarry, albo Książę zazdrosny, komedya 
heroiema w 6 aktach; Szkoła meiów, korne- 
dym w 3 aktach; Natręty, komedya w 3 ak- 
taeh; Szkoła ion, komedya w 6 aktach. — 
Tom III: Krytyka szkoły 2on, komedya w 1 
dkcio; Improwizaoya w Wersala, komedya 
w 1 i^cio; Małieństwo przymuszone, kome- 
dya w 1 akcie; Księżniczka Elidy, komedya 
w 5 aktach, z baletem; Alcydor, czyli Bez- 
bolnik nkarany, drama w 5 aktach. — Tom 
IT: Miłoió doktorem, komedya w 3 aktach; 
ICtantrop , komedya w 6 aktach ; Doktor 
s mosn, komedya w 3 aktach; Miłość mała- 
mm* komedya w 3 aktach, z baletem. -— 
Tom Y': Świętoszek, komedya w 5 aktach; 
Amfitrion, komedya w 3 aktach; Grzegorz 
Fafuła, komedya w 3 aktach ; >Ielicerta, Sie- 
lanka w 3 aktach. — Tom YI : Sielanka komi- 
czna, operetka z baletem; Skąpiec, komedya 
w 6 aktach; Pan Gapiełło, w 3 akt., z bale- 
tem; Kochanka wspaniała, komedya w 5ciu 
iktach, z baletem. -> Tom YH. i YliJ. nie 
wyazły). + 

— Eleganty, fraszka w 1 akcie, z prze- 

htfona. Kalisz, drak J. K. Mechwalda, b. r. 
(około 1800), w 8ce, str. 64. 

— Grzegorz Fafuła, komedya w 3 aktach, 
tlómaczona wierszem przez Franciszka Kowal - 
Alego. Lwów, druk J. Filiera, 1824, w 8ce, 
fltr. ^. 30 kr. 

«.^— Hryć Maznycia abo mai zamanennii, 

||vadya w troch distwiach iz francuzkoho 

Mjasyk mało ruskij perełożena Iwanom Nao- 
l^owiczem. Lwów, druk Winiarza, 1849. 

«- Górno uczone kobiety, komedya w 5 -u 
iklaoh przez Ferd. Chotomskiego, Lwów, 
m^JtA i druk J. J. Pillera, 1822, w 8ce, str. 
110 i 1 karta pomyłek. + 

— Kobiety filozofki, komedya w 6 aktach, 

Mttog przez Leona Borowskiego. Wilno, 

iJM^ymek i Korop., 1826, w 8ce, str. 120. -i- 

«* Kto kocha, ten się kłóci « komedya w 2 
#fii^\ przekładania F. D(moc'howBkiego) i D. 
Ł^tieckiego), wystawiona po pierwszy raz na 
Sjalrse narodowym d. 15 Grudnia 1820 r. 
Wafnawa, nakład GldckBberga, 1B20, w 8ce, 
ilr«45. 

^•— Sympatyczne lekarstwo, komedya w 1 
llHSia* Kalisz, Mechwald, b. r. (około 1800), 
m^^t str. 52. 

.' «— Małieństwo przymuszone, komedya wier- 
mtm wolno tłómaczona przez Franciszka 
Sffiralakiogo. Warszawa, naaładem i drukiem 
Sl^akabarga, 1821, w 8ce, str. 48. 2 złp. 

-'^ Mieszczanin szlachcic, komedya w 4ch 

•afelieh, a baletami, tłómaczona wierszem i 
Miarobiona przez Franciszka Kowalskiego. 
Wtetaawa, druk N. Gliicksberga, 1823, w 8ce, 
4lr* 125. 4 złp. -f 

»y* Miłość doktorem, komedya w 3 aktach, 
flftMieBOiia wierszem przez Franciszka Kowal - 
HtagOi neania L. Wołyńskiego. Warszawa, nakład i druk N. Glficksberga księg. i typ. 
król. warsz. Uniwers., 1821, w 8ce, str. 43. 
2 złp. 

— Natręty, komedya w 2 aktach przez F. 
S. Dmochowskiego, wystawiona pierwszy raz 
na Teatrze narodowym d. 5 Sierpnia 1820 r. 
Warszawa, nakład Glucksberga, 1821, w 8ce, 
str. 39. 1 złp. + -f 

— Urojona niewierność, komedya w 3 ak- 
tach, wierszem, przekładania F. S. Dmochow- 
skiego, na Teatrze warszawskim 19 Listopada 
1819 wystawiona. Warszawa, N. Gliicksberg, 
w 8ce, str. 37. 2 złp. 15 gr. 

— Pan Gapiełło, komedya w 3ch aktach, 
z baletami, tłómaczona wierszem przez Fran- 
ciszka Kowalskiego. Lwów, nakład i druk 
J. J. Pillera c. k. typografa gubemialnego, 
1824, w 8ce, str. 93. 2 złp. 15 gr. + 

— Wykwintne panienki, komedya w 1-ym 
akcie, tłómaczona wierszem przez F. Kowal- 
skiego. Warszawa, nakład i druk N. Glficks- 
berga księg. i typogr. król. uniwers., 1822, 
w 8ce, kart 2, str. 52. 2 złp. + 

— Skąpiec, komedya w 5 aktach, tłóma- 
czona wierszem przez Fr. Kowalskiego. War- 
szawa, druk Glucksberga, 1822, w 8ce, str. 
166 i 6. 6 złp. + + -f. 

— Szkoła kobiet, komedya wierszem, w 5 
aktach, tłómaczenie G. Maurycego Witow- 
skiego. Warszawa, druk Glucksberga, 1819, 
w 8ce, str. YH, 101 i 5. 

— Obacz : Zaleski Hilary Leon. ( Szkoła ) 
Zdiarski Ang. 

Molier H., obacz : Czyński (Czarewitz). 

MOLIĆRE. Gegenw&rtiger KriegsBchanplatz, 
oder neue Kartę von Polen, nebst den angren- 

zenden Landem, entworfen yon , 1807. 

6 sgr. 

MOLIliSKI J. (nauczyciel). Kurzgefasste Dar- 
stellang der Geschichte aer polnisch-lateini- 
schen Poesie in Polen bis Klonowicz. Trze- 
meszno, 1853, w 4ce, str. 43 (z progr. gimn. 
Trzemeszno). 1 frank 60 cent. 

— Grammatyka łacińska dla trzech niż- 
szych klasa gimnazyalnych. Trzemeszno, na- 
kład i druk G. Oławskiego, 1858. 4 złp. 

— To&, wydanie drugie uzupełnione. Tam- 
że, 1866. 80 kop. 

— Przykłady do tłómaocenia z łacińskiego 
na polskie i z polskiego na łacińskie, prze- 
łożone z przykładów Fr. Spiessa, z dodaniem 
słownika łacińsko - polskiego i polskołaciń- 
skiego. Część I. dla Seksty. Trzemeszno, druk 
i nakład Oławskiego, 1856. — Yocabularinm 
łacińskie dla Seksty, Quinty i Quarty. Trze- 
meszno, druk i nakład Oławskiego, 1857 r. 
2y, złp. 

^ Obacz: Popliński A. 

Mołytwennyk d\ja dietej. Lwów, Stanropig., 
1863. 20 cent. 156 M0CiITW03Z0W ~ MX)Ł8KI. -^ Toż, dU JQnotł08tfvia. Przamyśl, W pe- 
czati raskobo kryłosa, 1856, w 8ce, ttr. 15d. 
20 kr. 

— Toi. Tamie, typom rnsk. Sobóra, 1858, 
w 16ce, 8tp. 218 i IV. + 

— Toż. Tamże, 1863. 

Mołitwosłow Mirtkij. L^ów, typom Inatyt. 
Staaropig., 1855, w 16c6, atr. 884. 4- 

•^ iii Bobranijje waiakomu CbrietianiDti po- 
trebnich molenij. Peremyśl, druk drukarni 
makiśj Kapitały, 1858, w 8ce, atr. 240. 

— dla detśj. Lwów, drok Staaropig., 1860. 

— Sokraszenyi dla Mirian. Lwów, typ. Inst 
Staurop., 1862, w 12ce. + 

— o tolkowiem dla Mirian. Lwów, drak 
Staaropig., 1860. 

-^ w apotreblenii mirskim czełowikom. 
Lwów, nakład Andrzeja Gergowicza, 1861, 
w 12ce, 8tr. 278. + 

MOLL Henryk (Poznańcayk). De natara furti 
ex Jare romano. Dissertatio inaaguralia. Bero- 
lini, 1865, w 8ce, kart 4, atr. 76. -f 

MOLL Jan Ignacy (t 26 Grudnia 1855). Wiersz 
z okoliczności powrotu do zdrowia Jędrzeja 
Śniadeckiego. Wilno, 1807, w 8ce. 10 grp. 

— Wiersz na obchód pamiątki wstąpienia 
na tron Najjaśniejszego Monarchy Aleksan- 
dra I., napisany przez Wilno. 

— Zabawki, wierszem. We 2óch Częściach. 
Wilno, u XX. Piarów, 1806, w 8ce; Część I, 
kart 10, str. 165; Część II, od str. 166 do 842. 

— Obacz: Rasyn (Berenika, 1882). 

MOLLER Aleksander ( Pułkownik ). Radioa- 
lisme rasse et libćralisme francais en Polo- 
gne. Paris, impr. Towne, 1864, w 8ce, str. 29. 
(Przełożył r. 1865 na rossyjskie kwestyą wło- 
ściańską Uruskiego). 

— Situation de la Pologne au 1. Janvier 
1865. Paris, E. Dentu, w 8oe, str. 450 i 248. 
(Pisana przeciwko nam, za udziałem Apol- 
lona Młochowskiego). 7 frank. 50 centim. + 

MOLLER yoloncies-Oharles (księgarz). Point 
de paix solide et durable sana la restaura- 
tion de la Pologne ou reflexions sur lee Yues 
qu'a mises en ayant le cit. P. D. de flćricy, 
du Calvados, dans une brochure intulće : Yues 
sur les nógociation que le gonyernement 
fra ncais pourrait emplorer pour foroer V Au* 
tricne a la Paix etc. Paris, Deseune, 1800, 
w 8ce, etr. 84. 60 centim. 

Mollet Jósef. Gnomika rysunkowa podług 
układu..... przez W. Karczewskiego. Ob. Kar- 
czewski; śniadecki Jan (Jeografia). 

MOLLO T. West-Oalizien auf Allerhóohstea 
Befehl, astronom, trigon. aufgenommen. Onter 
der Leitung des k. k. Rathes und offentlichen 

Lehrers yon Metzburg, herausgegeben yon 

Wien, gezeickuet duroh Joseph Liebtenstain 
808, 1 karta. > MOLNAR. Uwa^i nad iaa^rtotem 1^^ 
choego zaopatrzenia połfesonym. z pierwszą 
austryaoką kassą oszoz^noioii następnie wy- 
kaz prooedary potyczki a kaaay oszcz^Doaei. 
Daiełko poświęcone Gidicyaiuwi cheąoym na 
siebie złoiyć fundusz na starość, albo dk 
swoich dzieci zabezpieczenie utrzymania ai 

Erzyszłośó przez Jana Juliana Szozepańskiefo* 
)WÓw, druk Szaajdnt, 1827, w 8ce, str. 188. 
4 złp. + 

— Zarysy główne InstBTtatu powszeclm^ 
zaopatrzenia i pierwsz^ Aust^cki^ kam 
oszczędności, z objaśnieniami, tabellą d^^- 
dend i przykładami przez Jana Jul. Szcze- 
pańskiego wydane. B. w. m. dr. i r. (Lwów, 
1827), druk Sznajdra, w 4ce, str. 17. 1 alp. 

M0L8D0RF Aleks (z Mazowsza). Th^se poar 
le Doctorat en 'Medeoine presentee etc. Des 
hśmorrhagies utórines pendant les demiers 
mois de la grossesse et devant le travail. 
Paris, Rignoux, 1851, w 4ce, str. 50. 

Molskn Aniela. Bukiet w dzień imienin JW. 
Barbary z Chłapowskich Dąbrowskiej. Obacz: 
Moiski M. 

MOLSKI Marcin (urodź. 1761 t 1822). Ka 
pożądane przybycie N. Aleksandra I., Cesarza 
Wszech Rossyi, Król. Polskiego, do Warszawy 
Stolicy Królestwa, 1815 12 Listopada (81 Pl^- 
dziernika), w 4ce, kart 2. 

— Na obchód imienin Najjaśniejszego Ale- 
xandra Pawłowicza Imperatora Wszech Boi- 
syi, d. 80 Sierpnia (11 Września) 1814 roko. 
B. w. m. i r., w 4ce, kart 2 nieliczb. 

— Na dzień imienin Aleksandra I. B. w. 
m. (1820), w 4ce. 

— Na dzień imienin Najjaśniejszego Cesa^ 
rza Wszech Rossyi, Króla Polskiego. War- 
szawa, d. 30 Sierpnia (U Września), 1821, 
w 4ce, str. 3. 

— Z powinszowaniem imienin JW. Marci- 
nowi Badeniemu, Senatorowi, Wojewodzie, 
Ministrowi Sprawiedliwości, Orderów polskich 
Kawalerowi, d. ligo Listopada 1820, w 4ce^ 
kart 2 nieliczb. 

— Do dziedzica Pęcie w dzień imienin JW. 
Antoniego Korwin Bieńkowskiego, Sędzieg^O 
najwyższego Trybunału Królestwa Polskiego, 
Orderów św. Stanisława Kawalera, d. l^o 
Czerwca 1820, w 4ce. 

— Do JW. Antoniego Korwin Bieńkot^- 
skiego, Sędziego najwyższego Trybunału w 
Królestwie Polskióm, Orderu św. Stanisława 
Kawalera, w dzień imienin d. 13go Czerwca 
1816, od przyjaciela, w 4ce, kart 2. -f 

— Kolęda obywatelska na rok 1814, do JW. 
Antoniego Korwin Bieńkowskiego, Sędsiwo 
appellacyjnego Xięstwa Warszawskiego, w lA, 
str. 8. 

— Z powinszowaniem imienin JW. Dottii- 
nikowi Borakowskiemu, Sędziemu najwyższe- 
mu Tijbunału KrDlestwa Polskiego, Kawale- 
rowi Orderu św. 8taniaława> d. 4 Sierpai^ 
1819 r^, w 8ce» 1 kartft fnelieek 
HOLSKt 167 '^ Do Jaśnie Oświeconego Ksifięda Imoi 
AdftiMi Cseriorytkiego, Yice-Pre^esa w Rtą- 
deie najwyissym, Senatora, Wojewody, wielu 
CMerów Kawalera, d 24 Grodnia 1815 r., 
w 4ce, 1 karta ni^liocb. 

— Do Generała Dywieyi Jana Heeryka 
0%browtkie|^, na powrót jego a Paryła w 
daień imienin 24 Czerwca 1814. Dawny pod- 
h e m e t dBy, w 4ce, kart nieliczb. 2. -f 

— Bukiet w dzień imienin JW. Barbary 
s (%}apow0kich Dąbrowskiej Generałowśj i 
Wńwodsiny, rek% ddewi^oioietniśj Anieli 
Meiiki^} uwity d. 4 Grudnia 1818 r., w 8ee, 
2 Iwrt^ nieliczb. 

— Na prsyjazd Nąjjaśniejazego Pana (Króla 
Frydeiyn ilngutte) ao Warszawy przez kraj 
nowo nabyty, d. 17 Maja 1810 roku, w 4ce, 
kart 2. 

— W dzień Nowego Roku ruskiego 1814, 
do JW. Senatora Państwa Rossyjskiego gene- 
1'atnego i gubemialnego warszawskiego, Orde • 
rów wielu Kawalera Łańskiego, w 4ce, kart 2. 

~ Do J. Ośw. Tereesy z Ksia^.ąt Lubomir- 
akich Ksi^inój Jablonowskiśj, onia 24 Lipca 
1814 r. B« w. m., w 8ce, kart 2. 

— Wiersz na obchód weselny JW. Imci 
Faha Hermolaoea Joi^ifa, majora Wojsk pol- 
akicb z JWną Panną Martyną Zaborowską 
B^zianką Czerską, dnia Listopada 1818 r., 
pnec X. J. 8. P., w 4ce, kart 4. 

— Na dzień imienin do J. C. M. Konstan- 
lego Pawłowicza Warszawa, 1821, w 4ce. 

— Do J. CesarzewicaoweJ Mośoi Konstan- 
tego Pawłowicza W. X. Rossyjskiego nsjwyi- 
tMgo Dowódzcy Wojsk polskich, na przyjazd 
da Warszawy d. 14/26 Września 1814, w 4ee, 

2. — Z powinszowaniem imienin JW. Xawe- 
Kosteckiemu Generałowi i t. d., dnia 

4 0rtidnia 1814 r., w 8oe, 1 karta nieliczb. 

— Do JW. Kajetana Koimiana, Radoy Sta- 
sia Kawalera Orderu św. Stanisława w dzień 
itpnin d. 7 Sierpnia 1818 r. B. w. m. i r., 
w iee^ karta 1. 

— Na dzień imienin J. O. Magdaleny z hr. 
BlMBayńakich Ksiciny Lubomirskiój. Wiersz 
jeałany na Wołyń do Krzywina, 1819 r. Bez 
V« OL i r., w 8ce, kart 2. 

^ Do JW. X. Antonina Malinowskiego ^ 
Biilnipa C^neńskiego, Opata Kommendatora 
S^aam^dkiego, w dzień imienin 10 Maja 1814. 
IWiem). w 4oe, kart 2. U Ashera w r. 18^ 
% taL 10 sgr.; wartość istotna 1 cent. * 

^ Kolęda na rok r819. Do JW. Hiacynta 
tś^ Nal^z Małachowskiego, Kanclerza Wiel- 
kSago koronnego, wieln Orderów Kawalera. 
BiP w. m. i r.^ w 4ce, kari 2, 

-^ Na 'dzień imienin JWnego htuhi Jacka 
-IHicfaowakiego, Kattcleraa Wielkiego koron - 
mŚ9f wiel« Orderów Kawalera, dnia 16 sier- 
pm Itia Bet w, tt, i r., w 4oe, kart 2. ^ Na dzień 17go Sierpnia 1819 r. Wiera 
posłany JW. Hyacynt. hr. Nałęcz Małachow- 
skiemu, Orderów polskich i zagranicznych 
Kawalerowi. Bez wyr. m. i r., w 4ce, kart 2. 

— M. M. z powinszowaniem imienin J. O. 
Iffnaoemu Plicfaeie, Sędziemu Najwyższego 
Trybunain Królestwa Polskiego etc., dnia 8 
Sierpnia 1819. B. w. m. i r., w 4ce, karta 1. 

— Na dzień 19 Maroa do JW. O. X. Ign. 
Józefa Poniatowskiego (1809?), w 4oe, kart 2. 

— Na śmierć Józefa Księcia Poniatowskiego 
naczelnego Dowódzcę Wopsk polskich, Mar- 
szałka Państwa Francuzkiego , poległ<^o w 
bitwie pod Lipskiem w d. 19 Paidziernika 
1813, przez jednego z wysłużonych w wojsku, 
w 4ce, kartek 4. 

— Do J. O. Książ^ia Imci Iguaceąo hr. 
Nałęcz z Małoszyna i Raozyna Raczyń^iego, 
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, z dostojnością 
Legati nati, Administratora Dyecezyi war- 
szawskićj. Orderów Orła białego, czerwonego 
i Św. Jana Jerozolimskiego Kawalera, na dzień 
imienin d. 31 Łapca 1814 r., przy ofiarowa- 
niu 163 obrazów na miedzi rytych, życie i 
dzieje Chrystusa wyra&ająoych, przez X. Nata- 
lis kapłana Zakonu S. Jesu zebranych, Kle- 
mensowi YIII. Papiełovii poświęconych, fol., 
1 arkusz. + 

— Na dzień imienin J. O. Księcia Imci 
p. hr. Nałęcz z Małoszyna i Raczy na Raczyń- 
skiego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, 1816, 
w 4cej kart 2. 

— Toł, d. 30 Lipca 1816, w 4ce, kart 2. 

-> W dzień rocznicy urodzin J. W. Kazi- 
mierza hr. Raczyńskiego, byłego Marszałka 
N. kor., wieln Orderów Kawalera, kończąeego 
w tym dniu rok 80 życia w imieniu prayja- 
ciół SoUenizanta od przyjaciela domu d« 20 
Marca 1819 r. B. w. m. i r., w 4ce, karta 1. 

— Śpiew historyczny na obchód 8z.*. L.*. 
S.*. J.'. pod nazwiskiem BB.'. Zjednoczonych 
Polaków, w dzień imienin NP.*. B.'. Alexan- 
dra Rożnieckiego M.*. tejże Loży, d. St Maja 
1810 przez M.*. M.*., ful., 1 karta nieliczb. 

— Do J. W. Ignacego Sobolewskiego, Mini- 
stra Sekr. Stanu, wielu Orderów Kawalera. 
Wiersz na dzień imienin, posłany z Warsza- 
wy do Petersburga d. 20/8 Lipca 1819 roku. 
Bez w. m. i r., w 4ce, kart nieliczb. 2. 

-^ Podziękowanie Imci Panu Szulcowi Kreis* 
fizykowi mieszkającemu we Wrześni w Wiel- 
kiem Księstwie Poznańskiem, za utrzymanie 
przy życiu J. O. Księcia Arcybiski^ia Hrabi 
Raczyńskiego. Warszawa, d. 12 Marca 1819, 
w 8ce, 2 karty nieliczb. 

— Do Obywatela Franciszka Ksawerego 
Wyszkowskiego brygadyera. Bez roku i miej- 
sca druku (Warszawa, 181.), w 8ce, 1 karta 
nieliczb. 

— W dzień imienin J. Wżnego Tomasza 
Wawrzeckiego, Senatora Wojewody w Króle- 
stwie Polakiem, Ministra Sprawiedliwości i 
Prezcaa Sądu m^'wyftaa4j Instanoyi, Orderów iźik. 158 MOLTKE -> MONETA. wiela Kawalera, 1815 r. d. 21 Grudnia, w 4ce, 
2 karfy oieliczb. 

— Na dzień imienin JW. Józefa Zajączka 
Generała Piechoty, Senatora Wojewody; Kawa- 
lera Orderów, Namiestnika w ikrólestwie Pol- 
skióm, Najjaśniepszego Aleksandra I., Cesarza 
Wszech Rossy i i Króla Polskiego, dnia 19go 
Marca 1816 r., w 4ce, 2 karty nieliczb. 

— Do J. Ośw. Księcia Jeg. Namiestnika 
królewskiego (Zajączka), w dzień imienin 
d. 19 Marca 1818 r. Bez w. m. i r., w 4ce, 
1 karta. 

— Toż, z r. 1819, w 4ce, kart 2. 

— Bukiet dla JW. Zofii z Książąt Czarto- 
ryskich hr. Zamoyskiój w oktawie imienin 
d. 22 Maja 1814, w 4ce, 2 karty nieliczb. 

— Dama z okoliczności wojny 1812 roku, 
do moich współbraci. B. w. m., w 12ce. 

— Ogłoszenie dzieła pod tytnłem: £neida 
Wirgiliusza. Warszawa, 1801, w 8ce, str. 15. 

— Pisma Marcina Molskiego, z pośmiert- 
nych rękopismów zebrał Wiktoryn Hadliński. 
Tomów III. Warszawa, nakładem wydawcy, 
druk J. Jaworskiego, 1855, w^8ce, str. Xyi 
i 256, spisu 2 kart nieliczb., z portretem Mol- 
skiejro; Tom II, tamie, 1856, w 8ce, str. VIII 
i 308, spisu str. lY; Tom III, tamże, 1657, 
w 8oe, str. 222 i spisu 1 karta nieliczb. -f 

— Toż. Serya II. Warszawa, nakład wydaw- 
cy, druk Al. Ginsa, 1865, w 8ce, str. II i 
898. 10 zip. + 

— Stanislaida albo Uwag^i nad panowaniem 
Stanisława Augusta, Króla polskiego, obej- 
mujące wydarzenia w Polsce aż po rok 1796. 
Warszawa (druk w Krakowie u Ś. Gieszkow- 
skiego), 1831, w 8ce, str. 62. 2 złp. 5 gr. 
+ + -I- 

— święto narodowe z powodu przywróce- 
nia Królestwa Polskiego i ogłoszenia zasad 
konstytucyjnych d. 20/8 Czerwca 1815 roku. 
Lublin, druk J. Pruskiego, w 4ce, kart 4. -f 

— Toż. Tamże, inne wydanie, 1815, w 4ce, 
str. 8. 

— Właściciel domku w Warszawie ucią- 
żony kwaterunkiem od 1806 do 1815 roku, 
w 4ce, kart nieliczb. 5. -i- 

— Tenże tytuł: Święto narodowe z powo- 
du przywrócenia Królestwa Polskiego i mowa 
Prezydenta miasta Warszawy Węgrzeckiego, 
miana na powitanie Najjaśniejszego Aleksan- 
dra Króla polskiego w czasie jego wjazdn 
1815 r., w 4ce, str. 22. 2 złp. 

— Do wojska narodowego powracającego 
do Warszawy po wojnie austryackiój 18go 
Grudnia 1809, w 4ce, atr. 8. 

— Wyjątki z pism Warszawa, 1868 r., 

w 8ce. 50 kop. 

— Obacz: Kamieński Jan Chrzciciel; Wir- 
gil; Zbiór pism. 

MOLTKE H. Darstellung der inneren Yer^ 
h&ltnisae and des gesellachąftllohęn Znitan* des in Polen, dorch H. Ton Moltke. BeiHn, 
yerlegt bei G. Fincke, gedruckt bei A. Petsch, 
1832, w 8oe, str. 103. 

Mołdawia, ob. Brancovich; Kostyn: Rumanit 
(Wolski Kalendarz, 1874); Urikariul. 

Mołdawska Graromatyka, obacz: Błażewiei. 

Mołytwennik, obacz: Molytwennik. 

MOMBRUN L France et Pologne. (Poeme). 
Paris, 1863, w 8ce. 

— La polonaise ąuatre coupleta. Paris, 
Dubois et Yert, 1863, w 8oe, str. 2. 

MOMMSEN Teodor (nrodz. 1817). Historya 

rzymska, przez Przełożył T. Dziekońud 

emeryt. Tom I— lY. Warszawa, nakład i druk 
J. Ungra, 1867, w 8ce; Tom I, str. 415; Tom 
II, str. 410 i V; Tom III, str. 416 i V; Tom 
lY, str. 543 i XII. 8 rub.; zniż. 5 rub. + + -ł- 

(Zapowiedziano w r. 1867 dwa inne prze- 
kłady F. Lewestama i S. Markiewicza). 

MOMUS. Tom I~I1I. Warszawa, druk przy 
ulicy Gęsiśj, 1820, w 8ce; Tom I, str. 96; 
Tom II, str. 96; Tom III, str. 56. 

~ Obacz: łółkowaki Alojzy. 

Monarchia, ob. Breza; SłuiewskI 8.; Woro- 
nicz Jannsz. 

Monaster, obacz: PrądzyAski Jul.; Wafilo* 
wicz J. 

M0NA8TER8KI Antoni (ksiądz). Mowa pny 
wprowadzeniu ochrony małych chłopców pod 
opieką św. Antoniego zostającej do domu na 
ten cel przeznaczonego, d. 21 Października 
miana. Lwów, 1858, w 8oe. 

Monbach Jan N Czesław, obaoz: Bzowekl 
Abraham. 

MONCEB0VIC Julian. Nauka pisoTni ścisłej, 

wydana psez Lwów, K. Wild, litografia 

J. Kostkiewioza, 1864, w 6ce, atr. 11. 10 kr. •«■ 

(Taż pisownią wydrukował pieśni nabożne, 
kartek 24, czcionkami pomysłu swojego). 

Monde (Le) Slaye et 1' Occident. Paris, 1856, 
w 8oe. 1 frank. 

MONDLICHTN. (Kurinspector nnd fiadearzt). 
Kurort Wissowa. Lemberg, gedruckt bei 
Maniecki, 1871, w 4ce, str. 4. + 

MONDSCHEIN 8. H. Der Genius Sr. k. k. aoo- 
stolischen Majest&t Franz Joseph I. Die bei 
Gelegenheit der im israelitischen Bethause 
zu Bolechów, uber die am 18. Februar 1858 
yon der góttlichen Yorsehnng glAcklich abge- 
wandten Attentat sbgehaltene Andaoht, dar- 
gastellt yon..... Lemberg, Galiński, 1858, 
w 8ce. 

MONETA Jan. Polnische Grammatik, heraus- 
gegeben yon Daniel Vogel. Aohte Auflage. 
Breslau, 1805. 15 sgr. 

-— Toż, wydanie dziewiąte. Wrocław, Kom, 
1809 (1819), w 8oe. 1 tal. 

Część II. i III., patrz: Vogel. (Pierwsza edy- 
cya r. 1720; druga edycya r. 1788: Gdańsk 
(jest i Toruńska z r. 1722); trzecia edycya: f_ ttoNżTt - iiomiisztio. m 1 1 Wrocław, r. 1763 4; oswarta: Gdańsk, Wro- 
cław i Lipsk r. 1774; piąta: Gdańsk r. 1786; 
ssóita r. 1794; siódma: Wrocław, r. 1798). 
15 sgr. + 

Mone^, obacz: Arnold J. (polskie); Bandt- 
kie J. S. ( Półgroszki ) ; Bandtkie Kazimierz 
(Namizmatyka); Bayer^Karol; Breza (zagrani- 
czne); Centoerszwer (1842); Cbaudoir (raskie) ; 
Czapski (Gatalogae, 1871); Friedhuber ( Wyko- 
paliska z X. wieku); Friedlftnder J. (staroży- 
tne): Friedlein 0. E. (Katalog, 1873): Grabow- 
ski (Pai>ierowa, 1852); Hoszowski K. (de re 
omsmarin); Indez; Jabłoński K. (Katalog, 1847) ; 
Kilae (rzymskie); Kolberg J. (1832); Koper- 
aik M. (Urz^enie); Kunik (Jarosława I.); 
Lelewel J. (polskie, 1842) ; Lewezow (greckie 
w Pozaańskióm) ; Ł. K. (Wyrachow. i zamiana, 
1858); Łabieśski Fel. (Zamiana); Massalski 
(Zamiana): Mathy (Katalog, 1855); MikockI 
Leei (Catalogne) ; Nothwanoer (Anction, 1850) ; 
Nitfliizmatyka: Obrachowanie (1858); Oresmes 
(Monnaie); Ostrowski W.; Pietraszkiewicz J. 
(machomeUńskie) ; Pless (1865); Popliński; 
Potocki Jan (Bicie); Przeraebowanie ; Radziwiłł; 
Reichel; Sanmiung; Sawaszkiewicz (wscho- 
dnie); Scbeen; Siekierka (Zabiegi numizma- 
tyczne, 1878); Soncow (jaskie) ; Stecki H. (wie- 
luńska, 1860); Stronczyński K. (Pieniądze Pia- 
stów); Stupnlcki J.; Tablice (Zamiana); Trause 
(Spis, 1865); Vlllemard (Spis, 1869) ; Vossberg 
F. W. (prnskie); Wa^a Antoni (Ewaluacya 
dawnój); ¥fełoszeinfński J. (mskie); Wołowski 
L (InTention); WyracbowOnle (Wartości); 
Zabłocki (Zamiana, 1842); Zagorski J. (1845); 
Zawadzki M. (1841); ZebrawskI Teofil. 

Nadto monet dawnych ewalnacya, obacz: 
CzaekJ: O litewskich i polskich prawach. 

MONGE Gaspar Hr. Pelouse (urodź. 1746 
1 1818). Wykład statystyki, dla użycia Szkół 
wydziałowych i wojewódzkich, przez Wyda- 
ne piąte przejrzane przez Hachette, przetłó- 
■aesył Onnfi^ Lewocki. Warszawa, druk 
Zawadzkiego i Węckiego, 1820, w 8ce, str. 
Ul i tabl. 5. 8 złp. + -f 

Mongolski słownik, obacz : Kowalewski Józef. 

Hengełowie, ob. Ou Piane Carpino (r.J252); 
iMietz (1869); Sękowski; TymkowskiJ.; Żmijew- 
ski (Bariaci). 

MHBER F. M. Histoire de Pologne depuis 
son origine jusąu^en 1795, epoąue du psrtage 
oefinitif de ce royaume entre la Russie, Prus- 
se et V Antricbe ; precedee de details esactes 
sńr la góoąraphie, V agricnlture, le comroerce, 
P instruction, les moeurs, les contumes et 
r ancien gonyemement des Polonais par F. 
M. M. ttt- Tomów II. Paris, Fain et Cie, 
Debray, Delaunay, 1807, w 8ce; Tom I, str. 
M; Tom II, str. 352. 10 frank.; u Lissnera 
t taL 15 sgr. f + + 

Otenlka iw.) Litania do św. Moniki. Kra- 
Wf Wydawnictwo dzieł katolickich, 185., 
.m 92ce. 6 grp. 

^ Obacz: Welssenbach. MONIKOWSKA Marya Karolina. Niezapomi- 
nąjki. Powieści moralne dla dzieci. Warszawa, 
G. Sennewald, druk J. Ungra, 1846, w 8ce, 
str. 1.50 i I. 5 złp.; zniż. ^ kop. + 

— Pamiątka dla moich dzieci. Warszawa, 
S. Orgelbrand, 1847, w 12ce, str. 149. 5 złp. 

MonHor na Rok Nowy 1803. Dla nauki i 
zabawy, winszując wszystkim poprawy, w 4oe. 

— warszawski. Warszawa, 1824—1828, fol. 
(Późniój pod nszwiskiem : Dziennik powsze- 
chny), Redaktor A. Chłędowski ; r. 1828, fol., 
str. 549. + + 

MONIUSZKO Kazimierz (f 1886). Rzut oka 
na początek i upowszechnienie prawa rzym- 
skiego, z krótkim rozbiorem nowego wydania 
zasad prawa cywilnego, napisanych przez Hey- 
nekcyuiza i z wiadomością o użyciu tego au- 
tora, przez (Odbitka z Dziennika Wileń- 
skiego). Wilno, 1816, w 8ce, str. 34. 1 złp. 

MONIUSZKO Stanisław (t 1874). Anioł-Dzie- 
cina. Śpiew ułożony do śpiewu, z towarzysze- 
niem fortepianu. Warszawa, u Gebethnera 
i Wolffa, 1862, w 4ce. 10 sgr. 

— £chos de Pologne. Melodie de Paryi, 

u G. Flaxlanda, 1868. Zbiór 45 pieśni. Tekst 
tłómaczył na francuzkie Alfred des Essarts. 

— Halka, partytura fortepianowa z textem 
polskim. Warszawa, Gebethner i Wolff. 10 rub. 

+ + 

— Toł, z testem polskim i włoskim, 10 rub. ; 
w pojedynczych Numerach, Nr. 2; Tercet, 
67'/, kop.; Nr. 3: Recitatiyo i pieśń, 15 kop.; 
Nr. 4 : Pieśń i duet, 97 'A kop. ; Nr. 5 : Arya, 
22 V, kop.; Nr. 7: Recitativo i Arya, 37*/, 
kop.; Nr. 9: Arya, 45 kop.; Nr. 10: Duet, 
37'/, kop.; Nr. 15: Recitativo i Dumka, 52'/, 
kop.; Nr. 17: Duet, 30 kop.; Nr. 18: Modli- 
twa; Nr. 19: Cavatina, 37'/, kop. 

— Hrabina, opera w 3 aktach. Słowa Wol- 
skiego. Warszawa, nakład Gebethnera i Wolf- 
fa, w 4ce. + + 

— Śpiewy z tejże osobno. Nr. 4. Piosnka 
Broni: O mój dziaduniu! 87'/, kop. — Nr. 
5. Pieśń Chorążego: Pomnę, ojciec waścin 
gadał. 15 kop. — Nr. 6. Arya Kazimierza: 
Od twojój woli. 52'/, kop. — Nr. 13. Piosnka 
Broni: Szemrze strumyk pod jaworem. 37'/, 
kop. — Nr. 15. Piosnka Broni : Gdy mi kto 
z boku wspomni Kazimierza. 2'2 '/, kop. -• 
Nr. 16. Cavatina hrabiny: On tu przybywa. 
30 kop. — Nr. 17. Arieta Dzidzi: Po co się 
to myśl natęża. 45 kop. — Nr. 18. Arya Kazi- 
mierza: Rodzinna wioska już się nśmiecha. 
67 '/, kop. - Nr. 23. Śpiew hrabiny : Zbudzió 
się z ułudnych słów. Warszawa, Gebethner. 
22'/, kop. 

— Litania Ostrobramska trzecia, nft cztery 
głosy. Paris, chez Flazland. 4 franki. 

- Melodies, traduotion franęaise d' Alf. 
des Essarts. Paris. 7 frank. 

— Obacz : Eeho, A: IM UoŃiosżeó. ki^^<«WMte**iri — Motyl, procy SyrokomH. WMstowa, 
Gebethner i Wolff. 80 kop. , 

— Muzyka kościelna. Warsaawa, Gebeth- 
ner i Wolff. Nr. 1. Msza na 3 glosy (dwa 
soprany i alt), s towarzyszeniem organów. 
Partytura 10 zip.; glosy oddzielnie 6 zip. — 
Nr. 2. „Intende Voci.^ Duet na sopran i alt, 
K towarzyszeniem organów. 4 zip. — Nr. 3. 
Pienia iaiobne do Mszy ów., na cztery glosy : 
sopran, alt, tenor i bas, z towarzyszeniem 
organów. 18 zip. 10 gr. -^ Nr. 4. Modlitwa 
na mezzo-sopran albo baryton z towarzysze- 
niem organów. Warszawa, autor, litografia 
W. Ottona, w 4ce, atr. 6. 2 a2p. -^ Nr. 5. 
„Ojcze nasz,^ na sopran, alt, tenor i bat. Par- 
tytura i glosy 3 zip. — Nr. 6. „Zwiastowa- 
nie,^ na mezzo -sopran lub baryton, z towa- 
rzyszeniem or|ranow. 2 zip. ^ Nr. 7. Pieśni 
naszego Kościoła z harmonią uloion% na 
organy, do grania przy Mszy czjrtanej prze- 
znaczone. 6 zip. 20 gr. ~ Nr. 8. Nieszpory 
i Pieśń Ostrobramska: „Witaj świata.** Melo- 
dye kościelne, z harmonią na organy. 8 zip. 

— Nijola, kantata mitologiczna. Muzyka 
Stanisława Moniusski. Warszawa, nakładem 
Instytutu muzycznego warszawskiego, druk 
J. Jaworskiego, 1860, w ]2ce, str. 12. 20 kop. 

-* Pamiętnik do nauki harmonii. Warsza- 
wa, 1871, w 8ce, str. 88. 1 mb. 20 kop. 

— Pieśń Nai z dramatu: Cyganie Korze- 
niowskiego. Warszawa, Gebethner i Wolff. 
45 kop. 

— Ruta. Pieśń na jeden głos, z towarzy- 
teeniem fortepianu. Słowa J. Prusinowskiego. 
Warszawa, nakład R. Friedleina, w 4ce, str. 7. 

-^ Sołtys, pieśń. 22'/, kop. 

— Krakowiaczek śpiewany w operetce Ja- 
wnuta (z trzeciego Śpiewnika). 22'/, kop. 

^ Cztery piosnki, słowa A. Kolankowskle- 
go: 1. Serce moje; 2. Kwiatek; 8. Mogiła; 
4. Gwiazdka. Wilno, M. Orgelbrand, 180. 
87'/, kop. 

— Piosenki obce na swojski strój. Przekład 
Wł. Syrokomli. Nr. 1 : Starość, 40 kop.; Nr. 
2: Stara kapota, 40 kop.; Nr. 8: Stary kapral, 
50 kop. Wilno, Orgelbrand, 1863, w 4ce. 

— Piosnka (>ez tytułu. Śpiew z towarzy- 
Bieniem fortepianu. Warszawa, u Gebethnera 
i Wolffa. 5 sgr. 

— Wieczny pokój Limikowit Słowa Sewe- 
ryny z Źochowskich Pruszakowej. Warszawa, 
G. Gebethner i R. Wolff, str. 5. 2 złp. 

— Powrót wiosny, poezya Gustawa Zieliń- 
skiego. Warszawa, Gebethner i Wolff. 30 kop. 

— Ubóstwienie, śpiew. Słowa Jana z Ple- 
szewie (A. J. hr. Fredry). Lwów, K. Wild, 
1866. 2 złp. 12 gr. 

— Urzeczony, słowa A. Żeleźniaka (Walic- 
kiego). Watszawa, Gebethner i Wolff. 45 kop. 

— O Zosi sierocie, pieśń. Słowa J. ^znj- 
pkiego. Lwów, K. Wild, 1866, w 4ce. 8 złp. ( •* Śpiew łabędzi, 6 piosnek kpU. G. Sett- 
newald. 60 kop. Nr. 1 : Złota Rybka, 16 kop.; 
Nr. 2: Trzy kwiatki, 16 kop.; Nr. 8: Niepo- 

§oda, 15 kop.; Nr. 4: Dziewczyna, 22'/, kop.; 
r. 6: Po wodę, 16 kop.; Nr. 6: Czarny tej- 
iyk, 22'/, kop. 

— Śpiewnik. Wilno, Zawadzki, 1844. Zeizyi 
I. 4 mb. 

— Zeszyt II. Tamie, 1846. 4 mb. 

— Śpiewnik domowy. Drogie wydanie nowa 
ozdobne, powiększone zbiorem kilka śpiewów 
z now^ kantaty, ze słowami Syrokomli, pod 
tytułem : ^Bok w pieśni.** Lipsk. 4 mb. 60 kop. 

— Pierwszy śpiewnik domowy. Warezaera, 
Gebethner i Wolff: Wydanie trzecie 90 tip. 

— Oddzielnie. Nr. 1 : Świtezianka, ballada, 
6 słp.; Nr. 2: Śpiew masek, z Maryi Mal- 
czewskiego, 2 złp.; Nr. 8 : Barkarola, poezym 
J. Korsaka, 2 złp.; Nr. 4: Koohaó spyM 
dziewczyno, J. Korsaka, 1 '/^ złp. ; Nr. 6 : Piel- 
grzym, J. Korsaka, I złp. ; Nr. 6 : Morał, poe- 
zya A. Chodćki, 1 złp.; Nr. 7: Pieśń 2eg^- 
rzów, Edmunda Wasuewskiego, 1 % zip. ; Nr. 
8: Triolet: „Koma ślubny splatasz wieniec/' 
1 złp.; Nr. 9: Panicz i dziewczynka, A. B. 
Odyńca, 2% złp.; Nr. 10: Żal dsiewcKynf, 

« poezya £. St&rmer, 2% złp.; Nr. 11: Dali- 
bógie, J. Masalskiego, 1 ■/, złp.: Nr. 12: Przy- 
czyna, słowa Stefana Witwickiego, lVi ^P*; 
Nr. 18: Zawód, 1 złp.; Nr. 14: Kukułka, i 
złp. ; Nr. 16: Trzy piosnek wieśniaczych z ńafi 
Niemna, 2 złp.; Nr. 16: Dziad i Baba, opo- 
wiadanie J. Kraszewskiego, 2V, złp. 

— Dmgi Śpiewnik domowy : Magnus i Trol- 
la, ballada L. Siemieńskiego, 2 mb. 15 kop.; 
Piosnka kołnierza, J. Korzeniowskiego^ 1 rnb.; 
Kum i Kuma, J. Czecz(d;ta, 1 rnb.; Gdybym 
miał twój dar? Johna of Dyoalp, 1 mb.; Dwie 
Piosnki, A. Grozy, 1 rab. 16 kop.; Gałązka 
rówienniczka, 1 mb.; Mazurek K. Brodzik 
akiego, 1 mb.; Tułaczka, 1 mb.; Wyjaad 
z Ukrainy, Tarasy, 1 mb. ; Czy powróoi? Kra- 
szewskiego, 1 mb. 15 kopw ; Skowmnek, fiowmi- 
skieffo, 1 mb.; Do oddalonój, z GoetbittO, 
1 ml). ; Dwa Krakowiaki, J. Korsaka, 1 rab. , 
Moje bogactwa, 1 mb. ; Pooi|g do kradziaiT; 
1 mb.; Podstęp, 1 mb. 15 kop.; Gdyb^rmnib 
kto kochał? J. Chodźki, 1 rnb.; PiosnĆ Slab- 
flfkie, Władysława Syrokomli, Komplet 4 rab. 
Piosnka I: Pieśń poranna, 1 rtib. 16 kop.; 
Piosnka II: Kłosek, 1 rab. 15 kop.; Hosnka 
III: Przepióreczka, 1 rub^ Piosnka lY: Plefó 
wójta, 1 rnb.; Piosnka Y: Pieśń wieczora*» 

1 mb. 

— Trzeci Śpiewnik domowy, 20 złp. 
Oddzielnie. Nr. 1 : Jana Kochanowskaegt» 

Tren dziesiąty, 2 złp.; Nr. 2: Dwa słowa, 

2 złp. ; Nr. 3 : Dnettino na sopran i alt, 2 mtp. 
15 gr.; Nr. 4: Pieśń wschodnia, 2 złp. 15 ąiv; 
Nr. 5 : Księiyc i rzeczka, 1 złp. 15 gr^ ar. 
6: Dwie piosnki obłąkanej, 8 złp.; Nr. 7: 
Pfząśniezka, 2 i^.; Nr. 8: Słowiezek, 1 ^. 
15 gr.; Nr. 9: Hulanka, 1 złp. 16 gr.; m. 
10: Wyjazd, I złp. 15 gr.; Nr. 11: Nawr^* 
*' 4^ r . > t / ■ł ^ ł 
^ C5 s ^s?^ iv 
>v V y 
> S' s 4" ^■ cł ^ ^ o P ■ «-. /*■ » ■., / J iL \^N >./ A <S^ CQ 17 SEP / ttOKtCifiWlCZ ^ MONTALEMB£RT. Ul ęnm^ 1 tif. >& gr.; ^r. 12: Kmkowiacaek, 
I ś)p. 1« gr.; Nr. 13: Luli. 22 V, koD.; Kr. 
.14: TrcjT pio^Dki Romosy, 80 kop.; Nr. 15: 
PSeśń drążek, 23 V, kop.; Nr. 16: Pifć pie- 
ioi pogrzebowych, 46 kop. 

— Cswarty Śpiewnik domowy. 1) Aniołek, 
£. Wasilewskiego, 8 złp.; 2) Zosia, A. Mic- 
kiewicza, 1 złp. 16 gr.; ó) Kwiaty, B. Wnsi- 
kwtkiefTo, 1 sip.; 4) Nad rsek^, Wolskiego, 
1 iłp. 15 gr.; 5) Czary, 1 złp.; 6) Punika, 
1 tfp.; 7) Groźna d^siewcsyna, 1 złp ; 8) Do 
ttczka^ 1 złp.; 9) Śpiewak w ob<ćj strotiie, 
KB. Zaleskiego, 1 złp.; 10) Piosnka d/.ifl«ła. 
Itłp.; 11) Marzenie, 6. Witwickief^o, 1 złp.; 
12^()i«ry, W. Fula, 1 złp. 16 gr ; 18) Kyl»ae/.kR, 
[, Z. Heiiiago, 1 złp.; 14) hlntuzyasta, J. Pm 
: iiaiiłwskiego, 1 złp.; 1^) Znasz li ten kraj? 
]!-'i6eetegii. 1 zip.; l6) Dzieweczka nnd rzeczkę, 
lzł)i.; 17) Mtłoió, z Walter Scotta, 1 rl\K\ 

18) Wędrowna ptaszyna. Czeczotta. 1 ałp.; 

19) 1'Dettiuo z opery ^Cyganie,' 4 złp. 

•» Pi^ty Śpiewnik domowy, w 4ce, str. 40. 4 

fi Ą Pieśń Nibiy, 3 złp. 15 gr.; b) Pieśń Maryi, 

> Wł. Syrokomli, 2 złp. 15 gr. ; o) Ouettino, 

; t Dziadów Mickiewicza. 8 złp. 15 gr.; d) JKad 

[;Kid|. Wolskiego, 2 złp. 15 gr.; e) Piosnki 

jknlejsze: 1) Wiosna, S. Witwickiego, 1 złp.; 

I 2) Kukułka, J. Czeczotta, 1 zip.; 3) Wędro- 

^aa ptaszyna, J. Czeczotta, 1 złp. 15 gr.; 4) 

Bada, W. byrokomli, 1 złp.; 5) Rybka, Kor 

•tka, 1 złp. 16 gr. ; 6) słoneczko, Czeczotta, 

1 iłp-; 7) Niediiwiadek, tegoż, 1 złp.; 8) 

Wybór, tegoż, 1 złp.; 9) D§łirowa, tegoi, 

1 iłp.; 10) Damka, tegoż, I złp.; 11) Sierota, 

iśśoż, I złp.; 12) Wieczorny dzwon, 1 stp. : 

li) bttmi gaj, J. Czeczotta, I złp. ; 14) Wyjazd 

M wojnę, tegoż, 1 złp.; 16) Cbor§giewka, 

Brodzińskiego, 1 złp.; 16) Wróżba auachora, 

J. Prusinowskiego, 1 złp.; 17) Przy kądzieli, 

iigoż, 1 złp.; 18) Przed zachodem, tegoż, 

Ltłp.; 19) Stary hulaka, tegoż, 1 złp.; 20) 
>Ia, Wł. Syrokomli, 1 złp. 

•^ Szótty. Śpiewnik domowy, zawierający 
Mady i poezye Adama Mickiewicza, z por- 
Wtem tegoż, w 4ce, str. 81. + — 1) Powrót 
Xlij, ballada, 6 złp.; 2) Rybka, 9 złp.; 8) 
Ckaty, 6 złp.; 4) Do Niemna, sonet, 8 złp. 
Mgr.; 6) Fieśó z Wieży, 6 złp.; 6) Sen-Pie- 
Mezotka, 3 złp. 16 gr.; 7) Wilija, 8 złp. Cena 
|Nl«rech Śpiewników (2, 4, 5 i 6). 10 rab. 

ł*- Śpiewy wydane oddzielnie: ImproWiza- 
Aoattia Mlckiewioza, 1 złp. 10 gr.; Lir- 
^ridsk<my, Sielanka Wł. Syrokomli, 12 
Ńfk } Maeiekf iłowa T. Lenartowicza, 9 złp. ; 
M H y i ok , Oaw^a Wł. Syrokomli, 8 złp.; Roz- 
IWiNi, poezya Adama Mickiewicza, 2 złp. 
Mgt*^ Swaty, 4 złp.; Trzech Budrysów, bal- 
hdt M iokiewicza, 6 złp. ; Trzy Krakowiaki, 
lUttnod* Wa8ilewskie|:o, 6 złp.; Sołtys, 1 
mh ^^ I^M ^i^y chwile Krakowiaka, 4 złp. 

*- Ob. OitMiki J.; Ciaikowtki An.; Fetiń- 
al Al.; Ktttscki Plmton; Miolciewiez A.; Tro- 
IMM IL; Woteki Wł«tfil«i«rg. MONKIEWICZ ióz^U De laryngitide et tra- 
cheitide ulcerota. Dissertatio inaugur. medico- 
practica, quam in Caes. Medio. Chirurg. Acid. 
PetropoL, ut gradus Dris sibi rite conceda- 
tur, publice d^^fendet auctor. Petropoli, druk 
Kesnewila, 1857, w 8ce, str. 41 i kart 2. 

MONNEUSE Józef (nauczyciel języka fraą* 
cuzkiego w Warszawie). Kauka pisania listów, 
ułożona dla młodzieży ob<>jprą ptei. Ilzieło 
w ogóle użyteczne wszystkim tiudtii^cym się 
wychowaniem, zawierające bilety i listy, wszi^l 
kie}/^o rodzMJu sposoby zakończenia listów , 
różne )irzedmioły do wypracowania dla WrziĘ^ 
cych się, jako tó?: powiii8xo\KHnia proyą. wier- 
sxem i inne mHłn poezye tlo imi«*nników słu* 
iyó moi!ą''p. NapisHł po francuzku i .« tlóma* 
(*/.ył po polsku .M. Sko'nicki, zastnAował do 
nieiiiieckieifo J .VI KIkana. Tomów III. War- 
szawa. Seunewald, 1847, w 8«e : Tom L str. 
147 i 7<5; Tom II, str 213 i 107; Tom III, 
str. 228 1 127. 13 zip 10 jfr ^ 

— Polsiies, (lódies ii Si Mij»?<t4 tinpóriale 
et Royąle Nioolas ler Einpereur de toutes* les 
Ru<*8ies. Roi de Polojrne etc. Varsovie, typ. 
Adam Krethlow, 1846, w Hce, str. 2^* 

Monnier, obaoz: Monier. 

Monodram, obacz: Ładnowski Alei. (B^eł, 

Lokaj). 

Monomania, obacz: Karczewski. 
Monografia, obacz: Mogiła, -t- 

MONSKI C. Gustaw Theodor (Posnaniensis). 
r)e morbis tonicar ▼aginalium testiouli ot 
funiculi spermatici nonnulla. Dissertatio inaa- 
ffuralis medi<ochirurgica etc. Berolini, typ. 
Gust. Schade, 1848, w 8ce + 

Mnnstra, obacz: KostockI P. (1819); Sali- 
kowski T. 

Mentagne de Kościuszko. Monument óIctó 
a la memoire du heros polonais. Paris, 1886, 
w 8ce, str. 15. 25 centim. -f 

— Obacz: Kościuszko. 

Montagne 6orś, obacz: Gore Francitika. 
Montaigne, obacz: Lewandowski K. 

MONTALEMBERT Karol FORBES de TRYON 

fnrodz. 1810 t 1870). Der polnische AufsUnd 
(mit Genehmigung des Yerfassers nzch der 
zweiten Ausgabe, iibersetzt von Geo Winter ). 
Leipzig, O. Wigand, 1863, w 8ce, str. 47. 
7'/, 8gr. 

— Disconrs dans la discflssion dn projet 
de loi relatif aux fonds secrets. Question de 
Pologne. Paris, inipr. Panckoucke , 1846, 
w 8ce, str. 16. + 

— Discnssion du projet de loi relatif ans 
refugies ótrangers. Ćvenemens de CraóoWe 
et de Galicie. Beanoe do 2 Juilldt 1846. (Cham- 
bre des Paira-session de 1846—6. £xtrait du 
Moniteur Uniyersel du 8 Juillet 1848). Pank- 
koucke, w 8ce, str. od 81—62. (Wniosek Mob- 
talemberta). 

21 m MÓKTANELLt ~ M0NTE2. "- ^87 RyMSoló nemiet Leiigyel hon 1661 
-^ben. A Franoia eredetiból forditotta Szabó 
Mihilj, Szegeden, 1868, w 8ce. 

— Ł' insurrectioD polonaise. Paris, Oeotu, 
impr. Tinterlin, 1863, w 8ce, tir. 82. 

■— Toż, edycya dniga. Tamie, 1863, w 8ce, 
«tr. 82. + 

• — Tofc, edycya trtecia, 1868, w 8ce, str. 82. 

— Toi, edycya cawarta. Tamże, 1863, w 8ce, 
Air. 82. + 

. — The infirreotioa of Poland. (Z francuz- 
^ego^ Bentley), 1868, w 8ce, str. 40. 1 Shill. 
6 doi. . 

^ (Jne natioo en deuil. La Pologne en 

*186l, par V nn des ouarante de 1' Acadś- 

mie mnęaise. Paris, Charles Doaniol, E. 
Denta, 1861, w 8ce, str. 48. 1 frank. + 

--^ To2, 2me ćdition. Paris, Denta, 1868, 
w 800, str. 32. -f 

— . Naród w iałobie. Rzecz napisana przez 

tłómaczył ks. A. Pnisinowski. (Oddruk 

z Tygodnika katolickiego). Grodzisk, Źupań- 
ski, nakład autora, druk Śchmedlkiego, 1861, 
w 8ce, str. 64. 

— > Le Papę et la- Polegnę, par la oomte 

V un des ouarante de V Acadćmie frangaise. 
t^aris, Den tu, 1864, w 8ce, str. 66. 1 frank. 
•I- + + 

— Papież i Polska. Poznań, J. K. Żupań- 
iki, 1864, w 8ce, str. 76. 16 sgr. 

(boiohód na rzeos Stowarzyszenia czeladzi 
ka1(0li<^i^ w Poznaniu). 

— Polens uppresning. Ófyerslittning fran 
tf0dje originalnpplagan. Stockholm, 1863, 
w 8ce. 

-^ Powstanie polskie. Rzecz tlómacsoua 

Srzez ks. Prusinowskiego. (Przedruk z Tygo- 
nika katolickiego). Grodzisk, druk Tygo- 
dfii&a katolickiego, 1863, w 8ce, str 28. 10 sgr. 

— Powstanie w Polsce. (Oddruk z Czasu). 
Kraków, nakład Himmelblaua, 1863, w 8ce, 
itr. 40. + + + 

— Ooeation de Pologne. (Esirait du Moni- 
teur Uniy. du 20 Mars 1846), w 8ce, str. 16. 

— Jenerał Władysław Zamoyski. Poznań, 
J. K. Żupański, 1868, w 8ce, str. 20. 

— ' Żywot Św. Elżbiety Królowej wigier- 
skiej. Przekład (skrócony) przez Klementynę 
a Tańskich Hoffmanow§. Wrocław, 1838, w 
8ce. 

-* Ob. Delalot; Guetfeonow; Horrer (Yicis- 
aitndet, 1843); Jaeowski; Krasiński Zygmunt 

iLettres, 1847); Mazurkiewicz Ignacy (1847); 
lickiewicz Adam (Livre des pelerins 1833, 
Przedmowa); Mickiewicz Wł.; Plater Włady- 
sław (Nekrolog, 1870); Popiel (1670) ; Thelner; 
Wietopolski Al. 

MONTANELLI Józef (urodź. 1813). Tresó tra- 
g^edyi Camma, w 8 sktach. przez Warsza- 
wa, druk i nakład Ungra, 1858, w 12ce, str. 
00. 2 złp. ; zniż. 1 złp. MONTBACH M. SUtuta SynodaUa dioaoa- 
sana sanctae Ecclesiae VratislaTiensis, •didit 
M. de Montbach Dr. S8. Theologiae et Jnris 
utrittsiiue. Secunda editio. Yratielayiae, 1866, 
w 8ce, str. VI i 362. + 

Mont-Blane, obaca: Hopper K.; Maluzswski 
An. (Pisma). 

Monteccbi, obacz: Ballini. 

Montechrists, ob. Dumas Al.; Rot J. (Bale^. 

MONTECUGOU Rajmund. Operę di stratefp* 
illustrate da Uffo Foscolo. Tomów II. Milano, 
1807, w 8ce, folio wielkie. (Jest tu i o wojsko - 
woici w Polsce na str. 96). 

MONTEMONT Albert (urodź. 1788 f 1863). 
La Nympfae de la Yistnle dithyrambe (en rera 
libres), tu en sóanoe publiąue de V Atbóo4e 
des arts de Paris k V hotel de Yilłe le 29 
Aodt 1831. Paris, deT imprimerte de ^gnoaJLy 
1881, w 8ce, str. 8. 

— L' affranchissement de la Pologne, ckafłt 
patriotiąue dedió au Tengeurs da JU patrie 
paroles de M. Montemont, musiąae de Albert 
Sowiński. Paris, 1831. 2 franki. 

Mentenegro, obact: Krasiński Waleryto. 

MONTESOUIEU Karol Secondtt baron tfe la 
Brsde et de..... (urods. 1689 f 1765). Arsaces 
i Ismenia czjrli Minister, jakich mało. HistQ* 

rya wschodnia 9 dzieł Kraków, druk A. 

Grobla wdowy, 1804, ^ 12ce, str. 174. 2 słp. -i- 

— Toi:. Kraków, 1808, w 12ce, str. 174. 
2 słp. 

— Listy perskie, przetłómacsone s fran- 
cuzkiego (przez Kajetana Węgierskiego). Edy- 
cya nowa. Tomów II. W Dreźnie, (właiciwle 
w Warszawie u Lebrnna), 1804, w 8oe; Tom 
I, str. 262; Tom II, str. 282. 9 złp. -t- 

(Inne wydania 1778 > i 1785). 

— Poezye Józefa Szymanowskiego, (dwim- 
tynia Wenery Monteskiego). Wilno, drak B. 
Neumanna, 1822, w 8ce, str. 164. 

— Świątynia Wenery w Knidos, przez J. 
Szymanowskiego. Warszawa, Miobał Melokin, 
1805, w 8ce, str. 91. 

— Toft. Parma, nakład Jana far. Tarnow- 
skiego, 1807, w 4ce, str. 63 i karta 1. (Dwa 
egzemplarze odbito folio, z tych jeden jeat 
w Dzikowie). 60 złp. +- 

— Toż. Lipsk, nakład fiobrowŁcza, 1836, 
w 12ce. 

(Pierwsze wydanie 1777; drugie 1803, w edy- 
cyi Mostowskiego; e&warte Wiloo, 1822).. 

— Uwagi nad przyosynami wielkoM i 
upadku Rzymian, przeiożoae na język polaki 
przez Henryka Elzenberga, Stud. Wydziata 
prawniczego. Warszawa, u B. Lessmana, 1869, 
w 8ce, str. VfII i 182. 1 alr. 50 cent. 4 

(Montez Lola). Lola Montez, szkic biogra- 
ficzny podług najlepszych źródeł skreślotiy. 
Warszawa, w księgarni Al. Lewióakifgo, drak 
braoi ilindemithów, 1861, w 8oe, str. 31. f 

— Obacz: Wiisninki MONTGiILLARD - MOO&E. IM IIMmiAII.URO (de) Maurm JaMb Roch 
(lirmbia, urods. 1761 f 1641). Śeconde goorre 
da Pologne oa contiderations tor la paix 
pnbli^oa do cootioeDt et sor V indópeodance 
maritim* de V Eorope.. 
Coftode rerom Caesare, noo furor 
CiTilis, aot Tis eximet otiom: 

^oit Parthnm pareat, ąuis gelidum Scytheo ? 

Harat 
Paris, cbea Lenonnand Ubraire roe de Seine 
Nr. 18, de V imprimerie de Maoie roe do Pot* 
de-fer Kr. 14, 1812, w 9ce, z pr£odu 2 kart 
oieliesb. i str. S80, omyłek 1 karta oieliozb. 
3 franki 50 centim, 

(Napieane i ogłotsooe t roskasu Cesaraa 
Napoleooa). 

MONTNOLON • 8£II0NVILLE Kareł Tristan 
kr. da LEE (Jenerał, urodi. 1782 t 1853). 
Hittorya niewoli Napoleona na wyspie &w. 
Baleny, prses..». towarzysza wygnania i wyko- 
nawcę testamento Cesarza. IVzekład z f^an- 
eozkiego. Tomów II. Warszawa, 1846, w Sce, 
str. 311, nieliczb. 9 i 300, nieliczb. 2. 16 złp. 
20 gr. -f 

MONTI Niccola (pistoiese pittore). Lettre 
a Monaieor Joseph Bezzuoli maitre de des- 
tein a V Academie de Beaax Arts a Flo- 
rence. YarsoTie, 1819. 

— Riposta d' anoninio alla lettera soddetta 
a diretta ai Sigg. Kochanowski e Mooti eon 
appendice. Yarsoyie, 1819. 

^ Biposia di Niccolo Monti alla predetta 
latlera d' Anonimo. YarsoTie, 1819. 

— Poliantea Locca tipografia Bertini 1829. 
(Tak podaje Bibliogr. Ciampi^go). 

— Obaoz: Sealta. 

Maatlae Jan (Biskup Walenoyi, urodź, około 
16U2 ł 1579), obacc: CManin iaa. 

■antmarancy, ob. Córtoonie; Rohn (1862;. 

— Na grobach polskich oaboień^iwo w 
Montmorency. Dnia 22 Maja 1862 r. (Wiersz). 
Paiyi, drok J. Claye, 1862, w 8ce, wtr. 14. 

1 frank. 

(Dochód przeznaczony dla kassy : Stówa- 
rifBiania podatkowego Emigracyi polskićj). 

aONTOUEU Paunnalzabella Folfar de Bot- 
Ma, iana Benjamina da Crousaz, późniój baro- 
ttowa MONTOLIEU (urodź. 1755 t 1838). Czło- 
iMk tajemniczy czyli Córka kościelnego , 

rlHeść. Warszawa, 1883, w 8c6, str. 202. 
alp. ^ 4 
-*- Diabeł czyli mniemany niemy, przez 

nHii% tłómaczone z francozkiego przez 

Cłłł. Warszawa, nakład Hoguesa i Sermena, 
Jlilt Galczowskiego I Komp., 1829, w 12ce, 
ttr. 200 i nieliczb. 4. 1 złp. + 

• ••*' Hrabia Lodwik, powie ió tłóroaczona z 

Mel Pani przez Pani% Hftł. Warszawa, 

drak #ał^so«skiego, ^827, w 12ce, ttr. 114. 

2 sl^. 16 gr. + — Karolina Liohttield, romans ..... tłóina* 
ozony przez £. F. Górskiego (£man. Glttoka^ 
berga). Tomów lY. Wilno, Glucksberg, ld80| 
w 12ce; Tom I, str. 184; Tom II, str. 156: 
Tom III, str. 247 ; Tom IV, str. 144. (Stanowi 
Tom Y. Obrazów domowego pożycia. Zbiór 
romansów z najnowszych autorów tłómaozot 
nych). 20 złp. -i- 

— Najładniejsza kobieta w Berlinie, Zraa* 

ozeuie się. Powieśó. (Z dzieł pani tłóma^ 

ezyl z fraucuzkiego W. Ciechanowski). Wilno, 
drok B. Neumanna, 1825, w Sce, str. 32. 

^ Robinzon Szwajcarski, obaoz: Wita, 

— Rycerze łyikowi, romans z Kronik Ba«ą^«> 

carskich wyjęty , z (rancuzkiego Pani 

naśladowany. Warszawa, 1826, w 12ce, str. 
39. 1 złp. 16 gr. 

— Saint-Clair czyli Wygnańcy na wyspie 
Barra. Romans historyczny. (Przekład z an> 
eielskiego dzieła pani Helme). Tomów lY. 
Warszawa, 1825, w Sce. 

MONTREUIL Alfred (Baron, urodź. 1812 r.). 
Żywot Św. Zity, służebnój w mieście Looe 
w XIII. wit* ku , napisał w języku finuicnz- 
kim, a na polski przełożył ks. S. J. Kraków, 
W. Wieloglowski, druk J. Czecha, 1854, w 
12ce, str. 132. 1 złp. 

~ Toź. Kraków, Jaworski Władysław, 1871, 
w 12ce, str. 118. 25 cent. -f 

MONTROUZIER (ksiądz). O ozęstój Kommu* 
nii. Przerobił z francozkiego X. Bartkiewicz. 
Warszawa, 1870, w Sce, str. 100. 40 kop. 

Montucli, obacz: Ostrowski Fr. 

Manament, obacz: Rapperswyl. 

Manumenta ecclesiae, obacz: SiamMsIci M. 

(Gniezno, 1815). 

— historiae Warmiensis. I — Y. Band. 
Mainz, Franz Kirohheim, 1660—1870, w8oe. + 

— Regnm Poloniee CracoTiensia. Petropoli, 
editore B. M. Wolfio, 1852, fol., rycin 24. 
20 rub.; zniż. 10 rub. 

— Patrz : Bielowski ; Stacliawici. 

Monwid (Książę), obacz: Stadnicki H. 

MOORE. Podróż do Włoch, przez P 

Z przydatkami wyjętemi z wcgażów P. P. de 
la Lande, Adisson, Baretti, CoTer, Misson i 
innjch. Z obrazk. illum. Wrocław. Wilhelm 
Bogumił Korn, 1807, w 12ca, str. 14d. 4 złp. + 

— Obacz: Wraxaf. 

MOORE Tomasz (urodź. 1779 t 1852). Epi* 

kurejczyk, powieśó przełożona z angi^* 

skiego przez Karola Forstera. Warszawa, anlk 
Łątkiewicza, 1829, w 12ce, str. 273. 6-złp. 
20 gr. + H- 

— iialla-Rnkh, Księżnicak a Mogolska. Zdzieł 
poetycznych Tomasza Moore. P rzekład Wandy 
Małeckiej (ze Zbioru: Wybór Romansów). 
Tomów U. Warszawa, nakład i drok A. Brze- 
zina, 1826, w 8oe mniejszój ; Tom I, str, 138 
i nieliczb. 4 ; Tom II, str. 180 i nieliokb. 4. 
1 rob. 45 kop. + r i 164 MORA -. M0BACZEW6KI. •^ «» Rąj i Peii, poemat wyjęty e Lalli-Rak, 

pana e jego popiersiem. Z angielBkiego 

prseloftyl Alex. Rypiński. Londya, w drakami 
polskimi, 1852, w 16ce, tir. VII i 40, i 1 ryo. 
50 tgr. + 

— Raj i Peri, z Tomasza Moora. Ślepa 
diiewczjyna z Castell-Gaille. Poemat sielski 
2 Jasmina. Przekład Adama Pajgerta, War- 
■aawa, naUad Bernsteina, drak Ginsa, 1660, 
w lace, str. 2 i 54. 20 kop.; znii. 10 kop. 

^- Zakwefiony prorok Korasatiu. Przekład 
Aleksandra Rypińskiego. Londyn, 1857. 

— Obacz: Byron; Kook; Korsak J.; Kuła- 
kowski J.; Ostrowski J. Cli. 

Mora A. M. Fundamenta budowy. Obacz: 
Horzyoki. 

MORACZEWSKA Biblanna. Co się stało w Pol- 
ice od pierwszego jćj rozbioru aź do końca 
wojen za Cesarza Napoleona. ^Poznań, 1850, 
w 8oe, str, 6 i 143. 1 tal. + 

— Toi. Co się działo w Polsce od samego 
pocs^tku ai do pierwszego rozbioru kraju. 
Poznań, nakład M. Kamieńskiego, 1852, w 8oe, 
str. 849. 1 tal. 4 

-r Pwóch rodzonych braci, powie&ó przez 
..... Tomów' II. Poznań, N. Kamieński i Spół- 
ka, 1859. w 12oe; Tom I, str. 247; Tom II, 
str. 227. 12 złp. 

— Obacz: Powieści pięć. 

MORACZEWSKI Felix. Powieści (Trzy) opra- 
cowane przez F. M. Wilno, druk Zymelo wi- 
ozą, 1855, w 16ce. 

(Treść: Zbrodniarz po utracie honoru , 
z Szyllera; Dumna pewność siebie, powieść 
perska z Kotzebuego; Anioł Pański ; Obrazek 
nistoryczny). 

^ Obacz: ftrozewsfci (1854); Reiohenbach. 

MORACZEWSKI J^rzej (urodź. 1802 1 1856). 
Dzieje Rzeczypospolitej polskiej d^) XV. w. 
Tom I. Poznań, nakład i druk Kamieńskiego 
i Spółki, 1843, w 8ce, str. VI i 266, nieliczb. 
2. 9 złp. + + -ł- 

— Toł, drugie wydanie. Poznań^ Kamień- 
ski, 1851, w 8ce, str. 304. 1 tal. 15 sgr. 

— Toi, z pierwszej połowy XV. wieku. 
Tom II. Tamie, 1844, w 8ce, str. IV i 825. 
9 złp. -^ + + 

— Toi, z drugiój połowy XV. wieku. Tom 
III. Tamie, 1846, w 8ce, str. 322. 9 złp. + -i- + 

<»- To^, z pierwszćj połowy XVI. wieku. 
Tom rV. Tamie, 1847, w 8ce, str. 341. 9 złp. 

t + + 

«-* To4, « drugiej połowy XVI. wieku. Topi 
y. Poznań, 1849, w 8ce, str. 295. 9 złp. ^ -f ^ 

w Toft, a poea%tku siedmoastego wieku. 
Cąęm VI. Poznań, Kamieński i Spółka, 1851, 
w 8oe, str. 822. 1 tal. 15 «gr. -i ^ •». 

«« Toft. Dalssy eiag siedmnoetego wieka. 
Całego dzieła Część Vll. Poznań, Kamień- 
ski i Sp., 1852, w aoe, str. 884. 1 tal. 15 sgr. 
+ + + -**- Toft. Tom VIU. Dalszy ci^r ĘVH- v. 
Poznań, Kamieński i Sp., 1855, w 8ce, str. 
867. -»--».+ 

~ Tom IX., wydanie pośmiertne. Poznań, 
1855, w 8ce, str. 212 i 34. -h + Oena I-* 
VIII. Tomu 81 złp. 

~ Dzieje Rzeczypospolitćj polskiej. Tom 
1. i II. Wydanie drugie poprawione prses 
autora. Poznań, Kamieński 1 Spółka, 1862, 
w 8ce: Tom I, str. ly i 850; Tom II, str. 
349. Tom po 1 tal. 15 sgr. 

— Dzieje Rzeczypospolita polskićj. Wyda- 
nie drugie, przerobione jeszcze przez autora. 
Tomów IX, pomnożone spisem treści i na- 
zwisk. Poznań, N. Kamieński i Spółka, 1864 
do 1867, w 8ce. Tom po 1 tal. 15 sgr. 

-- Jezuici w Polsce. Rys historyczny. Wydał 
i przypisami pomnoży} J. K. J(anowski). 
Paryż, u wydawcy, w Koromissyi u F. A. 
Brockbausa w Lipsku , druk L. Martineta 
w Paryżu , 1861 , w 8ce , str. Vni i 87. 
2 franki, t 

~ Klucz do zadań polskich zachodzących 
w grammatyce francuzkićj Jędrzeja Mora- 
czewskiego na wzór Ollendorffa ał4>żonśj. 
Poznań, 1867, w 8ce, str. 75. 80 kop. 

— Obrazy starożytną) Polski w XVI. w. 
(Pod tym tytułem przełożono ustęp a jego 
azieła w czasopiśmie Muz. Czeskiego, 1854, 

str. 158). 

— Opowiadanie gospodarza Jędrząja podług 
starych ksi%g polskich, jaka to dawniej była 
Polska i jacy b^li starzy Polacy. Książeczka 
I. i II. roznan, Kamieński i Spółka, 1850, 
w 12ce, str. 122 i 139. Po 1 złp. -f. 

(Podają także edycyą z r. 1650 mająca str. 
128 i 143). 

— Opis pierwszego zjazdu słowiańskiego, 

przez Poznań, nakładem Kamieńskiego 

1 Spółki, 1848, w 12ce, str. 125. 4 złp. 

— Polska w złotem wieku, przedstawiona 
wyimkami z dziejów Rzeczypoapolitój pol* 
skiój. Poznań, Kamieński i Spółka, 1851, 
w 8ce, str. XV i 334. 1 tal. 15 sgr. f 

— Rok (ozasopiamo). Tomów III. Poznań, 
1843, w 8ce; Tom I, str. 147; Tom U, str. 
155; Tom III, str. 155; Tom IV, str. 166; 
Tom V, str. 157J Tom VI, str. 132; Rok 1844, 
Zeszytów XII, każdy około 81 str.; Rok 1845, 
Zeszytów XII, w r. 1846 Zeszytów lY, str. 276. 

— Sendschroiben an Herrn Heinrioh Wntt* 
ke, die polnische Frage betreffend. Leipsig, ^ 
1846, w 8ce, str. 44 i 8. (Die polnische Sprach* 
frage in Preussen). 4 złp. <f -t ^ 

*•* Toż, zweite Auflage. Łeipaig, 1846, 
w 8ce. 

•^ Starożytności polskie. Ku wygodak oay- 
telnika porządkiem abecadłowym sobraaob 
Tom L Poznań, Źnpańaki, 184ft, w 8oa, 
str. 594. r M0RACZT:ASKI - MORAWSKt. 16K — Toi. Tom II., I 1 tobl. i 1 tabł. ryoin. 
Ponan, Żopański, 1852, w 8o6, sir. 800. 6 Ul. 
20 Igr.; IL Tomy raaem 10 tal. + 

— Wypadki Posnańskie s r. 1848. Poznań, 
Kamieński i Spółka, 1850, w 8o6, ttr. YI 
i 198. 22 y, tgr. + 

^ Owąj Zygmunoi Jasielloni czyli Polska 
w pierwst^j polowie XVl. wieku. Opowiada- 
nie skreślone przez autora Ukrainy i Zaproi^a 
|J. K. Csamowskiego). Z 4* ma portretami. 
Tomów II. Warszawa, nakład J. Breslauera, 
druk J. Jaworskiego, 1859, w 8ce; Tom I, 
itr. 248; Tom II, sŁr. 258; w kaidym reje- 
stru karta 1. (Jest to plaiarial dosłowny skró- 
cony s Moraccewskiego: Dzieje Rzeczy pospo- 
Et4j polskiej z pierwszej polowy XVI. wieku. 
Ppznań, 1847.) 3 rub. 60 kop.' + 

— Obacz: larMhowfki K. (1856); LibaH 
Kartl (Biografia); Ollendorf; Tybullus; Wyrwlez 
Karał. 

MORACZYliSKI Jan Chwalibóg (t w Zdnchu 
1870). Psalmy o Imieniu Roż6m na chwałę 
Xi^'wyiszego , Jan Chwalibóg od Wschodu. 
Zftrich, 1870, w 8ce, str. 93. + 

~ Ein Wort an der Zeit. Zfiricb, Lob- 
bauer, 1870, w 8ce. 

— Obacs: Parczewski Al. (Mowy pogrze- 
bowe, 1854). 

Htrala, obaoz: Prinoipes (1819). 

Maralfs, obacz: Pollaachek (1884 j. 

Maralfla ayatemata, obacz : Szaniawski J. K. 

Moralność panien wychodzących na świat. 
Z francuskiego (około 1800), w 8ce. 1 złp. 
80 gr. 

— Ob. Abbadio (1830); B. J. (1808); Bobrów- 
tkł J. (dla panien, 1820); Bohuszewski : Cbel- 
■icki ; Czartoryiski A. K. ; Dziokoński T. ; Forster 
K.; Franklin B.; Garmeiso (po hebrajsku); Bel- 
lOrt (1804); Borand (Udoskonalenie, 1855); 
Sordfande (Myśti, 1829); Bratry A. (1869); Hoff- 
naowa KL (1841) ; Jachowiozowa (Nauka) ; Jani- 
hnrski 8t (1838); Kampan (£dukacya, 1828;; 
KOBCawicz L (Nauka, 1830); Kurpiński K. (Stan 
moralny); Mably (1827); Markiewicz A. (1809) ; 
itaka; NIemirowski J. (i Ekonomia polity- 
osna); Nawickl Tadousz (Bramin, 1808); Oby- 
ozaitwaM (Markiewicz); OwIdzkI AL;^ P. J. 
(Prawidła, 1831); Popis (Ińceum warszaws., 
1B»); Popławski A. (1801); Potocki M.; Pra- 
widti: Prawie (0); Prindniss; Rapot; Ronon* 
mi; RacMaiieanlt ; RoaionRiawiczowa (Nauka) ; 
Skartak: Skotnicki (Naaka); Sapadorski (Nau^ 

Moratarinm, obacz : Bieńkowski A. ; Miączyn* 
skł; ObaanratiMia (1811); Btawlarski J.; IJcby- 
Ma; llr»|dzon»a; Uwagi; Węgrzocki Staol* 
olftw. (B) esylł Dwa spoeoby tiiezcze- 
nią 01^ wiorsyoielom. Warszawa, druk W. 
Ihhffowskiago Sakcetsorów, 1816, w 8ce, atr. Marawfa, obaoa: Boczak (Dyplom); Elwart 
(Kroniki). 

MORAWITZ Alois. S&tze aus den Rechts- 
und Staatswissenschaften. Krakan, Druck der 
Univ., 1859,' w 8ce, itr. 7. + 

Morawski, obacz: Krug W. T.; Nick. 
Morawski A., obacz : Enger R. 

MORAWSKI Adam. Żuawi papiescy w Rzy- 
mie i w wojnie fraucuzkiej. (Niektóre wyjątki 
z moich wspomnień). Lwów, nakład i druk 
Al. Vogla, 1872, w 8ce, str. 221, rejestr 
i rycina. I złr. 50 cent. -^ 

Morawski Antoni rze£nik, obacz : Tursk! J. K. 

MORAWSKI OZIERZYKRAJ Franciszek (urodź. 
1783 t 17 Grudnia 1861 r.). Bajki. Poznań, 
u Jana Konstantego Żupańskiego, czcionkami 
W. Deckera i Spółki, 1860, w 8ce, str. 205 
i III. 4 + -f 

-- Dworzec mego dziadka,, przez autora: 
„Wizyty w sąsiedztwo." Leszno, nakład ks. 
Ordynata Aug. Sulkowskiego, w Komroissyi 
u Gunthera, 1851, w 8ce, str. 64. 20 Bgr. -ł + -f 

— Toić, wydanie drugie. Leszno, nakład 
Księcia Aug. Sułkowskiego , w Komroisayl 
B Gunthera, 1861, w 8ce, str. 64. 20 sgr. 

— Klasycy i romantycy polscy, w dwóch 
listach, wierszem. Warszawa, N. Glflcksberg, 
1829, w ece, str. 15, 4 i nieliozb. 2. 2 złp. 
15 gr. + 

— Mowa przy obchodzie pogrzebowym JO. 

Ksiąźęcia Poniatowskiego, miana przez 

PnłKownika Wojsk poUkioh w Sedan d. 28 
Grudnia 1813. Paryż, druk L. G. Michauda, 
1814, w 8ce, str. 31. f -f + 

(Querard podaje : EInge fun^bre du priuce 
Poniatowski en polonais. Paris, V iniprim. 
de Michaud, 1814, w IBce, str. 72. Widać, że 
to inne wydanie, lub tez. przekład). 

— Toż, pierwszy raz drukowane na ojczy-' 
stój ziemi. Warszawa, 1830, w 8ce, str. 27. 
15 kr. 

— Toż, przy obchodzie pogrzebowym ks. 
Józefa Poniatowskiego, miana w Sedan d. 23 
Grudnia 1813. Lwów, Piller i Spółka, 1848, 
w 6ce, atr. 24 i 1 karta, -i- 

— Pisma. Tora I. Poezye. Wrocław, nakład 
autora, druk FriedUndera, 1841, w 16ce, atr. 
nr i 312. O złp. n 

— Poezye. Petersburg, nakład Wolfa, druk 
Wienhobera, 1855, w 24ce, str. 188. (Skarb- 
czyk poezyi). 4 

— Wisła i zima, bajka. (Przedruk b Gazety). 
Warszawa, 1841, w 4ce. 

— Życie Kajetana Koć miana, przez F. M. 
Poznań, Żupańtki, 1856, w 8ce, str. 18. 
10 agr. + 

— Ob. Byroa; Csolakowaki F.; Dom*, 8io« 
mioński Lueyan. 

MORAWSKI J. Krótki watop do Sztuki fajei^ 
workowali dla tyóh, kt^ray aami aobie aiftly 166 MORAWSKI. fajerwerk cbc) zrobić , s róinych autorów 
wyjęty , z przyłączeniem dobregro sposobu 
robienia prochu etc. Wilno, w 8ee. 

MORAWSKI Jan (ksiądz Societatis Jesa , 
urodź. 1638 f 1700). Ambona Ducha świętego 
do serca mówiącego, pustynia bogomyślna albo 
ćwiczenie duchowne przez dziesięć dni. Ka 
wzór tych, które podaje św. Ignacy, fundator 
Societatis Jcsu Z przydaniem na końcu tej 
księgi maleryi kazań naboinych. Przedruk 
traeci. Poznań, T. Daszkiewicz, 1869, w 8ce, 
•tr. 239. 25 sgr. 

(Inne edycye: Poznań, 1700 — 1718; Poznań, 
1748; Poznań, 1762-1798). 

~ Obacz: Czyttnia. 

MORAWSKI Kazimierz (z Poznania). Qaae> 
stiones Quintilianae. Dissertatio inaugnralis. 
Posnaniae, J. Leitgeber, 1874, w 8ce, kart 2, 
str. 68. + 

MORAWSKI Seweryn (k.siądz, Kanclerz Kon- 
systorza metropolitalnego lwowskiego, ohrz. 
łacińskiHjąfo). Akta Synodu prowincyonalnego 
lwowskiego, w roku 1564 odbytego z aktów 
Konsystorza metrop. lwowskiego. Lwów, druk 
Zakładu narodowego imienia Ossolińskich , 
nakładem Manieckiego, 1860, w 8ce, str. 34. 
(Wydanie w oryginale łacińskim, z przed- 
mową polską). 48 kr. 

-> Uwagi nad broszurą : „Historische Ski%ze 
dber die Dotation des ruthenischen Klerus 
in Galizien. (Wien, J. B. Wallishauser, 1861). 
Lwów. w drukami Zakładu narodowego imie- 
nia Ossolińskich, 1861, w 8ce, str. 88. 15 cent. 

— Toż, tegoż roku w języku niemieckim. 

MORAWSKI Stanisław 1. (Lithuanus). Disser- 
tatio inauguralis medico-practica, casum dia- 
betis melliti cum epicrisi exhibens etc. Vil- 
nae, typ. Zawadzki, 1823, w 8ce, str. 33 
i karta 1. h 

MORAWSKI Stanisław II. (t około 1851). 
Rzecz o ustnem i jawnem postępowaniu sądo- 
wo-karnćm, w celu otrzymania stopnia Doktora 

obojga Praw, napisał Lwów, druk E. Winia- 

na, 1850, w 8ce, str. 47. 

MORAWSKI Szczęsny. Album Szczawnicy 
czyli Nadbrzeża górnego Dunajoa w 24 wido- 
kach, rysowane z natury przez Józefa Sza- 
łaja (właściciela Szczawnicy). Tekst pióra 
Szczęsnego Morawskiego. Zeszytów YI. Kra- 
ków, w drukarni Czasu, 1858, fol. 10 słr. -(- 

— Materyały do Konfederacyi Barskiój roku 
1767 — 1768, z uicdrukowanych i nieznanych 

rękopismów zebrał Tom L Lwów, nakład 

£r./A. Sozańskiego, K. Wild, 1851, w 8ce, 
Btr. VIII, 356 i VII. 1 złr. 16 kr. m. k. 4 h- -f 

(Tom II. i III. w rękopiśmie). 

— Plan sytuacyjny i t. d. Plesniska. Lwów, 
1647, fol. podłużne (drzeworyt). 

~- Pobitna pod Rzeszowem. Powieść praw- 
diiwa z czasów Konfederacyi Barskiój i roku 
tM. Kn^ków, druk " Komisie Fr. Orzjrbowskiego, 1864, w 8ee, tir. 
378 i VII. 1 ałr. 80 kr. w. a. -^ -ł^ + 

-• Puszcze i knieje podgórskie w wiekach 
średnich. (Oddrnk a Csatu). Kraków, druk 
Czasu, 1866, w 8oe, str. 14. + 

— Sądecczyzna, z mapkami i planami. Kra- 
ków, druk Wy wiałkows kiego, w komisie D. 
E. Friedleina, 1864, w 8oe, str. 249. 16 słp. 

~ SądecozTzna za Jagiellonów z miasty 
Spiskiemi i Księstwem OiwięcimskiĆm. Tom 
II. Kraków, druk Uniwersytetu, 1866, w 8oe, 
str. XVin, 422 i karta 1 8 mb. 60 kop. -h 

— Światek Boiy i życie na nim. Tom 1. 
Kzeszów, drukPelara, 1871, w 12oe, str. 824 
(wyd. w 600 egzempl.) 67 V, kop, -t- 

— Obacz: Oębołeoki. 

MORAWSKI T. Ueber die Monochlontamal- 
s&ure. Wien, Carl Oerold, 1878, w 8ce, str. 6. 
5 cent. 

MORAWSKI Teodor. Cou^ d' oeil sur la 
Fologne , geographique , historiąue et littć- 
raire. Paris, 1843, w 8ce. 

— Dzieje narodu polskiego. Ryt dziąjów 
porozbiorowych, 1796—1834. Poznań, Żupań- 
eki, druk J. I. Kraszewskiego w Dreźnie, 
1870, w 8ce, str. IV, 415 i karta 1. h- 

— Dzieje narodu polskiego w krótk<^i 
zebrane dla matek i niftszycb nauczycieli 

przez Tom I: Piastowie. Poznań, J. Żupań- 

ski, druk J. I. Kraszewskiego w Dresnie, 1871, 
w 8ce, str. nieliczb. 8 i liczbow. 818. 4 + + 

— Tom II: Jagiełłowie (1386 — 1672 r.). 
Tamie, 1871, >v 8ce, kart 2, str. 489. 4 -f -f 

— Tom III. i IV: Królowie obieralai (1672 
-1796). Tamłe, 1871, w 8ce; Tom III, kart 
2, sir. 608; Tom IV, kart 2, ttr. 346 i II. 
-f + -ł- 

— Tom V: SUnisław iluguat (1704—1796). 
Tamże, 1872, kart 2, str. 492 i tabl. 4 f + 

— Tom VI: Polska pod obcem panowa- 
niem. Drezno, 1872, w 8ce, kart 4, str. 480. 
Tom po 2 tal. ^ -i- ł^ 

-- Moje przygody , ustęp z Pamiętników 
T. M. (Osobne odbicie z Czasu). Kraków, 
autor, u Nowoleckiego, w drukarni Ł. Pasz- 
kowskiego, 1873, w 8ce, str. 61. 60 cent. 4 

— Gazeta codzienna. Warssawa, 1818 do 
14 Czerwca 1819, fol. 

— Sur les intentiona de la damiAra rimh 
Intion polonaita k V egard dea payeans. Sstrait 
de la Tribnne du 24. Juin (Paris, impr. Aiqf. 
Mie, 1832), w 8ce, str. a 4 4 

— Kronika XIX. w. Redaktorowie : fiformw- 
ski Teodor i Kiciński Bruno. Zaaaytów Vif. 
Warszawa, 1819, w 8oe. 

— Latters of Poland (Moroiug ChNmiela, 
1830). 

«- Quelque8 mota sur V atat dea |^ayi#M 
en Pologne, par nn Polonaia. (Przeciw Kiń^ M0ltt)0WlBW ^ MORJBLOWdKt lii Kwiekiema, s materyałów Bronikowskiego, 
imejki i Wiiwiokiego). Paris, imprim. Giii- 
nndet, 1833, w 8ce, tir. 84. + 

— Odpowiedź na odpowiedź pp. Chełmie- 
kteniu i Zwierkowskiemo , ogłoszoną przez 
p. F. D. Chotomskiego. Parył, 1843, w 8oe, 
sir. 23. 1 frank. 

— Orsel biały (czasopismo). Tom. Xiii. 
Warszawa od 1 Września 1819 do 1 Paździer- 
nika 1820, w 8ce. 

" Powstanie Kościuszki. Raecz wyjęta 
s Kroniki Emigracyi polskiej. Paryż, Jelo- 
wieki, 1888, w 8ce, str. 45. 1 frank. 

-- Prsymówienie się w Towarzystwie lite- 
iacki4m polskióm. Paryi, druk BonrgognO 
ei Hartinet, 1840, w 8oe, str. 8. -h -t- 

-*- Reelamation an snjet d' one notice sur 
le Oćotoii Skrzynecki, par M. Gurowski (ins^^ 
t^ dana le Gabinet de lecture du 29 Mai). 
Paris, inpr. Rignonx, 18S2, w 8ce, str. 8. -^ •«- 

— An redactenr de la Tribune. (Przeciw 
Krępowieckiemn względem włościan w Pol- 
ice). Paris, 1882, fol., str- 2. -i- + 

~ Roamowy tułackie. Paryi, dmk Maulde 
i Benon, 1843, w 8ce, kart 2, str. 99. 1 frank 
SO eeotinu i- 

— Obacz: Gniela codzienna; MaHe-Bnm; 
Orfitzewrtki L. 

MRDOWIEW D. Hsjdamaczina. Istoricze- 
ikąja roonografija. Petersburg, izdanija K. N. 
Płotnikowa, 1870. (Drugoje izdanije: Politi« 
ozeskija dwiźenija rnsskego naroda). 2 rub. 
50 kop. 

MiTiy obacE : Hannah (1849). 

MOREAU C. F. J. B. de COMMAGNY (nrodz. 
im 1 1S32) i Franciszek (baron D' ALLARDE) 
iO£8AOGIERS. Les Bateliers du Niemen, yan* 
dcTille en 1. acte en prose k V occasion de 
la Paiz; aniri d' un diyertissement. Paris, 
1807, w 8ce. 

MOREAU Cezar (lob według innycb useado* 
mi>Mbl«'9a Lemaitraa, ur. 1796) i SŁOWA- 
mYNSKI a. Annuaire Statistiqne gónórale 
Mmr 1888, de V Europę, V Asie, V Afrique, 
V Ajaenąue et 1' Oceanie. Tomów II. Paris, 
Jnia, 18S8» w^ 12ce, str. HI, 664 i 248. + 

— 0faac2: Kukalski M.; Słowaczyiiski A. 

. MOREAU Jan Wiktor (urodź. 1763 f 1818). 
Mowa nm Seuyi Sądu kryminalnego dnia 6 
Czerwca r. 1804 i Wywód Sprawy Jenerała 
Morea« przez jego obrońców: (Bellart^ Bon- 
oet, Pengoon) w Sądzie. (Odbitka z ramię* 
tafta warszawskiego, wydanie F. X. Dmo» 
otiowskiego). Warszawa, w dce, str. 100. 

— Obacz: Baczyński R.; iuszkiewloz Karol; 
W^iaA. 

MREL Oaafal (nozeń Szkół wamzawakich 
i ^nTofiakioli). De signis morborwi, qnae ex 
fcoiH habitu petuntur. Diesertatio inaogura- Us eemiologica, quam in alma litterarnm Uni- 
^ersitate Friedrica Ouilelma, ut summi in 
Medicina et Chirurgia honores rite sibi eon- 
cedantor, die 10. mensis Augusti anno 1886, 

H. L. Q. S. publice defendet auctor Hel- 

vetu8. Berolini, ty pis Nietackianis, w 8ce, str. 
44. + + + 

Moreli P. Gall, obacz: Grzegorz XY1. 

MORELOWSKI Jan Kanty (urodź. 1800 t 19 
Grudnia 1856 r.). .Instrukcya dla nauczycieli 
Szkół początkowych, jak książki pod tytuł.: 
„Nauka dla Szkół początkowych, ** przez J. K. 
Morelowskiego, uiywaó mają. Kraków, 1846, 
w 8ce. + 

— Nauka dla Szkół początkowych miejskich 
i wiejskich, z polecenia Władzy edukacyjnój 
W. M. Krakowa i J. O., zebrana i ułożona 
przez Dyrektora Szkoły wydziałowój.. Kra- 
ków, nakład i dmk Oni wers., 1846, w 8ce, 
str. 240. (Wiele przepisuje z Wolskiego K. 
Odbito 5000 egzemplarzy; za arkusz płacił 
dmk po 98 złp.) 

— Początki połączonój nauki czytania a 
pisaniem. (Nailaduje ściśle Bakowicza). Kra- 
ków, 1851, w 8ce, str. 70. + + 

-^ Praktyczna i łatwa nauka języka nie- 
mieckiego podług metody Ahna, opatrzona 
stósownemi prawidłami dla użytku młodzi 
polskiój, przez Dyrektora Szkół wydzia- 
łowych w Krakowie. Kurs I. Kraków, drak 
Uniwers., 1851, w 8ce, str. 164. 15 sgr. + 

— Początki języka niemieckiego, zawiera- 
jące obok prawideł dobresro wymawiania, sto- 
sowne do nich ćwiczenia, oraz krótkie opisy 
różnych rzeczy, zatrudnień ludzkich, powie- 
ści moralne i t. d., służące do ćwiczenia się 
w czytaniu i tłómaczeniu na język poUki, 
ułożył Dyrektor Szkoły wydziałowój. Kra- 
ków, druk Uniwersytetu, 1845, w 8ce, str. 
116 i kart nieliczb. 2. 45 kop. h- 

( Wydano 1000 egzemplarzy, dmk koszto- 
wał 234 złp.) 

— Obacz: Opis Krakowa. 

MORELOWSKI Józef (ksiądz Jezuita, urodź. 
1777 t <J- 12 Sierpnia 1846). Alcyd młody, 

Cowieść dla nczącój się młodzi w Szkołach 
'amopolskich. Poznań, druk Merzbacha, bez 
w. r., ut Sce, str. 16. 

— Chronologia Książąt i Królów polskich 
w roku 1818 wierszem napisana. Kraków, 
dmk Uniwers., 1848, w 8ce, str. 16, z drze- 
worytem. 1 złp. + 

— Łatopismo czyli Chronologia Książąt 
i Królów polskich. Lwów, Galiński, 1849, 
w 8ce, str. 15. I złp. 

— Chronologia Książąt i Królów polskich. 
Wydanie trzecie. Tarnopol, 1878, w 8ce, 
str. 15. 10 cent. 

— Poezye ks. Józefa Morelowskieffo (1795 r.) 
Poznań, druk Pawiokiego et Gube, 1854^ 
w 4ce, str. 18. 166 KORfiLOWdKI - M0RI80N1AŃA. ^ (Morelowrski). Wiadomość o eaalio^dm ftyeiu 
księdza Józefa Morek) wskiego, 2akona Towa- 
rzystwa Jezusowego , zmarłego w Oałicyi , 
dawniej Województwie Ruskiem, d. 12 Sier- 
pnia 1845. (Oddrak z Przegląda posoaćiskiego). 
Poznań, 1854, w dce, str. 9. 

— Obacz: Perkowski J. 
Morefia, obaos: Tyszyiftski Al. 

MORETTI Franciszek (z Litwy). Let ąuitres 
ąnestions tir^es aa sort. Th^se. Montpellier, 
1638. 

— Traitó prati(|ue des deoalcments des 
órganes genitaTli des femmes et des ulce- 
rations de la matrioe. Paris, Baillićre, 1845. 
w Sce, ark. 6'/,. 

■orfeusz, Wyjnwiacz snów, w sposobie alfa- 
betycznym, z dodatkiem o własno^iach pla- 
net i gry panktowćj, dla sabawy wesołych 
towarzystw. Wrocław, Kom, IblS, w 16ce. 

i złp. 

— to*, famie, 182S, w IBOe. 8 źlp. 

— Tenże tytuł. Wilno, drok B. ^Jeumanna, 
1824, w 12ce, str. 91, a tablicą. 8 złp. 

— To2. nowa edycyA. Wrocław, W. fi. KóWi, 
1844, w 16ce. 8 i\p, 

•^ To2. Wilno, Dafen, 1846, w l6oe. 20 gr. 

— Toż, r. 1848. iO gr. 

— Tenże tytuł. Wilno, Maurycy Orgel- 
brand, 1851, w 12ce. 16 kop. 

— Toż. Warszawa, Unger i Banarski, 1872. 
20 kop. 

Morfeusz nowy i t. d. Warszawa,. Kretblów, 
1850, w 12ce, str. 119 i tabl. 

Morfina, obacz: DobioozewtkI Zygmunt. 

MORGAN Lady Misa S. Owerson (urodź. 1788 
f 1859). O' Donnel, powiesó Irlandzka, tłó* 
maczył z angielskiego A. Kośmiński. Tomów 
111. Warszawa, Orgelbrand, 1848, w 8ce; Tom 
I, str. 207; Toro II, str. 244; Tom III, str. 
263. 15 złp. 

— Francya w latach 1829—80. Tomów II. 
(Druk zapowiedziano w Warszawie 1880 r.). 

M0R6ENBESSER Alezander. Dumy history- 

czne, p Lwów, nakład Poremby, K. Wild, 

1855, w 12ce, str. 102. 8 złp. 6 gr. 

— Toż, wydanie pomnożone i pojtrawione. 
Czerniowce, Szygierski, 1872, w 8ce, str. 125. 
80 cent. 

-^ Obrona Sokołowa. Śpiew bohaterski, 
w dziewięciu pieśniach. (Osobny odcisk z 
„Nowin, 18H,'') Lwów, Kallenbach, druk £. 
Winiarza, 1854, w 8ce, str. 151. 3 złp. + 

— Toż. (Oddruk z „Postępu"). Wiedeń, 
druk L. Sommera, nakład Redakcyi „Postępu," 
1862, w 8ce, str. 153, a drzewor. 1 złr. 

^ Toż. Lwów, Księgarnia polska, 1875, 
w 16ce, str. 164. 50 cent, 

MorgenSress^ Edward, obacz: Moazozańakl 
Karol. M0R6€ii8T£RN L Najbowsze śpiewy nabo- 
żne, narodowe polskie, z odpowiedniemi melo- 
dyami, tłómaczone na język niemiecki i wyda- 
ne przez — Die neuesten religidsen Natio- 

nal'Lieder Polens. Berlin, 1861, w 12oe, str. 
4 i 89. 

MORIER James (Sekretarz Ambaaady na Dwó- 
ree Perskim). 4yesza. dziewica a Kars. Romans 
tłómaozony przez F. U. Warszawa, 1881, 
w 12ce, str. 114. 

MORIN Albert. Les MaKyrs de la Pologue. 
Eloman illustró (insóró dans le Jomat de k 
Semaine). Paris, 1663, w 4ce. 8 franki 

MORIN Artar (arodc. 1795). Prtewodnik prak- 
tyczny dla inżeni^rów, meobaników, budo- 
wniczych i 4irtylei-zystów, przetłómikozony i- 
dopełniony póśniejflzemi doświadeseniami , 
tudzież aastóiowaniami do dróg bityeh, mo- 
stów, spławów, kolei żelaznych i rolnictwa, 
oraz tablicami zamiany miar ra»*tryesnyGh na 
stopowe, p. Bronisława Marczewskiego, Inży- 
niera Kommuńikacyi. Zeszytów IV. Warsza- 
wa, nakład tłómacza, druk J. Jaworskiego, 
1859, w 8ce, str. 564 i JtVIt. 4 rub.; zniż. 
8 ałr. 

~ Wmdomoici t ftiećhaniki. Poznań, 166k, 
w 8ce. 18 frank. 60 centim. (Tak stoi w Kiti- 
logtt Władysława Miokiewiosa). 

«— Zbiór wiadomości z meałmaiki fttl>s4- 
wanćj dla użytku inżenierów, meohaników, 
budowniczych, oraz wszystkich w ogÓle techni* 
ków, ułożony na zasadzie dzieł i spostrzeżeń 

najznakomitszych inżenierów, przez był. 

ucznia Szkoły politechnicznej. Prof. mecha- 
niki i t. d. Przełożył i wydał własnym nakła- 
dem z ostatniój czwartój edycyi Jótei 8|lomy, 
inżenier (z drzeworytami w tekście wykona- 
nemi w Instytucie drzeworytniczyro Jana Min- 
heymera w Warszawie). Warszawa, Mataason, 
1858, w 8ce, str. III, 590, lY i IV. 20 złp.; 
zniż. 1 rab. 50 kop. + <«- + 

— Obacz: Doschorellas. 

Moriaoniana czyli Dokładny poradnik pra- 
nie na wszystkie choroby, podany przez Radę 
lekarską angielskii, wraa a wykazaniećb ip^- 
sobów używania tego tak zadziwiąj%co*ska- 
tecinego lekarstwa, szczegół niój : w sucho- 
tach, oholerze i Ł d., z wyliczeniem wielu 
cudownych prawie uzdrowień. Przekład z 8 
angielskiego wydania. Kraków, 1889, w 12ce. 
8 złp. -^ 

— Toż, wydanie drugie znacznie prMifo- 
bione i nowemi sprostowaniami pomnożone. 
Tamże, 1840, w 12ce, str. 104 i VIII. 4 

— Wydanie trzecie polskie według osta- 
tniego angielskiego. Tamże, 1848, w l6oe, 
str. 189. + 

— Toż, Wydanie czwarte. Tamże, 1845, 
w 16oe, str. 146. + 

^ Toż, wydanie pięta Aolskia^ skredłtig Oata- 
tniago aagfialakiego. Kraków, J. Caaoh, 1849| 
W 8oe, str. Viii i 112. MORISOT — MORWA. 169 — Toi, czyli Poradnik domowy dla zacho- 
wania zdrowia i leczenia chorób według krót- 
ko zebranych pism hygienisty J. Morisona 
w Londynie. Kraków, w Komisie o F. fiaum- 
gardtena, czcionkami K. Budweisera, 1863, 
w 8ce, sta-. 280. 1 złr. 60 cent. + 

MORISOT Gabryel Pierre on le refngie polo- 
nais. Comedie-vaudeville en deax actes et en 
prose. ,Lyon, D. L. Aynó, V auteur, 1834, 
w 8ce. 

Maritz J., obacz: Śniadecki Jędrzej, 

MORITZ Karol Filip (urodź. 1757 f 1793). 
Mitologia starożytnych Greków i Rzymian, 
iA, najdokładniej zebrana w niemieckim języ- 
ku przez przełożona podług czwartego 

wydania przez A. Kuszańskiego, a przyłącze- 
niem 63 na miedzi rytych płaskorysów, wzię- 
tych ze starodawnej rzeźby i innych staro - 
iytnych zabytków. WrocJaw, Kom, 1820, 
w 8ce, str. 288 i XII. 1 1 zip. 

MORITZ Maurycy (ksiądz)- Odpowiedź na 
list Jana Ronge(go), przełożona na język pol- 
ski przez X- K. P. Kraków, druk St. Giesz- 
kowskiego, 1846, w 8ce, str. 29. -4- + + 

Moriott, patrz: Baudon; Dzierżon. 

Moroflcelil Piotr, obacz: Pellico 8. 

Moraoi Jan (kardynał, urodź. 1509 f 1580), 
obacz: Relacye Arcybiskupów. 

M0RO8ZKIN T. O znaczenii imieni Rossów 
i Sławian. Moskwa, 1840. 1 rub. 

■•rtwa zaraza, obacz: Czetyridn; Dworza- ^ MOROWSKI. Das erste Stasimon ans £uri- 
id. Iphigenia in Tauris, ubersetzt und erklart. 
W Programie Gymn. Tamows., 1853), w 4ce, 
iłr. 26. 

■irazawlcz Rofin, obacz: Rappaport Z. 

Maraz Aleks, (paeudonym), obacz: Hoazow* 
•fci Aleka. 

MOROZEWICZ KaKkst (arodz. 1799 f 1 Kwie- 
tam 1874). Lettre d' un Polonais k MM. les 
Mrea et les Dóputóa de la France suiyie de 
ffn terite sayoir: 1) De V ótat actnel de 
uFoIogne; 2) Debats de la chambre des com* 
Uaes da 9. Juillet 1833, sur la motion de 
Xt E. FerguBBon. (Jest to przedstawienie 
M stropy Towarzystwa literackiego, późniój 
Wiaawiane corocznie w czasie otwarcia Izb, 
P^^Tfr: Qoelques mots sur la question polo- , Paris, impr. H. Fournier, 1888, w 8ce, 
•Ir. 9, 18 i 78. 1 frank. 

«— Manifestation des Anglais en faveur de 
iaaaoae polonaise en 1837. Paris. 

— Memoire shr V ótat actuel de la rśpu- 
■%la de Cracoyie. Paris, 1836, w 8ce. 

^-- <)aeetion (La) polonaise devant les Cham- 
jwa. Lettrea addressees k MM. les pairs et 
a^KlŁ, lea Dćputes de la France, en 1844, 
^ 46, 47 et 48. Paris, 1863, w 8ce. 1 frank. 
.^ Obaoi : Fradro (Śluby panieńskie) ; MatS. MOROZEWICZ Stanisław. Dawno juź temu, 

obrazek, wierszem skreślił Lui>liu, druk 

Kossakowskiego, 1866, w 8ce, ctr. 24. 16 kop. 

— Mechanik wiejski. Zeszyt I. Narzędzia 
rzemieślnicze pneumatyczne. Warszawa, 1870, 
w 8ce, str. 8 i 2 ryciny. 40 kop. 

(Morozowicz.) Grundzuge der Astronomie 
und mathematiachen Geographie. PopuUr dar- 

ffcstellt von Lieutenant im konigl. 40ten 
nfanterie-Regiment. Berlin, Mylins^she Yer- 
lagshandlung, 1848, w 8ce, str. 170, 6 tabl. 
z figur. 25 8gr. + + + 

MORRIS 0. Pamiętnik Ojca Gerard, wydany 

przez Z angielskiego. Warszawa, druk 

Czerwińskiego i Spółki, 1873, w 8ce, kart 2. 
str. 222 i karta 1. 

— Obacz: Jackowski. 

MORSKA Magdalena z hr. DZIEDUSZYCKICH 

(t 1847). Zbiór rysunków wyobrażających cel- 
niejsze budynki wsi Zarzecza, w obwodzie 
Przemyskim leżącej, częścią z natury zdjętej, 
częścią uprojektowanój z opisem budownictwa 
wiejskiego, w sposobie holenderskim i angiel- 
skim, i ogólnemi myślami o przyozdobieniu 
siedlisk wiejskich. Wiedeń, w drukarni wdowy 
Straussa, 1836, w 4ce, str. 46 i rycin kolo- 
rowanych 51 (odbito 50 egzemplarzy). 

MORSKI Tadeusz (hr., urodź. 1752 f 1825). 

Lettre de M. le comte a M. 1' Abbe de 

Pradt ex-ArcheT^ue de Melines cidevant 
chevalier de V ordre de la Reunion de Hol- 
lande et ambassadeur de France a la conr 
de Varsovie. Yarsoyie, 10. Septembr. 1815, 
w 4ce, str. 6. 

— Toż. Paris, Pelicier, 1816, w 8ce, str. 
16. 50 centim. 

,«?:: ^*^*; Leipzig, chez G. A. Grieshammer, 
1816, w 8oe, str. 16. + 

MORSZTYN Andrzej (mylnie Zbigniew). Poe- 
zye Zbigniewa Morsztyna, ze starego ręko- 
pismu pierwszy ras staraniem prywatnem 
(Komierowskiego ) wydane. Poznań, Nowa 
Księgarnia, 1844, w 8ce, str. XXIV i 174. 
6 złp. + 

— Póezye (niewydane), objaśnił wstępem 
i uwagami Władysław Seredyński. (Osobne 
odbicie z Rozpraw Wydziału fiiJologicznego 
w 25 egzemplarzach). Kraków, druk Uniwer- 
sytetu, 1874, w 8ce, karta 1, str. 144. + 

-- Ob. Małecki A.; MecharzyńskI K.; Sla- 
mieński L; Tasso. 

Morsztynowa z Wielopolskich, obacz: Łań- 
cucki L W. 

Monis T., obacz: Limanowski. 

Morwa, obacz: Hodowanie (1856); Kozubow- 
8kl A. (1861): Krzeczunowicz W. (1859); Kuhn 
rr. (1859); Kwiatek (1870); Sposoby (1861); 

— O hodowaniu morw. Warszawa, nakła- 
dem i staraniem Spółki jedwabniczej, druk 
Gazety codziennój, 1866, w 8ce, str. 15. 

22 \ 170 MORZ& - MOŚCICKI. II MORZE Franciszek (t 1852). O wphrwie pra- 
wodawstwa rzymskiego na polskie i litewskie, 
rozprawa. (Dziennik warszawski, 1826, Tom 
IV. i V.) 

Morze i jego zjawiska. Obrazki i opisy dla 
dzieci. Lwów, K. Wild, 1870, w 8ce, str. 76 
i II. 25 cent. + 

Morza przy- i odpływ, obaot : Bronikowski A. 

Morzkowsica Walorya i Maletskicb, obacz: 
Maronne. 

(Morzkowska). Wiersz weselny Maryannie 
Morzkowskiój i Józefowi Wielowiejskiemn , 
Szambelanowi, w 4oe. 15 grp. 

Morzkowski Józef, obacz: Potri. 

MORZKOWSKI Michał. Wspomnienia spodró- 
Ły w Północnych Niemczech, przez War- 
szawa, druk J. Ungra, 1856, w 8oe, itr. 87 
i kart 3. 75 kop.; inił. 80 kop. 

MORZYCKI A. M. (MORA A. M.) FundamenU 
badowy spółecznój, zastosowane do naroda 
polskiego, skreślił A. M. Mora. Dział L i II. 
Poznań, nakład i drak Stefańskiego, 1852 — 
53, w 8ce, str. 249 i 328. 2 tal. 20 sgr. + + + 

— Odpowiedź ze strony Antoniego Morsyo- 
kiego, właściciela dóbr Brzesno, na tkaia^ 
Mikołaja i Jadwigi a Cieleckich , hrabiów 
Górowskich, Warszawa, druk Gazety polskiój, 
1864, fol., str. 36. 

^ Obacz: Radgowski A. 

— Dawna Polska jako naród i jako pań- 
stwo. (Dzieje początkowe). Warszawa, autor, 
na dochód Towarzystwa naukowego krakow- 
skiego, 1858, w 8ce, str. 172. 9 złp. -i- 

— Polska jako naród i jako państwo, jój 
posłannictwo w organizmie świata ludzkości. 
Wyjątek z fundamentów budowy spółeoznój. 
Wydanie drugie pomnożone. Poznań, Żupan- 
ski, 1859, w 8ce. 25 sgr. 

— Rys grammatyki języka polskiego. War- 
szawa, autor, druk 8. Orgelbranda, 1857, 
w 8ce, str. 382. 2 mb. + 4 + 

— Sprawa przeciwko małłonkom Gurow- 
skim i Bogusławskiemu. Warszawa, druk J. 
Jaworskiego, 1863, fol., str. 28. 

— Uwagi nad systematem Fizjologii po- 
wszechnej, przez Józefa Supińskiego ałoio- 
nym. Poznań, Żupański, 1868, w 8ce, str. 55. 
8 sgr. + + + 

— O własności. Poznań, Ste&ński, 1849, 
w 8ce, str. III i 98. 15 sgr. + + + 

— Obacz: Wołowski H. 
Mosaisclie Opfer, obacz: Hoff (1845). 

MOSBACH Aogust Bolesław Chrobry, przez 

Poznań, nakład J. K. Żnpańskiego, drak 

J. Kraszewskiego w Poznania (Dr. W. Żebiń- 
ski), 1871, w 8ce, str. 28. 7'/, sgr. + 

— Ueber die Gefangnehmung eto. (Odbitka 
z Sohlesische Jahresberichte). (?) 

— Ueber Godyslaw Paul, einen polnischen 
Chronisten des XIII. Jahrhunderts. Inangoral- Disserlation der phtlosophisohen FaouK&t etc. 
Jena, Druok yon W. Rata, 1872, w 8ce, str. 
87. + 

^ Godysław-Paweł, dwóch imion, dziejo- 
pisarz łacińsko - polski wieku XIII. Lwów, 
Wild w Komisie, druk £. Winiarza, 1867, 
w 8oe, str. 90. 1 złr. + 

— Kilka kart z dziejów aastryaoko-ssląsko- 
polskich, mianowicie za Zygmonta III., prses 

(Przedruk z Roczników Towarzystwa przy- 

iaoiół nauk poznańskiego). Poznań, czcionkami 
N. Kamieńskiego i Spółki, nakładem Towa- 
rzystwa przyjaciół nauk, 1869, w 8ce, 1 karta 
nieliczb. i str. 72, omyłek 1 karta nieliotb. 

— Piotr, syn Włodzimirza, sławny dostoj- 
nik Polski wieku XII. i Kronika opowiadaj|oa 
dzieje Piotrowo. Ostrów, J. Priebatsch, 1865, 
w 8ce, str. 139. 27 sgr. + 

— Początki Unii lubelskiei. Poznań, nakład 
J. K. Żupańskiego, druk M. Marxa, 1872, 
w 8ce, str. 169. 1 tal, + -ł- + 

— Dwa poselstwa do Polski przez Szlęza- 
ków odprawione w latach 1611 i 1620. Poznań, 
w komisie K. £. Kasprowicza w Lipsko, 1868, 
w 8ee, str. 131. 20 sgr. + 

— Serdeczna przemowa do Pana Juliana 
Bartoszewicza. Wrocław, H. Storch i Spółka, 
1861, w 8oe, str. 36. (Z okazyi nagany prze- 
kładu Klimakterów). 7'/, sgr. + 

— Przyczynki do dziejów polskioh, z Arehi- 

wnm miasta Wrocławia zebrał Ostrów 

i Poznań, nakładem Towarzystwa przyjaciół 
nauk poznańskiego, w Księgami J. Pnebat- 
scha, czcionkami Storcha, 1860, w 8ce, str. 
194. 1 mb. 50 kop. + -i- + 

— Die Wahl des el^ahrigen polnischen 
Prinzen Carl Ferdinand zum msohof yon Bre- 
slau 1625, Ton»... Breslaa, Verlaff des Mas 
Matzer, Buchdmokerei des F. W. Jnngfer, 
1871, w 8ce, str. 5L 10 sgr. + 

— Wiadomości do dziąjów polskich, t Archi- 
wam Prowincyi Ssifzki^' zebrał..... Ostrów, 
autor J. Priebatsch, druk Storcha w Wrocła- 
wiu, 1860, w 8oe, str. Ł i 403. 2 mb. 40 kop. + 

— Obaoz: Kooliowskl Woapaiyan; Łufcaszosr- 
ski J. 

M08CH K. F. (Dr.). Wody mineralne Ssl%- 
skie i Hrabstwa Olaokiego, tłómaosone przez 
Al. Knssańskiego, zprzyłącseniem opisa Krze- 
szowic. Wrocław, Kom, 1821, w Sce, st^ XII| 
448 i 12 rycin. 6 złp. -f -ł- + 

M08CHK0WSKI B. Keine Sftnde. Etn apo- 
logisch-historisches Gedicht. Krakau, Druok 
Ton Budweiser, 1870, w 8ce, kart 16. (Ci^a 
ksi%łka pó iydowskn). + 

MOŚCICKI Adam Hieronim (urodź. 1825). De 
Pneumonia. Dissertatio inauguralis. Berolini, 
typ. Schlesingrer, 1852, w 8ce, str. 55. + 

Moioioki Molohlor, obaoz: OsaofińskI J. 

Matcoa (Congrda, 1867), obacs: lOacsko J. MOSELKY - MOSTOWSKA. 171 NOSELfY J. Boatyą w swojóm pravie ccyli 
dmga strona w kwestyi tnreokiej. Tłómaoie- 
nie z Angielskiego, Warszawa, Natanson, 1854, 
w 12ce, sir. 75. 30 kop. 

MOSEN JoliMt. Die letzten Zehn Yom IV. 
Begimenta bel ihrem Uebergang dber die 
prtossisohe Grense im Herbsta dat Jahres 
1832, (Fdr Singstimme und Pianoforte). Fuhrt, 
Kwn, 1832, w 8oe, str. 4. + + 

Mosaiithal, obaca: JasMtki J. 

MOSENTHAL Salomon Homwmi (nrods. 1821). 
Treść dramata w 4 aktach, pod l^t. Debora, 

moi Warssawa, nakład i druk Józefa 

bngra, 1858, w 12ce, str. 117. 30 kop.; snii. 
16 kop. •(- 

II08ER Jan (Naoselnik powiatowy) i WYRO- 
BI8Z Jfoef (Aktuarynsf powiatowy). Termi- 
nologia prawno-poHtycma w języku niemiec- 
kim 1 polskim wypracowana do podręcznego 
uiytira praez Juridisch-poHtische Termi- 
nologie io dentscber und polnischer Sprache. 
Kraków, Juliusz Wildt, druk Wywiałkow- 
skiego, 1861, w 8ce, str. 244 i kart 2. (Nakład 
1000 egzemplarzy). 2 zip. -f 

• 

MOSER Tiwodor. Sfttze aus allen Zweigen 
der Becbta> und Staatswissenschaften. iCra- 
kaa* Dmck der OniTersitat, 1867, w 8ce, str. 

a + 

II08E8 B«ii AbraNm. Ołos ludu izraelskiego 
do prawdziwych Chrzeician polskicb przeciw 
&lsaywYm ich politykom, a okazyi projektów 
ka zgubie tegoi ludu rozrzuconych między 

Stany Sejmując ^ Warszowic, przez 

ducnowneffo synagogi Ł. R. Warszawo, w dru- 
k«mi Łowiekiój, 1818, w 8o6, str. 48. 2 zip. 4 

— Obaes: Żyd nie Żyd. 

WSING (llOSSim) GotfHed Honrfk. Andeu- 
timgen ftber die Anwendung una heilsame 
WiHrong der medicinischen Dampf-Bftder. 
Kodb eigenen aus yielf&ltiffer Beobachtung 
goocbópften Erfahmngen. Łemberg, Druck 
von P. Piller, 1838, w 8ce, str. 30. 15 kr. + 

— Dieoertatio iaauąuralio medica de Metror- 
liogia in genere et in spocie, quam oubaut- 
tift^^ Polonus Sandominensis. Wien, Druck 
fOB Hayknl, 1821, w 8oe, str. 9a -i- 

— Obacz: Torooiowicz. 

■ookala w Pokeo, obaca: Witwiokl Stofan. 

BooktH trzech, obacz: C W. K. (Anczyc 
Władyolaw). 

Ibokorsawoki Hliroalm, obacz : OoooliAski J. 

MSKOWA. Discours de M. de la Moskowa. 
d. p. (Moselle) dans la discnssion du 
glaóral des dóponseo d. 1850 Ch. 
, oecouro auz refbgiós. Paris, typ. 
roocko, 1850, w 800, str. 8. 

MiKOWICZ HANOWERSKI Natan. Opis bun- 
Um alonaińskichi, z dzieła..... mieszkańca mia- 
Ai2aitaria wydanego r. 1653 w W^ocyL 
Przekład Abraohama Sterna. (Pamiętnik war- 
szawski 1823, Tom XI.) 

(Moskwa). Obraz spalenia i zrabowania 
Moskwy przez Francuzów w miesiącu Wrze- 
śniu 1812 r., oryginalnie po niemiecku przez 
pewnego oczywistego świadka napisany, a do- 

Sióro na polski język przełożony, z planem 
[oskwy i kupersztychem. Wilno, 1814, w 8ce. 

— Odwrói Francuzów z Moskwa do Nie- 
mna w r. 1812. Z francuskiego. Wilno, 1812, 
w 8ce. 20 grp. 

— Reporte (the) of a bloudie and terrible 
Massacre in the Gitty of Mosco. Obacz: Rouo- 
sol Wii. 

— Więcój ob. Cuolicki (Rządy na Litwie) ; 
Fusil (Pożar); Gordon (Pamiętniki, 1811); 
JasioAciyk (Niewola); Marchocki M. (Wojna); 
Pfelgrzymowaki El. (1600): Rouosel (Rzeź, 1606); 
Samoiłow (Gubernia); Sapieha J. P. (1861); 
Sawatzkiowiei ; SiemioAoki Wł. (nad Dunajem). 

M0S8Ć J. M. (MOJŻESZ, f 1825). Sztuką 
podobania się. Dzieło pici piękn^' poświę- 
cone. Z francuzkiego pana L' Ami. Wrocław, 
Kom, 1824, w 12ce, str. YIII i 208, z ryciną. 
5 zip. 

~ Obacz: Pradel. 

MOSOOCZY C. Fryd. (Nobilis Galicianus). 
Dissertatio inauguralis medico - practica de 
ohlorosi. Wiedeń, druk wdowy Pichlera, 1836, 
w 8ce, str. 18 i 2. 

Moat, obacz: Janmind (Budowa); Kolberg W. 
(Projekt); Panoer F. (żelazne); Rosenblum; 
Sokolnioki M.; Zobrawski T. (wiszący). 

MOSTOWSKA Anna Olimpia z Ksiąiąt Radii- 
wiłłów. Astolda Księiniczka ze krwi Pale- 
mona, pierwszego Księcia Litewskiego, cz}*li 
Nieszczęśliwe skutki namiętności, powieść ory- 
ginalna z historyi Litewskiój. Tomów II. 
Wilno, Zawadzki, 1807, w 8ce; Tom I, str..,.; 
Tom II, str. 278. 3 zip. + 

— Matylda i Danillo, powieść Żmndzka, 

oryginalnie napisana przez Wilno, 1806, 

w 12ce. 2 zip. 20 gr. 

— Moje rozrywki, przez Tom I-7III. 

YI. Części. (Tom I. zawiera: Strach w za- 
meczku; Posąg isalamaiłdra. Tom II: Matylda 
i Danillo: Cudownpr Szafir. Tom III: Zamek 
Koniecpol skich ; Nie zawsze tak się czyni, jak 
się mówi). Wilno , nakład i druk Józefa 
Zawadzkiego, Uniwers. Imper. typogr., 1806, 
w 8ce; Część I, str. 55; Część II, str. 151; 
Część III, str. 76: Część IV, str. 106; Część 
y, str. 160 ; Część Yl, str. 106. i mb. 80 kop. + 

— Strach w Zamczysku, powieść prawdziwa, 
przez Wilno, 1806, w Soe. 

— Patrz: Mole rozrywki (str. 55). 

— Zabawki w opocaynko, przez Kaszte- 
lanowa Racica. Zawiera w s<^ie : 1) Pokuta, 
powieść polska. 2) Historya filozoficzna; Adela, 
powieść moralna; 3) Sen; 4) Miłość i Psy- 
che, powieść mitologiczna; 5) Lewita a £fra- iL i « 172 MOSTOWSKI - MOSZCZAŃSKI. im, powieść Israehka. Wilno, w drukarni dya- 
cezalnój, 1809, w 8ce, kart 4, str. 252. 6 złp. + 

— Zamek Koniecpolskieh , powieść mska 

oryginalna, prsez Wilno, 1806, w 8oe, 

str. 160. 46 kr. 

— Patrz: Mojo rozrywki. 

— > Nie zawsze tak si^ czyni, jak się mówi, 
powieść białoruska przez stóletni§ damę, opo- 

wiadana przez Wilno , nakład i druk 

Zawadzkiego, 1806, w 8ce, kart 2, str. 105. + 

— Obacz : Genlis (Szafir) ; Wieltnd. 

MOSTOWSKI Adolf. Doktryna, komedya w 2 
aktach. Warszawa^ nakładem Gebethnera i 
Wolffa, w drukarni J. Ungra, 1872, w 8ce, 
str. 94. 30 kop. 

— Komedye oryginalne wierszem. Warsza- 
wa, 1871, w 8ce, str. 195. 75 kop. 

— Kwiaty i chwasty. III. Części. Żytomierz, 
nakład autora, 1866, w 8ce; Część I, str. 207. 

1 rub. ; zniż. 50 kop. 

— Dwa węzły, poezye. Żytomierz, 1867, 
w 8ce, str. Y i 178. 60 kop. 

MOSTOWSKI Artur Emil. Ezistet-il des 
engorgements de V uterus. Montpellier, Bóhm 
impr., 1850, w 4ce, str. 44. + 

MOSTOWSKI Józef (urodź. 1768 t 80 Marca 
1817) współwydawca Dziennika wileńskiego. 

MOSTOWSKI Tadeusz Antoni (hr., urodź. 

1766 1 1842). Diseours prononcć, par Mini- 

stre de V intćrieur et de la police du Roy- 
aume de Pologne k V ouvertore de la dietę 
le 27 Mars 1818. Yarsoyie, w 8ce. str. 70. 
(Jednego roku dwie edycye nieodmienne). 

2 złp. + 

— podobnież k V ouyerture de la di^te le 
18. September 1820. Yarscyic, w 8oe, str. 
40. -f 

— podobnież, le 18 Mai 1825. Warszawa, 
1825, w 8ce, str. 84. + 

— podobnież, le 28 Mai 1880. Yarsoyie, 
Glucksberg, w 8ce, str. 59. 1 złp. 

— Mowa Jaśnie Wielmożnego Ministra 

Spraw wewnętrznych i Policyi , miana na 
pierwszej Sessyi w Izbach zł§czonych dnia 
27 Marca 1818. Warszawa, w 8ce, str. 89. 
1 złp. + 

— Toż. na pierwszćj , Sessyi seimowćj w 
Izbach złączonych d. 13 Września 1820 r. 
Warszawa, w 8ce, str. 86. + 

— Toż, na pierwszćj Sessyi sejmów^ w 
Izbach złączonych d. 18 Maja 1825 r. War- 
szawa, 1825, w 8ce, str. 82. 7*/, sgr. + -f 

— Mowa..... Senat. Woj., Ministra Spraw 
i Policyi, miana na pierwszćj Sessyi sejmo- 
wej, w Izbach złączonych d. 28 Mina 1880 r. 
Warszawa, Ol&cksberg, str. 41 nielicsbow. 
20 sgr. 

— Przymćwienie się w Izbie poselskićj. 
Warszawa, 1825) fol., y, ark. — Rachunek z Administracyi funduszów 
Kommissyi rządowej Spraw wewnętrznych i 
Policyi, za rok 1818. Warszawa, 1818, fol. 

— Wybór pisarzów polskich. Wydawca 
Tadeusz Mostowski. Warszawa, 1803— 5, w8ce. 

(Składa się z Y. Oddziałów, z koperszty- 
chami, drukowanych literami Didota, które 
obejmują Tomów XXYI. i zawierają:) 1) Dzieła 
zupełne Adama Naruszewicza, 1803/5, w XV. 
Tomach, to jest : Historya polska, Tomów YI, 
na papierze francuzkim: Tom I, str. 503; 
Tom n, Btr. 474; Tom III, str. 406; Tom IV, 
str. 591 ; Tom Y, str. 286 i 224 ; Tom YI, 
str. 419; z 5 portr.; 108 złp. Poezye Naru- 
szewicza, Toniów II, 1805 r.; Tom I, str. 444; 
Tom U, str. 457: z portretem; 86 złp. Hbto- 
rya Karola Chodkiewicza, Tomów II ; Tom I, 
str. 449; Tom II, str. 408 ; z portretem; 86 złp. 
Tauryka i Podróż Stanisława Augusta, wraz 
z Głosem przy założeniu świątyni Opatrzno- 
ści, str. 540; 18 złp. Tacyta całego tłóma- 
ozenie, Tomów lY; Tom I, str. 56a; Tom II, 
str. 614; Tom III, str. 557; Tom IV, str. 84 
i 68; 60 złp. — 2) Poezye Jana Kochanow- 
skiego, Tomów II, 1808, str. 440, 86 złp. — 
8) Jozefa Szymanowskiego i Kajetana Węgier- 
skiego Poezye, 1808, str. 465, 18 złp. — 4) 
Tacyt, przez Kojałowicza i Gajusa Juliusza 
Cezara, o wojnie francuzkiej, przez Warąoo- 
kiego, str. 802, 18 zip. — 5) Kroniki polskie, 
przez Stanisława Orzechowskiego i Dzieje 
w Koronie polskićj za Zygmunta Augusta, 
przez OómicKiego, 1805, str. 482, 18 zip. — 
6) Juliana Niemcewicza Pisma różne, Tomów 
II, 1808; Tom I, str. 549; Tom II» str. 482; 
36 złp. — 7) Sielanki polskie z różnych J^sa- 
rzów zebrane, 1805, Zimorowicz, Gawiński, 
Szymonowicz, Wirgiliusz. 18 złp. ~ 8) Życia 
sławnych Polaków, Tomów III, 1806 ; Tom I, 
str. 496; Tom II, str. 461 ; Tom lU, str. 425; 
54 złp. Każdy z powyższych Tomów na papie- 
rze prenumeranckim koszŁcga po 24 złp.: na 
papierze welinowym po 80 złp. ; na zwykłym 
papierze Tom po lo złp., czyli za XXYl. 
Tomów 468 złp. 

— Wyrabianie cukru z bnraków sposobem 
domowym, podług rękoi>isma nadesłanego. 
Wydanie drugie przerobione i pomnożone 
rozprawą o małćj fabrykacyi cukro, napisaną 
przez Antoniego (Podolskiego?), prakt. patent 
fabryk we Francyi, w skutek ogłoszonego 
konkursu przez hr. Raczyńskiego uwieńczoną 
medalem złotymi z dodaniem o uprawie bura- 
ków podług najnowszych sposobów przez J. 
N. Kurowskiego. Warszawa. G. Ł. Gldcks- 
berg, druk Baryckiego, 1841, w 12ce, str. 
281. 10 złp. 

(Pierwsze wydanie. Tamże, 1886). 

MOSZCZAASKI Karol (t w Sierpniu 1869). 
Wody Iwonickie. Sprawozdanie z roku 1857. 
Kraków, czcionkami, drukami Czasu, 1857, 
w 8ce, str. 22. + + + 

— Toż, z roku 1858. Tamże, str. 22. + + 

— Toż, z r. 1859, w dee^str. 21. + -(- -i' i MOSZOZAŃSKI - MOSZYŃSKI. 173 — Toi, 2 rolni 1860, prses lekarza sdro- 

jowego. Kraków, druk Csasn, 1860, w 8ce, 
•tr. 20. + 

— Toi, z r. 1861, przez lekarza przy 

zdrojach. Kruków, druk Czasu, 1862, w 8ce, 
str. 17. -ł- + + 

~ Toż, z r. 1864. Kraków, druk Czasu, 
1864, w 8ce, sir. 16. + 

— Toż, z r. 1866. Kraków, druk Czaeu, 
1867, w 8ce, str. 16. + 

— To*, z r. 1867. Kraków, druk Czasu, 
w 8ce, itr. 16. -f 

MOSZCZAliiSKI M. Mowa przv obchodzie 
pogrzebowym Edwarda Morgenbessera, wy- 
chodźcy polskiego doia 24 Mąja. Lwów, 1848, 
w 8ce. 

MOSZCZEASKI a. F. Rozmowa Roźnieo- 
kiego z 2ydem we wsi Koblance nad Bugiem, 
Kr. 1, 2, 8. Warszawa, 1880, w 8ce. 

M0SZCZEŃ8KI Adam (urodź. 1742 t 1828). 
Pamiętnik do historyi polskiój w ostatnich 
czasach panowania Augusta III. i pierwszych 
Stanisława Poniatowslnego. Poznań, naUad 
Włodzimierza Platera, Żupański, czcionkami 
M. Zoeroa, 1858, w 8ce, str. 180. 6 złp. 

— Toiy wydanie drogie. Poznań, Żupański, 
1863, w 8ce, str. 180. + 

— Pamiętnik do historyi polskiój w osta- 
tnich latach panowania Augusta III. i Stani- 
sława Augusta, i Kosmowskiego pamiętnik 
(Ptoiętniki z XyIII. wieku, Tom IX.) Poznań, 
i. K. żupański, 1867, w 6ce, str. 180 i 100. 
1 taL + -f + 

llMicz«ń$ki J., obaoz: Prądzyński J. 

MOSZCZEASKI Ignacy. Mowa żałobna na 
pogrzebie śp. Faustyna Radońskiego, miana 

w Rogoźnie d. 21 Grudnia 1869 r, przez 

Pomań, 1870, w 8ce, str. 11. 

Mtszczeński Stanisław (urodź. 1734 f 1790), 
obacz: Troe Abraham. 

(Meszczyńskia) Trzecie sprawozdanie Komi- 
Mji dla przyjścia w pomoc nieletnim pannom 
Motioiyńakim w Bordeaux, od 1 Stycznia do 
1 Sierpnia 1842 (litogr. w Bordeaux), w 4ce, 
i kartiu -f 

mSZCCH Izaak Ben. Odpowiedź..... rabina 
Bmekiego, Abrahamowi Lizbońskiemu. Wil- 
aoy 1817, w 8ce. 

— Patrz: Pohl. 

■myiaey Jan Aug. L Fryderyk, obaoz : Bar- 
iMZMriez J. 

(PNssyiaka Anna). Uczucia i widzenia Polki 
w r. 1846. Kraków, 1848, w 8ce, str. 12. + 

"- Obaci: F. J. (1848). 

■••zyiafca Zofia z Remiazowakieh (t 1812), 
obMi: Mfciński J. 

IIMZYASKI Adalf. Zdania z umiejętności 
llWBiaBjoh i politycznych, których obrony się podejmuje Kraków, druk dni wersy tetu, 

1866, w 8ce, str. 6. + 

MOSZYŃSKI Antoni (urodź. 179.). Carminum 
manipulus, quem Domino Adamo Wojtkie- 
wicz Episcopo Minscensi , die sui in hanc 
Gathedram solennis ingressus nuncupat ao 
dicat. Yilnae, 1853, w 8ce, str. 12. 

— Kolęda dla dzieci na rok 1836. Wilno, 
druk Teofila Glucksberga, 1886, w 12ce, str. 
184. 6 złp. 

— Toż, na rok 1838. Tamże, w 12ce, str. 
153, z rycin%. 5 złp.; zniż. 2 zip. 20 gr. + 

— Toż, na rok 1840. Tamże, w 12ce, str. 
163, z rycin%. 5 złp. + 

— Toż, na rok 1841. Wilno, w 12ce. 4 złp. 

^ Kazanie w czasie uroczystego aktu instal* 
lacyi na Biskupa dyecezalnego Mińskiego, 
J W. X. Mateusza Lipskiego, orzedtóm Biskupa 
Aurepolitańskiego, Prałata Proboszcza Archi- 
katedry Mobile wskiój. Mińsk, w drukarni J. 
Stefanowicza, 1833, w 8ce, str. 19. + 

— Kazanie na pogrzebie Karola Bvlew- 
skiego, b. Podkomorzego Powiatu Pińskiego 
i Kawalera, miaoe w kościele Pińskim. War- 
szawa, druk J. Ungra, 1861, w 6ce, sir. 12. 

— Kazanie w czasie pogrzebu ś. p. Bole- 
sława Skirmunta, b. Marszałka Powiatu Piń- 
skiego, miane dnia 2 Marca 1817, w kościele 
parafialnym Pińskim, przez S. T. D., Kano- 
nika katedralnego Mińskiego, Dziekana i Pro- 
boszcza Pińskiego , Członka Towarzystwa 
naukowego krakowskiego. Warszawa, druk 
Gazety codziennój, 1858, w 8ce, str. 20. 

^ Kazanie na pogrzebie JW. Władysława 
Franciszka Czarneckiego, b. Chorążego W. 
Księstwa Litewskiego, rzeczywistego Radzcy 
Stanu, Orderów św. Stanisława i Orła Bia- 
łego Kawalera, miane w kościele Lubieszow- 
skim XX. Pijarów d. 14 Listopada 1828 r. 
Połock, druk XX. Pijarów, 1828, w 8ce, str. 
30. + 

— Kazanie na pogrzebie JW. W. Wojcie- 
cha rzeczywistego Radzcy Stanu i Marszałka 
Słonimdsiego Powiatu, i Józefy z domu Księ- 
żniczki Druckiój Lubeckiój Pusłowskich, mia- 
ne dnia drugiego żałobnego obchodu w ko- 
ściele parafialnym Olszewskim d. 12 Lipca 
1833. Wilno, druk J. Zawadzkiego, w 8ce, 
str. 39. + 

_ Łukasz Huebel, malarz. (Oddruk z Wize- 
runków). Wilno, Zawadzki, 1838, w 12ce, 
str. 16. + 

— Mowa w czasie żałobnego nabożeństwa 
za duszę ś. p. Aleksandra Bogórskiego, oby- 
watela Powiatu Kobryńskiego , miana dnia 
17 Września 1846 r., w kościele Lubieszow- 
skim XX. Pijarów, przez Wilno, w dru- 
kami T. Glucksberga, 1847, w 8ce, str. 28. 

— Mowa w czasie żałobnego obchodu za 
duszę ś. p. Nikodema Orzeszki, obywatela 
Powiatu Kobryńskiego, miana w kościele para- r 
I 

'I 174 MOSZYŃSKI - MOTTY. fialoym Brassewiokim. Wilno, dnik J. Zawads* 
kiego, 1S43, w Soe, str. 48. 

-* Mowa s powoda sgonu ś. p. Inacego 

hr. Plaiera, prsez Warszawa, w £rakarni 

Józefa Ungra, 1856, w 8ce, str. 22. 

— Odpowiedź na recenzyą dzieła: Wiersz 
Horacego o Sztuce rymotwórozój, przekłada- 
nia X. Antoniego Moszyńskiego, S. P. Wilno, 
druk J. Zawadzkiego, 1836, w Śce, str. 66. + 

— Wiadomość o rękopismach Oddziała teo- 
logicznego w Ces. pabl. Bibliotece w Peters- 
burgu. (Odbitka w 25 egzeropL, z Sprawo- 
zdania Wydziału filol. Akad.) Kraków, druk 
Uniwersytetu, 1874, w 8ce, str. Ul. + 

— Żywot Macieja Dogiela, z przydaniem 
wiadomości o sporze XX. Pijarów Wileńskich 
z Jezuitami Wileńskiemi, (roku 1728—1753). 

iOddruk z Wizerunków). Wilno, druk Zawadz- 
;iego, 1838, w 12ce, str. 78. + 

— Obaoz: Horacy; Muret. 

^ MOSZYŃSKI Julian Albin (orodz. 1809 f 1857). 
Podróż do Prus, Saksonii i Czech, odbyta 
w r. 1838—39. Tomów II. Wilno, R. Dąjen, 
druk Romma, 1844, w 8ce; Tom I, str. 290; 
Tom II, str. 296. 18 złp. 10 gr. + 

— Pierwsze zasady Sztuki poło&niezój, które 
do Dotrseb pocz%tkuj^ych w tó^ umiejętno- 
ści kobiet zastosował, a dla łatwieiszój nauki, 
przez pytania i odpowiedzi ułolyf..... Wilno, 
R. Rafałowicz, 1855, w Soe, str. XXI i 280, 
z 9 tabl. fig. na miedzi rytych. 13 złp. 10 gr. 

— Rady dla matek czyli Sposób utrz^a- 
nia zdrowia kobiety od narodzenia do poźnój 

starości, skreślił Dr. Medycyny. Wilno, 

nakład autora, a J. Zawadzkiego, 1850, w 12ce, 
str. XX i 650. 20 złp. + 

— Toż, wydanie drugie przerobione. Wilno, 
Rafałowicz, 1858, w Soe, str. XX i 591. 15 złp. 

— Tenotomia et Myotomia. Dissertatio inau- 
guralis chirurgica praotica, ąuam in Gaesar. 
Acad. medico- chirurg. Yilnens. ad asseąuen. 
Dris Medioinae, Jura et honor. publ. defen- 
det Yilnae, typ. J. Zawadzki, 1841, w 8ce. 

MOSZYŃSKI Piatr. Odezwa Komitetu nsU- 
nowionego do ływienia ubogich w Krakowie. 
Kraków, 1846 (ćwiartka). 

— Obacz: Czaadajew; Tolsta] A. K. 

Mot (un) sur la ąuestion polonaise en 1829. 
Paris, Ależ. Mesnier, impr. Daverger, 1832, 
w Soe, str. 26. + 

— (Demier) sur le Statut organique imposó 
k la Pologne, 1832. (Na łądanie a. Adama 
Czartoryskiego pisał Karol Hoffmann). Paris, 
1832, w 8ce, str. 14. + + 

— (On^lgnaa) sur la conduite de la Rossie 
k V egard de la Pologne. Paris, s. a., w 8ce. 

— (Oueląuea) sur V ótat actuel de la Polo- 

Sne, sous la domination russe, acoompagn^s 
e pi^oes justifioatives officielles. A messieiurt 
lec peirs et dóput^ de France (par Moroia- wioz Kai., Wołowski et Morawski Teodor.) 
Paris, impr. Guirandet, 1882, w 8ce, str. 23. -f 

— (Oueloues) en faveur des prosońts. Laa« 
sannę, 1836, w Soe. 

— (Ott«lgU68) sur le gouyemement actuel 
de la Poloąne. Aoót 1838, par un tómoin 
oculaire. Leipzig, allgemeine niederlandisohe 
Buchhandlunff, imprimerie de W. Haack I 
Leipzig, 1833, w Sce, a przodu 2 kart nie- 
liczbowanych i str. 28. 

— (Trois) aux manffeurs de Poloaats, par 
un indigeró, traduit de P allemand par H« 
de R. 8. Pans, 1861, w Sce, str. 8. 

— (Ou0l(|ue8) sur la qnestion polonaise, 
adressóes k Messieurs les dóputós oe France. 
Paris, impr. Cosson, 1837, w 4ce, str. 4. 4- -ł- 

— Toł. Tamże, 1838, w 4ce, str. 4. + + 

— Toż. Tamże, także, 1838, w 4€e, str. 4. 
(Innój osnowy, niż poprzedni). •«- + 

— Toż, les Pairs et Dśputós etc., 1839, 
w 4ce, str. 4. + + 

— Toż. Tamże, 1840, w 4ce, str. a + + 

— Ob. Ciarteryski A,; LtbeAaki (Custine); 
Małachowsici K. (sur Ramorino); Morawski t. 
(sur les Paysaas, 1838) +; ONzar N. (Slare, 
1846); Pologne; Polonaise; Ramorino (1882); 
8lavo (Olizar, 1846). 

Metts FenouSi obaoz: La Motle (Undina, 
1826). -I- 

Motiwt kodeksu (1811), obacz: P^alskl W. 

HOTTY Jan B. I. (urodź. 1790 1 1S55). Ksią- 
żeczka do nabożeństwa, na któr4j się modliła 
6w. Jadwiga, z rodu Królów polskich, podług 
pierwszego rękopismu, wraz a aałaozeniem 
naóladowania oryginału , wydana staraniem 
i nakładem Jana Motty, nauczyciela przy 
królews. C^ymnazyum Poznańskióm. Poznań, 
u wydawcy i u J. A. Munka, druk Deckera 
i Spółki, 1828, w 16ce, str. 186 i 24 kartek 
przerysn. + 

-^ Obaoz: Jadwiga św. 

— Łeitfaden zum Yortrage in der Botanik. 
Posen, 1829, w 8oe, str. 22. 5 sgr. 

— ŁeitfSEiden der Botanik, mit polnischer 
Terminologie. Posen, 1886. 10 sgr. 

— Muzeum historyi naturalnej i ondów 
stworzenia dla młodzieży, do użycia szkolBeg[0 
i domowego ćwiczenia. Dzieło ozdobione ryci- 
nami. Poznań, Pompejusz i Spółka, 1^0, 
w 4oe, str. 188, z XyI1I. tabl. rycin. 6 złp. 
20 gr. 

— To samo. Poznaii, T. Szerk, 1886, w 4ce, 
str. 188, z 12 rycinami. 6 złp. 20 gr. 

— Próois de V histoire de la litteratnre 
francaise a V usage des classes superieuret 
des Lycóes et de toutes les person nos, qm 
yeulent acquenr la connaisanse de la litte- 
rature francaise sans entrer dans de trop 
grand detaits, p Posen, 1824, w 8oe. 9 tip> 

— Pr^cis de V histoire de la Utterature 
francaise depuis son origine jueąu^a nos jours, M(OTTY) - MOWA. 175 •ODtesani des obser^ations 8iir le progrós et 
•ar le ceraotóre de la liUeratore dnrant les 
differentes epoqae8, des notioes sur les ourra- 
ges d' ao tr^ graDd nombre d' ćoriyains fran- 
oais, la biographie des autears les plus oele- 
breSf V indication des śditions les pląs bel* 
les oa le moins coateoses, oelle des iradao- 
tions polonaises eto. (Extrait des ouyrages 
des litterateurs francais le pląs celebres par 
.^ Posen, ches J. A. Munk, 1825, w 8ce, sir. 
XII i 891. 1 tal 5 sgr. + 

— Wstęp do historyi natoralndj, sawierają- 
ej w sobie wiadomości poprzednicze, podziały 
traech królestw natury i wykład wyrazów 
botanioinyoh, objaśnionych figarami, zasto- 
sowanych do potrzeby Szkół poznańskich, 
nrzei.^. naaczyciela przy król. Oymnazynm 
PosBańsktóm. Poznań, nakład J. A. Mnnka, 
1828, w 8ce, str. 46, z 4 tabl 2 złp. 15 gr. 

II(0TTY) J(an) IL Wojna o pannę, obrazek 
a małomiejskich stosunków W. X. Poznań- 
skiego^ skreślił I. M. Poznań, 1871, w 8ce, 
•tr. 186. 90 kop. 

MOTTY ■areelfi. De Fanno et Fauna, siye 
bona dea ejnsąoe mysteriis. Berolini, typis 
Fnedlenderianis, 1810, w 8ce. + 

— Obacz: Aristefanas (Chmary): Horamf: 
Wkfil (Bukoliki). 

— (Przekład Satyr Boalego w Programie 
gimnaayalnym Maiyi Magdaleny, 1857 r.) 

mmr mnm \ Cegielski Hi^paiit. oazeta 

polska codzienna (Organ Ligi polskiój). Uka- 
lala się 25 Marca 1848, zaś z końcem Czerwca 
1860 astała. Wydawca Cegielski H. i MoUy M., 
fcl., r. 1848 do Nru 158; Redaktor H. Cegiel- 
i|d; od Nru 159^182 Redaktor Motty M. 
Ptońa% druk W. Stefańskiego, fol. 

p tjy l , pismo peryodyćsue. Redaktor Wło- 
ttmierz Łnbecki. Wydawane tygodniowo od 
1 Marca, z rycinami. Warszawa, w drukami 
ntdowój. Rok L, Tomów III. Rok 1828-81, 
w 8ce, Tomów XII ; IV. Tomy na rok. Rok 
1838: Tom I, str. 168; Tom II, str. 190; Tom 
m, str. 193. Rok 1829: Tom I, str. 202; Tom 

5 str. 204 i rycin 12; Tom III, str. 196 i rycin 
; Tom IV, str. 148 i rycin 7. Rok 1830: 
Tom I, str. 98 i rycin 12; Tom II, str. 94 
4» 194; Tom III, od str. 195-208. Rok 1881 : 

^ Obaes: Klukowśk! (Nuty); Mech (Zbiór 
S^eayi); Mawlokl (Galicyi) ; ZebrawskI (Owady) ; 
immmM lóief (Na wi§zanie, 1848). 

MOTYLEWSKI P. (ksiądz). List pocieszenia 
Ay J. O. Księcia L. Sapiehy, z powodu śmierci 
JbgooóriKi w Wiedniu. Lwów, K. Wild, 1861, 
W Bc% str. 16. 

B H yff o a , obaos: Opis. 

MOLLART A. La lógalitó en Pologne depuis 
I818» (£xtrait de la Revue contemporaine). 
IWa, 1862, w 8ce. 2 franki. 

^ '^Beissitadee d' one socióte agricole en 
ttiąpn^. Paró, 1869, w 8ce. Mtnstier, obacz: Oemoustier (Listy). 

Mowa do Senatu Izby poselskiej, w 4ce, 
1 kartka. 24 grp. 

— kwiatów, zawierająca znaczenia symbo- 
liczne roślin, aegar i Knlendarz kwiatowy, 
mowę kwiatów wschodniii i t. p., tudzieś zbiór 
poezyi i we wstępie dzieje skrócone kwiatów, 
przez miłośnika kwiatów. Lwów, Milikowski, 
1841, w 8ce. 

— miana w czasie połotenia kamienia wę- 
gielnego w nowym Szpitalu wyznania Mojże- 
szowego w Warszawie, d. 24 Svwan (24go 
Czerwca) 5595. Wolny przekład z hebraj- 
skiego. Warszawa, 1885, w 8ce, kart niel. 2. 

— dnia 15 miesiąca Sierpnia 1801, w dzień 
obchodu uroczystości rolniczój w Mińkowcach 
miana. Bez w. m., w 4ce, str. 8. + 

— miana przy otwarciu Q w Krakowie na 
przywrócenie danój Q św. Jana, pod osobnym 
tytułem: „Przesąd zwyciężony na Wschodzie 
krakowskim.^ Kraków, 1810, w 8ce, str. 23. + + 

— pogrzebowa podczas obrzędu za duszę 
Karola Antoniewicza. Leszno, 1853, w 8ce, 
str. 27. + + 

— Obacz: Antoniewicz. 

— w czasie nabożeństwa za Stanisława 
Jachowicza. Warszawa, 1868. 4 + 

— Obacz: Jacbowicz. 

— ku uczczenia Jachowicza. Warszawa, 
1858. + + 

— Obacz: Jachowicz. 

— z powodu zejścia i tego świata, 1818. 
Obacz: Kośclnszkc. 

— na pogrzebie Łuszczewskiego, 1812 r. 
Obacz: Ducnncwski. 

— na nabożeństwie za Karolinę z Wodzie- 
kich Mycielską. Kraków, 1849. -»- -i- 

— Obacz: Skórkowski Alf. 

— przy spuszczaniu do grobu Rydzewskiej, 
1811. Obacz: Falkowski S. 

— do nawróconych i zapisanych w Towa- 
rzystwo Wstrzemięźliwości. Kraków, F. Baum- 
gurdten, b. w. r., w 8ce, str. 16. 10 grp. 

— pasterzów przy narodzenia Chrystuso- 
wóm. Kraków, b. w. r., w 24oe. 2 grp. + 

— Toż, w 12ce, str. 24. Tuzin 24 grp. 

— przy poświęceniu orłów pułku nowo 
uzbrojonego. B. w. m. i r. (180.). + 

— Więcój obacs : Autor (Błędy); B. J. (i języ- 
ki, 1872) ; Berndt (niemiecka w Poznańsaióm) ; 
DziałyńskI (Zabytek mowy polskiej); Hielke 
(Początek mów, 1858); Jezierski (Wiedza); 
Jocher A. (polska i fenicka); Język; Kapczyn- 
skl T.; Koźmian 8. (polska, poezya)^ Krzm- 
newski Adryan (Sławian, nazwy miejsc) ; MOI- 
ler Maks. (nmieiętn. języka); N. J. (miana 
w Ameryce); Purklnle (człowieka) ; Radziejów; 
Siestrzyiiski Jan (Teorya); SucheokI H. (staro- 
polska); ŚwIęelokI J. (Budowa, 1873); Uwagi 
(polska i francuska); (0) Widokaob. i^ 176 MOWĘ - MR. Mowę pogrzebowa ua cseść poległych, 1848, 
obacs: Bromboszcz. + 

Nowiński A. (pseudonym), obaoz: Kraoicici 
Ignacy. 

MOWITZ (tłómacz). Przyjaciel młodzi. Z nie- 
mieckiego przełożył Mowitz. Królewiec, 1845, 
w 8ce. 

— Obacz: Preuso A. E. ' 

Mownictwo, obacz: Czarlcowsici P.; Skrzy- 
piński P. 

Mowy na uroczystą inangaracy§ wybranego 
na rok 1873 Rektora c. k. Akademii techni- 
cznej, Dra Feliksa Strzeleckiego. Lwów, 1872, 
w 8ce, str. 21. + 4- + 

— przy installacyi Kuratora Jeneralnego 
Instytutów naukowych w Królestwie Polskióm, 
na dniu 19 Lipca 1828 r. odbytej, w 8ce, 
str. 66. 1 złp. + 

— dwie miane przy uroczystem otwarciu 
głównćj Kassy Oszczędności w Warszawie 
d. 21 Grudnia (2 Stycznia) 1848/4 r., poprze- 
dzone krótkim opisem tój uroczystości. War- 
szawa, w drukarni Stanisława Str§bskiego, 
1844, w 8ce, str. 20. 1 złp. 

(Zysk ze sprzedaży niniejszego pisma prze- 
znaczony jest na składko w głównój Kassie 
Oszczędności, na korzyść tego ze służących, 

i*ednej lub drugiej płci z miasta Warszawy, 
:tóry wykaże, że najdłnżój u jednych Pań- 
stwa służył.) 

(Mieści w sobie: a) Mowa przed otwarciem 
głownój Kassy Oszczędności, w kościele metro- 
politalnym Warszawskim, miana przez księ- 
dza Kotowskiego Nominata Sui&agana Łowic- 
kiego, od str. 6 do 11. — b) Mowa hr. Skarbka 
Prezesa Dyrekcyi Ubezpieczeń po odczytaniu 
Najwyższego Ukazu o nassach Oszczędności, 
od str. 12 do 20). 

— na posiedzeniu publicznym Banku pol- 
skiego w d. 24 Września 1880 r., z dołącze- 
niem rapportu Kommissyi utworzenia? długu 
krajowego do Najjaśniejszego Pana, oraz 
Reskrypta Ministra Sekretarza Stanu, jako 
też zdanie sprawy i obrazu czynności Banku 
za rok 1829, w 8ce, kart 11 i str. 47. 

— cztery miane w kościele, 1855 r. Obacz: 
Orzechowski Józef. + 

— miane w rocznicę rewolucyi polskiój 
d. 29 Listopada 1842 r. w Paryżu. (Bez tytułu, 
po polsku i po francuzku). Paryż i Wersal, 
1842, w 8ce, str. 24. 

— przy rozpoczęciu i zamknięciu teraźniej- 
szego Sejmu, miane przez N. Pana, tudzież 
Ministra Spraw wewnętrznych, Marszałka Sej- 
mu i Senatorów, z dodaniem projektu hr. Soł- 
tyka o pomniku wskrzesicielowi Polski, b. p. 
Aleksandrowi Liz dołączeniem listy Sena- 
torów, Posłów i Deputowanych tenże Sejm 
składających. , Warszawa, 1880, w 8ce. 

— na L Sejmie, za szczęśliwego panowania 
Najjaśniejszego Mikołaja L, Cesarsa Wsseoh Bossyi i Króla Polskiego, dnia 28 (i^a 1880 
miane. Warszawa, 1880, w 8ce, str. 67. 1 złp. 
15 gr. 

— sejmowe w r. 1825, przez różnych do 
Sejmu wchodzących miane, ku wyjaśnieniu 
stanu interesów kraju zebrane. Warszawa, 
1825, w 8ce, str. 886 i XyiIL 

— wyborne, z różnych polskich krasomów- 
ców i dziej opisów wyjęte, a ku sławie i pożyt- 
kowi Polaków, z przydatkami listów wydane 
r. P. 1759. Lublin, druk S. J., w 4ce, str. 2, 
291 i 12. 

— Edycya druga. Lublin, 1806, w 4ce. (Tak 
stoi w Browna: „Biblioteka Jezuitów,^ ale to 
pewnie mylne). 

— Ob. Bogusławski (i wiersze, 1801); Czar- 
toryski A. J.; Demostenea; Franciszek I.; Gra- 
bowski (installacyjne) ; Hołowiński (Pogrzeb.); 
Jarmusiewicz (do ludu, 1858); Kościuszko T. 
(Zbiór): Małeoki A. (sUropolskie) ; MęciMi 
(kaznodziejskie); Piotrewaki El.; Piramowicz 
(Pogrzeb.); Pohl (kaznodziejskie, 1809); Potooki 
Stanisław; Suwałki; Więćkiewiez J. (pasterskie, 
1816); Wymowa (Mechersyński Karol). 

Moycbo, obacz: Mojcbe. 

Mozaika, obacz: Gołębiowska M. (1841); Sie- 
mieński Lucyan (Powiastki, 1853). 

Mozaikowy serwis, obacz : Estreicher Alojzy. 

Mozart, obacz: Karasowaki M. 

Mozejewski Martynian (ksiądz Ręf.). Słowa 
prawdy, obacz niżej pod: MoiejeWski. 

MOZIN (ksiądz, urodź. 1769 f 1840). Choix 
de Dialogues francais, polonais et allemands. 
Auswahl polnischer, fi4inzosischer, dentscher 
Gesprftche. ^ Wybór rozmów polsko -fran- 
cuzko-niemieckich, dla drugiego wieku, przes 
czyli Dalszy ciąg małych rozmów dla 

fierwszego wieku. Lwów, nakładem K. B. 
faffa, 1814, w 8ce, str. 858 i X. 

— Obacz: Meidinger. 
Moznik, obacz: Mocnik. 
Moidieńska Esteila, obaoz: Yarin. 

MOŻDŻYASKI Feliks. Do Emigraoyi polskiei. 
Tours, dnia 12 Listopada 1852. Pary&, druk 
Bourgogne i Marti net, w 4ce, 1 karta. (Prze- 
ciw protestacyi Fel. Lubieńskiego w Orle 
BiiJym). h 

MOŻEiEWSKI Martynian (ksiądz Ref.). Słowa 
prawda o pijaństwie i trzeźwości, oraz rady 
i modlitwy dla trzeźwych. Płock, druk E. Pan- 
lego, 1864, w 8ce, str. 820. 

MR. St Sybilla czyli Zręczna wróżka, nau- 
czająca sposobu wróżenia, w 82-óch kartach, 
tak jasno, iź każdy w bardzo krótkim czasie, 
bez obcój pomocy sobie i drugim kabały cią- 
gnąć potran. Przedmiot ciekawości, rozi7wka 
dla smutnych, pociecha dla cierpiących i t. d. 
Z trzeciego w języku niemieckim poprawio- 
nego i pomnożonego wydania przełożył na 
język polski St Mr. Lwów, Piller i Spółka, 
1845, w I2ce, s 7 tabl. rycin. 2 zip. MRAZOWtCŻ — MROKGOYIltS. iW — Toi, ii kaidy w krótkim osadę Bobia 
i drogim kabały oi%goąć potrafi. Priedmiot 
oiekawoicł, rozrywka dla smotnyoh, pociecha 
dla derpifcych, doradca dla kochających i 
zakochanych. Z trzeciego w języku niemiec- 
kim poprawionego i pomnotonej^o wydania 
przełoiył St. Mr. Trzecie polskie wydanie. 
Lwów, Pillert 1853, w 12ce, str. VIII i 40, 
t 7 tabl. litogr. 

MRAZOWYCZ. Prawopis zławiMio mskaho 
jazyka, iigatąja iz hramatiki. Lwów, Instyt 
Stanropig., 1851, w 8ce, ztr. 18..+ 

MRlilAK Franciszek. QaaeBtione8 Homericae. 
An lliat et Odyszea opus nniuB ejuzdem aucto- 
ris esse poseont? (Program Oimnazynm Tar- 
nopolskiego, 1852). 

MROCZKOWSKI Edward Konattity (nrodz. 
1822 ł d. 18 Stycznia 1878). Ofiara chciwo- 
icL Powieść. Tomów II. Warszawa, druk 
Kaozanowakiego, 1848, w 12ce; Tom I, str. 
276; Tom II, str. 804. 

— Obacs: Baczyński E. 
Mraezkowski Józef, obacs: Tybnlios. 

MRONGOYIUS Celestyn (nrodz. 1764 f 1855). 
Abdmok (Wórtlicher) des dnrch Michael Pon* 
tanns ins Kaschnbische,, oder (wie er nennt) 
Slorenische ńbersetzten kleinen Katechismus 
Lntheri, mit einigen Anmerknngen begleitet. 
Siettin, bel F. H. Morin, 1828, w 8ce, str. 41. + 

— Ewangielie i lekcye (niedzielne i świe- 
tne), gdzieniegdzie przypiskami objaśnione. 
Z dodatkiem Agendy i Katechizmu, jako przy- 
dalek do Rocznika kazań. Drukowane w Gdań* 
^ r. 1806, przedąjne w Królewcu w Księ- 
garni Kikolowicza, w 8ce, str. 216. 4 złp. 

— Polnische Formenlehre, nebst Anleitung 
sam Uebersetzen ans dem Deutschen ins Pol- 
nische. I. Lieferung, welche die Deolinatio- 
nen begreifl. Kdnigsberg, 1811, w 8ce. 12 sgr. 

— Toi, edycya druga, z dodaniem: Ans 
dem Polnischen ins Deutsche. Kdnigsberg, 
1887, w Sce. 

** Polnische Grammatik. Edycya druga 
peamośona. Królewiec, 1805, w 8oe. 
(Pierwsze wydanie. Królewiec, 1794). 

— Ausfthrliche Grammatik der polnischen 
Sj^che, nebst einem besonderen Anhange, 
nut Uebnngsstucken zum Uebersetzen. Dritte 
Aasgabe. mnzig, Anhaltliche fiuchhandlnng; 
1887, w Soe, str. YIII i 884 : Anhang str. 142. 

— Anleitung zum Uebersetzen aus dem Pol- 
nischen ins Deutsche und aus Deutschen ins 
PMaische. Pólnisches Handbnch fur die Deut- 
sshen, die polnisch erlemen wollen. Kónigs- 
ksig, 1808, w 8ce. 

— Pólnisches Handbnch, bestehend ans ei- 
lir Sprachlehre, Łesebuoh und Worterbuch, 
1867, w 8ce. 5 sgr. 

.— Toft, aos einem Łesebuch| Worterbuch und einer Sprachlehre. Kdnigsberg, 1808, 
w 8ce, str. 244. 12 sgr. 
(Pierwsze wydanie. Królewiec, 1794). 

— Nauka chrześciańska, obejmująca wykład 
prawd religijnych w dokładnym Katechizmie, 
z załączeniem wypisów biblijnych, w pyta- 
niach i odpowiedziach. Z niemieckiego na 
język polski przełożona. Gdańsk, w drukarni 
Wedelskiój, w Komisie Księgarza B. Kaboja, 
1651, w 8ce, str. 164. 

— Pieśuioksiąg czyli Rancyonał Gdański, 
zamykający w sobie treśó i wybór pieśni 
nabożnych, z większój części starych, tak teraz 
wyporządzony, it moie obok prusko^polskiego, 
tudzież łącznie z > nowym pruskim pieśnio* 
księgiem przy nabożeństwie być używanym^ 
oraz modlitwami , kollektami i dogodnemi 
trzema rejestrami opatrzone. Gdańsk, druk 
D. £. F. Mdllera, 1808, w 8ce, str. 800 i 1 
arkusz na przodzie. + 

(Są tu i Psalmy J. Kochanowskiego). 

— Pólnisches Predigtenboch auf alle Sonn- 
und Festtage des ganzen Jahres. Kdnigsberg, 
1808, w 4ce. 1 tal. 18 sgr. 

— Słownik niemiecko • polski , krytycznie 
wypracowany. Dentsch -pólnisches Handwór- 
terbuch, nach Adelung und Linde bearbei- 
tet Yon..... II. B&nde. Kdnigsberg, 1828, w 4ce, 
str. VIII i 712. 27 złp. + 

— Dokładny niemiecko-polski słownik. Dru- 
gie pomnożone i poprawione wydanie. •* Aus- 
mhrliches , deutsch - pólnisches Worterbuch, 
herausffeffeben yon Prediger etc. Kdnigs- 
berg, Gebruder Borntrager, 1887, w 4oe, str. J; VIII, 758 i I. 26 złp. + + + 

~ Dokładny słownik polsko-niemieoki, kry- 
tycznie wypracowany. — Ausfóhrliches, pol- 
nisch-deutsches Worterbuch, kritisch bear- 

beitet von Kdnigsberg, im Verlage der 

Gebruder Borntr&ger. Danzig, gedruckt bel 
Louis Botzon, 1835, w 4ce, str. XIII, II, 670 
i 2. 27 złp. -ł- + + 

— Słownik dokładny , niemiecko - polski 
i polsko-niemieoki, krytycznie wypracowany 

przez Tom I. niemiecko-polski, w III. 

Zeszytach. Wydanie trzecie bardzo pomno - 
żonę i poprawione. Przegrzał i znacznie po- 
mnożył Dr. W. Wyszomierski. Kdnigsberg, 
Borntr&ger. 1858, w 4ce, str. VIII i 966. 
25 złp.; zniż. 2 mb. + 

— Śpiewnik dla użytku Ewaugielików. Kró- 
lewiec, 1851, w Sce. 

— Polnischer Wegweiser, oder yersuchta 
Analyse des Verbi, nebst Materialien zum 
Uebersetzen. Kdnigsberg, 1812, w Sce. 

— Toż, nebst Materialien zum Ueberset- 
zen aus dem Deutschen ins Polnische und 
einem deutsch - polnischen Kranierwaaren- 
Verzeichni8se. — Lekcye do tłómaczenia z 
języka niemieckiego na polski, z Słownicz- 
kiem. Królewiec, 1816, w Sce, str. 884. 1 tal. 
12 sgr. 

28 it tts Mrówka - ms2:a. ^ Polnlscber Wegweiser enthalteod eine 
nea yenachte Aufkl&rnng der polnischen 
SpracIdTormen nebst Mateiialien sam Ueber- 
Mtsen a«8 dem DeaUchea ina Polnitehe. — 
lleotor polski csyli Nowy sposób ii^twiaj%cy 
aaoko o foroMch mowy s lekcYami do prae- 
kladania a niemieokiego oa polskia i oa od- 
wtót Cz^i II. Gdańsk, 1838, w 8c6, atr. 282 
i 384. 

-^ Wybór niektórych piosnek naboinych, 
m^day któreroi się mieszczą i takie, eo a 

f powodu uroczystego obchodzenia nowego stó- 
eoia opiewać si^ mo^. Dla aiytka 2iborów 
polskich, a w szczególności Zboru aw. Ann^ 
\ 4w. Ducha w Gdaó^a. Gdańsk, druk gooki^ 
1^ dwie kolumny, w 8ce, str. 1^ Ka końca 
^cdpisai się C. C. Mrougowiua, kasnodziąja 
f olsai pray koaciele iw. Anny i lektor pol- 
skiego języka przy Gimnazyum akademicanem, 
tudzież Członek Wielebnego Laterańskiego 
Ministeryum w Gdańsku d. 2() Września 1800. 

— Zbiór kazań podwójnych na Niedziele 
i Święta uroczyste całego roku. Części II. 
Część I: Królewiec, 1884, w 4ce. — Część II. 
poa tytułem: „Postylla kościelna i domowa.^ 
króle wiec, 1885, w 4oe. 

— Obacz: Blera (Wierzby); Cebes; Epiktet 
(Rękoksiąg) ; Faust B. (Katechetyka zdrowia) ; 
Homer (Odysseia, w Przyjaciela ludu, 1848); 
Kant (O rełigii); Klonowrca (Flis); KaJMiofotit; 
Seran; Taofraat (Charaktery). 

Mrówka , czasopismo illnstrowane , wyda- 
wane co 10 dni. Redaktor Teofil Szumski. 
Od Nru 4 Redaktor Liberat Zajączkowski; 
od Nru 19 Redaktor Aug. L. Skerl; Nr. 1-y 
dnia 5 Stycznia 1869. Lwów, czcionkami H. 
Jaaieńskiego, 1869, w 4co, Nrów 87, str. 596. -f 

Mrdwka Ł. (pseudonyml, ob. Grajnert J. 

Nrśwka poznańska, obaca: Królikowaki J. F. 

(1821—2). 

Mrdwka Wawelu (czasopismo, 1869 — 70), 
obaoz: Witowaki K. 

mrOZIŃSKI Józef I. (urodź. 1784 f 1856). 
Oblężenie i obrona Saragossy w latach 1808 
i 1809, ze względem 8zczegó1niejszvm na czyn- 
ności korpusu polskiego. W^dał K. J. Turow- 
ski. (Bibl. Pohka, Oddział historyczny. Zeszyt 
128). Kraków, 1868* w 8ce, str. 94. 

(Pierwsze wydanie w Pamiętnika warszaw- 
akim, 1819 r.) + + ^ 

— Odpowiedź na umieszczoną w Gazaoie 
liter^kiej recenzyę dzieła pod tyt. Pierwaze 
zaaady Gramatyki języka polskiego. Warszawa, 
N. Glucksberg. 1824, w 8ce, str. 300 i nie- 
liczbowanych 8. 6 złp. 20 gr. 4 

— Zasady (Pierwsze) Gramat^rki jeżyka pol- 
•Ińego, przea..... Warszawa, druk N. Glnoks- 
ber^, 1822^ w 8ce, ntr. 97 i nieliczb. 1. 4 złp. 
IŁ gr. -I- + + 

— Toi. Lwów, Jabłoński, 1860, w 16ee, 
str. 78. 1 złp. 10 gr. -^ OkMa: Baaprawy. 

MROZIŃSKI Józef II. Kalendarz gospodarski 
czyli Konotatnik na wszystkie dnie roku 1863, 

ttłoźył Rok X. Poznań, L. Merzbach, 1869, 

w 12ce, str. 200 i 177. Oprawne w płótna 
26 sgr. 

~ Obacz: Rosó A. 

M(ROZOWICKI) Michar. Przed aebraniem 
Rady Państwa. Lwów, Wild w Komiaiei drak 
Winiarza, 1867, w Sce^ str. 8. 

MROZOWSKI JuUMtz Trtat (a Poznania). 
These pour le Doctorat en Medeoin. De Picture. 
Paris, Rigrnoux, 1847, w 4ce, atr. 82. 

MROZOWSKI Mzaf. Zbratni^oie, pi>i»Q PQ- 
święcone sprawie polskiój, wydawane stsra* 
niem Braci zjednoczonych. Wydawca Mro- 
zowski Józef, Redaktor Ludwik Królikowski. 
Paryj^, w Księgami Sławiański^j Impasse Royer 
Gollard, drak Maulde i Renon, 1848 fna drn- 
giój okładce rok 1847), w 8oe, atr. 17! 188. -t* 

Mściaławicz Dawid, obacz: iurawakl M. 

Maza polska, obaoz: Raklor; Rosa. 

— i processya iałobna. Warszawa, nakład 
XX. Missyooaray. 15 grp. 

— święta, jak adprawiami bywa w Koieiele 
Boiym, co znaczy i jak jej powinien słachaó 
pobotay Chrześoianin Katolik. KBł%ieezka 
do naboieńatwa z przydatkiem potrzebnych 
modlitw i świętych pieśni w czasie Mszy ś#. 
używanych, z dodatkiem aposob^ służenia do 
Mszy. Warszawa, M. Gh&cksberg, 1862, w 12ce, 
str. 156 i 4 spisu. ' 

— święta i Nowenna na cseść Piaatuna Jezu- 
sowego Oblubieńca N. Panny Maryi św. Jócefii, 
oraz nabozeńątwo i odpusty dla wszystkich, 
którzy się wpisali lab wpisać pragn% do Bra • 
ctwa Józefa świętego. Przez autora Ksj%£ki 
Szkaplerznej. Lvców, w drukami Zakłśdu 
narodów. Imienia Ossolińskich, 1864, w 12c6, 
str. II i 134, z obrazkiem. 2 złp. 

— dis kościołów Mrierakich do śpiewu w cza- 
sie Wielkiego Postu. Warszawa, druk Insty- 
tutu głuchoniemych i ociemniałych, 1872. 

— 8 objaśnieniem ubiom kapłańskiego do 
Mszy Św. aiywanego. Warszawa, Czerwiński 
i Spółka, 1872. 5 kop. 

— - w obrzędach wyjaśniona, obaoa: Sznidt 
ksiądz (1841^51). 

— święta. Książeczka dla nabołnyoh s modli- 
twami, zawierająca modlitwy poranne, wie- 
czorne, do Spowiedzi i Kommunii Św.. 'i:óins 
Litanie i t. p. Lwów, Piller, 1828. Oprawne 
20 kr. 

— po łacinie i po polska, jak j% Kapłan 
pray ołtarzu odprawia. Bochnia, Pisch, 1845, 
w 8ce. 12 grp. 

— Toż. Bochnia, druk i nakład W. Pisza, 
1858, w 12oe. 8 grp. 

~ Ofiara Oiara i Krwi Papskiej. Pieśni 
i hymny na kaidą część Mszy Św., z doda- 
nkaa poirzebnyoh objaśnień o aiaoiattln nsj- MSZALIK - MUCHLIŃSKI. ITi twiftMiSj OflarjF. WiW, w Komin« n ZliW»di- 
lat/gó^ 1650, w 16oe, ttr. XTII i •$. S ilp. 
M)gr. 

— Św., w czasie Wielkanocnym. Kraków, 
4nik Caaen, 1864, w Sces str. 4. -i- 

— Obaos: tecieiykt XIV. (Obrt^dki); Bro* 
MitU K. (Pietoi); C^ohen (1861); Dąbrow- 
M 0. (Wykład, 1B60); 6«lura (1868); €lora!- 
MS. (Słotenie) ; lanifzewski L (1843); Linori 
(1862); Obraz (1860); Otowtki H.(1869); Pina- 
■ent; Porządek; Schmidt X. (Wyjaśnienie, 1841 
— M); Spoadb; Usługa (1860). 

Mazalik polaki. Książka do aaboieństwa dla 
Ckrseścian Katolików. Wydanie nowe. Miko- 
łów, T. Newaeki, 1871, w 16ce, ttr. 604. 

— polski, zawierający w sobie: Modlitwy 
poranne, wieczorne, do Spowiedzi i Kommu- 
nii, tndsiei Msze i Nieszpory na wszystkie 
Niedziele i Uroczyetośei Chrystusa Pana, nąj- 
świ^taaój Panny, Świętych Pańskioli i przy- 
godne, omz Naboi^istwo na Wielki Tydzień, 
s dodianiem pieóai naboinyeh, w Kościele 
rzymsko • katolickim najczceciój u&ywanyeh. 
Warszawa, druk XX. Missyooarzy , 1858, 
w Jdce, str. Xn i 864. 10 zip. 

Mszał współ-kapłański. Gzęstochowa, 1848. 

— Obaez: KscbsmoM Marclii. 

^ najdawniejszy krakowski, obacz: Wisis* 
ftawtlri WWwy (Kalendarz). 

-^ rzrmski, dla niytku wiernych, obejmn- 
i|ey całoroczne nabożeństwo poranne. Kra- 
ków, dmk L. Paszkowskiego, 1874, w ]2ce, 
sir. XXVni, 1868, XI i rycina. 4 

•stały, obacz: Bandtkie J. 8. (z roku 1487) ; 
WiUsWassk CracoTiensia. 

■aeb wyt^ienie, obacz: Hermbstftdt. 

■oeba. Szkiee satyrycano • humorystyczne. 
Zeszytów XI. Warszawa, J. Kaafmann, 1870, 
w 4ce. Zesąyt po 26 kop. 

#aslMI , pisuM buBsorystyczne. Warszawa, 
BoUctor Zygnmnt Wójcicki, 1871. 

Maelia. Tygodnik humorystyczny illustro- 
waoy. Warszawa, nakład Kaufnianna, 1872, 
w lee, Nrów 62. Śrub 60 kop.; z przesyłka 
4 r^. 60 kop.; kwartalnie 1 złr. 26 cent. 

W końcu r. 1*874 pismo to przeszło na wła- 
satióTryzego współwłaiciciela drukarni Kury- 
era wsnzawskiego. 

Maeiia warszawska. Redaktor i wydauea 
ks» Bselewski P^ar. Warszawa, d. 1 Lutego 
lftl2, Kr. 1, w 4ce, kart 2. 

0Sti» wyseło wifcój, zakazano pismo) 

^Obscz: laniszewski ; Ksitrzswski (1868). 

||sdia«msd (Mschamned, urodź. 671 t^2), 
obftez: Madisnet Pisrsł (urodź. 1798 f dnia 28 
Omdiiia 1871). R^pis Filareta o Saraozwań- 
MSik i bezkrólewie W Rossyi po r. 1610. (Po 
Tmm0kay Moskwa, 1^87, w 4es. — Sbomik. M6skwl^ w drukami Uniwsr- 
syteokiój, 1866, w 4oe. 2 rab. 80 kop. 

(Jest to zbiór dokumentów do histoiyi pol- 
skiej i rossyjskiej, od 1893 do 1729. Obej- 
muje 221 dyplomów z Metryki litewskiej). 

-> Czast I: Statia Desiderata napeozato- 
bianaia w sboraikie Machano wa. Czast II: 
Probawlenie k eioy statie czto zełatelno dla 
Rnsekoy Istorti. 8. Peterabui^, 1870, w 8oe, 
str. XII i 160. 

— Autentyczne świadectwa o wzajemnych 
stosunkach pomiędzy Rossyą a Polską, szcze- 
gólniej za czasów Samozwańców w Rossyi, 
zebrane i wydane przez Pułkownika Qwmr* 

dyi (Obok tekst rossyjski). Takie tytał: 

^ramiętniki Xyi. wieku," t. j. świadectwa 
oryginalne, współczesne, o wzajemnych sto- 
sunkach Rossyi i Polski, szczególniój wcza- 
sach Samozwańców. -^ Pamiatniki XVI. ffoda, 
podliszczyja swideczelstwa o wzaimnych ot- 
noszeniach Rossyi i Polski preimuszczestwen- 
no wo wremia samozwannicew. Moskwa , 
w drukarni S. Seliwanowskiego, 1884, w 8ee, 
przedmowy 6 kart, str. 278, na welinowym 
papierze, z 8 przerysami. 4 mb.; zniż. 112 itp, 
+ -ł + 

(Właściwie jest to praca Milko wsldsgo , 
którą sobie Muchanów przywłaszczył). 

— Toi, z przedrakowanym tytułem, jako 
wydanie drugie. Wrocław, Zygmunt Schlettsr, 
1840, w 8ce. 12 złp. + -ł- 

— Szturm Pragi 1792 roka (po roesyjsku), 
z objaśnieniem przez Falooniego (po fran- 
cuzkn). Moekwa, 1886, w 4ce. 

— Obacz : ŻółkiSSrski 8t 

MUCHLlASKI Antoni (urodź. 1808). Chresto- 
matija Osmańska. (Po rossyjsku). Petersburg, 
1857. 

— Chrestomatya turecka mniejsza, wydana 
po turecku, pod tytuł.: „Przydatek do pra- 
wideł języka Osmańskiego. Petersburg, 1868. 

— Izsliedowanie o proizhożdenii i sosto- 
janii Litewskich Tatar. Petersburg, 1667, 
w 8ce, str. 70. 76 kop. 

— Listy Władysława IV. do Krzysztofa 
Radziwiłła, pisane 1612—1632 roku. Lwów, 
Igiel, 1867, w 8ce, str. 136. (Przedmowę do 
tego zbioru listów napisał Kraszewski J. I.) 
15 sgr. 

— Zarys ź.ycia Doktora Emila Kracmana. 
Lipsk, 1868, w 8oe, str. 7. 

— Zarys dziejów Krainy Teine^skfój (w Doi** 
nym Egipsie). Petersburg, druk B. M. Wolffa, 
1863, w 8ce, str. 25. 

~ Zdanie sprawy o Tatarach Litewskiekt 
przez jednego z tych Tatarów złocone Suł- 
tanowi Sulejmanowi w roku 1658. Z język4 
tureckiego przełożył, objaśnił i materyałami 
historycznemi uzupełnił A. Muchliński, Pro- 
fessor zwyczajny Literatury tureckiej w Cesar- 
skim 8. Petersbargskim Uniwersytecie. Z do- 
łączeniem tekstu tureckiego. (Oddruk Teki 180 MUCZKOWSKI. Wileóekić^', 1858). Wilno, 1868, w 8ce, ttr. 
187 i 24 litografowaDych tekstu tureckiego. + 

— ŹródłoBlowDik wyrazów, które przessły 
wprost czy pośrednio do naszój xnoi(ry z języ- 
ków wschodnich, tudziet mających zobopoln% 
analogia co do brzmienia lub znaczenia, 
s dołączeniem zbiorku wyrazów, przeniesio- 
nych z Polski do języka tureckiego, zebrał 
i objaśnił Antoni Muchliński, Professor zwy- 
czajny Literatury i języków wschodnich w 
Cesarskim 8. Petersburgskim Uniwersytecie. 
Petersburg, czcionkami ces. Akademii nauk, 
1858, w 8ce, str. YIII i 158. -i- -f ^ 

Mueikowaki Antoni (urodź. 1807 t 1852), 
obacz: Bartoszewicz J.; Gliszczyński M.-, Rzy- 
szczewski; Trippiin L. 

MUCZKOWSKI Józef (urodź 1795 f 1858). 
Bractwa Jezuickie i Akademickie w Krako- 
wie. (Odbitka z Dwutygodnika). Kraków, druk 
Uniwersytetu, 1845, w 8ce, str. 104. + -ł- + 

— Orammatyka języka polskiego, zebrana 
przez Poznań, nakład wydawcy, w Księ- 
gami J. A. Munka, druk Wilhelma Deckera 
1 Spółki, 1825, w 8ce, str. 229. ^ 

— Toi, wydanie drugie przerobione i po- 
mnożone. Kraków, druk Oieszkowskiego, 1836, 
w 8ce, str. VIII i 328. -f -h -h 

— Tot, wydanie trzecie przerobione i po- 
mnoione. Kraków, J. Wildt, 1849, w 8ce, str. 
VIII i 298. 1 złr. 15 kr. + -f + 

— Toż, wydanie IV. przerobione. Peters- 
burg, nakład i druk WolfifSei, 1860, w 8ce, 
str. 299 i VII. + + -h 

— Mała Orammatyka języka polskiego. Kra- 
ków, u J. WildU, 1849, w 8c6, str. VIII i 216. 
8 złp. -^ + -f- 

— Mała Oramatyka języka polskiego. Wyda- 
nie nowe, stereotypowe. Petersburg, nakład 
i druk B. M. Wolffa, 1860, w 8ce, str. X i 218. 

+ + + 

— Orammatyka praktyczna języka polskie- 
go, Oddział I. Kraków, druk Uniwersytetu, 
1848, w 8ce, str. IV i 76. 2 złp. + 

— Orammatyka polska. Warszawa, 1865, 
w 8ce. 7 złp. 

— Orammatyka polska praktyczna dla Szkół 
narodowych, według J. Muczkowskiego i in- 
nych,^ którzy niektóre szczegóły mmmaty* 
ozne jasno wyłożyli, napisana przez J. I. Szcze- 
pańskiego, Prof. publicznego. (Plagiat z Mucz- 
kowskiego). Lwów, Winiarz, 1850, w 8ce, 
str. 282. 8 słp. 6 gr. f 

— O Janach Łeopolitach w XVI. wieku 
śyjących i Bibliach Szarfenberąerowskich. 
(Oddruk s Dwutygodnika literackiego). Kra- 
ków, druk Uniwersytetu, 1845, w 8ce, str. 
40. -f 

— Dwie kaplice Jagiellońskie w Katedrze 
krakowskiój, opisał jOdbitka w 120 egzem- 
plarzach z Rocznika Towarzystwa naukow.). 
Kraków, czcionkami Czasu, 1859, w 8ce, str. 
79, z 4 lycinami. 4 -f -ł- — Mieszkania i postępowania uczniów kra- 
kowsldch w wiekach dawniejszych. Kraków, 
J. Czech, 1842, w 8ce, str. VI i 158. 6 słp. 
20 gr. + + -I- 

— Obrona Krakowa przeciw Szwedom w 
1655 roku. Ustęp historyczny s rękopismów. 
(Oddruk z Dodatku do Czasu 1858 r.). Kra- 
ków, nakład J. Wildta, 1858, w 8ce, str. 24. 
20 kr. + 

— Pauli Paulirini olim Paulus de Praga 
Yooitati, riginti artium mannscriptum librum, 
cujus codex membranaceus in Biolioteca Uni- 
yersitatis Jagellonicae Cracoviae assenratns 
TwardoTio yulgo tribuitur, descripsit yitam- 

qu6 anctoris a^jecit , accessit tabula lapidi 

incisa. CracoWae, 1885, w 8ce, str. 64. 2 złp. 
+ + -I- 

— Powieści z Starego i Nowej^o Testa- 
mentu, według Wulgaty tłómaczenia Wayka, 
« pytaniami, do każdój powieści stósownemi 
naukami i zdaniami biblijnemi, dla nżytku 
Szkół miejskich i wiejskich. Części II. Poznai, 
druk K. W. Mechwalda, 1820, w 8ce, str. XX, 
251 i 222, rycin 2. 6 złp. + 

— Toż, wydanie drugie przerobione. Poznań, 
nakładem i głoskami Deckera, 1831, w 8ce, 
str. 818 i 1 rycina, -f 

— Rękopisma Marcina Radymińskiego do 
dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego odno- 
szące się opisał, niektóre sprostowania, tudzież 
wiadomości bibliograficzno -historyczne przy- 
łączył Kraków, J. Czech, 1840, w 8oe, str. 

IV i 156, i miedzioryt. 6 słp. + 

— Statuta nec nbn liber promotionum phi- 
losophorum Ordinis in Uniyersitate studio- 
rum Jagellonica, ab anno 1402 ad an^num 

1849, edidit Kraków, nakład Towarzystwa 

naukowego, druk Uniwersytetu, 1849| w 8oe, 
str. 20, CCXL i 562. 6 złr. + 

— Rozmaitości historyczne i bibliografi- 
czne, napisał Prof. i Bibliot. Uniwenytetu 

Jagiell. (Osobne odbicie z Dwutygodnika lite- 
rackiego). Kraków, druk Uniwersytetu, 1845, 
w 8ce, str. 216. 5 złp. 

(Obejmuje: O przysłowiu: Siedzi, jak na 
niemieckióm kazaniu} Józef K. N. Bogucicki; 
O związku filantropijnym w Krakowie; Ber- 
nard z Lublina; Początek biczowania się 
w Polsce; Wal. Kucsborski; Bractwa Jezu- 
ickie; O Jansoh Łeopolitach; O Bibliach 
Szarfenbergerowskich). 

— Tenże tytuł: Zeszyt II. i III. Kraków, 
1850-1851, w 8ce. 

— Zeszyt II. obejmcge : Wiadomośó o ręko- 
pismach Historyi Długosza, jego Banderia 
Prutenorom, tudzież Insignia sen Clenodia 
Regni Poloniae. Kraków, 1850, w 8oe, str. 
III i 160, i 17 tablic. 8 złp. + 

— Zessyt III : Wiadomości o założeniu 
Uniwersytetu i Kollegium Władysławsko- 

Nowodworskiego w Krakowie, napisał 

Dodana wspominka o Mateussu s Itrakowa. 
MttCKE — Mt^LER. 161 Kraków, Osaoby 1861, w 8oe, tir. 164. 6 iłp. 
•ł + + 

— Wiadomość o sałoienia Uniwenytetu 
krakowskiego. Kraków, druk Uniwersyteta, 
1849, w 8cd, ttr. 108. 

— Wiadomość o Władysławsko-Nowodwor- 
■kićm Kollegiom czyli dzisieiszem Liceom 
iw. Anny w Krakowie. Kraków, drak Uni- 
werayieta, 1849, w 8c6, sir. 62. + 

— Pierwsze zasady Języka lacińskieą^o , 

wyda) (Przerobił Ottona Ścbolza). Kraków, 

czcionkami Józefa Czecha, 1882, w 8ce, kart 
2, itr. 182. + 

— Zbiór odcisków drzeworytów w różnych 
dziejach polskich w Xyiym i Xyn. wieka 
odbitych, a teraz w fiiblioteoe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zachowanych. (Tekst po pol- 
sku i po francnzku). Kraków, nakład Mncz- 
kowskiego, 1849, fol., str. 9, razem całego 
dzieła 171 ark., odbić drzeworytowych 2816. 
100 zip. + 

(Z całego nakłada wyratowano w czasie 
poiaro miasta 150 egzemplarzy). 

— Żywot Św. Wojciecha Arcybiskupa i 
M^zennika, z nwag^i nad podaniem Cze- 
chów, jakoby zwłoki jego w Pradze spoczy- 
wały. Napisał X. Piotr Pękalski. Kraków, 
autor, D. £. Friedlein, 1868, w 8ce, str. 188, 
a 2 rycinami. 8 złp. 4 

(Całe dzieło napisał Józef Muczkowski na 
tyczenie Kapituły Poznańskićj , wyręczając 
Pękalskiego za przyobiecanćm, ale nie dopeł- 
nionóm wynagrodzeniem). 

— Obaoz: AMraliua 86xtii8 Yletar; Długosz; 
Pwi tlB idnik (1846) ; lntfex jpraelectionum ; Mic- 
fciawlez A.; Szarzyński Sep; Winarzycki K. 
(Literatura czeska, 1884); Załuski J. (Biblio- 
teka poet). 

MOCKE E. Walenty Duyal czyli Jak osią- 
gB%6 szczacie własnemi siłami. Przekład 
a niemieckiego Br. Leśniewskiej. Warszawa, 
nakład i druk S. Orgelbranda, 1869, w 8ce, 
tt& 184. 4 złp. 

■OGGE Teodar (arodz. 1 806. f 1861). Afraja, 
ramans z niemieckiego. Przekład Gustawa 
Oaernickiego. Tom I. i II. Zeszyt I— VII. 
Kraków, nakład J. Wildta, druk Crasu, 1868, 
w See, atr. 762. 

(Caytalni domowój Sery a druga). 

■tltaelMwt Ludwika (pseudonym), obacz: 
Uuii Klara. 

MIEHLFELO Juliua. Un?ers^nt. Zwei Zeit- 
gaediiobten. (Finis Poloniae). Leipzig, 1864, 
w 8oe. 

MICLNAUSEN Jaaaab Jahanu Caatenolle. De 
aatimate th^fmico iniantum. Dissertatio inau- 

gnmlia medica etc., auctor Yaraovianus. 

utpŚM, 1887, w 8ce, str. 82. 

■KLLEIt Bas Rdschen, oder Bie sonder- 
lmv KrbachafL Eine wahre Oeschichte, wel- 
ak»iiaii Tor der Schlacbi bei Jena augetra- gen bat. Wanchau, Dnick and Yerlag Yon 
A. Liefeldt, 1868, w 8ce, str. 27. 

MOLLER. L' Allemand et le Polonais. Bru- 
zelles, 1866. 

MUELLER A. Jak powstały pierwsze istoty 
organiczne i jak z nich następnie wytwarzały 
się gatunki. Warszawa, nakład Spółki Wyda- 
wnictwa Warazawskiego, 1876. 16 kop. 

MUELLER BerthaMua (Posnaniensis, urodź. 
1847). Yindiciae Plutarcheae. Dissertatio inau* 
guralis philologica. Yratislayiae, typ. Grass, 
1869, w 8ce, str. II i 27. + 

MOLLER E. H. (Dr.). Pomoc Jaką w naffłych 
przypadkach nieść winni ai do przybycia 
lekarza cyrulicy , policyanci , , gminni urzę- 
dnicy i w ogóle ci wszyscy, których powo- 
łanie lub uczucie ludzkości zniewala do rato- 
wania nieszczęśliwych w pierwszej zaraz chwili. 
Na język polski przełołyf Dr. Matecki z Pozna- 
nia. Poznań, L. Merzbach, 1865. Jeden wielki 
arkusE z 6 drzeworytami 7'/, sgr. 

— Toi^ z polecenia rządowego napisała 
a na język polski przełożył Dr. Matecki 
z Poznania. Wydanie drugie. Poznań, L. 
Merzbach, 1869, w 12ce, s&. 20, z draewo- 
rytami w tekście. 7*/, zgr. 

MOLLER Eugeniusz. Młodość sławnych ludzi, 
tłómaczył Jan Chęciński. Warszawa, 1878, 
w 8ce, str. 886 w oprawie. 1 rub. 20 kop. 

MOLLER Franz. Mittheilungen flber eine 
Reise nach Grodno in den Białowescher- 
Wald und uber die Auerochsen. Wien, 1869, 
w 8ce. 

Mflller H., obacz : Molier. 

MOLLER J. Fizyka w streszczeniu opowie- 
dziana, spolszczył 8t. Kramsztyk. Warszawa, 
nakład M. Orgelbranda, w drukami Broch- 
mana w Lipsku, 1872, w 8ce, str. 48, z atla- 
sem obejmig^ym 10 tablic, z 466 figurami. 
1 rub. ; w płótnie angielskióm 1 rub. 40 kop. 

— Zasady Krystalografii, Dra Prof. Fizyki 

i Technologii Uniwersytetu Freibunkieeo 
w Breisgau. Przełożył i przypisami powięk- 
szył Mikołaj Ludwik Brunner, Student Ces. 
Król. Warszaws. Medyk. Chirurg. Akadem. 
Warszawa, Rafalski, 1868, w 8ce, str. 44, z 4 
tablicami zawierającemi 118 figur. 4 złp. 
16 gr. + + + 

MOLLER J. a. Gesetze und Anordnungen 
fór Mitglieder des k. stadt Theatera in Lem- 
berg, unter der Leitung J. A. M&ller. Lem- 
berg, 1826, w 4ce. 

MOLLER JahaRn. Elementara niemiecko-pol- 
ski i polsko -niemiecki .Brodnica, 1829. 26 cent. 

— Polnisch-dentsche Spraehlehra in geord* 
neten Denk- Sprech- und Schraibfibungen 
f^ Yolksschnlen zun&chst in Westpraussen. 
Eine Einleitung f&r Lehrer, polnisch spre- 
chende Kinder, naturgem&sa aur Kenntniaa 
des Deuttchen au fuhran. I. Lehrgang. FOr 182 Mt^LER-- MGNOBHEIMER. dte EłesMtititkiaiM. 0raiicl«DS, Bdrlift, 1894, 
w 8ce. »V,, taL 

MOLLER Jahann. Dsiejów powszećhfiyoh 
liniąg XXIV., z życiorysem i przypisami iłó- 
macza (Lacha Szyrmy). Zapowiedziano drok 
a Gl&cKsberga w Warszawie 1822 r., lecz nie 
wyszło). 

MOLLER f . C. laaMiea (Radca regencyjny 
w Bydgoszczy). Polonia, eine lirische Dicbtung 
in S (fes&ngen, von Johann Fr. 61&ck. Łeip- 
zig, 1832, w 8ce, sir. 24. 

— Fur Polen und Freibeit. Gegen Krug 
nnd die an die Gewalt Yerkauften. In Brie- 
ftn an Herm Professor Rrng in Leipzig, 

Ton Redactenr des „ Pallas. ** Altenbarg, 

Hoff-Bncb-Druckerei, 1882, w 8ce, str. 38. 
1 złp. + 

— Obacz: Mauritius Aotan (Jocbmus). 

MOIIar J., Kosaowski Józef i Gajewski Stani- 
sław Lean. Kopia Dziennika, obacz : Miller J. 

MOLLER Joaepli. Altnissische Oeschicbte 
naob Nestor mit Rocksioht anf Scblózers Rus- 
aiache Annalen. Berlin, 1842, w I2ce, str. 
224. + + + 

MUELLER K. L. M. Ladusky und Flonska. 
Eine polnische Familiengescnicbte. Ans dem 
Fransosischen yon K. Muller. Leipzig, bei 
TaucŁnitz, 1802, w 8ce, mit Kupfern. 4 tal. 

MUELLER Kajetan. Satze ans allen Zwei- 
ffen der Recbts* und Staatswissenschaften. 
Krakau , Unitersitats • Bnchdruckerei , 1868 , 
w 8ce, str. 7. + 

MOLLER Karol Ernest Chrystyan (Radca 
Dworu Króla polskiego, Nadleiny w Wilnie, 
w Gubernu Wileńskiej, t 1813 r.). Wuneche 
eines Patrioten und Cbristen zur Ausrottung 
des Strassenbettelns und zur Beforderung der 
Industrie u. s. w., durcb Errichtnu^ eines 
allgemeineu Arbeitsarmenbauses in Lithauen 
und Kurland. In Worte gefasst von Leip- 
zig, 1802, w 8ce, str. 46. 

MOLLER Karol {Dr., uródc. 1818). Świat 
roślinny. Dzieło poświceone miłośnikom przy- 
rody, spolszczył Hippolit Witowski. Tom I. 
Przygotowanie do podróiy. Kraków, Wyda- 
wnictwo dzieł tanich i pożytecznych, druk 
Czasu, 1867, w 8ce, str. YllI, 330 i 240, 200 
drzeworytów w tekście, a 4 osobne, według 
rysunków H. Lentmana i L. Hoffmanna. 4 złr. ; 
znti. na 2 złr. -f + + 

MOLLER Leopold (z Warszawy). Practical 
and theoreticaf grammar of the german Lan- 
guague for the use of schools by Leop. Mel- 
ler Maater of modem Languages in the 
madras College St. Andrews. Edinburg, Oli- 
yer et Boyd Tweeddale Court. London, Simp- 
kin; Leipzig, Teubner, 1858, w 8ce, str. 410 
i 1 kurta wzoru pisma. 6 szilingów. 

MUELLER Ladwig. S&tze aus den Rechts- 
umd Staatswissensohaften. Krakau, Unirersi- 
tila*Biiokdnickerei, 1861, w 8ce, str. 7. t MOLLER Li*vik (ksi%di). Kaauila m ide- 
dfiele i święta, popularnie i obrazowo opo- 
wiadane ludowi. Tom X. i II. Gniezno, J. B. 
Lange, 1864—68, w 8ce; Tom I, str. 277; 
Tom 11, str. 281. Tom 26 sgr. 

MftJXR Mtktynilim (urodź. 1828). Odczyty 
o umiejętności języka miaae w Londyliie 
r. 1861, podał w streszczeniu K. £(streieher). 
(Odbitka z Biblioteki warszawskiej^. War- 
szawa, autor, druk Gazety polskiąj, 1867, 
w 8ce, str. 96. -f + + 

— Religia jako przedmiot umicdętnośoi 
porównawczej. Wykłady , tłómaczyf Adolf 
Dygasiński. Kraków, autor, druk Czasu, 1873, 
w 8ce, str. 129. 1 złr. 20 cent. + 

— Umiejętność języka. Przekład Adaa^a 
Dygasińakiego. (Wydawnictwo Dra Ludwika 
Gumplowicza. Biblioteka Krakowska). Tomów 
II. Kraków, druk Kraju, 1674, w 8ce; Tom J, 
str. 870; Tom II, str + 

Mueller Maurycy (pseudonyra), obacz: iooli* 
mus D. 

MUELLER Stanisław (urodź. 1786 t 1847). 
Słownik nowy francuzko -polski, pomnożony 
zbiorem wyrazów naukowych i technicznych. 
Tomów II., 1826-28, w 8ce. 18 złp. 10 gr. 

— Słownik polsko -rossyjski, wedle układu 
Słownika Lindego i Akademii St. Petersbar- 
skiój. Tomów łll. Wilno, Zawadzki. 1828— 
1830, w 8ce; Tom I: A-O, str. XVI i 622; 
Tom II: P— S, str. 614: TomlU: T-Ż, ałr, 
bOł, 36 złp. ; u Józefa Czecha znił. 24 złp. <f 

— Toż, drugie wydanie. Tomów III. Wilno, 
R. Daien, 1841, w 8ce. 36 złp. 

^ Toż. WUno, 1864. 6 rab. 

^ Obacz: Jaknhowict Antoai. 

Mailer Wawrzyniec, obacz: Miler (Pamię- 
tniki), -h 

Mnetter Wilchehn, obacz: Oraexler. 

MUELLER Wilibald. Satze aus den Beohts- 
und Staatswissenschaften etc. Krakau, tJni* 
yersitats-Buchdruokerei, 1861, w 8ce, str. 8. -i- 

MUELLEROWA Elżbieta. Don Kiszot dla 
dzieci czyli Najciekawsze przygody Don Kisso- 
ta i Sanaza, poprzedzone wstępem history* 
cznym o pocz%tku rycerstwa, orać rycerskich 
romansów, a zakończone sensem moralnym 

Eo polsku i po franottzku. Warszawa, Mera- 
ach, druk Jaworskiego, 1866, w 4oe, itr. JLIl 
i 106. 9 złp. 

— Toż, wydanie drugie. Warsaawa, 1870, 
w 8ce, str. XII i 106. 1 rub. 

Mflllner Amadeusz Gotfryd Adolf (urodź. 1774 
t 29 Lutego 1829). Przekład, obacz : Starzai- 
ski St. 

Muench, obacz: Bellinghauaen. 

MONCHHEIMER Adam (ur. 18S0). Pamiątka 
z d. U Października 1861 r. Salve BagiBa, 
śpiew żałobny wykonany w koóoiele iw. J«Ba 
w Warszawie, w caaaie żaloboega 'Oi^H>żeń- Mi^NCBHAUSEN - MtJLLOIS. m tlin, M diUM^ B^ p. X. Antani^o Melchiom 
Fii^Uióiraldego Aroybiikapa, Metropolity War* 
ttawikiefro. Warssawa, A. Dzwonkowski i 
Spółka, w 4co, str. 8. 3 słp. 16 sgr. 

-- Pieśń góralska, ^ towayaysienieni for- 
tepiann. Warszawa, nakład i litografia A. 
Dzwonkowskiego i Spółki, w 4ce, str. 7. 
2 zip. 10 gr. 

— Obaoz: Cbęoiński (Otto Łacmik); Wej- 
eiedi Św. 

MBiielilMMseii Hfert nim Karol Fryderyk (baron, 
9tods. 1720 1 1797), obacz : AHiert P. ; Mynch- MONCHOW V. Kartę des Grossherzogthumes 
Poten, in phisiscber, topographischer and 
ądministratiyer Yerwaltnng, wie auch in i^ili- 
tiriacher, religidser und commerzieller Bezie- 
hang. Nach den best^m Qoe)len bearbeitet, 
n. filatter. 1 tal. 

— ^ Kartę des Grossherzogthamęs Posen, in 
pby^ischęr, topographischer and administra- 
tiver Yerwahang, wie aach in militarischer, 
religidser and commerzieller Beziebaog. Nacb 
dan betten Qaellen bearbeitet II. Blatter. 
1 taL 15 agr. — Beide Bliitter za einer Kartę 
Teretnigt, aaf Leinwand aafgezogen and im 
Fiitteral, 2 tal. — Regierangsbezirk Posen, 
1 tal. — Regierangsbezirk Bromberg. Poaen, 
1849, 25 sgr. 

■DNNłCH H. W. Polska frihetskampen 1863. 
CWrenigt af de Polska Kriegshandelsema 
ji^e en historisk inledning om Polens del- 
ańiig. Stookholm, 1868, w 12ce, str. 230. 

■ONMCH WUheln Jeny (ł w Gradnia 1829). 
Oetehiohte der polnischen Literatur. Tomów 
IL Warszawa, 1828, w 8ce; Tom I, str. 150. 

— Geeehichte der polnischen Poesie and 

Baredaamkeit, yon (Z dzieła Eicbboma: 

Gaaehichte der Kanste). Góttingen, 1828, 
V 8^ ttr. od 1857 do 2014. 

— De poesi persica. (Dedykacya O. Wodzio- 
Imkb, Prezesowi Senatu. Z Rocznika Towa- 
M i et w a naukowego krakowskiego. Tom X., 
U86 r.) Gfacavia6, ap«d Grabosciam, 1824, 
^ 8ce, ttr. od 35—84. 

*^ M. ToUii Ciceronis libri de Republica. 
Hotitia codicis Sarmatioi facta illustrati, ^uan- 
t«9^iia fieri potuit restitati. (Dowodzi, że 
doiheki w „De optimo Senatore" okradł 
Oyoarona). Gettynga, 1825, w 8ce. ) tal. 
10 ąp. 

— O poezyi Peyskiśj rozprawa Dra nie- 

s^FŚ w Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra- 
t0^j#, dsiś w ces. Uniwersytecie Wileńskim, 
Łi hg i^u gy staroiytnój i języków wschodnich 
ftuf e at ora. Przełożył z języka łacińskiego 
JUtat, Gpoza. Wilno, nakład i druk A. Mar- 
ciMMakicgo, 1820, w 8oe, atr. 40. 2 złp. 4 

«* Biber die Krakaner Uniręrsitat und die 
lian Łehranstalten in Polen. (Z pisma: 
~ Philologio oncl Padagogik/ 1824). 
laU^ w 8oa 
^ Obacz: Cioere; Lipiński Jdief; Riiftts 

86XtttS. 

MONSTERFELD Franz Brocbtrupp. Empfia- 
dungen am Tage der f&r Earopa wohlthati- 
gen und erwunschten Friedens-Feier, Lem- 
berg, Piller, 1814, fol., 1 ark. 

MOntz, obacz: Dziekoński T. 

MOMZ Jan Filip Chrystyao. Nowo wykryty 
sposób wypalania wódki z jęczmienia niesio- 
dowanego , na najpewniejszych doświadcze- 
niach, z dodaniem niektórych w gorzelnie twio 
świeżo poczynionych spostrzeżeń i co do 
innych gatunków zboża, przez w niemiec- 
kim języku napisany, a z drugiego poprawio- 
nego i powiększonego wydania na polski prse* 
łożony. Warszawa, A. Brzezina et Comp.^ 
1828, w 8ce, str« VIII i 32. 2 złp. 

*- O roBumowanój uprawie chmielą. Wolny 
przekład z niemieckiego przez J. N. K(aroii« 
skiejTo), z dodaniem krótkiój nauki dla piwo- 
warów względem obcbodzenia się z chmie- 
lem i wiadomości o niektórych roślinach 
z^st^pió go mogących, z ryciną rzecz obja- 
śniającą. Warszawa, nakładem Brzeziny, 1829, 
w 12ce, str. 72 i XIII. 2 złp. 16 gr. + 

Miintz Mayer, obacz : MInz ; Pawlikowski Kon- 
stanty. 

MONTZELBURG Adeli Mazeppa. Romans po 
niemiecku, r. 1861. ^ 

MUJ8ZEL (MUYSCHEL) Henryk (Obywatel 
Powiatu Trockiego w Moknianach, ur. około 
1803 r.). Wandina, fantazya przez Henryka 
z Obsyngi. Wilno, autor, druk Marcinow- 
skiego, 1858, w 12c6, str. 199, z 3 rycin, t 

MUJ8ZEL (MUYSCHEL) Karol Gustaw (z Rysi, 

urodź. 1800 -|* 1843). Dissertatio inauguralis 
medica veterinaria, Synonimiam myologicam 
equini generis exhibens , qaam ad gradam 
Dris Medicinae obtinendam publice judicio 

submittit Liyonus Medicinae Magister. 

Wilno, druk Dworca, 1829, w 8ce, str. 71. -f- 

— De Medicinae et Veterinariae intra illad 
temporis spatium, quod ab anno 1825 ad 
annum 1836 efflusit conditione et incremen- 
tis. (Gollect. Medic. Chirurg. Yol.) Wilno, 
1838, w 8ce. 

— Obacz: Abicht K.; Ostrowski E. 

MUKLANOWICZ Henryk. Trójkontowaniedra- 
giego rzęda. Warszawa, Natanson, druk J. 
Unąra, 1852, w 8ce, str. 157, z 2 tabl. rycin. 
9 zip.; snii. 67*/, kop. -»- 

Mularze wolni, obacz: Maseonia. 

Mularze, obacz: Hirszel W. (Przewodnik); 
Podanie (1848). 

MOIIer Elżbieta. Don Kiszot, obacz: Mnelle- 
rowa. 

MULL0I8 Izydor (ksiądz). Głos miłosierdzia 
do dziatek czyli Nauki Eanłana prowadzące 
dzieci do wykonania dobryen uczynków przez 

Przekład z francuskiego. Warszawa, G. 

Seimewald, 18ft4, w 8oe, sir. 65. 6 złp. f 184 MOLLOT - MUNDT. — OioittC światy i łUym. Napinał po fran- 
cuska ksiądi..... Kapelan Cesarza Francnsów, 

Srzetłómaosył na język polski ksiądz M.N(owo* 
worski?) Warszawa, nakład Gelsa Lewic* 
kiego, 1861, w 12ce, sir. 67, z drzeworytem 
Ojca świętego. 25 kop. 

— Poradnik chrześciańskieffo miłosierdzia. 
Przełożył na język polski według dwadziestśj 
edycyi Ludwik Miłkowski. Poznań, Żupański, 
1859. 20 sgr.; na papierze welinow. 1 tal. 

MULLOT Henryk de la L08ĆRE. La Pologne 
derni^re insurrection, dernier Soupir. Paris, 
1847, w 8ce, str. 15. 

MULOCH Miss Dinach Maria (urodź. 1826). 
John Halifaz, powieśó w 11. Tomach. Prze- 
kład. Warszawa, 186.. 

— Pani i służąca, powieśó z angielskiego 
antorki John Halifax. Warszawa, 1869, w 8ce, 
str. 528. 1 tal. 6 sgr. 

— Synowa Pastora Oarlanda. Z angiel- 
skiego autorki „Johna Halifaia.** Warszawa, 
druk J. Ungra, 1869, w 8ce, str. 158. (Doda- 
wana arkuszami do Tygodnika illustrowa- 
nego). 29 sgr. 

Multki L, obacz : Bflcliner L 

Multan dzieje, obacz: Kogalnicean (1862): 
Kurkowski (Wspomnienia, 1830); Wliniewtki 
A. (ksiądz); Wilski K. (Rumunia). 

MULZOFF Andrzej (ksiądz, urodź. 1777 f 
1855). Kazania na wszystkie Święta, które 
pospolicie Kościół katolicki uroczyście, mia- 
nowicie w Archidyakonacie Kamieńskim (?) 
Archidyecezy i Gnieźnieńskiej obchodzi, z przy- 

datidem niektórych innych Świąt, przez 

Poznań, 1809, w 8ce. 6 złp. 

MUŁK0W8KI Adilf (Bibliotekarz, urodź. 1812 
ł 27 Lipca 1867). Der Freistadt Krakau. 
(W^ K. T. V. Hofifmann, Europa, Tom YIII.) 
Obacz: Mortczewski. 

— Przegląd Literatury greckiej. (W Pro- 
gramie Liceum św. Anny, z r. 1842/8). 

— Przegląd Literatury rzymskiój. Tamże, 
1850. 

— De vita et scriptis Georgii Libani Ligni- 
censis, primi ordinarii in Academia Gracoy. 
et in pol. graeoae linguae Prof., scripsit.... 
Phil. Ur, Praemissa sunt nonnulla de linguae 
graecae in Polonia studio. Kraków, druk Aka- 
aemioki, 1836, w 8ce, str. 41. -t 4. + 

— Ob. Albertrandy; Kadłubek; Otwinowtki. 

MUŁK0W8KI Erazm i G48IOROW8KI Wilhelm 

(Redaktorowie). Ruch Literatury polskiój w r. 
1862. Zeszyt I. i II. Kraków, nakład i druk 
Wywiałkowakiego, 1862, w 8ce, str. 102. + 

MUŁK0W8KI Stefan. Kufstein, więzienie sta- 
nu i dola Polaków w nim osadzonych, przez 
wiania skreślona. Poznań, druk N. Kamień - 
sldego, 1849, w 8ce, str. 77. 3 złp. + 

— 8łów kilka do polskich rękodzielników 
w Krakowie, z powodu listn do nich wyda- nego przez rękodzielników praffskioh. Kra- 
ków, Ł. Łukaszewicz, druk i>. fi. Friedleina, 
1849, w 8ce, str. 22. 15 grp. + 

Mnnch Piotr Andrzej (urodź. 1802 t 1868), 
obacz : Maciejtwaki Wal. 

MUNDE Karol (nauczyciel przy Szkole ffimn. 
w Freibergu). Dokładne opisanie Zakłado 
wodnego w Grefenbergu i metody leczenia: 
Pryśnica wraz ze sposobem ^untownym lecze- 
nia przeszło 70 nadzwyczajnych chorób, jako 
to: stawołomności, romatyzmu, svfilis, hemo- 
roidów, hypokondryi, febry, zapwń, cholerji 
influencyi i wielu innych cnorób ostnrch 
i chronicznych, a to wedle metody Grefen- 
bergskiój, przez urwanie zimuój wody i poty. 
Poradnik dla wszystkich, którzy albo do Gre- 
fenbergu jechać, albo kuracy% w domu odby- 
wać zechc%. (Z niemieckiego). Krakbw, drak 
J. Czecha, 1838, w 8ce, str. 222. + 

— Toi, wydanie wtóre, powiększone uwa- 
gami nad tymłe Zakładem i kuracy% zimną 
woda. Kraków, druk J. Czecha, 1889, w 8ce, 
str. XIX i 192. + 

— Toł, wydanie trzecie* Kraków, J. Czech, 
1845, w ]6oe, str. XV i 178, z portretem. 
5 złp. + + + 

— Obacz: 8auvan. 

MUNDT Teodor (ur. 1808 f 1861). Geschiohto 
der Literatur der Gegenwart Yorlesungen 
ttber deutsche, franzosische, englisehe, spa- 
nische, italienische, schwedische, d&nische, 
hollandische, mahrische, russische, polnische, 
bóhmische und ungarische Literatur, Tom 
Jabre 1789 bis zur nenesten Zeit Zweite non 
bearbeitete Auflage. Leipzig, Voigt, 1858, 
w 8ce, str. Xiy i 897. 2 Ul. 15 sgr. 

— yólkerschau auf Reisen. Sudfranzosen, 
Polen, Naturvolker. Stuttgart, 1840, w 8ce, 
str. 359. -^ + 

MUNOT Klara z MOLLERÓW, iona Teodora 
MUNOTA (pseudonim MBIbachowa, t 26 Wrze- 
snia 1873 r.). Baron Kolbielski, powiesza 
historyczna. (Odbitka ze Strzechv). Lwów, 
nakład F. H. Richtera, w drukarni narodo- 
wój K. Manieckiego, 1872, w 8ce, str. 128, 
z 18 illustracyami (w 500 egzempl.). 1 złr. 
50 cent. 

— Bianka Maligieri. Powiastka historyczna, 
z niemieckiego. Lwów, Richter, 1873, w 8ce, 
str. 87, z drzeworytami. 1 złr. 20 cent. 

— Johann GotzkowsW (Romans, z czasów 
Fryderyka II.) III. Bandę. Berlin, 1850. 

— Graf Beniowski. Historischer Roman, in 
ly. Bauden, von L. M. Jena und Leipzig, 
1866. 

— HrabS z Benovskych. flistoricky romin. * 
ZĆeitil Frant. Slav. Śtópanek. Jedinó opra- 
yóne Yydkni óeske s mnohymi obrazci. Y Praae, 
Bensinger, 1865, w 8ce. 

— Hrabó BenoYsk^. Historick^ romiin. TMi 
rozmnoiene yydini. Praga, Bensinger, 1870. 
M0N6O.PARK ^ MOROWIANKA. id5 — Morio BenoYsky. UUtorick^ romlin. Pre- 
lolilm Marina Bobnla. Pesit, nakład tlóma* 
oaa, 1870. 8 złr. 60 oent. 

MUNGOPARK (nrodz. 1771 t 1B05). Podrół 
do wewnętrznej Afryki, w latach 1795 do 97. 
Wartsawa, 1805, w 12ce. 2 słp. 

— Podrói w gl§b Afryki w r. 1796 do 96 
i do 97. Wrocław, 1807, w 12ce, % obrazk. 

— Podrółe Przekład O. Czernickiego. 

Kraków, J. Wildt, 1868, w 8ce, str. 210. 12 
ałp. f 

(Wyszły tylko dwa Zeszyty. Stanowic 
ostatnie Zeszyty IX. i X. Czytelni wydawanej 
przes WildU). 

— Obacz: Stegar. 

mmc M. Naoka języka polskiego dla Szkół 

lądowych, ułoiona przez nauczyciela we 

Lwowie. Drugie wydanie zupełnie przero- 
bione i nzapełnione. — Der Untemcht in 
der polnischen Spracbe f&r Yolksschulen , 
Yerfasst ron Lehrer zu Lemberg. Zweite 

£\u% nmgearbeitete nnd yerrollst&ndigte Aof- 
ge. Lemberg, izi Yerlage des Yerfasaers, 
Dmck des Ossoliński^schen Institnts, 1871, 
w 8ce, karta 1, str. YI, 166 i Iii. 70 cent. 

— Toi. Uchwał) Wysokiój Rady szkolnój 
krajowej z dnia 25 Października 1871 do L. 
6578, dla Szkół ludo wych, z niemieckim języ- 
kiem wykładowym przepisana. Trzecie wyda- 
a&e poprawne. Lwów, autor, 1872, w 8ee, 
Ste. 174 i III. 45 cent. ^ 

MINKIEWICZ Antoni. O zastosowaniu siarkn 
Hęeiowego (Aethiops mineralis) i chininy 

9 cholerze, napisał Dr w Rosławiu gub. 

tooleńskiój. (Oddruk z Przeglądu lekarsk.). 
Kraków, druk Czasu, 1872, w 8ce, str. 13. + 

IIURALT Edward (urodź. 1812 r.). Beitr&ge 
aor kirchlichen und klassischen Literatur etc. 
ITen entdeckte Insohriften Sarmatiens und 
▼aaen-Bilder zum Achilles-Mythos. Sanct 
Fatersburg, 1850, w 8ce. 

— Notiz fiber die altesten polnischen Bibeln 
4a kaiserlichen dfifentlichen Bibliothek. St. 
Petersburg, 1856, w 8ce, str. 3. 

— Uebersicht der in Corpus inscriptionum 
Oraeeomm noch fehlenden łnschriften Sar- 
matiens. Petersburg, 1844, w 8ce. 

* Yerzeichniss der seit 1844 neu entdeck- 
ton łnschriften Sarmatiens. Petersburg, 1846, 
w 6ee. 

MUUTOWICZ Seler. Relacya Obywatela 

Warszawy, od Zygmunta 111., Króla polskiego^ 
do sprawowania rzeczy, wysłanego do Persyi 
V roku 1602. Rzecz z starego rękopismu 
wybrana, przedrukowana. Warszawa, 1807, 
«'8ee, str. 40. -t- 

(Pierwsze wydanie: Warszawa, 1777. +) 

■INUIWIEW Jędrzej. Głos Wschodu do Za- 

lfced«| z przez Piotra Lawkowskiego. 

feiayt I. Petersburg, 1866, w 8ce, str. lY — Opisanie Mszy Św., odprawianój przez 
Biskupa Wschodniego katolickiego Kościoła. 
Tłómaczenie z roseyjskiego przez Emili% z 
Romanowskich Aleników na Jaroczynie (sio) 
Jarocka. (Właściwie tłómaczył Prof. Feliks 
Jarocki). Warszawa, druk Chmielewskiego, 
1841, w 8ce, str. a5 i karta 1. 3 złp. + 

— Toż. Objaśnienie itd., jak wyiśj. War- 
szawa, druk Adolfa Krethlowa, 1850, w 8ce, 
str. III i 102. 

— Kilka słów wschodnio -katolickiego Ko- 
ścioła do rzymsko-katolickiego. Przekład z 
rossyjskiego. Petersburg, 1861, w 8ce. 

— Yilna russe. Traduit du russe. Yilna, 
1866, w 8ce. 

Murawiew (Generał), obacz: Codę; Cyłow: 
Dameur (186S); Dołgorukow (1864); Maineri 
(1869); P. J.; Regnault Eh; Rozkaz. 

MURCHISON R. I. Ueber die Gebirgsbau in 
den Alpen, Apenninen und Karpathen. Deutsoh 
Yon Leonhard. II. Theile. Stuttgardt, 1850 
— 51, w 8ce, 1 miedzioryt. 1'/, tal. 

Murdelie, obacz: Kaczkowski Zygmunt 

MURDZlASKI Franciszek. Tygodnik szkolna. 
Nowy b§cz, 1868, w 4ce, Nrów 4, po dwie 
kart. (Odbijano w prywatnej drukarni po 50 
egzemplarza, co kilka wierszy tłocząc, z po- 
wodu małój liczby czcionek). -»- 

MUREAU M. L A. MILET. Podróż pana La 
Perouse na odkrycia nowych krajów, w latach 
1785, 1786, 1787 i 88« wydana przez M. L. A. 
Milet Mureau, tłómaczona z francuzkiego, 
z przydanemi uwagami PP. J. R. Forstera 
i C. L. Sprengela. Tom 1. Kraków, w dru- 
karni Antoniego Grobla pozostałój wdowy i 
Sukcessorów, 1801, w 8ce, 1 karta nieliczb. 
i str. 501, spisu 1 karta nieliczb., pod przed- 
mowa do czytelnika, podpisany W** S***. 

— Tom II. Tamże, 1802, w 8ce, str. 470 
i spisu 4 kart nieliczb. 

— Tom III. Tamże, 1808, w 8ce, str. 370 
i spisu 4 kart nieliczb. 

MURET Marek Antoni (urodź. 1526 t 1586). 
Wiersz pisany do synowca, tłómaczył ksiądz 
Antoni Moszyński Pijar. Wilno, druk Marci- 
nowskiego, 1829, w 8ce, str. 23. 1 złp. 10 gr. + 

— Obacz: Gluziński J.; Otwarcie. 

MURINiUS (MURZYlilSKI?) Marcin (Domi- 
nikan). Kronika Mistrzów pruskich, na pol- 
skie z niemieckiego przełożona. (W Wójcic- 
kiego Bibliotece Starożytn. Tom IV, str. 7 — 
264). + 

(Pierwsze wydanie. Toruń, 1682, w 4ce. + 
Drugie. Kraków, 1606. Jest to przerobienie 
Kroniki Jaua Daubmanna). + 

MURLESTERN Michał. Kilka słów o szko- 
łach izraelskich. Lwów, nakład K. Wilda, 
1872. 

(Murowianka). Pieśni o Najświętszej Maryi 
Pannie Anielskiój w Murowiance, z dodaniem 

24 ieś JI0RRAY - MUSZtRA. krótkiego naboieństwa i litania. Bochnia, 
Pisz, 1860, w 8ce, str. 22. + 

MURRAY. Handbook for trayellers in But- 
sia, Polaad and Finland. 2de ódition. Lon- 
don, 1868, w 8ce. 

MURRAY Ch. A. Kwiat Preryi między Indyj- 
czykami, powieść z wschodnio- północnej Ame- 
ryki, j^rzerobiona dla młodzieży przez J. Bęt- 
kowskiego. Toruń, nakład £. Lambeka, 1870, 
w 8ce, str. 864, z 8 rycin, kolor. 2 tal. 

MURRAY Emil N. (nrodz. 1770 f 1822). De 
V etat des etudes des lettres et des moeurs 
en Pologne, ponr serrir de reponse a '1 Essais 
critiąue sur V ódncation polonaise, par Deli- 
court. Yarsoyie, chez le Brus, 1800, w 8ce, 
str. 282. + + + 

— Patrz: Oćlicourt 

— £xamen publique de la langue francaise. 
Warszawa, 1800, w 8ce. 

— Oazette de Varsovie? Varsovie, 1807. 

— Pamiętnik odnoszący się do czasów Kon- 
federacyi Barskiój i Krakowskiój, 1767-1772. 

iw Dzienniku literackim, 1857. Tom I. Obacz: 
Izmitt Henryk). 

^ Obacz: Essai; Lowith; Materyały. 

MURZAKIEWICZ Nicefor. Descriptio num- 
mornm yeterum graecorum, atque romanc - 
rum, qui inyeniuntnr .in Museo ordine 

Seogr. et chronol. disposita tabulisąue omata. 
idessa, 1886, w 8ce. 

— Descriptio Musei publici Odessani. Odes- 
sa, 1841, w 8ce. 

— Istoria gubernskawo Ooroda Smoleńska 
ot drewniejszych wremen do 1804. Kn. I— V. 
Smoleńsk, 1804, w 8ce. 

Mur2|n, niewolnik nawrócony. Przykład 
szczerej i żywej wiary w Jezusa Chrystusa, 
przez Młssyonarzy angielskich wydane. War- 
szawa, 1889, w 8ce, str. 24. + 

Murzyni biali. Lwów, nakład drukarni K. 
Pillera, w Komisie J. Milikowskiego, 1866, 
w 8ce, str. 19. 24 grp. 

Murzynowski Aleks., Książę Andrzej de Gon- 
zaga oe Castiglione de lientove, skazany w 
Paryżu r. 1868 na lat 3 więzienia, oszust. 
Obacz: Poorrat 

MURZYNOWSKI Adam Franciszek. Unpar- 
theiische Darstellung der Gegeureyolution 
in Warschau, am 16. August 1831, ihre Ursa- 
chen und Folgen, Schilderong der patrioti- 
Bohen Glubbs und Bescbreibung der Einnah- 
me Warschaus von einem polnisoben Stabs- 
Offiziere. Stuttgardt, £. Schweitzerbartsche 
Yerlagshandlung, 1834, w 8ce, str. VIII i 
218. V4 tal. 

— Grafin Albertine von R oder die 

seltsame Yermablong. Nov. a. d. neuesten 
Geschichte Polens, mit historischem Anhange, 

Yon Obristlieutnant in der ehemaligen pol- 

mschen Armee. Stuttgardt, Yerfasser, Druck yon Schweitzer, 1884, w 8ce, str. YIU i 282. 
8 złp; + 

Musa latia, obacz: Aleksander I. 

Musde historiąue polonais en Suisse (ii Rap- 
perswyl), 1870, fol., 1 karta (autografów.) + 

Museo polacco del conte Plater. (Estratto 
dalia Bivista Europea, Luglio, 1871), w 8ce, 
str. 4. (Życiorys hr. Wł. Platera, wykaz wyda- 
nych dzieł przez niego i wzmianka o Muzeum 
w Rapperswylu). 

Museum anatom ioiom Caesareae Academiae, 
medico - chirurgicae Yilnensis. Yilnae, typis 
Th. Olucksbergi, Cesareae Academiae typo- 
graphi, 1842, w 4ce, str. XY, 281 i 4. + + 

(W przedmowie powiedziano, te spis spo- 
rządzony jest według porządku naturalnego, 
w jakim Muzeum to ułożone zostało przez 
Professorów Akademii : F. Rymkiewicza, A.F. 
Adamowicza i J. Leonowa). 

Muskata Jan, obacz: Hoszowski K. 

MUŚNICKI Nikodem (urodź. 1766 f 1806). 

Pułtawa, poeroa epiczne, przez napisane. 

Połock, druk XX. Jezuitów, 1608, w 8ce, str. 
214. 7 złp. 

— Zabawki teatralne. Tomów II. Połock, 
druk S. J., 1806, w 8ce. 

— Drobniejsze poetyckie zabawki. Połock, 
1804, w 8ce. 

— Dziwak, komedya eto. Połock, 1800, 
w 8ce. 

— Obacz: Richardot 

Mnsset-Pathau, obacz: GoldscbmlL 

Mustafa, 1686, obacz: Cara. 

Mustasz, Pudel normandzki. Warszawa, 1831, 
w 8ce. 15 gr. 

MUSTIANOWICZ Stefan (Paroch). Kabro- 
bnija swiatyja Propowidi na wsiakg słurzaa 

i prykluczennosti smerti Soceyniw i kazał 

Lwów, druk Stauropig., 1866. 5 złp. 

— Nedielnyja swiatyja propowidy na wsi 
nedili roka Soczyniw i Kazaw. Zwiazok I., 
II., III. Lwów, druk Instytutu Stauropig., 
1866, w 8ce, kart 8 i str. 290, kart 8 i str. 
276, 2 kart i str. 160. 12 złp. + 

— Propowiedi na cerkownaja toriestwa i 
nykija okołyczuosti Soczynenije. Lwów, druk 
Stauropigii, 1856, w 8ce, str. 132. -f 

MUSSET Alfred (de, nrodz. 1810 f 1867). 
Nie można przewidzieć wszystkiego. Przysło- 
wie dramatyczne, w jednym akcie. Przekład 
Zofii Mellerowej. (Teatry amatorskie I.) War- 
szawa, Gebethner i Wolfif, 1872, w 8ce, str. 
64. 30 kop. 

— Obacz : Przybylski W. 

Mustra, obacz: Dodatek (1812); GodebskI C. 
(Przepis, 1808); Łoś F. (1848); Pribawlenije ; 
Przepis; Regulamin (1806, 1807); Tablice; 
Zasady (Gwardyi) ; Zbiór przepisów (1848). 

Musztra kosynierska. Paryi, Renou i Maol- 
de, w I6ce, str. 86, z 8 tabl. litogr. MUSZKAT - MTHAIŁO. 187 — To£, w 866, ttr. 182. 

MUSZKAT Jakób (nauczyciel piywatny). 
Początkowa naaka języka hebrajskiego, Ya- 
twym sposobem wyłożona. Część 1. Warszawa, 
nakład i drok 8. Orgelbranda, 1858, w 12ce, 
Btr. 102. 40 kop. 

Muszkuły. ob. Brandt; Briiiantowski (1846); 
Dnbmicki P. (1841); Hegel K. (1845); Peli- 
kan W. 

Moszle, obacz: Ryciny. 

MUSZYŃSKI C. I PRZIHODA Edmund. Die 

Terrainlehre , mit 21 Holzschnitten and 1. 
Atlas. Wien, L. W. Seidel, 1872, w 8ce, 
z XXIX tabf. 5 zIt. 

MUSZYASKI Piotr. Stenografia powszechna. 
(Rękopis]. Praca dziesięciu lat, była r. 1859 
sapowiedziana we Lwowie. 

MUTHWILL E. F. W. Śpiewnik powszedni 
z dowodzącemi składami, czyli Melodye i Kan- 
oyonał zawierający w sobie pieśni na potrze- 
bę podczas nabożeństwa w kościele dla po- 
spolitego luda katoHckiego ułożony. Zeszyt 
I<>II1. Głogówek, Handel, 1847, w 4ce, str. 
141* 3 złp. 

Moyscbel Car. Jus., obacz: Mujszel. 

Moza polska, obacz : Świderski J. (1808). 

— nadwiślańska. Dzieło poświęcone pię- 
knej Literaturze, w następstwie Pszczółki, 
1828. Obacz: MaJeranowskI K. 

Muzeum domowe. Redaktor Dmochowski. 
Tomów V. Warszawa, 1835—39, w 4ce ; Tom I, 
rókn 1835, str. 415; Tom II, roku 1886, str. 
418, druk przy ulicy Nowo-Senatorskiśj ; Tom 
Illy roku 1837, druk Chmielewskiego, str. 
414; Tom IV, r. 1838, str. 274 i 286; Tom 
Y, roko 1839, str. 286 i 286. 

— Obacz: Dmochowski F. S. 

— małe dla pilnych dzieci, czyli Wiado- 
mości pocza^owe wszystkich umiejętności. 
Tomów II. Warszawa, G. Sennewald, nakład 
A. Brzeziny i Komp., 1830, w 12ce, str. 83, 
lyoin 7 i str. 148. 6 złp. 15 gr. 

— Sztuki europejski ój, Redakcyi Stanisł. 
Kraymińskiego. Wydanie Michała Glucks- 
berga w Warszawie, druk S. Orgelbranda, 
1870—75 (Zeszytami), w 4ce. Prenumerata na 
XII. Poszytów 4 mb. 20 kop. 

— Obacz : Baraniecki A. (techniczne, prze- 
mysłowe) ; Eicliwald (zootomiczne) ; Estreicher 
AL (historyi, naturalnej); Kurs; Lista osób 
(praamysłowe) ; Motty (historyi, naturalnej); 
Nler Wł. (historyczne w Rapperswylu) ; Wil- 
lartft (anatomiczne); Wykłady. 

Muzo, obacz: Jasinkowicz (1824); Malewicz 
A. (Choroby); ŻuliAski T. (Wielkorossyan). 

Muf czestni i bratia. Lwów, 1848, fol., 

MUilK Antoni (ksiądz). Kazateló sloyanśti. 
Bo^I— lY. Praga, 1874—5. (Obejmuje: Kaza- 
Woronicsa, T. Grodzickiego, T. Bojanów- skiego, ks. Eajsiewicza, Izaaka Izakowiosa 
i Antoniego Dobrzańskiego. Ostatni przekład 
z rusińskiego. Zapowiedziano przekład Kazań 
Skargi i Kamieńsiciego). Cena Tomu o XII. 
Zeszytach 4 złr. 

MUZOLF. Kazania na wszystkie Święta. 
Poznań, 1806. 

Muzy, obacz: Albortrandy (1801). 

Muzyczne Towarzystwo, obacz : Bericllt (we 
Lwowie); Franciszek Józef I.; Projekt (1817); 
Sierakowsici S.; Sprawozdanie. 

Muzyczni artyści, obacz: Regulamin. 

Muzyczne czasopismo, obacz : Lebrun (1865); 
Sikorski J. (1857-62); Tiebe; Weiss. 

Muzyczny Słownik, obacz: Kozłowski; Scliu- 
bert; Sowińslci A. 

Muzyka kościelna, ob. Pol Wincenty; Pere* 
myszlianin; Zientarski R. 

— ludu, ob. Kolberg 0.; Lud; Rypiński A. 

Muzyki historya, ob. Brendel; Łada; Sikor- 
ski (w Ruchu muzycznym). 

— nauka, ob. FrOli (1860) ; Greulicb (For- 
tepian, 1857); Holland (Harmonia); Jarmusie« 
wicz J. (System) ; Kwiszarat (Wykład) ; Studziń- 
ski K. (Zasady, 1869); Woroniec Ant (Początki, 
1806). 

Muzyka w ogóle, obacz: Elsner; Fortepiano; 
Harmonia; Koncewicz Ł. (u Greków i Rzymian); 
Korotyński W.; Kurpiński; Kwiszerat; Młreck 
Franciszek; Ordon; Perkowski; Pomamacki H. i 
Postępski L ; Sikorski J. ; Stupnicki J. (estetyczn; 
lekars.); Weber G.; Werner Antoni; Worodkie*. 
wicz (fur Schnie). 

Muzykalna podrói, obacz: KaiyńskI W. 

Mycie wełny, obacz: ^Mbt K. W. (1843). 

MYCIELSKA Karolina z Wodzlckich (f 1849). 
Słów kilka do poczciwych ludzi. Leszno, druk 
Giinthera, 1848, w 8ce, str. 27. 

— Wczoraj, powieśó polska. Leszno, £. 
Giinther, 1849, w 8ce, str. 488. 2 tal. 

— Toż samo. Przedruk tytułu. Wydanie 
drugie. Poznań, Leitgeber, 1868, w 8ce, str. 
488. 1 tal. 15 sgr. 

— Ob. Skórkowski Alf.; Zaleski J. Bohdan. 
Mycielski Erazm, obacz: Satryan L 

MycielskI M., obacz: Kajsiewicz Hieronim; 
Koszutski J. 

MYCIELSKI Michał. De Juris offerendi ori- 
gine seripsit.... Berolini, typ. J. Draeger, 
1848, w 8ce, str. Yl, 96 i kaHa 1. 12 sgr. + 

Myciu (0) i strzyży owiec, oraz gatunko- 
waniu i pakowaniu wełny na handel. Pismo 
ku poźytKowi producentów w Królestwie Pol- 
skiera', wydane staraniem Deputacyi jarmar- 
cznśj. Warszawa, 1829, w 8ce. 2 złp. 

Mydlarz, obacz: Bierkowski L 
Mydło, obacz: Gospodarz; Sposób. 
Myhaiło I Pyłyp rozmawljajutsia tak. Lwów, 
1861, w 8ce. 186 MYKITA - MYSZKOWSKI. MyklU lis, obacz: GeetlM. 

Mykita Sofroniusz (pseadonym Jul. Starkla). 

MYLĘ K. W. Prasma Łotinu kałbós. Petro- 
pilie, 1887, w 8ce, str. 120, 68 i 42. 

MYLKE Wilhelm. Myśliwstwo krajowe. War- 
szawa, drak Jal. Kaczanowskiego, 1848, w 
12ce, str. 274. 8 złp. + 

(Na czele jest Terminologia myśliwska). 

MYŁO Fryd. Edward (urodź. 1794 f 1868). 
De relatione mutaa organismi hnmani yiyi 
ad mundom ezternum, rerum medicarum car- 
dine. Dissertatio medico - philosophica , ad 
Pharmacologiam ąuodammodo profnsio aa- 

ctore Medic. Doctore, Nosocomii Fratrom 

Misericordiae Yarsariens. Medico praeposito, 
Societ. medic. Yarsay. Socio. Yarsayiae, typia 
in platea Rymarska Nr. 748, 1839, w 8ce, 
str. 52. + 

MYNCHAUZEN nowy albo Uryjana dziwaczne 
podróże i fiflrie. Wydanie drugie. Brodnica, 
K6hler, 1847, w 8ce. 

— Toi. Brodnica, 1861, w 8ce, str. 16. 
1 8gr. 

— Toi. Brodnica, 1869, w 82ce, str. 86. 
12 grp. 

~ Toż. Tamże, 1869, w 82ce, str. 86. 12 grp. 

— Obacz: Muenhauzen. 

Myologla, obacz: Pelikan W. 

Myriorama czyli Zbiór wieln tysięcy pejza- 
rzy. Warszawa, w litogr. Jul. Mfillera, b. w. 
roku (1850), w 8ce, 14 rysunków. 1 rub. 

Myśl do organ izacyi Gwardyi narodowój. 
Lwów, 1848, w 4ce. 

— szału i prawdy, przez ♦♦♦. Wrocław, 
1849. 10 sgr. 

— pierwsza, o istnieniu Boga, ob. Tngend- 
hold J. 

— szczera, jak być dobrym mężem i picem 
każdemu z powołania swego przystoi. B. w. 
m. i r., w 8ce, kart nieliczb. 22. + 

— pismo zbiorowe, obacz: Przybyałtwski. 

Myśli nad aktem Konfederacyi jeneralnej, 
1812. 

— wyjęte z dzieła: .Prawdziwy stan ducho- 
wieństwa.*' Obacz: Skarszewski Woiclech. + 

— o następnym handlu do Gdańska. War- 
szawa, 1837, w 8ce, str. 16. 

— niektóre i fakta. na pożytek w teraźniej- 
szem położeniu Polski. Chełmno, 1862, w 8ce. 
7'/, 8gr. 

— obfitujące w nauki godne częstego roz- 
pamiętywania, wyjęte z książki do nabożeń- 
stwa dla Katolików Chrześcian, drukowsnój 
w Dreźnie 1805, teraz z niemieckiego na pol- 
ski język przetłómaczone i powtórnie wydane. 
Warszawa, druk XX. Missyonarzy, w 16ce, 
str. 48. 

— bezstronnego obywatela w zdrowym roz- 
sądku czerpane, których prawdziwa iyczli* wośó udziela, pod Sąd rodaków oddane. Kra- 
ków, 18.., fol., kart 2. 

— o organizacyi w Emigracyi. Dragi list 
Litwina, odbity z „Ojczyzny.^ Bendlikon, 
w drakami Ojczyzny, 1865, w 8oe, str. 16. 4 

— i propozycye do Towarzystwa agrono- 
micznego w W. X. Poznańskióm. Poznań, 
1884. 7V, sgr. 

— dorywcze o romantyczności i romanty- 
kach. Kalisz, drak Koszewakiego i Bartnic- 
kiego, 1881. 1 złp. 15 gr. 

— rozerwane w rótuyoh przeciwnoaciach. 
1 złp. 10 gr. 

— o sposobie urządzenia Szkół ogólnych 
wyższych. Obacz: Radwański A. 

— o stanowisku kobiety w przyszłości. 
Poznań, Stefański, 1849, w 8ee, str. 40. 1 złp. 
15 gr. 

— i uwagi nad Farmazonami. B. Ł. P. Z, 
B. M. w Betleem, za pozwoleniem Zwierz- 
chności, w 8ce, str. 80. 8 złp. 

— Obacz: SurewieokI K. 

— o zapobieżeniu bezcenności zboża w Kró- 
lestwie Polskióm, w dołączeniu do Orła Bia- 
łego. Warszawa, drak przy ulicy Gęsiój, 1820, 
w 8ce, str. 86. -f- 

— Obacz: Bronikowski (względem Żydów, 
1819); Czartoryski A. (dążące do zamiera), 
(O Pismach polskich 1811); Czartoryska Izak. 
(O zakładaniu ogrodów); Ozleduszycko A. 
(O wychowaniu, 1871); 6 1 1 du A (moralne, 
1826); Gdańsk (O handlu, 1887); Gonilt (Duch 
i Maksymy, 1805); Gillet (Sto, 1808); Giiyoki 
Ksawerif (6 poprawie budowli, 1810); Grotkow- 
ski (filozoficzne) ; Groza $. W. (niektóre); Hoff- 
manowa (moralne, 1827); Jakubowski Adam 
(O podniesieniu fabryk); Jamin (O błędach 
tegoczesnych, 1811); Kaczkowski (O handlu, 
1818): Krasicki Ignacy (i zdania, 1828); Kur- 
piński K. (urywkowe, 1819); Upsiusz J. (i zda- 
nia) ; Lotz (O domach roboty, 1825) ; Ł. (O przy- 
szłości, 1849); Mandzelowtki (religijno-moral- 
ne, 1845); Nowicki Wł.; N...ge (O emancypa- 
cyi kobiet, 1872); P. 8. (O sposobie naucza- 
nia, 1828); Pelletier (Zbiór); Polak (polskie); 
Posiedzenie (Związek); lUŃiińskl (polskie); 
Routa (w samotności. 1848); 8. J. (Sttwiarski, 
deputowaneoro); Szumski T. (O polepszenia 
handlu, 1811); Z. J. (Wychodira dla dam); 
Ziemiącka E. (O wychowaniu, 1848). 

MYŚLIBORSKI Sabin Józef. Czas. (Przeciw 
Władysł. Zamojskiemu), ł^aryi, Jan Żukow- 
ski, druk L. Martineta, 1856, w 8ce, str. 14. 
1 ft*ank. + 

Mysłakswska ignaea z Z., obacz: Szmid 
Krzysztof. 

MYSŁKOWSKI (ksiądz). Dalszy ciąg przy- 
datku do Kronik Braci mniejszych św. Fran- 
ciszka, czyli Rys genealogii reformy dwóch 
Prowincyj : Św. Antoniego Padewskiego i 
Najświętsza Maryi Panny Anielakiój. 1806, I ^ r MYŚLIWI - MYSZKOWSKI. 169 fol (Tak sioi w Kfttaloga Biblioteki Raosyń- 
•kich). 

MlMiwi, obacz: Kamiński. 

Myiliwiee, obacz: Slenieśski Lucyan. 

Myiliwstwo, obacz : Cygański Michał (ptaszę); 
Kozłowski (Łowiectwo); Kurowski W. (w Pol- 
ice); Myike W. (1848); Ostroróg J.; Poiowa- 
aio; Pncbaltki F. 

Mysłowice, obacz: Luftig (1867). 

MYSŁOWSKI Antoni RAWiCZ (urodź. 1802 

L15 Liatopada 1872). Betracbtaoffea uber 
I Oetreideiłandel ans Galizien nacn Odessa, 
ond aber die Einfahr einer Dampfschifiabrt 
aof den Dniestr einstweilen von Koropiec 
nach Odessa, and nacb Regulirung des obe- 
ren Thal dieses Flnsses ron dem Dorfe Roz- 
wadów, bu in das Schwarza Meer. Łemberg, 
Drock Ton Piller, 1844, w 8ce, str. II i 62. 

— Uwagi nad handlem zbożowym z Gali- 
cji do Odeaey i nad zaprowadzeniem żeglogi 
parowej na Dniestrze, teraz od Koropca, a po 
zregolowania wyższej czyści tej rzeki od wsi 
Rozwadowa at do Odessy. Bez m. dr. i r. 
(1844), w 8ce, str. 44. + 

— Toi, z dodaticami. Lwów, 8t. Przyłęcki, 
drak Filiera, 1844, w 8ce, str. 62. 2 złp. 
20 gr. 

— Wiadomość o fabryce cakrowśj w Tla- 
macza. (Oddrak z Tygodnika rola. p.). Lwów, 
St. Przylęcki, drak Filiera, 1844, w 8ce, str. 
20. 16 grp. 

MYSŁOWSKI Maryan Nałęcz. Dzieje miasta 
Brzostku od czasów najdawniejszych istnie- 
nia i założenia tego miasta ai po rok 1870, 
zebrał na podstawie dokumentów w Archi- 
wie miejakim, dla młodzieży szkolnej tego 
Bkiaata poświ^ił ówczesny burmistrz... . Jasło, 
drak Ladwika D. Stógera, 1871, w 8ce, str. 
19. + 

MYSŁOWSKI Stanisław AugusL Poezye Sta- 
nisława Augusta M*. (Głównie przeważa tu 
poemat Córka Jeftego). St. Petersburg, druk 
Karola Kraya, 1842, w 8ce, str. 156 i libty 
prenameracyjae kart 6 (około trzystu prenu- 
meratorów), z 2-a rycinami. Litografował R. 
Żakowski. 8 złp. 

Mystórea (Los) de la Russie tableau politi- 

?ne et morał de V Empire Russe. Paris, 
agnerres, 1844, w 8ce, str i 30 rycin. 

16 frank. 
(W Redakcyi udział brali Polacy). 

Mystycyzn iydowski, obacz: Mieses Izaak 
(1862). 

MYSZKOWSKI Fr^eryk tfe MIRÓW syn Miko- 
hlia. Zbiór najkrótszy czynów i zasad pra- 
wnych, jako wyjątek z pism obrończych, dru- 
kowanych etc., w sprawie Mikołaja de Mirów 
Mfstkowskiego itd., o dobra Święto-Jeziory 
Ha^ pneciw pozostałej massie po X. Dproi- 
aflni Badsiwilłe itd. (Warszawa, 1824), fol., 
Sir. 10. MYSZKOWSKI Mikołaj (Podpałkow.). Pisma 
obrończe, to jest : Hekurs, Wnioski in merito. 
Replika i Summaryusz dokumentów Mikołaja 
de Mirów Myszkowskiego, byłego Podpuł- 
kownika Wojsk pruskich, w sprawie o dobra 
Święto Jeziory i dalsze jako attynencye Pań- 
stwa Serejskiego, w Siudzie Najwy^.szym Kró- 
lestwa Polskiego toczącej się , rozpoożętój 
roku 1788 przez Karola Wojewodę Wileń- 
skiego i Hieronima Podkomorzego W. Księ- 
stwa Litewskiego, obudwóoh Książąt Radzi- 
wiłłów, prosekwowanej przez Księcia Domi- 
nika Radziwiłła, teraz przez Jego massę pozo- 
stałości, oraz córkę Stefanią. Bez w. m. dr. 
(Warszawa), fol., treści str. 26 i 72, Summa- 
ryusza str. 54 i Zakończenia str. 10. -f 

(Rozpoczyna: Rekurs podpisany przez Ign. 
Stawiarskiego, Meceuasa ?e strony Mikołaja 
Myszkowskiego , str. 4. Poczóm idą Wnio- 
ski in merito z tegoż strony, przez Michała 
Tokarskiego Mecenasa, str. 26 ; Replika przez 
tegoż, str. 72; Zbiór czynów i zasad praw- 
nych przez Fryderyka Myszkowskiego). 

Myszkowski Piotr, obacz: LedochowskI Antoni. 

Myszkowskich Ordynacya. Rozprawa nad 
sprzedażą dóbr z Ordynacyi Myszkowskich. 
Tomów in. Warszawa, 1826 — 27, w 8ce. 
12 złp. 

^ Ciąg dalszy nad sprzedażą dóbr z Ordy- 
nacyi Myszkowskich, czyli Gzęśó II. War- 
szawa, 1827. 

— Luźne akta processowe, w tój sprawie 
drukowane , są oastępne (folio) : 1 ) Wywód 
ze strony Aleksandra Wielopolskiego, w spra- 
wie o uznanie za nieważne Umów zmniejsza- 
jących Ordynacya Myszkowską, z 12 kluozów 
na 3 klucze, str. 22 ; 2) Replika ze stropy 
tegoż, str. 189; 8) Replika w imieniu Mar- 
grabi Myszkowskiego, 1835, str. 18; 4) Odpo- 
wiedź Józefa Jana Nepomucena i Joanny 
z Bielińskich hrab. Wielopolskich, str. 7; 6) 
Summaryusz dokumentów, przez tychże przed- 
stawionych, str. 21 ; 6) Odpowiedź tychże na 
skargę restytucyjną Alezandra, Adama, Pawła, 
Wincentego i Jana Kantego hr. Wielopol- 
skich, str. 12; 7) Replika ze strony hr. Wie- 
lopolskiego, w drodze restytucyi in integmm, 
str. 54 ; 8) Duplika J. J. Nepomucena hr. Wie- 
lopolskiego na replikę powodów restytucyi, 
str. 24 ; 9) Rekurs tegoż, przeciwko Aleksan- 
drowi hr. W., str. 86; 10) Prokuratoryi jene- 
ralnej Odpowiedź w głównym przedmiocie 
w sprawie Skarbu publicznego, str. 4; 11) 
Odpowiedź na restytucyą ze strony Prokura- 
totyi jeneralnój przeciwko hr. Wielopolskim, 
str. 10; 12) Duplika tójże, str. 16; 18) Histo- 
rya, prawa i dowody własności dziedzicznśj 
tej części dóbr, która z fideikommissu Mar- 
grabiów Myszkowskich rozsprzedaną została, 
zebrana przez Jana Olrych Szanieckiego, na- 
bywcę najznaczniejszój części dóbr rzeczo- 
nych, 1820, str. 41 ; 14) Sprawa o Ordjmacyą 
czyli Majorat Margrabiów Myszkowskich, s 
najwłaściwszego stanowiska uważana i roze- 
brana przei J. O. Szanieckiego, 1836 r., str* ft. aJ 190 BIY82Y - MYTHOLOGIE. 86; 16) Replika w sprawie Ssanieckie^o prze- 
ciwko hr. WielopolBkim w apellacyi interwe- 
nientom, a teraz zarekarsowanym , 1886 r., 
Btr. 14; 16) Głos powtórny czyli Replika ze 
strony Jana Szanieokie^o na obronę Aleksan- 
dra hr. Wielopolskiego, 1836 roku, str. 28; 
17) Rekurs ze strony Jana Olrych Szaniec- 
kiego, str. 86 ; 18) Odpowiedź ze strony Bar- 
tłomieja Byozkowskiego , na skargę restytu- 
cyjn%, str. 7; 19) Odpowiedź ze strony tegoż 
na otwory do restytucyi w sprawie Wielopol- 
skich przeciw Józefowi Margrab. Myszkow- 
skiemu, tudzież nabywcom, str. 16; 20) Ołos 
powtórny teffoż na replikę w drodze restytu- 
cyi Al. Wielopolskich, oraz innych, str. 81 ; 

21) Spis dowodów w sprawie te^oź, str. 6; 

22) Odpowiedź ze strony Andrzeja Bema na 
skargę restytucyjną AL Wielop., str. 3; 28) 
Duplika ze strony tegoż na replikę hr. Wie- 
lopolskich, str. 8; 24) Narada prawników 
względem restytucyi in integrum w sprawie 
o Oraynacy§ Myszkowskich, Warszawa, 1836; 
26) Rekurs od Wyroku S%du apellacyjnego Królestwa Polskiego, w d. 2, 8, 4, 9, 10, 
11, 14, 16, 16, 17 i 21 Grudnia 1829, w spra- 
wie o Ordynacy% Myszkowska zapadłego , 
Margrab. Myszkowskiemu w d. 16 Kwiebiia 
1880 r. doręczonego, in fol., 8 złp. : 26) Wyrok 
S%du apellacyjnego Królestwa Polskiego w 
tejże sprawie, 1829 r, str. nieliczb. 68; 27) 
Wyrok S^du Najwyższój Instancyi Królestwa 
Polskiego w tójże sprawie, 1836 r., Katech. 
Prokuratoryi jeneralnej, str. 8; 28) Wyrok 
S%du Najwyższój Instancyi w tójże sprawie, 
1886, str. 8. 

-^ Obacz: Kojsiewicz; KrysiAski A.; Sza- 
nieeki J. Olrych; Torosiewicz Michał: Wielo- 
polski Aleksander (Wywód, 1826); Wołowski J. 

Myszy gubić, obacz : Gloger (polne) ; Sposób. 

Myto, obacz: Stupnicki H. 

Mythus (slayisch), obacz: Hanuscfa. 

Mythologle, obacz: Kayssardw (1804); Miklo- 
sicz; Mitologia; Schwenck (1863). ] N. - ». W. 191 - - ■■" — — - .^^ - iT H, Wienz s okoliczności ratasznśj wieiy 
we Lwowie d. 15 Lipca 1826, przez N. Bez 
w. m. dr. (Lwów), w 8ce, kart 2. 

N. Szkice polityczne, skreślił N. Lwów, 
niJLlad Al. Yogla, drak Zakłada imienia Osso- 
lińskich, 1869, w 8oe, str. 33. + 

N« A. (tłómacz). Jezuici i ich stosunki do 
Bostyi. rrzełożył z ruskiego A. N(iewiarow- 
■lu?). Warszawa, drukarnia rządowa, 1867, 
w 8ce, Btr. 259. 22% sgr. 

N. A. Pogląd na stanowisko obrońcy, ob. 
Hmirowski. + 

IL A., obacz : Lee W. (1856). 

I. B., obacz: Ahn (Metoda, 1867). 

E G. Pologne et Russie, par G. N. Paris, 
K Denta, 1^1, w 8ce, str. 15. 50 centim. 

N. H. Obraz statystyczny głównego domu 
oebronienia ubogich, sierot i starców staro - 
aikonnych w Warszawie, przez U. N. War- 
szawa, dmk Gazety polslnój, 1863, w 12ce, 
•tr. 36. 

— Opis Synagogi przy ulicy Nalewki Nr. 
2260 pod względem zawiązania, rozwinięcia 
i utrzymania. Warszawa, druk Gazety polskiej, 
1864, w 4oe, str. 20. -f 

H. H. O rysowaniu planów pomiarowych. 
(Nadbitka z Sy Iwana). Warszawa, 1842, w 8oe, 
od str. 188 do 293. + + 

N. Henryk. Słówko w kwestyi reformy spo- 
łecznego stanowiska kobiety. (Odbitka z Blu- 
•sczo). Warszawa, autor. Księgarnia Gliicks- 
boga, druk S. Orgelbranda Synów, 1872, 
w S^e, str. 24. 15- cent. 

N. J. Komedya, 1862, obacz: Narzymski J. 

N. J. Mowa miana w Ameryce do pozosta- 
jących tam Polaków, przez J. N. Piekary, 
druk T. Heneczka, 1848?, w 8ce, kart 2. + 

N. J. Bocznik V--VI. Towarzystwa Dobro - 
cigriuiości w. m. Krakowa, w skutku police- 
Ml t. d., przez J. N. ułotony. Kraków, 1822 
---as, w 8ce. + 

— Obaez: Rocznik. 

R. J. Wianeczek panieński i kawalerski na 
1111^ Św. Jana Chrzciciela czyli Tajemnica wykryta puszczania wianków, napisany przez 
J. N. Warszawa, 1861, w 8ce, btr. 11. 

N. J. Praktyczny zbiór listów na wzór pisa- 
nych dla życia we wszelkich stosunkach i 
okolicznościach, oraz Powinszowania i Imien- 
nik, przez J. N. Strassburg (Brodnica), 0. A. 
Kohler, 1872?, w 8ce, 17'/, ark. 

N. J. Grammaire. Początki. Lexicografie, 
obacz: Nev6 J. 

N. J. Poezye i Sonety, przez N. J. Kraków, 
1829. 

N. J. Sposób prosty oczyszczenia w jednym 
kwandransie, bez uiycia iaduych środków 
chemiczDYch, ani przyrządzeń mechanicznych 
i cedzideł kału osiadającego na dnie kilszto- 
ka, tak, ii otrzymana ztąd brzeczka winna 
będzie czysta, zapobieiy się kwaśnieniu i zna- 
czne jeszcze inne otrzymują się korzyści, 

przez piwowara Bawarskiego w Poznaniu 

J. N. Poznań, Bracia Scherk, 1836. 4 złp. 

N. K., obacz: Nakwaska (Do matek, 1843). 

N. L. Sulietowie czyli Spartanie XyiII. 
wieku. Wyjątek z ich dziejów, w 5 aktach, 
z dzieła w ruskim języku napisanego w St. 
Petersburgu, przez L. N. r. 1810 tłomaozone 
Wilno i Warszawa , Zawadzki, 1812, w 8ce 
2 złp. 15 gr. 

N. M. Warszawa, 1861, obacz: Mullois X. 

N. N. Piekło i ludzkość, obacz: Polska. 

N. N. 0. Żywoty Świętych Pańskich, pier- 
wotnie wydane przez O. N. N. Dominikana 
w Krakowie, w siedemnastym wieku, wier- 
szem, teraz zaś wydanie powtórne, popra- 
wione i pomnożone przez A. Ł. Bochnia, W. 
Pisz, 1864, w 8ce, str. CVI. 6 sgr. + 

N. S., obacz: Nowiński St. (Podarek, 1864). 

N. W. Jaka droga prowadzi do zamożności? 
Warszawa, nakład Al. Mak owieckiego, 1873 
5 kop. 

N. W. Wiersz w dzień Imienin J. W. Jej- 
mości Pani Teressy Jundziłłowej, Podkomo- 
rzynej Powiatu Grodzieńskiego, dnia 15 Okto- 
bra 1802 r. (Podpis: W. N.), w 4ce, kart 4. 

N. W., obacz: Dickens; Maryat (1863). ■",1 192 N. W. L. — NABOŻEŃSTWO. N. W. L. KauŁata przy rocznicy Imienin 
Najjaśniejszego Fryderyka Aagusta, Króla 
Saskiego, Wielkiego Warszawskiego Księcia, 
napisana przez W. L. N. śpiewana w Kra- 
kowie na Teatrze przez artystów dramaty- 
cznych, d. 6 Marca 1811 r., fol., 1 karta. 

-~ Kantata z powoda rocznicy Koronacyi 
Najjaśniejszego Cesarza Francuzów Wielkiego 
Napoleona, ^óla Włochów, Protektora Ligi 
Reńskiój, napisana przez W. L. N., śpiewana 
na Teatrze Krakowskim, dnia 2 Oradnia 1810 
roku. Bez miejsca druku, fol., 1 karta nie- 
liczbowana, wierszem. 

Na gwiazdkę, obacz: 0. Jadwiga. 

Na kolanach, obacz: Kolana. 

NAAKC John T. Slayonic fairy tales Golle- 

cted and translated by of the British 

Museum. London, 1874, w 8ce. 

(Klechdy ż Wójcickiego, Erbena, Broni - 
cyna i Karadzica). 

Nabiał, obacz: Lullin; Sroczyńąki K. 

NABIELAK Ludwik (urodź. 1805). Tadeusz 
Kościuszko, ^ego odezwy i raporta uzupeł- 
nione celniejszerai aktami, odnoszącemi się 
do powstania narodowego w 1794 r. Wstęp 
i objaśnienia dołączył L. Nabielak. Paryż, 
Księgarnia Luiemburgska (Biblioteka ludowa, 
Tom LXI -LXVI), 1871, w 16ce. Tom po 16 
centów. 

— Konfederacya Barska. Paryż, 1835. 

— Do Maurycego Mochnackiego z powodu 
pism Auxer»kich. Paryż, druk A. Pinarda, 
1834, w 8ce, str. 23. 40 cent. -^ 4- -»- 

— Pieśń o wyprawie Igora (w Haliczaninie). 

— Dnia 29 Listopada 1861 odbyła się na 
cmentarzu w Montmartre w Paryżu, na pa- 
miątkę ważnych wypadków, zaszłych w kraju 
naszym uroczystość wzniesienia Krzyża, zebrał 
Paryż, druk J. Claye, w 8ce, str. 4. + 

— Ob. Biblioteka ludowa; Biblioteka Osso- 
lińskich (1863); Mickiewicz A. (Nordlichter). 

NABIELAK Robert. Do rodzin naszych po 
powrocie ze Szpilbergu. (Wiersz). Lwów, 
Piller, 1848, w 8ce, 2 kart. 

— Kilka słów o sposobach powiększania 

dochodu z pasiek, napisał Lwów, 1874, 

w 8ce. 60 kop. 

NaboieAstwie (0) do Królowej Serca Jezu- 
sowego. Kraków, S. A. Krzyżanowski, druk 
Czasu, 1871, w 12ce, str. 192. 30 cent. -f 

NaboieAstwo i Akaphyst, wraz z innemi 
Modlitwami do św. Mikołaja Cudotwórcy, oraz 
Godzinki, Litania i Pieśni zebrane. Bez wyr. 
miejsca i roku. (Kamieniec, druk J. Wagnera 
przed r. 1849), w 12ce, str. 72. 

— do Św. Anny Matki Najświętszej Maryi 
Panny, a Babki Pana naszego Jezusa Chry- 
stusa, Zbawiciela świata, dla użytku Bractwa 
Św. Anny, które w Gręboszowskim kościele 
od roku 1731 istnieje. Wadowice, nakładem 
X. Ostrowskiego, osoionkami Franciszka Foł- tyna, 1876, w 12oe, str. 46. Na okładce: 
„Pamiątka poświęcenia kaplicy świętój Anny 
w Gręboszowie, r. P. 1868. -f 

— do Św. Antoniego Padewskiego, wyznaw- 
cy Zakonu św. Ojca Franciszka, codami po 
całym świecie chrześciańslcim słynącego, w 
wszelkich potrzebach tak wiecznych , jako 
i doczesnych Patrona doświadczonego. War- 
szawa, w drukarni u św. Krzyża, 1846, w 16ce, 
str. 46. -f 

— do Św. Antoniego , z żywotem tegoż. 
Warszawa, Czerwiński i Spółka, 1871. 10 kop. 

— Obacz: Antoni św. 

— Krótkie, z różnych autorów zebrane , 
1812, w 8oe. 2 złp. 

— Seraficzne do Boga w Trójcy Jedynego 
i Niepokalanej Panny Boga-Rodzicy Maryi, 
dla potrzeby wiernych pobożnych, mianowi- 
cie Braci i Sióstr Szkaplerza Przenajświęt- 
szej Trójcy napisane. Wilno, 1857. 80 kop. 

— Toż. Wilno, Blumowicz, 1868, w 8ce» 
str. 48. 

— na Boże Ciało i Oktawę. Warszawa, 
XX. Missyonarze, 1857. 1 słp. 10 gr. 

— na Boże Ciało. Jasło, nakład i druk Ł. 
D. Stógera, 1871, w 8ce, str. 286 i IX. 45 cent 

— Bractwa Najsłodszego Serca Pana Jezusa 
Zbawiciela naszego. Kraków, nakład Towa^ 
rzystwa Jezusowego, druk Czasu, 1872, w 8ce, 
str. 8. -f 

— podczas burzy i nawałności. 1 złp. 

— dla Chrześcian Katolików. Poznań, 1848. 
75 kop. 

— roczne dla Chrześcian Katolików. War- 
szawa, Breslauer, druk A. Ginsa, 1860, w 16oe, 
str. XXiy i 354, spisu modlitw nieliczb. 6. 

— Tenże tytuł. Warszawa, drak Alexandra 
Ginsa, 1865, w 8ce, str. 354 i kart 3 nielioz- 
bowanych. 75 kop. 

— ku najświętszój chwale Boga, ob. Daaa 

(1861). 

— patryotyczne w czasie wojny. Warszawa, 
1831, w 8ce. 

— Toż, w czasie wojny w roku 1794. War- 
szawa, 1831, w 4ce. 10 sgr. 

— Toż, w czasie wojny w r. 1794 wydane, 
a teraz drukiem odnowione. Warszawa, druk 
J. Wróblewskiego, 1881, w 16ce, str. 24. 

— w czasie Jubileuszu od Ojca św. Leona 
XII., na rpk MDCCCXXVI-ty pozwolonego. 
Wilno, w drukami dyecezalnój XX. Missyo- 
narzy, 1826, w 8ce, str. 46. 

(Jest to wyjątek z większój jubileuszowój 
Książeczki na ten rok w Wilnie drnkowanćj). 

— w czasie Odpustu Jubileuszowego przes 
Ojca Św. Piusa lX-go pozwolonego, który 
w Archidyecezyi Lwowskiej obrządku łaciń- 
skiego od dnia 4 Maja do 1 Czerwca 1861 
obchodzió się będzie, wraz z nauką o tymże 
Jubileossu. Z popiersiem Papieża« Lwów, F« KABOŹKiJrSTWO. 193 ■■■■» II Filier, 1661, w doe, Btr. dri. Na papiene bia- 
ifm 8 kr. m. k« 

— Toi. od 10 Caerwoa do 10 Lipoa 1862 
rolni obooodsió nę b^sie wras naoką o tym- 
ie Jobileosao. Z popiersiem Piusa IX. Lwów, 
P. Piller, 1862, w 8oa, str. 82. 16 grp. 

— Toi, od 16 Paidziemika 1864 do 16 
Styesnia 1866 r., a dodatkiem naok o Odpa- 
ttach i Jubileuszu, i wyjaśoieniem kwestyi 
o Niepokalanym Pocsęciu Najświętszej Maryi 
Panny. Lwów, Wiuiarz, 1854, w 8ce, str. 62. 

— w oaasie Odpustu Jubileuszowego, przez 
Ojca Św. Piusa IX. Dozwolonego, który w 
Arehidyeoesyi ^wowskiój od d. 29 Maja do 
39 Czerwca 1868 obohodzió się będzie, wraz 
s nank% o ^rmie Jubileuszu. Lwów, 1868. 
90 kop. 

— na ezeió Boga, 1827, 1846, 1867, 1868. 
Obaos: Baaifaey św. 

— Na cześć i uwielbienie Boskiój Opatrz^ 
nośei. Z Pisma św. zebrane i w sposobie 
pacierzy kapłańskich dla ufiytku dusz pobo- 
ftnyeh, na godziny podzielone, z dodaniem 
aktów cnót teologicznych. Kraków, druk 8. 
Oieeskowdiiego, 1841. 16 kop. 

— na cześć Niepokalanego Poczęcia Nąj- 
świetazej Maryi Panny, z dodatkiem Litanii 
i Modlitw do świętych Jerzego i Wawrzyńca, 
Ifgosenników. Wilno, 1869. 8 złp. 10 gr. 

<^ ku czci BoftL w Trójcy św. Jedynego 
i wielbieniu Niepokalanego Poczęcia Naj- 
św%i«zćj Maryi Panny, z róinych ksiąg ze- 
Inse. Warszawa, druk Jana Jaworskiego, 
m^ w 16ce, Btr. XXI, IV i 874. 

— codzienne ku nienstającój nigdy czci 
i aliwale Boga w Trójca Jedynego, Nąjświęt- 
MŚjj Maryi Panny i Świętych Pańskich. Dla 
wygody ludzi nabożnych i zbawienia dusz 
cwaeściańskich poiytku. Z nowym rozmai- 
tnŁ Modlitw przydatkiem. Wydanie drugie. 
Posnań, 1867, str. 406. kart 90. Oprawna 
w aaagriu ze złoć. 2 rab. 40 kop.; oprawna 
w płótno ze złoo. 2 rob. 

— ku czci Bogarodzicy Najświętszej Panny 
Kapokalanego Poczęcia. Bochnia, Pisz, 1869, 
w 18oe, Btr. 168. 86 cent. 

— eodzienne ku czci Nąjświetszeffo i Nie- 
pokalanego Serca Maryi. Mikołów, Nowacki, 
WraTl^ark. 

^^ codzienne, ku czci NiJświętszego i Nie- 
pokalinego Serca Maryi. Bez w. m. i roku. 
Kttuaniec, druk J. Wagnera, przed r. 1849, 
w Uce, Btr. 68. 

— ' esierdziesto-godzinne. Oodzina świąto- 
Wiwla przepędzona na naboieństwie przed 
Ihyiwiętszym Sakramentem, to jest : Pobożne 
■MHCta ku iemoi Najświętszemu Sakramen- 
ImtŁ z włoskiego na polski język przetłó- 
WMaone, teraz za pozwoleniem Zwierzchno - 
Mpraedrnkowane. Z przydatkiem nabożnych 
—Wbiec. Poznań, 1862. 12*/, sgr. — domowe i kościelne. Łowicz, druk XX. 
Emerytów, 1819, w 12oe. 

— za dusze w czyscu zostające. Bez roku 
i miejsca druku, lecz w Warszawie około 
1800 r., w 12ce, str. 24. 

— codzienne za dusze w czyścu cierpiące, 
dla wszystkich na śmierć pamiętnych. (Wier- 
szem). Częstochowa, 1844, w 8ce. 20 sgr. 

— za dusze czysoowe. Za pozwoleniem 
metropolitalnej mohylewskiój, rzymsko-kato- 
lickiej duchownój Zwierzchności przedruko- 
wane w Połocku, w drukarni Xa. Pgarów, 
1826, w 8ce. 

— za dusze w czyścu cierpiące, niegdyś 
pod tytułem: „Zegarek czyscowy," wydane. 
Lwów, 1844, w 12ce. Na papierze welinowym 
oprawne 1 rub. 86 kop. 

— To£, na zwyczajnym papierze 90 kop. 

— Wieczorne, za dusze wiernych zmarłych 
w kościele 00. Dominikanów odprawiające 
się. Warszawa, druk St Strąbskiego, 1852, 
w 12ce, str. 14. 

— odpustowe, za dusze zmarłych i inne 
ModlitewkL Wilno, druk Zawadzkiego, 1849, 
w 82ce, str. 29. 

— za dusze zmarłych. Z równych dzieł, 
zebrane przez fff . Warszawa, Michał Gluoks* 
berg, druk S^nów Orgelbranda, 1874, w 8ce, 
str. 827 i rejestr. 8 złp. 10 gr. 

— dla pobożnych dziatek, ozdobione obraz- 
kami. Poznań, Rajzner, 1858. 18 grp. 

— codzienne dla pobożnych dziatek. War- 
szawa, W. Lange, Czerwiński i Spółka, 1872. 
6 kop.; oprawne w tekt. 10 kop. 

— codzienne dla dzieci. Częstochowa, 1811, 
str. 86. 80 kr. 

— codzienne dla małych dzieci. Często- 
chowa, 1826, w 48ce, str. 141 i nieliczb. 8. 
16 grp. 

— Tenże tytuł. Tamłe, 1846, w 48ce, str. 
141 i nieliczb. 8. 16 grp. 

— codzienne dla małych dzieci. Wydruko- 
wane na Jasnój Górze Częstochowskiój, 1851, 
w 48ce, str. 141 i nieliczb. 8. 

— codzienne, dla małych dzieci służące. 
Przemyśl, w drukarni Biskupiej, 1830, w 12ce. 

— Toż. Tamże, 1886 r. 

— codzienne, zebrane dla małych dzieci. 
Piekary, Haneczek, 1869. W oprawie 7% sgr. 

— krótko* zebrane, dla małych dzieci. Czę- 
stochowa, drak Kohna i Spółki, 1872. 

— dzienne, tygodniowe i roczne. Warszawa, 
1812, w 12ce. 1 złp. 

— dzienne, tygodniowe i roczne, które się 
odprawia w ko^iele parafialnym warszaw- 
skim Św. Krzyża. Wydanie powtórne dla wy- 

fody Bractwa i Parafian. Warszawa, druk 
^X. Missyonarzy u św. Krzyża, 1844, w 16ce, 
str. 172, 104 i kart 2. 1 złp. 16 gr. 

26 


■? 194 NABOŹKńSTWO. — dtienne, ty^daiowe i roozno, które od- 
prawia się w kościele parafiahiym warszaw- 
akim św. Krzyża. Wydanie trzecie pomno* 
ionei dla wygody Bractwa i Parafian. War- 
szawa, 1869. 60 kop. 

— dziewięcio -dniowe, 1802 — 1867, obacz: 

Marya. 

— do Św. Feliksa, obacz: Wiator X. (1847). 

— do Św. Franciszka, obaez: Franciszek 
Salezy (1869). 

— do Św. Grzegorza, Oświeciciela Arme- 
nii. Lwów, n Pillera, w Sierpnia 1821 rokn. 
16 kr. tn. k. 

— do Św. Jacka, obaoz: Jacek Św. (1867). 

— do Św. Jana Kantego, 1802, 1828, obacz: 
Jan Kanty. 

— do Józefa Św., obacz: Józef Św. 

— do Św. Kajetana, obacz: Kafetan §w. 

-^ Kalwaryjskie. Bez wyr. m. i r. (około 
1800 r.), w 8ce, str. 166. 

— katolickie. Za pozwoleniem Zwierzchno- 
ści. Bez wyr. m. dr. i r., w 8ce, str. 24. 

— do Kommanii św, , polskim wierszem 
pisane. Poznań, 1860, w 8ce, str. 101. 1 z2p. 
16 gr. 

— do Krzyża św. Dla pożytku wiernych 
Jego wyznawców. Książeczka ta mieści w so- 
bie: Wiadomość o znalezienia i podwyższe- 
nia Krzyża św. ; Godzinki, Litanie i Nowennę 
do Krzyża; Godzinę uczczenia Knyta Św.; 
Pieśni i Drogę krzyżową, t dodatkiem Koronki 
do Miłosierdzia Bożego. Warszawa, nakład 
i druk Jana Psurskiego, 1862, w 8^e, str. 
180 i L 1 złp. 10 gr. 

— całoroczne, dla luda ohrześciańskieffo, 
zawierające : Katechizm missyjny, Akty, Modli- 
twy najpotrzebniejsze, tudzież Psalmy, Godzin- 
ki, Różańce, Koronki, Litanie, na różne dnie 
Św., oraz Pieśni nabożne tak polskie i łaciń- 
skie, Hymny w czasie rocznych uroczystości, 
iiakoniec Rozpamiętywanie Męki Pańskiej 
w Pieniaoh stosownych passyjnycb, w Staoy- 
ach i w czterech Ewangieliach na Wielki 
Tydzień zebrane. Warszawa, w drukami XX. 
Piarów, 1886, w 8ce, str. 768 i nieliczbow. 
kart 10. 8 złp. 

— ludzi przeznaczonych do nieba, albo 
Droga krzyżowa, krwawemi Zbawiciela świata 
stopniami uprzywilejowana. Poznań, 1889, 
w i6ce. 26 grpa 

— majowe. Warasawa, drak J. Jaworskiego, 
1862, w 12ce, str. 20. 

— majowe czyli Miesiae Maj poświęcony 
ku czci Boga-Rodzicy Najświętszej Pannie 
Maryi Niepokal. Poczęcia. Bochnia, Pisz, 
1869, w 8oe, str. II i 163. -i^ 

— Toż. Bochnia, Pisa, 1867, w 8ce, str, 
116. 30 kr. + 

— mąiowe czyli Mieaifo Mąj poświęcony 
ku czci Boga-Rodzicy. Bochnia, 1860^ w 16oe. 
VU Bgr. -^ do Matki Boeki^ Bdesaej. Bochnia, 
Pisz, 1860, w 8ce, str. 16. 3 kr. m. k. 

— dziewięcio-dniowe do Nsfjśwtętsrój Maryi 
Panny, Matki Boga i Królów^ dobrej rady. 
Warszawa, 1862, w 12ce. 10 kop. 

Inne edycye, obacz: Marya. 

— do Najświętszój Maryi Panny. Kraków, 
1878, w Sce, str. 6. + 

— do Najświętszej Panny Maryi w Obrazie 
Leżajskim. Rzeszów, Pellar. przed r. 1871, 
(wydanie w 2000 egzempl. do r. 1872, sprze- 
dano 1300 egzempl.) 

-- do Najświętszej Maryi Panny Niepoka- 
lanie poczętej, w kościele ^wj^Anny w War- 
szawie. Warszawa, 1871, w8ce, str. 96. 10 kop. 

— do NąJswięUzój Panny Maryi Ostrobram- 
skiój, oraz Nabożeństwa codzienne, niedzielne 
i tygodniowe, z dołączeniem Kroniki obrazo 
Najświętszój Panny Maryi Ostrobramskiej, 
ozdobione 12 wizerunkami rytemi na stali 
w Paryżu i liondynie, podług obrazów staro^ 
żytnych ząajdąiących się w kaściołaoh pol- 
akich. Paryż. Oprawne w anspelskie płótno 
za złoconemi brzegami 3 rab. ; w chagria 
paryzki 4 rub.; w takiż chagria najlepszego 
gatunku, z podwójnym futerałem z płótna 
angielskiego. 

~ do Nąjświętszój Panny Maryi nieusta- 
jącej pomocy. Breslau, Frana Gdrlich, 1874^ 
w 8ce, str. 80. 3 sgr. 

— do cudownej Matki Boskiej, 1868, w 8oe, 
str. 36. Obacz: F. E. + 

— do Matki .Boskiąj, dla wyg»dy tych, któ- 
rzy Jój miejsca św. upodobane i cmdami wsła- 
wione odwiedzają, osobliwie dla nawiedzają- 
cych obraz Niepokalanego Maryi Panny Pocic* 
cia, cudami w Tartakowie słynący. Z dodat- 
kiem nabożeństwa do św. Michałn Archanioła, 
Patrona Galicyi. Wydanie czwarte pomno- 
żone i poprawione. Lwów, Poremba, 1861, 
w 12ce, str. 411, z rycinami. 60 cent. 

— do Św. Michała, obacz: Micliał km, 

— paesyjne, to jest: Nabożne męki i śmierci 
Pana Jezusa Chrystusa w pobożnych Pieniach 
rozpamiętywanie podczas Passyi w Niedsiele 
postne około godxin nieszpomych. Wiloo^ 
Zawadzki, 1863. 3 kop. 

— do Miłosierdzia Boskiego. Warszawa, 
aator, druk XX. Missyonarzy, 1865, w ISca, 
str. 12. 

— Toż. Warszawa, w drakarai C{«erwiń- 
skiego) i D(obieszewskiego) N., 1867, w ł9ce, 
str. 12. 2'/, kop. 

— do Miłosierdzia Boskiego. Warszawa, 
Czerwiński i Spółka, 1871. 2V, kop. 

— codzienne dla młodzieży. Wiloo, 1828. 
Obaoz: Karpiński Franelsiek. 

— dla młodzieży. Leszno, nakład i dWk 
Gfinthera, 1866, w 8ce, str. 224 i 1X. 60 kop. 

— Obacz: Wojkowska I. 

— Toż. Tamie,. 18681 . KABOŻESl^STWO. 195 — tottowe i koleielBe, s modlitir w rółnych 
potraabaeh, wykłada Psalmów, Śpiewów litur- 
gifitnycb procettjro&alnyolL, Hymoów kościel- 
Dych i Modtów sa amarłycłi ałoiloae. Pobo'* 
iaości wiernych do aiycia drukiem podaue. 
Łowics, dmk XX. Emerytów, 1819, w 12ce, 
Btr. 240. 1 zfy. 

-- podczas Mszy Św., przed i po Spowie- 
dti, Śommanii Św., do Najświętszego Sakra- 
mentu , do Pana Jezusa i do Najświętszej 
Pamiy liaryi, ssczególniej w kościele 00. 
Bemfirdynów Rzeszowskich łaskawie slyn^cój. 
Tafdów, druk Rusinowskiego, 1864, w lace, 
str. 216. -¥ 

— dziewięciodniowe za naród. Pary*, druk 
L. Martineta, 1854, w 4ce, str. 4. 4 

— i nanki zbawienne podczas Missyi WW. 
OCX Kapucynów i kaidego innego czasu do 
duchownego prawowiernych poletku sluiYÓ 
mogące. .Warszawa, w drakarni rządouej, 
1816, w 8ce, str. 94. 15 kop. 

(Przyłączone do Zbioru: Modlitwy i Roz- 
myślania). 

— Toż, przedrukowane. Warszawa, druk 
XX. Piarow, 1843, w 8ce, str. 238. 

— Toż, siedmiu niedziel, obacz: Józef iw. 
(1660). 

— polskie w Niedzielę XXIL po Trójcy 
łw., d. 13 Listopada r. 1870, w kościele ewan- 
rielickim we Lwowie. Pieśń. Lwów, druk 
& Winiarza, w 6ce, kar nleliczb. 2. + 

. podhig obrządków Kościoła św. kato- 
łisfciego, 1819. 2 zip. 15 gr. 

^ róine, według obrządku św. rzymsko- 
kitoliokiego Kościoła, zawierające Msze św. 
&a wazystkie niedziele, uroczystości Pańskie, 
Bogarodzicy, Świętach Pańskich, przygodne 
i na Sochedni czyli kwartałowe, z dołączę- 
nfiem nwag na Lekcye i Ewangielie, Hymnów 
a Pacierzy kapłańskich, Ewangielrj w czasie 
fttieeasyi, Nieszporów na wszystkie Niedzł«»le 
rofcm. Uroczystości Pańskie, Bogarodzicy, ŚŚ. 
Paóakioh , na dzień Poświęcenia Kościoła , 
Zaduszny z ftałobną Processyą i Jutrznią, 
• takie Modlitwy kościelne. Wykład Obrzę- 
dów Mszy Św., historyczne wiadomości o Uro* 
f sysiościach i Nabożeństwie kośoielnóm, przez 
wydawcę wielkie^^o i św. Tygodnia. Tomów 
lY. Berlin, Behr, na Składzie u Walentego 
Kodia w Petersburgu, 1844, w 8ce ; dwa Tomy 
pe 300, a dwa po 400 str. 36 złp. 

— podczas. Odpustu Jubileuszowego, udzie - 
klne^ od Ojca św. Papieża rzymskiego Piusa 
IX., s powodu zajęcia Stolicy i^postołskiój, 
w Archiayecezyi lwowskiej, obrządku rzym- 
ako^iioióskiego, od dnia 2 do 23 Maja 1847, 
■naa Otdynaryat Arcybiskupi postanowiony. 
MÓW, drak Pillera, 1647, w 8oe, str. 82, 
a dneworytem Piusa. 

— w czasie Odpustu Jubileuszowego, przez 
(^tik iwieteffo Piosa IX. pozwolon«^go, który 
ar Aiokimrectsyi lwowskiej obrządku łacin - 
ddago, ad d. 4 Maja do 1 Ozerwoa 1861 r. ob^hodaió si^ będzie wtaz t fiaak^ o tymie 
Jnbilettszu. Lwów, druk P. Pillera, 1851, w 
8ce, z popiersiem Papieża. 

— Toż, który w Archidyecezyi Iwowskiój, 
obrządku łacińskiego, od 10 Czerwca do 10 
Lipca 1852 obchodzió się będzie wraz z nauką 

tytn&e Jubileuszu. Tamto, 1852, w 8oe, etr. 
32, z popiersiem Papieża. 8 kr. 

•^ Toż, która si^ obchodzió będzie od dnia 
15 Paźilziernika 1854 do 15 Stycznia 1856. 
Z dodatkiem nauk o Odpustach i Jubile- 
uszach, i wyjaśnienia kwesty! o Niepokala* 
nem Poczęcia Nąjświętazój Maiyi P. Lwów, 
1854, w 6oe, str. 52. 

-^ w czasie Odpustu Jubileuszowego przas 
Ojca Św. Piusa IX. nadanego, który w Archi- 
dyecezyi lwowskiej obrządku łacińskiego, od 
dnia 4 Czerwca do 3 Lipca 1805 obchodzić 
się będzie. Lwów, nakład A. Yogla, w 8ce, 
str. 80. 24 grp. 

— codzienne odpustowe. Berlin, w 12ce, 
z ryciną. 60 centim. 

— odpustowe, trzechdniowe na półroczny 
czas pokuta w Dyecezyi tarnowskiej, od dru- 
giej Niedzieli Adwentu 1867 aż do Niedzieli 
Św. Trójcy 1868 i t d, Tarnów, druk Rusi- 
nowskiego, 1867, w 8ce, str. 8. 2 cent. -1- 

*— różne, od św. Qjców złożone, na polaki 
język przetłómaczone, teraz dla pożytku dusz 
polskim liter ułożeniem, też i po słowieńsku, 

1 po pol«k'i wydrukowane. Począjów, XX. 
Bazylianie, 1800, w Sce, str. 351. 

— Toż, teraz dh» j^ożytku dusz, polskim 
liter ułożeniem, też 1 po słowieńsku i po- 
polsku (tak) wydrukowane. Poczajów, druk 
aX. Bazylianów, 1817, w 8ce, str. 419. -ł- 

— Toż, przetłómaczone i przedrukowana 
obok z ruskim tekstem. Przemyśl, w drukami 
Biskupiej obrządku grecko katolickiego, 1836, 
w 12ce, str. 481. 5 złp. 

— do Św. Onufryusza, obacz: Onufry Św. 

— dla osób do stanu małżeńskiego zabie- 
rających się lub w nim zostających, tudzież 
nauki i rady, celem otrzymania szczęścia i 
zbawienia w stanie małżeńskim. Wilno, T. 
GlOckaberg, 1852, w 16oe, str. 11 i 279, z ryo. 
9 złp. 

~ codzienne na otrzymanie świątobliwetfo 
życia, szczęśliwej śmierci i chwały wiecznej, 
dawno od Zwierzchności pochwalone, a teraz 
pomnożone przydatkiem Katechizmu, znacze- 
niem wyrazów o Godzinkach i Modlitwą, 
zawierającą przedni ejsze akty religii prze- 
drukowane. Wilno, nakład Rafałowioza, 1847, 
w 16oe. 

— Toż, tenże tytuł. Wilno, druk M. Zyme- 
łowicza typografii, 1851, w 16ce, kart niel. 
U, str. 162. 15 kop. 

— Toż, tenże, tytal. Wilno, druk Zymelo- 
wicza, 1858, w 16ce, str. 177. 

^ Toż, tenże tjftał. Wilno, druk Romma, 
1858, w 16ee> tftr. 102. 196 NABOŻEŃSTWO. -* codsienne do Pana Jeiuta nkrsyftowa- 
nego, łaskami słynącego, w koiciele war- 
szawskim Św. Jana, siódmy pas przedruko- 
wane, z przydatkiem mektói7ch nabożnych 
Pieśni. Warszawa, drak J. Pakszty, 1828, 
w 12ce, sir. 184 i kart 4, rejestr i ryc. 3 zip. 

. — do Pana Jezusa i Panny Maryi i i. d. 
Częstochowa, 1808, w 12ce. 

— codzienne, przed Panem Jezasem w ka- 
plicy w kościele Metropolitalnym św. Jana, 
oraz o Niepokalanym Poczęcia Maryi Panny. 
Warszawa, nakład i druk Baryckiśj, 1843, 
w 12ce, str. 176 i VI. 2 złp. 20 gr. 

— Tenże tytuł. Tamie, nakład i druk Baryo* 
kiej, 1848, w 12ce, sir. 177 i nieliczbow. 1. 

— godzinne do miłosiernego Pana Jezusa. 
Mikołów, T. Nowacki, 1862, półarkusz. Libra 
po 6 sgr. 

— passyjne czyli Gorzkie £ale. Brodnica, 
184., w 12ce. 1 sgr. 

— passyjne, to jest : Naboine męki i śmierci 
Pana Jezusa Chrystusa w poboinych pieniaoh 
rozpamiętywanie podczas Passyi w Niedziele 
postne około godzin nieszpomych. Wilno, 
Zawadzki, 1853, w 16oe. 6 kop. 

-7- passyjne czyli Rozpamiętywanie męki 
Pańskiój wraz z Pieśniami podczas Wielkiego 
Postu uiywanemi dla nżytku ludu wiejskiego. 
Kraków, nakład i druk Czasu, 1855, w 16ce, 
str. 78. -h 

•— passyjne, czyli Rozmyślanie męki i śmier- 
ci Jezusa Chrystusa Syna Boftego, Zbawiciela 
i Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Wilno, Zyme- 
lowicz, 1860, w 16ce, str. 36. 

— passyjne. Chełmno, Danielewski, 1860. 

-> passyjne czyli Rozpamiętywanie męki 
Pańskiej (Gorzkie iale). Pelplin, J. N. Roman, 
1872, w 24ce, str. 31. 1 sgr. 

— do świętych Patronów i Patronek, i inne 
Modlitwy zwyczajne. Warszawa, 1825, w 16ce. 
4 złp. 

— codzienne, w Piątek 1840, obacz: Dawid- 
son; Radecki P. 

— na podziękowanie Panu Bogn za wszyst- 
kie łaski w cfUóm iyciu, a osolHiwie w roku 
dziś kończącym się odebrane w dzień oeta- 
tni Starego Roku w kościele XX. Francisz- 
kanów w Warszawie, z Odpustem zupełnym 
wiecznie nadanym odprawiające aię, przedru- 
kowane za dozwoleniem Zwierzohności. Bes 
wyr. miejsca i roku, w 8oe, sir, 20. 

— na Post, Wielki Tydzień, Bo&e Ciało, 
Dzień zaduszny i w czasie słuchania Mszy 
Św. Kraków, 1836, w 8ce, karU 1, str. 107 
i karta 1. 2 złp. + 

— wielko -postne. Warszawa, nakład i dmk 
Jana Psurskiego, 1859, w 8ce, str. 64. 

— Toż samo. Tamie, dmk Pinrskiego,J860, 
w 8ce, str. 71. 

^ na poijrtek serc kn Boga i dwiętych 
pałających. Przemyśl, ISOO, w 12oa. ^ o Pnsemieniema Pańskióm. Wartsawaf 
w drakami XX. Pgarów, 1847, w 8ae, str. 24. 

— Toi. Warszawa, w dmkarai Stanisława 
Nowakowskiego, 1861, w 8ca, str. 24. 

— do Przemienienia, obacz: Nowakowski J.; 
Rioei. 

— przywileje i ustawa istniejącego w war- 
Bzawsldm 00. Bernardynów kościele ^ Arcy- 
bractwa czci Najświętszego Serca Najświęt- 
szej Maryi Panny. Warszawa, 1859, w 12c6, 
str. 235 i kart nieliczb. 2. 2 słp. 

— nieszporae na cały rok Niedziel i Świąt 
uroczystych, tudziet Godzinki do Matki 
Boskiój, wraz z Psałterzem przy Bożym gro- 
bie. Sanok, K. Pollak, 1857, w 8ce, str. 76. 

— do Św. Rozalii, obacz: Rozalia. 

— rozmaite, krótko zebrane ka pożytkowi 
wiernych. Żytomierz, 1847. 

— w krótkich i porasząjących rozmyśla- 
niach do Najświętszej Męki Jezusa Chrystusa 
na kaidy dzień miesiąca. Kraków, Cieszkow- 
ski, 1841, w ]2ce. 2 złp. 

— ku czci Najświętszego Sakramentu. War- 
szawa, u XX. Missyonarzy, 1830. 3 złp. 

— do Najświętszego Sakramentu w czasie 
czterdziesto - godzinnego nabożeństwa. War- 
szawa, u XX. Missyonarzy. 1 zip. 

— do konającego Serca Jezusa, za kona- 
jących. Warszawa, u XX. Missyonarzy, b. r. 
(1856), w 8ce, str. 4. + 

— szczególne do Serca Najświętszej Maryi 
Panny, Sieomiu Jój boleści, tójże Matki Boski^' 
Pocieszenia, z Nowenną do Jój Niepokala* 
nego Poczęcia, oraz Modlitwy do t^o dla 
dostąpienia osobliwszych odpustów i otrzy- 
mania Bzczęśliwój śmierci, zebrano z pobo- 
żnych autorów, wydane w Warszawie, w dra- 
kami XX. Piarów, 1838, w 8ce, str. 204. 20 kop. 

— do Najsłodszego Serca Jezusowego, wraz 
z Bractwem wprowadzone do kościoła Panien 
Wizytek, mogąee służy ó i dla innych kościo- 
łów, gdzie tMoweż Bractwo egzystuje. War- 
szawa, w drukarni XX. Missyonarzy, 1841, 
w 12ce, str. 134 i karta nieliczb. 1. 

— Toż. Tamże, druk XX. Blissyonarzy 
u BW. Krzyża, 1859, w 12ce, str. 99. 

— do Najsłodszego Serca na mioamc Sorca, 
czyli Czerwiec. Warszawa, drak Xa. Missy- 
onarzy, 1863, w 12ce, str. 12. 

— dziewięoio - dniowo do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, z francnzkiego. Lwów, 
Piller i Spółka, 1845, w 12co. 15 grp. 

— krótkie do Najświętszego Serca Jezusa 
w każdy dzień miesiąca. Wydanie pierwioo. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, w dn^arni 
Kuryera warszawskiego, 1872, w 16ce, str. 72. 
20 kop. 

— ^ do Najświętszego Sorca Jezusa i do Nąj- 
droższój Krwi Jego. Wrocław, Franoissok 
Gdrliohi ld74| w Seo, itr. loa 4 sgr. NABOŻEŃSTWO. 197 •* do Siedmia Boleści NMŚwIętssćj MAryi 
pMnny. Bsessów, Pallar, pnedr. 1871, (nakład 
500 egsemplany do r. 1872, spraedano 430.) 

— oodaieone aa Skarbu Modlitw odpasto- 
wych wjj^te. Berlin. 1 alp. 10 gr. 

— o 8aoaciliw% śmieró. Częstochowa, 1826, 

w 806. 

— Obacs : Barbtrt Św. 

— do Trójcy Przenajświętszej. Przemyśl, 
druk Biaknpi, po r. 1880. 20 grp. 

— do Św. Tekli, obacz: Tekit Św. 

— do Św. Teressy, obacz: Teretsa św. 

— do Trójcy św. Mikołów, T. Nowacki, 
1862, Vt ark. Libra 6 grp. 

^ do Nąjświętszój Twarzy Pana Jezusa. 
Warazawa, u Xx. Missyonarzy, 1861. 

— studentów katolickich, zamykając: 1) 
Kościelny Katechizm ; 2) Rozmaite Modlitwy ; 

SPieata polskie; 4) Pieśni łacińskie; 5) 
uibę do Ms^ Św. czyli Ministranturę. War- 
aaawa, druk XX. Pijarów, 1819, w 12ce, str. 
69. 16 grp. 

— do Nąjświętszój Twarzy Pana Je^sa, 
iadziel; Koronka do św. Maryi Magdaleny. 
Warasawa, Czerwiński i Spółka, 1871. 5 kop. 

— na uczczenie Najświętszego Sakramentu, 
a różnych nabożnych książek zebrane, na dni 
ośm, czvli Oktawę Bożego Ciała rozłoi^one 
i wydrukowane, (wierszem). Grodno, w dru- 
kwai Zymela typografa, 1827, w 8ce, str. YI 
i UOy nieliczb. 6. 

— dziewięcio -dniowe i uczczenie Przebło- 
malawionój Panny i Bogarodzicy Maryi Kró* 
bwój. Obacz: Marya. 

-- codzienne na uproszenie świątobliwego 
^yeia, szczęśliwój śmierci i chwały wieku- 
iatój, podług ksiąg i)rzez Kościół św. potwier- 
dsonych, z przydaniem Katechizmu na nowo 

Sdane. Wilno, Zawadzki, 1853, w 16ce, str. 
:iy i 155. 20 kop. 

— na Uroczystość Boiego Ciała z Oktawą 
i inne obchody, z wystawieniem Nąjświęt- 
asego Sakramentu. Warszawa, w drukami 
XX. Missyonarzy u św. Krzyia, 1856, w 12ce, 
atr. 105 i spisu 1 karta nieliczb. 

«- na Uroczystość Bofego Ciała^ z Oktawą 
1 Inne obchody, z wystawieniem Najświętszego 
Bskrameatu. Warazawa, 1869, w ]2ce, str. 
lOa 20 kop. 

— na Uroo^atość Boiego Ciała, z Oktawą 
i inne obchooy z wystawieniem Najświęt- 
asego Sakramentu. Warszawa, Czerwiński 
i Spółka, 1871. 20 kop. 

— na Uroczystość Opieki Najświętszćj Panny 
Maiyi Ostromtmskićj. Dla uiytku pobośnych 
Rajawiętasćj Pannv czcicieli, cudowny Obraz 
J^ odwiedzających, oraz inne nabożeństwo 
i modlitwydo Matki Boskiói na każdy dzień 
fyfodnia. Wilno, 1869. 16 kop. 

<— dla utycia poboftnego wiernych, miano - 
wioia dla soat^ąoych w Bractwie św. Trćjcy. Warszawa, w drukami Jóiefa Ungra, 1858, 
w 8ce, str. 40. 

— Tot. Warszawa, druk J. Ungra, 1864, 
w 8ce, str. 40. 

— dla uiytku Bractwa Trójcy Przenajśw. 
Lwów, 1826, w 12ce. 

— Toi;. Tamie, druk Pillera, 1826, w 8ce, 
str. 80 i 2. 

-- Tenie tytuł, w kościele archikatedral- 
nym lwowskim. Lwów, Jabłoński, 1838, w 12ce, 
str. 82. 20 grp. 

— Toi. Lwów, tamie, 1841. 

— dla uiytku Bractwa Trójcy Przenajśw. 
w kościele archikatedralnym lwowskim. Lwów. 
Jabłoński, druk Pillera, 1847, w 8ce, str. 82. 
16 cent 

— wieczorne dla uiytku po pracy dniowój, 
dziękując P. Bogu za udzielone dobrodziej- 
stwa. Za uchwaleniem obojga Zwierzchności. 
Bochnia, W. Pisz, 1846, w 8ce. 6 grp. 

— na Wielki Czwartek, do uwięzionego 
Jezusa Chrystusa w ciemnicy. Warszawa, w 
drukami Gazety codziennćp, 1864, w 16ce, 
str. 60, z przodu 2 kart nieliczb. i str. 38, 
spisu 1 karta nieliczb. 20 grp. 

— Toi. Przedruk. Warszawa, w drukarni 
Józefa Tomaszewskiego, 1858, w 16ce, str. 
30 i spisu 1 karta nieliczb. 

— na Wielki Piątek, Zmartwychwstanie 
Pańskie, Zesłanie Ducha św. Warszawa, S. 
Orgelbrand, 184., w 12ce. 20 gr. 

~ wielko-postne. Warszawa, nakład i druk 
Jana Psurskiego, 1860, w 16ce, atr. 7J. 

— Toi. Warszawa, drak Jana Psurskiego, 
1869, w 8ce, str. 64. 

— na Wielki Post, zawierając : Drogę krzy- 
iową, Gorzkie iale, oraz pieśni i litanią o m^e 
Jesusa Chrystusa. Warszawa, Czerwiński i 
Spółka, 1871, w 32ce, str. 96. 10 kop. 

— wielko-tygodniowe czyli Modlitwy przy 
grobie Chrystusa Pana i pieśni o Zmartwych- 
wstaniu Pańskićm. Warszawa, w drakuni 
Braci Hindemithów, 1868, w 8ce, str. 16. 

— podczas woiny w r. 1866, wyjęte z Rytu- 
ału prowincyonalne^, z Dodatkiem. Tarnów, 
nakład i druk Eusinowskiego, 1866, w 8ce, 
2 kart + 

— czterdziesto godzinne podczas trzydnio- 
wego wystawienia Najświętszego Sakramentu 
ku czci obecnego w nim Zbawiciela świata, 
Jezusa Chrystusa, tudziei wyjaśnienie obrzę- 
dów Mszy Św. Warszawa, w drukami XX. 
Missyonarzy u św. Krzyia, 1866, w 12ce, 
z przodu 2 kart nieliczb. i str. 80. 20 kop. 

— Toi, wydanie trzecie pomnoione. War- 
szawa, nakład i druk XX. Missyonarzy u św. 
Krzyia, 1861, w 12ce, str. 88. 

— czterdziesto- godzinne podczas wystawie- 
nia Najświętszego Sakramentu. Warszawa | 
druk Czerwińskiego i Spółki, 1871. 15 kop. 198 NAGHIUOHT - NACZELNIK. ■•••rf — Więcej obaoi: A. Z. (1847); Antoiri Św.; 
Autorka; Baka Józef; Bernardyni; Braml I. 
(18S4); Budziński J.; C. M. B. (du Matki 
Boskiej Częstochowskiej); Ciechanowski (cer- 
kiewne); Ciemnlewska (G. M.B.); Cześć (1817); 
Czeiowski J. (odpust. 1854, krótkie 1855); 
Duma (ku najświętszej chwale, 1846); Dawl- 
zon J. (1840); DziaszkowskI D. (Zbiór, 1837 
—71); Dziennik; F. E. X. (do Matki Boskiej 
1863); Gaeki J.; Głos; Gregorowicz M ; Grono; 
Hauber J. M (1834); Hoffmanowa Klementyna; 
lanac (Zbiór, 1848); Izydor Św.; Jan Ewangie- 
lista; Jan Kanty (1802); Jan Nepomucen; Jerzy 
(1859); Józef Św.; Kozłowski 8. (domowe); 
KralAski W. (dla Polek); Książka do nabo&en- 
stwa; LeszezyAski Prokop (majowe, 1666); 
Łubieński J. (1862); Małopolski (1862); Marya 
N. P.; Michał Św.; Mika J. (do św. Jana, 1830); 
Nowakowski Jakób (aa sroari^ch, 1863); Dnu- 
irjf Św. ; Osmański (dla ludu) ; Dszacfci K. (Kasi- 
mierks św. Królewicz); Paweł Św.; Peal 0. 
(Zbiór); Perkowski J. (9-cio-dDiowe, 1845); 
Piasecki J. (na zakończenie roku, 1844); Pocie- 
cha (zaduszne); Podarek; Pohl I. B.; Polska; 
Radecki P. (codzienne); Rousseau Antoni; S. 
W.; Skimborowiczowa : StokłosińskI (Odgłos); 
Tekla św (1835); Tohak W. (9-cio.dniowe); 
Wlelogłowski Walery; Wieniec (Zbiór); Wille- 
wlei (Zbiór); Zaoharskl X. (w duchu £wan- 
gielii). 

Nachrieht Na końcu: Krakau, aro 27. Mai 
1609, fol., .1 karta. + 

— ub^r die Cholera bekannt gemackt von 
dem Collegium medicum des Kónigreiches 
Polan, ^us dem Polnisohen flbersetzt. Kaliach, 
1831, w 8oe. 

~ Tot. Danzig, 1881, w 8ce. 

Nachrichten iiber die Missions-Wirksamkeit 
miter dem Yolke Israel. Ein Auszug aus dem 
86. Berichte der Londoner Oesellschaft zur 
Beforderung des Christenthums unter den 
Juden vom Jahre 1844. Warschau, Missions- 
Buchdmckerei, 1845, w 8oe, sir. 61. -f 

— To*. Warschau, 1847, w 12ce, kart 6, 
sir. 64. 

— Obacz: Krakau. 

NACHTMANN Jan. Un Chapitre de la vi6 de 

Kalb, par Paria, imprimerie de U* Marti- 

net, Rue Mignon, 2, 1859, w 8oe, kart 2, str. 
64. + 

— Głos na zebraniu Polaków w d. 6 Gru- 
dnia 1840 w Paryiu. faryi, 1841, w 8ce. 

— La Pologne et lee intórdts aoglais par..». 
Rófagió polonak. Paria, £. Dentu, libraire- 
óditeur, imprimerie de L. Martinet, 1861, 
w 8ce, ttr. 82. + 

Nachirag, obaos: Kalisz; Waraehau (1882). 

Nachweisung sammtlicher Einnahmen und 
Auagaben in baarem Gelde, wie auch des 
Btandes aller Fonda and Casaen der eTauge- 
liaohett Gemeinde A. T. in Warschau im Jah- 
re 1847. Warscbao, 1848, fol Naezelnitc oywihiy Województwa krakow- 
skiego, 1 Maja 1868, Kr. 12 (o powrót dO 
kraju), w doe, 1 karta. + 

— Rozkaz dzienny Nhczelnika Miasta. Kra- 
ków, 19 Sierpnia Nr. 8, 10 Listopada 1868 
Nr. 8, d. 2 Stycznia 1864, Nr. 10 w 4ca d. 19 
Stycznia 1864, Nr. U w 8oe, d. 19 Latego 
1864 Nr. 13, fol., po 1 karcie, + 

— Miasta do Obywateli. Kraków, 26 Wrze- 
śnia 1863 Nr. 6, w 4oe; d. 19 Października 

1863, Nr. 7 (dwie edycye w 12ce, na wolinie); 
d. 27 Listopada 1863; Nr. 9 (w 16ce, dwie 
edycye), po 1 karcie, -i- 

— Miasta Krakowa do obywateli Polaków 
wyznania Mojżeszowego. Kraków, d. 14 Lutego 
1664, L. 12, w 4oe, karta 1. + 

— do obywateli, 6 Marca 1864, L. 18, w4ce, 
karta 1 ; d. 24 Maja 1864 Nr. 2, w 8oe, karta 
1 ; d. 26 Czerwca 1864, w 8oe, karta 1. (Uwia- 
damia,^ i^e składa swe dygnitarttwo zagarnięte 
d. 1 Maja). + 

— Miasta Lwowa. Rozkaz dzienny, L. 218, 
d. 17 Stycznia 1864, w 8ce, karta 1; Nr. 2 
do L. 221, dnia 22-go Stycznia 1864, w 8ce, 
karta 1. + 

— Okręgu lwowskiego d. 30 Stycznia 1864, 
w 8ce, karta 1. + 

^ Powiatu Olkuskiego. (Do włościan). Bes 
daty, w 4ce, karta 1. + 

— Powiatu Olkuskiego. Wezwanie do wła* 
ścicieli ziemskich, dzierżawców i t. d., d. 2$ 
Maja 1863, w 4ce, karta 1. + 

— Policyi Miasta stołecznego Warazawyi 
d. 6 Września 1863, w 4ce, karta 1. + 

— Miasta. (O domu Stanisława Janowskiego). 
Warszawa, 22 Czerwca,